ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 155 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 155 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
53010001
บ้านเหล่าป่าสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:52:03
17 
2
53010002
บ้านขุนฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:16:26
12 
3
53010003
บ้านบ่อพระ
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:34:55
4
53010004
บ้านหาดเสือเต้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 15:12:47
5
53010005
บ้านคุ้งตะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:15:31
6
53010006
ป่าขนุนเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:07:55
16 
7
53010007
ป่ากล้วยเสริมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:17:24
8
53010008
บ้านหัวหาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:53:36
9
53010010
ชุมชนเมืองปากฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:44:41
18 
10
53010011
บ้านงิ้วงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:47:12
10 
11
53010013
มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:22:02
12
53010014
บ้านวังถ้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:32:41
16 
13
53010015
บ้านห้วยฉลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:28:25
14
53010016
วัดอรัญญิการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:41:02
17 
15
53010017
วัดดอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:13:36
16
53010018
ม่อนดินแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:08:36
17
53010019
พิชัยดาบหัก 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:21:23
14 
18
53010020
อนุบาลอุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:05:26
117 
19
53010021
น้ำริดราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:44:41
12 
20
53010022
ชายเขาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:36:03
11 
21
53010025
วัดคุ้งวารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:23:37
22
53010027
บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:21:02
23
53010028
บ้านเด่นด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:38:26
24
53010029
สามัคยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:19:41
25
53010030
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:45:18
26
53010032
ปางต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:09:53
27
53010034
ราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:06:09
28
53010035
บ้านน้ำไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:31:19
29
53010036
ชุมชนด่านวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:22:21
12 
30
53010037
วัดแม่เฉย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:28:52
19 
31
53010038
ราษฎร์อํานวย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:09:46
32
53010039
ประชาชนอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:02:22
12 
33
53010040
ราษฎร์ดําริ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:56:30
34
53010041
หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:39:34
35
53010042
สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:46:58
13 
36
53010043
วัดทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:23:24
37
53010044
วัดวังยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:16:25
11 
38
53010046
วัดผาจักร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:09:47
39
53010049
วัดคลองนาพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:41:50
40
53010051
วัดพระฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:21:13
18 
41
53010052
บ้านวังโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:25:04
42
53010054
วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:44:01
12 
43
53010055
วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:30:43
44
53010057
บ้านวังดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:00:49
19 
45
53010058
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:22:38
46
53010059
วัดสิงห์ศรีสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:11:30
12 
47
53010061
วัดดอยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:18:35
48
53010062
บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:05:47
49
53010063
วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:20:18
50
53010064
บ้านซ่านสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:55:41
51
53010065
ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:11:52
52
53010066
บ้านดงช้างดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:14:15
53
53010067
นาน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 18:53:14
54
53010068
วัดช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:08:26
55
53010070
บ้านหาดงิ้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:12:32
56
53010071
บ้านวังแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:56:39
57
53010072
บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:58:28
58
53010073
บ้านแหลมถ่อนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:34:29
15 
59
53010075
บ้านข่อยสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:46:18
11 
60
53010076
บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 23:41:56
21 
61
53010077
บ้านไชยมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:16:33
62
53010078
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:38:11
16 
63
53010079
บ้านชําทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:52:20
10 
64
53010080
ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:12:17
65
53010082
พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:33:05
66
53010083
ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:25:55
15 
67
53010084
หมู่ห้าสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:34:06
10 
68
53010085
บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:49:10
69
53010086
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:11:09
70
53010087
บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:56:26
71
53010089
บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:50:44
23 
72
53010091
ชุมชนบ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:12:57
20 
73
53010092
บ้านท่าอวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:00:33
74
53010094
บ้านเด่นสําโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:48:02
75
53010095
บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:01:27
76
53010096
บ้านหาดสองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:33:35
11 
77
53010097
บ้านคลองกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:34:47
10 
78
53010098
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 15:38:47
