ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 152 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 152 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
84030001
บ้านคลองปราบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:38:43
2
84030004
บ้านควนพรุพี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:39:59
13 
3
84030005
บ้านควนมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:33:53
4
84030006
บ้านควนเนียง
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 12:37:38
12 
5
84030008
วัดควนศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:43:49
6
84030009
ควนสุบรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:41:07
13 
7
84030012
วัดไทรโพธิ์งาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:01:50
8
84030013
บ้านทุ่งตำเสา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:10:33
10 
9
84030014
บ้านนาควน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:24:34
12 
10
84030015
บ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:59:01
11
84030016
วัดท่าเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:03:13
12
84030017
บ้านทุ่งในไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:04:28
13
84030018
บ้านไร่เหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:59:12
14
84030019
วัดวิเวการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:03:48
18 
15
84030020
บ้านห้วยตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:25:05
10 
16
84030021
บ้านไสดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:30:02
17
84030022
บ้านห้วยชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:07:33
18
84030023
บ้านขุนราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:28:07
19
84030024
บ้านควนกองเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:30:51
20
84030026
นาสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:57:14
45 
21
84030027
วัดน้ำพุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:27:50
10 
22
84030030
บ้านควนใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:13:37
18 
23
84030031
บ้านช่องช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 18:55:15
19 
24
84030032
บ้านห้วยล่วง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:47:33
25
84030033
ราชประชานุเคราะห์ 12
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 19:03:42
19 
26
84030034
บ้านกอบแกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:35:36
27
84030035
บ้านเหมืองทวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:51:53
11 
28
84030036
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:55:07
11 
29
84030037
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:20:32
30
84030038
บ้านคลองหาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:43:05
31
84030039
บ้านปลายน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:17:49
19 
32
84030040
ทรัพย์ทวี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:37:09
15 
33
84030041
วัดควนท่าแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:19:54
34
84030043
วัดอินทการาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 09:18:50
15 
35
84030044
บ้านปากด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:58:30
36
84030045
บ้านคลองยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:39:10
37
84030046
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:11:25
18 
38
84030047
บ้านหนองเรียน
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:49:45
11 
39
84030048
บ้านดอนงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:46:00
10 
40
84030049
บ้านทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:57:20
12 
41
84030050
บ้านธารอารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:51:27
42
84030052
บ้านห้วยห้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:56:31
11 
43
84030053
บ้านห้วยใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:25:26
44
84030054
บ้านสวยศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:23:59
45
84030056
บ้านเขาตอก
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 08:57:49
10 
46
84030057
บ้านคลองจัน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 12:21:19
14 
47
84030058
บ้านทุ่งจูด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:12:14
48
84030059
บ้านสี่แยกสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:34:01
10 
49
84030060
บ้านบางประสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 10:43:35
12 
50
84030061
วัดดอนพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:24:30
51
84030062
วัดเพ็งประดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:00:00
28 
52
84030063
ศึกษาประชาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:08:33
53
84030064
สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:59:53
13 
54
84030065
จิตประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:59:56
14 
55
84030066
บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:34:59
56
84030067
ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้ร่มเย็น)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:18:51
21 
57
84030068
บ้านเขารักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 09:25:10
11 
58
84030069
บ้านเขาสามยอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:58:08
15 
59
84030070
บ้านทับใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:02:46
20 
60
84030071
บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:53:57
17 
61
84030072
บ้านไร่ยาว
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:24:03
15 
62
84030073
บ้านบางดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:47:33
63
84030074
บ้านพรหมรังสิต
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:19:01
64
84030075
บ้านสี่แยกคลองศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:55:25
22 
65
84030076
สมบูรณ์ประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:58:50
66
84030077
บ้านคลองโร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:25:36
18 
67
84030078
บ้านควนคีรีวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:26:35
13 
68
84030079
บ้านควนสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:56:56
13 
69
84030080
บ้านบางใหญ่สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:41:50
10 
70
84030081
บ้านห้วยมุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:35:34
16 
71
84030082
มิตรประชาราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:39:48
72
84030083
วัดอรัญคามวารี
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 10:26:55
15 
73
84030084
บ้านเขานิพันธ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:10:21
74
84030085
บ้านเขาปูน
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:46:55
18 
75
84030087
บ้านควนกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:20:08
