ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 209 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 209 (100.00%)
1
34030001
บ้านแก้งกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:29:35
2
34030002
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:41:38
3
34030003
บ้านสัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:48:00
4
34030004
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:24:45
5
34030005
บ้านห้วยหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:23:12
6
34030006
บ้านคำไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:40:26
7
34030007
บ้านจุการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:28:15
8
34030008
บ้านขัวแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:10:18
9
34030009
บ้านหนองเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:31:28
10
34030010
บ้านดอนน้ำคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:37:36
11
34030011
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:48:40
12
34030012
บ้านโนนหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:49:02
13
34030013
ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:37:16
14
34030014
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:07:22
15
34030015
บ้านหินโงม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:10:19
16
34030016
บ้านตุงลุงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:01:12
17
34030017
บ้านโนนกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:58:02
18
34030018
บ้านฟ้าห่วน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 18:43:26
19
34030019
บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:36:32
20
34030020
อนุบาลศรีเมืองใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:38:49
21
34030021
บ้านนาเอือด
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:09:45
22
34030022
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:25:55
23
34030023
บ้านนาเลิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:16:35
24
34030024
บ้านคำหมาไนร่องเข
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:13:53
25
34030025
บ้านสวาสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:16:30
26
34030026
บ้านนาโป่งโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:15:16
27
34030027
บ้านป่ากุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:32:13
28
34030028
บ้านป่ากุงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:53:20
29
34030029
บ้านหนองผักแพว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:14:56
30
34030030
บ้านลาดควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:17:34
31
34030031
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:46:08
32
34030032
บ้านจันทัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:29:10
33
34030033
บ้านโนนม่วงโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:41:46
34
34030034
บ้านหนองขุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:25:37
35
34030035
บ้านดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 20:51:45
36
34030036
บ้านภูหล่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:52:04
37
34030037
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:21:19
38
34030038
บ้านคำบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 16:48:53
39
34030039
บ้านสระคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:06:43
40
34030040
บ้านสงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:56:15
41
34030041
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:11:28
42
34030043
บ้านสิม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:52:39
43
34030044
บ้านหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:04:35
44
34030045
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:40:19
45
34030046
บ้านนาทอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:42:08
46
34030047
บ้านนาคอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:46:57
47
34030048
บ้านสร้างถ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:24:38
48
34030049
บ้านหุ่งหลวงพะเนียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:22:24
49
34030050
บ้านโหง่นขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:46:31
50
34030051
บ้านดงนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:15:57
51
34030052
บ้านงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:44
52
34030053
บ้านเอือดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:11:53
53
34030054
บ้านกุดก่วยโนนเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:23:55
54
34030055
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:04:33
55
34030056
บ้านห้วยหมากใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:21:01
56
34030057
บ้านเวินบึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:46:36
57
34030058
บ้านห้วยสะคาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:13:56
58
34030059
บ้านตุงลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:17:00
59
34030060
บ้านหัวเห่ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:55:59
60
34030061
บ้านคันท่าเกวียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:34:50
61
34030062
บ้านซะซอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:45:29
62
34030063
บ้านนาโพธิ์กลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:23:01
63
34030064
บ้านนาโพธิ์ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 00:11:03
64
34030065
บ้านทุ่งนาเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:12:18
65
34030066
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:25:27
66
34030067
บ้านหนองแสง-วังอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:25:49
67
34030068
บ้านกุดเรือคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:29:23
68
34030069
บ้านดงบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:23:31
69
34030070
บ้านดงมะไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:16:24
70
34030071
บ้านหนองแสงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:59:46
71
34030072
ชุมชนบ้านวังสะแบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:47:29
72
34030074
บ้านตามุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:52:09
73
34030075
บ้านกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:15:11
74
34030076
ชุมชนห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:14:42
75
34030077
เพียงหลวง 12
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:38:21
76
34030078
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:25:00
77
34030079
บ้านดงดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:10:08
78
34030080
บ้านนาบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:59:11
79
34030081
บ้านโพนแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:09:56
80
34030082
บ้านดงแถบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:06:35
81
34030083
บ้านบะไห
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:22:38
82
34030084
บ้านกุดชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:39:40
83
34030085
บ้านแก่งเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:13:27
84
34030086
บ้านคำเม็กห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:56:04
85
34030087
บ้านโชคอำนวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:22:26
86
34030088
บ้านโนนม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:37:30
87
34030089
บ้านยอดดอนชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:36:32
88
34030090
บ้านหินลาดแสนตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:32:44
89
34030091
ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:54:44
90
34030092
บ้านแก่งยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:44:23
91
34030093
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:31:18
92
34030094
บ้านนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:41:32
93
34030095
บ้านม่วงฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:05:29
94
34030096
บ้านนาเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:54:11
95
34030097
บ้านบุ่งคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:13:53
96
34030098
บ้านภูมะหรี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:18:11
97
34030099
บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:30:17
98
34030100
บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 04:04:23
99
34030101
บ้านห้วยแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:07:43
100
34030102
บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:37:45
101
34030103
บ้านท่าเสียวคันลึม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 19:03:25
102
34030104
บ้านชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:54:50
103
34030105
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:27:56
104
34030106
บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:13:48
105
34030107
