ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 181 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 181 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
30060001
บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:14:30
2
30060002
บ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:06:48
3
30060003
บ้านตะหนอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:03:09
4
30060004
ปริยัติไพศาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:19:44
18 
5
30060005
บ้านโคกเสี่ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:36:16
11 
6
30060006
บ้านน้อยหนองหนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:18:20
11 
7
30060007
บ้านปอบิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:44:04
14 
8
30060008
บ้านเมืองคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:31:34
14 
9
30060009
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:26:56
16 
10
30060010
วัดกู่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:57:45
11
30060011
บ้านไทรโยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:53:53
12
30060012
บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:55:15
13
30060013
บ้านดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 08:30:21
19 
14
30060014
บ้านศรีนิมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:26:06
15
30060015
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:02:55
13 
16
30060016
บ้านโคกตะพาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:11:00
17
30060017
บ้านตะโกโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:32:05
19 
18
30060018
บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:36:33
19
30060019
บ้านตาจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:32:15
19 
20
30060021
บ้านหนองบัวทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:44:03
18 
21
30060022
ชุมชนบ้านวัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:13:51
18 
22
30060023
บ้านกระถิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:45:59
11 
23
30060024
บ้านคอนเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:07:06
17 
24
30060025
บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 22:48:54
25
30060026
บ้านหนองบัวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:04:03
26
30060027
บ้านหนองพรานปาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:57:12
21 
27
30060028
บ้านทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:28:33
28
30060029
บ้านหนองบัวกระจาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:56:59
21 
29
30060030
บ้านตลุกสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:25:29
13 
30
30060031
บ้านโนนเต็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:12:35
15 
31
30060032
วัดบ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:35:57
32
30060033
บ้านประคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:15:32
15 
33
30060034
บ้านปรางค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:23:01
18 
34
30060036
บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:18:33
35
30060037
บ้านดอนทะแยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:25:55
10 
36
30060038
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 09:03:25
13 
37
30060039
บ้านทัพมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:39:24
10 
38
30060040
ชุมชนคงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:58:45
44 
39
30060041
บ้านโคกเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:21:21
40
30060042
บ้านตลุกหินปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:05:56
41
30060043
วันครู 2502
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:53:00
17 
42
30060044
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 22:07:53
43
30060045
บ้านตากิ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:21:11
16 
44
30060046
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:55:33
45
30060047
บ้านหนองหญ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 08:14:21
10 
46
30060048
วนาประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:36:29
47
30060049
ห้วยไหวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:51:14
48
30060050
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:40:27
49
30060051
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:55:24
50
30060052
บ้านเก่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:02:09
14 
51
30060053
บ้านโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:08:37
20 
52
30060054
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:21:00
17 
53
30060055
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:52:15
13 
54
30060056
บ้านหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:40:00
17 
55
30060057
บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:53:41
12 
56
30060058
บ้านดอนตะหนิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 00:45:35
15 
57
30060059
บ้านตลุกพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:41:41
17 
58
30060060
บ้านสระสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:05:17
23 
59
30060061
บ้านหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:43:25
60
30060062
บ้านหนองปรือโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:25:28
22 
61
30060063
บ้านหนองม่วงช่างพิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:22:02
62
30060064
บ้านโนนเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:33:12
63
30060066
ชุมชนบ้านช่อระกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:59:46
20 
64
30060067
บ้านขามเวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:18:37
65
30060068
ชุมชนบ้านเหลื่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:21:33
16 
66
30060069
บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:00:59
67
30060070
บ้านดอนเปล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:05:16
11 
68
30060071
บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:07:01
69
30060072
บ้านโนนทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:38:35
70
30060073
บ้านวังโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:01:45
71
30060074
บ้านโคกเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:03:55
72
30060075
วัดบ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:09:41
73
30060076
บ้านดอนแร้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:18:30
19 
74
30060077
บ้านอ้อยช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:51:17
10 
75
30060079
บ้านหนองหว้าเอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:26:46
22 
76
30060080
ไทยรัฐวิทยา18
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:33:33
77
30060081
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:03:08
78
30060082
บ้านโคกสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:44:42
14 
79
30060083
บ้านดอนคนทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:58:12
80
30060084
บ้านโสกงูเหลือม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:50:05
81
30060085
บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:08:03
82
30060086
บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:42:47
83
30060087
บ้านโคกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:27:32
84
30060088
บ้านทองหลางน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:56:49
18 
85
30060089
วัดบ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:58:26
86
30060090
บ้านขามหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:34:05
87
30060091
บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:51:05
17 
88
30060092
บ้านดอนหันโนนเพ็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:36:34
89
30060093
บ้านตะคร้อโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:14:58
11 
90
30060094
บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:35:18
