ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 156 (98.11%)
ครู/บุคลากร
1
43010001
บ้านเมืองหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:54:44
2
43010002
บ้านพร้าวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:26:28
3
43010004
ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:01:09
62 
4
43010005
นาฮีนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:44:26
11 
5
43010006
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:03:31
10 
6
43010007
บ้านโคกสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:28:16
11 
7
43010008
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:19:58
8
43010009
บ้านหนองหมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:25:20
9
43010010
ชุมชนบ้านพวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:26:32
11 
10
43010011
บ้านเดื่อใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:35:58
16 
11
43010012
บ้านโคกป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:57:50
10 
12
43010013
บ้านหนองบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:38:30
13
43010014
ชุมชนบ้านปะโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:25
20 
14
43010015
วัดพระธาตุบังพวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 17:49:03
15
43010016
ราษฎร์นุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:22:18
11 
16
43010017
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:20:09
12 
17
43010018
โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:15:11
18
43010019
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:13:27
19
43010020
หนองผือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:46:24
20
43010021
บ้านโคกก่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:43:49
21
43010022
มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:42:25
10 
22
43010023
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:04:06
23
43010024
อนุบาลอรุณรังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 21:26:51
24
43010025
เนินพระเนาว์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:36:13
14 
25
43010026
จันทราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:01:45
26
43010027
หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:28:29
27
43010029
บ้านโคกแมงเงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:13:24
13 
28
43010030
จอมมณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:21:36
29
43010031
บ้านหนองแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:16:25
30
43010032
บ้านเมืองบาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:54:43
17 
31
43010033
บ้านนาคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:28:51
32
43010034
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:02:15
33
43010035
หาดคำบอนวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:35:23
18 
34
43010036
บ้านเบิดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:43:50
35
43010037
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:34:43
22 
36
43010038
บ้านเวียงคุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 15:16:17
10 
37
43010039
ครุราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:46:27
10 
38
43010040
โพนสว่างป่าตองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:10:06
39
43010041
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:51:20
40
43010042
ดงเว้นดงเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:45:59
16 
41
43010043
ดาวเรืองสมสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:49:23
42
43010044
บ้านสร้างพอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:11:57
43
43010045
บ้านสวยหลง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 17:37:23
44
43010046
บ้านบงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 22:16:31
45
43010047
บ้านจอมแจ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:23:21
46
43010048
หัวหาดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:07:43
13 
47
43010049
บ้านหมากก่องฝายแตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:48:25
11 
48
43010050
สีกายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:11:23
49
43010051
อนุบาลหนองคาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:51:09
83 
50
43010052
บ้านคุยนางขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:38:10
14 
51
43010053
ธนากรสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 15:18:46
18 
52
43010054
บ้านหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:14:33
12 
53
43010055
อักษรอดุลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:45:52
54
43010056
พร้าวใต้เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:26:01
55
43010057
หินโงมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:15:12
15 
56
43010058
บ้านดงเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:31:36
57
43010059
บ้านกองนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:38:08
58
43010060
บ้านปากมาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:52:54
59
43010061
บ้านหงส์ทองสามขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:54:26
60
43010062
ป่าสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:33:33
11 
61
43010063
บ้านนาบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:46:34
62
43010064
บ้านโคกคอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:36:48
12 
63
43010065
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:53:21
64
43010066
บ้านโพนพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:52:03
65
43010067
โกมลวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 11:00:04
26 
66
43010068
อนุบาลดารณีท่าบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:49:59
51 
67
43010069
บ้านนาช้างน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:02:47
11 
68
43010070
บ้านกวดโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:56:57
19 
69
43010071
ร่วมมิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:46:14
19 
70
43010072
บ้านท่าสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:05:54
71
43010073
บ้านอุ่มเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:12:00
72
43010074
บ้านหนองแวง
ยังไม่ยืนยัน
13 
73
43010075
บ้านน้ำโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:10:35
74
43010076
บ้านทุ่มฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:16:47
11 
75
43010077
บ้านเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:37:23
20 
76
43010078
บ้านน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:27:56
77
43010079
บ้านเทวีดอนขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:23:58
78
43010080
โพนศิลางามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:25:21
79
43010081
ชุมชนบ้านถ่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:33:22
14 
80
43010082
