ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. สระบุรี
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สุธีวิทยา
sutheewittaya
นายภัทรพล สุลำนาจ
1019600314
19012001
600314
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้าน50
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
sutheewit@obec.go.th
www.sutheewittaya.ac.th
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
036239314-15
036239313
พ.ศ.2502
125
2.5
type3
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:48:31 น.
2
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
ดอนพุดวิทยา
Donphutwitthaya
นายเกษม ประดับเพชร
1019600312
19012002
600312
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัญจภาคี
หมู่ 2 บ้านดอนพุด
ดอนพุด
ดอนพุด
สระบุรี
18210
donput11@gmail.com
www.donphutwitthaya.ac.th
เทศบาลตำบลดอนพุด
0-3638-5030
0-3638-5030
23/06/2500
85
1
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:48:51 น.
3
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
SuankularbWittayalai Saraburi
นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง
1019600301
19012003
600301
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้าน42
ปากข้าวสาร
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
sksb.ac.th@gmail.com
www.sksb.ac.th/
ปากข้าวสาร
036-214-099
036-214-099
22/02/2537
84.6
4.8
type3
Y
03 ธันวาคม 2563 เวลา 12:44:28 น.
4
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สระบุรีวิทยาคม
SARABURIWITTHAYAKHOM
นายทวน เที่ยงเจริญ
1019600300
19012004
600300
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ บ้าน
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
sbw@sbw.ac.th
www.sbw.ac.th
เมืองสระบุรี
036211206
036223073
28 เมษายน 2445
100
2
type4
Y
27 เมษายน 2564 เวลา 11:11:54 น.
5
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
หนองโดนวิทยา
Nongdonwittaya
นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์
1019600313
19012005
600313
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระพุทธบาทเมืองสระบุรี
หมู่ 4 บ้านบ้านคลองบุญ
หนองโดน
หนองโดน
สระบุรี
18190
http://nongdonwittaya.thaischool1.in.th/
เทศบาลตำบลหนองโดน
036397229
036397229
13 พฤษภาคม 2514
130
2
type1
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:22:15 น.
6
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
พระพุทธบาท
phraphutthabat
-
1019600315
19012006
600315
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านหนองคณฑี
พุกร่าง
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
sakao2008@hotmail.com
bplv.org
พุกร่าง
036733100
036733100
11 พ.ค. 2514
125
8
type2
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:36:02 น.
7
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
บ้านหมอ
Banmoh
นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
1019600311
19012007
600311
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้าน242
บ้านหมอ
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
admin@banmoh.ac.th
www.banmoh.ac.th
บ้านหมอ
036202106
036202106
17 พ.ค.2493
329
.1
type3
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:16:10 น.
8
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
หนองแซงวิทยา
NONGSAENGWITTAYA
นายกมล เฟื่องฟุ้ง
1019600310
19012008
600310
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านหนองแซง
หนองควายโซ
หนองแซง
สระบุรี
18170
nongsaeng.399161@hotmail.com
http://Labscool.net/non
หนองควายโซ
036399161
036399161
25/08/2524
100
2
type2
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:40:17 น.
9
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
เสาไห้
Saohai Wimolwitthayanukul
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์
1019600316
19012009
600316
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 28 บ้านเสาไห้
เสาไห้
เสาไห้
สระบุรี
18160
saohai@gmail.com
www.saohai.ac.th
เทศบาลตำบลเสาไห้
036 391 217
036 333 574
19/10/2491
14
1
type4
Y
30 เมษายน 2564 เวลา 04:36:37 น.
10
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Kokkratornkittiwutwittaya School
-
1019600317
19012010
600317
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านโคกกระท้อน
งิ้วงาม
เสาไห้
สระบุรี
18160
Kratornsch@yahoo.co.th
www.kratorn.ac.th
งิ้วงาม
0899007232
036- 679762
ปี พ.ศ.2521
200.
20.0
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:56:03 น.
11
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
เทพศิรินทร์ พุแค
DEBSIRINPHUKHAE
นายธนาพล จีรเดชภัทร์
1019600321
19012011
600321
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน175
พุแค
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
Turakarndspu@gmail.com
www.debsirinphukhae.ac.th
อบต.พุแค
036909996
036909996
20 เมษยน พ.ศ.2519
125
10
type4
Y
28 เมษายน 2564 เวลา 11:18:00 น.
12
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
แก่งคอย
kaengkhoi
นายดุลชิตร์ มงคล
1019600303
19022001
600303
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
บูรพาสระบุรี
หมู่ 28 บ้าน0
แก่งคอย
แก่งคอย
สระบุรี
18110
kaengkhoischool@hotmail.com
http://www.kaengkhoi.ac.th
0
036244033
036251376
2494
95
0.5
type4
Y
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:37:55 น.
13
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
หนองแค
Nongkae Sorakit Pittaya
-
1019600306
19022002
600306
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 บ้านหนองแค
หนองแค
หนองแค
สระบุรี
18140
n.sorakit@hotmail.com
www.sorakit.ac.th/
หนองแค
36371211
036371978
2499
58
2
type4
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:11:12 น.
14
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
ประเทียบวิทยาทาน
Prateabwittayatan
นางกุสุมาวดี คีรี
1019600309
19022003
600309
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านเลขที่ 259
หนองสรวง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
prateab.school@gmail.com
www.prateab.ac.th
-
036377456
036377456
3 กุมภาพันธ์ 2504
35
1
type3
Y
12 มีนาคม 2564 เวลา 16:33:52 น.
15
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
สองคอนวิทยาคม
SONGKHONWITTAYAKHOM
นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน
1019600304
19022004
600304
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านสองคอน
สองคอน
แก่งคอย
สระบุรี
18110
songkon_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600304
สองคอน
036241864
036241864
8 กุมภาพันธ์ 2523
100
3
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:34:56 น.
16
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
TRIAMUDOMSUKSAPATTANAKARN SARABURI SCHOOL
-
1019600307
19022005
600307
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้านขอนชะโงก
คชสิทธิ์
หนองแค
สระบุรี
18250
tupsrb@gmail.com
www.tupsrb.ac.th
คชสิทธิ์
036375149
036375149
2502
70
10
type2
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:06:14 น.
17
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
บ้านท่ามะปรางวิทยา
Ban Tamaprangwittaya School
นายขจรศักดิ์ ชัยสมตระกูล
1019600305
19022006
600305
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบ้านท่ามะปราง
ท่ามะปราง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
www.btmw.ac.th
ท่ามะปราง
036715036
036715036
10 เมษายน 2528
100
20
type2
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:39:15 น.
18
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
หินกองวิทยาคม
HINKONGWITTAYAKOM
นางเอมอร บูรณศักดิ์
1019600308
19022007
600308
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจมิตรสระบุรี
หมู่ 4 บ้านห้วยทราย
ห้วยทราย
หนองแค
สระบุรี
18230
info@hkw.ac.th
www.hkw.ac.th/
อบต.ห้วยทราย
036389990
036389447
4 มิถุนายน 2519
73
14
type2
Y
16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:58:47 น.
19
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
มวกเหล็กวิทยา
Muaklek Wittaya
-
1019600318
19022008
600318
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
บูรพาสระบุรี
หมู่ 9 บ้าน496
มิตรภาพ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
muaklekwittaya2555@gmail.com
www.muaklekwittaya.ac.th
มิตรภาพ
036-342066
036-342066
15 พฤษภาคม 2515
80
4
type4
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:09 น.
20
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
Subnoinaue Wittayakhom
นายพิพัฒพล ธูปหอม
1019600319
19022009
600319
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านซับน้อยเหนือ
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
30130
snw_2526@hotmail.co.th
www.snw4.ac.th
ลำพญากลาง
036340139
036345615
30 พฤษภาคม 2527
180
50
type2
Y
18 มกราคม 2564 เวลา 14:45:30 น.
21
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
วังม่วงวิทยาคม
WANGMAUNGWITTHAYAKHOM
-
1019600320
19022010
600320
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้าน-
วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี
18220
wangmuangwit@hotmail.com
www.wangmuangwit.com/
วังม่วง
036730696
036730696
144
2
type2
Y
14 มกราคม 2564 เวลา 09:41:44 น.
22
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดกุดนกเปล้า
WAT KUDNOKPLAO SCHOOL
นางรุจิรา แจ้งแสงทอง
1019600009
19010001
600009
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย
หมู่ 3 บ้านกุดนกเปล้า
กุดนกเปล้า
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
kudnokplaoschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600009
กุดนกเปล้า
036-712192
036-712192
2481
6
8
type1
Y
17 มีนาคม 2562 เวลา 09:32:37 น.
23
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)
thongsarika
-
1019600011
19010002
600011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งสาริกาฯ
กุดนกเปล้า
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
กุดนกเปล้า
036712250
-
2484
11
12
type1
Y
20 ตุลาคม 2562 เวลา 21:08:20 น.
24
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์)
Watnonsaparam (Nart Wajawut ooppatham)
นายมงกุฎ ป้อมไธสง
1019600012
19010003
600012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
34
หมู่ 2 บ้านโนนสภาราม
กุดนกเปล้า
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
watnon@hotmail.com
tinyurl.com/y6ccx2mq
036901956
036901956
22 เมษายน 2498
12.9
12
type2
Y
11 กันยายน 2563 เวลา 05:42:24 น.
25
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดถนนเหล็ก
Wattanonlek
-
1019600018
19010004
600018
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านถนนเหล็ก
โคกสว่าง
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
tanonlex@thaimail.com
www.srb1.go.th/tanun
โคกสว่าง
036231126
036231126
15
8
type1
Y
16 ตุลาคม 2560 เวลา 08:34:40 น.
26
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดป่าสัก
Watpasak
-
1019600022
19010005
600022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านป่าสัก
ดาวเรือง
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
www.srb1.go.th/pasak
ดาวเรือง
036340141
15
5
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:38:34 น.
27
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองบัว
nongbaw
นายสุรพัน ศรีแก่น
1019600015
19010006
600015
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองบัว
ตลิ่งชัน
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
ตลิ่งชัน
036251314
2
2
type2
Y
17 ตุลาคม 2560 เวลา 03:35:35 น.
28
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดห้วยลี่
Haylee
นางสาวจีราภา รุ่งเรืองรัตน์ชัย
1019600016
19010007
600016
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านห้วยลี่
ตลิ่งชัน
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
http://www.srb1.go.th/haylee
ตลิ่งชัน
036712878
6
10
type2
Y
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:07:55 น.
29
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบ้านกล้วย
watbankluay
นางปาหนัน บัวโฮม
1019600013
19010008
600013
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านกล้วย
ตะกุด
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
watbankluay1936@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1019600013
ตะกุด
036231530
-
20 มิ.ย. 2479
9.6
3.5
type1
Y
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:50:09 น.
30
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)
ฺBANPAKKHAOSARN SCHOOL
นางสุณิสา บุญมาเลิศ
1019600001
19010010
600001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
33
หมู่ 1 บ้านปากข้าวสาร
ปากข้าวสาร
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
pakkhaosan@gmail.com
www.srb1.go.th/bpkss
ปากข้าวสาร
036901236
036310259
พ.ศ.2476
5
8
type2
Y
16 ตุลาคม 2562 เวลา 00:14:42 น.
31
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสุวรรณคีรี
WatSuwankere
นายอำนาจ ศิริ
1019600014
19010011
600014
อนุบาล-ประถมศึกษา
34
หมู่ 4 บ้านสุวรรณคีรี
ปากข้าวสาร
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
svoa648@gmail.com
ปากข้าวสาร
0811233648
0811233648
2503
3
6
type2
Y
20 ตุลาคม 2562 เวลา 15:34:23 น.
32
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลสระบุรี
Anuban Saraburi School
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก
1019600023
19010012
600023
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน
หมู่ - บ้าน657 ถนนพหลโยธิน
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
anubansrb657@gmail.com
www.absaraburi.ac.th/
เทศบาลเมืองสระบุรี
036211867
036221276
2487
5
2.5
type4
Y
25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:40:35 น.