79
53010099
บ้านกองโค
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:18:19
10 
80
53010100
บ้านท่าเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 13:20:54
81
53010101
บ้านป่าแต้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:14:04
82
53010102
บ้านบึงท่ายวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:57:44
13 
83
53010103
บ้านป่ากะพี้
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:39:58
13 
84
53010104
วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:01:44
85
53010106
บ้านหาดทับยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:05:08
86
53010107
บ้านท่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:18:21
15 
87
53010108
บ้านชําสอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:34:12
16 
88
53010109
บ้านชําหนึ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 10:21:17
89
53010111
บ้านชําตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:47:05
90
53010113
บ้านเต่าไหเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:15:48
91
53010114
บ้านหนองกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:41:34
10 
92
53010115
บ้านนายาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 08:02:04
20 
93
53010116
บ้านหลักร้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:02:48
14 
94
53010117
บ้านนาอิซาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:24:34
17 
95
53010119
แหลมนกแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:57:56
96
53010120
บ้านฟากบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:11:23
97
53010121
นาอินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:00:11
37 
98
53010122
บ้านหน้าพระธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:16:49
10 
99
53010123
บ้านคลองละวาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:46:33
100
53010124
บ้านหัวค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:39:32
101
53010125
บ้านคลองกะชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:37:09
102
53010126
บ้านในเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:31:02
45 
103
53010127
ชุมชนบ้านโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:12:33
15 
104
53010128
บ้านคลองเรียงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:24:42
10 
105
53010129
บ้านคลองกะพั้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 22:13:33
106
53010131
บ้านดารา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:02:56
107
53010132
วัดบ้านเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:20:23
18 
108
53010133
บ้านวังสําโม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:47:42
109
53010134
บ้านวังสะโม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:27:46
110
53010135
บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:13:46
10 
111
53010136
บ้านท้ายน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:10:26
10 
112
53010137
วัดโรงม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:12:23
113
53010138
บ้านดอนโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:59:37
114
53010139
วัดพญาปันแดน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:10:31
12 
115
53010140
ชุมชนบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:38:10
20 
116
53010141
บ้านขอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:51:11
117
53010142
บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:22:36
118
53010143
บ้านทุ่งป่ากระถิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:22:52
119
53010144
บ้านคลองละมุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:01:40
120
53010145
วัดวังผักรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:17:23
121
53010146
บ้านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:05:08
122
53010147
วัดไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:38:41
11 
123
53010149
ไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:09:43
124
53010150
วัดน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:55:22
12 
125
53010151
วัดนาทะเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:14:01
126
53010152
วัดห้องสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:30:03
127
53010154
บ้านชําผักหนาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:31:32
128
53010155
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:36:02
129
53010156
ด่านแม่คํามัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:33:12
12 
130
53010160
ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:47:51
20 
131
53010162
ชุมชนวัดบรมธาตุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:27:21
20 
132
53010164
นานกกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:10:30
17 
133
53010165
วัดดงสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:20:02
134
53010167
วัดสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:32
135
53010169
ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:13:27
17 
136
53010173
วัดดอนสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:56:49
10 
137
53010174
วัดใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:25:51
10 
138
53010175
บ้านห้วยใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:54:17
14 
139
53010176
อนุบาลชุมชนหัวดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:56:50
21 
140
53010178
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:47:22
29 
141
53010179
บ้านห้วยปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:02:29
142
53010181
บ้านแสนขัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:12:53
15 
143
53010182
บ้านแพะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:02:29
13 
144
53010183
บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:44:54
10 
145
53010184
บ้านปางหมิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:10:16
146
53010185
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:26:24
147
53010186
บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:20:04
148
53010187
เลอเดชประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:08:19
149
53010190
บ้านนาป่าคาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:46:14
12 
150
53010191
บ้านวังปรากฏ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:29:52
16 
151
53010193
บ้านน้ำหมีใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:22:41
152
53010194
วังโป่งดํารงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:13:58
10 
153
53010195
บ้านร้องลึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:31:55
21 
154
53010196
บ้านปางวุ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:52:51
17 
155
53010197
บ้านผักขวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:37:12
     
155 (100.00%)