ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. จันทบุรี
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์
1022060253
22022013
060253
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้าน
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
พลวง
039452103
16
6
type2
Y
12 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:04:04 น.
2
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
BENCHAMARRACHUTHIT
นายสุวรรณ ทวีผล
1022060229
22012001
060229
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตทับทิม
หมู่ 1 บ้าน-
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
chan.benja@bj.ac.th
http://www.bj.ac.th
จันทบุรี
0 -3931-1170
039313555
6 กันยายน 2454
0.5
1
type4
Y
27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:05:06 น.
3
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
บางกะจะ
Bangkaja
นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
1022060231
22012002
060231
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบางกะจะ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
bangkaja.school@gmail.com
bkjs.ac.th
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1241
039391699
2500
5
7
type1
Y
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:55:49 น.
4
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ศรียานุสรณ์
SIYANUSON
นายสำเริง ศรีสิทธิชัยสกุล
1022060230
22012003
060230
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตมรกต
หมู่ 0 บ้าน
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
siyanuson2010@gmail.com
www.siya.ac.th
อบจ. จันทบุรี
0 -3931-1225
039301691
2463
0.10
1
type4
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:56:10 น.
5
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
เบญจมานุสรณ์
Benjamanusorn
นายเสนอ นวนกระโทก
1022060232
22012004
060232
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
หมู่ 1 บ้าน-
ตลาด
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
bms_school@hotmail.com
http://www.bms.ac.th
จันทบุรี
039325990
039328635
26 ก.พ.2535
4.3
3
type4
Y
26 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:37 น.
6
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
Thamai Phun Sawat Rat Nukul School
ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ สงวนทรัพย์
1022060236
22012005
060236
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 บ้าน0
ท่าใหม่
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
punsawat.pr@gmail.com
http://www.thamai.ac.th
ท่าใหม่
0 -3943-1341
039431210
24 สิงหาคม 2460
15
3
type4
Y
16 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:58:39 น.
7
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
มัธยมวัดเขาสุกิม
Matthayomwatkhaosukim
นายชานนท์ ปานเดชา
1022060238
22012006
060238
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้านเขาสุกิม
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
khaosukim_sch@hotmail.co.th
www.mk.thai.ac
เทศบาลตำบลเขาบายศรี
0-3949-5263
0-3949-5263
12 กุมภาพันธ์ 2522
24
23
type2
Y
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:25:20 น.
8
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
SRIRATRADNUKHROH
นายปรัชญ์ รอดระหงษ์
1022060237
22012007
060237
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านหนองคล้า
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
sirut-2009@hotmail.com
siratratnukhor.siam2web.com , http://school.obec.go.t
บ้านหนองคล้า
0 -3939-5260
0-3943-7218
26 พฤษภาคม พ.ศ.2520
25
10
type2
Y
16 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:56:32 น.
9
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
สะพานเลือกวิทยาคม
sapanluakwittayakom
นายจรุณ ประสงค์ดี
1022060239
22012008
060239
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้านทุ่งใหญ่
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
sapanluakwit@splw.ac.th
www.splw.ac.th
ทุ่งเบญจา
0-3931-7004
039317004
10/08/2540
38
28
type1
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 14:13:51 น.
10
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
แก่งหางแมวพิทยาคาร
Kaenghangmaew Pittayakarh
นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
1022060248
22012009
060248
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตไพลิน
หมู่ 2 บ้าน
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
KMPWEB@hotmail.com
http://www.kmps.ac.th
แก่งหางแมว
0 -3930-8109
039308273
84
20
type3
Y
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:51:36 น.
11
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
นายายอามพิทยาคม
NAYAIAMPITTAYAKHOM
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี
1022060249
22012010
060249
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
หมู่ 3 บ้าน40/1
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
nya@nya.ac.th
www.nya.ac.th
นายายอาม
0 -3949-1061-6
039491062
16 พฤษภาคม 2526
40
1
type3
Y
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:56:58 น.
12
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
มัธยมท่าแคลง
Mathayomthaklang
นายวีระ คงกระจ่าง
1022060250
22012011
060250
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตทับทิม
หมู่ 6 บ้านสองพี่น้อง
สนามไชย
นายายอาม
จันทบุรี
22170
k_weera@yahoo.com
www.mtks.in/
สนามไชย
039417196
039417196
22 กุมภาพันธ์ 2537
30
30
type1
Y
06 พฤษภาคม 2562 เวลา 19:24:11 น.
13
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ตกพรมวิทยาคาร
tokpromwitthayakarn
นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์
1022060235
22022001
060235
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตบุษราคัม
หมู่ 5 บ้านเพกา
ตกพรม
ขลุง
จันทบุรี
22110
tokpromwit@hotmail.com
www.tokpromwit.ac.th
ตกพรม
039492037
039492036
2540
35
20
type2
Y
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:11:49 น.
14
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
บ่อวิทยาคาร
ฺBorwittayakarn school
นายอรรถพล วงศ์บุปผา
1022060234
22022002
060234
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตบุษราคัม
หมู่ 3 บ้านบ้านบ่อบน
บ่อ
ขลุง
จันทบุรี
22110
Borwittayakarn@obec.go.th
www.borwit.ac.th
เทศบาลตำบลบ่อ
039424051
039424051
10 สิงหาคม 2540
43
12
type1
Y
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:04:55 น.
