ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 158 (99.37%)
1
43010001
บ้านเมืองหมี
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 11:22:36
2
43010002
บ้านพร้าวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:32:18
3
43010004
ราชประชานุเคราะห์ 14
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 14:39:41
4
43010005
นาฮีนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:04:44
5
43010006
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:09:22
6
43010007
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 09:12:48
7
43010008
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:18:53
8
43010009
บ้านหนองหมื่น
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 14:07:57
9
43010010
ชุมชนบ้านพวก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:50:21
10
43010011
บ้านเดื่อใต้
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:07:49
11
43010012
บ้านโคกป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 15:08:02
12
43010013
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:44:35
13
43010014
ชุมชนบ้านปะโค
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:27:23
14
43010015
วัดพระธาตุบังพวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 09:51:10
15
43010016
ราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:20:40
16
43010017
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 09:48:49
17
43010018
โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:11:44
18
43010019
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:09:56
19
43010020
หนองผือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 11:42:56
20
43010021
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 23:35:34
21
43010022
มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:28:21
22
43010023
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 18:06:02
23
43010024
อนุบาลอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 19:18:22
24
43010025
เนินพระเนาว์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 08:04:00
25
43010026
จันทราราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:14:50
26
43010027
หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:52:21
27
43010029
บ้านโคกแมงเงา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 06:38:46
28
43010030
จอมมณี
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 10:07:00
29
43010031
บ้านหนองแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:22:48
30
43010032
บ้านเมืองบาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:35:52
31
43010033
บ้านนาคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:31:22
32
43010034
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 23:30:27
33
43010035
หาดคำบอนวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 11:54:18
34
43010036
บ้านเบิดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 08:37:05
35
43010037
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:29:29
36
43010038
บ้านเวียงคุก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:47:42
37
43010039
ครุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:01:44
38
43010040
โพนสว่างป่าตองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:28:42
39
43010041
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 23:16:09
40
43010042
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:30:43
41
43010043
ดาวเรืองสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:42:03
42
43010044
บ้านสร้างพอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 08:28:34
43
43010045
บ้านสวยหลง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:11:26
44
43010046
บ้านบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:10:31
45
43010047
บ้านจอมแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:00:13
46
43010048
หัวหาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-05-29 09:21:45
47
43010049
บ้านหมากก่องฝายแตก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:16:11
48
43010050
สีกายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 20:25:30
49
43010051
อนุบาลหนองคาย
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 14:24:44
50
43010052
บ้านคุยนางขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:06:22
51
43010053
ธนากรสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:06:20
52
43010054
บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:07:29
53
43010055
อักษรอดุลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-06 11:12:54
54
43010056
พร้าวใต้เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:12:54
55
43010057
หินโงมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:55:21
56
43010058
บ้านดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:18:06
57
43010059
บ้านกองนาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:55:07
58
43010060
บ้านปากมาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:09:21
59
43010061
บ้านหงส์ทองสามขา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:25:13
60
43010062
ป่าสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 13:55:04
61
43010063
บ้านนาบง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 12:40:53
62
43010064
บ้านโคกคอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 23:41:05
63
43010065
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 17:05:08
64
43010066
บ้านโพนพระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:54:30
65
43010067
โกมลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:09:57
66
43010068
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 13:39:23
67
43010069
บ้านนาช้างน้ำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 12:50:29
68
43010070
บ้านกวดโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:55:42
69
43010071
ร่วมมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:01:32
70
43010072
บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 10:36:38
71
43010073
บ้านอุ่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:08:47
72
43010074
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 10:24:40
73
43010075
บ้านน้ำโมง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:58:51
74
43010076
บ้านทุ่มฝาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:14:55
75
43010077
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:44:11
76
43010078
บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:05:22
77
43010079
บ้านเทวีดอนขม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:44:22
78
43010080
โพนศิลางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 17:51:54
79
43010081
ชุมชนบ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:15:35
80
43010082
