ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 190 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 147 (77.37%)
ครู/บุคลากร
1
67030001
ชุมชนบ้านโคกปรง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:30:40
11 
2
67030002
บ้านเขายางโปร่ง
ยืนยันแล้ว
2020-02-12 09:48:37
3
67030003
บ้านซับอีลุม
ยืนยันแล้ว
2019-10-12 19:41:42
4
67030004
บ้านซับสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-08-08 11:00:25
5
67030005
บ้านน้ำเดือด
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 09:47:15
6
67030008
บ้านซับน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 14:02:27
16 
7
67030013
รัฐประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 10:29:55
8
67030014
บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 11:28:00
19 
9
67030015
บ้านฟุบสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 14:08:33
10
67030016
บ้านซับสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 09:58:20
18 
11
67030017
บ้านโพทะเลประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 13:57:20
12
67030019
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 15:37:55
13
67030020
บ้านแสงมณีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 12:32:12
14
67030021
บ้านท่าโรง
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 17:34:34
15
67030022
บ้านนาไร่เดียว
ยังไม่ยืนยัน
18 
16
67030023
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
ยังไม่ยืนยัน
32 
17
67030024
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:08:06
11 
18
67030025
บ้านบุมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2019-11-01 13:01:17
19
67030026
บ้านมาบสมอสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-20 12:15:36
20
67030027
บ้านโคกสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
17 
21
67030028
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-07-24 10:11:57
22
67030029
บ้านคลองบง
ยืนยันแล้ว
2019-12-23 11:07:29
23
67030030
บ้านถ้ำมงคลชัย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:24:51
24
67030031
บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 12:43:10
11 
25
67030032
บ้านวังไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:44:10
15 
26
67030033
บ้านหนองสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 15:46:17
16 
27
67030035
บ้านหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:56:13
16 
28
67030036
บ้านใหม่วิไลวัลย์
ยืนยันแล้ว
2019-11-02 21:21:00
17 
29
67030037
บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-11-23 14:11:36
17 
30
67030038
บ้านหนองไม้สอ
ยังไม่ยืนยัน
15 
31
67030039
บ้านบ่อรัง
ยังไม่ยืนยัน
25 
32
67030040
บ้านหนองโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-11-01 13:01:26
14 
33
67030041
บ้านบึงกระจับ
ยืนยันแล้ว
2019-08-02 15:05:46
15 
34
67030042
บ้านโคกปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 16:40:06
18 
35
67030043
บ้านพุขาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 20:18:04
11 
36
67030044
บ้านโคกสง่า
ยังไม่ยืนยัน
37
67030045
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:38:00
38
67030046
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 15:02:10
39
67030047
ชุมชนบ้านพุเตย
ยังไม่ยืนยัน
36 
40
67030048
บ้านตะกุดไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 20:56:31
17 
41
67030049
บ้านสามัคคีพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 17:44:22
42
67030050
บ้านภูน้ำหยด
ยังไม่ยืนยัน
43
67030053
บ้านรวมทรัพย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 15:09:15
18 
44
67030054
บ้านพรหมประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
45
67030055
บ้านพระที่นั่ง
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 14:10:43
46
67030056
บ้านวังลึก
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:20:23
47
67030057
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
48
67030059
บ้านเนินสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-10-12 11:48:30
16 
49
67030060
บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 10:29:28
13 
50
67030061
บ้านซับตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 13:47:28
51
67030062
บ้านซับกระโซ่
ยังไม่ยืนยัน
52
67030063
บ้านน้ำอ้อม
ยังไม่ยืนยัน
53
67030064
บ้านวังน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 12:27:16
54
67030065
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 22:32:18
12 
55
67030066
บ้านดาดอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-09-23 13:52:44
56
67030067
วัลลภานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 14:11:07
57
67030068
บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2019-11-29 11:42:53
58
67030069
บ้านสระประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-12-07 20:44:07
16 
59
67030071
บ้านลำนารวย
ยืนยันแล้ว
2019-11-06 15:24:51
19 
60
67030073
บ้านพรหมยาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 09:22:13
61
67030074
บ้านแก่งหินปูน
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 12:20:11
16 
62
67030075
