ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 85 (48.30%)
ครู/บุคลากร
1
70010001
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 08:09:04
23 
2
70010002
วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:00:47
18 
3
70010003
วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 16:59:47
13 
4
70010005
วัดโสดาประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 16:42:39
13 
5
70010007
วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
ยังไม่ยืนยัน
6
70010009
วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:56:34
7
70010010
วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
8
70010011
วัดเหนือวน(ประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:34:21
9
70010013
จันทคามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:49:11
10
70010014
วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
11
70010015
ชุมชนวัดคูบัว
ยังไม่ยืนยัน
12
70010016
วัดบ้านโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
13
70010017
วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 11:13:36
13 
14
70010018
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 19:00:55
22 
15
70010019
วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
ยังไม่ยืนยัน
23 
16
70010020
วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 13:07:18
16 
17
70010021
วัดเขางูสันติธรรม
ยังไม่ยืนยัน
18
70010022
วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
ยังไม่ยืนยัน
19
70010023
วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
13 
20
70010024
วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
21
70010025
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:18:27
22
70010026
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
ยังไม่ยืนยัน
11 
23
70010027
วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
24
70010029
วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
13 
25
70010030
บ้านหนองนางแพรว
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 07:47:42
26
70010031
บ้านชัฎเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
12 
27
70010032
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
ยังไม่ยืนยัน
26 
28
70010033
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:17:52
29
70010034
วัดพเนินพลู
ยังไม่ยืนยัน
21 
30
70010035
วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
ยังไม่ยืนยัน
11 
31
70010036
วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
11 
32
70010038
วัดท้ายเมือง
ยังไม่ยืนยัน
11 
33
70010039
วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
26 
34
70010040
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 15:56:08
15 
35
70010041
วัดบางกระ
ยังไม่ยืนยัน
18 
36
70010042
วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
37
70010043
บ้านเขากรวด
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 08:53:32
38
70010044
อนุบาลราชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
200 
39
70010045
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
ยังไม่ยืนยัน
162 
40
70010046
วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
41
70010047
วัดเขาถ้ำกุญชร
ยังไม่ยืนยัน
11 
42
70010048
วัดห้วยไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:59:29
31 
43
70010049
วัดอรุณรัตนคีรี
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 12:01:12
44
70010051
บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:29:34
45
70010052
วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
10 
46
70010053
วัดหนองตาหลวง
ยังไม่ยืนยัน
47
70010054
วัดโพธิ์ดก
ยังไม่ยืนยัน
11 
48
70010055
วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
49
70010056
อนุบาลเมืองราชบุรี
ยังไม่ยืนยัน
26 
50
70010057
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 19:33:06
10 
51
70010058
มหาราช๗
ยังไม่ยืนยัน
26 
52
70010059
บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 17:35:00
53
70010060
บ้านหนองปากชัฎ
ยังไม่ยืนยัน
54
70010061
บ้านรางเฆ่
ยังไม่ยืนยัน
55
70010062
บ้านพุตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
56
70010063
บ้านทุ่งแฝก
ยังไม่ยืนยัน
57
70010064
บ้านสันดอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:01:47
58
70010065
บ้านทุ่งแจง
ยังไม่ยืนยัน
11 
59
70010066
บ้านวังปลา
ยังไม่ยืนยัน
60
70010067
บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ยังไม่ยืนยัน
69 
61
70010068
วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ยังไม่ยืนยัน
12 
62
70010069
อนุบาลจอมบึง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 09:48:18
26 
63
70010070
บ้านรางม่วง
ยังไม่ยืนยัน
64
70010071
บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
10 
65
70010072
บ้านหนองขนาก
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 08:40:20
66
70010073
วัดด่านทับตะโก
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 15:50:06
29 
67
70010074
บ้านห้วยท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 20:57:15
12 
68
70010075
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน)
ยังไม่ยืนยัน
19 
69
70010076
บ้านหนองสีนวล
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 22:29:09
10 
70
70010077
บ้านหุบพริก
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 16:40:14
71
70010078
บ้านโกรกสิงขร
ยังไม่ยืนยัน
10 
72
70010080
บ้านหนองศาลเจ้า
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 21:23:00
73
70010082
บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
11 
74
70010083
บ้านเบิกไพร
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 08:43:00
17 
75
70010084
วัดสูงเนินราษฎรบำรุง
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 16:10:34
76
70010085
บ้านหนองตาเนิด
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:39:40
77
70010086
บ้านหนองไผ่
ยังไม่ยืนยัน
78
70010087
บ้านพุแค
ยังไม่ยืนยัน
79
70010088
วัดเขาปิ่นทอง
ยังไม่ยืนยัน
21 
80
70010089
วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 23:02:01
23 
81
70010091
บ้านห้วยยาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:03:37
82
70010092
วัดชัฏใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
83
70010093
ชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:52:01
20 
84
70010094
บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 16:27:38
85
70010095
วัดหนองบัวค่าย
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 14:42:45
86
70010096
บ้านหนองนกกะเรียน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 10:36:41
17 
87
70010097
รุจิรพัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
51 
88
70010098
บ้านท่ามะขาม
ยังไม่ยืนยัน
22 
89
70010099
บ้านสวนผึ้ง
ยังไม่ยืนยัน
21 
90
70010100
กลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
