ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 186 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 183 (98.39%)
ครู/บุคลากร
1
30030001
บ้านโกรกสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:16:41
10 
2
30030002
บ้านไชยวาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:01:26
13 
3
30030003
บ้านดอนแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:19:04
10 
4
30030004
บ้านหนองต้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:01:25
5
30030005
บ้านหนองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:18:42
19 
6
30030006
บ้านใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:35:22
13 
7
30030007
บ้านสระผักโพด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:48:19
10 
8
30030008
บ้านซับก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:16:10
20 
9
30030009
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:39:01
12 
10
30030010
บ้านหนองหว้าประชาอาสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:21:37
11
30030011
บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:18:29
20 
12
30030012
บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:02:16
23 
13
30030013
บ้านโคกใบบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:33:45
14
30030014
บ้านมาบกราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:10:36
20 
15
30030015
บ้านตะกุดโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:43:16
13 
16
30030016
บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:32:33
18 
17
30030017
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:15:50
10 
18
30030018
ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:00:32
18 
19
30030019
บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:25:57
11 
20
30030020
จอมทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:55:46
20 
21
30030021
บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 22:41:04
22
30030022
บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:39:37
16 
23
30030023
บ้านทุ่งแขวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:10:50
34 
24
30030024
บ้านพนาหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:02:00
18 
25
30030025
บ้านหนองรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:12:32
13 
26
30030026
บ้านแชะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:32:34
24 
27
30030027
บ้านดอนกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:37:08
13 
28
30030028
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:18:06
17 
29
30030029
บ้านเทพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:09:47
12 
30
30030030
บ้านซับสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:17:43
31
30030031
บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:26:34
10 
32
30030032
ครบุรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:35:18
58 
33
30030033
บ้านอังโกน-ห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:07:22
34
30030034
บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:08:54
35
30030035
บ้านบุยายแลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:18:55
10 
36
30030036
บ้านมาบตะโกเอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:21:54
13 
37
30030037
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:22:45
13 
38
30030038
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:13:38
11 
39
30030039
บ้านทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:53
20 
40
30030040
บ้านโปร่งสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:02:07
41
30030041
บ้านไร่แหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:56:46
42
30030042
บ้านลำเพียก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:10:16
18 
43
30030043
บ้านหนองแคทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:34:29
19 
44
30030044
บ้านบุหว้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:12:54
18 
45
30030045
บ้านหนองหินโคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 12:43:33
22 
46
30030046
บ้านสระว่านพระยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:56:42
12 
47
30030047
บ้านหนองเมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:30
48
30030048
ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:25:18
18 
49
30030049
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:43:20
50
30030050
บ้านหนองเสือบอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:42:19
14 
51
30030051
บ้านกุดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:29:36
19 
52
30030052
บ้านโคกโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:21:53
53
30030053
บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:55:43
14 
54
30030054
บ้านท่าเยี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:39:04
55
30030055
บ้านสมบัติเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:01:43
19 
56
30030056
บ้านหนองสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:38:59
18 
57
30030057
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:12:33
22 
58
30030058
บ้านโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:36:31
31 
59
30030059
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:34:58
60
30030060
บ้านราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:36:02
61
30030061
บ้านราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:34:00
23 
62
30030062
บ้านลำไซกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:45:44
63
30030063
ตะแบกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:31:51
16 
64
30030064
บ้านปางไม้
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:36:42
18 
65
30030065
สามัคคีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:38:52
19 
66
30030066
บ้านโคกไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:06:38
67
30030067
บ้านสระตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:49:53
22 
68
30030068
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:41:40
28 
69
30030069
บ้านหนองใหญ่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:06:33
13 
70
30030070
บ้านดอนแขวนประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:58
11 
71
30030071
บ้านสุขไพบูลย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:40:41
17 
72
30030072
บ้านหนองขนาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:50:18
13 
73
30030073
บ้านหนองตะเข้-หนองตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:41:51
28 
74
30030074
บ้านหน้ากลองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:44:58
75
30030075
สกัดนาควิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:08:01
76
30030076
ชุมชนบ้านเสิงสาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:37:25
30 
77
30030077
ท้าวสุรนารี(2521)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:33:12
26 
78
30030078
บ้านสระประทีป
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:29:06
19 
79
30030079
บ้านหนองไผ่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:36:34
12 
80
30030080
บ้านหนองหลักศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:41:28
81
30030081
หนองไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:07:16
12 
82
30030082
บ้านประชาสันต์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:10:46
83
30030083
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:21:48
18 
84
30030084
บ้านนางเหริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:03:20
11 
85
30030085
วัดหลุมข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:48:05
18 
86
30030086
บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:36:45
87
30030087
วัดศีรษะกระบือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:15:24
88
30030088
บ้านหนองล้างช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:08:16
11 
89
30030089
วัดมกุฎไทยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:10:02
90
30030090
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 05:16:49
13 
91
30030091
ม่วงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:53:03
21 
92
30030092
จตุคามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:39:40