บ้านเลิงบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:56:05
106
34030108
บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:54:40
107
34030109
บ้านโนนจันทน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:15:45
108
34030110
บ้านโดมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:08:50
109
34030111
บ้านนกเต็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:39:43
110
34030112
บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:04:24
111
34030113
บ้านโนนกาหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:15:41
112
34030114
บ้านแก่งดูกใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:50:38
113
34030115
บ้านดอนโด่โคกเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:21:07
114
34030116
บ้านโนนคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:18:06
115
34030117
บ้านนาชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:10:29
116
34030118
บ้านหนองคูณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:26:47
117
34030119
บ้านแขมเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:33:17
118
34030120
บ้านแขมใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:08:48
119
34030121
บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:58:57
120
34030122
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:14:51
121
34030123
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:51:37
122
34030125
บ้านถิ่นสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:22:35
123
34030126
บ้านสร้างแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:40:19
124
34030127
นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:36:48
125
34030128
บ้านเดื่อสะพานโดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:00:42
126
34030129
บ้านโพธิ์ศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:18:02
127
34030130
บ้านนาหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:27:46
128
34030131
บ้านโนนข่าโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:38:17
129
34030132
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:56:10
130
34030133
บ้านสะพือท่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:29:57
131
34030134
บ้านสะพือใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:58:00
132
34030135
บ้านวังพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:24:41
133
34030136
บ้านนาแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:47:14
134
34030137
บ้านนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:37:04
135
34030138
บ้านคำผ่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:19:22
136
34030139
ชุมชนบ้านระเว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:08:42
137
34030140
บ้านไร่ใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:02:16
138
34030141
บ้านผักหย่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:43:45
139
34030142
บ้านแก่งกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:52:26
140
34030143
บ้านโนนค้อลุคุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:51:10
141
34030144
บ้านโนนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:10:17
142
34030145
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:31:28
143
34030146
บ้านหนองบัวฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:01:02
144
34030147
บ้านโนนยานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:29:51
145
34030148
บ้านดอนงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:45:56
146
34030149
บ้านบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:55:35
147
34030150
บ้านหนองกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:38:31
148
34030151
บ้านบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:27:06
149
34030152
บ้านดูกอึ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 14:16:32
150
34030153
อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:56:41
151
34030154
บ้านเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 23:11:22
152
34030155
บ้านอ่างหินน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:12:07
153
34030156
บ้านโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:57:27
154
34030157
บ้านดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:06:26
155
34030158
บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:51:51
156
34030159
บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:18:06
157
34030160
บ้านนาทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:33:01
158
34030161
บ้านไฮหย่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:05:34
159
34030162
บ้านห้วยดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:05:58
160
34030163
ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:33:00
161
34030164
บ้านจิกลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:33:24
162
34030165
บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:40:49
163
34030166
บ้านนาห้วยแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:07:04
164
34030167
บ้านม่วงโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:55:25
165
34030168
บ้านแก่งกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:29:22
166
34030169
บ้านดอนตะลี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:55:18
167
34030170
บ้านดอนพันชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:51:11
168
34030171
บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:58:54
169
34030172
บ้านนาคาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:25:53
170
34030173
บ้านดอนขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 18:35:41
171
34030174
ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:36:36
172
34030175
บ้านคำหนามแท่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:25:44
173
34030176
บ้านหนองโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:33:02
174
34030177
บ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:54:49
175
34030178
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:38:10
176
34030179
บ้านหนองกุงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:40:15
177
34030180
บ้านคำเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:25:39
178
34030181
บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:22:08
179
34030182
บ้านโคกเที่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:46:13
180
34030183
บ้านดอนชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:43:56
181
34030184
บ้านปากบุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:39:21
182
34030185
บ้านห้วยน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:29:35
183
34030186
บ้านคำเขื่อนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:41:39
184
34030187
นิคมสร้างตนเอง 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:54:15
185
34030188
นิคมสร้างตนเอง 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:00:39
186
34030189
บ้านหนองชาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:23:56
187
34030190
หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:46:08
188
34030191
บ้านห้วยไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:35:15
189
34030192
บ้านคันเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:44:27
190
34030193
บ้านลาดวารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:26:06
191
34030194
บ้านสุวรรณวารี
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 11:00:34
192
34030195
บ้านเหล่าอินทร์แปลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 20:33:59
193
34030196
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:57:11
194
34030197
บ้านทุ่งหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:22:28
195
34030198
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 00:05:22
196
34030199
บ้านหินสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:27:22
197
34030200
นิคมสร้างตนเอง 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:02:21
198
34030201
นิคมสร้างตนเอง 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:55:08
199
34030202
ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:48:59
200
34030203
บ้านแหลมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:05:02
201
34030204
บ้านโนนก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:35:29
202
34030205
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:49:13
203
34030206
บ้านพลาญชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 18:05:10
204
34030207
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:39:22
205
34030208
บ้านเหล่าคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:08:42
206
34030209
บ้านบากชุม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:38:13
207
34030210
บ้านคำก้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:12:32
208
34030211
บ้านโนนจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:40:37
209
34030212
บ้านฝางคำสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:41:19
     
209 (100.00%)