ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 134 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 134 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
64010001
วัดยางเอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 14:28:25
2
64010002
วัดตาลเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:19:48
3
64010003
วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 16:58:36
57 
4
64010004
บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 15:23:05
13 
5
64010005
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 14:50:06
14 
6
64010006
บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:08:25
7
64010007
บ้านเพชรไฝ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:04:22
8
64010009
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 08:53:51
20 
9
64010010
บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 12:57:40
10
64010011
บ้านเหมืองตามุก
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:30:51
11
64010012
วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 15:07:54
10 
12
64010013
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:48:34
13
64010014
วัดคุ้งยางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 15:21:23
18 
14
64010016
บ้านคลองปลายนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 12:59:15
15
64010019
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 09:21:39
22 
16
64010020
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:42:03
17
64010021
อนุบาลสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:09:46
134 
18
64010022
บ้านปากแคว
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 11:28:13
19
64010023
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 11:08:52
10 
20
64010024
วัดปากพระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 09:28:31
19 
21
64010025
วัดลัดทรายมูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:16:35
22
64010026
บ้านวังขวาก
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:30:17
23
64010027
บ้านหนองพยอม
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 16:19:18
24
64010028
บ้านจอมสังข์
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 09:20:38
25
64010029
บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 12:36:47
38 
26
64010030
วัดเชตุพน
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 12:38:33
27
64010031
บ้านมนต์คีรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 15:50:58
28
64010032
บ้านปากคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 08:55:33
29
64010033
บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5)
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 12:58:47
30
64010034
บ้านวังวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 08:19:30
11 
31
64010035
อนุบาลเมืองสุโขทัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 14:07:53
12 
32
64010036
บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 10:08:55
33
64010039
บ้านวังทองแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-17 08:55:03
20 
34
64010040
บ้านสำนัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:36:01
35
64010041
บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 14:10:40
11 
36
64010042
วัดหนองตาโชติ
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 09:34:22
37
64010045
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:35:04
24 
38
64010046
บ้านวังหาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:43:03
39
64010047
บ้านคลองไผ่งาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 10:40:04
40
64010048
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 15:14:50
41
64010049
บ้านลานกระบือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:14:51
29 
42
64010050
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 15:30:42
14 
43
64010051
บ้านวังแดด
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 07:59:45
11 
44
64010053
บ้านหนองจัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 11:29:06
12 
45
64010054
อนุบาลบ้านด่านลานหอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:11:59
39 
46
64010055
เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)
ยืนยันแล้ว
2020-09-30 14:13:58
12 
47
64010056
บ้านหนองเฒ่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 10:09:46
18 
48
64010057
บ้านวังโคนเปือย
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 13:04:01
15 
49
64010058
บ้านวังไทร
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:26:47
15 
50
64010059
บ้านปากคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 14:58:45
22 
51
64010060
บ้านวังน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:03:38
18 
52
64010061
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:31:24
32 
53
64010062
บ้านลานทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-24 06:42:38
54
64010063
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:37:27
23 
55
64010064
บ้านหนองสองตอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:10:15
56
64010065
บ้านหนองตม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:33:35
57
64010066
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)
ยืนยันแล้ว
2020-10-15 14:35:48
10 
58
64010067
บ้านหนองจิกตีนเนิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:24:56
15 
59
64010068
บ้านหนองไม้กอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:54:48
60
64010069
บ้านวังตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:25:57
13 
61
64010071
บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:48:56
11 
62
64010072
บ้านยางแหลม
ยืนยันแล้ว
2020-10-13 21:28:39
10 
63
64010073
บ้านเนินประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 14:23:56
14 
64
64010074
วัดหนองกก
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 11:05:56
10 
65
64010075
บ้านวังกร่าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-13 13:13:45
10 
66
64010076
บ้านยางเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-12 14:54:20