33
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลศาลาแดง
ANUBANSALADANG
นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์
1019600007
19010013
600007
อนุบาล-ประถมศึกษา
34
หมู่ บ้านค่ายอดิศร
ปากเพรียว
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
sara.dang@hotmail.com
www.saladangschool.com
สระบุรี
036211167
036211167
ปีพ.ศ. 2504
5
3
type3
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:51:42 น.
34
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
ชุมชนวัดหนองโนใต้
chumchonwatnongnotai
นายชยพล คชขันธ์
1019600017
19010014
600017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองโน
หนองโน
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
chnotai63@gmail.com
www.nnt.ac.th
หนองโน
0944249305
-
2468
17
15
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 19:43:05 น.
35
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดป๊อกแป๊ก
watpokpak
นางสาวพิชญานิน ภิญโญ
1019600020
19010015
600020
ประถมศึกษา
33
หมู่ 1 บ้านป๊อกแป๊ก
หนองโน
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
pokpakschool@gmail.com
pokpakschool@facebook.com
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
036333315 ,0982534798
2462
19.0
8.0
type2
Y
25 กันยายน 2562 เวลา 11:10:25 น.
36
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดนาร่อง
watnarong
-
1019600019
19010016
600019
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาร่อง
หนองโน
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
watnarong.school@gmail.com
หนองโน
036271262
2466
15
7
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:56 น.
37
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านป่าไม้พระฉาย
Banpamaiprachai
นางสาวรัชนีกร ยืนยาว
1019600008
19010017
600008
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านโจกโหลก
หนองปลาไหล
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
pamai_school@hotmail.com
หนองปลาไหล
036298398
-
15 พ.ค. 2532
25
23
type1
Y
24 ตุลาคม 2563 เวลา 14:15:34 น.
38
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
นายสมนึก กำลังเดช
1019600002
19010018
600002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
34
หมู่ 5 บ้านหนองปลาไหล
หนองปลาไหล
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
www.watkhaojumpaschool.com
หนองปลาไหล
036-712665
036-712665
10
10
type2
Y
07 กันยายน 2562 เวลา 14:36:10 น.
39
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโคกหนามแท่ง
WATCOKNAMTANG SCHOOL
-
1019600003
19010019
600003
อนุบาล-ประถมศึกษา
34
หมู่ 3 บ้านโคกหนามแท่ง
หนองปลาไหล
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
coknhamtang.s@hotmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022019266836
หนองปลาไหล
036225209
05/05/2482
12
12
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:44:49 น.
40
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดพระพุทธฉาย
Watphraphutthachai
นางสาวสุนีรัตน์ เอี่ยมประไพ
1019600004
19010020
600004
อนุบาล-ประถมศึกษา
34
หมู่ 1 บ้านพระพุทธฉาย
หนองปลาไหล
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
school@watphraphutthachai.com
WWW.WATPHRAPKUTTHACHAI.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
036-713815
1 กรกฎาคม 2479
15
10
type2
Y
22 เมษายน 2563 เวลา 06:08:00 น.
41
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองยาวใต้
Wat Nong Yao Tai
นางสาวบานชื่น บุญเดช
1019600005
19010021
600005
อนุบาล-ประถมศึกษา
33
หมู่ 2 บ้านหนองยาวใต้
หนองยาว
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
nongyaotaischool@gmail.com
หนองยาว
036302403
4 พฤษภาคม 2482
13
11
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:17:31 น.
42
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองเขื่อนช้าง
watnongkhenchang
-
1019600021
19010022
600021
อนุบาล-ประถมศึกษา
33
หมู่ 4 บ้านหนองเขื่อนช้าง
หนองยาว
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
watnwatnongkhuanchang.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1019600021&Area_CODE=1901
หนองยาว
0857633393
11มิถุนายน2464
14
12
type1
Y
15 ธันวาคม 2563 เวลา 13:39:33 น.
43
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองยาวสูง
WAT NONGYAOSUNG
นางสาววาสนา แป้งสี
1019600006
19010023
600006
อนุบาล-ประถมศึกษา
33
หมู่ 9 บ้านหนองยาว
หนองยาว
เมืองสระบุรี
สระบุรี
18000
หนองยาว
036225238
6 ตุลาคม 2466
9
8
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:49:21 น.
44
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)
Watkaisao
นางสาวรังสาด จันทรวิสูตร์
1019600117
19010024
600117
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านฟากร่อง
ไก่เส่า
หนองแซง
สระบุรี
18170
kaisaoschool.ns@gmail.com
htp://thciti.com/kaisa
ไก่เส่า
036399200
036399422
11 ตุลาคม 2477
18
4
type2
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00:25 น.
45
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบ้านใหม่
Watbanmai
-
1019600119
19010025
600119
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแซง
หมู่ 8 บ้านบ้านใหม่
ไก่เส่า
หนองแซง
สระบุรี
18170
watbanmaischool.sb1@gmail.com
ไก่เส่า
036237291
4 มิถุนายน พ.ศ. 2482
18
6
type1
Y
22 มิถุนายน 2560 เวลา 07:55:41 น.
46
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดเขาดิน
watkaodin
-
1019600123
19010026
600123
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเขาดิน
เขาดิน
หนองแซง
สระบุรี
18170
watkaodin1@hotmail.com
ม่วงหวาน
036727838
1/05/2475
20
9
type1
Y
21 ตุลาคม 2562 เวลา 16:03:45 น.
47
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองกะธาตุ
watnongkatat
-
1019600111
19010028
600111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านหนองกะธาตุ
โคกสะอาด
หนองแซง
สระบุรี
18170
katadschool@gmail.com
-
โคกสะอาด
0994253553
-
-
35
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:24 น.
48
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองสองห้อง
Watnongsonghong
-
1019600115
19010029
600115
อนุบาล-ประถมศึกษา
36
หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง
ม่วงหวาน
หนองแซง
สระบุรี
18170
ม่วงหวาน
0639565954
23/07/2468
25
10
type1
Y
20 ตุลาคม 2562 เวลา 20:19:27 น.
49
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองทางบุญ
Watnongthangboon
-
1019600113
19010032
600113
อนุบาล-ประถมศึกษา
36
หมู่ 7 บ้านหนองทางบุญ
หนองกบ
หนองแซง
สระบุรี
18170
หนองกบ
0817453322
05/05/2482
25
7
type1
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 10:07:44 น.
50
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
Anubannongseangsillawutajan School
นายวุฒิไกร ทองบ่อ
1019600109
19010033
600109
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านงิ้วงาม
หนองควายโซ
หนองแซง
สระบุรี
18170
anubannongsang@gmail.com
หนองกบ
036399177
-
12 เมษายน 2464
25
2
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 15:42:03 น.
51
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองกีบม้า
Watnongkeebma
-
1019600120
19010034
600120
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองกีบม้า
หนองแซง
หนองแซง
สระบุรี
18170
Watnongkeebma@hotmail.com
school.bed.go.th/ke
หนองแซง
8 มิถุนายน พ.ศ. 2482
27
6
type1
Y
23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:32:26 น.
52
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองสีดา
watnongseeda
นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
1019600121
19010037
600121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มหนองแซง
หมู่ 4 บ้านหนองสีดา
หนองสีดา
หนองแซง
สระบุรี
18170
watnongseeda@hotmail.com
หนองหัวโพ
036399402
036726551
22 กรกฏาคม 2468
16
7
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:30 น.
53
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองหัวโพ
NONGHUAPO
-
1019600124
19010039
600124
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองแซง
หมู่ 4 บ้านหนองหัวโพ
หนองหัวโพ
หนองแซง
สระบุรี
18170
Nonghaopo@hotmail.com
หนองหัวโพ
036399348
พ.ศ. 2477
25
7
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:09:25 น.
54
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโคกใหญ่
Watkogyai School
-
1019600127
19010040
600127
อนุบาล-ประถมศึกษา
35
หมู่ 6 บ้านบ้านโคกใหญ่
โคกใหญ่
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
patchara0901@gmail.com
http://tinyurl.com/yyjj9dro
โคกใหญ่หรเทพ
036202626
10 มิถุนายน 2482
46
5.5
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 19:33:09 น.
55
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองนางปุ๋ย
watnongnangpui
-
1019600130
19010041
600130
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง
หมู่ 3 บ้านหนองนางปุ๋ย
โคกใหญ่
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
โคกใหญ่
036207001
18 มิถุนายน 2478
40
7
type1
Y
16 มกราคม 2560 เวลา 11:28:02 น.
56
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโพธิ์ทอง
Watpotong
-
1019600129
19010042
600129
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโพธิ์ทอง
ตลาดน้อย
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
ตลาดน้อย
036300074
-
พ.ศ. 2483
25
3
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:33:34 น.
57
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
Kokmakamjunsuasamakee
นายสุวิทย์ ภิรมกิจ
1019600125
19010043
600125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
35
หมู่ 8 บ้านโคกมะขาม
ตลาดน้อย
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
kokmakam@gmail.com
ตลาดน้อย
036724644
25/04/2480
35
10
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:48:07 น.
58
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสารภี
Watsarapee school
-
1019600137
19010045
600137
อนุบาล-ประถมศึกษา
35
หมู่ 5 บ้านบ้านสารภี
บางโขมด
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
sarapeeschool@hotmail.com
www.srb1.go.th/sarapee
บางโขมด
036261767
036261767
2466
30
2
type1
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:39:07 น.
59
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
WATSOONTRON TAPMUNEE MITTRAPAP 188
นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
1019600138
19010046
600138
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านสะพานช้าง
บางโขมด
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
บางโขมด
036261911
พ.ศ. 2463
37
4
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:26 น.
60
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
bankrul(simentthaisongkoa)
นายสุชาติ คงสมปราชญ์
1019600140
19010047
600140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
38
หมู่ 1 บ้านบ้านครัว
บ้านครัว
บ้านหมอ
สระบุรี
18270
ban.krul@hotmail.com
school.obec.go.th/banka
เทศบาลตำบลท่าลาน
036340961
036281949
-
35
10
type2
Y
21 ตุลาคม 2562 เวลา 10:44:03 น.
61
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)
watmahalokschool@hotmail.com
ส.ต.อ.หญิงพิไลลักษณ์ สุขสมบูรณ์
1019600143
19010048
600143
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านมหาโลก
บ้านครัว
บ้านหมอ
สระบุรี
18270
watmahalolscholl@hotmail.com
เทศบาลตำบลท่าลาน
0896014779
พ.ศ.2466
22.5
7.8
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:06 น.
62
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดม่วงน้อย
WATMOUNGNOI
นางสาวบุญนิสา ไผ่ตาด
1019600144
19010049
600144
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 3 บ้านม่วงน้อย
บ้านครัว
บ้านหมอ
สระบุรี
18270
pitagjang@gmail.com
www.srb1.go.th/mongnoi/
เทศบาลตำบลท่าลาน
036281163
-
24 มิถุนายน 2497
25
10
type2
Y
13 ตุลาคม 2560 เวลา 06:08:21 น.
63
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
anubnBanmoo(Pattanarad)
นางศรีลักษณ์ แก้วศรี
1019600133
19010050
600133
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านหมอ
บ้านหมอ
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
abbanmo@hotmail.com
www.srb1.go.th/abbanmor
บ้านหมอ
036201080
036201080
22 มิถุนายน 2466
30
0.01
type3
Y
18 มีนาคม 2564 เวลา 22:24:07 น.
64
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดมะขามเรียง
watmakramreang
นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี
1019600128
19010052
600128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ่อกระโดน
ไผ่ขวาง
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
036202967
-
19 มิ.ย.2479
42
13
type2
Y
12 ตุลาคม 2562 เวลา 19:39:25 น.
65
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโคกงาม
WATKHOKNGAM SCHOOL
-
1019600134
19010053
600134
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกงาม
สร่างโศก
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
สร่างโศก
0865857787
2496
35
5
type1
Y
01 ตุลาคม 2563 เวลา 12:55:50 น.
