ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 82 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 82 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
22010001
วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:08:28
13 
2
22010002
วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:51:51
14 
3
22010003
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:38:50
4
22010005
วัดเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:57
5
22010006
วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:10:18
6
22010007
วัดเนินยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:21:41
7
22010008
วัดทองทั่ว (เอครพานิช)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:15:21
14 
8
22010009
วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:19:53
11 
9
22010011
วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:17:32
60 
10
22010012
วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:01:42
25 
11
22010013
บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:22:38
10 
12
22010014
บ้านแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:58:48
45 
13
22010017
วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:05:35
12 
14
22010018
วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:46:51
15
22010019
บ้านท่าแฉลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:08:50
16
22010020
วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:43:33
14 
17
22010021
วัดพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 19:26:37
37 
18
22010022
วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:44:14
11 
19
22010023
อนุบาลจันทบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:07:33
85 
20
22010024
สฤษดิเดช
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:04:31
137 
21
22010025
บ้านชำโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:40:27
22
22010026
วัดแสลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:19:43
15 
23
22010027
วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:51:25
16 
24
22010028
วัดเสม็ดงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:10:50
25
22010029
วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:04:12
26
22010030
บ้านศรัทธาตะพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:55:32
27
22010032
บ้านตาเลียว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:51:44
14 
28
22010033
บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:52:40
29
22010034
บ้านแก่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:19:02
30
22010036
บ้านเขาแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:54:37
20 
31
22010038
บ้านคลองกะพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:39:51
32
22010040
บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:25:30
14 
33
22010041
บ้านมาบโอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:18:21
34
22010042
วัดบูรพาพิทยาราม
ยืนยันแล้ว
2020-12-12 12:30:36
17 
35
22010043
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:27:54
36
22010044
วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:49:42
37
22010045
วัดคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:15:08
38
22010046
วัดหมูดุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:09:21
39
22010047
บ้านเจ้าหลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:50:23
10 
40
22010049
บ้านเตาหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:53:50
41
22010050
บ้านสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:00:49
42
22010051
วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:40:00
19 
43
22010052
วัดแขมหนู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:48:29
44
22010054
วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:49:07
45
22010055
อนุบาลบ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:53:56
55 
46
22010056
วัดทุ่งเบญจา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:40:13
47
22010057
บ้านสะพานเลือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:19:10
48
22010059
วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:03:49
17 
49
22010060
วัดท่าศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:20:32
50
22010063
ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:38:31
51
22010065
วัดสามผาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:24:20
19 
52
22010066
บ้านช่องกะพัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:41:31
29 
53
22010067
วัดแก่งหางแมว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:58:19
15 
54
22010068
บ้านโป่งวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:02:25
55
22010069
บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:33:24
56
22010070
บ้านโคกวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:32:54
15 
57
22010071
วัดขุนซ่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:50:25
25 
58
22010072
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:39:35
59
22010073
วัดเขาวงกต
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:41:53
10 
60
22010074
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:26:05
17 
61
22010075
บ้านเนินจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:03:29
35 
62
22010076
บ้านวังอีแอ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:34:25
21 
63
22010077
บ้านบ่อไฟไหม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:36:30
14 
64
22010078
บ้านคลองครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:42:47
15 
65
22010079
บ้านวังไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:07:29
23 
66
22010080
บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:34:05
12 
67
22010081
บ้านประแกต
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:08:30
68
22010082
วัดหนองแหวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:33:05
20 
69
22010083
วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:10:49
70
22010084
วัดนาซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:23:13
71
22010085
บ้านยางระหง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:56:56
72
22010086
วัดช้างข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:52:31
12 
73
22010088
วัดหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:25:15
12 
74
22010089
บ้านเขามะปริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:51:35
75
22010090
วัดนายายอาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:53:42
76
22010091
บ้านต้นกระบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:31:18
19 
77
22010092
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:59:31
27 
78
22010094
บ้านห้วงกระแจะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:38:42
22 
79
22010095
วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:11:14
15 
80
22010096
วัดหนองสีงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:56:08
81
22010097
บ้านคลองลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:00:53
26 
82
22010101
วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:54:37
10 
     
82 (100.00%)