91
30060095
บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:06:45
14 
92
30060096
วัดบ้านดอนชุมช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:37:13
93
30060097
บ้านโคกสะอาดสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 19:11:21
94
30060098
บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:05:33
10 
95
30060099
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:54:34
16 
96
30060100
วัดบ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:34:51
97
30060101
บ้านโนนกระพี้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 07:57:22
98
30060102
บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:50:56
99
30060103
บ้านดอนฆ่าเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:53:49
100
30060104
บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:42:05
13 
101
30060105
วัดบ้านหนองตะไก้
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:57:37
102
30060106
บ้านหนองปรือคึมม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:56:41
12 
103
30060107
บ้านห้วยโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:11:08
104
30060108
วัดบ้านหนองหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:00:33
10 
105
30060109
บ้านเสมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:56:30
16 
106
30060110
บ้านหนองแจ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:14:32
107
30060111
บ้านนาดอนบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:03:44
108
30060112
บ้านบุเสมาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:00:16
109
30060113
บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:43:05
110
30060114
วัดบ้านหนองไข่ผำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:10:06
111
30060115
บ้านหนองแจ้งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:19:02
112
30060116
บ้านโนนมะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:16:55
113
30060117
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:10:05
18 
114
30060118
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:34:49
14 
115
30060119
บ้านกระพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:33:55
116
30060120
บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:05:26
11 
117
30060121
บ้านสระครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:29:02
20 
118
30060122
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:47:44
119
30060123
ขามเตี้ยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:57:38
18 
120
30060124
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:24:28
121
30060125
บ้านด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:30:45
16 
122
30060126
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:58:20
123
30060127
วัดบ้านเก่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:35:45
124
30060128
บ้านอุทัยทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:26:43
125
30060129
บ้านหนองขามนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:59:02
14 
126
30060130
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:48:39
127
30060131
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:28:34
12 
128
30060132
บ้านหนองสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:20:15
129
30060133
บ้านโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:09:40
20 
130
30060134
บ้านหินลาดหนองโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:33:36
131
30060135
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:56:57
132
30060136
บ้านโสกน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:04:40
133
30060137
บ้านกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:19:53
134
30060138
บ้านแก้งสนามนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:40:50
12 
135
30060139
บ้านโนนระเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:12:01
15 
136
30060140
บ้านหนองโคบาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:52:49
12 
137
30060141
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:15:48
16 
138
30060142
บ้านศาลาหนองขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:17:48
12 
139
30060143
บ้านหนองขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:51:21
140
30060144
บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:10:20
141
30060145
บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 09:39:18
14 
142
30060146
บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:21:58
17 
143
30060147
บ้านหัวหนองฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:36
144
30060148
บ้านสีสุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:11:52
10 
145
30060149
บ้านโสกสนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:16:22
146
30060150
บ้านดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 12:39:54
15 
147
30060151
บ้านโนนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 18:36:52
148
30060152
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:43:02
19 
149
30060153
บ้านหนองคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:01:26
20 
150
30060154
บ้านหลุบกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:54:37
10 
151
30060155
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:07:12
152
30060156
วัดบ้านศาลาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 10:10:41
153
30060157
ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:15:21
17 
154
30060158
บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:29:51
12 
155
30060159
วังโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:45:00
156
30060160
บ้านป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:11:12
157
30060161
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:32:50
158
30060162
บ้านแดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:14:24
18 
159
30060163
บ้านฝาผนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:33:27
160
30060164
บ้านเพ็ดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:27:14
161
30060165
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:21:53
162
30060166
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:45:28
163
30060167
บ้านคึมมะอุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:55:36
164
30060168
ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:58:56
165
30060169
วัดบ้านโนนประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:57:31
166
30060170
บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:11:45
167
30060171
เบญจราษฎร์ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:20:36
168
30060172
วัดบ้านมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:45:22
169
30060173
บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:10:26
17 
170
30060174
บ้านโนนสัง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 20:17:28
15 
171
30060175
วัดบ้านโนนกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:47:15
13 
172
30060176
บ้านแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:00:51
173
30060177
วัดบ้านสามเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:58:36
174
30060178
วัดบ้านสีดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:39:07
11 
175
30060179
วัดบ้านดอนโก่ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:02:25
176
30060180
บ้านหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:30:09
11 
177
30060181
บ้านหินแห่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:42:49
11 
178
30060182
วัดบ้านดอนเต็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:24:31
179
30060183
วัดบ้านเมืองสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:49:04
180
30060184
บ้านหนองตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:39:02
11 
181
30060185
บ้านหัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:06:21
     
181 (100.00%)