ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 106 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
22020001
วัดเกวียนหัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:09:23
2
22020002
วัดซึ้งบน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:33:56
3
22020003
วัดอิมั้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:46:39
10 
4
22020004
บ้านช้างข้าม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:01:18
5
22020006
วัดตกพรม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:15:18
22 
6
22020007
วัดสะตอน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:41:44
7
22020009
บ้านตรอกนอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:03:43
18 
8
22020010
วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:12:10
10 
9
22020011
วัดตะปอนน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:59:33
17 
10
22020012
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:59:12
10 
11
22020013
บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:53:43
12
22020014
มิตรภาพ ๒๐
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:02:02
10 
13
22020015
วัดวังสรรพรส
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:43:54
14
22020016
บ้านหนองระหาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:07:58
15
22020017
บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:35:07
16
22020018
บ้านบ่อเวฬุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:11:02
16 
17
22020019
บ้านเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:38:35
17 
18
22020020
บ้านโชคดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:51:12
13 
19
22020021
วัดเกาะจิก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 19:57:25
20
22020022
บ้านท่าขาหย่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:11:06
21
22020023
วัดบางชัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:04:41
22
22020024
วัดมาบไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:34:04
17 
23
22020026
วัดเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:19:04
18 
24
22020027
วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:50:57
25
22020029
วัดวันยาวล่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:37:19
13 
26
22020030
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:38:30
11 
27
22020031
วัดผักกาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:03:19
13 
28
22020032
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:02:12
14 
29
22020033
บ้านป่าวิไล
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:16:38
13 
30
22020034
บ้านดงจิก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:16:06
10 
31
22020035
บ้านทุ่งกร่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:19:41
11 
32
22020036
บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:38:06
13 
33
22020037
บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:33:10
15 
34
22020038
บ้านปั้นหม้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:16:28
29 
35
22020039
บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:14:55
38 
36
22020040
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 18:31:28
37
22020041
บ้านเขาหอม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:53:53
10 
38
22020042
บ้านทรัพย์ประเมิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:23:10
10 
39
22020043
บ้านสามสิบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:53:56
11 
40
22020045
บ้านคลองตาคง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 18:31:11
12 
41
22020046
วัดพังงอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:33:21
16 
42
22020047
วัดทับไทร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:08:20
33 
43
22020048
บ้านทุ่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:06:33
11 
44
22020049
บ้านคลองคต
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:27:18
11 
45
22020050
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:09:51
18 
46
22020051
บ้านคลองบอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:16:19
15 
47
22020052
บ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:25:53
10 
48
22020053
บ้านแปลง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:23:41
12 
49
22020054
บ้านจางวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:05:43
12 
50
22020055
บ้านนาสนาดก์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:11:27
51
22020056
วัดทุ่งเพล
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:52:33
11 
52
22020057
บ้านวังตัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:48:52
53
22020058
วัดน้ำรัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:46:36
12 
54
22020060
บ้านหนองสลุด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:16:18
20 
55
22020061
วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:46:35
12 
56
22020062
วัดโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:05:34
12 
57
22020063
บ้านทัพนคร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:08:09
58
22020064
บ้านทุ่งบอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 18:52:34
59
22020065
บ้านมะขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:13:15
25 
60
22020067
วัดวังจะอ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:12:43
14 
61
22020069
วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:44:37
11 
62
22020071
วัดบ้านอ่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:28:16
63
22020072
บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:15:40
10 
64
22020073
วัดเขาตาหน่วย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:14:29
65
22020074
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:08:21
66
22020077
วัดบางกะไชย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:10:49
16 
67
22020079
วัดบางสระเก้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:26:17
12 
68
22020081
บ้านคลองกลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:04:31
13 
69
22020082
วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:22:58
10 
70
22020083
ปากน้ำแหลมสิงห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:07:40
71
22020084
วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:28:37
18 
72
22020086
พลิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:20:45
16 
73
22020087
บ้านน้ำตกพลิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:03:42
74
22020089
วัดหนองชิ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:10:35
17 
75
22020091
บ้านอีมุย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:24:27
10 
76
22020092
บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:33:28
21 
77
22020093
วัดสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:14:35
26 
78
22020094
สังวาลย์วิทย์ 6
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:25:49
11 
79
22020095
บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:06:17
53 
80
22020096
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:35:22
11 
81
22020098
บ้านทับสงฆ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:51:47
15 
82
22020099
บ้านโป่งเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:56:54
10 
83
22020100
บ้านทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:38:16
35 
84
22020101
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:28:17
13 
85
22020102
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:51:34
12 
86
22020103
บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 21:57:31
14 
87
22020104
บ้านซับตารี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 20:58:52
21 
88
22020105
หนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:06:48
13 
89
22020106
โฆวินฑะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:30:51
90
22020107
บ้านกระทิงทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:06:34
91
22020108
บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:31:48
12 
92
22020109
บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:51:38
33 
93
22020110
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:08:13
35 
94
22020111
สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:56:10
13 
95
22020112
บ้านสวนส้ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:00:58
13 
96
22020113
วัดน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:41:55
19 
97
22020114
วัดคลองพลู
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:56:14
15 
98
22020115
วัดทุ่งกบิล
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:37:24
15 
99
22020116
บ้านจันทเขลม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:44:23
38 
100
22020117
บ้านชากไทย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:36:33
101
22020119
บ้านเนินมะหาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:58:15
23 
102
22020120
วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:25:45
10 
103
22020121
วัดคลองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 00:54:19
16 
104
22020123
วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:22:31
24 
105
22020124
วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:17:03
17 
106
22020125
บ้านคลองน้ำเป็น
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:37:22
12 
     
106 (100.00%)