ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 114 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 114 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
93010047
บ้านพน
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 10:13:07
10 
2
93010048
วัดเขาวงก์
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 11:10:31
11 
3
93010049
สามัคคีอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 15:02:43
14 
4
93010050
บ้านนาทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 14:07:28
19 
5
93010051
บ้านป่าแก่
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 14:31:54
11 
6
93010052
บ้านพูด กรป.กลาง
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:40:47
15 
7
93010053
บ้านคู
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:22:07
14 
8
93010054
บ้านควนประกอบ
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:04:24
21 
9
93010056
บ้านหน้าวัง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:18:57
12 
10
93010057
อนุบาลกงหรา
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 15:52:14
16 
11
93010058
บ้านทอนตรน
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:20:02
15 
12
93010059
บ้านวังปริง
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:57:47
13 
13
93010060
บ้านต้นประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 10:14:18
17 
14
93010061
วัดควนขี้แรด
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 14:36:21
15
93010062
วัดพังกิ่ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 09:36:06
16
93010063
วัดหวัง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 15:02:53
11 
17
93010064
อนุบาลเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 14:57:56
16 
18
93010065
วัดหัวเขาชัยสน
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:15:40
10 
19
93010068
บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:00:07
12 
20
93010069
บ้านควนโคกยา
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:42:13
21
93010070
บ้านเทพราช
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 14:42:40
11 
22
93010071
บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
ยืนยันแล้ว
2020-08-12 19:56:55
23
93010072
บ้านท่าลาด
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:20:54
17 
24
93010074
วัดท่านางพรหม
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 08:49:39
25
93010075
วัดชุมประดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 14:51:30
16 
26
93010076
วัดควนสามโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 14:30:44
27
93010077
บ้านไสนายขัน
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:15:47
28
93010078
วัดโพธิยาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 08:28:03
29
93010079
บ้านควนหมอทอง
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 10:20:37
20 
30
93010080
บ้านเกาะทองสม
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:57:41
14 
31
93010081
บ้านควนยวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 13:09:21
23 
32
93010082
วัดท่าควาย
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 12:42:10
18 
33
93010083
บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 14:42:45
34
93010085
วัดแหลมจองถนน
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 13:09:42
35
93010086
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 14:14:16
17 
36
93010087
วัดหานโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:36:18
10 
37
93010089
ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 08:51:17
12 
38
93010092
วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:47:03
39
93010093
บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:23:27
40
93010094
บ้านคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 12:14:46
13 
41
93010095
บ้านท่าเชียด
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 10:53:10
14 
42
93010096
บ้านพรุนายขาว
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 13:32:30
15 
43
93010097
บ้านทุ่งหนองสิบบาท
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 08:47:58
44
93010098
วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 15:57:50
13 
45
93010099
บ้านหัวช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 10:30:11
15 
46
93010100
วัดโหล๊ะจันกระ
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 11:32:54
13 
47
93010101
บ้านควนอินนอโม
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 09:12:32
15 
48
93010102
บ้านด่านโลด
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:30:40
15 
49
93010103
บ้านร่มโพธิ์ไทร
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:24:36
12 
50
93010104
บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 14:15:15
35 
51
93010105
วัดปลักปอม
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 11:04:18
52
93010152
วัดสุภาษิตาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:59:10
53
93010153
วัดแหลมดินสอ
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 09:05:01
54
93010154
บ้านท่าเนียน
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 09:23:35
55
93010155
บ้านเกาะนางคำ