บ้านว่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:46:28
20 
81
43010083
บ้านแสนสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:26:38
10 
82
43010084
บ้านเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:53:07
83
43010085
คุรุศิษย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:12:32
12 
84
43010086
ชุมชนบ้านโพนสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:46:37
18 
85
43010087
บ้านท่ามะเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:21:12
86
43010088
ราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:25:54
87
43010089
บ้านนาน้ำพาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:17:20
10 
88
43010090
บ้านหนองนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:04:45
11 
89
43010091
บ้านนาดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:24:27
90
43010092
บ้านดงนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:02:55
91
43010093
ชุมชนบ้านหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:49:10
12 
92
43010094
บ้านท่ากฐิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:57:13
93
43010095
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:48:48
94
43010096
พัฒนาคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:08:07
95
43010097
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:19:00
96
43010098
บ้านวังน้ำมอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:04:33
97
43010099
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:45:34
20 
98
43010100
บ้านถิ่นทอนเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:16:13
99
43010101
บ้านศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:14:42
18 
100
43010102
อนุบาลศรีเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:26:20
10 
101
43010103
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:24:33
12 
102
43010104
โนนสง่าหนองแวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:51:07
21 
103
43010105
บ้านหัวทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:24:37
104
43010106
บ้านพานพร้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:47:10
105
43010107
ดอนก่อโนนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:19
15 
106
43010108
บ้านไทยสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:02:14
107
43010109
หนองปลาปากจำปาทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 22:14:08
108
43010110
บ้านขุมคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:14:17
109
43010111
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:40:43
10 
110
43010112
บ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:08:59
111
43010113
บ้านเสียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:03:34
112
43010114
ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:39:08
16 
113
43010115
บ้านสังกะลีนาขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 19:34:17
18 
114
43010116
บ้านโสกกล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:19:42
115
43010117
บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:31:20
116
43010118
บ้านนางิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:16:39
18 
117
43010119
บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:48:18
118
43010120
บ้านเทานาบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:32:16
13 
119
43010121
บ้านเทพประทับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:50:06
120
43010122
บ้านตาดเสริม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:34:01
121
43010123
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:21:34
122
43010124
บ้านหนอง
ยังไม่ยืนยัน
123
43010125
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:36:12
124
43010126
บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:08:33
13 
125
43010127
บ้านห้วยไซงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:10:43
14 
126
43010128
บ้านดงต้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 17:32:58
127
43010129
บ้านปากโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:04:35
128
43010130
บ้านนาโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 20:10:21
129
43010131
บ้านม่วงน้ำไพร
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:36:03
130
43010132
บ้านแก้งใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:54:46
131
43010133
บ้านฟ้าประทาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 19:34:00
132
43010134
อนุบาลสังคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:21:39
12 
133
43010135
อนุบาลบ้านคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:51:24
19 
134
43010136
บ้านเหมือดแอ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:58:55
19 
135
43010137
สมสะอาดดงมุขวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:08:10
25 
136
43010138
บ้านนากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:20:05
137
43010139
บ้านฝางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:53:13
138
43010140
บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:12:11
10 
139
43010141
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:01:48
10 
140
43010142
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:18:48
19 
141
43010143
บ้านโนนแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:46:23
142
43010144
บ้านหนองบัววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:18:15
143
43010145
บ้านสมสนุกดงหนองบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:23:35
144
43010146
ฉันทนาวัณรถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:50:40
145
43010147
บ้านตอแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:03:26
146
43010148
สระใครไชยานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:53:59
14 
147
43010149
บ้านหนองบัวเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:21:13
15 
148
43010150
บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:03:55
149
43010151
บ้านโพนสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:15:15
13 
150
43010152
บ้านศูนย์กลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:07:27
10 
151
43010153
บ้านน้ำทอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 21:41:39
152
43010154
อาโอยาม่า 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:27:28
17 
153
43010155
อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:28:21
154
43010156
บ้านดอนขนุนพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:21:21
155
43010157
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:52:27
156
43010158
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:49:56
12 
157
43010159
อนุบาลดอนไผ่
ยังไม่ยืนยัน
12 
158
43010160
บ้านโพธิ์ตาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:50:51
12 
159
43010161
บ้านสาวแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 18:03:53
10 
     
156 (98.11%)