บ้านเข็มทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-25 11:33:21
15 
63
67030076
บ้านไร่ตาพุฒ
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:27:29
64
67030077
บ้านม่วงชุม
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 00:28:21
10 
65
67030078
บ้านคลองกระจังวังไทร
ยังไม่ยืนยัน
11 
66
67030079
บ้านเขาคลัง
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 16:56:26
67
67030081
บ้านหนองสรวง
ยืนยันแล้ว
2019-10-13 10:43:44
17 
68
67030082
บ้านเกาะแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 13:36:49
16 
69
67030083
บ้านคลองดู่
ยืนยันแล้ว
2019-10-27 12:21:13
13 
70
67030084
บ้านวังขอน
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 16:06:31
20 
71
67030085
บ้านนาสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
72
67030086
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:10:30
20 
73
67030087
บ้านซับหินเพลิง
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:53:10
74
67030088
บ้านหนองสะแกสี่
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 10:20:53
75
67030089
บ้านนาสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 11:49:24
76
67030090
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 10:36:22
22 
77
67030091
บ้านโคกตะขบ
ยังไม่ยืนยัน
78
67030092
บ้านเนินถาวร
ยืนยันแล้ว
2020-07-26 14:51:37
17 
79
67030093
บ้านนาน้ำโครม
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 20:24:11
80
67030094
บ้านจัดสรร
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:50:50
81
67030096
บ้านแควป่าสัก
ยืนยันแล้ว
2019-08-22 11:55:53
82
67030097
บ้านสันติธรรม
ยังไม่ยืนยัน
83
67030098
บ้านด่านไทรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-09-09 11:30:06
84
67030099
บ้านหนองหมู
ยังไม่ยืนยัน
10 
85
67030100
บ้านท่าไม้ทอง
ยังไม่ยืนยัน
86
67030101
บ้านนาตะกุด
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:17:32
11 
87
67030102
บ้านศรีเทพน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 11:45:07
88
67030103
บ้านโคกสะแกลาด
ยืนยันแล้ว
2019-08-01 14:24:00
12 
89
67030104
บ้านบึงนาจาน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 06:21:16
16 
90
67030105
บ้านหนองจอกวังกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:18:07
14 
91
67030106
บ้านร่องหอยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 14:56:47
92
67030107
บ้านทุ่งเศรษฐี
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 15:05:59
14 
93
67030108
บ้านวังขาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 16:55:29
94
67030109
อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)
ยืนยันแล้ว
2020-02-16 11:40:08
25 
95
67030110
บ้านสระกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:08:59
11 
96
67030111
บ้านโคกหิน
ยืนยันแล้ว
2019-10-16 09:28:35
97
67030113
บ้านซับน้อยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-07-22 11:09:34
98
67030114
บ้านหนองย่างทอย
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:55:41
15 
99
67030115
บ้านโคกรังน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:40:37
20 
100
67030116
บ้านรังย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 11:33:26
101
67030117
บ้านด่านเจริญชัย
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 13:52:17
102
67030118
บ้านน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-11-05 12:47:50
103
67030119
บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-07-13 13:22:20
17 
104
67030121
บ้านเนินพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-21 19:27:32
105
67030123
บ้านท่าด้วง
ยืนยันแล้ว
2020-05-14 14:48:03
16 
106
67030124
บ้านห้วยตลาด
ยังไม่ยืนยัน
107
67030125
บ้านปางยาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 11:59:08
108
67030126
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 20:25:40
11 
109
67030127
บ้านเฉลียงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 09:17:12
110
67030129
บ้านเนินคนธา
ยังไม่ยืนยัน
11 
111
67030130
บ้านท่าสวาย
ยืนยันแล้ว
2019-12-09 08:56:29
112
67030131
บ้านไร่ขอนยางขวาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 14:38:45
10 
113
67030132
บ้านท่าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 10:37:15
17 
114
67030133
บ้านนาทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-07-19 10:05:36
18 
115
67030134
บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
116
67030135
บ้านหัวโตก
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 10:23:52
117
67030136
บ้านนาเฉลียงใต้
ยังไม่ยืนยัน
21 
118
67030137
บ้านคลองกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 14:56:24
119
67030139
บ้านบ่อไทย
ยังไม่ยืนยัน
29 
120
67030140
บ้านตีบใต้
ยังไม่ยืนยัน
12 
121
67030141
บ้านนาวังแหน
ยังไม่ยืนยัน
122
67030142
บ้านโคกเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 09:21:44
21 
123
67030143
บ้านซับกระถินทอง
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 15:37:03
124
67030144
บ้านป่าคาย
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 14:40:17
125
67030145
