ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 151 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 151 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
42010001
บ้านท่าเปิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:25:03
2
42010003
บ้านไผ่โทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:32:07
3
42010004
บ้านห้วยเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:03:38
4
42010005
บ้านตูบโกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:28:58
5
42010006
บ้านลาดค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:05:22
6
42010007
บ้านกำพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:01:07
7
42010008
บ้านกกดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:45:50
21 
8
42010009
บ้านห้วยหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:14:19
9
42010010
บ้านกกทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:17:01
17 
10
42010011
บ้านห้วยกระทิง
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:22:00
11
42010012
บ้านสวนกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:34:43
12
42010013
เมืองเลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:00:05
92 
13
42010015
อนุบาลเลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:24:39
96 
14
42010017
บ้านก้างปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:01:27
21 
15
42010019
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:05:55
16
42010020
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:03:54
17
42010021
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:06:14
17 
18
42010022
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:21:58
14 
19
42010023
บ้านนาแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:03:36
17 
20
42010024
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 19:05:30
21
42010025
บ้านนาดินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:31:46
18 
22
42010026
บ้านหนองหญ้าไซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:15:21
12 
23
42010027
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:32:21
24
42010030
บ้านหนองผำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:22:26
12 
25
42010031
บ้านนาโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:56:11
17 
26
42010032
บ้านขอนแก่นหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:32:00
12 
27
42010033
บ้านติ้วน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:39:42
16 
28
42010035
บ้านห้วยโตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:14:52
29
42010036
บ้านกกชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:07:03
30
42010037
บ้านป่าข้าวหลาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:53:32
31
42010038
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:31:20
32
42010039
ชุมชนบ้านนาอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:54:56
12 
33
42010040
บ้านท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:03:10
34
42010041
บ้านแหล่งควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 07:56:19
10 
35
42010042
บ้านไร่ทาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:56:24
36
42010046
บ้านเพียซำพุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:01:33
21 
37
42010047
บ้านสูบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:07:14
14 
38
42010049
บ้านวังแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:30:26
39
42010050
บ้านหนองดอกบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:19:28
40
42010051
บ้านสะอาดลายเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 23:11:59
16 
41
42010052
มโนบุเรศรบำรุงการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:03:47
42
42010053
บ้านห้วยลวงไซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:29:53
43
42010055
บ้านห้วยสีเสียด
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:13:02
44
42010056
บ้านส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:55:11
45
42010058
บ้านน้ำภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:32:06
18 
46
42010059
ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:05:24
47
42010060
บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:45:04
17 
48
42010061
บ้านปากหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 21:30:27
49
42010063
บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 19:13:24
50
42010065
บ้านโพนป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:55:02
51
42010066
บ้านเสี้ยว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:23:12
52
42010067
บ้านน้ำคิว
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:54:43
12 
53
42010068
บ้านภูสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:03:41
54
42010069
บ้านกอไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 22:01:45
55
42010070
บ้านท่าสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:19:25
20 
56
42010071
บ้านน้ำสวยภักดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 15:40:37
57
42010072
ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:25:27
19 
58
42010074
ชุมชนบ้านนาด้วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:10:32
19 
59
42010075
บ้านแก้วเมธี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:00:24
13 
60
42010076
บ้านนาดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:07:31
16 
61
42010077
บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:10:50
17 
62
42010078
บ้านโพนสว่างวังเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:26:10
63
42010079
บ้านห้วยตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:08:55
20 
64
42010080
ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:08:37
13 
65
42010081
บ้านนาป่าหนาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:04:50
11 
66
42010082
บ้านตาดซ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:53:02
67
42010083
บ้านท่าบม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:31:47
68
42010084
บ้านนาเบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 23:00:20
69
42010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:00:03
19 
70
42010087
บ้านหินตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:16:45
71
42010088
บ้านแสนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:41:27
72
42010089
บ้านคกมาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:24:32
73
42010091
อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:58:56
48 
74
42010092
บ้านเชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:21:17
17 
75
42010094
บ้านสงเปือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:53:05
18 
76
