ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 159 (100.00%)
1
43010001
บ้านเมืองหมี
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:11:26
2
43010002
บ้านพร้าวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 12:26:10
3
43010004
ราชประชานุเคราะห์ 14
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:12:02
4
43010005
นาฮีนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:47:30
5
43010006
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 22:20:44
6
43010007
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:33:15
7
43010008
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:20:20
8
43010009
บ้านหนองหมื่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:15:07
9
43010010
ชุมชนบ้านพวก
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:55:11
10
43010011
บ้านเดื่อใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:54:51
11
43010012
บ้านโคกป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:56:01
12
43010013
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:58:34
13
43010014
ชุมชนบ้านปะโค
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:43:10
14
43010015
วัดพระธาตุบังพวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:49:26
15
43010016
ราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:32:40
16
43010017
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:20:19
17
43010018
โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:57:12
18
43010019
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:52:36
19
43010020
หนองผือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:33:00
20
43010021
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:08:27
21
43010022
มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:26:30
22
43010023
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:54:27
23
43010024
อนุบาลอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 14:22:33
24
43010025
เนินพระเนาว์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:04:37
25
43010026
จันทราราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:06:48
26
43010027
หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:11:14
27
43010029
บ้านโคกแมงเงา
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:31:28
28
43010030
จอมมณี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:03:07
29
43010031
บ้านหนองแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:33:44
30
43010032
บ้านเมืองบาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:41:07
31
43010033
บ้านนาคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 08:13:04
32
43010034
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:15:39
33
43010035
หาดคำบอนวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:49:32
34
43010036
บ้านเบิดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:12:10
35
43010037
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:23:37
36
43010038
บ้านเวียงคุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:25:45
37
43010039
ครุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:07:42
38
43010040
โพนสว่างป่าตองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:35:43
39
43010041
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:08:26
40
43010042
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:58:21
41
43010043
ดาวเรืองสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:58:16
42
43010044
บ้านสร้างพอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:31:03
43
43010045
บ้านสวยหลง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:13:30
44
43010046
บ้านบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:07:05
45
43010047
บ้านจอมแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:39:17
46
43010048
หัวหาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:11:11
47
43010049
บ้านหมากก่องฝายแตก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:43:41
48
43010050
สีกายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:18:46
49
43010051
อนุบาลหนองคาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:04:02
50
43010052
บ้านคุยนางขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:44:57
51
43010053
ธนากรสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:07:17
52
43010054
บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 21:59:06
53
43010055
อักษรอดุลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:10:15
54
43010056
พร้าวใต้เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:35:13
55
43010057
หินโงมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:31:36
56
43010058
บ้านดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:20:20
57
43010059
บ้านกองนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:49:57
58
43010060
บ้านปากมาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:37:26
59
43010061
บ้านหงส์ทองสามขา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:20:07
60
43010062
ป่าสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:10:08
61
43010063
บ้านนาบง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:38:52
62
43010064
บ้านโคกคอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:59:45
63
43010065
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:16:28
64
43010066
บ้านโพนพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:03:46
65
43010067
โกมลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:27:35
66
43010068
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:10:05
67
43010069
บ้านนาช้างน้ำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:46:27
68
43010070
บ้านกวดโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:03:39
69
43010071
ร่วมมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:17:18
70
43010072
บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:14:20
71
43010073
บ้านอุ่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:35:15
72
43010074
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:11:11
73
43010075
บ้านน้ำโมง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:21:26
74
43010076
บ้านทุ่มฝาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:13:26
75
43010077
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:55:28
76
43010078
บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:00:54
77
43010079
บ้านเทวีดอนขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:30:39
78
43010080
โพนศิลางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 02:44:31
79
43010081
ชุมชนบ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:37:26
80
43010082
บ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 07:08:07
81
43010083
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:49:44
82
43010084
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:25:16
83
43010085
คุรุศิษย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:08:33
84
43010086
ชุมชนบ้านโพนสา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:03:37
85
43010087
บ้านท่ามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:39:10
86
43010088
ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 12:34:12
87
43010089
บ้านนาน้ำพาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:30:27
88
43010090
บ้านหนองนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:34:00
89
43010091
บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:42:18
90
43010092
บ้านดงนาคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:52:36
91
43010093
ชุมชนบ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:33:36
92
43010094
บ้านท่ากฐิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:32:19
93
43010095
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:29:16
94
43010096
พัฒนาคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:27:49
95
43010097
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 15:22:49
96
43010098
บ้านวังน้ำมอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:12:25
97
43010099
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 21:08:42
98
43010100
บ้านถิ่นทอนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:05:52
99
43010101
บ้านศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:32:33
100
43010102
อนุบาลศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:37:44
101
43010103
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:53:15
102
43010104
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 15:23:43
103
43010105
บ้านหัวทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:52:33
104
43010106
บ้านพานพร้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 18:59:17
105
43010107
ดอนก่อโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:07:23
106
43010108
บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 02:30:35
107
43010109
หนองปลาปากจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:46:47
108
43010110
บ้านขุมคำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:37:49
109
43010111
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:17:01
110
43010112
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:44:40
111
43010113
บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:19:35
112
43010114
ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:13:24
113
43010115
บ้านสังกะลีนาขาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 09:19:07
114
43010116
บ้านโสกกล้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 09:13:54
115
43010117
บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:08:05
116
43010118
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 15:45:42
117
43010119
บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 11:30:35
118
43010120
บ้านเทา-นาบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 00:01:57
119
43010121
บ้านเทพประทับ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:45:38
120
43010122
บ้านตาดเสริม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:16:46
121
43010123
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 08:06:45
122
43010124
บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:19:29
123
43010125
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:20:24
124
43010126
บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:04:20
125
43010127
บ้านห้วยไซงัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 18:24:40
126
43010128
บ้านดงต้อง
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 15:22:32
127
43010129
บ้านปากโสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 21:57:08
128
43010130
บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 16:59:56
129
43010131
บ้านม่วงน้ำไพร
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:32:16
130
43010132
บ้านแก้งใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 17:15:54
131
43010133
บ้านฟ้าประทาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:56:37
132
43010134
อนุบาลสังคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:07:03
133
43010135
อนุบาลบ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:26:37
134
43010136
บ้านเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:24:09
135
43010137
สมสะอาดดงมุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:55:46
136
43010138
บ้านนากอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:22:40
137
43010139
บ้านฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:40:04
138
43010140
บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:54:34
139
43010141
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 03:22:03
140
43010142
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:38:25
141
43010143
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:26:56
142
43010144
บ้านหนองบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:02:00
143
43010145
บ้านสมสนุกดงหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:56:21
144
43010146
ฉันทนาวัณรถ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 05:52:28
145
43010147
บ้านตอแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:11:25
146
43010148
สระใครไชยานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 00:11:51
147
43010149
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:57:25
148
43010150
บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:46:32
149
43010151
บ้านโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:23:24
150
43010152
บ้านศูนย์กลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 07:52:16
151
43010153
บ้านน้ำทอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:12:24
152
43010154
อาโอยาม่า 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:46:39
153
43010155
อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 12:26:58
154
43010156
บ้านดอนขนุนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:41:21
155
43010157
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:11:38
156
43010158
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:28:16
157
43010159
อนุบาลดอนไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 22:11:51
158
43010160
บ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 19:53:23
159
43010161
บ้านสาวแล
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:30:47
     
159 (100.00%)