ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 209 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
34030001
บ้านแก้งกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:20:34
10 
2
34030002
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 12:59:36
10 
3
34030003
โรงเรียนบ้านสัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:21:00
4
34030004
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:33:39
15 
5
34030005
บ้านห้วยหมาก
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:15:47
20 
6
34030006
บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:28:05
11 
7
34030007
บ้านจุการ
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 16:24:23
8
34030008
บ้านขัวแคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:05:45
9
34030009
บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:26:56
22 
10
34030010
บ้านดอนน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:07:41
11
34030011
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 10:27:46
14 
12
34030012
บ้านโนนหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:13:37
14 
13
34030013
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 22:49:11
14 
14
34030014
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 11:18:00
26 
15
34030015
บ้านหินโงม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:49:59
12 
16
34030016
บ้านตุงลุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:27:37
17
34030017
บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:52:55
18
34030018
บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:25:15
20 
19
34030019
บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:04:22
20
34030020
อนุบาลศรีเมืองใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 16:49:31
28 
21
34030021
บ้านนาเอือด
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:52:29
16 
22
34030022
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:34:37
12 
23
34030023
บ้านนาเลิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:10:06
19 
24
34030024
บ้านคำหมาไนร่องเข
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 13:53:21
15 
25
34030025
บ้านสวาสดิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:25:58
11 
26
34030026
บ้านนาโป่งโพน
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 15:19:07
27
34030027
บ้านป่ากุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 08:44:52
17 
28
34030028
บ้านป่ากุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:52:19
13 
29
34030029
บ้านหนองผักแพว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:07:36
30
34030030
บ้านลาดควาย
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 15:20:02
31
34030031
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:10:24
32
34030032
บ้านจันทัย
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 13:56:40
12 
33
34030033
บ้านโนนม่วงโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:43:55
21 
34
34030034
บ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:58:17
14 
35
34030035
บ้านดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:46:40
36
34030036
บ้านภูหล่น
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:03:40
13 
37
34030037
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:10:09
38
34030038
บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:43:21
39
34030039
บ้านสระคำ
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 16:25:00
10 
40
34030040
บ้านสงยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:51:47
41
34030041
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:02:14
10 
42
34030043
บ้านสิม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:31:40
43
34030044
บ้านหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 19:57:30
12 
44
34030045
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:37:34
16 
45
34030046
บ้านนาทอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 12:11:44
46
34030047
บ้านนาคอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 19:06:52
10 
47
34030048
บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 19:01:47
48
34030049
บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:32:30
12 
49
34030050
บ้านโหง่นขาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 12:13:16
50
34030051
บ้านดงนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:23:11
51
34030052
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 22:46:02
52
34030053
บ้านเอือดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:49:34
13 
53
34030054
บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:49:41
10 
54
34030055
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:55:09
22 
55
34030056
บ้านห้วยหมากใต้
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:42:27
56
34030057
บ้านเวินบึก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 13:56:52
57
34030058
บ้านห้วยสะคาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:58:45
58
34030059
บ้านตุงลุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:02:34
13 
59
34030060
บ้านหัวเห่ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:14:51
12 
60
34030061
บ้านคันท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 15:03:57
61
34030062
บ้านซะซอม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:11:34
62
34030063
บ้านนาโพธิ์กลาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:40:59
34 
63
34030064
บ้านนาโพธิ์ใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:38:54
17 
64
34030065
บ้านทุ่งนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:53:45
13 
65
34030066
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 16:34:51
22 
66
34030067
บ้านหนองแสง-วังอ่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:28:13
18 
67
34030068
บ้านกุดเรือคำ
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 16:57:10
68
34030069
บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 18:19:44
69
34030070
บ้านดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:35:02
70
34030071
บ้านหนองแสงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:26:40
71
34030072
ชุมชนบ้านวังสะแบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:34:59
20 
72
34030074
บ้านตามุย
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 15:56:31
73
34030075
บ้านกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 13:08:24
18 
74
34030076
ชุมชนห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:27:36
26 
75
34030077
เพียงหลวง 12
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 15:37:42
76
34030078
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:46:06
23 
77
34030079
บ้านดงดิบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 01:05:22
12 
78
34030080
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:58:01
21 
79
34030081
บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:54:11
80
34030082
บ้านดงแถบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 16:02:14
15 
81
34030083
บ้านบะไห
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:23:20
17 
82
34030084
บ้านกุดชมภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:21:12
13 
83
34030085
บ้านแก่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:52:29
84
34030086
บ้านคำเม็กห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:45:24
85
34030087
บ้านโชคอำนวย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:10:23
86
34030088
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:19:18
14 
87
34030089
บ้านยอดดอนชี
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 12:21:24
14 
88
34030090
บ้านหินลาดแสนตอ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 12:05:24
17 
89
34030091
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 14:29:34
27 
90
34030092
บ้านแก่งยาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:43:29
10 
91
34030093
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 08:59:01
10 
92
34030094
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:36:18
93
34030095
บ้านม่วงฮี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:47:49
94
34030096
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:00:43
26 
95
34030097
บ้านบุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:28:57
10 
96
34030098
บ้านภูมะหรี่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:14:03
97
34030099
บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:49:43
98
34030100
บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 16:59:15
13 
99
34030101
บ้านห้วยแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:14:20
11 
100
34030102
บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 11:02:13
19 
101
34030103
บ้านท่าเสียวคันลึม
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:49:41
17 
102
34030104
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 16:00:01
103
34030105
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 11:21:02
21 
104
34030106
บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:50:59
17 
105