14 
93
30030093
บ้านโกรกหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:56:48
94
30030094
วัดบ้านพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:23:30
95
30030095
วัดบ้านส่อง
ยังไม่ยืนยัน
96
30030096
วัดไม้เสี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:57:24
97
30030097
บ้านหนองผักไร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:07:03
98
30030098
บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:28:11
10 
99
30030099
ชุมชนบ้านตะขบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:54:52
22 
100
30030100
บ้านเขาพญาปราบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:10:33
14 
101
30030101
บ้านคลองสาริกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:44:40
10 
102
30030102
บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:15:44
12 
103
30030103
บ้านบุหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:59:19
104
30030104
บ้านยางกระทุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:28:54
11 
105
30030105
ป่าไม้อุทิศ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:48:07
21 
106
30030106
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:04:28
16 
107
30030107
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:54:17
108
30030108
บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:06:56
23 
109
30030109
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 19:57:40
110
30030110
บ้านหนองนมนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:33:22
11 
111
30030111
บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:07:38
10 
112
30030112
ไผ่สีสุก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 15:25:14
13 
113
30030113
อาจวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:07:04
16 
114
30030114
วังวารีวนราษฎร์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:37:37
115
30030115
วัดพรหมราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:34:16
17 
116
30030116
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:37:28
117
30030117
สวนหมากสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:13:51
118
30030118
ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:59:20
19 
119
30030119
บ้านพันธ์สงวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:05:26
10 
120
30030120
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:04:40
121
30030121
บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:24:59
122
30030122
แหลมรวกบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:37:06
11 
123
30030123
วัดโคกสระน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:34:43
124
30030124
วัดทุ่งจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:07:45
10 
125
30030125
วัดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:16:01
126
30030126
วัดหงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 20:51:55
127
30030127
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:50:45
128
30030128
บ้านบ่อปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:42:34
14 
129
30030129
รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 06:54:25
10 
130
30030130
หนองนกเขียนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:17:47
25 
131
30030131
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:57:45
132
30030132
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:21:43
12 
133
30030133
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
134
30030134
บ้านหลุมเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:41:29
135
30030135
ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 16:50:51
57 
136
30030136
บ้านเมืองปักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:33:56
44 
137
30030137
โพธิ์ทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
138
30030138
บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:52:38
18 
139
30030139
บ้านคลองซับน้อยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:09:36
140
30030140
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:04:57
141
30030141
บ้านพัดทะเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:48:50
10 
142
30030142
บ้านลำนางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:36:54
21 
143
30030143
บ้านเก่าปอแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:07:41
14 
144
30030144
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:58:57
145
30030145
บ้านคลองเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:52:58
12 
146
30030146
บ้านโป่งสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:29:46
147
30030147
วัดโพธินิมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:44:32
12 
148
30030148
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:35:40
149
30030149
สะแกราชวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:55:31
24 
150
30030150
วัดใหม่สำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:06:06
18 
151
30030151
หนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:36:28
152
30030152
วัดโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:37:09
11 
153
30030153
หนองชุมแสงศรัทธาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:01:31
154
30030154
บ้านพุปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:36:03
10 
155
30030155
บ้านหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:59:16
156
30030156
บ้านปลายดาบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:23:58
21 
157
30030157
บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 23:10:30
40 
158
30030158
บ้านบุไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:49:07
18 
159
30030159
บ้านคลองกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:05:32
160
30030160
บ้านคลองหินร่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:21:17
161
30030162
บ้านระเริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:36:36
30 
162
30030163
บ้านหนองไม้สัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:55:33
17 
163
30030164
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:52
17 
164
30030165
บ้านคลองทุเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:08:14
165
30030166
บ้านคลองบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:38:35
166
30030167
บ้านศาลเจ้าพ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:28:02
19 
167
30030168
บ้านซับไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:34:07
168
30030169
บ้านน้ำซับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:51:18
169
30030170
บ้านบุตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:22:24
18 
170
30030171
บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:26:03
171
30030172
เจียรวนนท์อุทิศ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:42:17
33 
172
30030173
บ้านคลองใบพัด
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:43:50
173
30030174
บ้านคลองสะท้อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 10:01:57
13 
174
30030175
บ้านท่าวังไทรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:56:47
175
30030176
บ้านวังหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:39
11 
176
30030177
บ้านโคกสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:33:49
14 
177
30030178
บ้านโนนสาวเอ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:07:04
17 
178
30030179
บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:01:01
19 
179
30030180
บ้านซับเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:15:28
180
30030181
บ้านโนนเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:05:35
23 
181
30030182
ด่านอุดมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:55:24
11 
182
30030183
บ้านบะใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:28:43
18 
183
30030184
บ้านวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:36
12 
184
30030185
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:41:48
10 
185
30030186
บ้านหนองโสมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:38:24
186
30030187
บ้านห้วยน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:30:31
     
183 (98.39%)