ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 112 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 112 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
51010001
วัดป่ายาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:39:15
2
51010002
วัดสันต้นธง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:53
11 
3
51010003
วัดพันตาเกิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:45
4
51010004
บ้านศรีย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:47:03
14 
5
51010005
บ้านสันมะนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:00:09
6
51010007
อนุบาลลำพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:37:46
96 
7
51010008
วัดขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:28:53
20 
8
51010012
ตำบลบ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:23:02
14 
9
51010014
บ้านป่าซางน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:05
10
51010016
วัดสันมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:26:52
11
51010018
วัดล่ามช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:24:46
12
51010019
วัดประตูป่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:51:36
13
51010020
บ้านศรีสุพรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 07:06:49
14
51010022
วัดสันป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:14:07
15 
15
51010023
วัดห้วยม้าโก้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:22:48
16
51010024
วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:02:24
11 
17
51010025
วัดหนองซิว
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:06:40
15 
18
51010028
วัดศรีดอนตัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:35:27
19
51010030
บ้านสันป่าเหียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:46
13 
20
51010031
วัดสันคะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 21:45:33
13 
21
51010032
วัดสะแล่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:37:26
22
51010034
บ้านมะเขือแจ้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:15:54
12 
23
51010035
วัดเหมืองกวัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:33
24
51010036
บ้านฮ่องกอม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:27:59
13 
25
51010037
วัดบ้านแจ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:45:17
26
51010038
วัดศรีบังวัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:29:22
27
51010039
ตำบลริมปิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:27:33
17 
28
51010042
บ้านเวียงยอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:12:31
29
51010044
วัดป่าแดด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:28:57
11 
30
51010047
วัดหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:32:05
31
51010048
วัดทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:00:13
32
51010049
บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:39:19
33
51010051
วัดบ้านม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:36:54
14 
34
51010052
บ้านหนองช้างคืน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:25:23
16 
35
51010054
วัดบ่อโจง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:38:56
36
51010056
บ้านหนองหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:07:59
37
51010059
บ้านต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:22:07
38
51010060
วัดเหมืองง่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:49
13 
39
51010061
บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:10:59
10 
40
51010064
วัดกู่เส้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:49:03
41
51010065
ชุมชนบ้านเหมืองจี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:28:52
13 
42
51010066
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:21:16
16 
43
51010067
วัดป่าตึงเชตวัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:43:21
44
51010068
วัดต้นโชค
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:42:32
45
51010070
อนุบาลเมืองลำพูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:35:24
31 
46
51010071
บ้านป่าเส้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:20:35
47
51010072
เชตวันหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 07:53:50
48
51010073
วัดฮ่องกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:41:09
49
51010074
วัดชัยสถาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:15:24
50
51010076
บ้านหมื่นข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:09:38
51
51010077
บ้านแพะยันต์ดอยแช่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:51:48
52
51010078
วัดทากาศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:37:54
53
51010079
บ้านดอยคำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:37:25
13 
54
51010081
บ้านป่าเลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:14:21
17 
55
51010082
บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:56:17
56
51010083
บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:48
57
51010084
บ้านศรีป้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:39:20
12 
58
51010088
บ้านแม่เมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:55:04
11 
59
51010090
บ้านทาขุมเงิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:38:40
60
51010093
บ้านเหมืองลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:38:05
10 
61
51010094
บ้านหนองยางไคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:20:19
11 
62
51010096
บ้านทาปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:40:48
63
51010102
บ้านทาป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:50:27
15 
64
51010103
บ้านทาป่าเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 17:59:36
65
51010105
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:40:20
66
51010106
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:58:20
67
51010107
บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:37:39
68
51010108
บ้านปงแม่ลอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:57:37
12 
69
51010110
บ้านหล่ายทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:41:07
70
51010111
บ้านศาลาแม่ทา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:33:08
71
51010113
บ้านร้องเรือ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:54:28
12 
72
51010114
บ้านดงสารภี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:22:00
73
51010115
วัดอรัญญาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:46:46
74
51010117
บ้านผาตั้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:04:21
75
51010118
บ้านดอยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:38:46
14 
76
51010119
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:37:23
10 
77
51010120
บ้านหนองเกิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:01:16
10 
78
51010123
บ้านห้วยไฟ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:35:54
79
51010124
บ้านน้ำย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:00:31
13 
80
51010126
บ้านโป่งรู
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:46:07
81
51010127
บ้านโทกน้ำกัด
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:02:52
82
51010128
วัดนครเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:01:21
11 
83
51010129
วัดหนองสมณะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:15:43
84
51010130
บ้านป่ารกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:41:24
85
51010131
บ้านเหล่าป่าก๋อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:37:56
10 
86
51010132
วัดน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:11:41
14 
87
51010133
บ้านห้วยอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:41:34
88
51010134
บ้านไร่ดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:36:14
13 
89
51010137
บ้านหนองผ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:17:52
90
51010139
วัดเจดีย์สามยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:15:24
91
51010140
วัดบ้านเรือน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:19:25
92
51010142
บ้านหนองดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:39:46
93
51010143
วัดบ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:40:01
94
51010144
วัดบ้านก้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:45:02
12 
95
51010146
บ้านฉางข้าวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:32:28
10 
96
51010147
บ้านล้องหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:25
97
51010148
บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:34:13
98
51010149
บ้านสะปุ๋ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:19:32
99
51010151
บ้านป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:40:51
11 
100
51010154
วัดช้างค้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:17:08
101
51010156
บ้านกองงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:50:12
10 
102
51010157
วัดบ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 04:33:22
103
51010158
บ้านหนองเงือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:25:22
20 
104
51010159
วัดป่าบุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:43:00
105
51010160
บ้านดอนตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:43:26
10 
106
51010161
วัดบ้านธิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:42:10
11 
107
51010162
วัดสันทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:30:33
11 
108
51010163
วัดป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:41:52
11 
109
51010166
วัดศรีดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:16:57
110
51010168
บ้านห้วยไซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:16:21
19 
111
51010170
วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:33:37
16 
112
51010172
บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:22:35
     
112 (100.00%)