ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 89 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 89 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
77020001
บ้านหนองกระทิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 10:56:52
2
77020002
วัดกุยบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 23:14:19
13 
3
77020003
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 08:08:48
44 
4
77020004
บ้านบน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:28:57
5
77020007
บ้านหนองหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:53:12
6
77020008
บ้านหนองเตาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:14:25
11 
7
77020009
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:25:03
8
77020010
บ้านปากเหมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:29:52
13 
9
77020011
บ้านเขาแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:49:45
10 
10
77020012
วัดทุ่งน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 14:59:25
11
77020013
วัดดอนยายหนู
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:31:44
14 
12
77020014
บ้านดอนบ่อกุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:35:48
13
77020015
บ้านดอนมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:43:11
10 
14
77020016
สามแยกป่าถล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:26:59
15
77020017
บ้านป่าถล่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:45:59
10 
16
77020018
บ้านสามกระทาย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:17:31
17
77020019
บ้านดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:58:09
16 
18
77020020
บ้านสำโหรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 15:06:04
19
77020021
บ้านรวมไทย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 08:34:16
20
77020022
บ้านโป่งกะสัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:49:20
11 
21
77020023
บ้านหนองเกด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:52:23
14 
22
77020024
บ้านยางชุม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:08:35
23
77020025
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:12:16
11 
24
77020026
บ้านไร่บน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:34:29
25
77020027
บ้านหาดขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:06:32
16 
26
77020028
ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:05:36
27
77020031
บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:11:03
22 
28
77020033
บ้านหนองกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:15:54
29
77020034
วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:16:40
13 
30
77020035
อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:36:46
41 
31
77020036
บ้านปากน้ำปราณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:16:36
22 
32
77020038
บ้านปรือน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:12:46
14 
33
77020039
บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:26:44
13 
34
77020040
บ้านหนองหอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:37:00
19 
35
77020041
บ้านวังยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:55:13
36
77020044
ชลประทานปราณบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:58:50
37
77020045
บ้านห้วยพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:34:21
10 
38
77020046
บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:56:39
39
77020047
บ้านหนองยิงหมี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:07:58
22 
40
77020048
บ้านหนองตาเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:58:19
12 
41
77020049
บ้านห้วยมงคล
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 11:08:52
22 
42
77020050
บ้านวังข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:21:43
43
77020051
บ้านหนองไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:43:09
10 
44
77020052
บ้านหนองพรานพุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:20:52
21 
45
77020053
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:36:47
11 
46
77020054
บ้านทับใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:31:56
22 
47
77020055
บ้านห้วยไคร้
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 07:08:33
18 
48
77020057
บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:22:25
49
77020058
บ้านเนินพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:02:05
10 
50
77020059
บ้านหนองพลับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 09:18:05
10 
51
77020061
บ้านหนองกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:59:44
13 
52
77020062
โรตารี่กรุงเทพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:04:48
38 
53
77020063
บ้านคอกช้างพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:03:33
54
77020064
บ้านห้วยไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:03:05
13 
55
77020065
วไลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:15:25
11 
56
77020066
ละเมาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:29:38
57
77020067
อานันท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:52:53
30 
58
77020068
บ้านหนองซอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:28:37
10 
59
77020069
บ้านหนองคร้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:35:03
60
77020070
อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:29:30
23 
61
77020071
บ้านวังโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 19:26:33
11 
62
77020072
บ้านหนองเหียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 21:13:55
13 
63
77020073
บ้านหนองตะเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:58:29
22 
64
77020074
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:53:01
13 
65
77020075
บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:12:29
23 
66
77020077
บ้านหนองน้ำกลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:45:39
67
77020079
บ้านหนองจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:24:07
68
77020080
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:04:37
11 
69
77020081
บ้านเกาะไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:31:20
70
77020082
บ้านสิบสองหุ้น
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:19:32
71
77020083
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:23:44
72
77020084
บ้านนาวัลเปรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:28:14
73
77020085
บ้านศาลาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:40:23
14 
74
77020086
บ้านหนองเป่าปี่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:14:01
75
77020087
บ้านเนินกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:52:15
11 
76
77020088
บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:51:01
24 
77
77020089
บ้านลาดวิถี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:39:10
14 
78
77020090
บ้านหนองคาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:14:06
13 
79
77020091
บ้านเกาะนาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:59:58
80
77020092
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:36:14
19 
81
77020093
บ้านเขาโป่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:40:29
82
77020094
วัดเกษตรกันทราราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:04:02
10 
83
77020095
บ้านบางปู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:15:01
84
77020096
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:36:06
85
77020097
บ้านพุน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:53:19
18 
86
77020098
บ้านพุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:50:47
87
77020099
บ้านหนองข้าวเหนียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:43:28
12 
88
77020100
บ้านหัวตาลแถว
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:23:24
89
77023001
นเรศวรห้วยผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:49:32
11 
     
89 (100.00%)