ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 128 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
72030001
วัดกาบบัว
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 16:36:00
2
72030002
วัดปากดงท่าศาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:46:24
12 
3
72030003
วัดกร่างสามยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:25:53
4
72030004
อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:44:35
81 
5
72030005
วัดกำมะเชียร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:25:01
6
72030006
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:10
7
72030008
วัดวังกุลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:37:38
13 
8
72030009
วัดหนองกรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:52:10
9
72030010
บ้านหนองตาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 12:03:06
13 
10
72030011
วัดสามเอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:44:32
11 
11
72030012
วัดเดิมบาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:55:23
13 
12
72030013
วัดท่าเตียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:15:54
13
72030014
บ้านแหลมสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:48:06
10 
14
72030016
วัดคูเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:39:58
11 
15
72030017
วัดวุ้งสุทธาวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 19:35:01
16
72030018
วัดกุ่มโคก
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:05:51
17
72030021
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:40:04
18
72030022
วัดนางบวช
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:58:42
19
72030023
วัดวังสำเภาล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:03:29
20
72030024
วัดบ่อกรุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:40:06
18 
21
72030025
วัดทุ่งกฐิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:08:06
10 
22
72030026
บ้านลาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:13:31
23
72030028
วัดท่าทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:33:44
12 
24
72030029
วัดประชุมสงฆ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:25:18
25
72030030
วัดปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 09:27:47
13 
26
72030031
พัฒนาปากน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:54:36
27
72030033
วัดป่าสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:16:51
20 
28
72030034
วัดยางนอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 19:22:54
16 
29
72030035
วัดดงพิกุล
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:56:21
30
72030036
วัดท่ามะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:11:55
31
72030038
วัดหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:47:24
10 
32
72030039
บ้านหนองนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:52:15
33
72030040
บ้านหนองอิงพิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:43:07
18 
34
72030041
บ้านหนองหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:53:17
35
72030042
วัดฉวาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:19:10
36
72030043
วัดไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:19:47
37
72030044
บ้านปากดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:30:10
38
72030045
วัดหัวเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:48:44
10 
39
72030046
วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:45:53
17 
40
72030047
วัดดอนตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:10:37
41
72030048
วัดหัวนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:30:02
42
72030049
วัดอู่ตะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:14:51
15 
43
72030050
บ้านพุน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:11:52
22 
44
72030051
บ้านโป่งคอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:51:51
45
72030052
บ้านหนองผือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:06:40
12 
46
72030053
สวนป่าองค์พระ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:45:18
47
72030054
บ้านวังน้ำเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:07:35
48
72030055
วัดดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:11:47
49
72030056
อนุบาลด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:35:15
67 
50
72030057
วัดด่านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:25:17
48 
51
72030058
บ้านทุ่งนาตาปิ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:21:48
10 
52
72030059
วัดหนองเปาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:45:22
53
72030060
บ้านทับกระดาษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:21:39
54
72030061
บ้านหนองปลากระดี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:17:05
12 
55
72030062
นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:53:16
17 
56
72030063
บ้านรังงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 07:31:59
13 
57
72030064
วัดวังคัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:09:38
11 
58
72030065
วัดทับผึ้งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:52:47
59
72030067
บ้านทับละคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:56:14
60
72030069
บ้านละว้าวังควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:05:43
23 
61
72030070
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:30:13
12 
62
72030071
บ้านห้วยหินดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:39:46
63
72030072
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:28:45
17 
64
72030073
บ้านหนองอุโลก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:26:43
65
72030074
ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:21:04
22 
66
72030075
บ้านใหม่กิโล 8
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:39:28
11 
67
72030077
บ้านสระบัวก่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:13:27
16 
68
72030078
นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:56:02
16 
69
72030079
บ้านหนองยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:12:14
20 
70
72030080
วัดกกตาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 21:18:41
71
72030081
บ้านพุบ่องป่าขี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 23:42:59
10 
72
72030082
วัดกกเต็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:12:14
20 
73
72030083
บ้านกกเชียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:27:42
74
72030084
บ้านดงเสลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:28:06
10 
75
72030085
บ้านทุ่งมะกอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:03:27
19 
76
72030086
บ้านไผ่สีทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:52:22
10 
77
72030087
วัดคอกช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:57:41
11 
78
72030089
วัดโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:31:16
79
72030091
บ้านหนองบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:07:22
10 
80
72030092
วัดบ้านสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:51:08
14 
81
72030094
วัดใหม่สระพลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:30:24
10 
82
72030095
วัดลาดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:09:40
83
72030096
วัดวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:07:42
84
72030097
วัดวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:48:58
85
72030098
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:28:54
86
72030099
วัดบางขวาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:43:27
23 
87
72030100
บ้านทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:24:12
88
72030101
วัดทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:40:06
21 
89
72030102
วัดนางพิมพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:51:34
11 
90
72030103
วัดวังจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:28:38
16 
91
72030104
วัดสามชุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:56:48
16 
92
72030105
วัดคลองขอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:17:55
93
72030106
อนุบาลสมเด็จพระวันรัต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:25:03
70 
94
72030107
วัดบ้านทึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:30:53
11 
95
72030108
วัดโป่งแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:43:10
96
72030109
วัดหนองโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:52:09
14 
97
72030110
วัดหนองผักนาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:28:09
17 
98
72030111
วัดหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:41:45
12 
99
72030112
วัดหนองสังข์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:21:35
12 
100
72030113
วัดเนินมหาเชษฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:36:22
101
72030114
วัดดอนไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:26:53
16 
102
72030115
วัดหนองสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 14:05:19
18 
103
72030116
วัดสุวรรณตะไล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:43:20
104
72030117
บ้านดงเชือก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:29:30
105
72030118
บ้านสระเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:53:35
19 
106
72030119
บ้านแจงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:10:44
107
72030120
วัดโคกพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:34:14
108
72030121
บ้านทัพตาแทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:55:44
10 
109
72030122
บ้านทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:57:33
19 
110
72030123
บ้านหนองกระถิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 07:30:45
18 
111
72030124
บ้านทุ่งหนองแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:23:49
112
72030126
บ้านราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:26:08
113
72030127
บ้านหนองแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:55:00
13 
114
72030128
บ้านหนองขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:27:25
115
72030129
บ้านหนองห้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:55:54
10 
116
72030130
บ้านหนองจิกยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:17:05
117
72030132
บ้านใหม่ไร่อ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:09:26
118
72030133
วัดลำพันบอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:19:03
15 
119
72030134
วัดสามัคคีธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:57:29
13 
120
72030135
บ้านหนองราชวัตร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:19:54
121
72030136
วัดหนองทราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:43:58
19 
122
72030137
บ้านมาบพะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:06:09
123
72030138
บ้านหนองสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:48:46
124
72030139
อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:45:23
31 
125
72030140
วัดบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:23:12
126
72030141
วัดดอนสำโรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:22:13
12 
127
72030142
บ้านหนองโก
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 14:06:50
11 
128
72030143
บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:47:47
     
128 (100.00%)