ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 119 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 119 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
25010001
วัดท้าวอู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:28:15
10 
2
25010003
บ้านหนองชะอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:19:35
3
25010004
บ้านแหลมหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:10:53
37 
4
25010006
ชุมชนบ้านขอนขว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:49:47
17 
5
25010008
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:37:57
13 
6
25010010
ชุมชนวัดหนองจวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:29:44
16 
7
25010012
วัดลำดวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:34:08
15 
8
25010013
วัดหาดสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:01:16
11 
9
25010014
วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:30:09
10
25010016
บ้านห้วยเกษียร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:28:38
10 
11
25010017
วัดเนินไม้หอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:31:15
12
25010018
บ่อแร่-ธารเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:32:55
13
25010019
บ้านเนินหอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:16:15
15 
14
25010020
วัดเนินสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:06:26
15
25010022
วัดประสาธน์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:12:08
19 
16
25010024
วัดทุ่งตะลุมพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:21:40
17
25010025
วัดประชาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:00:29
18
25010026
วัดหัวกรด
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:25:30
13 
19
25010028
วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:53:09
20
25010029
วัดบ้านพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:08:20
21
25010031
อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:21:16
29 
22
25010034
บ้านแหลมไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:40:09
23
25010035
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:26:51
24
25010037
วัดบางคาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:14:20
25
25010038
วัดโบสถ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:50:11
26
25010039
เมืองปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:00:10
13 
27
25010040
อนุบาลปราจีนบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:34:53
69 
28
25010155
วัดกระทุ่มแพ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:20:45
12 
29
25010156
วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:32:55
11 
30
25010157
ไผ่แถวอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:24:13
31
25010158
บ้านบางขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:07:32
32
25010160
วัดบางเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:21:14
12 
33
25010161
ชุมชนวัดบางแตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:13
14 
34
25010162
บ้านปากคลองบางกระดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:40:38
35
25010163
บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:54:05
36
25010164
นิคมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:26:47
37
25010165
อนุบาลวัดบ้านสร้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:56:48
30 
38
25010166
วัดหัวไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:23
39
25010167
วัดพิกุลวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 23:29:53
40
25010170
บ้านหนองงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:03:30
15 
41
25010172
วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:00:39
17 
42
25010173
บ้านบางรุ่งโรจน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:35:03
43
25010174
วัดใหม่โพธิ์เย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:32:43
44
25010175
วัดคลองเฆ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:10:23
45
25010176
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:02:04
46
25010177
ประชุมเขตศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:52:23
47
25010178
วัดมูลเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:45:38
48
25010179
บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:58:47
49
25010180
วัดไชยมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:44:28
10 
50
25010181
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:22:08
51
25010182
วัดเกาะลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:52:44
52
25010183
วัดศรีสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:33:06
53
25010184
วัดหนองคุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:53:26
14 
54
25010185
วัดทุ่งสบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:52:18
55
25010187
วัดใหม่กวางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:43
56
25010188
วัดตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:27:58
57
25010192
วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:38:36
11 
58
25010193
วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:18:13
10 
59
25010194
วัดบ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:56:49
15 
60
25010195
บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:48:15
15 
61
25010196
วัดเกาะมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:37:04
10 
62
25010197
วัดบุฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:18:37
63
25010198
บ้านว่านบ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:48:47
14 
64
25010199
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:17:23
12 
65
25010200
วัดขิงกระชาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:58:31
66
25010201
อนุบาลประจันตคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:38:52
31 
67
25010202
วัดดงไชยมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:54:08
68
25010203
ชุมชนวัดศรีประจันตคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:10:25
39 
69
25010204
ชุมชนวัดบ้านโง้ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 19:56:54
13 
70
25010205
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:05:12
71
25010206
วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:35:28
19 
72
25010207
บ้านเขานันทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:44:57
73
25010208
บ้านคลองแก้มช้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:10:02
74
25010209
วัดอินทร์ไตรย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:33:52
75
25010210
บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:51:34
76
25010212
วัดหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 21:26:43
77
25010213
วัดโคกเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:07:14
78
25010214
วัดประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:51:06
79
25010215
วัดประสาทรังสฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:38:04
80
25010216
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:54:47
35 
81
25010217
บ้านประพาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:54:05
44 
82
25010218
บ้านวังทะลุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:47:19
24 
83
25010219
บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:47:26
12 
84
25010220
บ้านดงกระทงยาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:17:01
14 
85
25010221
บ้านย่านนางวิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:39:56
11 
86
25010222
บ้านโป่งไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:10:29
17 
87
25010223
วัดบุยายใบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:22:24
88
25010224
วัดหลังถ้ำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:22:23
89
25010225
บ้านท่าตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:53:25
28 
90
25010227
วัดบุพพาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:45:03
91
25010228
วัดอรัญไพรศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:57:38
92
25010229
อนุบาลศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:28:07
16 
93
25010230
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:15:25
11 
94
25010231
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:04:16
95
25010232
บ้านหว้าเอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:08:05
15 
96
25010233
วัดสัมพันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:23:51
10 
97
25010234
วัดระเบาะไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:01:27
42 
98
25010235
บ้านปรือวายใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:58:20
17 
99
25010236
วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:44:09
15 
100
25010237
บ้านโป่งกะพ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:53:54
101
25010238
บ้านมาบเหียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:55:45
102
25010239
วัดหนองโพรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:10:14
103
25010240
บ้านโคกกระเจียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:47:20
104
25010241
วัดนพคุณทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:46:42
105
25010242
วัดหนองหูช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:27:17
106
25010244
หัวซาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:28:46
15 
107
25010245
ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:04:32
12 
108
25010246
บ้านหนองปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:17:18
109
25010247
วัดเนินผาสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:17:11
110
25010248
วัดลิรัญดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:36:35
111
25010249
วัดคู้ลำพัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:22:59
112
25010251
บ้านโป่งตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:05:20
16 
113
25010252
วัดสระข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:20:03
11 
114
25010253
วัดแสงสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:51:41
115
25010254
บ้านโคกพนมดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:40:58
13 
116
25010255
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:45:46
117
25010256
อนุบาลศรีมโหสถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:28:29
18 
118
25010257
วัดสระมะเขือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:48:43
119
25010258
วัดไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:26:15
12 
     
119 (100.00%)