ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 215 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 207 (96.28%)
ครู/บุคลากร
1
31030001
วัดก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 09:49:31
12 
2
31030002
บ้านโคกยางหนองถนน
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:37:08
14 
3
31030003
บ้านหนองหญ้าวัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:16:33
11 
4
31030004
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:21:37
5
31030005
บ้านเสลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 19:25:35
6
31030006
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:41:36
7
31030007
บ้านโคกมะค่า
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:14:11
17 
8
31030008
บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:48:28
26 
9
31030009
บ้านสวายสอ
ยืนยันแล้ว
2021-01-04 10:38:39
10
31030010
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:19:37
11 
11
31030011
บ้านหนองม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:48:25
12
31030012
บ้านตลาดแย้
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:30:20
13
31030013
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:36:57
14
31030014
บ้านเสลาโสรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:30:26
15
31030015
บ้านโคกยางหนองตาสี
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 08:38:48
21 
16
31030016
บ้านแท่นบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:44:53
19 
17
31030017
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:01:26
13 
18
31030018
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:09:20
12 
19
31030019
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:03:00
11 
20
31030020
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:35:07
10 
21
31030021
บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:40:48
15 
22
31030022
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:47:56
13 
23
31030023
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:32:23
71 
24
31030024
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 08:57:16
13 
25
31030025
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:43:53
19 
26
31030026
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:23:28
27
31030027
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:46:51
17 
28
31030028
บ้านหนองกง
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 08:11:01
14 
29
31030029
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 12:29:46
30
31030030
บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:07:03
18 
31
31030031
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:40:38
18 
32
31030032
วัดน้ำไหล
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:39:29
17 
33
31030033
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 08:55:16
19 
34
31030034
บ้านหนองแช่ไม้
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:22:30
17 
35
31030035
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:54:41
36
31030036
บ้านสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:12:33
12 
37
31030037
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 12:51:44
10 
38
31030038
บ้านบุตาเวสน์
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:48:08
10 
39
31030039
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:26:25
15 
40
31030040
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 14:03:39
41
31030041
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:05:29
24 
42
31030042
บ้านนิคมเขต
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:14:48
43
31030043
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:23:45
44
31030044
บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:23:54
45
31030045
บ้านสระประดู่หนองมะค่า
ยืนยันแล้ว
2021-01-23 13:48:16
46
31030046
บ้านหนองโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
25 
47
31030047
บ้านหนองทองลิ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:22:56
24 
48
31030048
บ้านก้านเหลือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:43:23
12 
49
31030049
บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 16:03:45
16 
50
31030050
บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:13:18
51
31030052
บ้านโคกตะโก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:58:41
52
31030053
บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:39:52
18 
53
31030054
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 12:56:54
54
31030055
บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:18:04
12 
55
31030056
บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:45:53
26 
56
31030057
บ้านวังกระโดน
ยังไม่ยืนยัน
12 
57
31030058
บ้านหนองถั่วแปบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 11:21:28
58
31030059
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:29:21
18 
59
31030060
บ้านโคกลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:56:19
16 
60
31030061
บ้านตะกรุมทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:17:12
61
31030062
บ้านโนนพะไล
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:23:39
62
31030063
บ้านสะเดาหวาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 19:35:26
63
31030064
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 13:20:33
64
31030065
บ้านสระตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:04:26
65
31030066
บ้านโคกสูงคูขาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 17:34:42
18 
66
31030067
มิตรภาพโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:28:49
11 
67
31030068
ชุมชนบ้านดอนอะราง
ยังไม่ยืนยัน
21 
68
31030069
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:11:10
19 
69
31030070
บ้านโนนขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 08:04:40
17 
70
31030071
บ้านคูขาดน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 14:27:07
71
31030072
บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
2020-12-29 13:34:19
72
31030073
บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:40:58
73
31030074
บ้านลุงขี้หนู
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 13:14:41
11 
74
31030075
บ้านเพชรเจริญพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:53:06