บ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 09:32:44
81
43010083
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:24:23
82
43010084
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:16:53
83
43010085
คุรุศิษย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:52:34
84
43010086
ชุมชนบ้านโพนสา
ยืนยันแล้ว
2017-06-25 15:07:19
85
43010087
บ้านท่ามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 14:17:57
86
43010088
ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 20:50:48
87
43010089
บ้านนาน้ำพาย
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:24:13
88
43010090
บ้านหนองนาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:00:38
89
43010091
บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:38:29
90
43010092
บ้านดงนาคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 19:27:18
91
43010093
ชุมชนบ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 10:00:49
92
43010094
บ้านท่ากฐิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:26:21
93
43010095
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 16:11:18
94
43010096
พัฒนาคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:26:32
95
43010097
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 22:44:57
96
43010098
บ้านวังน้ำมอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 10:34:36
97
43010099
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:00:29
98
43010100
บ้านถิ่นทอนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 20:06:34
99
43010101
บ้านศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 20:22:59
100
43010102
อนุบาลศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:14:18
101
43010103
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:38:29
102
43010104
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:47:13
103
43010105
บ้านหัวทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 07:02:25
104
43010106
บ้านพานพร้าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:25:35
105
43010107
ดอนก่อโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:05:06
106
43010108
บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 10:13:47
107
43010109
หนองปลาปากจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2017-07-05 18:35:33
108
43010110
บ้านขุมคำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:23:59
109
43010111
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:07:02
110
43010112
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:22:15
111
43010113
บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:25:13
112
43010114
ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 09:42:15
113
43010115
บ้านสังกะลีนาขาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:48:35
114
43010116
บ้านโสกกล้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:49:17
115
43010117
บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:58:30
116
43010118
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 17:08:09
117
43010119
บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
ยืนยันแล้ว
2017-07-09 18:50:16
118
43010120
บ้านเทา-นาบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:29:55
119
43010121
บ้านเทพประทับ
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:10:52
120
43010122
บ้านตาดเสริม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:16:46
121
43010123
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:13:09
122
43010124
บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 19:17:55
123
43010125
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 08:52:50
124
43010126
บ้านผาตั้ง
ยังไม่ยืนยัน
125
43010127
บ้านห้วยไซงัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 11:03:53
126
43010128
บ้านดงต้อง
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:24:25
127
43010129
บ้านปากโสม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 19:17:38
128
43010130
บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
2017-06-17 04:31:24
129
43010131
บ้านม่วงน้ำไพร
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 09:41:48
130
43010132
บ้านแก้งใหม่
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 16:39:10
131
43010133
บ้านฟ้าประทาน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 17:09:19
132
43010134
อนุบาลสังคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:18:06
133
43010135
อนุบาลบ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:36:03
134
43010136
บ้านเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:27:20
135
43010137
สมสะอาดดงมุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:31:51
136
43010138
บ้านนากอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:58:41
137
43010139
บ้านฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:46:15
138
43010140
บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:05:39
139
43010141
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 18:40:12
140
43010142
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 12:38:16
141
43010143
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 08:23:18
142
43010144
บ้านหนองบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:12:30
143
43010145
บ้านสมสนุกดงหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 17:30:38
144
43010146
ฉันทนาวัณรถ
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:50:18
145
43010147
บ้านตอแก
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:13:26
146
43010148
สระใครไชยานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:01:53
147
43010149
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 09:55:20
148
43010150
บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 08:45:58
149
43010151
บ้านโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 20:14:12
150
43010152
บ้านศูนย์กลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 16:55:56
151
43010153
บ้านน้ำทอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 11:16:08
152
43010154
อาโอยาม่า 2
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 10:45:15
153
43010155
อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก
ยืนยันแล้ว
2017-07-12 11:00:30
154
43010156
บ้านดอนขนุนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 16:06:31
155
43010157
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 21:08:21
156
43010158
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 04:33:15
157
43010159
อนุบาลดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:35:08
158
43010160
บ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:21:36
159
43010161
บ้านสาวแล
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 09:03:44
     
158 (99.37%)