15
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ขลุงรัชดาภิเษก
khlungratchadapisake
นายวัชรินทร์ ประคองศรี
1022060233
22022003
060233
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้าน47
วันยาว
ขลุง
จันทบุรี
22110
sarabunkrp@gmail.com
http://www.krp.ac.th
เทศบาลตำบลวันยาว
039441789
039442595
9/06/2514
30
5
type3
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:27:07 น.
16
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
เครือหวายวิทยาคม
Kruewaiwitthayakhom
นางสาวอัจฉรา สาหุทัศ
1022060242
22022004
060242
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านเครือหวาย
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
kws@kruewai.ac.th
sites.google.com/kruewai.ac.th/ kruewai
อบต.โป่งน้ำร้อน
039460109
039460109
14/01/2542
ุ60
18
type2
Y
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:12:33 น.
17
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
Pongnamronwittayakhom
นายทองขาน บุญลา
1022060240
22022005
060240
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตทับทิม
หมู่ 8 บ้าน-
ทับไทร
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
prk_school@gmail.com
www.prk.ac.th
โป่งน้ำร้อน
039447020
039447020
1 มิถุนายน 2518
45
2
type2
Y
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:45:40 น.
18
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
หนองตาคงพิทยาคาร
Nongtakongpittayakarn
ว่าที่พันตรีกรุณา สืบอุดม
1022060241
22022006
060241
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตทับทิม
หมู่ 1 บ้าน
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
ntkpsc@gmail.com
www.ntkp.ac.th
หนองตาคง
039496030
039496030
13/05/2528
70
20
type3
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:42:02 น.
19
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
มะขามสรรเสริญ
makhamsansern
นายสุพร พงศ์วิฑูรย์
1022060243
22022007
060243
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตทับทิม
หมู่ 1 บ้าน-
มะขาม
มะขาม
จันทบุรี
22150
makhamschool@gmail.com
www.mkc.ac.th
มะขามเมืองใหม่
039389025
039389025
22/01/2518
14
1
type2
Y
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:54:48 น.
20
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
แหลมสิงห์วิทยาคม
laemsingwittayakom school
นางสาวมะลิ บุญคู่
1022060245
22022008
060245
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้าน53
พลิ้ว
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22190
laemsing.chool@gmail.com
www.laemsing.ac.th
พลิ้ว
039397015
039458332
17 พฤษภาคม 2516
16
13
type3
Y
31 ตุลาคม 2562 เวลา 08:58:27 น.
21
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
สอยดาววิทยา
SOIDAOWITTAYA
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
1022060246
22022009
060246
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
หมู่ 5 บ้าน-
ทรายขาว
สอยดาว
จันทบุรี
22180
soidao@gmail.com
www.soidao.ac.th
ทรายขาว
039381140
039381140
22 พ.ค. 2521
70
6
type3
Y
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:55:14 น.
22
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ทุ่งขนานวิทยา
THUNGKHANANWITTAYA
นางสาวกรกนก ดาศรี
1022060247
22022010
060247
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านทุ่งขนาน
ทุ่งขนาน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
tkwit2015@gmail.com
www.thungkhananwittaya.com
ทุ่งขนาน
039497546
039497547
2529
95
15
type3
Y
14 เมษายน 2563 เวลา 14:59:30 น.
23
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
คิชฌกูฏวิทยา
kitchakudwittayaschool
นางสาวกมลวรรณ อนันต์
1022060251
22022011
060251
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้านคลองกะทิง
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
kkwschool@gmail.com
www.kitchakud.ac.th
พลวง
039309099
-
2525
24
0.2
type3
Y
27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:53:51 น.
24
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
คลองพลูวิทยา
Klongplu Wittaya
นางสาวสายพิณ พิมล
1022060252
22022012
060252
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตมรกต
หมู่ 4 บ้านคลองพลู
คลองพลู
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
-
-
คลองพลู
039493547
039-493546
12 พฤศจิกายน 2534
45
18
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:06 น.
25
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
Watkohkwang School
นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา
1022060026
22010001
060026
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มคุณภาพสัมพันธ์ที่ 1
หมู่ 1 บ้านเกาะขวาง
เกาะขวาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
22010001@chan1.go.th
เกาะขวาง
-
11 มิถุนายน 2482
5
5
type2
Y
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:16:13 น.
26
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
kohtakian
นายบวร ทองยัง
1022060027
22010002
060027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเกาะตะเคียน
เกาะขวาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
เกาะขวาง
0 -3948-0230
039480230
27/05/2479
3
3
type2
Y
13 มกราคม 2563 เวลา 15:24:03 น.
27
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
Watkohtanod School
นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ
1022060028
22010003
060028
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 6 บ้านเกาะโตนด
เกาะขวาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
เกาะขวาง
0 -39320721
29 มกราคม 2467
7
0
type1
Y
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:53:41 น.
28
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเขาน้อย
Watkhaonoi
นางนิรมล เดชาวุธ
1022060030
22010005
060030
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านเขาน้อย
คมบาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
WKNschool@gmail.com
คมบาง
0 -3945-9188
28 มกราคม 2467
7
6
type1
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:54:55 น.
29
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
Watkombang
-
1022060020
22010006
060020
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคมบาง
คมบาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
22010006@chan1.go.th
http://202.143.143.227/
คมบาง
0 -3945-9182
17/05/2462
13
12
type1
Y
08 ตุลาคม 2562 เวลา 13:17:06 น.