34030107
บ้านเลิงบาก
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 13:23:59
20 
106
34030108
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:46:49
20 
107
34030109
บ้านโนนจันทน์
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 10:34:43
108
34030110
บ้านโดมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 20:06:42
13 
109
34030111
บ้านนกเต็น
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 14:19:58
18 
110
34030112
บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 12:30:18
111
34030113
บ้านโนนกาหลง
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 10:05:21
19 
112
34030114
บ้านแก่งดูกใส
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 10:56:25
18 
113
34030115
บ้านดอนโด่-โคกเลียบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 09:47:32
114
34030116
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:52:58
11 
115
34030117
บ้านนาชุม
ยืนยันแล้ว
2020-12-11 09:42:29
17 
116
34030118
บ้านหนองคูณ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 19:07:40
117
34030119
บ้านแขมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 21:27:14
118
34030120
บ้านแขมใต้
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 16:41:40
119
34030121
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 11:16:23
13 
120
34030122
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:39:20
121
34030123
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:27:40
22 
122
34030125
บ้านถิ่นสำราญ
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 14:55:36
123
34030126
บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:00:57
23 
124
34030127
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:59:18
125
34030128
บ้านเดื่อสะพานโดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:00:50
126
34030129
บ้านโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:15:33
21 
127
34030130
บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:12:37
12 
128
34030131
บ้านโนนข่าโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:54:45
129
34030132
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:42:18
13 
130
34030133
บ้านสะพือท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:42:59
13 
131
34030134
บ้านสะพือใต้
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:45:52
132
34030135
บ้านวังพอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 22:56:08
133
34030136
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:22:25
10 
134
34030137
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-05 15:17:52
26 
135
34030138
บ้านคำผ่าน
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 20:33:07
10 
136
34030139
ชุมชนบ้านระเว
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 13:26:32
27 
137
34030140
บ้านไร่ใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:09:04
17 
138
34030141
บ้านผักหย่า
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 13:36:47
139
34030142
บ้านแก่งกอก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:16:08
140
34030143
บ้านโนนค้อลุคุ
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 15:37:04
13 
141
34030144
บ้านโนนสุข
ยืนยันแล้ว
2020-12-14 11:36:56
19 
142
34030145
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 07:12:49
143
34030146
บ้านหนองบัวฮี
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 16:11:03
13 
144
34030147
บ้านโนนยานาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:23:45
19 
145
34030148
บ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:51:57
16 
146
34030149
บ้านบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 00:01:28
147
34030150
บ้านหนองกอก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 19:40:07
10 
148
34030151
บ้านบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 11:20:12
149
34030152
บ้านดูกอึ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 21:01:58
10 
150
34030153
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 18:02:14
88 
151
34030154
บ้านเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 11:31:21
152
34030155
บ้านอ่างหินน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:29:12
153
34030156
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:55:45
21 
154
34030157
บ้านดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 05:23:05
19 
155
34030158
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-04 15:11:09
26 
156
34030159
บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 19:32:35
19 
157
34030160
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:22:10
158
34030161
บ้านไฮหย่อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:42:42
159
34030162
บ้านห้วยดู่
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:15:38
160
34030163
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:18:10
16 
161
34030164
บ้านจิกลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:11:01
12 
162
34030165
บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:20:12
163
34030166
บ้านนาห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 21:04:52
15 
164
34030167
บ้านม่วงโคน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:36:57
165
34030168
บ้านแก่งกบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:09:50
166
34030169
บ้านดอนตะลี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:37:23
15 
167
34030170
บ้านดอนพันชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:01:55
11 
168
34030171
บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:11:12
169
34030172
บ้านนาคาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:26:39
15 
170
34030173
บ้านดอนขวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:22:02
171
34030174
ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:32:42
172
34030175
บ้านคำหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:00:36
23 
173
34030176
บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:35:05
174
34030177
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-12-05 16:26:18
28 
175
34030178
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 15:37:27
20 
176
34030179
บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:41:04
177
34030180
บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:14:16
178
34030181
บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 16:29:34
21 
179
34030182
บ้านโคกเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:01:34
16 
180
34030183
บ้านดอนชี
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:40:39
181
34030184
บ้านปากบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:13:43
182
34030185
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 18:43:04
183
34030186
บ้านคำเขื่อนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:28:21
184
34030187
นิคมสร้างตนเอง 5
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:35:34
14 
185
34030188
นิคมสร้างตนเอง 6
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 15:05:40
186
34030189
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:58:24
11 
187
34030190
หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:33:32
15 
188
34030191
บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 15:45:04
189
34030192
บ้านคันเปือย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:24:42
10 
190
34030193
บ้านลาดวารี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:47:29
191
34030194
บ้านสุวรรณวารี
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 09:49:08
19 
192
34030195
บ้านเหล่าอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 20:27:43
14 
193
34030196
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 14:43:17
14 
194
34030197
บ้านทุ่งหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:30:03
195
34030198
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:00:36
27 
196
34030199
บ้านหินสูง
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 11:44:49
14 
197
34030200
นิคมสร้างตนเอง 2
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 12:32:39
25 
198
34030201
นิคมสร้างตนเอง 3
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 14:01:13
199
34030202
ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 11:43:46
32 
200
34030203
บ้านแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:09:41
201
34030204
บ้านโนนก่อ
ยืนยันแล้ว
2020-12-10 11:01:36
16 
202
34030205
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-08 09:23:29
203
34030206
บ้านพลาญชัย
ยืนยันแล้ว
2020-11-20 20:26:35
19 
204
34030207
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:51:56
11 
205
34030208
บ้านเหล่าคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:10:38
12 
206
34030209
บ้านบากชุม
ยืนยันแล้ว
2020-12-09 14:11:36
13 
207
34030210
บ้านคำก้อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 08:50:32
18 
208
34030211
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 12:20:36
209
34030212
บ้านฝางคำสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 19:17:05
10 
     
209 (100.00%)