ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 104 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 104 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
57010001
บ้านโป่งเกลือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:50:35
11 
2
57010002
บ้านโป่งช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:55:08
3
57010003
ดอยลานพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 18:33:52
18 
4
57010004
บ้านโล๊ะป่าตุ้ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:46:34
19 
5
57010007
บ้านจำบอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:36:50
12 
6
57010008
บ้านผาเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:25:31
7
57010009
บ้านโป่งนาคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:57:31
8
57010011
บ้านดอยฮาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:35:24
9
57010012
บ้านโป่งน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:21:56
13 
10
57010013
บ้านท่าสาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:16:44
11
57010014
บ้านหัวดอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:32:37
20 
12
57010016
ห้วยพลูพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:33:56
16 
13
57010017
บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:36:29
30 
14
57010018
บ้านถ้ำผาตอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 13:54:29
15
57010019
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:03:53
16
57010020
บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-25 21:54:40
17
57010021
อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 13:35:55
22 
18
57010022
บ้านนางแลใน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:51:39
15 
19
57010023
บ้านนางแล
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 23:26:00
13 
20
57010024
บ้านสันต้นขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:55:32
21
57010025
บ้านโป่งพระบาท
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 08:37:27
21 
22
57010026
บ้านโป่งน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 07:34:46
12 
23
57010027
บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:05:35
52 
24
57010028
บ้านขัวแคร่
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:27:07
11 
25
57010029
บ้านป่าสักไก่
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:37:35
14 
26
57010030
บ้านริมลาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:42:11
12 
27
57010031
บ้านป่าอ้อดอนชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:00:51
28
57010032
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:07:28
29
57010033
บ้านปุยคำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:57:20
30
57010034
บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:39:15
22 
31
57010036
บ้านหนองหม้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 19:21:14
12 
32
57010037
บ้านแม่กรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:36:49
15 
33
57010038
บ้านปางริมกรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:00:31
10 
34
57010040
บ้านปางคึก
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:31:21
19 
35
57010042
บ้านปางลาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:42:52
10 
36
57010043
บ้านเวียงกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:45:40
11 
37
57010045
ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:11:43
17 
38
57010046
ห้วยเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:48:40
39
57010047
บ้านหนองบัวแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:31:31
10 
40
57010048
บ้านโล๊ะป่าห้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:41:16
12 
41
57010049
บ้านห้วยทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:38:01
42
57010050
บ้านรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:48:13
21 
43
57010051
ผาขวางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 12:02:33
30 
44
57010053
แม่ยาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:13:18
26 
45
57010054
บ้านทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:18:12
12 
46
57010056
บ้านห้วยขม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:57:58
16 
47
57010057
อนุบาลหัวฝาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:54:58
21 
48
57010058
อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:43:44
25 
49
57010059
บ้านป่ายางมน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:29:22
13 
50
57010063
บ้านป่ายางหลวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:06:04
51
57010064
บ้านน้ำลัด
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:26:45
19 
52
57010066
บ้านเวียงกือนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:53:07
53
57010068
อนุบาลเชียงราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:50:28
186 
54
57010069
บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:22:50
182 
55
57010071
อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:59:01
38 
56
57010074
บ้านห้วยชมภู
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 17:37:05
14 
57
57010075
บ้านปางขอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:36:14
18 
58
57010076
บ้านผาลั้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:49:07
59
57010077
บ้านจะคือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:47:51
17 
60
57010078
บ้านห้วยแม่เลี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 21:27:44
22 
61
57010079
แม่มอญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:57:49
22 
62
57010081
บ้านห้วยแม่ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 20:56:30
13 
63
57010082
บ้านป่าก๊อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:59:04
10 
64
57010083
บ้านหัวดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:14:07
65
57010084
บ้านดงป่าเหมี้ยง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:25:05
66
57010085
บ้านป่าแหย่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:18:44
11 
67
57010086
บ้านโป่งฮึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:30:37
10 
68
57010087
บ้านร่องปลาขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:08:31
12 
69
57010088
อนุบาลห้วยสัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:18:07
15 
70
57010089
บ้านร่องเผียว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:14:16
12 
71
57010090
ร่องเบ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:48:19
14 
72
57010091
บ้านดอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 15:57:41
19 
73
57010092
บ้านชัยพฤกษ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:02:57
74
57010093
บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:23:30
75
57010094
บ้านจอเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:04:51
12 
76
57010096
บ้านดอยงาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:38:45
10 
77
57010097
บ้านสมานมิตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:56:40
78
57010098
บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 12:52:13
20 
79
57010099
บ้านร่องห้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:27:02
80
57010100
ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:44:31
81
57010101
บ้านป่าบง
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:33:26
82
57010102
บ้านหนองบัวผาบ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:51:19
10 
83
57010106
บ้านเมืองชุม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:47:38
20 
84
57010107
เวียงแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 08:41:30
19 
85
57010108
บ้านศรีเวียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:03:30
86
57010110
บ้านเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:55:24
87
57010111
อนุบาลเวียงชัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:00:49
16 
88
57010116
บ้านเวียงเดิม
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:49:27
18 
89
57010118
อนุบาลดงมหาวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:08:41
15 
90
57010119
บ้านปงเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:49:39
16 
91
57010120
บ้านร่องหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 12:33:10
11 
92
57010122
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:39:03
10 
93
57010123
บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:55:04
94
57010125
บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:44:25
95
57010126
อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:15:04
21 
96
57010127
เวียงเชียงรุ้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 18:04:34
15 
97
57010128
บ้านป่าซาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:41:28
18 
98
57010129
บ้านห้วยหมากเอียก
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 11:38:07
16 
99
57010130
บ้านห้วยห้างป่าสา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:46:38
100
57010131
บ้านห้วยขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:11:05
101
57010132
บ้านป่าซางเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:01:33
15 
102
57010133
บ้านกกน้อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:28:25
16 
103
57010135
บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:16:30
104
57010136
ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:32:40
     
104 (100.00%)