ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 94 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 82 (87.23%)
ครู/บุคลากร
1
52030001
อนุบาลแจ้ห่ม
ยังไม่ยืนยัน
30 
2
52030002
บ้านสบฟ้า
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:07:33
3
52030003
บ้านม่วงงาม
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:06:24
4
52030004
บ้านฮ่องลี่
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 15:35:54
5
52030006
บ้านหนองนาว
ยืนยันแล้ว
2021-05-22 13:51:41
12 
6
52030007
บ้านทุ่งผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
7
52030008
บ้านหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 14:50:56
8
52030009
แจ้คอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 17:30:41
24 
9
52030010
บ้านทุ่งฮ้าง
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 14:38:10
10
52030011
บ้านช่อฟ้า
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 09:32:17
11
52030012
บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 09:39:42
12
52030013
ชุมชนบ้านสา
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 17:21:38
11 
13
52030014
บ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 10:03:26
11 
14
52030015
บ้านสาแพะ
ยังไม่ยืนยัน
10 
15
52030016
บ้านแม่ตา
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 14:02:08
16
52030017
บ้านแม่ตาใน
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 01:35:59
17
52030019
บ้านปงดอน
ยังไม่ยืนยัน
18
52030020
บ้านไฮ
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 10:57:09
19
52030021
บ้านเปียงใจ
ยืนยันแล้ว
2021-05-23 11:31:29
20
52030022
บ้านเลาสู
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 16:57:53
21
52030023
ไผ่งามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 14:15:11
19 
22
52030024
บ้านนางาม
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 15:39:04
23
52030025
บ้านแม่เบิน
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 15:38:39
24
52030026
บ้านนาไหม้
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 15:38:15
25
52030029
ผาช่อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19 
26
52030030
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 21:02:02
27
52030031
บ้านศรีบุญเรือง
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 10:50:32
28
52030032
บ้านหนองกอก
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 21:08:37
29
52030033
บ้านแม่สุก
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 21:14:22
30
52030035
ทุ่งคาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 21:00:33
21 
31
52030036
บ้านปงคอบ
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:41:49
32
52030037
บ้านสวนดอกคำ
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 08:33:38
33
52030038
บ้านสันมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:33:20
10 
34
52030039
บ้านใหม่เหล่ายาว
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 15:34:59
35
52030040
บ้านใหม่ผ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 08:31:26
36
52030042
ทุ่งฮั้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 14:49:04
20 
37
52030045
บ้านทุ่งปี้
ยังไม่ยืนยัน
38
52030046
บ้านวังมน
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 17:30:09
39
52030047
บ้านแม่ม่า
ยืนยันแล้ว
2021-05-22 20:57:39
40
52030048
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 14:06:01
10 
41
52030050
บ้านวังใหม่
ยืนยันแล้ว
2021-05-22 14:30:37
42
52030052
บ้านทุ่งฝูง
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 13:38:38
43
52030055
ร่องเคาะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 13:37:47
21 
44
52030059
บ้านแม่หีด
ยังไม่ยืนยัน
45
52030060
วังแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 09:27:07
18 
46
52030062
บ้านแม่สุขใน
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 13:05:47
47
52030063
บ้านป่าแขม
ยืนยันแล้ว
2021-05-22 21:00:59
10 
48
52030064
บ้านหัวทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
10 
49
52030065
บ้านแม่สุขวังเหนือ
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 14:36:05
10 
50
52030067
บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 10:01:51
11 
51
52030068
บ้านแม่พริก
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:23:03
52
52030070
บ้านก่อ
ยังไม่ยืนยัน
11 
53
52030071
บ้านทุ่งฮี
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 16:10:06
54
52030074
วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 20:06:49
13 
55
52030075
บ้านปงถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2021-05-25 11:10:13
11 
56
52030076
บ้านแม่เย็น
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 09:33:17
57
52030077
บ้านเมืองตึง
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:54:19
58
52030078
วังทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17 
59
52030081
อนุบาลวังเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
27 
60
52030082
ชุมชนบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:26:52
13 
61
52030083
บ้านทัพป่าเส้า
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 13:54:06
62
52030084
บ้านป่าเหมี้ยง
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 16:54:52
63
52030085
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 21:28:33
64
52030086
บ้านใหม่พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 09:19:09
12 
65
52030087
บ้านสบลี
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 13:38:12
11 
66
52030088
แจ้ซ้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 13:18:16
18 
67
52030089
บ้านหลวงแจ้ซ้อน
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 20:41:15
68
52030091
บ้านแม่แจ๋ม
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 16:19:04
69
52030092
บ้านทุ่งจี้
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 17:51:24
70
52030093
บ้านทุ่งปง
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 15:59:31
71
52030095
บ้านเฮี้ย
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 09:40:47
72
52030096
ปลายนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-05-25 11:11:04
73
52030097
บ้านถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 09:38:03
74
52030098
อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 10:04:23
75
52030099
บ้านจ๋ง
ยืนยันแล้ว
2021-05-22 09:14:05
76
52030100
บ้านทุ่งข่วง
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 17:49:33
77
52030101
บ้านทุ่งส้าน
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 12:00:57
78
52030102
บ้านหนอง
ยืนยันแล้ว
2021-05-27 12:34:52
79
52030103
บ้านแม่กองปิน
ยืนยันแล้ว
2021-05-27 12:36:09
80
52030104
บ้านขอวิทยา
ยืนยันแล้ว
2021-06-08 09:22:33
10 
81
52030105
บ้านทุ่งสะแกง
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 13:11:52
82
52030106
บ้านป่าเหว
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 11:46:34
12 
83
52030107
บ้านปางดะ
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 14:50:03
84
52030108
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2021-05-27 12:29:31
85
52030110
บ้านดอนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 12:08:23
86
52030111
บ้านดอนไชย
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 19:06:42
87
52030112
บ้านน้ำจำ
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 10:52:45
88
52030113
บ้านแพะ
ยืนยันแล้ว
2021-05-22 08:31:36
11 
89
52030114
บ้านทุ่งโป่ง
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 12:05:55
90
52030116
บ้านต้นงุ้น
ยังไม่ยืนยัน
91
52030117
บ้านขาม
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 13:17:19
92
52030118
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 16:31:05
93
52030119
บ้านหัวเมือง
ยืนยันแล้ว
2021-05-22 14:48:50
12 
94
52030120
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2021-05-20 20:17:33
     
82 (87.23%)