ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 83 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 83 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
56010001
บ้านจำป่าหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:27:38
21 
2
56010002
บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:33:27
11 
3
56010007
บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:08:10
4
56010008
บ้านศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:16:00
5
56010009
บ้านต๋อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:54:24
20 
6
56010011
ตำบลสันป่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:24:53
7
56010012
บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:54:48
21 
8
56010013
บ้านต๊ำพระแล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:17:04
17 
9
56010015
ชุมชนบ้านตุ้มท่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:22:54
11 
10
56010016
บ้านต๊ำเหล่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:20:39
11
56010019
บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 13:52:00
15 
12
56010022
บ้านสันเวียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:19:24
13 
13
56010024
บ้านสาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:23:14
12 
14
56010025
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 14:40:59
15
56010026
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:57:14
16
56010028
บ้านแม่กา
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:13:28
18 
17
56010030
บ้านห้วยเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:24:18
18
56010031
บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:06:31
19
56010032
อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:34:10
18 
20
56010034
บ้านร่องคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 08:55:24
21
56010037
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 08:26:49
22
56010038
บ้านแม่นาเรือใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 08:42:00
23
56010039
บ้านภูเงิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:51:27
17 
24
56010040
บ้านห้วยบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:30:30
15 
25
56010041
บ้านป่าคา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:38:02
26
56010045
บ้านต๊ำม่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:21:50
27
56010048
ชุมชนบ้านแม่ใส
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:56:40
19 
28
56010051
อนุบาลพะเยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:03:14
129 
29
56010056
บ้านหนองหล่ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 11:27:31
18 
30
56010057
บ้านแม่พริก
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:31:08
31
56010058
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:22:59
11 
32
56010059
บ้านดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 16:20:33
16 
33
56010062
บ้านจำไก่
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:16:58
23 
34
56010065
บ้านดอกคำใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:32:36
35
56010066
ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:09:20
21 
36
56010067
บ้านถ้ำประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:06:37
37
56010068
บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 14:02:00
15 
38
56010069
บ้านปางงุ้น
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:56:09
39
56010071
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:20:41
40
56010072
บ้านสันจกปก
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:41:35
41
56010073
บ้านค่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 14:05:17
18 
42
56010074
บ้านค่าบน
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:02:01
11 
43
56010076
บ้านร่องจว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:12:24
14 
44
56010077
อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:31:39
45
56010079
บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 10:27:16
46
56010080
บ้านปาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:06:01
47
56010082
บ้านโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:26:02
48
56010083
บ้านปิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:46:33
20 
49
56010085
บ้านวังขอนแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:37:46
50
56010086
ชุมชนบ้านห้วยลาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 21:39:10
10 
51
56010088
บ้านทุ่งต้นศรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:32:53
16 
52
56010089
บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:20:06
10 
53
56010091
บ้านสันต้นม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:20:25
54
56010093
บ้านป่าแฝกเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:41:10
55
56010094
บ้านดงอินตา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:32:33
19 
56
56010096
บ้านดงบุญนาค
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:29:08
13 
57
56010098
บ้านเหล่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:45:20
17 
58
56010099
บ้านไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:48:29
20 
59
56010101
บ้านห้วยเจริญราษฏร์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:04:24
11 
60
56010102
ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 09:24:20
61
56010103
บ้านหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 14:50:01
62
56010105
บ้านป่าตึง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:12:46
11 
63
56010106
บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:19:40
64
56010107
ชุมชนบ้านแม่สุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:57:30
18 
65
56010108
บ้านแม่จว้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:39:03
11 
66
56010109
บ้านแม่จว้าใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:08:32
67
56010112
อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:41:32
20 
68
56010113
บ้านป่าสักสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 15:55:31
12 
69
56010114
บ้านทุ่งป่าข่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-17 11:18:27
70
56010115
เจริญใจ
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 16:49:09
10 
71
56010116
บ้านป่าแฝกใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 15:11:07
72
56010117
บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:08:10
73
56010118
อนุบาลภูกามยาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 14:12:30
14 
74
56010119
บ้านแม่อิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:42:08
75
56010120
บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:36:56
76
56010121
บ้านร่องปอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:12:55
77
56010125
บ้านสันต้นผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:02:05
78
56010126
บ้านอิงโค้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:40:22
16 
79
56010127
บ้านห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:00:09
80
56010128
บ้านม่วงคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:14:37
81
56010129
บ้านกาดถี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:54:20
82
56010131
บ้านหนองลาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:38:03
83
56010132
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:40:27
     
83 (100.00%)