66
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบ่อพระอินทร์
Watboprain School
นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
1019600135
19010054
600135
อนุบาล-ประถมศึกษา
38
หมู่ 7 บ้านเลขที่ 190 บ้านบ่อพระอินทร์
สร่างโศก
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
boprainschool@gmail.com
www.watboprain.ac.th
สร่างโศก
0840566147
1 พฤษภาคม 2483
35
8.5
type1
Y
16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:42:26 น.
67
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดปัญจาภิรมย์
Watpanjapirom
-
1019600136
19010055
600136
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปัญจาภิรมย์
สร่างโศก
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
สร่างโศก
036202339
20 สิงหาคม พ.ศ.2490
40
7
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 20:52:25 น.
68
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)
Watsangsok opsriprachaopprathum
นางทัชชภร อิ่มสอาด
1019600139
19010056
600139
อนุบาล-ประถมศึกษา
38
หมู่ 3 บ้านบ้านดินสอพอง
สร่างโศก
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
สร่างโศก
036202740
06/06/2482
28
4
type1
Y
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:14:04 น.
69
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดราษฎร์บำรุง
WADRADBUMRUNG
นายสมภพ บางเขียว
1019600145
19010057
600145
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองกระโดน
สร่างโศก
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
wadradbumrung@hotmail.com
สร่างโศก
036201995
28 กรกฎาคม 2503
45
5
type2
Y
14 ตุลาคม 2560 เวลา 12:14:59 น.
70
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153)
WATNONGKRA
-
1019600146
19010058
600146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองคล้า
หนองบัว
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
หนองบัว
036360023
14 มิถุนายน 2481
35
11
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:09:11 น.
71
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโคกเสลา
Watkhoksalao School
-
1019600142
19010059
600142
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกเสลา
หนองบัว
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
khoksalao@hotmail.com
หนองบัว
036360022
31/05/2483
35
9
type1
Y
14 ตุลาคม 2560 เวลา 09:33:32 น.
72
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)
Bannongbur
นายกฤตนน กุศลส่ง
1019600141
19010060
600141
อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลหนองบัว
หมู่ 1 บ้านหนองบัว
หนองบัว
บ้านหมอ
สระบุรี
18130
หนองบัว
06/07/2513
25
7
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:02 น.
73
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี)
WATKHOKPHO(O-PASRATSAMAKKEE)
-
1019600258
19010062
600258
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนดอนพุด
หมู่ 1 บ้านโคกโพธิ์ฯ
ดงตะงาว
ดอนพุด
สระบุรี
18210
ดงตะงาว
036395251
036723466
15/08/2466
54
10
type1
Y
06 มิถุนายน 2560 เวลา 12:57:55 น.
74
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
WATDONTHONG
-
1019600260
19010063
600260
อนุบาล-ประถมศึกษา
39
หมู่ 8 บ้านดอนทอง
ดงตะงาว
ดอนพุด
สระบุรี
18210
ดงตะงาว
0861245804
2482
68
14
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 12:57:09 น.
75
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
Anuban Donpud school
นายชัยณรง โสภณ
1019600261
19010064
600261
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนดอนพุด
หมู่ 3 บ้านดอนพุด
ดอนพุด
ดอนพุด
สระบุรี
18210
donpud.kindergarten@gmail.com
www.srb1.go.th/abdonpud
เทศบาลตำบลดอนพุด
036395616
036395573
2466
40
1
type2
Y
13 ตุลาคม 2560 เวลา 03:12:36 น.
76
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดช้าง
Watchang School
-
1019600259
19010066
600259
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านหลวง
บ้านหลวง
ดอนพุด
สระบุรี
18210
watchang18493@gmail.com
null
บ้านหลวง
036236254
null
5 กรกฎาคม 2457
48
6
type1
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 13:47:39 น.
77
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสว่างอารมณ์
Wadsawangararom
-
1019600251
19010069
600251
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนหนองดน
หมู่ 5 บ้านกองทอง
ดอนทอง
หนองโดน
สระบุรี
18190
ดอนทอง
036207377
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2446
50
5
type1
Y
14 มกราคม 2560 เวลา 22:37:00 น.
78
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านหลังสวนประชาสามัคคี
Banhlungsuanprachasamakkee
นายรังสรรค์ โกยทา
1019600249
19010070
600249
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านบ้านหลังสวน
บ้านกลับ
หนองโดน
สระบุรี
18190
hungsuan@hotmail.com
บ้านกลับ
0
0
10 พฤษภาคม 2525
43
10
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:32 น.
79
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
CHUMCHONBANKLAB(SARANRAT)
นายเจตน์สฤษฎ์ เครือสินธุ
1019600248
19010071
600248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านตลาด
บ้านกลับ
หนองโดน
สระบุรี
18190
banklabschool@gmail.com
chumchonbanklabschool@gmail.com
อบต.บ้านกลับ
036396919
036396919
15เมษายน2481
50
15
type2
Y
25 กันยายน 2563 เวลา 13:07:25 น.
80
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหัวถนน
นางสุริยา ยุทธปรีชานันต์
1019600252
19010072
600252
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านโปร่งหัวถนน
บ้านโปร่ง
หนองโดน
สระบุรี
18190
บ้านโปร่ง
036723222
500
100
type1
Y
06 มิถุนายน 2560 เวลา 13:43:51 น.
81
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)
ChoomChonhnongdonpramanradboriban
นายรัฐพล ทรัพย์ประเสริฐ
1019600253
19010073
600253
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านหนองโดน
หนองโดน
หนองโดน
สระบุรี
18190
schpraman@hotmail.com
school.obec.go.th/hnongdon
เทศบาลตำบลหนองโดน
036397067
วันที่ พฤศจิกายน 2461
45
1
type1
Y
16 ตุลาคม 2560 เวลา 05:14:06 น.
82
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
AnubanNongdon(Sanitprachakorn ) school
นางสาวสมรัก ภูตันวงศ์
1019600257
19010077
600257
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองโดน
หนองโดน
หนองโดน
สระบุรี
18190
หนองโดน
036397066
036397066
2503
40
1.5
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:37 น.
83
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลวัดพระพุทธบาท
Anubanwatpraputthabat
นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม
1019600180
19010078
600180
อนุบาล-ประถมศึกษา
41
หมู่ 5 บ้าน-
ขุนโขลน
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
anubanwat_school @ hotmail.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/1019600180/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=1
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
036266766
036266766
8 พฤษภาคม 2548
32.9
0.5
type2
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 14:28:34 น.
84
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
พระพุทธบาท
phaphutthabath
นางสาวณพิชญ์ษิญา ปุญญารัชต์วงษ์
1019600181
19010079
600181
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้าน-
ขุนโขลน
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
-
-
พระพุทธบาท
036266352
036266352
15 พฤษภาคม 2515
30
3
type1
Y
26 มกราคม 2564 เวลา 10:56:59 น.
85
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านเขาพลัด
Bankhaoplad School
นางสุมล โพธิ
1019600166
19010080
600166
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านเขาพลัด
เขาวง
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
Kawplat@hotmail.com
www.srb1.go.th/kawplat/
เขาวง
2 กันยายน 1483
40
13
type1
Y
24 กันยายน 2563 เวลา 15:37:03 น.
86
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
Watkhaowong Phraphommasitoppathum school
นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง
1019600168
19010081
600168
อนุบาล-ประถมศึกษา
43
หมู่ 5 บ้านเขาวง
เขาวง
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
kuwschool@hotmail.com
-
เขาวง
0851723268
-
12/06/2482
53
13
type1
Y
09 ธันวาคม 2563 เวลา 14:16:41 น.
87
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านซับชะอม
Ban subchaom
นายยงยุทธ บุษบก
1019600176
19010082
600176
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 9 บ้านซับชะอม
เขาวง
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
subchaom1@gmail.com
เขาวง
093-696-5499
2517
30
8
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:46 น.
88
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
ธารเกษม
Thankasem
นายบัณฑิต บุญธรรม
1019600174
19010083
600174
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านธารเกษม
ธารเกษม
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
bundid1.1@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600174
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
0891097609
33.3
1
type2
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:14:35 น.
89
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านพุซาง
Banpusang
นางสาวชมจันทร์ อุ่นน้ำใจ
1019600188
19010084
600188
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านพุซาง
ธารเกษม
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
pusang716@gmail.com
ธารเกษม
036227160
036-23171
01/05/2503
35
7
type1
Y
10 ตุลาคม 2560 เวลา 05:20:34 น.
90
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดตรีบุญญาราม
Wattreeboonyaram
นางดารินทร์ จ้ายทองอยู่
1019600185
19010085
600185
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโพธิ์พร้อมจิต
ธารเกษม
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
ธารเกษม
036269517
25/06/2502
45
10
type1
Y
13 ตุลาคม 2560 เวลา 14:04:37 น.
91
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)
Nikomsangtonang-Saraburi
นายสุรเดช สุขสว่าง
1019600187
19010086
600187
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเขาดินพัฒนา
ธารเกษม
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
ธารเกษม
036716049
5 ตุลาคม 2493
40
8
type2
Y
17 กันยายน 2562 เวลา 15:25:49 น.
92
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านซับครก
Bansubkrok
นายเชน คนตรง
1019600182
19010087
600182
อนุบาล-ประถมศึกษา
41
หมู่ 2 บ้านบ้านซับครก
นายาว
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
นายาว
0899103940
40
8
type1
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:34:02 น.
93
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านสระลำใย
ฺBaansalumyai
-
1019600183
19010088
600183
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านสระลำใย
นายาว
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
parn.sumpunyu@gmail.com
www.srb1.go.th/sarumyai/
นายาว
0839994146
2516
40
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:57:59 น.
94
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งสงเคราะห์ 411)
Watnayoa
-
1019600186
19010089
600186
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนายาว
นายาว
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1019600186&Area_CODE=1901
นายาว
036236328
41
6
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:45 น.
95
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
taipikun School
นางรภัสสรณ์ ช้างจั่น
1019600189
19010090
600189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
43
หมู่ 6 บ้านท้ายพิกุลฯ
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
taipikun_sbr1@hotmail.co.th
พระพุทธบาท
036266281
036266281
3 กันยายน 2505
27
1
type2
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 09:07:59 น.
96
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
ประชาสงเคราะห์รังสรรค์
Pracha
นายสมชาย จำชาติ
1019600184
19010091
600184
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำหวาน
พระพุทธบาท
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท
036239385
15 กรกฎาคม 2499
30
2
type1
Y
04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:30:34 น.
97
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
Watnongkontee(Palanukoon)
นางสาวสุรินทร์ เปียผล
1019600169
19010092
600169
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองคณฑี
พุกร่าง
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
nkts@kontee.ac.th
http://kontee.ac.th/
พุกร่าง
036733108
036733108
6 มิถุนายน 2482
31
9.2
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:26 น.
98
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)
Banphukrang School
นางสาวชิรญา ธนัตกันติชา
1019600167
19010093
600167
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านพุกร่าง
พุกร่าง
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
banphukrang.school@gmail.com
พุกร่าง
พ.ศ.2513
33
13
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:39:40 น.
99
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านเขาเลี้ยว
BANKOWLEAW
นายสุชาติ สุนทรประสิทธิ์
1019600193
19010094
600193
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านขาเลี้ยว
พุกร่าง
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
pod1208@gmail.com
พุกร่าง
036733202
036733202
18 มีนาคม 2501
32
3
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:42:46 น.
100
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านหนองใหญ่
ฺBannongyai school
-
1019600178
19010095
600178
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระพุทธบาท 1
หมู่ 6 บ้านหนองใหญ่
พุคำจาน
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
พุคำจาน
036340103
พ.ศ.2515
35
33
type1
Y
22 ตุลาคม 2560 เวลา 13:34:22 น.
101
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
นิคมสงเคราะห์ 2
นางสกุณา บุญธรรม
1019600175
19010096
600175
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสะพานขาว
พุคำจาน
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
พุคำจาน
036351119
type1
Y
14 ตุลาคม 2560 เวลา 00:02:12 น.
