ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 78 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 78 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
61010001
บ้านเกาะเทโพ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 08:37:54
2
61010002
วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:21:58
3
61010006
วัดหนองตางู
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:40:23
4
61010007
บ้านท่าซุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:59:10
5
61010008
บ้านดงยางใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:50:04
17 
6
61010010
บ้านภูมิธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:32:31
7
61010011
ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 09:34:39
13 
8
61010013
วัดสังกัสรัตนคีรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:09:45
9
61010014
วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:29:04
10
61010015
วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:46:55
11
61010016
วัดตานาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:49:46
12
61010017
วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:16:07
13
61010018
วัดอุโปสถาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:19:28
14
61010019
วัดจักษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 13:19:37
15
61010021
วัดหนองแก
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 11:22:04
16
61010023
อนุบาลวัดหนองเต่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:03:59
13 
17
61010024
บ้านหนองโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 14:23:50
10 
18
61010026
วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:56:16
19
61010027
วัดเนื้อร้อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:50:45
20
61010028
วัดหาดทนง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 07:38:57
21
61010029
วัดสะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 13:35:40
22
61010030
อนุบาลเมืองอุทัยธานี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:04:14
80 
23
61010031
ชุมชนบ้านโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 10:11:28
22 
24
61010034
บ้านโป่งเก้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:37:18
20 
25
61010035
บ้านวังเตย
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 13:42:06
18 
26
61010036
บ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:18:39
27
61010038
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:34:19
28
61010039
วัดเขาปฐวี
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:42:34
29
61010040
วัดตลุกดู่(อุทิศเสมาประชาบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:51:13
11 
30
61010042
บ้านสวนขวัญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:39:42
21 
31
61010043
อนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 10:07:13
48 
32
61010044
วัดทุ่งนาไทย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 09:09:30
33
61010046
บ้านคอดยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:55:54
34
61010049
บ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 11:16:14
18 
35
61010050
บ้านหนองแห้ว
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:13:49
36
61010051
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 12:29:05
10 
37
61010052
บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 11:17:23
38
61010053
วัดวังสาริกา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:30:02
39
61010054
วัดดงพิกุล
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:33:11
40
61010058
บ้านหนองเมน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:01:13
13 
41
61010060
วัดหนองสระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:47:43
42
61010061
บ้านท่าดาน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:33:32
43
61010066
วัดดอนหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:54:37
13 
44
61010068
บ้านบ่อยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:04:12
13 
45
61010069
บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 10:31:36
18 
46
61010070
บ้านหนองรัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 13:52:11
47
61010071
บ้านวังเกษตร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:29:12
21 
48
61010072
บ้านเขาทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:32:29
49
61010073
บ้านทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 16:25:08
20 
50
61010074
บ้านหนองเข้
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:39:47
51
61010076
วัดวังบุญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:52:11
52
61010078
ชุมชนบ้านทุ่งสงบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 17:41:15
18 
53
61010079
บ้านคลองข่อย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:46:49
20 
54
61010081
บ้านเขาผาลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 10:10:18
55
61010083
บ้านหนองกี่
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 14:58:44
56
61010084
บ้านหนองแขวนกูบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 13:51:52
57
61010085
บ้านหนองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:19:34
19 
58
61010086
วัดเขาหินเทิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 15:56:47
19 
59
61010087
บ้านหนองชุมเห็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 10:07:07
60
61010088
อนุบาลสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:12:50
22 
61
61010089
บ้านเนินก้าว
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:00:22
62
61010090
บ้านหนองยายดา
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 21:19:46
63
61010091
วัดดงแขวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:16:17
64
61010092
บ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:18:44
65
61010093
บ้านหนองแว่น
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 11:08:55
66
61010094
วัดเขาดาวเรือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 16:16:09
67
61010096
บ้านสระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:16:11
19 
68
61010136
ชุมชนวัดดงขวาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:44:07
69
61010137
วัดดอนกลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:50:33
70
61010139
วัดท่าโพ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 16:36:57
71
61010141
วัดทุ่งพึ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:40:12
72
61010142
วัดหนองเขื่อน
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:01:37
73
61010143
อนุบาลหนองขาหย่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:10:10
15 
74
61010144
วัดหนองแฟบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:45:05
75
61010146
วัดหนองระแหงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:25:39
76
61010150
บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:14:27
14 
77
61010151
บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:08:04
78
61010153
วัดห้วยรอบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:04:51
     
78 (100.00%)