ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 216 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 213 (98.61%)
ครู/บุคลากร
1
31030001
วัดก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:53:30
12 
2
31030002
บ้านโคกยางหนองถนน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 11:46:46
11 
3
31030003
บ้านหนองหญ้าวัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:00:11
11 
4
31030004
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:28:37
5
31030005
บ้านเสลา
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:34:56
11 
6
31030006
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:57:26
10 
7
31030007
บ้านโคกมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:35:01
17 
8
31030008
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:51:16
28 
9
31030009
บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:51:20
10
31030010
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:46:22
10 
11
31030011
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:59:47
12
31030012
บ้านตลาดแย้
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:23:40
13
31030013
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:22:06
14
31030014
บ้านเสลาโสรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:07:22
15
31030015
บ้านโคกยางหนองตาสี
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 17:27:37
20 
16
31030016
บ้านแท่นบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:49:22
16 
17
31030017
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:16:17
11 
18
31030018
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:01:16
11 
19
31030019
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:20:00
11 
20
31030020
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:08:26
10 
21
31030021
บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:05:01
14 
22
31030022
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:30:33
23
31030023
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:14:53
70 
24
31030024
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:27:24
11 
25
31030025
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:50:50
20 
26
31030026
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 17:20:18
27
31030027
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:08:46
16 
28
31030028
บ้านหนองกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:59:02
11 
29
31030029
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 18:12:37
30
31030030
บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-01-24 13:17:27
16 
31
31030031
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 10:07:17
18 
32
31030032
วัดน้ำไหล
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:37:46
19 
33
31030033
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:46:05
20 
34
31030034
บ้านหนองแช่ไม้
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 11:10:16
16 
35
31030035
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:02:45
36
31030036
บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:37:29
11 
37
31030037
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:56:06
10 
38
31030038
บ้านบุตาเวสน์
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 09:49:20
10 
39
31030039
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:21:14
17 
40
31030040
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:19:07
41
31030041
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:19:48
24 
42
31030042
บ้านนิคมเขต
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 12:26:23
43
31030043
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:57:40
44
31030044
บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:21
45
31030045
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:10:33
46
31030046
บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:01:04
23 
47
31030047
บ้านหนองทองลิ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:59:59
20 
48
31030048
บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:36:26
10 
49
31030049
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:58:50
14 
50
31030050
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:58:00
11 
51
31030051
บ้านจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:18:33
52
31030052
บ้านโคกตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:15:03
11 
53
31030053
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:10:55
18 
54
31030054
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:58:19
55
31030055
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:21:58
11 
56
31030056
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:58:11
25 
57
31030057
บ้านวังกระโดน
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 14:59:55
13 
58
31030058
บ้านหนองถั่วแปบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:36:25
59
31030059
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:57:45
14 
60
31030060
บ้านโคกลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:03:00
16 
61
31030061
บ้านตะกรุมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 15:08:57
62
31030062
บ้านโนนพะไล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:38:21
63
31030063
บ้านสะเดาหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:47:54
64
31030064
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:24:11
65
31030065
บ้านสระตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:22:02
66
31030066
บ้านโคกสูงคูขาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:13:50
14 
67
31030067
มิตรภาพโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 10:14:29
12 
68
31030068
ชุมชนบ้านดอนอะราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:45:00
22 
69
31030069
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 17:07:11
18 
70
31030070
บ้านโนนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 12:05:44
17 
71
31030071
บ้านคูขาดน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:28:17
72
31030072
บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:34:18
73
31030073
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:48:41
74
31030074
บ้านลุงขี้หนู
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:00:21
12 
75
31030075
บ้านเพชรเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:41:51
76
31030076
อนุบาลหนองกี่
ยืนยันแล้ว
2019-07-05 13:03:34
49 
77
31030077
บ้านหนองกี่สุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:51:21
12 
78
31030078
บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:43:03
10 
79
31030079
บ้านสระขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:00:54
21 
80
31030080
ไตรคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:08:54
81
31030081
บ้านบุกระสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:28:51
22 
82
31030082
บ้านหนองมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:55:13
10 
83
31030083
บ้านสระสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:41:21
17 
84
31030084
บ้านสระขาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 21:57:33
20 
85
31030085
บ้านโคกกระชาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:26:25
10 
86
31030086
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:31:20
87
31030087
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:10:53
11 
88
31030088
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 07:59:58
89
31030089
จตุคามราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:17:33
11 
90
31030090
วัดเย้ยปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:44:26
19 
91
31030091
บ้านขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:13:41
19 
92
31030092
บ้านหนองตาดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:37:18
21 
93
31030093
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:28:51
94
31030094
บ้านหนองหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:53:55
20 
95
31030095
ชุมชนบ้านโคกว่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:11:38
15 
96
31030096
บ้านสมจิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:02:06
11 
97
31030097
บ้านหนองถนน
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 13:52:59
12 
98
31030098
บ้านโคกขาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:01:46
99
31030099
บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:47:36
100
31030100
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:56:30
17 
101
31030101
บ้านเทพพยัคฆ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:59:21
11 
102
31030102
ชุมชนวัดชุมพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:02:05
31 
103
31030103
บ้านบุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:31:52
11 
104
31030104
บ้านโคกตาพรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:25:34
21 
105
31030105
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:38:54
13 
106
31030106
บ้านสว่างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:31:52
107
31030107
บ้านปรือพวงสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:31:55
108
31030108
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
129 
109
