ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 156 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 155 (99.36%)
ครู/บุคลากร
1
50030001
บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:46:50
2
50030002
บ้านเชียงดาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:22:22
34 
3
50030004
บ้านทุ่งหลุก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:25:02
10 
4
50030005
บ้านปางแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:08:50
16 
5
50030006
บ้านทุ่งละคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:28:41
6
50030007
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:37:10
7
50030009
ชุมชนบ้านวังจ๊อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:07:29
16 
8
50030011
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:32:08
10 
9
50030012
พัฒนาต้นน้ำขุนคอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:20:31
17 
10
50030014
บ้านแม่กอนใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:52:16
18 
11
50030015
บ้านทุ่งข้าวพวง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 09:59:38
22 
12
50030016
บ้านออน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:29:12
13
50030017
บ้านปางเฟือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:25:54
15 
14
50030018
บ้านแม่ป๋าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:05:15
13 
15
50030019
บ้านปางมะเยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:49:50
23 
16
50030020
มิตรมวลชนเชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:07:39
25 
17
50030021
บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:46:23
21 
18
50030022
บ้านเมืองคอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:50:58
15 
19
50030023
บ้านวังมะริว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:31:41
20
50030024
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:51:58
21
50030025
ดอยสามหมื่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:52:44
22
50030026
ชุมชนบ้านเมืองงาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:01:35
36 
23
50030027
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:58:44
24
50030029
บ้านเมืองนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:11:24
37 
25
50030030
บ้านอรุโณทัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:28:04
88 
26
50030031
แกน้อยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:43:46
36 
27
50030032
บ้านหนองเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:38:53
36 
28
50030033
โครงการหลวงแกน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 08:49:50
13 
29
50030034
บ้านรินหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:20:48
15 
30
50030035
บ้านนาหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:24:21
25 
31
50030038
เบญจม 2 บ้านน้ำรู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:37:04
11 
32
50030039
บ้านแม่แมะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:18:04
33
50030040
บ้านสันป่าเกี๊ยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:04:54
10 
34
50030043
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:16:20
35
50030044
วัดจอมคีรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:36:09
36
50030045
บ้านแม่นะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:52:09
24 
37
50030046
บ้านสบคาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:54:24
38
50030048
บ้านแม่อ้อใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:15:18
12 
39
50030049
วัดปางมะโอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:53:28
40
50030050
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:25:13
25 
41
50030051
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:14:05
42
50030052
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:27:57
10 
43
50030053
บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:13:07
44
50030054
บ้านหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:08:49
14 
45
50030055
บ้านม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:47:25
43 
46
50030056
บ้านลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:45:46
25 
47
50030057
บ้านม่วงชุม สาขาบ้านสวนชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:19:36
48
50030058
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:25:40
21 
49
50030059
บ้านขอบด้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:49:08
16 
50
50030060
บ้านม่อนปิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:28:44
30 
51
50030061
บ้านเวียงหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:20:41
21 
52
50030063
บ้านสันม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:00:00
53
50030064
บ้านแม่ข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:29:59
26 
54
50030066
บ้านดงป่าลัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:48:20
55
50030067
บ้านสันต้นเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:45:02
56
50030069
บ้านปางปอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:08:15
24 
57
50030071
บ้านโป่งนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:06:23
21 
58
50030072
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:44:58
11 
59
50030073
บ้านแม่คะ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:09:31
22 
60
50030074
บ้านเหมืองแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:28:31
29 
61
50030075
บ้านทุ่งหลุก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:44:50
20 
62
50030076
บ้านยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:58:52
63
50030077
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:48:12
21 
64
50030078
บ้านห้วยห้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:23:47
65
50030079
บ้านหนองขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:34:23
66
50030080
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:09:11
27 
67
50030081
เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 06:21:44
24 
68
50030082
วิรุณเทพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:18:38
12 
69
50030083
บ้านแม่งอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:46:00
70
50030086
บ้านสันป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:52:45
20 
71
50030087
บ้านปางสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:40:45
19 
72
50030088
บ้านแม่สูนน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 17:37:25
12 
73
50030089
บ้านต้นส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:54:32
74
50030090
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:17:01
13 
75
50030091
ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:24:09
28 
76
50030092
บ้านห้วยเฮี่ยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:37:15
20 
77
50030093
บ้านแม่ใจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:48:29
78
50030094
บ้านห้วยบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:33:53