102
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านธารทองแดง
Banthanthongdang
นายทวีศักดิ์ เลิศสุวรรณ
1019600177
19010097
600177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
41
หมู่ 7 บ้านสะพานขาว
พุคำจาน
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
baanthantongdaeng@gmail.com
เทศบาลตำบลพระพุทธบาท
0817801249
2500
35
6
type2
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:34:23 น.
103
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)
TANSEAN
นางธัญกมล ทองเล็ก
1019600190
19010098
600190
อนุบาล-ประถมศึกษา
43
หมู่ 11 บ้านบ้านใหญ่พัฒนา
หนองแก
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
หนองแก
092-5528080
-
2476
39
9
type1
Y
06 เมษายน 2563 เวลา 09:26:03 น.
104
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดส้มป่อย
WatSomPoiSchool
นางสุภสร ปักการะโถ
1019600191
19010099
600191
อนุบาล-ประถมศึกษา
43
หมู่ 8 บ้านส้มป่อย
หนองแก
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
หนองแก
0626062488
24 พฤษภาคม 2494
39
8
type1
Y
09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:01:35 น.
105
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
Watbanpo School
-
1019600170
19010101
600170
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านโพธิ์
ห้วยป่าหวาย
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
www.watbanpo132.com
ห้วยป่าหวาย
0817736237
036239010
1 มิถุนายน 2483
32
8
type1
Y
20 ตุลาคม 2562 เวลา 17:51:41 น.
106
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดศรีจอมทอง
SRIJOMTHONG SCHOOL
นางไพฤทธิ พูลผล
1019600171
19010102
600171
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านตีนโนน
ห้วยป่าหวาย
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
srijomthong2559@gmail.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/1019600171/
ห้วยป่าหวาย
0613844599
22 กรกฎาคม 2477
30
10
type2
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 12:50:18 น.
107
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองสุทธะ
Wat-nong sutta school
นางสาวกมลวรรณ นครศรี
1019600173
19010104
600173
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้าน 27/2 หนองสุทธะ
ห้วยป่าหวาย
พระพุทธบาท
สระบุรี
18120
ห้วยป่าหวาย
0817809249
12/6/2482
20
16
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 15:12:54 น.
108
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)
Wattontan School
-
1019600148
19010105
600148
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านต้นตาล
ต้นตาล
เสาไห้
สระบุรี
18160
tottanschool2015@gmail.com
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด
036391202
1 สิงหาคม พ.ศ.2468
10
4
type1
Y
26 กันยายน 2560 เวลา 03:24:34 น.
109
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)
Wattachang School
-
1019600149
19010106
600149
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
หมู่ 4 บ้านท่าช้าง
ท่าช้าง
เสาไห้
สระบุรี
18160
watttachangschool2019@gmail.com
https://www.facebook.com/watthachangTachangSchoolSaraburi/
ท่าช้าง
0618531348
2477
15
5
type1
Y
23 ตุลาคม 2563 เวลา 22:08:48 น.
110
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบ้านยาง
Watbanyang
-
1019600151
19010107
600151
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
หมู่ 4 บ้านบ้านยาง
บ้านยาง
เสาไห้
สระบุรี
18160
Surapuntree@gmail.com
-
เทศบาลตำบลบ้านยาง
0866204965
-
16 มิถุนายน 2466
8
3
type1
Y
04 มกราคม 2564 เวลา 22:43:21 น.
111
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
Bansanpradu (Khumprachanusorn)
-
1019600161
19010109
600161
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสันประดู่
บ้านยาง
เสาไห้
สระบุรี
18160
sanpradu@gmail.com
http://www.srb๑.go.th/sanpradu/
0843104697
24 พฤษภาคม 2483
20
5
type1
Y
08 เมษายน 2563 เวลา 10:35:54 น.
112
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)
WATPRAYATOD
-
1019600152
19010110
600152
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
หมู่ 1 บ้านพระยาทด
พระยาทด
เสาไห้
สระบุรี
18160
ต้นตาล-พระยาทด
036391201
12 มิถุนายน 2466
10
4
type1
Y
09 ธันวาคม 2562 เวลา 19:43:51 น.
113
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
watpho
นางสาววิชชุดา แจ่มเสือ
1019600164
19010111
600164
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านหนองไฮ
พระยาทด
เสาไห้
สระบุรี
18160
พระยาทด
036301244
-
10
5
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:58:21 น.
114
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)
wattakaemuangngarmnukloh
-
1019600155
19010112
600155
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสาไห้ 1
หมู่ 6 บ้านบ้านม่วงงาม
ม่วงงาม
เสาไห้
สระบุรี
18160
wattakae@gmail.com
www.wattakae.ac.th/
ม่วงงาม
036391202
-
13052482
18
4
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:16 น.
115
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
watbancokmongkolpachasun
นางณิกัญญา สายธนู
1019600156
19010113
600156
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านโคก
ม่วงงาม
เสาไห้
สระบุรี
18160
ิbancokschool@gmail.com
ม่วงงาม
036332927
-
12022482
20
5
type1
Y
19 กันยายน 2562 เวลา 10:34:46 น.
116
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
watchantaburi (pimphachanuko)
นายชลอ สืบศักดิ์
1019600153
19010114
600153
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสาไห้ 1
หมู่ 6 บ้านเมืองเก่า
เมืองเก่า
เสาไห้
สระบุรี
18160
chantip03@hotmail.com
watchantaburicshool.com
เมืองเก่า
036332230
-
2485
12
3
type1
Y
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:10:23 น.
117
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)
Wat-Banchung
-
1019600150
19010115
600150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านชุ้ง
เริงราง
เสาไห้
สระบุรี
18160
เริงราง
036281506
วันที่ 22 กันยายน 2466
20
13
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:04:50 น.
118
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)
Watsamuhapraditha school
นางสาวอันธิกา ปัญญาสาร
1019600157
19010116
600157
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสวนดอกไม้
สวนดอกไม้
เสาไห้
สระบุรี
18160
-
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้
036340977
-
9 พฤษภาคม 2451
15
2
type1
Y
11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:19:14 น.
119
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
Watchaofa yotwittayanukool
นางศรีสกุล ศรีแก้ว
1019600154
19010117
600154
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านบ้านเจ้าฟ้า
สวนดอกไม้
เสาไห้
สระบุรี
18160
jaofaw@hotmail.com
-
สวนดอกไม้
036731708
-
22 มิถุนายน 2481
10
5
type2
Y
26 กันยายน 2560 เวลา 03:46:08 น.
120
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
อนุบาลเสาไห้
anubansaohai school
นายสุพัน สวัสดิผล
1019600158
19010118
600158
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเสาไห้
หมู่ 6 บ้านเสาไห้
เสาไห้
เสาไห้
สระบุรี
18160
absaohai@gmail.com
เสาไห้
036391196
036391196
15 มิถุนายน 2470
7
1
type3
Y
20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:32:34 น.
121
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านเขาดินใต้
bankaodintai
นายขัติยะ บุญญา
1019600159
19010119
600159
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
หมู่ 12 บ้านเขาดินใต้
หัวปลวก
เสาไห้
สระบุรี
18160
bankaodintai11@gmail.com
หัวปลวก
0970016969
พ.ศ.2512
15
11
type1
Y
15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:36:15 น.
122
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านม่วงฝ้าย
Banmuangfai
นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน
1019600160
19010120
600160
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
หมู่ 10 บ้านบ้านม่วงฝ้าย
หัวปลวก
เสาไห้
สระบุรี
18160
banmuangfai@gmail.com
www.srb1.go.th/mong/
หัวปลวก
036909975
วันที่ 17 กรกฎาคม 2499
30
20
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:08:15 น.
123
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านหนองกะเบา
NONGKABAOSCHOOL
นางพิษณุลักษณ์ บุญทวี
1019600162
19010121
600162
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองกะเบา
หัวปลวก
เสาไห้
สระบุรี
18160
nongkabaoschool@hotmail.com
หัวปลวก
15 มิถุนายน 2483
25
10
type1
Y
08 มีนาคม 2564 เวลา 21:58:19 น.
124
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์)
Watbumphenprot
-
1019600163
19010122
600163
อนุบาล-ประถมศึกษา
44
หมู่ 7 บ้านบ้านแพะ
หัวปลวก
เสาไห้
สระบุรี
18160
watbumphenpot@gmail.com
www.bump.ac.th
หัวปลวก
0819073974
0819073974
10 มิถุนายน พ.ศ. 2466
28
5
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:38:23 น.
125
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดห้วยหวาย
wathuaywai
นางชญาดา มั่นศรี
1019600165
19010123
600165
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านห้วยหวาย
หัวปลวก
เสาไห้
สระบุรี
18160
huaywai@hotmail.co.th
หัวปลวก
0979594356
-
27 พฤษภาคม 2482
20
15
type1
Y
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:38:46 น.
126
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดมงคล
Watmongkol
นายสุชาติ ร่มโพธิ์สระ
1019600291
19010125
600291
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านมงคล
เขาดินพัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
watmongkolschool111@gmail.com
เขาดินพัฒนา
036275929
-
13
0.5
type2
Y
12 ธันวาคม 2561 เวลา 14:13:57 น.
127
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดลาดเขาปูน
watladkaopoon
-
1019600292
19010126
600292
อนุบาล-ประถมศึกษา
46
หมู่ 8 บ้านลาดเขาปูน
บ้านแก้ง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
watladkaopoon1@gmail.com
บ้านแก้ง
0819913340
16 มิถุนายน 2481
12
6
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 10:15:48 น.
128
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสุนันทาราม
watsunantaram
นายศิริโชค ปักการะโถ
1019600299
19010127
600299
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านแก้ง
บ้านแก้ง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
watsunantaram.wordpress.com
บ้านแก้ง
0871222452
30
18.1
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:40:12 น.
129
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดแพะโคก
watphaekhok
นายพิชัย ตุ้งประโคน
1019600298
19010129
600298
อนุบาล-ประถมศึกษา
46
หมู่ 4 บ้านแพะโคก
ผึ้งรวง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
ji23ja@gmail.com
www.srb1.go.th/phaekok/
ผึ้งรวง
0863312358
-
2479
5.2
7.3
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:11:58 น.
130
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดท่าวัว
Watthawua
นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์
1019600296
19010130
600296
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านท่าวัว
ผึ้งรวง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
jidapaaom9@hotmail.com
https://watthawaoschool.wordpress.com/
ผึ้งรวง
097-281-7284
-
18/06/2468
48.9
10.3
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:07:49 น.
131
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
banhuaihinkhawmitthaphapti 213
-
1019600288
19010131
600288
อนุบาล-ประถมศึกษา
46
หมู่ 2 บ้านห้วยหินขาว
ผึ้งรวง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
banhuaihinkhao213@gmail.com
banhuaihinkhao213.wordpress.com
ผึ้งรวง
16 กรกฎาคม 2505
10
2
type1
Y
18 ธันวาคม 2563 เวลา 10:32:10 น.
132
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดพุแค
Wat Phu Khae
นายชรินทร์ อรุณรัตน์
1019600284
19010132
600284
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านพุแค
พุแค
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
Phukhaeschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600284
พุแค
036670150
09/09/2479
15
7
type2
Y
22 มิถุนายน 2561 เวลา 12:40:04 น.
133
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดวังเลน
Watwanglan
นางเมธาวี โกยทา
1019600285
19010133
600285
อนุบาล-ประถมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติ2
หมู่ 5 บ้านวังเลน
พุแค
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
watwanglenschool@gmail.com
พุแค
036230185
036230185
2512
28
10
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:48 น.
134
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดหนองหว้า
Watnongwa
-
1019600286
19010134
600286
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองหว้า
พุแค
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
พุแค
0844748673
3 กันยายน พ.ศ. 2495
20
10
type1
Y
22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:36:37 น.
135
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดใหม่สามัคคีธรรม
watmaisamakeethum
-
1019600295
19010135
600295
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2
หมู่ 6 บ้านแพะตีนดง
พุแค
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
พุแค
2498
15
7
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 23:55:01 น.
