ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 221 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 221 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
44020067
บ้านห้วยหลาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:21:09
10 
2
44020068
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-04-24 21:18:07
12 
3
44020069
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:23:57
17 
4
44020070
บ้านหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:34:27
10 
5
44020073
บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:30:48
14 
6
44020074
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:52:59
10 
7
44020075
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:49:02
8
44020076
บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:28:46
9
44020077
บ้านปอพานหนองโน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:11:59
11 
10
44020078
บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:58:16
11
44020079
บ้านเหล่าค้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:59:05
12
44020080
บ้านโนนแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:08:52
13
44020081
บ้านปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2019-04-22 11:32:12
18 
14
44020082
บ้านตำแยโนนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:10:39
15
44020083
บ้านป่าตองหนองงู
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:03:11
16
44020084
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:47:32
17
44020085
บ้านโคกมนโนนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:29:21
18
44020086
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
ยืนยันแล้ว
2019-04-30 10:21:54
19
44020087
บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก
ยืนยันแล้ว
2019-04-22 06:17:37
10 
20
44020088
บ้านโพนทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:04:53
21
44020089
บ้านเหล่ากว้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:30:28
22
44020090
ชุมชนบ้านสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-04-30 16:29:47
15 
23
44020091
บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:11:18
24
44020092
บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:22:50
25
44020093
บ้านอีโต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:19:51
26
44020094
บ้านหนองแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:16:07
27
44020095
หนองกุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:40:08
16 
28
44020096
บ้านวังหินโนนสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:30:00
29
44020097
บ้านหนองแดงสหมิตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:10:50
13 
30
44020098
บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:24:52
31
44020099
บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:28:19
32
44020100
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 10:16:19
11 
33
44020101
บ้านคึมบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:52:59
34
44020102
บ้านหนองบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:44:41
10 
35
44020103
บ้านกุดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:36:00
10 
36
44020104
บ้านหนองเม็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:25:58
37
44020105
บ้านหมากหม้อโนนเกษตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:22:32
38
44020106
ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:57:52
39
44020107
บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-04-23 11:01:26
40
44020108
บ้านหนองปอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:16:36
41
44020109
บ้านตลาดม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:36:45
42
44020111
บ้านนางเลิ้งโคกล่าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:31:29
43
44020112
บ้านหัวสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 23:26:16
44
44020113
บ้านหัวหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:22:55
22 
45
44020114
บ้านหนองสนมดอนติ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:04:10
14 
46
44020115
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:42:13
47
44020116
ชุมชนนาสีนวล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:40:25
17 
48
44020117
บ้านเหล่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:34:30
49
44020118
บ้านเตาบ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:39:29
10 
50
44020119
บ้านน้ำสร้างหนองบะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:08:51
21 
51
44020120
อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:51:29
35 
52
44020121
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:59:25
53
44020122
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:20:34
54
44020123
บ้านเขวาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-04-25 13:56:31
10 
55
44020124
บ้านมะชมโนนสง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:49:11
56
44020125
บ้านดงบากหนองตาเต็น
ยืนยันแล้ว
2019-04-24 09:22:07
57
44020126
บ้านหารฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:39:07
58
44020127
บ้านเม็กน้อยหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:31:00
59
44020128
บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:08:16
60
44020129
บ้านแก่นท้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:11:18
12 
61
44020130
บ้านเม็กดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:09:49
21 
62
44020131
บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:01:07
20 
63
44020132
บ้านตาลอก
ยืนยันแล้ว
2019-04-24 19:38:49
64
44020133
บ้านเมืองเตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:35:54
65
44020134
บ้านหนองฮี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:51:20
66
44020135
บ้านโนนบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:47:35
67
44020136
โนนจานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:06:11
19 
68
44020137
บ้านหนองกกหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-04-19 12:21:02
69
44020138
บ้านเมืองเสือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:09:41
16 
70
44020139
บ้านหนองแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:29:23
71
44020140
บ้านทัพป่าจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:12:19
72
44020141
บ้านค่ายนุ่นโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-04-27 17:58:02
73
44020142
บ้านดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-04-25 19:01:50
74
44020143
บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:11:16
15 
75
44020144
บ้านสระบาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:29:28
18 
76
44020145
บ้านสระแคน
ยืนยันแล้ว
2019-04-25 11:34:31
13 
77
44020146
พยัคฆภูมิพิสัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:32:09
78
44020147
บ้านหนองแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 16:01:10
79
44020148
บ้านมะโบ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:46:34
22 
80
44020149
บ้านจอมพะลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:52:15
81
44020150
บ้านหนองระเวียง
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 09:53:41
82
44020151
บ้านโนนแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:58:53
83
44020152
บ้านดอนหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:50:00
84
44020153
บ้านหนองจานบุลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:00:42
85
44020154
บ้านนาค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-04-29 16:12:56
86
44020155
บ้านขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:02:08
87
44020156
บ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-04-30 19:38:18
10 
88
44020157
บ้านหนองนาใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:57:26
89
44020158
บ้านดงหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:27:53
90
44020159
บ้านหนองบัวกาเหรียญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:43:41
91
44020160
บ้านขามเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:11:46
21 
92
44020161
บ้านหนองหว้าเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:01:47
93
44020162
บ้านโคกล่ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:38:35
94
44020163
บ้านโนนสูงดอนหลี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:11:56
12 
95
44020164
บ้านหนองบัวคูสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:28:59
96
44020165
บ้านหนองบัวแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:32:43
97
44020166
บ้านหนองแสงทุ่มยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:41:08
98
44020167
บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:42:06
99
44020168
บ้านขามป้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 23:25:04
100
44020169
บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:55:22
101
44020170
บ้านโนนจาน
ยืนยันแล้ว
2019-04-23 11:29:50
10 
102
44020171
บ้านโนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:01:04
17 
103
44020172
บ้านแคน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 13:45:05
104
44020173
บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:46:01
105
44020174
บ้านแวงชัยโคกหนองโจด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:58:49
106
44020175
บ้านโคกใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:32:47
107
44020176
บ้านเขวาค้อโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:57:05
108
44020177
บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:23:25
109
44020178
บ้านดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:00:49
110
44020179
บ้านโคกสีทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:14:12
16 
111
44020180
บ้านโคกแปะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:17:55
112
44020181
บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:13:19
11 
113
44020182
บ้านโคกไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:43:14
14 
114
44020183
บ้านหนองหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-04-26 13:13:23
13 
115
44020184
ชุมชนบ้านงัวบา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:35:58
14 
116
44020185
บ้านสระแก้วหนองคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:39:23
117
44020186
บ้านดงใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-04-22 10:33:39
14 
118
44020187
บ้านก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:56:02
119
44020188
บ้านดอนหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:57:50
120
44020189
บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:43:16
121
44020190
บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:26:08
19 
122
44020191
บ้านโคกเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:29:53
123
44020192
บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
ยืนยันแล้ว
2019-04-26 10:08:52
15 
124
44020193
บ้านวังจานโนนสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:39:29
125
44020194
บ้านตลาดโนนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:04:21
126
44020195
บ้านหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:07:46
127
44020196
บ้านมะแซวหนองโง้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:29:30
128
44020197
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:41:02
129
44020198
บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:57:07
10 
130
44020199
บ้านเปลือยดอนมันน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:26:49
131
44020200
บ้านหนองแต้
ยืนยันแล้ว
2019-04-25 09:41:47
132
44020201
บ้านประแหย่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:16:08
11 
133
44020202
บ้านหนองเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 23:18:11
134
44020203
บ้านหนองข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:39:34
12 
135
44020204
บ้านแก่นเท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:01:59
136
44020205
ราชประชานุเคราะห์ 18
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:15:49
11 
137
44020206
บ้านตำแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:19:17
138
44020207
บ้านโพธิ์ชัย
ยืนยันแล้ว
2019-04-24 13:03:20
16 
139
44020208
บ้านเสือโก้ก
ยืนยันแล้ว
2019-04-11 10:46:33
11 
140
44020209
บ้านไก่นา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:24:34
14 
141
44020210
บ้านสนาม
ยืนยันแล้ว
2019-04-26 13:56:05
18 
142
44020211
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:05:26
143
44020212
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:19:17
144
44020213
บ้านหนองกุง
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 15:56:28
12 
145
44020214
บ้านโนนเขวาหนองแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:18:42
146
44020215
ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:56:43
14 
147
44020216
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-04-25 10:21:25
148
44020217
บ้านกระยอมหนองเดิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:13:13
149
44020218
ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:54:50
20 
150
44020219
ราชประชานุเคราะห์ 17
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:57:16
151
44020220
บ้านโนนท่อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 05:05:17
152
44020221
บ้านโสกยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:54:32
153
44020222
อนุบาลวาปีปทุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:14:36
34 
154
44020223
เมืองวาปีปทุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:52:27
96 
155
44020224
บ้านหนองคูไชยหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-04-09 09:55:44
156
44020225
บ้านจอกขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:27:12
10 
157
44020226
บ้านหัวงัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:49:00
158
44020227
บ้านหนองแสน
ยืนยันแล้ว
2019-04-26 21:38:43
17 
159
44020228
บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:10:33
160
44020229
บ้านกุดนาดีโนนลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:21:50
161
44020230
บ้านโคกใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:54:24
162
44020231
บ้านนาเลา
ยืนยันแล้ว
2019-04-17 15:36:00
19 
163
44020232
บ้านหนองคูม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:10:03
10 
164
44020233
บ้านหนองไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:39:35
23 
165
44020234
บ้านหนองบัวกุดอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:27:58
17 
166
44020235
ราชประชานุเคราะห์ 16
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:28:43
28 
167
44020236
บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-04-11 10:48:31
168
44020237
บ้านชาดฝางหัวเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:38:23
14 
169
44020238
บ้านหนองแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-04-24 11:16:59
170
44020239
บ้านยางอิไลดอนก่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 07:59:09
171
44020240
บ้านสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:28:22
172
44020241
กู่สันตรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-05-17 13:35:00
20 
173
44020242
บ้านโคกยาว
ยืนยันแล้ว
2019-04-27 19:44:34
174
44020243
บ้านแดงโพงคำแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-04-18 13:48:49
10 
175
44020244
บ้านนาฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:40:51
16 
176
44020245
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:51:39
177
44020246
ชุมชนบ้านดงบัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:52:18
178
44020248
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:28:54
12 
179
44020249
บ้านหลุบควันเมืองหงส์
ยืนยันแล้ว
2019-04-29 12:04:18
180
44020250
บ้านเครือซูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:49:17
181
44020251
บ้านหนองผง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:51:15
182
44020252
อนุบาลนครจัมปาศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 15:07:12
27 
183
44020254
บ้านหนองกลางโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 10:13:51
184
44020255
บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:46:49
10 
185
44020256
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:11:34
186
44020257
บ้านหนองโนทับม้า
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 07:53:36
187
44020258
บ้านหนองแต้น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:30:49
10 
188
44020259
บ้านโพนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:05:31
189
44020260
บ้านร่วมใจ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:44:29
190
44020261
บ้านเหล่าจั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:01:24
191
44020262
บ้านหนองป้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 03:27:12
13 
192
44020263
บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน
ยืนยันแล้ว
2019-04-29 09:33:17
15 
193
44020264
บ้านหนองบัวคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:17:00
194
44020265
บ้านโนนเห็ดไค
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:05:41
195
44020266
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-04-24 07:59:29
196
44020267
บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-04-10 11:06:13
197
44020268
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-04-25 11:37:55
15 
198
44020269
บ้านดอนดู่วังบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:03:41
199
44020270
จตุคามประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:45:38
11 
200
44020271
บ้านตาพวนสร้างแซ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:46:17
18 
201
44020272
อนุบาลดงเมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:16:47
12 
202
44020273
บ้านสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:13:07
203
44020274
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:27:27
204
44020275
บ้านนาภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:02:30
205
44020276
บ้านเหล่าหมากคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:44:49
13 
206
44020277
บ้านหัวช้างโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:47:17
207
44020278
บ้านโนนรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:09:07
13 
208
44020279
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:19:03
209
44020280
บ้านแวงยางกุดตะเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:26:53
210
44020281
บ้านหนองหน่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:11:35
13 
211
44020282
ชุมชนบ้านยางสีสุราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:33:51
11 
212
44020283
บ้านหนองแปน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:15:32
213
44020284
บ้านแวงดงหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:12:07
214
44020285
บ้านนกเหาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:17:11
10 
215
44020286
บ้านบุ่งง้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:41:45
216
44020287
บ้านเปล่งโนนกระยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:17:24
217
44020288
บ้านโดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:11:24
16 
218
44020289
บ้านดงแคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 18:58:43
11 
219
44020290
บ้านหนองบัวสันตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:33:05
12 
220
44020291
บ้านหนองแวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:35:43
12 
221
44020292
บ้านหนองรูแข้
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 17:47:18
15 
     
221 (100.00%)