ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 198 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 198 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
33030001
บ้านกฤษณา
ยืนยันแล้ว
2019-12-25 15:31:08
2
33030002
สวัสดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 06:36:15
20 
3
33030003
บ้านป่าใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:17:33
20 
4
33030004
บ้านกันทรารมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:44:22
48 
5
33030005
บ้านโคกสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:19:02
21 
6
33030006
บ้านระกา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:55:43
17 
7
33030007
บ้านโคกเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:13:48
8
33030008
บ้านเปี่ยมตะลวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:14:39
9
33030009
บ้านภูมิศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:58:08
15 
10
33030011
บ้านเสลาสุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:56:34
11
33030012
บ้านปะอุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:47:25
12
33030013
บ้านเค็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:58:20
20 
13
33030014
บ้านตาสุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:25:22
22 
14
33030015
จะกงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:10:35
20 
15
33030016
บ้านใจดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:08:51
18 
16
33030017
บ้านทะลอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:32:25
13 
17
33030018
บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:28:24
18
33030019
บ้านอังกุล
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:59:26
19
33030020
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:00:50
13 
20
33030021
บ้านตรางสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:01:22
12 
21
33030022
บ้านดองกำเม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:01:20
12 
22
33030023
บ้านกันจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:43:45
16 
23
33030024
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:19:27
17 
24
33030025
บ้านกะกำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:29:59
16 
25
33030026
บ้านบัวบก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:07:36
26
33030027
บ้านตาอุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:12:38
39 
27
33030028
บ้านปราสาทกวางขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:43:45
12 
28
33030029
นิคม ๑
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:51:13
12 
29
33030030
นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:46:32
11 
30
33030031
บ้านปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:52:24
21 
31
33030032
บ้านหนองสะแกสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:25:12
10 
32
33030033
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:06:57
33
33030034
บ้านสกุล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 05:43:46
34
33030035
บ้านคลองเพชรสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 08:12:38
35
33030036
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:19:09
14 
36
33030037
บ้านปรือคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:00:28
23 
37
33030038
บ้านปรือใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:23:16
33 
38
33030039
บ้านมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:50:59
13 
39
33030040
บ้านหลัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:20:55
40
33030041
บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:43:06
12 
41
33030042
ทับทิมสยาม ๐๖
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:02:57
42
33030043
บ้านทุ่งศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:36:51
43
33030044
บ้านหนองกาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:58:06
11 
44
33030045
บ้านจันลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:53:31
16 
45
33030046
บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:31:34
14 
46
33030047
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:56:20
14 
47
33030048
บ้านละเบิกตาฮีง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:58:11
48
33030049
บ้านคล้อโคกกว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:23:21
49
33030050
ศรีสะอาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:37:01
22 
50
33030051
บ้านตะเคียนบังอีง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:49:16
51
33030052
บ้านใหม่ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:36:54
52
33030053
บ้านสะเดาใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:26:51
22 
53
33030054
บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:38:05
10 
54
33030055
บ้านเขวิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:20:00
55
33030056
บ้านโพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:06:34
56
33030057
บ้านสระบานสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 18:26:28
57
33030058
บ้านสำโรงตาเจ็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:32:55
20 
58
33030059
บ้านศาลาประปุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:13:50
59
33030060
บ้านโนนดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:18:09
10 
60
33030061
บ้านเริงรมย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:03:43
61
33030062
บ้านโสน
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:15:16
13 
62
33030063
บ้านอาวอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:32:30
20 
63
33030064
บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:00:09
20 
64
33030065
บ้านสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:35:25
20 
65
33030066
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:10:26
10 
66
33030067
บ้านคำเผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:20:52
67
33030068
บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:32:16
18 
68
33030069
นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:32:23
24 
69
33030070
นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:40:22
70
33030071
บ้านตรอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:39:38
71
33030072
บ้านตาดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:23:55
72
33030073
บ้านสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:38:24
10 
73
33030074
บ้านกันแตสระรุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:08:57
74
33030075
บ้านแขว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:47:57
18 
75
33030076
บ้านคะนาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:20:36
10 
76
33030077
บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:01:22
77
33030078
บ้านแทรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:28:09
17 
78
33030079
บ้านนาก๊อก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:46:26
10 
79
33030080
อนุบาลศรีประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:40:36
67 
80
33030081
ขุขันธ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:16:16
24 
81
33030082
บ้านชำแระกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:38:54
22 
82
33030084
บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:13:20
83
33030085
วัดเขียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:24:22
16 
84
33030086
บ้านเรียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:44:10
85
33030087
บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:27:20
10 
86
33030088
ชุมชนบ้านหัวเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:30:00
18 
87
33030089
สวงษ์พัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:04:28
14 
88
33030090
บ้านห้วยสระภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:14:13
13 
89
33030091
บ้านดองดึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:01:55
10 
90
33030092
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:56:17
91
33030093
บ้านสร้างใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:07:39
92
33030094
หนองอารีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:08:49
15 
93
33030095
บ้านกันตรวจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:35:28
94
33030096
บ้านหนองระเยียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:13:04
95
33030097
บ้านตาเจา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 12:44:21
16 
96
33030098
บ้านแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:05:33
97
33030099
บ้านคูสี่แจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:05:24
98
33030101
บ้านปราสาทเยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:02:26
19 
99
33030102
บ้านหนองพัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:34:00
