ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 114 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
65010002
วัดจอมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:50:35
17 
2
65010006
บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:09:20
3
65010008
ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:27:51
4
65010009
บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:04:50
11 
5
65010010
บ้านร้องยุ้งข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 06:32:50
22 
6
65010011
บ้านน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:49:11
7
65010012
บ้านหินลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:07:39
8
65010014
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 09:50:40
10 
9
65010015
วัดจุฬามณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:34:46
14 
10
65010016
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:35:00
11
65010017
บ้านหนองหัวยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:37:34
16 
12
65010018
วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:02:47
16 
13
65010019
ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 20:33:48
18 
14
65010020
วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:29:07
11 
15
65010021
วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:03:04
20 
16
65010022
จ่าการบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 06:43:20
82 
17
65010023
วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:44:29
17 
18
65010024
วัดอรัญญิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:19:34
18 
19
65010025
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:36:14
40 
20
65010026
วัดจันทร์ตะวันออก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:55:12
26 
21
65010028
บ้านแม่ระหัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:36:39
22
65010029
บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:55:33
24 
23
65010030
วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:52:18
11 
24
65010031
วัดแหลมโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:10:08
14 
25
65010032
วัดยาง(มีมานะวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:38:23
28 
26
65010033
บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:38:37
19 
27
65010034
บ้านดงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:12:17
28
65010035
บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:25:29
15 
29
65010036
วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:07:33
21 
30
65010038
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:23:56
31
65010039
วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:26:13
32
65010041
วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:19:13
33
65010042
ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:18:47
21 
34
65010043
บ้านพลายชุมพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:49:02
19 
35
65010045
บ้านหัววังกร่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:45:59
36
65010047
ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:50:59
11 
37
65010050
วัดปากพิงตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:15:47
14 
38
65010051
บ้านวังยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:33:51
39
65010052
วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:51:15
11 
40
65010055
วัดบ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:51:27
26 
41
65010058
วัดอินทรีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:37:05
42
65010059
วัดเนินมะคึก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:19:05
23 
43
65010060
วัดกรมธรรม์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:26:53
44
65010061
วัดศรีวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:41:48
10 
45
65010062
วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:07:07
12 
46
65010063
อนุบาลพิษณุโลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:49:27
81 
47
65010065
วัดมหาวนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:13:59
35 
48
65010066
วัดตาปะขาวหาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:52:50
21 
49
65010068
วัดสระโคล่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:17:19
14 
50
65010069
สะพานที่ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:01:33
33 
51
65010070
วัดคุยม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:52:01
52
65010071
วัดหนองขานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:09:36
53
65010072
วัดคุยขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:15:53
54
65010073
วัดบ้านดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:16:22
20 
55
65010074
บ้านเรียงกระดก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:51:43
56
65010075
นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:14:52
57
65010077
วัดพรหมเกษร
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:53:30
13 
58
65010078
บ้านตระแบกงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:50:30
59
65010079
วัดวังแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:32:44
60
65010080
วัดห้วงกระได
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:48:53
61
65010081
วัดหนองอ้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:32:21
62
65010082
วัดแตน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 14:16:04
10 
63
65010083
วัดหนองพะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:59:06
21 
64
65010084
บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:08:03
65
65010085
บ้านบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:03:06
66
65010086
บ้านย่านใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:28:37
67
65010087
วัดโป่งหม้อข้าว
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:51:59
16 
68
65010088
บ้านนาชักหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:03:11
69
65010089
บ้านท่านางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:03:19
70
65010090
บ้านกรุงกรัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:52:49
71
65010091
นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:43:35
72
65010092
บ้านคลองน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:52:58
73
65010093
รัฐราษฎร์สงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:08:30
20 
74
65010094
นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:19:12
75
65010096
บ้านใหม่เจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:27:40
18 
76
65010097
นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:46:53
77
65010098
บ้านหนองนากวางอั้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:38:08
16 
78
65010099
วัดดอนอภัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:41:37
79
65010100
บ้านดงยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:30:29
80
65010102
วัดวังเป็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:54
10 
81
65010103
วัดแหลมเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 12:39:53
14 
82
65010104
บ้านคุยยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:15:02
83
65010105
วัดยางแขวนอู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:44:46
12 
84
65010106
บ่อวิทยบางระกำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:58:19
39 
85
65010107
คลองวัดไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:24:34
86
65010108
บางระกำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:40:59
22 
87
65010109
บ้านตะโม่ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:35:06
12 
88
65010112
บ้านคุยมะตูม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:47:01
89
65010113
บ้านบัวจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:34:57
90
65010114
บ้านประดาประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:19:31
91
65010115
บ้านคลองเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:34:38
19 
92
65010116
วัดบึงกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:00:26
16 
93
65010117
วัดปรือกระเทียม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:50:38
15 
94
65010118
บ้านเสวยซุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:53:03
10 
95
65010119
บ้านปลักแรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:49:46
25 
96
65010121
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:03:06
10 
97
65010122
วัดทุ่งชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 20:55:16
11 
98
65010123
วัดดงโคกขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:04:35
99
65010124
บ้านพันเสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 11:01:32
16 
100
65010125
ประดู่มะค่าประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:11:36
101
65010126
บ้านหล่ายขานาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:34:56
102
65010127
วัดโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:52:11
12 
103
65010128
วัดกรับพวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 23:00:28
18 
104
65010130
วัดวังอิทก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:06:10
105
65010131
วัดกลางสุริยวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:19:45
106
65010133
วัดหนองนาดงกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:52:55
20 
107
65010134
บ้านหนองกรับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:06:32
108
65010135
บ้านหนองตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:02:52
109
65010136
บ้านหนองกุลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:15:11
33 
110
65010137
วัดบึงบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:03:09
111
65010138
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:18:00
18 
112
65010139
บ้านท่าไม้งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:07:44
113
65010140
บ้านใหม่คลองเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:48:43
114
65010141
บ้านคลองหนองเหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 16:14:57
     
114 (100.00%)