136
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
Naphrlan Phibunsongkhro
นายชาญณรงค์ แสงนวล
1019600287
19010136
600287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เฉลิมพระเกียรติ2
หมู่ 2 บ้านหน้าพระลาน
หน้าพระลาน
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
http://school.bed.go.th
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
036351118
036347563
6 มิถุนายน 2496
26
10
type3
Y
26 กันยายน 2560 เวลา 03:11:56 น.
137
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านหนองจาน
ฺBannongchan
นายสุรัตน์ ประคำ
1019600283
19010137
600283
อนุบาล-ประถมศึกษา
47
หมู่ 6 บ้านหนองจาน
หน้าพระลาน
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
bannongchan@hotmail.com
-
หน้าพระลาน
036-723856
036-723856
10 กันยายน 2507
25
15
type1
Y
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:35:22 น.
138
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
Khaoruak School
นางสายสมร สิงห์ดา
1019600281
19010138
600281
อนุบาล-ประถมศึกษา
47
หมู่ 4 บ้านเขารวก
หน้าพระลาน
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
kaurua@chaiyo.com
อบต.หน้าพระลาน
089-9055905
20 มิถุนายน 2504
25
10
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 14:20:47 น.
139
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)
Bankungkaokeaw (sompaoratbumrung)
นางสาวณิชาภัทร์ พลดร
1019600282
19010139
600282
อนุบาล-ประถมศึกษา
47
หมู่ 3 บ้านคุ้งเขาเขียว
หน้าพระลาน
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18240
kungschool2560@gmail.com
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
036261465
17/05/2514
30
10
type1
Y
27 มกราคม 2563 เวลา 09:18:33 น.
140
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดป่าคา
Watpaka
นางสาวรินทร์ลภัส พัฒน์เมธากูล
1019600290
19010140
600290
อนุบาล-ประถมศึกษา
46
หมู่ 8 บ้านป่าคา
ห้วยบง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
watpakaschool@gmail.com
www.facebook.com/Watpakaschool2558/
ห้วยบง
092-8645993
พ.ศ. 2481
15
5
type1
Y
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:11:35 น.
141
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
Wathuaybong School
นางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย์
1019600294
19010141
600294
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1
หมู่ 2 บ้านห้วยบง
ห้วยบง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
ห้วยบง
036275316
พ.ศ. 2481
12
5
type1
Y
17 มกราคม 2560 เวลา 13:29:52 น.
142
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
วัดสาธุประชาสรรค์
SATHUPRACHASAN
นายดิษฐพงษ์ เจริญลาภ
1019600293
19010142
600293
อนุบาล-ประถมศึกษา
46
หมู่ 9 บ้านสาธุประชาสรรค์
ห้วยบง
เฉลิมพระเกียรติ
สระบุรี
18000
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600293
ห้วยบง
036369025
24/06/2502
12
4
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:17:03 น.
143
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
ชุมชนวัดบำรุงธรรม
chumchonwatbomrungthum
นายอิทธิรัตน์ ควรชม
1019600024
19020001
600024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดีศรีตำบล
หมู่ 10 บ้านชะอม
ชะอม
แก่งคอย
สระบุรี
18110
wiyada_wiyo@hotmail.com
http://member.thainet/b
ชะอม
036714584
036714584
13 ก.ค. 2499
25
27
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 16:06:12 น.
144
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดกะเหรี่ยงคอม้า
watkareangkorma
นายสาธิต รื่นเริงใจ
1019600025
19020002
600025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า
ชะอม
แก่งคอย
สระบุรี
18110
watkareang_sc@hotmail.com
ชะอม
036679801
036679801
พ.ศ.2503
32
35
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:31 น.
145
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบึงไม้
bungmai
นางปราณีต จีนบุญมี
1019600027
19020003
600027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านบึงไม้
ชะอม
แก่งคอย
สระบุรี
18110
bungmaischool@hotmail.com
-
ชะอม
-
-
19 มกราคม 2511
30
32
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 12:02:23 น.
146
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสุนทริกาวาส
Watsoontarikawad School
นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์
1019600030
19020004
600030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านมะขามป้อมใหม่
ชำผักแพว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
suntarikawat@chaiyo.com
http://www.suntarikawat
ชำผักแพว
036237478
2483
15
20
type1
Y
26 มีนาคม 2564 เวลา 13:42:33 น.
147
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดโคกกรุง
Watkhokkrung
นายธนพงษ์ อินทนิจ
1019600060
19020005
600060
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกกรุง
ชำผักแพว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
kokkrung@gmail.com
www.saraburi2.org/skj1
ชำผักแพว
036241930
-
1 มกราคม 2481
10
10
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:17:11 น.
148
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดชำผักแพว
watchampakpeaw
-
1019600061
19020006
600061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านชำผักแพว
ชำผักแพว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ชำผักแพว
036714091
036714091
2476
16
19
type2
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:42:33 น.
149
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านดง
watbandong
ดร.พิชิตชัย บุปผาโท
1019600063
19020007
600063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านดง
ชำผักแพว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ชำผักแพว
036714089
12/04/2523
15
18
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:35:34 น.
150
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านโคกสะอาด
Bankhoksa-ard
นางกชกร รุ่งหัวไผ่
1019600067
19020008
600067
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด
ตาลเดี่ยว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
khoksaard@hotmail.com
saraburi2.org/skrj3
ตาลเดี่ยว
036262193
036262193
6 พ.ค. 2494
4.5
6
type2
Y
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:31:18 น.
151
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดนาบุญ
WATNABOON
นายชุมพร บุญน้อม
1019600062
19020009
600062
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านนาบุญ
ตาลเดี่ยว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ตาลเดี่ยว
036670433
2481
6
8
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 15:06:08 น.
152
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดตาลเดี่ยว
wattandeaw
นายประสบ โชติกวิรัตน์
1019600051
19020010
600051
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก่งคอยร่วมใจ
หมู่ 2 บ้านตาลเดี่ยว
ตาลเดี่ยว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
wattandeaw.school@gmail.com
https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว-115331935242557/
ตาลเดี่ยว
036245612
036245612
11 มิถุนายน พ.ศ. 2466
10
5
type2
Y
13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:54:54 น.
153
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดขอนหอม
watkhonhorm
นายภูษา ชาติชนะ
1019600050
19020011
600050
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านขอนหอม
ตาลเดี่ยว
แก่งคอย
สระบุรี
18110
khonhomschool2556@gmail.com
gg.gg/fb1019600050
ตาลเดี่ยว
036245611
-
18 พฤษภาคม 2482
10
5
type1
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:46:03 น.
154
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดเตาปูน
wattaopoon
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
1019600052
19020012
600052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านมอญ
เตาปูน
แก่งคอย
สระบุรี
18110
wtp.sri2@gmail.com
www.wattaopoon.ac.th
เตาปูน
036-262926
036-262926
8 มิ.ย. 2466
12
6
type2
Y
04 มีนาคม 2564 เวลา 09:48:32 น.
155
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
nicomtubkwangsongkro2
นางฌญมน อรรคพันธุ์
1019600033
19020013
600033
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านโป่ง
ทับกวาง
แก่งคอย
สระบุรี
18260
-
-
เทศบาลตำบลทับกวาง
-
-
2483
12
12
type2
Y
06 มีนาคม 2563 เวลา 10:32:45 น.
156
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับบอน
Bansubbon
-
1019600034
19020014
600034
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านซับบอน
ทับกวาง
แก่งคอย
สระบุรี
18260
subboon.school@gmail.com
เทศบาลตำบลทับกวาง
036340117
-
2502
26
15
type1
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 12:12:11 น.
157
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองผักบุ้ง
Bannongpakbung
นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี
1019600036
19020016
600036
อนุบาล-ประถมศึกษา
uninet
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองผักบุ้ง
ทับกวาง
แก่งคอย
สระบุรี
18260
Bannongpakbungschool@gmail.com
-
เทศบาลเมืองทับกวาง
0895402479
-
พ.ศ.2493
6
8
type2
Y
08 เมษายน 2562 เวลา 18:56:42 น.
158
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดป่าไผ่
watparpai
นางวาสนา สุขธนู
1019600037
19020017
600037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านป่าไผ่
ทับกวาง
แก่งคอย
สระบุรี
18260
watparpai@hotmail.com
parpai.ac.th
เทศบาลเมืองทับกวาง
036262658
036262658
2482
12
5
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 10:41:36 น.
159
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
CHUMCHUNNIKOMTUBKWANGSONGKROE1
นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก
1019600031
19020019
600031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านเขามัน
ทับกวาง
แก่งคอย
สระบุรี
18260
somkiat.suthon@gmail.com
เทศบาลเมืองทับกวาง
36357461
036357461
18 มิถุนายน 2482
10
15
type3
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 07:59:10 น.
160
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
อนุบาลทับกวาง
Anubantabkwang School
นางศรีนวน เมยขุนทด
1019600032
19020020
600032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านทับกวาง
ทับกวาง
แก่งคอย
สระบุรี
18260
Tupkwangschool_2@hotmail.com
www.anubantk.ac.th
เทศบาลเมืองทับกวาง
36357391
036357391
01 พฤศจิกายน 2477
12
13
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:12:16 น.
161
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดท่าคล้อ
Watthakhow
นายสมัย กวางโตน
1019600041
19020021
600041
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านท่าคล้อเหนือ
ท่าคล้อ
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ท่าคล้อ
36253237
29/11/2484
20
15
type1
Y
30 กันยายน 2563 เวลา 18:34:39 น.
162
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดถ้ำเต่า
wattumtaoschool
นายเกรียงไกร โมราบุตร
1019600057
19020022
600057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านถ้ำเต่า
ท่าคล้อ
แก่งคอย
สระบุรี
18110
tumtaoschool@hotmail.com
www.watthamtao.ac.th
ท่าคล้อ
0890304959
20 ตุลาคม 2503
30
25
type2
Y
11 ธันวาคม 2562 เวลา 13:38:02 น.
163
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
Wat hadsongkheaw 'Somboonwittayakarn'
นายปองภพ ศรีนาดี
1019600046
19020024
600046
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหาดสองแควใต้
ท่าคล้อ
แก่งคอย
สระบุรี
18110
hadsongkhaew@gmail.com
hadsongkhaew.ac.th
ท่าคล้อ
0927562719
22 มิถุนายน 2477
14
12
type1
Y
16 มกราคม 2564 เวลา 20:33:28 น.
164
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
watthasiphonuea
นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี
1019600043
19020025
600043
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าตูม
ท่าตูม
แก่งคอย
สระบุรี
18110
wts@saraburi2.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600043
036715663
2479
15
9
type1
Y
01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00:55 น.
165
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดโป่งมงคล
pongmongkol
-
1019600028
19020026
600028
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโป่งมงคล
ท่ามะปราง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
pmkschoolthai@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1019600028
อบต.ท่ามะปราง
036715050
036715050
1 พฤษภาคม 2517
20
22
type1
Y
18 มีนาคม 2563 เวลา 02:12:23 น.
166
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดโป่งก้อนเส้า
watpongkonsao
นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร
1019600038
19020027
600038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านโป่งก้อนเส้า
ท่ามะปราง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
somrudee.onpeng@gmail.com
watphongkonsao.wordpress.com/
ท่ามะปราง
-
-
15/05/2516
30
32
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:56:38 น.
167
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดท่ามะปราง
Watthamaprang
นายอุเทน เชื้อวังคำ
1019600026
19020028
600026
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่ามะปราง
ท่ามะปราง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ท่ามะปราง
-
0
12 ตุลาคม 2503
16
16
type1
Y
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:26:39 น.
168
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
ฺBANTADTAI (SANITCHAIWITTHAYAKAN)
นายเริงฤทธิ์ บุญพร
1019600044
19020029
600044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านธาตุใต้
บ้านธาตุ
แก่งคอย
สระบุรี
18110
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1019600044
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
036200780
19/05/2482
4.6
2
type1
Y
05 มีนาคม 2564 เวลา 18:35:34 น.
