ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 72 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 72 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
75010001
วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 13:52:41
22 
2
75010002
วัดคลองโคน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:01:54
3
75010003
วัดธรรมประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:39:09
4
75010005
วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:35:20
13 
5
75010006
บ้านคลองบางกก
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:11:37
16 
6
75010007
วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:13:41
14 
7
75010008
วัดลาดเป้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:40:46
25 
8
75010009
ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:39:31
17 
9
75010010
บ้านบางบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:38:04
10
75010012
วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:19:44
11
75010013
วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 20:29:44
12
75010014
วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:57:32
12 
13
75010015
วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:52:57
14
75010018
วัดศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:47:17
12 
15
75010019
วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:39:25
16 
16
75010020
บ้านฉู่ฉี่
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 10:14:33
17
75010021
วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:28:03
14 
18
75010022
วัดจันทร์เจริญสุข
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:17:39
19
75010023
วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:19:51
14 
20
75010024
วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:38:21
21
75010025
วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:33:46
11 
22
75010027
เมืองสมุทรสงคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:49:51
88 
23
75010028
อนุบาลสมุทรสงคราม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:48:30
60 
24
75010029
บ้านลาดใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:17:11
17 
25
75010030
วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:42:15
10 
26
75010031
วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:31:59
27
75010032
วัดสวนแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:10:27
28
75010033
บ้านเขตเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 09:03:37
14 
29
75010034
บ้านตะวันจาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:56:47
11 
30
75010035
บ้านลาดใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:54:28
31
75010037
วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:54:57
17 
32
75010038
อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:46:10
12 
33
75010039
วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:33:56
34
75010041
วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:26:22
18 
35
75010042
บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-04 09:34:12
36
75010043
ศาลจ้าวอาม้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 08:41:25
37
75010044
วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 10:43:37
19 
38
75010045
วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 11:25:23
39
75010046
วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:27:09
12 
40
75010049
วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:59:37
41
75010050
วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:38:26
42
75010053
วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:18:09
13 
43
75010054
คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:21:25
44
75010055
ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:27:53
45
75010056
วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:43:03
46
75010057
วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:32:10
10 
47
75010058
บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:12:37
48
75010061
วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:48:20
49
75010063
วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:10:15
10 
50
75010065
วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:45:22
16 
51
75010066
วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:13:48
52
75010067
วัดบางแคกลาง (ไพลประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:31:46
53
75010068
วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:19:00
11 
54
75010069
วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:24:00
17 
55
75010070
วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 12:48:01
56
75010073
บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:21:15
11 
57
75010074
วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:24:49
58
75010075
วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:55:42
11 
59
75010076
วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:44:52
23 
60
75010077
วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:47:24
61
75010078
บ้านคลองสมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:12:32
15 
62
75010079
บ้านแพรกหนามแดง
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 16:11:16
63
75010081
บ้านต้นลำแพน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:52:31
64
75010082
บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:18:23
16 
65
75010083
วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:14:53
66
75010084
จตุวัฏมหาราชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:47:41
67
75010085
วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:27:23
16 
68
75010086
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:12:28
18 
69
75010088
วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:26:10
70
75010089
วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:20:56
71
75010092
วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:59:18
72
75010093
วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:20:06
     
72 (100.00%)