75
31030076
อนุบาลหนองกี่
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 11:12:10
48 
76
31030077
บ้านหนองกี่สุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 15:05:42
16 
77
31030078
บ้านหนองหัวหมู
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:01:13
10 
78
31030079
บ้านสระขุด
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:27:45
16 
79
31030080
ไตรคาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 09:14:55
80
31030081
บ้านบุกระสัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:43:27
19 
81
31030082
บ้านหนองมัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:12:29
10 
82
31030083
บ้านสระสะแก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:55:45
18 
83
31030084
บ้านสระขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 13:48:09
21 
84
31030085
บ้านโคกกระชาย
ยืนยันแล้ว
2020-12-21 15:10:34
11 
85
31030086
บ้านหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
86
31030087
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:57:32
12 
87
31030088
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 14:23:49
88
31030089
จตุคามราษฎร์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:53:18
89
31030090
วัดเย้ยปราสาท
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 20:40:20
14 
90
31030091
บ้านขามน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:32:23
20 
91
31030092
บ้านหนองตาดำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 16:02:29
20 
92
31030093
บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:42:18
11 
93
31030094
บ้านหนองหมี
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 15:32:58
18 
94
31030095
ชุมชนบ้านโคกว่าน
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 14:13:15
14 
95
31030096
บ้านสมจิต
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:07:27
96
31030097
บ้านหนองถนน
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 17:00:25
97
31030098
บ้านโคกขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:24:50
98
31030099
บ้านหนองโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:46:45
99
31030100
บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:13:51
16 
100
31030101
บ้านเทพพยัคฆ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:19:57
12 
101
31030102
ชุมชนวัดชุมพร
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:03:03
31 
102
31030103
บ้านบุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:47:01
11 
103
31030104
บ้านโคกตาพรม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 16:27:55
19 
104
31030105
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:04:06
13 
105
31030106
บ้านสว่างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:27:24
106
31030107
บ้านปรือพวงสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:39:03
107
31030108
บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
128 
108
31030109
บ้านหนองละหานทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:51:47
109
31030110
อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:00:10
34 
110
31030111
บ้านโคกไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:22:42
19 
111
31030112
บ้านโคกเฟือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:28:35
112
31030113
บ้านสันติสุข
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 11:56:56
20 
113
31030114
บ้านน้อยหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 12:59:20
12 
114
31030115
วัดกัลยาณธรรมาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 13:40:55
115
31030116
บ้านตากอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 18:13:50
16 
116
31030117
บ้านหนองกราด
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 22:16:25
117
31030118
บ้านหนองตะครอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:40:47
22 
118
31030119
บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:53:25
28 
119
31030120
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:29:49
12 
120
31030121
บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 15:24:31
20 
121
31030122
บ้านหนองตาเยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 11:48:30
12 
122
31030123
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:42:40
18 
123
31030124
บ้านบาระแนะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:09:30
18 
124
31030125
บ้านราษฎร์รักแดน
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:41:39
16 
125
31030126
บ้านแท่นทัพไทย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:59:58
18 
126
31030127
บ้านผไทรวมพล
ยืนยันแล้ว
2020-11-24 14:46:14
127
31030128
บ้านเทพพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 13:34:57
17 
128
31030129
บ้านปลื้มพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:43:40
20 
129
31030130
บ้านหินโคน
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 10:04:29
18 
130
31030131
บ้านโคกเขาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 13:59:15
31 
131
31030132
ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:16:23
18 
132
31030133
บ้านโคกลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 15:37:01
20 
133
31030134
บ้านไทยเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:23:13
134
31030135
บ้านโคกสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:55:43
135
31030136
บ้านกองพระทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:27:44
136
31030137
บ้านโคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:02:37
137
31030138
บ้านทุ่งไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:39:19
138
31030139
อนุบาลปะคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:34:38
25 
139
31030140
บ้านหนองน้ำขุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:56:25
19 
140
31030141
ชุมชนบ้านดอนนางงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 11:41:38
28 
141
31030142
บ้านสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:22:00
27 
142
31030143
บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 12:27:06
20 
143
31030144
บ้านหูทำนบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:11:27
21 
144
31030145
บ้านหนองต้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:01:12
145
31030146
บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 14:42:19