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 10:22:55
19 
56
93010156
บ้านเกาะนางคำเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 11:18:44
13 
57
93010157
บ้านเกาะหมาก
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 08:49:21
58
93010158
บ้านเกาะเสือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 13:10:26
59
93010159
บ้านปากบางนาคราช
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 10:59:25
60
93010160
บ้านเกาะโคบ
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:47:34
61
93010161
บ้านท่าวา
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:23:30
62
93010162
บ้านช่องฟืน
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:07:08
11 
63
93010163
วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-26 13:56:39
18 
64
93010164
บ้านโคกทราย
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:59:43
65
93010165
วัดไทรพอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:03:19
10 
66
93010166
วัดควนเผยอ
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:34:14
10 
67
93010167
บ้านดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 09:38:00
12 
68
93010168
วัดหัวควน
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 11:19:17
12 
69
93010169
บ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:00:49
12 
70
93010170
อนุบาลปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 16:10:19
27 
71
93010171
ปากพะยูน
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:07:09
72
93010172
วัดโรจนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 12:51:04
73
93010173
วัดฝาละมี
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 13:04:19
12 
74
93010174
บ้านควนพระสาครินทร์
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:25:23
14 
75
93010175
บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 09:50:07
11 
76
93010176
วัดบางขวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-07 11:22:20
12 
77
93010177
บ้านบางมวง
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 13:41:25
15 
78
93010178
วัดพระเกิด
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:08:55
12 
79
93010179
วัดควนนางพิมพ์
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:21:52
80
93010180
บ้านม่วงทวน
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 16:01:47
13 
81
93010181
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
ยืนยันแล้ว
2020-08-10 09:28:13
25 
82
93010182
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 15:02:06
13 
83
93010183
บ้านทะเลเหมียง
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:41:43
10 
84
93010184
บ้านควนนกหว้า
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 13:40:16
11 
85
93010197
วัดควนเพ็ง
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:56:17
14 
86
93010198
บ้านควนแหวง
ยืนยันแล้ว
2020-08-13 10:44:23
16 
87
93010199
วัดโคกตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:52:06
88
93010200
วัดพรุพ้อ
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:35:36
89
93010201
บ้านควนหินแท่น
ยืนยันแล้ว
2020-08-11 14:26:07
11 
90
93010202
บ้านทุ่งคลองควาย
ยืนยันแล้ว
2020-08-24 14:42:11
11 
91
93010203
บ้านโหล๊ะหาร
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 14:47:15
20 
92
93010204
บ้านยางขาคีม
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 16:12:47
10 
93
93010205
บ้านทุ่งนารี
ยืนยันแล้ว
2020-08-14 15:07:12
23 
94
93010206
บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 14:55:23
14 
95
93010207
วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 13:07:00
19 
96
93010208
อนุบาลป่าบอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 13:29:09
47 
97
93010209
วัดท่าดินแดง
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 12:47:11
10 
98
93010210
บ้านน้ำตก
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 10:42:48
99
93010211
วัดควนเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 14:24:09
12 
100
93010213
บ้านหนองธง
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 09:47:38
28 
101
93010214
มิตรมวลชน 1
ยืนยันแล้ว
2020-08-06 09:53:45
102
93010215
บ้านเหมืองตะกั่ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 15:51:53
17 
103
93010216
บ้านโคกสัก
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 16:32:47
15 
104
93010217
วัดลอน
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 15:41:58
17 
105
93010218
บ้านต้นสน
ยืนยันแล้ว
2020-08-20 22:29:23
11 
106
93010219
วัดรัตนวราราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-22 20:14:40
15 
107
93010220
วัดสังฆวราราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-25 14:59:22
108
93010221
วัดปัณณาราม
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 12:49:46
109
93010223
อนุบาลบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-08-18 12:35:06
27 
110
93010224
บ้านหาดไข่เต่า
ยืนยันแล้ว
2020-08-19 10:04:09
26 
111
93010225
วัดนาปะขอ
ยืนยันแล้ว
2020-08-21 11:04:10
112
93010226
วัดโตนด
ยืนยันแล้ว
2020-08-05 10:03:52
113
93010227
วัดนาหม่อม
ยืนยันแล้ว
2020-08-04 13:43:20
114
93010228
บ้านปากพล
ยืนยันแล้ว
2020-08-17 10:20:12
12 
     
114 (100.00%)