169
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านป่าวังกวาง
Banpawangkwang
นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ
1019600045
19020030
600045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังกวาง
บ้านป่า
แก่งคอย
สระบุรี
18110
banpa2555@hotmail.co.th
banpawangkwang.com/
บ้านป่า
36306020
-
2523
10
8
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:34:13 น.
170
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านช่อง
Banchong
นางพิจิตรา มารมย์
1019600040
19020031
600040
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านช่องใต้
บ้านป่า
แก่งคอย
สระบุรี
18110
banchongschool.ac.th
บ้านป่า
036262330
-
10/07/2483
10
6
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 13:43:10 น.
171
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ่อโศรก
Watborsrok
-
1019600053
19020032
600053
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านบ่อโศรก
สองคอน
แก่งคอย
สระบุรี
18110
Borshorkschool@hotmail.com
-
สองคอน
-
-
8 สิงหาคม 2498
22
15
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:53:48 น.
172
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
Praphutthabat noi mittraparb No.69
นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์
1019600054
19020033
600054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดีศรีตำบล
หมู่ 10 บ้านพระบาทน้อย
สองคอน
แก่งคอย
สระบุรี
18110
pbnadmin@pbn.ac.th
pbn.ac.th
สองคอน
036262538
036262538
13 พฤษภาคม 2490
11
9
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:13:21 น.
173
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสองคอนกลาง
watsongkonklang
นายวิจิตร์ พิกุลทอง
1019600056
19020035
600056
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสองคอน
สองคอน
แก่งคอย
สระบุรี
18110
wijit-08@outllok.com
www.watsongkonklang.org
สองคอน
36245954
10 กุมภาพันธ์ 2478
15
6
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 12:43:05 น.
174
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองสองห้อง
BanNongsonghong
นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน
1019600058
19020036
600058
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองสองห้อง
แก่งคอย
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ห้วยแห้ง
0965253646
8/5/2518
20
25
type1
Y
09 มีนาคม 2563 เวลา 14:44:08 น.
175
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดเขาลาดวนาราม
klowlardwanaram
นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิม
1019600059
19020037
600059
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยศึกษาเมืองใหม่
หมู่ 4 บ้านเขาแย้
ห้วยแห้ง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
watkhaoladschool@gmail.com
-
ห้วยแห้ง
036200519
-
2477
10
15
type1
Y
04 เมษายน 2562 เวลา 12:23:41 น.
176
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบุรีการาม
Wat Burikaram
-
1019600064
19020038
600064
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 10 บ้านบ้านบุใหญ่
ห้วยแห้ง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
watburikaram61@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600064
ห้วยแห้ง
036679808
2 กรกฎาคม 2502
17
19
type1
Y
18 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:13:22 น.
177
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
Nongnumkheow
นายชัชวาลย์ วงศ์อนันต์
1019600065
19020039
600065
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองปรือ
ห้วยแห้ง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ห้วยแห้ง
36340145
-
10 พฤษภาคม 2507
14.5
16
type1
Y
09 ตุลาคม 2561 เวลา 09:40:25 น.
178
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดห้วยคงคาวราวาส
Wathuaikhongkhawarawat
นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล
1019600066
19020040
600066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านห้วยแห้ง
ห้วยแห้ง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
huaikhongkha@gmail.com
www.huaikhongkha.com
ห้วยแห้ง
036670249
036670249
15 มิถุนายน 2481
13
15
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:28:57 น.
179
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดศรัทธาเรืองศรี
watsattharuengsri
ดร.ศิริญญา ภิญโญ
1019600029
19020041
600029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านไร่
ห้วยแห้ง
แก่งคอย
สระบุรี
18110
ห้วยแห้ง
36237587
10ตุลาคม2503
14
17
type1
Y
25 มีนาคม 2564 เวลา 18:49:29 น.
180
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านผังสามัคคี
banpangsamakkee
นางสาวสิริจินดา แก้วมณี
1019600047
19020042
600047
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านผังพัฒนา
หินซ้อน
แก่งคอย
สระบุรี
18110
banphang047@gmail.com
0805803622
2500
35
30
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:41:32 น.
181
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหินซ้อน
ฺBanhinsorn
นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล
1019600048
19020043
600048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านหินซ้อน
หินซ้อน
แก่งคอย
สระบุรี
18110
banhinsorn@gmail.com
http:// เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
หินซ้อน
036722250
-
12 กุมภาพันธ์ 2478
35
30
type2
Y
29 มีนาคม 2563 เวลา 11:48:34 น.
182
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
watkumhuk
-
1019600097
19020045
600097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกุ่มหัก
กุ่มหัก
หนองแค
สระบุรี
18140
watkumhukschool@gmail.com
กุ่มหัก
036-383708
1 สิงหาคม 2481
55
3
type1
Y
27 เมษายน 2563 เวลา 10:53:54 น.
183
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
Wat Khon Cha-Ngok
นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์
1019600068
19020046
600068
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านขอนชะโงก
คชสิทธิ์
หนองแค
สระบุรี
18250
khonchangok@gmail.com
goo.gl/u2Zg9D
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์
036375111
1 สิงหาคม 2481
40
12
type2
Y
26 ธันวาคม 2560 เวลา 02:52:35 น.
184
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
Waichaialermmit ( Pisanwittayakom)
นายกิตติธัช มะลิวงษ์
1019600070
19020047
600070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกขี้เหล็ก
คชสิทธิ์
หนองแค
สระบุรี
18250
hinehine@rocketmail.com
-
คชสิทธิ์
0989925359
-
20 พฤษศจิกายน 2466
35
15
type1
Y
01 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00:59 น.
185
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
Wat-Santi-Wihan
นางสาวนพวรรณ ชุบไธสง
1019600072
19020049
600072
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโคกตูม
โคกตูม
หนองแค
สระบุรี
18250
santiwihan@gmail.com
https://www.facebook.com/santiwihanschool
โคกตูม-โพนทอง
036733853
-
2481
43
23
type2
Y
31 มีนาคม 2564 เวลา 13:58:32 น.
186
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
ชุมชนวัดไทยงาม
Chomchonwatthaingam
นายวรวิชญ์ คำพุ่ม
1019600075
19020050
600075
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไทยงาม
โคกแย้
หนองแค
สระบุรี
18230
thaingam_school@hotmail.com
thaingam.ac.th
โคกแย้
-
-
9 มิถุนายน 2482
33.2
11.4
type2
Y
02 ธันวาคม 2562 เวลา 10:14:04 น.
187
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองจอกใหญ่
Watnongjokyai
นายวรินทร จูปรางค์
1019600076
19020051
600076
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองจอกใหญ่
โคกแย้
หนองแค
สระบุรี
18230
wjy@saraburi2.go.th
-
036670384
20 เมษายน 2498
37
12
type2
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 13:21:57 น.
188
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองผักชี
watnongphakchee
-
1019600077
19020052
600077
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองผักชี
โคกแย้
หนองแค
สระบุรี
18230
watnongphakchee@gmail.com
โคกแย้
036305025
2477
50
15
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:19:18 น.
189
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
Watnongsamak
นายสมชาย รักญาติ
1019600079
19020053
600079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองสมัคร
โคกแย้
หนองแค
สระบุรี
18230
nongsamak@hotmail.com
โคกแย้
036387144
7 มิถุนายน 2482
38
18
type2
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 16:04:31 น.
190
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
Watbualoy(samakkeesongkroh)
นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์
1019600073
19020054
600073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบัวลอย
บัวลอย
หนองแค
สระบุรี
18230
watbualoy.school@windowslive.com
บัวลอย
036726233
16 มิถุนายน 2466
39
13
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 18:25:01 น.
191
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
sunmakaboknoysamakee
นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล
1019600074
19020055
600074
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสันมะค่า
บัวลอย
หนองแค
สระบุรี
18230
sanmaka2512@gmail.com
null
บัวลอย
0843399717
-
2481
35
20
type1
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 13:54:05 น.
192
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
watratsattatam
นางเกศินีย์ จุลพันธ์
1019600092
19020056
600092
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านไผ่ต่ำ
ไผ่ต่ำ
หนองแค
สระบุรี
18140
ไผ่ต่ำ
36325759
9/7/2547
45
5
type1
Y
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:15:53 น.
193
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดโพนทอง
pontong
-
1019600071
19020057
600071
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโพนทอง
โพนทอง
หนองแค
สระบุรี
18250
pontongschool@thaimail.com และ phontongschool18250@gmail.com
www.pontong.saraburi2.net
โคกตูม-โพนทอง
0955711830
-
พ.ศ. 2477
49
18
type1
Y
08 มีนาคม 2564 เวลา 15:12:25 น.
194
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดโคกกลาง
watkongkang
-
1019600069
19020058
600069
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 8 บ้านหนองเรือ
โพนทอง
หนองแค
สระบุรี
18250
somsak272@gmail.com
โคกตุม-โพนทอง
0823452716
16 พฤษภาคม 2484
40
16
type1
Y
25 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:42:44 น.
195
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
WATRATJALEARN
-
1019600091
19020059
600091
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านแปดอาร์
หนองแขม
หนองแค
สระบุรี
18140
pongsakrodpong@gmail.com
www.watratjalearn.com
หนองแขม
036717120
036717120
13/07/2479
45
10
type2
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:25:26 น.
196
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองอ่างทอง
nongangthong
-
1019600095
19020060
600095
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองอ่างทอง
หนองแขม
หนองแค
สระบุรี
18140
nongangthongschool@gmail.com
nongangthongschool.net
หนองแขม
036298134
-
14 สิงหาคม 2481
80
12
type1
Y
10 กันยายน 2563 เวลา 15:13:59 น.
197
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)
anubalnongkhae
นายอุทัย สังข์วงษ์
1019600087
19020061
600087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านโคกใหญ่
หนองไข่น้ำ
หนองแค
สระบุรี
18140
uts0812936737@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
0812936737
16 กรกฎาคม 2478
40
3
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 11:05:57 น.
198
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองตะเฆ่
Wat Nongtakae
นางอัจฉรา ลุนภูงา
1019600084
19020063
600084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองตะเฆ่
หนองจรเข้
หนองแค
สระบุรี
18140
school@watnongtakae.ac.th
www.watnongtakae.ac.th/
หนองจรเข้
036387402
036387402
1 กันยายน 2473
42
6
type2
Y
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:18:05 น.
199
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านไผ่
watbanpai
-
1019600107
19020064
600107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านบ้านไผ่
หนองจิก
หนองแค
สระบุรี
18230
wpp.001@saraburi2.go.th
watpai@hotmail.com
หนองจิก
-
-
2482
30
15
type1
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:52:53 น.
200
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)
Watnongjik(Bunmeeprachanukool)
นางปัญชนิตย์ โอปั่น
1019600108
19020065
600108
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองจิก
หนองจิก
หนองแค
สระบุรี
18230
Watnongjikschool@gmail.com
อบต.หนองจิก
-
2475
32
30
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 16:17:28 น.
201
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านจาน
watbanjan
-
1019600102
19020066
600102
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านจาน
หนองนาก
หนองแค
สระบุรี
18230
watbanjanschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1019600102
หนองนาก
036387656
19 มิถุนายน 2496
25
15
type1
Y
21 เมษายน 2564 เวลา 08:51:53 น.
202
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองครก
watnongkrok
นางสมคิด จันขุนทศ
1019600103
19020067
600103
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 5 บ้านหนองครก
หนองนาก
หนองแค
สระบุรี
18230
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1019600103
หนองนาก
036387600
พ.ศ. 2476
25
10
type2
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:50:49 น.
203
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
watrongsang kulpaisanwittaya
นายคมสัน แจ้งมรคา
1019600088
19020069
600088
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์
หมู่ 2 บ้านร่องแซง
หนองปลาหมอ
หนองแค
สระบุรี
18140
narong4221@hotmail.com
หนองปลาหมอ
036379107
036379107
16 เมษายน 2482
34
23
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:16 น.
204
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองปลาหมอ
Watnongpamor
นายมนตรี สุวรรณเนตร
1019600086
19020070
600086
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองปลาหมอ
หนองปลาหมอ
หนองแค
สระบุรี
18140
watnongplamorschool@gmail.com
หนองปลาหมอ
036373911
20/04/2468
38
7
type2
Y
11 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00:35 น.