30
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเนินยาง
Noenyang School
นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์
1022060029
22010007
060029
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 1 บ้านคมบางล่าง
คมบาง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
sukunphan@gmail.com
คมบาง
0 -3945-9401
-
ตุลาคม 2481
13
12
type1
Y
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:13 น.
31
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดทองทั่ว (เอครพานิช)
WatThongtour
นางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์
1022060018
22010008
060018
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทองทั่ว
คลองนารายณ์
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
kanthana_9@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ
039436316
039436316
16/10/2461
8
8
type2
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:27:37 น.
32
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
Nernsoong
นายสุธี พรมาธิ
1022060019
22010009
060019
อนุบาล-ประถมศึกษา
เก้าวัดพัฒนา
หมู่ 12 บ้านบ้านใน
คลองนารายณ์
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
nernsoong@gmail.com
nernsoongschool.com
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
039480363
1 มิถุนายน 2482
11
11
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 06:31:34 น.
33
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดจันทนาราม
watchantanaram
นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
1022060014
22010011
060014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายที่ 3 (9 วัดพัฒนาวิชาการ) อ.เมืองจันทบุรี
หมู่ 9 บ้านวัดจันทร์
จันทนิมิต
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
chantanaram@gmail.com
www.watchanschool.com/
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
039321662
039325904
30 พฤษภาคม พ.ศ.2479
8
5
type2
Y
22 สิงหาคม 2560 เวลา 06:05:30 น.
34
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
Watphailom
นายศักดินันท์ ศรีไพร
1022060025
22010012
060025
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านไผ่ล้อม
จันทนิมิต
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
PLschool06@gmail.com
www.wplschool.com
เทศบาลเมืองจันทนิมิต
0 -3932-1616
0-3931-3090
3 สิงหาคม 2465
5
5
type2
Y
31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:42:55 น.
35
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
klongnamsai School
นางสาลินี บูรณโกศล
1022060002
22010013
060002
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านคลองน้ำใส
ท่าช้าง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
Klongnamsai99@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060002
ท่าช้าง
0 -39498551
0-39339336
16 พ.ค..2500
4
5
type2
Y
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:24:09 น.
36
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านแก้ว
BANKAEW
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์
1022060003
22010014
060003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มหาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
หมู่ 2 บ้านดงชมูล
ท่าช้าง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
bankaewkids@gmail.com
www.bankaew.ac.th
เทศบาลเมืองท่าช้าง
039-471327
039-471329
29 กันยายน 2481
7
6
type3
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00:21 น.
37
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดสิงห์
Watsing
นางนิตยา วัฒฐานะ
1022060011
22010017
060011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางกะจะ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watsing2482@gamail.com
http://202.143.143.227/
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1015
1 มิถุนายน 2482
5
7
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:47 น.
38
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
watplub school
นางพรรณรุจี สะอาด
1022060012
22010018
060012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางกะจะ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watplubschool@gmail.com
http // area.obec.go.th
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1251
ปี พ.ศ. 2460
5.3
6
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:03 น.
39
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านท่าแฉลบ
Banthachalab
นางสาวเขมิสรา สีหาราช
1022060013
22010019
060013
อนุบาล-ประถมศึกษา
จันท์ธานี
หมู่ 9 บ้านเขาน้อยท่าแฉลบ
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
thachalab_sch@hotmail.com
http://school.obec.go.th/thachalab
เทศบาลตำบลบางกะจะ
0 -3939-1252
-
3 มิถุนายน 2479
11
12
type1
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:32 น.
40
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดดอนตาล
Watdontan School
นางพรรณี กุลรัตน์
1022060015
22010020
060015
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 13 บ้านดอนตาล
พลับพลา
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watdontanschool@gmail.com
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ
0 -39418393
0-39418393
1 พ.ค.2475
7
5
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:06 น.
41
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดพลับพลา
watplubpla
นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง
1022060016
22010021
060016
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
00
หมู่ 9 บ้าน00
พลับพลา
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watplubpla@gmail.com
http://www.thaischool.in.th/watplubpla
พลับพลา
039418254
039418254
พ.ศ. 2467
12
12
type2
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:26:06 น.
42
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
Watpongrad(pakunvittayakan)
-
1022060017
22010022
060017
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายที่ 3
หมู่ 2 บ้านโป่งแรด
พลับพลา
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
watpongrat@hotmail.com
202.143.174.14/web/?School_ID=1022060017
พลับพลา
0 -3945-1080
17 มกราคม 2467
15
12
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:34 น.
43
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
อนุบาลจันทบุรี
Anubanchanthaburi School
-
1022060001
22010023
060001
อนุบาล-ประถมศึกษา
จันท์ธานี
หมู่ - บ้าน6 ถ.สฤษดิเดช
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
abcs1212@hotmail.com
abcs.ac.th
เทศบาลเมืองจันทบุรี
0 -3932-2474
0 -3932-2474
25 สิงหาคม2493
1.5
3
type4
Y
29 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:23:59 น.
44
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
สฤษดิเดช
Saritdidet
ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา
1022060007
22010024
060007
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ บ้าน2/4 ถ.เทศบาล 1
วัดใหม่
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
srd_school@hotmail.com
www.srd.ac.th
-
0 -3931-1169
039311169
3 สิงหาคม 2465
7
1
type4
Y
27 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:23:01 น.