31030109
บ้านหนองละหานทราย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:31:31
110
31030110
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 08:54:37
35 
111
31030111
บ้านโคกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:18:50
16 
112
31030112
บ้านโคกเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:59:07
113
31030113
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:13:48
20 
114
31030114
บ้านน้อยหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:13:00
12 
115
31030115
วัดกัลยาณธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:29:18
10 
116
31030116
บ้านตากอง
ยังไม่ยืนยัน
18 
117
31030117
บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:34:31
10 
118
31030118
บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:23:49
20 
119
31030119
บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 17:00:18
25 
120
31030120
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:37:16
12 
121
31030121
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:16:10
18 
122
31030122
บ้านหนองตาเยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:34:29
11 
123
31030123
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:13:35
20 
124
31030124
บ้านบาระแนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:40:38
20 
125
31030125
บ้านราษฎร์รักแดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:09:52
18 
126
31030126
บ้านแท่นทัพไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:33:36
19 
127
31030127
บ้านผไทรวมพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:28:25
128
31030128
บ้านเทพพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:39:58
17 
129
31030129
บ้านปลื้มพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 00:33:53
20 
130
31030130
บ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:32:17
18 
131
31030131
บ้านโคกเขาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:19:30
30 
132
31030132
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:48:45
18 
133
31030133
บ้านโคกลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:58:41
19 
134
31030134
บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 16:26:51
11 
135
31030135
บ้านโคกสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:12:39
136
31030136
บ้านกองพระทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:02:40
10 
137
31030137
บ้านโคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 11:34:19
138
31030138
บ้านทุ่งไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:49:16
139
31030139
อนุบาลปะคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:33:04
23 
140
31030140
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:49:15
20 
141
31030141
ชุมชนบ้านดอนนางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:13:03
23 
142
31030142
บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:36:04
25 
143
31030143
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:31:55
22 
144
31030144
บ้านหูทำนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:18:56
24 
145
31030145
บ้านหนองต้อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:52:25
146
31030146
บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:29:43
147
31030147
บ้านหนองบัวลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:14:32
13 
148
31030148
วัดบ้านหนองตราดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:32:32
12 
149
31030149
บ้านขามเสม็ดบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-12-17 14:43:04
34 
150
31030150
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:03:32
151
31030151
บ้านหนองตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:54:19
152
31030152
บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:56:08
16 
153
31030153
บ้านหนองย่างหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:32:47
20 
154
31030154
บ้านฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-01-09 10:10:23
20 
155
31030155
บ้านหนองกวางทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:27:29
20 
156
31030156
อนุบาลหนองหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:55:20
34 
157
31030157
เบญจมาศกุญชร
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 09:35:59
19 
158
31030158
บ้านหนองโคลน
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:41:55
19 
159
31030159
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:51:25
160
31030160
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:54:31
161
31030161
บ้านนายาวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:55:50
12 
162
31030162
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 07:44:16
163
31030163
บ้านไทรออ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:03:07
164
31030164
วัดโนนศรีคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:44:51
19 
165
31030165
บ้านห้วยก้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:04:35
166
31030166
บ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:27:51
167
31030167
บ้านศรีม่วงแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:22:45
18 
168
31030168
บ้านโนนสูงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:29:40
22 
169
31030169
บ้านศรีภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:52:32
19 
170
31030170
ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:16:07
19 
171
31030171
วัดห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:25:14
172
31030172
บ้านหนองเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:42:58
10 
173
31030173
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:11:29
10 
174
31030174
บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:55:59
175
31030175
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:31:38
14 
176
31030176
บ้านโคกโสนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:22:21
177
31030177
บ้านโกรกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:19:15
178
31030178
วราวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:18:04
179
31030179
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:59:54
35 
180
31030180
บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:27:50
10 
181
31030181
บ้านดอนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:27:19
21 
182
31030182
บ้านทุ่งจังหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:25:09
23 
183
31030183
บ้านขลุงไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 20:44:09
14 
184
31030184
บ้านอุบลสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:40:25
10 
185
31030185
อนุบาลโนนสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:20:07
31 
186
31030186
อนุบาลโนนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:16:55
33 
187
31030187
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:19:49
10 
188
31030188
บ้านซับคะนิง
ยังไม่ยืนยัน
12 
189
31030189
บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:07:16
12 
190
31030190
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:57:59
10 
191
31030191
บ้านป่าไม้สหกรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 23:18:40
16 
192
31030192
บ้านลำนางรอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:46:20
36 
193
31030193
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:05:22
12 
194
31030194
บ้านคลองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:59:33
10 
195
31030195
บ้านน้อยสะแกกวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:57:30
13 
196
31030196
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:14:21
10 
197
31030197
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:52:42
20 
198
31030198
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 14:14:01
19 
199
31030199
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:55:56
11 
200
31030200
บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:47:50
201
31030201
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:19:37
202
31030202
บ้านดอนไม้ไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:05:13
25 
203
31030203
บ้านบัวตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:50:28
11 
204
31030204
วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:53:50
13 
205
31030205
บ้านถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:44:12
20 
206
31030206
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:28:35
18 
207
31030207
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:51:29
12 
208
31030208
บ้านยายคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:54:42
209
31030209
วัดสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:26:45
13 
210
31030210
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 07:48:32
29 
211
31030211
บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:01
11 
212
31030212
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:11:50
213
31030213
บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:53:34
11 
214
31030214
บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:47:46
22 
215
31030215
ไทยรัฐวิทยา 90
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:45:26
216
31030216
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:38:06
14 
     
213 (98.61%)