ยังไม่ยืนยัน
15 
91
70010101
บ้านมะขามเอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:26:25
92
70010102
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:16:36
93
70010103
วัดเขาไก่แจ้
ยังไม่ยืนยัน
13 
94
70010104
สมนึกวิทิศวรการ
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 17:52:59
95
70010106
บ้านชัฎหนองหมี
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 19:25:08
96
70010107
บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
10 
97
70010108
บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
98
70010109
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 00:02:18
99
70010110
บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 17:41:19
100
70010111
อนุบาลสวนผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 16:07:11
22 
101
70010112
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 10:45:45
21 
102
70010113
บ้านห้วยผาก
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 18:45:23
17 
103
70010114
สินแร่สยาม
ยังไม่ยืนยัน
24 
104
70010115
บ้านตะโกล่าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-08 08:27:46
42 
105
70010116
ชุมชนบ้านบ่อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:40:42
41 
106
70010117
วัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 17:03:38
13 
107
70010119
วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 11:06:28
10 
108
70010120
บ้านเขาถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
10 
109
70010121
บ้านเขาอีส้าน
ยังไม่ยืนยัน
110
70010122
บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
10 
111
70010123
บ้านไพรสะเดา
ยังไม่ยืนยัน
14 
112
70010124
บ้านเขาถ่าน
ยังไม่ยืนยัน
12 
113
70010125
ชุมชนวัดทุ่งหลวง
ยังไม่ยืนยัน
114
70010126
บ้านพุคาย
ยังไม่ยืนยัน
11 
115
70010127
บ้านหนองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 08:51:44
116
70010128
วัดสันติการาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 15:15:06
16 
117
70010129
บ้านเขาพระเอก
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 11:51:08
118
70010130
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:01:44
14 
119
70010131
วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 15:12:50
120
70010132
บ้านหนองวัวดำ
ยังไม่ยืนยัน
10 
121
70010134
วัดวิมลมรรคาราม
ยังไม่ยืนยัน
122
70010135
วัดหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
123
70010136
บ้านบ่อตะคร้อ
ยังไม่ยืนยัน
124
70010137
อนุบาลปากท่อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 22:35:13
21 
125
70010138
วัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 14:34:30
17 
126
70010139
วัดโคกพระเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 15:52:33
127
70010140
ไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 18:21:39
17 
128
70010141
วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
20 
129
70010142
บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
ยังไม่ยืนยัน
130
70010143
บ้านห้วยศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 16:55:34
13 
131
70010144
บ้านแม่ประจัน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 12:32:31
132
70010145
บ้านท่ายาง
ยังไม่ยืนยัน
133
70010146
บ้านหินสี
ยังไม่ยืนยัน
10 
134
70010147
บ้านยางคู่
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 16:14:03
135
70010148
สีวะรา
ยังไม่ยืนยัน
10 
136
70010149
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-08-09 20:45:12
137
70010150
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
15 
138
70010151
บ้านมณีลอย
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 10:20:57
139
70010152
วัดวังมะนาว
ยังไม่ยืนยัน
140
70010153
วัดยางงาม
ยังไม่ยืนยัน
15 
141
70010154
วัดหัวป่า
ยังไม่ยืนยัน
142
70010155
วัดวันดาว
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:03:38
143
70010157
บ้านเขาช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:39:36
144
70010158
วัดราษฎร์สมานฉันท์
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 11:37:40
10 
145
70010159
วัดโพธิศรี
ยังไม่ยืนยัน
146
70010160
วัดพิบูลวนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 21:40:47
14 
147
70010161
บ้านหนองลังกา
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:45:57
12 
148
70010162
บ้านหัวเขาจีน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 11:50:04
149
70010163
บ้านพุเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
150
70010164
บ้านห้วยยางโทน
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:04:43
20 
151
70010165
บ้านโป่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:54:25
13 
152
70010166
บ้านอ่างหิน
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 09:23:16
153
70010170
บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 19:26:29
154
70010171
วัดเวียงทุน
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 15:52:03
12 
155
70010173
วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
ยังไม่ยืนยัน
156
70010174
บ้านปากสระ
ยังไม่ยืนยัน
157
70010175
จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 16:12:22
158
70010176
อนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ)
ยังไม่ยืนยัน
20 
159
70010177
วัดศรัทธาราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
10 
160
70010178
บ้านลำพระ
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 15:44:37
21 
161
70010179
อนุบาลบ้านคา
ยังไม่ยืนยัน
10 
162
70010180
บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
15 
163
70010181
บ้านโป่งเจ็ด
ยังไม่ยืนยัน
10 
164
70010182
ประชาพัฒนาวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 15:02:59
165
70010183
บ้านเก่าต้นมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
166
70010184
บ้านโป่งกระทิงบน
ยังไม่ยืนยัน
25 
167
70010185
บ้านโป่งกระทิงล่าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:39:56
13 
168
70010187
บ้านพุบอนบน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 06:37:45
10 
169
70010188
บ้านร่องเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 14:06:45
12 
170
70010189
น้ำตกห้วยสวนพลู
ยังไม่ยืนยัน
11 
171
70010190
โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ยังไม่ยืนยัน
11 
172
70010191
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:20:12
173
70010192
วัดหนองพันจันทร์
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 12:23:26
16 
174
70010193
วัดยอดสุวรรณคีรี
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:51:35
10 
175
70010194
บ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี)
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:09:56
176
70010195
วัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
ยังไม่ยืนยัน
10 
     
85 (48.30%)