ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 194 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 194 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
90030001
วัดขุนตัดหวาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:25:14
2
90030002
บ้านทุ่งนาเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:59:22
10 
3
90030003
ชุมชนวัดควนมีด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:12:27
24 
4
90030004
วัดช่องเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:21:26
20 
5
90030005
บ้านควนหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:36:21
10 
6
90030006
บ้านคูศักดิ์สิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:32:59
15 
7
90030007
วัดนาปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:18:08
8
90030008
บ้านโหนด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:16:39
10 
9
90030009
บ้านทุ่งครก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:56:31
10
90030010
บ้านแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:50:15
13 
11
90030011
บ้านคูนายสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:16:19
19 
12
90030012
บ้านเขาจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:16:09
13 
13
90030013
ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:28:32
14
90030014
ชุมชนบ้านทางควาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:20:40
18 
15
90030015
บ้านปากช่อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:17:26
16
90030016
บ้านป่างาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:23:38
20 
17
90030017
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:32:14
34 
18
90030018
บ้านนนท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:33:37
10 
19
90030019
บ้านสุเหร่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:18:37
16 
20
90030020
บ้านช้างคลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:30:14
21
90030021
บ้านท่าหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:09:52
22
90030022
บ้านสะพานหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 07:55:49
22 
23
90030023
กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:18:36
15 
24
90030024
เหมืองควนกรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:19:15
25
90030025
บ้านแพร้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 12:53:05
13 
26
90030026
ชุมชนบ้านนาทับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:11:40
11 
27
90030027
บ้านท่าคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 22:40:16
24 
28
90030028
บ้านปากบางนาทับ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:35:13
30 
29
90030029
บ้านม้างอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:40:55
25 
30
90030030
วัดประจ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:13:53
21 
31
90030031
บ้านเกาะทาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:56:13
15 
32
90030032
บ้านควนขี้แรด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:25:29
33
90030033
บ้านหว้าหลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:20:08
34
90030034
บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:00:12
35
90030036
บ้านคลองแงะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:50:06
36
90030037
ชุมชนวัดน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:45:52
15 
37
90030038
บ้านนํ้าเค็ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:41:11
16 
38
90030039
บ้านนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:28:19
69 
39
90030040
บ้านโคกม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:12:56
17 
40
90030041
บ้านลางา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:16:39
21 
41
90030042
วัดบ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 14:11:09
12 
42
90030043
บ้านป่าชิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:43:14
43
90030044
วัดทุ่งพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:40:36
44
90030045
บ้านเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:55:15
13 
45
90030046
บ้านบ่อโชน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:24:14
13 
46
90030047
บ้านปากบาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:10:46
18 
47
90030048
บ้านสะกอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:47:02
17 
48
90030049
ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:12:00
16 
49
90030050
บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 22:02:16
16 
50
90030051
วัดเกษมรัตน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:40:17
11 
51
90030053
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:58:12
17 
52
90030054
อายุรกิจโกศล
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:10:30
53
90030055
วัดลําพดจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:00:10
54
90030056
บ้านลำชิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:16:37
12 
55
90030057
บ้านโต้นนท์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:44:32
14 
56
90030058
ชุมชนวัดปลักชะเมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:51:09
12 
57
90030059
บ้านวังบวบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 10:33:43
17 
58
90030060
วัดวังไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:10:53
20 
59
90030061
บ้านกะทิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:03:43
19 
60
90030062
วัดบ้านลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:36:36
13 
61
90030063
วัดท่าประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:18:26
12 
62
90030064
วัดทุ่งข่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:45:28
63
90030065
บ้านพอบิด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:00:43
64
90030066
บ้านลําลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:06:28
24 
65
90030067
บ้านนาทวี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:01:16
79 
66
90030068
บ้านทุ่งนํ้าขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:57:26
14 
67
90030069
บ้านเคลียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:48:49
19 
68
90030070
บ้านวังใหญ่ปลายรํา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:43:55
13 
69
90030071
วัดนาหมอศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:12:54
70
90030072
บ้านโมย
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:45:45
15 
71
90030073
ทองอยู่นุตกูล
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:57:51
14 
72
90030074
บ้านพรุหวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:36:58
24 
73
90030075
บ้านประกอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 22:32:54
15 
74
90030076
บ้านคลองกวางเขาวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:29:02
17 
75
90030077
บ้านสม็อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:17:21
16 
76
90030078
บ้านป่าเร็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:12:48
30 
77
90030079
บ้านนาปรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:00:53
24 
78
90030080
ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:12:12
19 
79
90030081
บ้านสะพานเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:01:32
19 
80
90030082
บ้านป็อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:11:24
14 
81
90030083
ประสิทธิ์ทวีสิน 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:00:27
14 
82
90030084
บ้านพรุตู
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:04:43
12 
83
90030085
บ้านบ่อนํ้าส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:16:11
10 
84
90030086
วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:34:39
30 
85
90030087
บ้านโคกพยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:25:46
86
90030088
บ้านกรงอิตํา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 23:36:01
13 
87
90030089
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:01:39
13 
88
90030090
บ้านควนหรัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:20:57
13 
89
90030091
บ้านนาจวก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:39:10
15 
90
90030092
บ้านกระอาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:50:55
24 
91
90030093
บ้านโคกกอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:20:41
13 
92
90030094
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:36:11
29 
93
90030095
นิคมสร้างตนเองเทพา 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:30:48
21 
94
90030096
นิคมสร้างตนเองเทพา 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:36:24
10 
95
90030097
บ้านหนองสาหร่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:17:12
10 
96
90030098
บ้านท่าม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:48:05
14 
97
90030099
บ้านพรุชิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:06:00