79
50030095
บ้านโป่งถืบ
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:44:43
12 
80
50030097
บ้านหนองตุ้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:28:39
81
50030098
บ้านศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:01:24
82
50030099
บ้านเวียงฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:56:11
48 
83
50030100
บ้านสันทรายคองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:41:50
24 
84
50030103
บ้านสันต้นดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:58:50
13 
85
50030104
บ้านห้วยงูกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:36:02
16 
86
50030105
วัดนันทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:56:16
17 
87
50030106
บ้านสันทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:21:13
88
50030107
วัดศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:30:08
12 
89
50030108
วัดห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:44:31
12 
90
50030110
ไทยทนุบ้านสันต้นดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:40:13
11 
91
50030111
บ้านท่ามะแกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 07:50:32
22 
92
50030112
บ้านห้วยปู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:16:50
93
50030113
เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 08:17:09
42 
94
50030114
ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:26:28
12 
95
50030115
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:15:33
23 
96
50030116
บ้านห้วยศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:40:31
14 
97
50030117
โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:10:42
30 
98
50030118
กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:37:49
13 
99
50030119
บ้านสุขฤทัย
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:39:58
28 
100
50030120
ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:04:06
13 
101
50030121
บ้านหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:28:54
11 
102
50030122
บ้านป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:47:12
28 
103
50030123
บ้านป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:54:05
21 
104
50030126
ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:20:50
31 
105
50030127
บ้านปางต้นเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:42:47
24 
106
50030128
บ้านสันป่าเหียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:27:55
12 
107
50030130
บ้านหนองขี้นกยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:12:37
13 
108
50030133
ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:16:40
13 
109
50030134
ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:36:06
14 
110
50030135
บ้านห้วยคอกหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:57:44
23 
111
50030136
ชุมชนบ้านคาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:45:11
29 
112
50030137
ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:02:16
18 
113
50030138
บ้านห้วยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:24:53
15 
114
50030139
บ้านฮ่างต่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:04:07
10 
115
50030143
บ้านแม่สาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:12:21
19 
116
50030144
บ้านหนองเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
117
50030145
บ้านโป่งไฮ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:37:09
14 
118
50030146
บ้านห้วยป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:34:09
10 
119
50030147
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:00:24
14 
120
50030148
ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:54:24
24 
121
50030149
บ้านสันป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:01:13
14 
122
50030151
บ้านดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:15:45
13 
123
50030154
บ้านโละ
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:55:00
10 
124
50030155
บ้านสันปอธง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:38:21
125
50030157
บ้านสันต้นหมื้อ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:57:08
38 
126
50030158
บ้านเปียงหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 22:03:19
39 
127
50030159
บ้านจอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:35:35
14 
128
50030160
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:06:12
16 
129
50030161
รัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:12:18
14 
130
50030165
บ้านกองลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:47:19
22 
131
50030166
บ้านเวียงแหง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:36:48
25 
132
50030167
บ้านนามน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:47:09
17 
133
50030168
บ้านปางป๋อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:08:36
19 
134
50030169
บ้านม่วงป๊อก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:21:06
21 
135
50030170
บ้านปงตำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 19:39:42
18 
136
50030171
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:22:02
137
50030173
วัดอรัญญวาสี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:20:26
138
50030174
วัดบ้านท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:21:42
12 
139
50030175
บ้านแม่ทะลบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:01:15
17 
140
50030176
วัดป่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:33:58
17 
141
50030177
บ้านป่างิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:17:56
142
50030178
บ้านห้วยต้นตอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 22:11:02
143
50030179
บ้านเวียงผาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:33:28
144
50030181
บ้านแม่ขิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:20:13
145
50030182
ชุมชนวัดศรีดงเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 02:19:56
21 
146
50030183
บ้านอ่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:21:41
22 
147
50030185
บ้านถ้ำตับเตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:59:49
10 
148
50030187
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:45:49
19 
149
50030190
บ้านสินชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:59:27
11 
150
50030191
บ้านผาแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:22:52
151
50030193
บ้านต้นโชค
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:29:04
11 
152
50030194
บ้านปงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:45:57
18 
153
50030195
สันติวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:34:51
17 
154
50030196
บ้านห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:32:29
15 
155
50030197
บ้านใหม่หนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:12:06
53 
156
50030198
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:02:07
12 
     
155 (99.36%)