45
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านชำโสม
Banchamsom
นายสำเนา ชายหาด
1022060005
22010025
060005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านเขาตานก
แสลง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
banchamsom@hotmail.com
-
แสลง
0 -3937-3029
-
19 ส.ค. 2494
12
10
type1
Y
15 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:38 น.
46
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดแสลง
Watsalang
นายวันชัย แก้วมณี
1022060006
22010026
060006
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเนินท้ายวัด
แสลง
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
slang_111@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1022060006&page=history
เทศบาลตำบลแสลง
0-3932-0907
0-3932-0907
พ.ศ.2466
16
8.5
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:20:39 น.
47
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
watnongbua
นางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์
1022060022
22010027
060022
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจันทบุรี
หมู่ 4 บ้านหนองบัว
หนองบัว
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
nongbua.school@hotmail.com
www.watnongbua.com
เทศบาลตำบลหนองบัว
039480628
039480629
23 สิงหาคม 2462
9
9
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 07:42:23 น.
48
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเสม็ดงาม
Watsamedngam
นางสาวอำพร คงเจริญ
1022060023
22010028
060023
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเสม็ดงาม
หนองบัว
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
samedngam@hotmail.co.th
www.watsamedng
หนองบัว
0879144076
-
19 เมษายน 2469
7
8
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 13:55:31 น.
49
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
watnurnpo school
นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์
1022060024
22010029
060024
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเนินโพธิ์ 79/2
หนองบัว
เมืองจันทบุรี
จันทบุรี
22000
www.facebook.com/โรงเรียนวัดเนินโพธิ์-601313806649784
หนองบัว
081-9828088
28 พฤษภาคม พ.ศ.2479
12
12
type1
Y
21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:12 น.
50
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านศรัทธาตะพง
BANSATTATAPONG
นางมุกดา อนุกานนท์
1022060050
22010030
060050
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายที่5 เบญจไตรภาคี
หมู่ 1 บ้านตะพง
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
22010030@chan1.go.th
-
อบต.เขาแก้ว
098-2465224
-
เมษายน 2506
47
35
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:46 น.
51
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านตาเลียว
ฺBanthaleaw
นางสาวอินทิรา ภูมิสูง
1022060052
22010032
060052
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่ม 5 เบญจไตรภาคี
หมู่ 8 บ้านบ้านตาเลียว
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
bantaleaw@gmail.com
เขาแก้ว
0 -3948-0027
14 มิถุนายน 2520
46
35
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:19:32 น.
52
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านวังปลา
banwangpla
นางสุนิษา การพานิช
1022060053
22010033
060053
อนุบาล-ประถมศึกษา
เบญจไตรภาคี
หมู่ 9 บ้านวังปลา
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
เขาแก้ว
0 -39609944
20 เมษายน 2520
45
30
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:02:56 น.
53
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านแก่งน้อย
Kengnoi
นางจงกล คะเชญชาติ
1022060054
22010034
060054
อนุบาล-ประถมศึกษา
เบญจไตรภาคี
หมู่ 10 บ้านแก่งน้อย
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
เขาแก้ว
0631763957
25 ก.ย. 2518
51
30
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:50 น.
54
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านเขาแก้ววิทยา
bankhaokeawwittaya
นางสาวสุดา ดวงจันทร์
1022060056
22010036
060056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ที่5
หมู่ 7 บ้านเขาแก้ว
เขาแก้ว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
kkw.kkw2561@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060056
เขาแก้ว
0 -3948-0024
27/5/2527
60
40
type2
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:12 น.
55
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านคลองกะพง
Ban Khlongkapong School
นายครรชิต เปลี่ยนไธสง
1022060033
22010038
060033
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 9 บ้านคลองกะพง
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
khlongkapong_sch@hotmail.com
https://www.facebook.com/bankhlongkapong.school
เขาบายศรี
039-495049
1 เมษายน 2503
20
10
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:26 น.
56
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านเนินดินแดง
Bandindangschoool
นางนิศาชล สวัสดิสาร
1022060035
22010040
060035
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชาบาล
หมู่ 12 บ้านเนินดินแดง
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
dindangschoool8812@gmail.com
http://202.143.143.227/
เขาบายศรี
039-495406
039-495406
พ.ศ.2508
28
10
type2
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 03:03:03 น.
57
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านมาบโอน
Banmabaon
นางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร
1022060036
22010041
060036
อนุบาล-ประถมศึกษา
มิติ 4 ท่าใหม่ 4
หมู่ 11 บ้านบ้านมาบโอน
เขาบายศรี
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
22010041@chan1.go.th
เขาบายศรี
0 -3960-9947
21 พฤษภาคม 2508
19
20
type1
Y
13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:17:16 น.
58
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดบูรพาพิทยาราม
watburapa
นางสาวเอื้อจิต หงวนเสงี่ยม
1022060031
22010042
060031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเขาวัว
เขาวัว
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060031
เทศบาลตำบลเนินสูง
0 -394-94132
039494132
15/11/2465
15
8
type2
Y
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:09:01 น.
59
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
Watamedphosri(Auchukwithayacarn)
นายอภิวัฒน์ งามการ
1022060065
22010043
060065
อนุบาล-ประถมศึกษา
เพื่อนช่วยเพื่อน
หมู่ 5 บ้านเสม็ดโพธิ์ศรี
โขมง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
โขมง
0 -39315415
039-315415
10 พฤษภาคม 2477
22
10
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:35 น.
