ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 159 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 159 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
91010001
บ้านเกตรี
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 11:29:44
21 
2
91010002
บ้านวังพะเนียด
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 13:12:37
3
91010003
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 13:06:01
17 
4
91010004
บ้านตันหยงกลิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 12:30:21
5
91010005
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:43:51
11 
6
91010006
บ้านเกาะหลีเป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 23:56:27
19 
7
91010007
บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 10:01:44
8
91010008
วัดหน้าเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 15:31:21
9
91010010
บ้านนาแค
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:44:06
10
91010011
บ้านคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 07:32:15
40 
11
91010012
บ้านเขาจีน
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 11:07:50
23 
12
91010013
บ้านไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 14:05:21
17 
13
91010014
บ้านท่าหิน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:35:49
14
91010015
บ้านนาลาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 10:23:11
10 
15
91010016
บ้านควนขัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:45:41
16
91010017
บ้านเนินสูง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 16:41:53
17
91010018
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 09:39:15
19 
18
91010020
ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:44:23
25 
19
91010021
บ้านเจ๊ะบิลัง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:44:27
26 
20
91010022
บ้านฉลุง
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 10:35:45
14 
21
91010023
บ้านกาลันยีตัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 13:38:51
22
91010024
บ้านบันนังปุเลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 22:03:02
23
91010025
บ้านปาเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:44:58
18 
24
91010026
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:02
13 
25
91010027
บ้านโคกประดู่
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:05
12 
26
91010028
บ้านกุบังจามัง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:09
11 
27
91010029
อนุบาลเมืองสตูล
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:13
25 
28
91010030
บ้านตันหยงโป
ยืนยันแล้ว
2020-12-25 15:21:39
23 
29
91010031
บ้านหาดทรายยาว
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 14:37:17
30
91010032
บ้านตำมะลังเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 12:09:47
26 
31
91010033
บ้านตำมะลังใต้
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 15:24:21
11 
32
91010035
บ้านกาลูบี
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 13:06:09
16 
33
91010036
บ้านกาเนะ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:18
13 
34
91010037
บ้านทุ่งวิมาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 12:30:35
15 
35
91010038
บ้านควน
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 13:49:29
30 
36
91010039
บ้านเกาะยาว
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:24
37
91010040
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:29
23 
38
91010041
อนุบาลสตูล
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:33
108 
39
91010042
อนุบาลควนโดน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 15:47:10
19 
40
91010043
บ้านดูสน
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:45:36
12 
41
91010044
บ้านบูเกตยามู
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:46:50
14 
42
91010046
บ้านควนโต๊ะเหลง
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 15:16:50
12 
43
91010047
บ้านควนสตอ
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 11:20:24
19 
44
91010048
บ้านกุบังปะโหลด
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 12:27:29
13 
45
91010049
บ้านทุ่งพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 14:46:39
46
91010050
บ้านทางงอ
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:02:01
14 
47
91010051
บ้านปันจอร์
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 14:21:51
19 
48
91010052
บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 17:02:42
14 
49
91010053
บ้านวังประจัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 14:19:04
12 
50
91010054
บ้านทุ่งมะปรัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 11:09:24
19 
51
91010055
อนุบาลควนกาหลง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:46:54
18 
52
91010056
นิคมซอย 10
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:49:44
53
91010057
บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:46:57
19 
54
91010058
บ้านเขาไคร
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:01
16 
55
91010059
บ้านควนล่อน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 23:15:06
56
91010060
บ้านห้วยน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:05
12 
57
91010061
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 13:35:14
17 
58
91010062
นิคมพัฒนาภาคใต้ 1
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 14:50:11
59
91010063
บ้านน้ำหรา
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 21:55:20
12 
60
91010064
บ้านโตนปาหนัน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:44:35
10 
61
91010065
บ้านหัวกาหมิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 11:53:43
62
91010066
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:40:43
21 
63
91010067
บ้านค่ายรวมมิตร
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 14:15:49
64
91010068
บ้านทุ่งตำเสา
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 09:36:46
13 
65
91010069
บ้านน้ำร้อน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:44:36
14 
66
91010070
นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:08
19 
67
91010071
นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:10:12
24 
68
91010072
บ้านอุได
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:32:34
11 
69
91010073
นิคมพัฒนาผัง 120
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 12:42:49
13 
70
91010074
นิคมพัฒนาผัง 42
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:18:26
71
91010075
บ้านท่าแพ
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 13:27:12
11 
72
91010076
อนุบาลท่าแพ
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 15:16:11
27 
73
91010077
บ้านสายควน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:40:39
22 
74
91010078
บ้านท่าน้ำเค็มใต้
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 10:33:10
14 
75
91010079
บ้านนาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:11
76
91010080
บ้านแป-ระใต้
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 09:50:39
77
91010081
บ้านปลักหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 09:50:38
11 
78
91010082
บ้านวังปริง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 15:52:32
21 
79
91010083
บ้านไร่
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 14:21:17
