ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 115 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 115 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
94020001
บ้านควนโนรี
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:22:24
11 
2
94020002
บ้านตุปะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-01 10:26:45
13 
3
94020003
บ้านป่าไร่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 16:50:31
15 
4
94020004
วัดภมรคติวัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:28:25
17 
5
94020005
บ้านโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:03:14
18 
6
94020006
บ้านสามยอด
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:37:42
17 
7
94020007
บ้านท่าคลอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 16:20:31
13 
8
94020008
บ้านทุ่งยาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 06:23:38
16 
9
94020009
บ้านโคกต้นสะตอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 22:46:23
10 
10
94020010
วัดบันลือคชาวาส
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:11:59
11
94020011
บ้านควนลังงา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:19:25
26 
12
94020012
วัดทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:11:33
13
94020013
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:24:17
25 
14
94020014
บ้านท่าเรือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:20:15
17 
15
94020015
บ้านควนแตน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:17:32
10 
16
94020016
สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:41:05
17
94020017
วัดอรัญวาสิการาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 16:04:15
18
94020018
บ้านเกาะตา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:57:07
11 
19
94020019
บ้านนาเกตุ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:58:45
16 
20
94020020
บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:03:13
23 
21
94020021
บ้านควนลาแม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:27:36
17 
22
94020022
บ้านบาโงฆาดิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:34:38
23
94020023
บ้านชะเมา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:01:45
11 
24
94020024
วัดนาประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 19:03:16
16 
25
94020025
บ้านนาประดู่
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:38:28
23 
26
94020026
บ้านควนประ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:42:32
11 
27
94020027
บ้านยางแดง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:37:21
12 
28
94020028
วัดนิคมสถิต
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:05:42
10 
29
94020029
วัดสุนทรวารี
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 15:18:57
12 
30
94020030
บ้านล้อแตก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:45:39
11 
31
94020031
วัดธนาภิมุข
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:03:16
11 
32
94020032
บ้านคลองหิน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:23:07
13 
33
94020033
บ้านโผงโผง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:32:35
15 
34
94020034
บ้านบาเงง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:57:48
11 
35
94020035
บ้านป่าบอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:41:21
10 
36
94020036
บ้านนาค้อเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:51:46
16 
37
94020037
บ้านนาค้อกลาง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:01:35
10 
38
94020038
บ้านดอนเค็ด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:55:23
39
94020039
บ้านนาค้อใต้
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:45:14
13 
40
94020041
วัดมะกรูด
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 14:30:17
14 
41
94020085
บ้านกระเสาะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:31:04
30 
42
94020086
บ้านลางสาด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:29:54
18 
43
94020087
บ้านกระหวะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:14:48
18 
44
94020088
บ้านราวอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 22:18:01
14 
45
94020089
บ้านแขนท้าว
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:21:42
11 
46
94020090
บ้านเกาะจัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 22:27:14
20 
47
94020091
บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:41:13
48
94020092
บ้านตรัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:21:07
23 
49
94020093
บ้านเขาวัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:38:38
18 
50
94020094
บ้านดูวา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 23:53:02
17 
51
94020095
บ้านถนน
ยืนยันแล้ว
2020-11-01 10:30:48
18 
52
94020096
บ้านมะหุด
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 20:02:23
20 
53
94020097
บ้านควนหยี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:57:02
54
94020098
บ้านบูดน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 18:49:40
16 
55
94020099
บ้านบาโง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 18:57:23
12 
56
94020100
บ้านปานัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:59:40
15 
57
94020101
มายอ (สถิตย์ภูผา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:53:38
32 
58
94020102
บ้านปาลัส
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:54:09
24 
59
94020103
บ้านด่าน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:55:34
10 
60
94020104
บ้านบาละแต
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:18:51
16 
61
94020105
ชุมชนบ้านเมืองยอน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:56:07
23 
62
94020107
บ้านน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:17:22
38 
63
94020108
บ้านเจาะบาแน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:57:51
15 
64
94020109
บ้านบูเกะกุง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 09:47:47
18 
65
94020110
บ้านสะกำ
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 22:54:49
24 
66
94020111
บ้านกูบังบาเดาะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:07:27
19 
67
94020112
บ้านกูวิง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:16:06
18 
68
94020113
บ้านสมาหอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:42:54
14 
69
94020114
บ้านบาตะกูโบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:02:58
24 
70
94020127
ตลาดปรีกี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:54:35
29 
71
94020128
บ้านกระโด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 17:52:24
19 
72
94020129
บ้านสายชล
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 22:35:25
13 
73
94020130
บ้านละหารยามู
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:40:39
18 
74
94020131
บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:31:28
75
94020132
บ้านโคกขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 07:57:29
19 
76
94020134
บ้านอินทนิล
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 19:40:05
19 
77
94020135
ชุมชนบ้านต้นสน
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 13:50:44
32 
78
94020136
บ้านบินยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 06:29:35
15 
79
94020137
บ้านกาแลสะนอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:37:23
17 
80
94020138
วัดโคกหญ้าคา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:20:42
13 
81
94020139
บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:19:06
11 
82
94020140
บ้านบูโกะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 14:10:15
17 
83
94020141
บ้านบราโอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:33:21
15 
84
94020142
ชุมชนบ้านบือแนปีแน
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:37:20
23 
85
94020143
บ้านประจัน
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:16:34
24 
86
94020144
ตลาดนัดบาซาเอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:57:34
27 
87
94020145
ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:06:07
25 
88
94020146
บ้านต้นแซะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:12:48
17 
89
94020147
ตลาดนัดต้นมะขาม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:53:48
23 
90
94020148
ชุมชนวัดอัมพวนาราม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:50:41
25 
91
94020149
ชุมชนบ้านพงสตา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:23:44
33 
92
94020150
บ้านต้นทุเรียน
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:43:22
19 
93
94020151
บ้านกรือเซะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:59:49
21 
94
94020152
อนุบาลยะรัง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:26:17
49 
95
94020153
บ้านระแว้ง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:02:22
36 
96
94020154
ต้นพิกุล
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:47:31
34 
97
94020155
วัดเกาะหวาย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:13:24
10 
98
94020156
บ้านศาลาสอง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:11:11
27 
99
94020157
บ้านสิเดะ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:03:20
21 
100
94020158
บ้านอีบุ๊
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 09:42:11
14 
101
94020159
บ้านบากง
ยืนยันแล้ว
2020-11-02 15:01:37
19 
102
94020160
บ้านอาโห
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 10:11:14
11 
103
94020161
ชุมชนบ้านสะนอ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:19:52
21 
104
94020162
บ้านคางา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:35:47
18 
105
94020163
บ้านต้นโตนด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:15:48
106
94020164
บ้านวังกว้าง
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:20:31
42 
107
94020165
บ้านควนแปลงงู
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:29:31
25 
108
94020166
บ้านม่วงเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:02:52
30 
109
94020167
บ้านปลักปรือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 08:44:46
11 
110
94020168
บ้านคูระ
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 08:57:57
12 
111
94020169
บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:06:55
112
94020170
วัดบุพนิมิต
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:58:34
13 
113
94020171
บ้านโคกเหรียง
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:49:33
11 
114
94020172
วัดป่าสวย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:23:33
115
94020173
บ้านคลองทราย
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:46:51
10 
     
115 (100.00%)