60
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
watkhamong
-
1022060066
22010044
060066
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโขมงบน
โขมง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
kru_nam@hotmail.co.th
โขมง
0-3943-3445
0-3943-3445
03/10/2473
24
10
type1
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:33:11 น.
61
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดคลองขุด
wadklongkud
นางสาววิภาภรณ์ คำฤาเดช
1022060057
22010045
060057
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 1 บ้านสัตตบุศย์
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
-
13 มีนาคม 2478
26
10
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:12 น.
62
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดหมูดุด
watmudud
นายสุนทร ประมวล
1022060058
22010046
060058
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 6 (กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน)
หมู่ 4 บ้านหมูดุด
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watmudud-school@hotmail.com
คลองขุด
039-433184
039-433184
16 พฤษภาคม 2483
38
16
type1
Y
04 สิงหาคม 2562 เวลา 10:26:45 น.
63
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านเจ้าหลาว
Banchaolao School
นายสาธิต ใจคง
1022060059
22010047
060059
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านเจ้าหลาว
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
22010047@chan1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060059
คลองขุด
0 -3943-3306
-
20 พฤษภาคม 2483
31
20
type1
Y
08 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:26 น.
64
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านเตาหม้อ
bantaomor
นายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์
1022060061
22010049
060061
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนอกเขา
คลองขุด
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
bantaomo@gmail.com
http://school.obec.go.t
คลองขุด
0 -3941-7165
26
12
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 21:54:18 น.
65
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านสังข์ทอง
Bansangthong
-
1022060045
22010050
060045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคลองตาสังข์
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
schoolbansongthong@gmail.com
cti1.obec.go.th
ตะกาดเง้า
0 -3945-5196
-
20 พ.ค.2523
25
11
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:12:46 น.
66
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
์Nongkhan school
นายมนตรี วัฒฐานะ
1022060043
22010051
060043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มิติใหม่
หมู่ 4 บ้านหนองคัน
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watnongkunschool2562@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060043
ตะกาดเง้า
039480390
039455401
15 กุมภาพันธ์ 2470
20
6
type2
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:03:27 น.
67
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดแขมหนู
Watkhamnoo
นายเดชา พูลวงศ์
1022060044
22010052
060044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านปากน้ำ - แขมหนู
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watkhamnoo@obecmail.go.th
ตะกาดเง้า
086-1523592
20 มิถุนายน 2479
25
15
type1
Y
08 ตุลาคม 2562 เวลา 12:51:38 น.
68
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
watakatgaon
-
1022060042
22010054
060042
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านตะกาดเง้า
ตะกาดเง้า
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
ตะกาดเง้า
0 -3945-5108
039455108
20 มกราคม 2467
20
8
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:58 น.
69
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
อนุบาลบ้านหนองคล้า
anuban bannongkhla
-
1022060047
22010055
060047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รัฐบาล
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองคล้า
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
bannongkhla@hotmail.com
http://bannongkhla.com
เทศบาลตำบลหนองคล้า
0 -3939-5455
039395439
11 มิถุนายน 2482
25
15
type3
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:34 น.
70
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดทุ่งเบญจา
wattungbenja
นายนิเวศน์ ชาติวุฒ
1022060048
22010056
060048
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
mononjaran@hotmail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลหนองคล้า
0 -3943-7080
-
15มิ.ย.2479
30
20
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:50:34 น.
71
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านสะพานเลือก
Bansapanluek
นางสาวสุภาวดี ลี้สกุล
1022060049
22010057
060049
อนุบาล-ประถมศึกษา
เบญจไตรภาคี(ท่าใหม่สาย 5)
หมู่ 5 บ้านสะพานเลือก
ทุ่งเบญจา
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
sapanluek.prathom@gmail.com
ทุ่งเบญจา
0 -3932-6504
039326504
19 มิถุนายน 2482
42
35
type1
Y
29 มิถุนายน 2560 เวลา 03:31:08 น.
72
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
watramphan
นายประเสริฐ กำเลิศทอง
1022060062
22010059
060062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิถีพุทธ
หมู่ 5 บ้านบ้านรำพัน
รำพัน
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
-
-
รำพัน
0 -3941-7983
0-3941-7983
25 มิถุนายน 2481
30
18
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:20:44 น.
73
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดท่าศาลา
wattasala
นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์
1022060063
22010060
060063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านท่าศาลา
รำพัน
ท่าใหม่
จันทบุรี
22170
รำพัน
0 -3941-7164
039417164
1 เมษายน พ.ศ. 2471
25
14
type1
Y
11 มิถุนายน 2560 เวลา 17:34:02 น.
74
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
Thairath 14 (Thamaibansui)
นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม
1022060039
22010063
060039
อนุบาล-ประถมศึกษา
เบญจไตรภาคี
หมู่ 1 บ้านบ้านสิ้ว
สองพี่น้อง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
thairath14@hotmail.com
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
039433623
039433623
19 สิงหาคม 2483
20
10
type1
Y
01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:11 น.
75
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดสามผาน
watsamphan
นายไชยะ บุญอยู่
1022060038
22010065
060038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
5
หมู่ 5 บ้านสามผาน
สองพี่น้อง
ท่าใหม่
จันทบุรี
22120
watsamphanschool@gmail.com
สองพี่น้อง
0 -393-20535
039 367067
16/08/2468
27
7
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:31 น.
