ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 149 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 149 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
24020002
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:23:37
2
24020003
วัดบางกระเจ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:26:00
14 
3
24020004
วัดสามแยก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:08:00
4
24020005
วัดบางกระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:52:08
5
24020006
วัดใหม่บางคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:23:16
6
24020007
วัดกกสับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:29:37
7
24020008
วัดปากน้ำโจ้โล้
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:10:42
16 
8
24020009
วัดสาวชะโงก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:47:08
16 
9
24020010
วัดเสม็ดใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:47:57
10 
10
24020011
วัดสนามช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:48:39
11
24020012
วัดหัวสวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:14:47
12
24020014
บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:56:23
10 
13
24020015
วัดศรีสุตาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:49:51
11 
14
24020017
วัดเสม็ดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:54:57
16 
15
24020018
วัดลาดบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:29:08
16
24020019
วัดหัวไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:18:20
17
24020020
วัดทางข้ามน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:04:25
18
24020021
วัดคูมอญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:06:03
19
24020022
วัดพงษาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:36:57
10 
20
24020023
บ้านแหลมตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:32:41
12 
21
24020024
วัดหนองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:14:09
18 
22
24020025
วัดชายเคืองวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:35:58
23
24020026
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:55:22
11 
24
24020027
วัดนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:38:34
25
24020029
บ้านไร่ดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:47:00
26
24020030
วัดดอนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:59:31
27
24020031
บ้านชำขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:04:34
28
24020032
บ้านปรือวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:52:55
11 
29
24020033
บ้านม่วงโพรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:15:12
30
24020034
วัดแหลมเขาจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:51:27
31
24020035
บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:42:34
32
24020036
บ้านหนองกลางดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:01:20
10 
33
24020037
บ้านหนองเหียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:33:49
34
24020038
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:27:37
35
24020039
วัดลำมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:01:42
10 
36
24020040
วัดหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:16:30
37
24020041
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:11:35
38
24020043
วัดโคกหัวข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:40:16
39
24020044
วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:01:18
12 
40
24020045
วัดท่าลาดเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:22:16
41
24020046
วัดหนองเค็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:03:00
10 
42
24020047
วัดธารพูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:08:50
12 
43
24020048
วัดหัวกระสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:43:25
18 
44
24020050
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:17:06
11 
45
24020051
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:19:39
46
24020052
บ้านเขาหินซ้อน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:18:56
38 
47
24020053
ไพบูลย์ประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:24:46
13 
48
24020054
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:33:40
106 
49
24020055
วัดนาเหล่าบก
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:46:09
18 
50
24020056
วัดแหลมไผ่ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:41:30
51
24020057
วัดต้นตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:31:21
19 
52
24020058
วัดหนองปาตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:23:06
53
24020059
วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:08:05
12 
54
24020060
วัดสระสองตอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:29:16
55
24020061
สุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:20:30
56
24020062
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:39:22
12 
57
24020063
วัดหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:39:57
12 
58
24020064
วัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:28:08
12 
59
24020065
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:40:59
60
24020066
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:51:41
18 
61
24020067
วัดหินดาษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:43:12
10 
62
24020068
วัดสะแกงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:52:22
63
24020070
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:03:34
64
24020071
วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:24:40
65
24020072
วัดแสนภุมราวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:15:27
10 
66
24020073
วัดบางคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:23:20
67
24020074
วัดไผ่ขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:07:27
68
24020076
วัดดอนท่านา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:42:52
69
24020077
บางพะเนียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:55:39
70
24020078
บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:48:08
71
24020079
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:33:46
72
24020080
บ้านยางแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:40:06
73
24020081
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:57:14
36 
74
24020082
บ้านสระไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:32:08
17 
75
24020083
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:29:47
10 
76
24020084
ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:57:57
77
24020085
บ้านท่าเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:02:02
78
24020086
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:49:54
79
24020087
บ้านโป่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:05:01
26 
80
24020088
บ้านหินแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:11:54
24 
81
24020089
บ้านทุ่งส่อหงษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:26:39
16 
82
24020090
วัดชำป่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:22:08
19 
83
24020091
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:21:02
84
24020092
บ้านท่ากระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:13:12
85
24020093
บ้านกระบกเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:07:43
10 
86
24020094
บ้านสุ่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:28:45
15 
87
24020095
บ้านโปร่งเกตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:14:35
13 
88
24020096
บ้านโป่งตาสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:09:54
89
24020097
บ้านท่าทองดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 07:47:24
17 
90
24020098
บ้านคลองอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:22:24
22 
91
24020099
บ้านคลองยายสร้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:25:33
20 
92
24020100
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:29:18
11 
93
24020101
บ้านวังคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:45:51
94
24020102
บ้านอ่างตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:29:06
95
24020103
บ้านโคกตะเคียนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:21:26
96
24020104
บ้านมาบนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:01:05
17 
97
24020105
สวนป่าอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:58:48
18 
98
24020106
บ้าน ก.ม.7
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:53:11
13 
99
24020107
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:10:23
14 
100
24020108
บ้านห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:06:36
18 
101
24020109
บ้านลาดกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:35:09
13 
102
24020110
บ้านท่าซุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:32:15
12 
103
24020114
บ้านเนินไร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:35:41
104
24020115
วัดไผ่แก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:51:05
11 
105
24020116
วัดแปลงยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:32:33
106
24020117
ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:31:03
28 
107
24020118
บ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:55:26
108
24020119
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:11:00
109
24020120
ไทรทองอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:25:56
20 
110
24020121
วัดวังกะจะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:02:35
111
24020122
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 14:38:02
11 
112
24020123
วัดวังเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:54:26
12 
113
24020124
หนองปรือประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:41:25
114
24020125
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:05:22
15 
115
24020126
วัดหนองไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:58:57
14 
116
24020127
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:34:48
21 
117
24020128
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:50:11
118
24020129
บ้านเขาสะท้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:07:14
119
24020130
วัดหัวสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:51:28
19 
120
24020131
บ้านหนองสทิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:55:37
121
24020132
วัดอ่าวช้างไล่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:44:04
24 
122
24020133
บ้านกรอกสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:40:58
123
24020134
บ้านหนองคอก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:43:54
37 
124
24020135
บ้านห้วยตะปอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:00:09
15 
125
24020136
บ้านร่มโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 01:17:05
13 
126
24020137
บ้านเทพประทาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:20:50
16 
127
24020138
บ้านทุ่งส่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:43
23 
128
24020139
บ้านหนองขาหยั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:06:20
19 
129
24020140
บ้านธรรมรัตน์ใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:24:33
14 
130
24020141
บ้านศรีเจริญทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:14:59
17 
131
24020142
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:28:13
16 
132
24020143
บ้านหนองปลาซิว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:45:49
15 
133
24020144
บ้านท่ากลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:13:12
27 
134
24020145
วัดทุ่งยายชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:41:49
17 
135
24020146
บ้านหนองปรือกันยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:23:51
14 
136
24020147
บ้านท่าคาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:54:01
137
24020148
บ้านหนองประโยชน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:54:54
25 
138
24020149
บ้านอ่างเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:15:56
18 
139
24020150
วัดเทพพนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:05:28
140
24020151
สียัดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:27:34
11 
141
24020152
บ้านอ่างเสือดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:13:26
142
24020153
วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:43:00
143
24020154
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:33:05
11 
144
24020155
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:52:30
145
24020156
วัดคลองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:50:26
146
24020157
วัดบ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:36:45
147
24020159
วัดบางตลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:35:01
148
24020162
วัดบางโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:21:32
149
24020163
วัดสามร่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:08:21
     
149 (100.00%)