76
84030089
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:14:12
77
84030090
บ้านคลองกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:02:42
78
84030091
บ้านควนสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:07:26
13 
79
84030092
บ้านควนปราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:10:55
80
84030094
บ้านปากหาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:51:52
10 
81
84030095
บ้านห้วยทรายทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:13:39
13 
82
84030096
วัดคลองฉนวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:09:00
83
84030097
บ้านยูงงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:43:04
84
84030101
บ้านปากสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:28:54
85
84030102
บ้านลานเข้
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:58:47
86
84030103
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:54:19
87
84030104
บ้านหานเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:41:31
88
84030105
วัดโสภณประชาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:00:45
89
84030107
วัดทุ่งหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:45:20
28 
90
84030108
มหาราช 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:36:02
16 
91
84030109
บ้านนาชุมเห็ด
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:36:51
92
84030110
บ้านห้วยมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:27:31
14 
93
84030111
บ้านในไร่
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:16:15
94
84030112
บ้านพรุแชง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:36:03
18 
95
84030113
บ้านส้องเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:43:23
96
84030114
วัดบ้านส้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:33:38
36 
97
84030115
สามัคคีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:33:55
23 
98
84030116
บ้านส้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:13:44
20 
99
84030118
บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:01:28
68 
100
84030119
บ้านหนองโสน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:27:52
18 
101
84030120
วัดคลองตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:56:24
10 
102
84030121
วัดเวียงสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:29:41
103
84030123
บ้านไทรห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:24:45
104
84030124
นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:20:20
105
84030128
บ้านควนสว่างวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:51:35
106
84030129
บ้านบางน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:17:23
11 
107
84030130
บ้านไสท้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:29:40
12 
108
84030131
บ้านควนยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:52:53
13 
109
84030132
วัดสามพัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:21:41
19 
110
84030133
บ้านไสดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:05:08
12 
111
84030134
บ้านประตูพลิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:53:55
19 
112
84030135
บ้านราษฎร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 17:09:29
16 
113
84030136
บ้านหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:29:00
12 
114
84030137
วัดบางพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:07:54
10 
115
84030138
บ้านเกาะน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:34:35
15 
116
84030139
บ้านคลองโหยน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:23:05
14 
117
84030140
วัดบางสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:40:38
21 
118
84030141
ปัญญาประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:09:31
14 
119
84030142
อุดมมิตรพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:18:10
12 
120
84030143
บ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:55:04
11 
121
84030144
บ้านห้วยแห้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:01:12
12 
122
84030145
บ้านบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:33:02
15 
123
84030146
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:29:23
12 
124
84030147
บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:23:20
12 
125
84030148
บ้านทุ่งหญ้าแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:21:31
11 
126
84030149
บ้านบางเหรียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:41:25
17 
127
84030150
บ้านบางใหญ่สินปุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:37:26
20 
128
84030151
บ้านบางรูป
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:57:06
22 
129
84030152
วัดบางกำยาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:35:21
130
84030153
หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:26:14
12 
131
84030154
บ้านเมรัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:10:17
14 
132
84030155
ประชาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:19:17
11 
133
84030156
บ้านควนนิยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:55:32
25 
134
84030157
บ้านควนมหาชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:04:47
135
84030158
บ้านโคกมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:29:30
16 
136
84030159
บ้านยูงทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:47:06
137
84030160
บ้านไสขรบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 13:40:39
138
84030161
บ้านบางหยด
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:36:43
139
84030162
บ้านปลายสาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:20:17
140
84030163
บ้านย่านดินแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:39:58
28 
141
84030164
บ้านบ่อพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:07:03
13 
142
84030165
บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:22:49
143
84030166
บ้านบางหอย
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:53:17
11 
144
84030167
บ้านปลายศอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:18:53
17 
145
84030168
บ้านปลายคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:03:06
11 
146
84030169
บ้านคลองพังกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 18:35:27
23 
147
84030170
บ้านยวนปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:02:53
148
84030171
บ้านบางปาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:57:21
13 
149
84030172
วัดสองแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 19:41:01
16 
150
84030173
บ้านควนสินชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:28:41
11 
151
84030174
บ้านควนสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 17:22:02
22 
152
84030175
วัดสมัยสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:27:21
44 
     
152 (100.00%)