76
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านช่องกะพัด
Banchongkapad
นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว
1022060188
22010066
060188
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขุนซ่อง-แก่งหางแมว
หมู่ 11 บ้านบ้านช่องกะพัด
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
chongkapad@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060188
แก่งหางแมว
0 -3930-8176
039308176
พ.ศ.2482
80
2
type2
Y
27 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:29 น.
77
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดแก่งหางแมว
WATKAENGHANGMAEW
นายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม
1022060190
22010067
060190
อนุบาล-ประถมศึกษา
แก่งหางแมว
หมู่ 22 บ้านบ้านวัดแก่ง
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
-
school.obec.go.th/watkaenghangmaew
แก่งหางแมว
0 -3930-8177
-
20 พ.ย. 2479
72
3
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:46 น.
78
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านโป่งวัว
Ban Phongwua
นางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์
1022060193
22010068
060193
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านแสงทอง
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
แก่งหางแมว
0623496632
25 December 1986
80
10
type1
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:12:27 น.
79
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านหนองบัวทอง
Bannongbuathong
นายทองจันทร์ ชาวไร่
1022060194
22010069
060194
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 9 บ้านบ้านหนองบัวทอง
แก่งหางแมว
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
nbtschool2019@gmail.com
www.nongbuathong.com
แก่งหางแมว
0 -3948-0040
-
16/05/2540
65
9.2
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:51:36 น.
80
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านโคกวัด
Bankhokwad
นายอดิศักดิ์ โปร่งมณี
1022060192
22010070
060192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
10 พลังแก่ง
หมู่ 5 บ้านโคกวัด
ขุนซ่อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
0
www.bankhokwad.com
ขุนซ่อง
0631907352
0
16 เมษายน 2521
88
10
type2
Y
09 มกราคม 2562 เวลา 13:22:59 น.
81
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดขุนซ่อง
watkhunsong
นายจินดา กงบุราณ
1022060189
22010071
060189
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขุนซ่อง-แก่งหางแมว
หมู่ 3 บ้านบ้านขุนซ่อง
ขุนซ่อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
khunzong.school@gmail.com
ขุนซ่อง
0 -3942-8023
039428041
14 มิถุนายน 2481
89
13
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:00:08 น.
82
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
watkounsong (banpongkad)
-
1022060228
22010072
060228
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านวังสัมพันธ์
ขุนซ่อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
ขุนซ่อง
039-609923
039-609923
2531
80
35
type1
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:06:23 น.
83
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดเขาวงกต
watkhaowongkot school
นายสุวิทย์ โพธิจักร์
1022060180
22010073
060180
อนุบาล-ประถมศึกษา
9(แก่งก้าวหน้า)
หมู่ 1 บ้านเขาวง
เขาวงกต
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
khaowongkot_school@hotmail.com
เขาวงกต
039490041
-
2505
62
22
type2
Y
04 สิงหาคม 2562 เวลา 10:49:20 น.
84
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านหนองเจ๊กสร้อย
bannongjeksoi
ดร.จิรทิปต์ ผาธรรม
1022060181
22010074
060181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
เขาวงกต
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
เขาวงกต
0 -39490230
039490230
2513
65
25
type2
Y
07 มีนาคม 2562 เวลา 15:25:55 น.
85
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านเนินจำปา
bannoenchampa
นางสาวรายา ปัญจมานนท์
1022060184
22010075
060184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านเนินจำปา
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
bannoenchampa@hotmail.com
www.bnjp.ac.th
เทศบาลตำบลพวา
0 3946 0992
0 3946 0992
20 พฤษภาคม 2520
70
15
type3
Y
30 มกราคม 2561 เวลา 10:32:31 น.
86
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านวังอีแอ่น
wang-ii-an school
นายสมชาย พะโยม
1022060185
22010076
060185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แก่งหางแมว
หมู่ 8 บ้านวังอีแอ่น
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
peerapong_2@hotmail.com
http://www.wangean.com
เทศบาลตำบลพวา
039-460122
039-460122
31 ธันวาคม 2524
85
16
type2
Y
08 สิงหาคม 2562 เวลา 11:21:48 น.
87
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านบ่อไฟไหม้
Banbofaimai
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี กาบตุ้ม
1022060186
22010077
060186
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านบ่อไฟไหม้
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
banbofaimaischool@gmail.com
www.facebook.com/bofaimaischool
พวา
039480743
-
16 พฤษภาคม 2538
83
35
type2
Y
21 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:08:02 น.
88
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านคลองครก
Banklongkrok
นางนิตยา พงษ์พระเกตุ
1022060187
22010078
060187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แก่งก้าวหน้า
หมู่ 6 บ้านบ้านคลองครก
พวา
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
banklongkrokschool@gmail.com
banklongkrok
พวา
0 -39609925
-
พ.ศ. 2529
98
20
type2
Y
22 สิงหาคม 2560 เวลา 05:18:00 น.
89
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านวังไม้แดง
BANWANGMAIDANG
นางวรรณา กุลชาติ
1022060182
22010079
060182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
0
หมู่ 5 บ้านกลุ่มสระบุรี
สามพี่น้อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
wmdschool @ thaimail.com
http://school.obec.go.th/wmdschool
สามพี่น้อง
039490638
039490639
1 พ.ค 2521
70
12
type2
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:54:12 น.