205
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
BANMAITUNGDINKOR
นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์ุ
1019600089
19020071
600089
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านใหม่
หนองปลิง
หนองแค
สระบุรี
18140
ิbanmai_tdk@hotmail.com
sites.google.com/a/saraburi2.go.th/saraburi2/banmai
หนองปลิง
-
-
1 พฤษภาคม 2519
63
4
type2
Y
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:29:44 น.
206
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองปลิง
Watnongpling
นางสาววรนิษฐา จำปา
1019600093
19020072
600093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์
หมู่ 4 บ้านหนองปลิง
หนองปลิง
หนองแค
สระบุรี
18140
Nongpling57@Gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600093
หนองปลิง
36363019
036226288
12 กรกฎาคม 2479
56
10
type2
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:51 น.
207
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
watnongsadao (soontornpitaya)
นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ
1019600094
19020073
600094
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองสะเดา
หนองปลิง
หนองแค
สระบุรี
18140
หนองปลิง
01/07/2485
41
5.4
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:40:30 น.
208
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)
Banklongha Ratbamrung
-
1019600096
19020074
600096
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองโรง
หนองโรง
หนองแค
สระบุรี
18140
bankholg5.sbri2@gmail.com
-
หนองโรง
036-277700
-
พ.ศ.2500
50
15
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:09:18 น.
209
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดคลองห้า
watklongha
นางสาวกันตนา จิตรบรรจง
1019600098
19020075
600098
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านคลองห้า
หนองโรง
หนองแค
สระบุรี
18140
watklongha.blogspot.com
อบต.หนองโรง
036717542
036717542
10 มิถุนายน 2485
60
15
type2
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 17:36:32 น.
210
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดราษฎร์บำรุง
watratbumroong
นายเวียงชัย ลุนภูงา
1019600099
19020076
600099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านคลองสิบ
หนองโรง
หนองแค
สระบุรี
18140
ratbumroong@hotmail.com
www.ratbumroong.ac.th
หนองโรง
035799570
035799571
15 กันยายน 2479
52
10
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 13:20:41 น.
211
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดลำบัว
Watlumbua
นายอำนาจ สุคตะ
1019600100
19020077
600100
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านศรีปทุม
หนองโรง
หนองแค
สระบุรี
18140
lumbua@gmail.com
ssvp6.saraburi2.org
หนองโรง
036383960
036383958
1 มิถุนายน 2482
50
5
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:03 น.
212
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองโรง
watnongrongschool
นายบุญส่ง ทุมมี
1019600101
19020078
600101
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองโรง
หนองโรง
หนองแค
สระบุรี
18140
nongrong_ka@hotmail.com
หนองโรง
036383224
28 มิถุนายน 2482
50
5
type1
Y
03 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:55:09 น.
213
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านลาด
watbanlad
นายวิชัย พรหมบุตร
1019600083
19020079
600083
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านลาด
ห้วยขมิ้น
หนองแค
สระบุรี
18230
sapapsavad.m@chaiyo.com
หินกอง
0986161309
036337307
24/06/2494
34
10
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42:11 น.
214
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดห้วยขมิ้น
WATHUAYKHAMIN
-
1019600104
19020080
600104
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านห้วยขมิ้น
ห้วยขมิ้น
หนองแค
สระบุรี
18230
ห้วยขมิ้น
036-336973
036-390237
2466
28
8
type1
Y
05 เมษายน 2562 เวลา 13:59:07 น.
215
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดห้วยทองหลาง
Wathuaythonglang
-
1019600105
19020081
600105
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยทองหลาง
ห้วยขมิ้น
หนองแค
สระบุรี
18230
htl19020081@gmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง-891138187633586/
ห้วยขมิ้น
0812519986
-
2483
27
7
type1
Y
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:19:28 น.
216
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
HINKONGPIBOOLANUSORN
นางสาวพรรณวดี ปามุทา
1019600106
19020082
600106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหินกอง
ห้วยขมิ้น
หนองแค
สระบุรี
18230
hkpb_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600106
เทศบาลตำบลห้วยขมิ้น
096-883-3072
-
1 กันยายน 2487
35
8
type3
Y
26 ธันวาคม 2562 เวลา 13:23:22 น.
217
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)
bannongjik
นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี
1019600082
19020083
600082
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้าน
ห้วยขมิ้น
หนองแค
สระบุรี
18230
bannongjik1@hotmail.com
เทศบาลตำบลหินกอง
0818642397
12/06/2482
35
5
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 19:23:04 น.
218
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
Wathuaysai(adileksanpachanuson
นายประสงค์ สุขเอิบ
1019600081
19020085
600081
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยทราย
ห้วยทราย
หนองแค
สระบุรี
18230
hauysai_p@hotmail.com
https://sites.google.com/a/saraburi2.go.th/wathuaysaischool/
ห้วยทราย
36379541
24/12/2488
60
12
type2
Y
17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:48:53 น.
219
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
Chumchonwatklongsai
นายพิทักษ์สัน บัวภา
1019600194
19020086
600194
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านคลองไทร
คลองเรือ
วิหารแดง
สระบุรี
18150
Klongsai_school2556@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600194
คลองเรือ
036277587
036277628
2485
48
7
type3
Y
14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:38:35 น.
220
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดเขาแก้วมุขดาราม
Wadkaokaewmukdaram
-
1019600196
19020087
600196
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยกรวด
คลองเรือ
วิหารแดง
สระบุรี
18150
kaokaew.saraburi2.net/
คลองเรือ
0910310936
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506
50
10
type1
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 10:20:01 น.
221
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสมานมิตรมงคล
Wadsamhanmitmongkon
นางสาวสุเนตร จำปาทอง
1019600200
19020088
600200
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสมานมิตรมงคล
คลองเรือ
วิหารแดง
สระบุรี
18150
wsmm@saraburi2.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600200
คลองเรือ
0957959824
11 ก.ย. 2498
75
10
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 17:05:38 น.
222
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านราษฎร์เจริญ
Banratcharoen
นางสาวศิราณี ศาตศิลป์
1019600195
19020091
600195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านราษฎร์เจริญ
เจริญธรรม
วิหารแดง
สระบุรี
18150
เจริญธรรม
0867630354
15 ธันวาคม 2499
50
7
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 10:15:47 น.
223
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
Watkhoanoijomsawan
-
1019600197
19020092
600197
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเขาน้อยจอมสวรรค์
เจริญธรรม
วิหารแดง
สระบุรี
18150
เจริญธรรม
036719025
2 พฤษภาคม 2505
55
7
type1
Y
19 มกราคม 2564 เวลา 11:20:38 น.
224
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดเจริญธรรม
watjareantum
นางสาวธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ
1019600198
19020093
600198
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเจริญธรรม
เจริญธรรม
วิหารแดง
สระบุรี
18150
watjareantum@gmail.com
http://school.obec.go.t
เจริญธรรม
036277973
030277974
20 กรกฎาคม 2482
60
3
type2
Y
27 ธันวาคม 2562 เวลา 08:54:08 น.
225
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดศรีสัจจาวาส
wadsrisatjawat
นางดัชณี ปานหงษ์
1019600199
19020094
600199
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองตะเคียน
บ้านลำ
วิหารแดง
สระบุรี
18150
Wadsri.61@gmail.com
บ้านลำ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2506
45
6
type1
Y
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:10:19 น.
226
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
Watkokkratai
นางสาวนิตพร บุญหนัก
1019600205
19020095
600205
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกกระต่าย
บ้านลำ
วิหารแดง
สระบุรี
18150
บ้านลำ
36377508
18 มิถุนายน 2482
43
1
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:21:39 น.
227
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านดอน
wadbandon
นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์
1019600206
19020096
600206
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านดอน
บ้านลำ
วิหารแดง
สระบุรี
18150
-
-
บ้านลำ
-
-
27 มิถุนายน 2482
50
3
type2
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 15:33:08 น.
228
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองตาบุญ
Wadnongtaboon
นายปัญญา เต็งชัยภูมิ
1019600208
19020097
600208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สหวิทยศึกษาสุวรรณศร
หมู่ 4 บ้านหนองตาบุญ
บ้านลำ
วิหารแดง
สระบุรี
18150
wadnongtaboon@gmail.com
บ้านลำ
036-277822
2480
36
7
type2
Y
04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:10 น.
229
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
chomchonwatwiharndang
นางสาวกาญจนา สุรินยา
1019600202
19020098
600202
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวิหารแดง
วิหารแดง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
เทศบาลตำบลวิหารแดง
36377510
036377510
1 กรกฎาคม 2505
45
2
type2
Y
04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:56:31 น.
230
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดเกาะเซิงหวาย
Watkhocherngwai
นายชุมพล ปิลกศิริ
1019600203
19020099
600203
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเกาะเชิงหวาย
วิหารแดง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
wor_kang@hotmail.co.th
วิหารแดง
036377229
23 มิถุนายน 2482
50
7
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 11:02:26 น.
231
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านบางกง
banbangkong
นายพิพัฒน์ อรรถจินดา
1019600210
19020100
600210
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านบางกง
วิหารแดง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
banbangkong@gmail.com
วิหารแดง
036353147
036353147
1/06/2483
40
7
type2
Y
28 เมษายน 2564 เวลา 10:37:17 น.
232
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
watnorngsuang
นายนรุติชัย เกิดบุญ
1019600216
19020101
600216
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองสรวง
หนองสรวง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
หนองสรวง
0892177710
-
50
2
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:16 น.
233
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)
watbanlum school
-
1019600213
19020102
600213
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านลำ
หนองสรวง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
banlum2012@hotmail.com
www.sarburi2org/svns4
หนองสรวง
2445
46
5
type1
Y
19 มกราคม 2564 เวลา 20:58:28 น.
234
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสหกรณ์รังสรรค์
watsakakornrungsan
นายชาตรี สรรพโส
1019600214
19020103
600214
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสหกรณ์
หนองสรวง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
หนองสรวง
พศ.2505
52
12
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 15:11:09 น.
235
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองโพธิ์
WATNONGPHO SCHOOL
นายอาณัติ พิกุลแก้ว
1019600207
19020104
600207
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านหนองโพธิ์
หนองสรวง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
nongpo2483@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1019600207
เทศบาลตำบลวิหารแดง
36377511
036377511
15 มิถุนายน 2483
40
1
type2
Y
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:57:08 น.
236
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
อนุบาลวิหารแดง
anubanwihandang
นายสันติ คงศิลป์
1019600209
19020105
600209
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองสรวง
หนองสรวง
วิหารแดง
สระบุรี
18150
Anubanwihandangschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1019600209&page=info
วิหารแดง
36377507
036377536
2499
42
2
type3
Y
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:31:16 น.
237
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหัวถนน
banhuathanon
-
1019600211
19020106
600211
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหัวถนน
หนองหมู
วิหารแดง
สระบุรี
18150
หนองหมู
0802976548
พ.ศ.2512
ุ66
12
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 13:10:59 น.
238
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดคลองใหม่
wadklongmai School
-
1019600212
19020107
600212
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองใหม่
หนองหมู
วิหารแดง
สระบุรี
18150
kmwatklongmai@gmail.com
หนองหมู
36237988
7 กันยายน 2505
30
15
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 13:07:52 น.
239
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสร้างบุญ
watsangboon
-
1019600215
19020108
600215
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสร้างบุญ
หนองหมู
วิหารแดง
สระบุรี
18150
watsangboon.school682@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
หนองหมู
20 มิถุนายน 2483
49
16
type1
Y
24 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05:33 น.
240
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
wathnongmootai
นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์
1019600217
19020109
600217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองหมูใต้ฯ
หนองหมู
วิหารแดง
สระบุรี
18150
wnm@saraburi2.go.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1019600217
เทศบาลตำบลหนองหมู
36353146
-
15 ก.ย.2477
55
10
type2
Y
27 ธันวาคม 2563 เวลา 13:47:08 น.