13 
80
91010084
บ้านสวนเทศ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:14
81
91010085
บ้านแป-ระเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 10:11:24
18 
82
91010086
บ้านควนเก
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:17
17 
83
91010087
บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 13:29:06
15 
84
91010088
บ้านสาครเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 15:17:55
10 
85
91010089
บ้านทางยาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:21
10 
86
91010090
บ้านทุ่งริ้น
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:23
87
91010091
สมาคมเลขานุการสตรี 3
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 08:31:36
15 
88
91010092
บ้านคลองสองปาก
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:33:44
11 
89
91010093
อนุบาลละงู
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:01:06
47 
90
91010094
บ้านไสใหญ่
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:27
14 
91
91010095
บ้านปิใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 12:55:37
11 
92
91010096
บ้านโกตา
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 11:06:02
11 
93
91010097
บ้านปากปิง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 12:33:58
94
91010098
บ้านป่าฝาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 11:50:57
12 
95
91010099
บ้านท่าแลหลา
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:30
16 
96
91010100
บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:33
10 
97
91010101
บ้านอุไร
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 11:30:35
98
91010102
บ้านตูแตหรำ
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 10:42:44
12 
99
91010103
บ้านควนฟ้าแลบ
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 12:47:52
14 
100
91010104
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 10:55:47
17 
101
91010105
บ้านดาหลำ
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:36
21 
102
91010106
บ้านนาข่า
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:55:45
10 
103
91010107
บ้านหาญ
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:57:52
104
91010108
ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 14:48:46
20 
105
91010109
บ้านทุ่งไหม้
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 09:44:32
11 
106
91010110
บ้านหนองหอยโข่ง
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 09:24:50
10 
107
91010111
บ้านวังสายทอง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:50:51
21 
108
91010112
บ้านหัวควน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 14:01:36
14 
109
91010113
บ้านตะโละใส
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:43:59
29 
110
91010114
บ้านปากบารา
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:06:48
19 
111
91010115
บ้านบ่อเจ็ดลูก
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 12:47:00
10 
112
91010116
บ้านท่ายาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 09:37:51
113
91010117
บ้านท่าพยอม
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:27:59
114
91010118
บ้านเกาะบูโหลน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 20:44:48
17 
115
91010119
บ้านโคกพะยอม
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 09:00:16
116
91010120
บ้านลาหงา
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:49:19
21 
117
91010121
บ้านนาพญา
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 07:21:42
14 
118
91010122
บ้านห้วยมะพร้าว
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:06:32
15 
119
91010123
บ้านเกาะยวน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 15:44:59
12 
120
91010124
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:57:51
15 
121
91010125
บ้านคลองน้ำเค็ม
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 12:17:10
13 
122
91010126
บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 14:19:51
123
91010127
บ้านปากละงู
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 14:09:37
15 
124
91010128
บ้านในเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:52:02
12 
125
91010129
บ้านปากบาง
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 15:06:29
20 
126
91010130
บ้านท่าชะมวง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:40
13 
127
91010131
บ้านบากันโต๊ะทิด
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 19:09:02
128
91010132
เพียงหลวง ๔
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 07:39:02
129
91010133
บ้านบุโบย
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:43
18 
130
91010134
บ้านสนกลาง
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:46
131
91010135
บ้านตันหยงละไน้
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 13:58:26
132
91010136
บ้านกาแบง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:39:16
11 
133
91010137
บ้านขอนคลาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:46:30
12 
134
91010138
บ้านราไว
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:49
13 
135
91010139
บ้านทุ่งบุหลัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-25 13:37:34
136
91010140
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 10:01:29
137
91010141
บ้านมะหงัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:47:41
138
91010142
อนุบาลทุ่งหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 21:46:24
27 
139
91010143
วัดชมพูนิมิต
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 09:33:04
140
91010144
บ้านคีรีวง
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 10:49:48
10 
141
91010145
บ้านราวปลา
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:53
12 
142
91010146
บ้านนาทอน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 07:52:05
14 
143
91010148
บ้านวังตง
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 09:43:24
17 
144
91010149
บ้านท่าศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 08:50:20
145
91010150
บ้านบารายี
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 16:04:49
146
91010151
บ้านช่องไทร
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:47:59
14 
147
91010152
บ้านป่าแก่บ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 10:36:59
12 
148
91010153
วรรธนะสาร
ยืนยันแล้ว
2020-12-22 12:56:12
14 
149
91010154
บ้านทุ่งดินลุ่ม
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 19:41:35
15 
150
91010155
อนุบาลมะนัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 21:47:55
24 
151
91010158
นิคมพัฒนาผัง 20
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 11:29:22
12 
152
91010159
บ้านวังพระเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 21:33:39
19 
153
91010160
ผังปาล์ม 1
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:48:02
15 
154
91010161
ผังปาล์ม 2
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 10:18:24
21 
155
91010162
ผังปาล์ม 4
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 13:33:23
156
91010163
ผังปาล์ม 7
ยืนยันแล้ว
2020-12-16 20:26:04
13 
157
91010164
บ้านมะนัง
ยืนยันแล้ว
2020-12-17 15:06:02
158
91010165
บ้านป่าพน
ยืนยันแล้ว
2021-01-11 15:48:05
18 
159
91010166
ผังปาล์ม 3
ยืนยันแล้ว
2020-12-18 08:17:25
14 
     
159 (100.00%)