ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 68 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 68 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
95020020
เขื่อนบางลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:10:04
31 
2
95020021
บ้านสันติ
ยืนยันแล้ว
2019-12-02 15:16:23
18 
3
95020022
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:02:16
13 
4
95020023
บ้านฉลองชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:34:44
11 
5
95020024
บ้านตะบิงติงงี
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:02:40
25 
6
95020025
บ้านกือลอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:29:16
17 
7
95020026
บ้านทรายแก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:59:54
23 
8
95020027
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 12:53:57
14 
9
95020028
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:11:48
21 
10
95020029
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:14:54
12 
11
95020030
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:34:44
10 
12
95020031
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:23:21
12 
13
95020032
บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:24:56
17 
14
95020033
บ้านคีรีลาดพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:03:32
15
95020034
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:56:11
16
95020035
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:59:55
17
95020036
บ้านทำนบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:48:05
17 
18
95020037
บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:17:33
39 
19
95020038
บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:08:38
21 
20
95020039
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:05:13
25 
21
95020040
บ้านรานอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:11:38
17 
22
95020041
บ้านตังกาเด็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:33:15
24 
23
95020042
บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:21:05
37 
24
95020043
บ้านป่าหวัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:27:55
23 
25
95020044
บ้านวังหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 18:59:13
12 
26
95020045
บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 22:20:11
29 
27
95020046
บ้านบันนังกูแว
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 12:48:14
16 
28
95020047
บ้านเจาะปันตัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:07:21
14 
29
95020048
บ้านกาโสด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:40:51
17 
30
95020049
บ้านธารทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:14:40
23 
31
95020050
บ้านบางลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 11:41:26
24 
32
95020051
บ้านบาเจาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:11:36
29 
33
95020052
บ้านสาคู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:54:05
17 
34
95020067
บ้านปาแดรู
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 13:39:45
18 
35
95020068
บ้านเจาะตาแม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:35:54
20 
36
95020069
บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:14:05
18 
37
95020070
บ้านกาตอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:12:01
36 
38
95020071
บ้านตาชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:29:44
10 
39
95020072
บ้านบาโงยซิแน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:23:36
18 
40
95020073
บ้านซีเยาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:56:45
36 
41
95020074
ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
ยืนยันแล้ว
2019-11-19 14:28:08
18 
42
95020075
บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:18:33
27 
43
95020076
บ้านลีตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:16:34
16 
44
95020077
บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 23:27:59
21 
45
95020078
บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
ยืนยันแล้ว
2019-05-24 13:41:37
46
95020079
บ้านปะแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:15:05
19 
47
95020080
บ้านบายอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:10:13
19 
48
95020081
บ้านลือเน็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:58:04
16 
49
95020082
บ้านบาจุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:52:54
19 
50
95020083
ท่าละมัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:13:22
19 
51
95020084
สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:35:45
14 
52
95020085
บ้านหลักเขต
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:55:51
30 
53
95020086
บ้านลากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:35:43
34 
54
95020087
บ้านรัตนา
ยืนยันแล้ว
2019-12-02 14:09:17
12 
55
95020088
อาสินศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:55:54
21 
56
95020089
บ้านยะหา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:52:51
41 
57
95020090
บ้านพงกูแว
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:48:33
18 
58
95020091
บ้านละแอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:58:54
20 
59
95020092
บ้านวังสำราญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:06:36
20 
60
95020093
บ้านเตรียมปัญญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:16:25
10 
61
95020094
บ้านบันนังดามา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:28:18
32 
62
95020095
บ้านนิบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:52:55
26 
63
95020096
บ้านลูโบ๊ะปันยัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:11:38
40 
64
95020097
บ้านยือนัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:37:35
24 
65
95020098
บ้านลาแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:06:03
34 
66
95020099
บ้านบาละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:35:48
55 
67
95020100
บ้านคชศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:10:18
10 
68
95020101
บ้านคลองน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:40:07
35 
     
68 (100.00%)