90
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)
Bansoisong
ว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์
1022060183
22010080
060183
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายที่ 9 กลุ่มแก่งก้าวหน้าพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
หมู่ 1 บ้านซอยสอง
สามพี่น้อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
22010080@chan1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060183
สามพี่น้อง
039460167
-
2516
66
15
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:02:37 น.
91
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านประแกต
Banpragad
นายพิทักษ์ แดงสกุล
1022060191
22010081
060191
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 3 บ้านประแกต
สามพี่น้อง
แก่งหางแมว
จันทบุรี
22160
banpragad@hotmail.com
www.banpragad.com
สามพี่น้อง
0 -3930-8076
039308214
20 พ.ค 2523
70
5
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:24 น.
92
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดหนองแหวน
watnongwaen
นายปราโมทย์ อุดม
1022060195
22010082
060195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 8 บ้านหนองแหวน
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
NW.Thaimail.com
W.W.W.chan 101.go.th//N
กระแจะ
0 -3939-8095
0-3939-8095
1กันยายน 2572
37
15
type2
Y
30 มิถุนายน 2561 เวลา 08:03:31 น.
93
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
Watkhothoi
นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน
1022060199
22010083
060199
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.จบ.1
หมู่ 4 บ้านอู่ตะเภา
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060199
กระแจะ
0 -3939-8182
2 มิถุนายน 2482
50
15
type1
Y
03 เมษายน 2562 เวลา 13:22:29 น.
94
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดนาซา
watnaza
นายจงรัก สุวโจ
1022060200
22010084
060200
อนุบาล-ประถมศึกษา
7 กลุ่มคุ้งวิมาน
หมู่ 3 บ้านนาซา
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
กระแจะ
0 -3948-0023
2481
38
20
type1
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:26:41 น.
95
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านยางระหง
Banyangrahong School
นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์
1022060211
22010085
060211
อนุบาล-ประถมศึกษา
8
หมู่ 2 บ้านยางระหง
กระแจะ
นายายอาม
จันทบุรี
22170
byschool85@gmail.com
byschool.comli.com
กระแจะ
0 -3937-6014
1 พฤษภาคม 2501
45
6
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:55 น.
96
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดช้างข้าม
watchangkham
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง
1022060209
22010086
060209
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.จบ.1
หมู่ 5 บ้านช้างข้าม
ช้างข้าม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
chang010376@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060209
ช้างข้าม
039370128
039370128
1มีนาคม2471
45
12
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:04 น.
97
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดหนองไทร
nongsaischool
นางวรุณรัตน์ บุญเริ่ม
1022060201
22010088
060201
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 12 บ้านหนองไทร
ช้างข้าม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
nongsaischool@hotmail.com
nongsaischool.igetweb.com
ช้างข้าม
0 -3937-0165
-
25 มิถุนายน 2479
40
15
type1
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:31:59 น.
98
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านเขามะปริง
Ban khao Mapring
นางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติ
1022060210
22010089
060210
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขามะปริง
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
mapring58@gmail.com
-
นายายอาม
-
-
2485
40
7
type1
Y
29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:15:08 น.
99
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดนายายอาม
watnayaiarm
นายอภิชาติ หมายชื่น
1022060212
22010090
060212
อนุบาล-ประถมศึกษา
ที่ 8
หมู่ 1 บ้านนายายอาม
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
watnayaiarm@gmail.com
นายายอาม
0 -3937-1165
20 พ.ค.2522
40
4
type1
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:41:19 น.
100
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านต้นกระบก
ฺBantonkrabok
นางสาวสุกัญญา พูลกสิ
1022060213
22010091
060213
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านต้นกระบก
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
Bantonkrabok@hotmail.com
เทศบาลตำบลนายายอาม
039371559
039371559
1กรกฏาคม 2515
50
7
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:35:58 น.
101
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
Watpolungka school 171
นายประคอง ดอนไพรนุช
1022060208
22010092
060208
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.จบ1
หมู่ 13 บ้านโพธิ์ลังกา
นายายอาม
นายายอาม
จันทบุรี
22160
watpolungka@hotmail.com
http://www.thaischool.in.th/plk/
อบต.จบ1
039-491173
039-491173
25 มิถุนายน พ.ศ. 2479
40
1
type2
Y
08 มีนาคม 2562 เวลา 08:20:39 น.
102
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดวังเวียน
watwangweanschool
-
1022060205
22010093
060205
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป. จบ. 1
หมู่ 1 บ้านวังเวียน
วังโตนด
นายายอาม
จันทบุรี
22170
wangwean.s@gmail.com
วังโตนด
0818650651
-
26 กันยายน 2481
35
30
type1
Y
03 กันยายน 2561 เวลา 10:42:28 น.
103
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านห้วงกระแจะ
Banhuangkrajae
นายณัฐวุฒิ รสชื่น
1022060202
22010094
060202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
8 นายายอามก้าวหน้า
หมู่ 5 บ้านปากทางหนองแหวน
วังโตนด
นายายอาม
จันทบุรี
22170
hkjschool94@gmail.com
วังโตนด
0 -3949-1583
15 เมษายน 2502
32
7
type2
Y
18 เมษายน 2562 เวลา 10:10:29 น.
