ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 111 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 97 (87.39%)
ครู/บุคลากร
1
63010000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:03:51
2
63010001
บ้านตลุกกลางทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
21 
3
63010002
บ้านเนินมะลื่น
ยืนยันแล้ว
2020-12-20 21:32:36
4
63010003
บ้านลานมะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
5
63010004
บ้านคลองสัก
ยังไม่ยืนยัน
6
63010005
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ยืนยันแล้ว
2020-12-21 09:07:47
18 
7
63010006
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
2021-01-01 13:38:55
13 
8
63010007
บ้านชะลาด
ยังไม่ยืนยัน
9
63010008
บ้านลานห้วยเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
14 
10
63010009
บ้านตลุกป่าตาล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:16:06
11
63010010
บ้านโป่งแดง
ยังไม่ยืนยัน
18 
12
63010011
บ้านหนองนกปีกกา
ยังไม่ยืนยัน
18 
13
63010012
บ้านหนองกระทุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
14
63010013
บ้านโพรงตะเข้
ยังไม่ยืนยัน
15
63010014
บ้านชะลาดระฆัง
ยังไม่ยืนยัน
13 
16
63010015
บ้านมูเซอ
ยังไม่ยืนยัน
24 
17
63010016
บ้านลานสาง
ยังไม่ยืนยัน
11 
18
63010017
บ้านห้วยเหลือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:53:02
19
63010018
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:16:04
20
63010019
บ้านห้วยนึ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 13:05:18
21
63010020
บ้านวังม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:02:41
22
63010021
บ้านหนองกระโห้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:16:55
23
63010022
ชุมชนบ้านไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 15:28:40
24
63010023
ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:42:12
17 
25
63010024
บ้านลานเต็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:52:11
11 
26
63010025
บ้านหนองร่ม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 17:07:25
10 
27
63010026
บ้านวังประจบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:50:19
28
63010027
น้ำดิบพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 11:24:43
19 
29
63010028
หนองเสือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:18:52
18 
30
63010029
บ้านสะแกเครือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:42:00
13 
31
63010030
บ้านเกาะอ้ายด้วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:00:11
32
63010031
บ้านน้ำด้วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 18:32:39
33
63010033
ชุมชนบ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:19:07
34
63010034
บ้านท่าไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:58:44
35
63010036
บ้านหนองบัวใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:20:32
36
63010037
บ้านคลองห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:00:26
37
63010038
บ้านท่าเล่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:53:21
38
63010039
เด่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:52:29
39
63010040
วัดปากห้วยไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:40:09
40
63010041
บ้านหนองบัวเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:58:00
41
63010042
ตากสินราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:54:41
74 
42
63010043
อนุบาลตาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:00:40
66 
43
63010044
ศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:18:05
44
63010045
ชูวิชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:09:04
45
63010046
ชุมชนบ้านแม่ยะ
ยังไม่ยืนยัน
14 
46
63010047
บ้านแม่พะยวบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:45:51
47
63010048
สว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:13:47
15 
48
63010049
บ้านตากประถมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 20:26:49
29 
49
63010050
บ้านหนองชะลาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:24:12
50
63010051
วัดพระธาตุน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:19:53
51
63010052
ชุมชนวัดสันป่าลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:02:06
12 
52
63010053
อนุบาลรอดบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:36:17
11 
53
63010054
ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-11-07 09:46:06
54
63010055
บ้านวังไม้ส้าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:18:34
55
63010056
บ้านปากวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:17:30
56
63010057
บ้านฉลอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:18:55
57
63010058
บ้านห้วยพลู
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 10:02:19
20 
58
63010059
บ้านท้องฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:52:18
59
63010060
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:53:43
26 
60
63010061
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:32:19
61
63010062
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:18:01
62
63010063
บ้านทุ่งกระเชาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:59:20
13 
63
63010064
ยางโองน้ำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:27:44
18 
64
63010065
เด่นไม้ซุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:42:00
17 
65
63010066
บ้านห้วยแม่บอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:31:21
10 
66
63010067
บ้านแม่สลิด
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 15:47:02
11 
67
63010068
บ้านสันกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:28:28
68
63010069
บ้านยางโองนอก
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:06:38
69
63010070
เสริมปัญญา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:48:45
70
63010071
ชุมชนบ้านสมอโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:04:49
71
63010072
บ้านน้ำดิบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:27:54
17 
72
63010073
บ้านสันป่าป๋วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:46:32
73
63010074
บ้านโสมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:11:53
74
63010075
บ้านอูมวาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:47:40
75
63010076
หินลาดนาไฮวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 17:07:40
19 
76
63010077
บ้านหนองเชียงคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:11:09
14 
77
63010078
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:50:06
11 
78
63010080
บ้านท่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:33:18
79
63010081
บ้านคลองไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:32:35
80
63010082
บ้านใหม่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:16:09
18 
81
63010083
บ้านวังโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:41:00
16 
82
63010084
บ้านดงลาน
ยังไม่ยืนยัน
83
63010085
หมู่บ้านตัวอย่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:42:22
19 
84
63010086
บ้านนาตาโพ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 17:56:09
85
63010087
วังหวายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:19:25
16 
86
63010088
บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
ยืนยันแล้ว
2019-09-02 21:06:22
13 
87
63010089
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:06:05
11 
88
63010090
อนุบาลบ้านท่าปุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:34:38
13 
89
63010091
เขื่อนภูมิพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:56:18
20 
90
63010092
ชุมชนชลประทานรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 23:47:36
14 
91
63010093
บ้านสามเงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:12:40
13 
92
63010094
บ้านป่ายางใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:29:35
93
63010095
บ้านป่ายางตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:41:13
15 
94
63010096
วัดสามเงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:39:02
95
63010097
บ้านท่าปุยตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:47:11
96
63010098
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:09:21
97
63010099
อนุบาลวังเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
12 
98
63010100
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:38:07
17 
99
63010101
ดงซ่อมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:53:49
15 
100
63010102
บ้านใหม่เสรีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:50:19
101
63010103
บ้านหนองปลาไหล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:53:56
102
63010104
ผาผึ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:10:59
25 
103
63010105
บ้านตะเคียนด้วน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:37:49
104
63010106
บ้านวังตำลึง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:08:11
105
63010107
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:17:25
10 
106
63010108
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:11:45
19 
107
63010109
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:22:35
108
63010110
บ้านทุ่งกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:30:36
109
63010111
บ้านท่าตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:14:02
11 
110
63010112
บ้านวังน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 10:42:38
15 
111
63010113
บ้านศรีคีรีรักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 15:34:08
12 
     
97 (87.39%)