100
33030103
โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:42
18 
101
33030105
บ้านติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:07:52
102
33030106
บ้านมะขามภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:59:32
103
33030107
บ้านทุ่ม(อสพป.3)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:38:25
104
33030108
บ้านกระแมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:33:23
105
33030109
บ้านโพงกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:55:19
106
33030110
อนุบาลไพรบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:22:03
26 
107
33030111
บ้านสวาย-สนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:04:50
12 
108
33030112
บ้านคอกหนองไพร
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:01:30
13 
109
33030113
บ้านตราด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:38:19
110
33030114
บ้านพราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:07:45
111
33030115
บ้านผือพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:46:12
19 
112
33030116
บ้านสำโรงพลัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:26:02
26 
113
33030117
บ้านไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:49:57
114
33030118
บ้านปุดเนียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:26:05
115
33030119
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:17:50
116
33030121
บ้านชำแระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:09:46
117
33030122
บ้านตาจวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:40:44
118
33030123
บ้านไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 19:30:41
17 
119
33030124
บ้านสะเดาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:34:10
120
33030125
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 23:42:23
121
33030126
บ้านสลักได
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:30:14
122
33030128
บ้านหนองอิไทย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:18:51
17 
123
33030129
บ้านอาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:29:58
124
33030130
บ้านโพนปลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:22:41
125
33030131
บ้านเขวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:18:24
126
33030132
บ้านกู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:15:07
10 
127
33030133
บ้านไฮน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:16:01
128
33030134
บ้านกะดึ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:16:20
129
33030135
บ้านพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:01:03
11 
130
33030136
บ้านเกาะกระโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:11:41
18 
131
33030137
บ้านหนองบัวตาคง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:32:33
10 
132
33030138
บ้านสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:36:04
133
33030139
บ้านหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:56:47
134
33030140
บ้านขามหนองครอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:20:37
135
33030141
บ้านหนองคูอาวอย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:20:22
13 
136
33030142
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:39:58
20 
137
33030143
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:12:30
18 
138
33030144
บ้านตะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:26:27
139
33030145
บ้านตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:40:04
11 
140
33030146
บ้านขี้นาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:35:36
21 
141
33030147
บ้านบึงกระโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:45:53
12 
142
33030148
อนุบาลปรางค์กู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:40:57
14 
143
33030149
บ้านสนาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:41:22
10 
144
33030150
บ้านโนนดั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:44:38
145
33030151
บ้านขามฆ้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:45:36
146
33030152
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:31:47
147
33030153
บ้านไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:40:06
148
33030154
บ้านโพธิ์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:00:31
10 
149
33030155
บ้านเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:58:51
23 
150
33030156
บ้านนาวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:42:23
11 
151
33030157
บ้านกอกหวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:28:44
13 
152
33030158
บ้านบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:07:58
153
33030159
บ้านสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 20:33:18
11 
154
33030160
บ้านหนองเพดาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:26:29
11 
155
33030161
กระต่ายด่อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:00:45
20 
156
33030162
บ้านดอนหลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:26:08
12 
157
33030163
บ้านกุดปราสาท
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:30:57
158
33030164
บ้านสวายสนิท
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:59:37
159
33030165
บ้านขามทับขอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:58:27
13 
160
33030166
บ้านท่าคอยนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:31:04
10 
161
33030167
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 19:08:53
162
33030168
โรงเรียนบ้านตาเปียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:30:19
18 
163
33030169
บ้านไฮเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:46:56
16 
164
33030170
บ้านหว้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:59:41
15 
165
33030171
บ้านขอนแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:47:01
166
33030172
บ้านหนองเชียงทูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:51:18
18 
167
33030173
บ้านกำแมด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:53:52
18 
168
33030174
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:35:26
16 
169
33030175
บ้านหนองระนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:21:59
170
33030176
บ้านมัดกานกทาขุมปูน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:33:14
171
33030177
บ้านหนองคูขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:54:25
172
33030178
บ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:18:55
11 
173
33030179
บ้านโคกตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:50
25 
174
33030180
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:56:53
19 
175
33030181
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:00:01
10 
176
33030182
บ้านเรือทองคลองคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:51:22
177
33030183
บ้านนาตราว
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:54:34
15 
178
33030184
บ้านจำปานวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:06:19
14 
179
33030185
บ้านแซรสะโบว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:05:21
22 
180
33030186
บ้านตาโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:22:36
10 
181
33030187
บ้านตะเคียนราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:45:13
34 
182
33030188
วนาสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:51:16
15 
183
33030189
บ้านไพรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:59:09
26 
184
33030190
บ้านแซรไปร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:08:23
15 
185
33030191
บ้านละลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:38:26
29 
186
33030192
บ้านธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:08:30
12 
187
33030193
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:46:24
188
33030194
บ้านพรหมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:50:40
13 
189
33030195
เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:32:23
12 
190
33030196
บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:43:10
191
33030197
บ้านห้วยตามอญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:52:43
21 
192
33030198
บ้านพนมชัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:07:23
12 
193
33030199
อนุบาลภูสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:28:17
20 
194
33030200
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:56:22
12 
195
33030201
บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:17:42
12 
196
33030202
บ้านนกยูง(อสพป.30)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:48:27
197
33030203
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:44:43
13 
198
33030204
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:00:31
19 
     
198 (100.00%)