ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 106 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 104 (98.11%)
ครู/บุคลากร
1
23010003
วัดตะกาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:14:32
10 
2
23010005
คลองขวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:02:00
21 
3
23010006
บ้านทุ่งไก่ดัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:29:10
4
23010007
วัดวรุณดิตถาราม
ยังไม่ยืนยัน
14 
5
23010009
ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
23 
6
23010010
วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:10:11
11 
7
23010011
บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:25
11 
8
23010012
บ้านไร่ป่า
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:06:45
14 
9
23010013
อนุบาลตราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:09:06
118 
10
23010014
อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:10:10
11
23010015
บ้านท่าประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:03:11
10 
12
23010016
บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:09:10
25 
13
23010017
บ้านเนินตาแมว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:46:16
14
23010018
บ้านสวนใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:33:01
15
23010019
วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:27:37
16
23010020
วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 12:32:32
15 
17
23010021
วัดแหลมหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:06:03
18 
18
23010022
วัดหนองคันทรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:24:21
10 
19
23010023
วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:03:18
15 
20
23010024
วัดสุวรรณมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:37:06
21
23010025
วัดไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:59:12
15 
22
23010026
บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:34:20
23
23010028
วัดห้วงน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:48:03
24
23010029
บ้านเปร็ดใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:38:45
25
23010030
บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:24:32
19 
26
23010031
บ้านบางปรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:20:11
27
23010033
วัดคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:52:20
11 
28
23010035
วัดบางปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:34:47
15 
29
23010036
วัดแหลมกลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:57:17
10 
30
23010037
บ้านคลองประทุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:54:48
26 
31
23010038
วัดสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:59:37
17 
32
23010039
วัดอ่าวใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:00:55
33
23010040
บ้านแหลมพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:30:50
10 
34
23010041
ชุมชนวัดอ่าวช่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:10:20
11 
35
23010042
อนุบาลวัดคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:15
34 
36
23010043
บ้านคลองจาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 17:14:51
17 
37
23010044
บ้านเนินตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:08:16
20 
38
23010045
บ้านตาหนึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:57:08
39
23010046
บ้านคลองมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:06
10 
40
23010047
บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:22:09
15 
41
23010048
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:02:39
42
23010049
วัดห้วงโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:53:20
43
23010050
บ้านโขดทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:55:50
44
23010051
บ้านคลองมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:13:10
29 
45
23010052
บ้านหาดเล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:51:32
10 
46
23010053
ชุมชนบ้านเขาสมิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:27:21
18 
47
23010055
บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:56:29
14 
48
23010056
วัดสลัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:54:10
49
23010057
บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:05:06
50
23010058
บ้านอ่างกะป่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:17:01
18 
51
23010059
วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:09:39
19 
52
23010060
บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:01:00
53
23010062
บ้านเกษมสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:53:40
15 
54
23010063
บ้านเจียรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:11:33
16 
55
23010064
บ้านมณฑล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:28:58
56
23010065
บ้านดอนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:54:19
25 
57
23010066
วัดดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:17:46
58
23010067
วัดเสนาณรงค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:12:34
59
23010068
วัดประณีต
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:22:43
11 
60
23010069
วัดฆ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:23:25
18 
61
23010070
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:49:27
18 
62
23010071
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:54:41
14 
63
23010072
วัดตาพลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:35:24
16 
64
23010073
ชุมชนวัดแสนตุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:54:30
13 
65
23010074
วัดท่าหาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:14:22
66
23010075
บ้านห้วงพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:37:35
11 
67
23010076
บ้านเนินตะบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:24:58
15 
68
23010077
วัดพนมพริก
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 10:11:24
69
23010079
วัดช้างทูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:33:31
11 
70
23010080
บ้านด่านชุมพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:55
11 
71
23010081
บ้านปะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:35:38
12 
72
23010082
บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:15:24
19 
73
23010083
เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:10:22
74
23010084
บ้านสระใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:00:11
15 
75
23010085
ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:01:43
12 
76
23010086
บ้านมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:22:11
77
23010087
บ้านคลองแอ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:16:33
10 
78
23010089
บ้านจัดสรร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:18:47
17 
79
23010090
บ้านปะอา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:01:39
20 
80
23010091
ชุมชนบ้านตากแว้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:34:08
13 
81
23010092
ชุมชนวัดบ่อไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:23:27
23 
82
23010093
อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:41:36
23 
83
23010094
อัมพรจินตกานนท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:15:35
10 
84
23010095
คีรีศรีสาครวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:01:58
15 
85
23010096
บ้านหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:17:06
21 
86
23010097
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:15:41
12 
87
23010098
บ้านเนินดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:42:44
88
23010099
บ้านธรรมชาติล่าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 07:00:10
89
23010100
วัดทองธรรมชาติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:36:47
90
23010101
อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:02:10
14 
91
23010102
ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:16:04
18 
92
23010104
บ้านอ่าวตาลคู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:14:46
93
23010105
วัดบางปิดบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:47:09
94
23010106
วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:27:13
95
23010107
วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:31:19
96
23010108
วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:47:13
97
23010109
ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 09:25:24
13 
98
23010110
บ้านคลองเจ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:26:12
14 
99
23010111
บ้านอ่าวพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:56:47
100
23010112
อนุบาลเกาะกูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:45:41
101
23010113
บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:40:29
102
23010114
บ้านคลองพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:27:20
29 
103
23010115
อนุบาลเกาะช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:59:52
13 
104
23010117
บ้านบางเบ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:38:24
12 
105
23010118
วัดวัชคามคชทวีป
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:37:32
106
23010119
วัดสลักเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:53:03
20 
     
104 (98.11%)