ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 117 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
93010002
วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:02:59
14 
2
93010004
วัดควนแร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:04:56
13 
3
93010005
วัดบ้านสวน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:52:34
12 
4
93010006
บ้านควนกุฎ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:05:18
5
93010007
วัดประดู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:07:06
6
93010009
อนุบาลพัทลุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:00:40
82 
7
93010012
วัดปากสระ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:00:43
8
93010013
วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:12:28
16 
9
93010014
บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:53:56
10
93010015
วัดท่าสำเภาใต้
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:06:36
13 
11
93010016
วัดท่าสำเภาเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 21:44:14
12
93010017
วัดสุวรรณวิหารน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:38:41
13
93010019
วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:11:27
14
93010021
วัดประจิมทิศาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:13:21
15
93010023
บ้านไสถั่ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:12:11
16
93010024
วัดอภยาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:44:35
13 
17
93010025
วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:25:10
18
93010026
วัดควนอินทร์นิมิตร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:48:13
10 
19
93010027
วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:29:57
20
93010028
วัดนาท่อม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:39:19
21
93010029
วัดโคกแย้ม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:49:34
22
93010030
บ้านนาโหนด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:12:43
11 
23
93010031
วัดหัวหมอน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:26:44
18 
24
93010032
วัดบ่วงช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:27:15
25
93010033
บ้านต้นไทร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:47:13
26
93010035
บ้านแหลมยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:21:17
27
93010036
บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:13:20
10 
28
93010037
วัดเขาแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:14:00
13 
29
93010038
วัดควนถบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:56:18
30
93010039
อนุบาลเมืองพัทลุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 18:55:39
31
93010040
วัดกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:40:36
32
93010041
วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:01:33
12 
33
93010043
บ้านเตาปูน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:30:26
34
93010044
วัดปากประ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:11:34
35
93010045
วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:06:25
17 
36
93010046
วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:16:45
10 
37
93010106
บ้านควนขนุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 17:03:08
16 
38
93010108
บ้านควนพลี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:38:12
12 
39
93010109
วัดพิกุลทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:14:22
13 
40
93010110
วัดไทรโกบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:26:12
41
93010111
บ้านหยีในสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:22:29
13 
42
93010112
บ้านควนดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:02:41
12 
43
93010113
บ้านใสอ้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:14:40
44
93010114
วัดหรังแคบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:20:28
12 
45
93010115
วัดป่าตอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:46:09
46
93010116
อนุบาลควนขนุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:01:56
43 
47
93010117
บ้านโคกโดน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:27:44
48
93010118
วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:45:51
20 
49
93010119
วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 18:49:46
19 
50
93010120
บ้านหัวป่าเขียว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:11:56
51
93010121
วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:16:14
52
93010122
บ้านขันหมู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:22:06
53
93010123
วัดเกาะยาง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:37:32
54
93010124
วัดลานแซะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:06:25
14 
55
93010125
วัดโงกน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:20:38
17 
56
93010126
วัดพังดาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:11:18
10 
57
93010128
วัดควนปันตาราม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:52:43
11 
58
93010129
วัดสุนทราวาส
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:07:49
10 
59
93010130
บ้านปากสระ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:09:49
60
93010131
บ้านสํานักกอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:58:00
17 
61
93010133
ชุมชนบ้านควนปริง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:24:10
62
93010134
วัดทุ่งขึงหนัง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:45:48
63
93010135
ทุ่งยางเปล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:15:52
64
93010136
บ้านระหว่างควน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:08:16
65
93010138
บ้านธรรมเถียร(สุขประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:18:54
66
93010139
บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:03:11
15 
67
93010140
วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 17:03:16
17 
68
93010141
บ้านชายคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:16:28
69
93010142
บ้านท่าช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:22:03
70
93010143
วัดเขาป้าเจ้
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:06:43
71
93010144
วัดควนแพรกหา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 20:21:31
11 
72
93010145
วัดเขาอ้อ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:05:37
73
93010146
วัดดอนศาลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:37:58
14 
74
93010147
วัดเขาทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:57:56
16 
75
93010148
วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:49:45
76
93010149
วัดประดู่เรียง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:08:59
77
93010150
วัดแหลมโตนด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:27:58
16 
78
93010151
บ้านเตง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:54:00
11 
79
93010185
บ้านเขาปู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:28:04
20 
80
93010186
บ้านเหรียงงาม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:14:25
12 
81
93010187
วัดใสประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:11:20
82
93010188
ชุณหะวัณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 17:01:24
83
93010189
วัดโพรงงู
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:12:39
11 
84
93010190
บ้านไทรทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:55:15
85
93010191
อนุบาลศรีบรรพต
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:58:03
15 
86
93010192
บ้านโหล๊ะเร็ด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:24:37
15 
87
93010193
วัดตะแพน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:53:04
13 
88
93010194
บ้านสวนโหนด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:24:12
17 
89
93010196
บ้านหัสคุณ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:44:45
90
93010229
ประชารัฐบำรุง 2
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:20:22
13 
91
93010230
วัดคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:48:23
19 
92
93010231
บ้านห้วยกรวด
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:30:11
93
93010232
บ้านปากเหมือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:07:33
17 
94
93010233
บ้านไสเลียบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:09:37
95
93010234
บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:52:29
96
93010235
บ้านเนินทราย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:11:24
97
93010236
บ้านศาลาน้ำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:41:10
12 
98
93010237
บ้านบ่อทราย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:25:56
19 
99
93010238
บ้านตลิ่งชัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:25:08
14 
100
93010239
อนุบาลป่าพะยอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:10:15
32 
101
93010240
บ้านไสกุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:30:44
14 
102
93010241
บ้านลานข่อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:08:16
15 
103
93010242
บ้านทุ่งชุมพล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 22:10:48
18 
104
93010243
บ้านห้วยน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:23:35
13 
105
93010245
บ้านถ้ำลา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:37:40
106
93010246
บ้านขัน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:05:21
19 
107
93010247
อนุบาลศรีนครินทร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:46:12
108
93010248
วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:30:32
13 
109
93010249
บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:39:05
110
93010250
วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:27:44
19 
111
93010251
วัดลำใน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:34:38
112
93010252
บ้านนาวง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:13:35
12 
113
93010253
บ้านโตน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:48:14
14 
114
93010254
วัดเกษตรนิคม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 08:34:02
11 
115
93010255
บ้านโหละหนุน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:13:40
10 
116
93010256
บ้านอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:00:56
13 
117
93010257
วัดร่มเมือง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:11:21
19 
     
117 (100.00%)