15 
98
90030100
บ้านเทพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:57:51
38 
99
90030101
วัดเทพาไพโรจน์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:12:56
100
90030102
บ้านพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:35:40
31 
101
90030103
บ้านป่ากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:54:01
13 
102
90030104
บ้านป่าโอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:13:09
28 
103
90030105
นิคมสร้างตนเองเทพา 4
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:19:04
104
90030106
บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:19:34
13 
105
90030107
บ้านตาแปด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:50:03
12 
106
90030108
บ้านควนตีหมุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:55:01
10 
107
90030109
บ้านตูหยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:35:22
19 
108
90030110
บ้านบ่อเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:58:56
14 
109
90030111
บ้านเกาะแลหนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:28:31
18 
110
90030112
บ้านคลองประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:10:01
14 
111
90030113
บ้านแม่ที
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:33:04
32 
112
90030114
บ้านลำไพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:28:03
19 
113
90030115
บ้านลำเปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:47:28
27 
114
90030116
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:29:09
10 
115
90030117
บ้านท่าไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:58:45
11 
116
90030118
วัดปริก
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:46:01
117
90030119
บ้านควนเจดีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:31:33
14 
118
90030120
ลําไพลราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:24:28
12 
119
90030121
บ้านควนหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:52:03
14 
120
90030122
บ้านวังใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:52:50
22 
121
90030123
วัดคลองยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 22:15:37
20 
122
90030124
บ้านม่วงถํ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:06:19
10 
123
90030125
วัดคงคาสวัสดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:59:43
16 
124
90030126
บ้านแซะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:25:52
125
90030127
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:01:49
12 
126
90030128
บ้านพรุหลุมพี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:41:57
12 
127
90030129
บ้านปากบางสะกอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:07:18
18 
128
90030130
บ้านสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:02:14
129
90030131
บ้านทุ่งไพล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:28:05
29 
130
90030132
บ้านถํ้าตลอด
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:00:12
15 
131
90030133
มหิดล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:22:19
13 
132
90030134
บ้านทัพหลวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:31:21
20 
133
90030135
บ้านห้วยเต่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:03:26
16 
134
90030136
บ้านคูหา
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 16:44:14
24 
135
90030137
บ้านล่องควน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:22:15
21 
136
90030138
บ้านทับยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:24:49
20 
137
90030139
บ้านคอลอมุดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:56:31
64 
138
90030140
บ้านมุนี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:04:09
11 
139
90030141
บ้านนาจะแหน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:18:43
19 
140
90030142
บ้านโคกตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:33:21
28 
141
90030143
บ้านโคกสิเหรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:45:26
15 
142
90030144
บ้านฉลุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:06:51
16 
143
90030145
บ้านตะเคียนทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:07:04
144
90030146
บ้านเมาะลาแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:38:54
27 
145
90030147
บ้านสุโสะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 19:39:30
38 
146
90030148
บ้านนาม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:26:39
14 
147
90030149
ชุมชนบ้านนากัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:10:54
21 
148
90030150
บ้านห้วยบอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:08:25
28 
149
90030151
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:03:19
18 
150
90030152
บ้านบาโหย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:19:32
32 
151
90030153
บ้านท่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:49:09
24 
152
90030154
อุทยานอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:42:26
16 
153
90030155
บ้านควนหรัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:01:11
20 
154
90030156
บ้านเก่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:42:06
16 
155
90030157
สะบ้าย้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:36:35
59 
156
90030158
บ้านทําเนียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 11:01:26
13 
157
90030159
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:16:12
14 
158
90030160
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:13:29
13 
159
90030161
บ้านปลักบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:16:54
14 
160
90030162
วัดเขามีเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:48:28
12 
161
90030163
บ้านสํานักหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 20:27:49
162
90030164
ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:43:13
19 
163
90030165
บ้านท่าโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:17:35
14 
164
90030166
วัดสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 00:17:20
21 
165
90030167
บ่อเกดวิจิตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:41:16
21 
166
90030168
ชาติตระการโกศล
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:59:46
167
90030169
วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:17:32
12 
168
90030170
บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:23:05
13 
169
90030171
บ้านตะเคียนเภา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:19:16
17 
170
90030172
บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:42:45
15 
171
90030173
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:55:18
14 
172
90030174
บ้านควนเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:46:00
14 
173
90030175
บ้านหัวถนน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:35:57
10 
174
90030176
บ้านยางเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:18:49
13 
175
90030177
สังวาลย์วิท ๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:47:44
19 
176
90030178
บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:38:32
177
90030179
บ้านท่าข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:28:12
178
90030180
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:25:23
11 
179
90030181
ชุมชนบ้านปาดัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:29:32
61 
180
90030182
สมาคมไทยผลิตยา 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:39:30
13 
181
90030183
บ้านพังลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 07:48:29
182
90030184
บ้านระตะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 03:08:26
183
90030185
บ้านคลองแงะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:58:01
36 
184
90030186
วัดม่วงก็อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:39:34
185
90030187
วัดศรีวิเทศสังฆาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:33:28
51 
186
90030188
บ้านพรุเตียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:49:04
14 
187
90030189
บ้านสํานักขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:52:02
14 
188
90030190
บ้านหน่ำฮั้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:21:47
10 
189
90030191
บ้านทับโกบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:24:04
12 
190
90030192
บ้านนํ้าลัด
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:16:33
14 
191
90030193
บ้านม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:57:36
17 
192
90030194
วัดห้วยคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:00:00
11 
193
90030195
บ้านเกาะค่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 17:20:00
23 
194
90030196
บ้านควนตานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:05:29
22 
     
194 (100.00%)