42010095
บ้านผากลางดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:20:00
77
42010096
ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:15:13
78
42010097
บ้านธาตุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:39:07
15 
79
42010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:29:37
80
42010099
บ้านห้วยพอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:51:38
10 
81
42010100
บ้านผาพอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:40:37
82
42010101
ชุมชนบ้านนาบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:03:42
18 
83
42010103
บ้านโพน
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 18:43:34
84
42010104
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:09:43
21 
85
42010105
บ้านแก่งมี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:47:13
86
42010106
บ้านนาซ่าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:39:47
12 
87
42010107
บ้านผาแบ่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 09:26:21
12 
88
42010108
ห้วยซวกคกเลาใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:15:38
16 
89
42010109
บ้านอุมุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:41:56
90
42010110
บ้านบุฮม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:58:18
13 
91
42010111
บ้านคกเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:38:29
92
42010112
เพียงหลวง 18
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 12:20:06
12 
93
42010113
บ้านน้ำพร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:07:14
16 
94
42010114
บ้านคกงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:00:52
95
42010115
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:25:15
96
42010116
บ้านท่าดีหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:09:10
97
42010117
ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 19:52:50
98
42010118
บ้านหาดทรายขาวผามุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:39:45
99
42010121
บ้านแก่งปลาปก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:12:10
14 
100
42010122
บ้านห้วยอาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:18:29
18 
101
42010123
บ้านชมน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:05:37
102
42010124
ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:44:47
19 
103
42010125
ชุมชนบ้านเชียงกลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:24:26
29 
104
42010126
บ้านปางคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:35:24
14 
105
42010127
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:51:25
10 
106
42010128
บ้านคอนสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:26:30
12 
107
42010129
บ้านห้วยนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:08:54
10 
108
42010130
บ้านห้วยผักกูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:43:34
109
42010131
จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:13:35
110
42010132
ชุมชนบ้านปากชม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:51:31
31 
111
42010133
บ้านนาค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:06:23
19 
112
42010134
บ้านหาดเบี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:37:13
113
42010135
บ้านคกไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:50:44
114
42010136
บ้านห้วยบ่อซืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:36:22
20 
115
42010137
บ้านวังผา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:12:49
116
42010138
บ้านเลิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:45:07
117
42010139
บ้านสงาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:08:48
16 
118
42010140
บ้านปากเนียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:24:47
119
42010141
บ้านปากปัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:28:06
120
42010142
บ้านห้วยพิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:12:37
15 
121
42010143
บ้านห้วยหินขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:00:09
12 
122
42010144
บ้านหาดคัมภีร์
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 15:58:24
123
42010145
บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 12:13:20
124
42010146
บ้านนาโม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:52:31
125
42010147
บ้านคกเว้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:37:20
126
42010148
บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:35:57
18 
127
42010260
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:42:08
18 
128
42010261
บ้านร่องไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:31:47
129
42010262
บ้านบวกอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:33:26
10 
130
42010263
บ้านห้วยไค้
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:32:49
131
42010264
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:04:54
20 
132
42010265
บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:27:59
133
42010267
บ้านน้ำกระโทม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:03:57
134
42010268
บ้านท่าลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:09:28
26 
135
42010270
บ้านห้วยด้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:24:01
136
42010271
บ้านน้ำแคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 12:33:50
21 
137
42010272
บ้านปากยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:55:24
138
42010273
บ้านแก่งม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:14:20
139
42010274
บ้านห้วยเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:11:29
140
42010275
บ้านน้ำมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:00:19
141
42010276
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 20:25:58
142
42010277
บ้านวังเป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:02:19
143
42010278
บ้านเมี่ยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:28:14
144
42010279
ชุมชนบ้านปากห้วย
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:53:08
22 
145
42010280
บ้านขอนแก่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:43:38
146
42010281
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:34:01
147
42010282
บ้านหาดพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:18:47
148
42010284
บ้านหนองปกติ
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:48:43
149
42010285
บ้านห้วยคัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:52:45
150
42010286
บ้านนากระเซ็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:19:48
151
42010287
ชุมชนบ้านอาฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:17:43
13 
     
151 (100.00%)