146
31030147
บ้านหนองบัวลี
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 15:43:59
12 
147
31030148
วัดบ้านหนองตราดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
10 
148
31030149
บ้านขามเสม็ดบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
34 
149
31030150
บ้านชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:02:38
150
31030151
บ้านหนองตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:59:28
151
31030152
บ้านโคกปราสาท
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:49:09
17 
152
31030153
บ้านหนองย่างหมู
ยืนยันแล้ว
2020-12-03 14:28:53
17 
153
31030154
บ้านฝ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 15:32:01
18 
154
31030155
บ้านหนองกวางทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:12:15
20 
155
31030156
อนุบาลหนองหงส์
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 08:19:44
35 
156
31030157
เบญจมาศกุญชร
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:17:53
16 
157
31030158
บ้านหนองโคลน
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:58:40
18 
158
31030159
บ้านเสาเดียวอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:23:52
159
31030160
บ้านหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:52:18
160
31030161
บ้านนายาวสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 09:48:28
10 
161
31030162
บ้านหนองกก
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:08:57
162
31030163
บ้านไทรออ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:14:59
163
31030164
วัดโนนศรีคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:53:42
16 
164
31030165
บ้านห้วยก้อม
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 13:01:45
165
31030166
บ้านกระเบื้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:32:26
166
31030167
บ้านศรีม่วงแดง
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 10:12:45
18 
167
31030168
บ้านโนนสูงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:52:39
22 
168
31030169
บ้านศรีภูมิ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 20:31:30
20 
169
31030170
ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา-
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:25:15
19 
170
31030171
วัดห้วยหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 14:19:12
171
31030172
บ้านหนองเพชร
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 11:40:51
11 
172
31030173
บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 14:33:22
173
31030174
บ้านโพธิ์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
174
31030175
บ้านสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 13:18:20
12 
175
31030176
บ้านโคกโสนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 15:55:49
176
31030177
บ้านโกรกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:39:25
10 
177
31030178
วราวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:42:45
11 
178
31030179
บ้านดงบังซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:22:45
37 
179
31030180
บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:28:19
180
31030181
บ้านดอนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:13:41
20 
181
31030182
บ้านทุ่งจังหัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:23:34
22 
182
31030183
บ้านขลุงไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 11:51:02
11 
183
31030184
บ้านอุบลสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 15:07:55
13 
184
31030185
อนุบาลโนนสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:57:55
33 
185
31030186
อนุบาลโนนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:25:00
30 
186
31030187
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 14:29:14
187
31030188
บ้านซับคะนิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 14:52:27
16 
188
31030189
บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:26:16
14 
189
31030190
บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 13:53:19
11 
190
31030191
บ้านป่าไม้สหกรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:32:50
20 
191
31030192
บ้านลำนางรอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:46:05
31 
192
31030193
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:32:08
11 
193
31030194
บ้านคลองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:42:27
10 
194
31030195
บ้านน้อยสะแกกวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:36:24
11 
195
31030196
บ้านส้มป่อย
ยืนยันแล้ว
2020-12-01 12:51:49
10 
196
31030197
บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:26:49
20 
197
31030198
บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:54:31
20 
198
31030199
บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:49:07
13 
199
31030200
บ้านสี่เหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:02:55
200
31030201
บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:42:17
12 
201
31030202
บ้านดอนไม้ไฟ
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 10:34:00
22 
202
31030203
บ้านบัวตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:31:51
10 
203
31030204
วัดอัมภาราม(เทิ่งอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 08:47:29
13 
204
31030205
บ้านถาวร
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:08:37
17 
205
31030206
ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:59:32
16 
206
31030207
บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:32:41
14 
207
31030208
บ้านยายคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 14:16:53
208
31030209
วัดสุขสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:39:26
13 
209
31030210
อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 11:02:34
27 
210
31030211
บ้านโนนศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:11:22
211
31030212
บ้านโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:48:35
212
31030213
บ้านเขว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 17:07:53
213
31030214
บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 08:19:37
20 
214
31030215
ไทยรัฐวิทยา 90
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 18:20:07
215
31030216
บ้านตะโก
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 13:23:15
14 
     
207 (96.28%)