25 
67
64010077
บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 10:24:23
10 
68
64010079
อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:52:33
15 
69
64010082
บ้านนาเชิงคีรี
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:05:29
12 
70
64010083
บ้านขุนนาวัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-13 12:37:14
19 
71
64010084
บ้านโว้งบ่อ
ยืนยันแล้ว
2020-10-20 13:14:21
10 
72
64010085
บ้านนาโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 15:19:01
73
64010086
บ้านน้ำลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 13:27:31
74
64010087
บ้านเขาทองผางับ
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 15:35:23
75
64010088
บ้านน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 15:14:32
16 
76
64010089
บ้านลานเอื้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 13:46:11
77
64010090
มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:47:44
78
64010091
บ้านเนินยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 08:26:29
10 
79
64010092
บ้านนากาหลง
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 09:51:12
10 
80
64010093
บ้านป้อมประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 10:53:50
81
64010094
บ้านนาไผ่ล้อม
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 15:29:21
82
64010095
บ้านนาสระลอย
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 13:58:06
83
64010096
บ้านหนองตลับ
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 14:02:47
10 
84
64010097
ศรีคีรีมาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-13 14:35:23
20 
85
64010099
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:16:23
21 
86
64010100
บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 22:02:30
15 
87
64010102
บ้านหนองกระดิ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 15:03:59
19 
88
64010103
บ้านลำคลองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 08:23:25
13 
89
64010104
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 15:05:33
11 
90
64010105
บ้านใหม่เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 12:22:57
10 
91
64010106
บ้านหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 09:17:27
92
64010107
หนองบัวเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:44:08
93
64010108
วัดมุจลินทาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:39:01
18 
94
64010109
สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 14:29:55
95
64010110
บ้านบึงหญ้า
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:17:06
18 
96
64010111
วัดปรักรัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-17 22:25:43
12 
97
64010112
วัดกกแรต
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 15:36:29
19 
98
64010113
บ้านคลองตะเข้
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 12:51:52
99
64010114
บ้านประดู่เฒ่า
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 13:39:25
10 
100
64010115
บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-09 14:43:38
22 
101
64010116
วัดสงฆาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:13:54
102
64010119
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:42:58
103
64010120
บ้านหนองสามพญา
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 10:09:24
104
64010121
วัดศรีเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 15:20:39
105
64010122
บ้านป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 10:54:57
106
64010123
วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 10:04:54
10 
107
64010124
วัดคุ้งยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 10:37:39
21 
108
64010125
บ้านโป่งแค
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 11:24:02
109
64010126
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:55:40
13 
110
64010127
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-09-29 14:38:03
111
64010128
บ้านหนองมะเกลือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 14:25:47
12 
112
64010129
วัดเสาหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:11:21
11 
113
64010130
บ้านวังขวัญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 13:28:56
14 
114
64010131
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2020-10-08 10:30:01
115
64010132
บ้านหนองเสาเถียร
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 13:52:19
12 
116
64010133
บ้านป่ามะม่วง
ยืนยันแล้ว
2020-10-10 09:30:53
117
64010134
บ้านดงเดือย
ยืนยันแล้ว
2020-10-21 12:58:06
17 
118
64010135
บ้านโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
2020-10-22 08:22:55
119
64010136
วัดดงยาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 11:23:44
120
64010137
บ้านยางแดน
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:10:46
121
64010138
บ้านดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2020-10-06 10:15:34
11 
122
64010139
บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-23 10:47:42
20 
123
64010140
วัดท่าฉนวน
ยืนยันแล้ว
2020-10-07 09:54:44
13 
124
64010141
วัดหางตลาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-14 11:15:16
19 
125
64010143
บ้านน้ำเรื่อง
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 15:06:02
22 
126
64010144
อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465)
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 14:14:04
127
64010145
บ้านใหม่สุขเกษม
ยืนยันแล้ว
2020-10-05 14:45:34
18 
128
64010146
บ้านใหม่โพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 11:32:17
129
64010147
บ้านข่อยสองนาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:32:53
130
64010148
วัดทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-19 10:14:17
131
64010149
วัดเต่าทอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:34:06
132
64010150
วัดใหม่ไทยบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-16 09:18:28
133
64010151
บ้านหนองตูม
ยืนยันแล้ว
2020-10-02 13:39:43
16 
134
64010152
บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-10-26 10:25:03
14 
     
134 (100.00%)