241
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับกระดาน
bansabkradarn
นายสมพร หว่างกล่อม
1019600234
19020110
600234
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านซับกระดาน
ซับสนุ่น
มวกเหล็ก
สระบุรี
18220
sabkradarn.school@gmail.com
ซับสนุ่น
036200553
2 กรกฎาคม 2517
57.4
29.8
type1
Y
23 มีนาคม 2564 เวลา 14:53:28 น.
242
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับสนุ่น
Bansubsanoon
นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์
1019600236
19020112
600236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านซับสนุ่น
ซับสนุ่น
มวกเหล็ก
สระบุรี
18220
subsanoon2518@gmail.com
gg.gg/subsanoon2518
อบต.ซับสนุ่น
036902149
036902149
2518
64
34
type2
Y
25 ตุลาคม 2563 เวลา 11:16:18 น.
243
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านโป่งเกตุ
Banphongket
นายเล็ก ชนะชัย
1019600237
19020113
600237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กสิกรรมธรรมชาติ
หมู่ 3 บ้านบ้านโป่งเกตุ
ซับสนุ่น
มวกเหล็ก
สระบุรี
18220
banphongket@hotmail.com
www.facebook.com/BanphongketSchool/
ซับสนุ่น
036670648
1 พค 2521
81
40
type2
Y
04 เมษายน 2562 เวลา 21:22:28 น.
244
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
Bansubnoitaisamukkee
นางวินิจฉัย อ่อสำอางค์
1019600219
19020114
600219
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ซับสนุ่น
มวกเหล็ก
สระบุรี
18220
b.subnoitaisamukkee@gmail.com
ซับสนุ่น
0615858961
2519
70
30
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:58:50 น.
245
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านเขาไม้เกวียน
BanKhomaikwean School
นายศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์
1019600243
19020115
600243
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
kmk-school@hotmail.com
www.kmk-school.com
มวกเหล็ก
0810395739
8 มิ.ย. 2506
40
15
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 12:40:54 น.
246
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
Thairathwittaya68(wathewlad)
นายวิรุต หนองหงอก
1019600225
19020116
600225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเหวลาด
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
admin@thairath68.ac.th
www.thairath68.ac.th/
มวกเหล็ก
036721237
036721237
4 มิถุนายน 2499
35
10
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 12:54:25 น.
247
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหลังเขา
Banlungkao School
นางสาวจิรกาล ดวงแก้ว
1019600222
19020117
600222
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหลังเขา
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
lungkao.600222@gmail.com
มวกเหล็ก
036-200902
036-200902
2517
35
10
type2
Y
09 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:49:30 น.
248
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดบ้านหมาก
watbanmark
นางมยุรี ต้นแก้ว
1019600245
19020119
600245
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านหมาก
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
watbanmark@gmail.com
ไม่มี
มวกเหล็ก
0824656454
-
พ.ศ.2481
32
4
type1
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40:57 น.
249
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
อนุบาลมวกเหล็ก
Anubanmuaklek
นายพนม เปียสกุล
1019600247
19020120
600247
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านมวกเหล็ก
มวกเหล็ก
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
anubanmuaklek@hotmail.com
facebook.com/anubanmuaklek
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
036909358
18 สิงหาคม 2479
30
2
type3
Y
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:38:18 น.
250
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดมวกเหล็กใน
watmuakleknai
-
1019600246
19020121
600246
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านมวกเหล็กใน
มิตรภาพ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
nangnoi.s@hotmail.com
smlp9.saraburi2.org/
มิตรภาพ
036720250
036720250
19 มิถุนายน 2482
32
12
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 13:03:07 น.
251
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับพริก
Bansubprik
นางรัตติกาล ตรีปัญญา
1019600244
19020122
600244
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านซับพริก
มิตรภาพ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
kruaea@gmail.com
www.saraburi.2.org/smlp7
มิตรภาพ
036720028
036720028
1 พฤษภาคม 2514
25
10
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 13:36:03 น.
252
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
Nikomsangton-anglengkonom
นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์
1019600242
19020123
600242
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคลองระบัง
มิตรภาพ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
nikomschool@hotmail.com
www.nik้homkonom.com
มิตรภาพ
036730885
036730885
2502
25
7
type2
Y
25 กันยายน 2562 เวลา 13:02:18 น.
253
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองตอตะเคียน
Bannongtortakhean
-
1019600241
19020124
600241
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองตอตะเคียน
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
nongtortakhean.org
ลำพญากลาง
1/05/2517
80
44
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:02:22 น.
254
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองโป่ง
Bannongpong
นางจิดาภา อิศวมงคล
1019600220
19020125
600220
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.สบ.2
หมู่ 9 บ้านบ้านหนองโป่ง
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
ลำพญากลาง
36340113
01/05/2519
70
40
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:03 น.
255
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองเอี่ยว
Bannongaeaw School
นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์
1019600239
19020126
600239
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองเอี่ยว
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
Bannongaeaw.school@hotmail.com
https:/m.facebook.com/Bannongaeaw.school /
ลำพญากลาง
36340100
2516
64
34
type2
Y
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:02:29 น.
256
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับปลากั้ง
Ban Subplakung
นายชุ่ม อรรคพันธุ์
1019600240
19020127
600240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านซับปลากั้ง
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
30130
subplakung@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600240
ลำพญากลาง
036670683
-
01/05/2518
75
48
type2
Y
12 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:43:02 น.
257
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านเขานมนาง
bankhaonomnang
นางภัทรพร บุราณคำ
1019600226
19020128
600226
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขานมนาง
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
30130
ลำพญากลาง
036340108
036721441
3 พฤษภาคม 2519
87
55
type2
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 14:59:55 น.
258
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านคลองม่วงเหนือ
Banklongmongnuer
นางกาญจนา ทุมพัง
1019600227
19020129
600227
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยศึกษาลำพญา
หมู่ 3 บ้านคลองม่วงเหนือ
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
30130
ลำพญากลาง
-
2515
ึ78
48
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:04 น.
259
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับน้อยเหนือ
Bansubnoineau
นายพิษณุ วิจารจิตต์
1019600228
19020130
600228
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านซับน้อยเหนือ
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
-
ลำพญากลาง
036721475
036721475
01/05/2511
90
60
type2
Y
02 ธันวาคม 2562 เวลา 10:21:24 น.
260
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านลำพญากลาง
Lamphayaklang
-
1019600232
19020131
600232
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยศึกษาลำพญา
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองม่วงใต้
ลำพญากลาง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
lamphayaklangsaraburi@gmail.com
ลำพญากลาง
036679821
2515
78
65
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:46 น.
261
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านโป่งไทร
banpongzai
นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย
1019600231
19020132
600231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.สระบุรี เขต 2
หมู่ 8 บ้านบ้านโป่งไทร
ลำสมพุง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
pongzaischool@hotmail.com
-
อบต.ลำสมพุง
036670422
-
พ.ศ.2515
90
65
type2
Y
26 มิถุนายน 2561 เวลา 11:01:56 น.
262
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านซับดินดำ
Subdindum School
นายประวิทย์ เจริญผิว
1019600229
19020133
600229
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.สระบุรี เขต2
หมู่ 6 บ้านซับดินดำ
ลำสมพุง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
subdindum@hotmail.com
ลำสมพุง
-
-
5 ธันวาคม 2515
100
67
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:10:53 น.
263
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านท่าพลู
Thaplu
นางสาวทองเลิศ บุญเชิด
1019600230
19020134
600230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านท่าพลู
ลำสมพุง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
ลำสมพุง
036340115
036340115
24/08/2516
107
75
type2
Y
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:13:12 น.
264
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านลำสมพุง
banlamsompung
นางปรัญญา แก้วละมุล
1019600233
19020135
600233
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ 1 บ้านลำสมพุง
ลำสมพุง
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
banlamsompung@hotmail.com
ลำสมพุง
036340135
036721640
11/7/2511
84
55
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00:42 น.
265
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองผักหนอก
Bannongphaknok
ดร.สมชาย โกจินอก
1019600221
19020136
600221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองผักหนอก
หนองย่างเสือ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
หนองย่างเสือ
036909912-3
18 มีนาคม 2518
50
27
type2
Y
24 กันยายน 2563 เวลา 21:24:13 น.
266
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสวนทองรวมมิตร
watsuanthongruammit
นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง
1019600224
19020137
600224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านซับขอน
หนองย่างเสือ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
watsuanthongruammit@gmail.com
www.strschool.ac.th
หนองย่างเสือ
036721841
036721841
16 พฤษภาคม 2514
46
21
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 12:09:29 น.
267
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านคลองไทร
Banklongsai
นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์
1019600218
19020138
600218
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองไทร
หนองย่างเสือ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
banklongsai.9@gmail.com
-
หนองย่างเสือ
036340136
-
2516
55
17
type1
Y
24 มีนาคม 2564 เวลา 09:02:23 น.
268
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านหนองมะค่า
Bannongmakha school
นายวันชัย สุริอาจ
1019600238
19020139
600238
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองมะค่า
หนองย่างเสือ
มวกเหล็ก
สระบุรี
18180
https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
หนองย่างเสือ
036340138
2517
45
18
type2
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:15:10 น.
269
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดปากน้ำ
watpaknum
-
1019600280
19020141
600280
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปากน้ำ
คำพราน
วังม่วง
สระบุรี
18220
watpaknum_school@hotmail.com
saraburi2.org/sspw3
คำพราน
36340118
-
2477
55
12
type1
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 12:12:01 น.
270
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดคำพราน
Watkampran
-
1019600267
19020143
600267
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคำพราน
คำพราน
วังม่วง
สระบุรี
18220
krampran-scsb@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลคำพราน
0817809872
-
พ.ศ.2488
60
5
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:50:40 น.
271
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านท่าฤทธิ์
banthalit
นายศุภสัณห์ วันทาสุข
1019600265
19020144
600265
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าฤทธิ์
วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี
18220
ิbanthalit.school@gmail.com
วังม่วง
1/2/2510
78
10
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 15:09:34 น.
272
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
อนุบาลวังม่วง
anubanwangmuang school
นายไพโรจน์ เงินวิเศษ
1019600266
19020145
600266
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้าน-
วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี
18220
anubanwms2015@hotmail.com
เทศบาลตำบลวังม่วง
036730171
036730171
19 มิถุนายน 2509
52
1
type3
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:56 น.
273
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสว่างอารมณ์
watsawangarom
นางณัฐชยา บุญด้วยลาน
1019600268
19020146
600268
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.สบ.2
หมู่ 9 บ้านหนองบอน
วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี
18220
วังม่วง
36340126
2523
65
7
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:36:38 น.
274
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านโป่งเก้ง
Banpongkeng
ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม
1019600270
19020148
600270
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านโป่งเก้ง
วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี
18220
pongkeng@hotmail.com
www.banpongkeng.wordpress.com
วังม่วง
0821077012
-
17 พฤษภาคม 2512
75
10
type1
Y
19 มกราคม 2564 เวลา 21:29:22 น.
275
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)
Watnoisamakkeetum
นายปิยะ ฉิมมา
1019600272
19020150
600272
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านซับกระทิง
วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี
18220
Watnoi@outlook.co.th
วังม่วง
036340391
0
17/05/2516
80
12
type1
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 14:54:57 น.
276
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
wadsuanmaduesamukkee
นายวิชิต ราญฎร
1019600274
19020152
600274
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ
วังม่วง
วังม่วง
สระบุรี
18220
suanmadue@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1019600274
วังม่วง
036704044
036704044
13 พฤษภาคม 2512
80
20
type2
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 14:02:48 น.
277
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
บ้านมณีโชติสามัคคี
banmaneechot samukkee
นางนพวรรณ ชูกะสิ
1019600277
19020155
600277
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านมณีโชติ
แสลงพัน
วังม่วง
สระบุรี
18220
Maneechot_school@hotmail.com
www.saraburi2.org/sspw1/
แสลงพัน
36730487
-
12 พฤษภาคม 2512
50
8
type2
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 14:00:37 น.