บ้านบัววัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 18:24:39
126
67030146
บ้านไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 13:19:15
18 
127
67030147
บ้านเนินมะค่า
ยืนยันแล้ว
2019-07-25 08:01:06
128
67030148
บ้านวังอ่าง
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 15:03:16
129
67030149
บ้านซับวารินทร์
ยังไม่ยืนยัน
130
67030150
บ้านลำตาเณร
ยืนยันแล้ว
2019-10-01 10:55:26
131
67030151
ชุมชนบ้านโภชน์
ยังไม่ยืนยัน
18 
132
67030152
บ้านโคกคงสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 11:00:53
14 
133
67030153
บ้านซับชมภู
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 14:00:23
134
67030154
บ้านคลองกะโบน
ยืนยันแล้ว
2019-08-26 21:15:23
135
67030155
บ้านเนินสวรรค์
ยังไม่ยืนยัน
136
67030156
บ้านซับเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-09-18 15:00:24
137
67030157
บ้านเพชรละคร
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:34:05
14 
138
67030158
ชุมชนบ้านท่าเสา
ยืนยันแล้ว
2019-10-25 12:45:13
14 
139
67030159
บ้านสระเกษ
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 13:14:51
140
67030161
บ้านซับตะเคียนทอง
ยังไม่ยืนยัน
141
67030162
บ้าน กม.30
ยืนยันแล้ว
2019-09-12 10:26:37
14 
142
67030165
บ้านปากตก
ยังไม่ยืนยัน
18 
143
67030166
บ้านวังเหว
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 09:03:02
144
67030167
บ้านนาเฉลียง
ยังไม่ยืนยัน
13 
145
67030168
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 15:11:01
20 
146
67030169
บ้านวังท่าดี
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 12:49:09
10 
147
67030170
บ้านวังโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
148
67030171
บ้านตะกุดงาม
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 10:07:21
149
67030172
บ้านสระหมื่นเชียง
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 16:57:03
150
67030173
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
ยืนยันแล้ว
2019-10-26 10:35:23
151
67030174
บ้านไทรทอง
ยังไม่ยืนยัน
152
67030175
บ้านคลองตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 11:25:36
153
67030176
บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
11 
154
67030177
อนุบาลหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-10-23 10:16:29
19 
155
67030178
บ้าน กม.35
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 12:57:10
41 
156
67030179
บ้านคลองยาง
ยังไม่ยืนยัน
11 
157
67030180
บ้านลำพาด
ยืนยันแล้ว
2019-10-24 10:25:14
158
67030181
บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ยังไม่ยืนยัน
20 
159
67030182
บ้านปู่จ้าว
ยังไม่ยืนยัน
160
67030184
บ้านกันจุ
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 13:19:34
161
67030185
บ้านลำตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-10-22 15:35:11
18 
162
67030186
บ้านโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 11:20:00
163
67030187
บ้านซับบอน
ยังไม่ยืนยัน
10 
164
67030188
บ้านหนองพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-07-20 04:56:50
165
67030189
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
10 
166
67030190
บ้านราษฎร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-17 10:30:27
167
67030191
บ้านซับไม้แดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-13 11:03:33
17 
168
67030196
อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 15:51:01
27 
169
67030197
บ้านตะกรุดหิน
ยืนยันแล้ว
2019-10-30 14:40:31
170
67030200
บ้านบึงสามพัน
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 10:26:49
13 
171
67030201
บ้านทรัพย์เกษตร
ยืนยันแล้ว
2019-08-24 14:13:32
10 
172
67030202
บ้านราหุล
ยืนยันแล้ว
2020-01-13 13:44:15
19 
173
67030203
บ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
2019-10-14 11:02:34
174
67030204
บ้านซับสำราญเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
175
67030205
บ้านพญาวัง
ยืนยันแล้ว
2019-07-24 11:52:48
20 
176
67030206
บ้านซับสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 20:25:51
177
67030208
บ้านเนินสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 11:52:41
178
67030210
ชุมชนบ้านวังพิกุล
ยังไม่ยืนยัน
45 
179
67030211
บ้านโป่งบุญเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-10-11 12:30:34
20 
180
67030212
บ้านห้วยทราย
ยืนยันแล้ว
2019-10-03 13:56:15
16 
181
67030214
บ้านศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-11-01 00:47:38
13 
182
67030215
บ้านพนมเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-11-18 14:08:08
183
67030218
บ้านยางสาว
ยังไม่ยืนยัน
184
67030219
บ้านเขาพลวง
ยืนยันแล้ว
2019-12-17 13:54:56
17 
185
67030220
บ้านสระแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 08:47:33
186
67030221
บ้านวังไลย์
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 13:38:54
187
67030222
บ้านคลองตะคร้อ
ยืนยันแล้ว
2019-10-28 17:33:20
188
67030223
วัดเขาเจริญธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-10-29 09:02:36
12 
189
67030225
บ้านหนองแจง
ยังไม่ยืนยัน
19 
190
67030226
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-11-04 09:54:23
19 
     
147 (77.37%)