104
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดวังหิน
Watwanghin school
นายอุทิศ แสงผ่อง
1022060203
22010095
060203
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 6 บ้านวังหิน
วังโตนด
นายายอาม
จันทบุรี
22170
wanghin2018@gmail.com
วังโตนด
0 -39609949
039437264
25 มิถุนายน 2479
34
15
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:29 น.
105
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดหนองสีงา
Nongsenga
-
1022060204
22010096
060204
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายายอาม
หมู่ 3 บ้านวังกระดาน
วังใหม่
นายายอาม
จันทบุรี
22170
chai_lv@hotmail.com
วังใหม่
0-3939-5352
1 สิงหาคม 2478
25
10
type1
Y
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:55:16 น.
106
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
บ้านคลองลาว
Banklonglao
นางสุชานันท์ รัตนภาค
1022060206
22010097
060206
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านคลองลาว
วังใหม่
นายายอาม
จันทบุรี
22170
klonglao@hotmail.com
www.banklonglao.ac.th
วังใหม่
039460861
13 มิถุนายน 2509
40.5
16.9
type2
Y
04 สิงหาคม 2562 เวลา 10:28:45 น.
107
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
วัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
Watthaklangschool
นางสาวเตือนใจ มีสุข
1022060196
22010101
060196
อนุบาล-ประถมศึกษา
คุ้งวิมาน
หมู่ 7 บ้านท่าแคลง
สนามไชย
นายายอาม
จันทบุรี
22170
watthaklangschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060196
สนามไชย
0868442087
26 มิถุนายน 2479
33
32
type1
Y
04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:21 น.
108
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดเกวียนหัก
Wat Kwianhug
นางสาวพรพรรณ ไชยริปู
1022060067
22020001
060067
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.จันทบุรี เขต 2
หมู่ 7 บ้านเกวียนหัก
เกวียนหัก
ขลุง
จันทบุรี
22110
kwiahugschool@gmail.com
school.obec.go.th/kwianhug
เกวียนหัก
039493116
039493116
18 เมษายน 2474
28
2
type1
Y
09 สิงหาคม 2561 เวลา 10:41:49 น.
109
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดซึ้งบน
Watseungbon
นายมานพ ทองสุข
1022060075
22020002
060075
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านซึ้งบน
ซึ้ง
ขลุง
จันทบุรี
22110
ซึ้ง
039441652
039441652
20/04/2469
30
5
type1
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 12:57:01 น.
110
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดอิมั้ง
wademung
นางภัทรา ริมคีรี
1022060076
22020003
060076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านอิมั้ง
ซึ้ง
ขลุง
จันทบุรี
22110
Wademung.school@gmail.com
ซึ้ง
039436129
01/06/2479
35
8
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:07:11 น.
111
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านช้างข้าม
Banchangkam
นายเสกสรร สุขเลิศ
1022060077
22020004
060077
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านช้างข้าม
ซึ้ง
ขลุง
จันทบุรี
22110
banchangkam2482@gmail.com
chan2.obec.go.th/banchangkamschool/
ซึ้ง
039-480422
-
พ.ศ.2482
40
15
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:14 น.
112
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดตกพรม
wadtokprom
นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์
1022060084
22020006
060084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มเวฬุวัน
หมู่ 2 บ้านตกพรม
ตกพรม
ขลุง
จันทบุรี
22110
wadtokprom.wtp@gmail.com
www.wattokprom.ac.th
ตกพรม
039-492035
039-492035
1 มิถุนายน 2467
38
20
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 07:50:44 น.
113
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดสะตอน้อย
Watsatornoi
นางสาวนันทนิตย์ อริยสัจ
1022060085
22020007
060085
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านสะตอน้อย
ตกพรม
ขลุง
จันทบุรี
22110
Watsatornoi @ gmail. com
-
ตกพรม
039326584
-
พ.ศ. 2479
50
40
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:23:40 น.
114
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านตรอกนอง
BANTROKNONG
นางนฤมล กงกุล
1022060078
22020009
060078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านตรอกนองบน
ตรอกนอง
ขลุง
จันทบุรี
22110
bantroknong@gmail.com
www.bantroknong.thaischool1.in.th
ตรอกนอง
039386009
039386009
1 มิถุนายน 2470
37
13
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:22:34 น.
115
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)
Wattaponyai School
นางพรเพ็ญ กิจพิบูลย์
1022060068
22020010
060068
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตะปอนใหญ่
ตะปอน
ขลุง
จันทบุรี
22110
taponyaischool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
039-426029
-
18 สิงหาคม 2465
23
7
type1
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 12:54:37 น.
116
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดตะปอนน้อย
Wattaponnoi
นางสายทอง เจริญนาน
1022060069
22020011
060069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านตะปอนน้อย
ตะปอน
ขลุง
จันทบุรี
22110
taponnoi2465@hotmail.com
www.taponnoi.com
ตะปอน
039426035
039426035
18/08/2465
20
8
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:50 น.
117
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านหนองเสม็ด
ฺBANNONGSAMED
นางธารารัตน์ คงวัฒนา
1022060070
22020012
060070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองเสม็ด
ตะปอน
ขลุง
จันทบุรี
22110
bannongsamed@hotmail.com
www.bannongsamed.ac.th
ตะปอน
039434541
-
15 สิงหาคม 2482
17
12
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:33:13 น.
118
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านบ่อ
Banboo
นางสาวเสาวนีย์ บุญไทย
1022060089
22020013
060089
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านบ่อ
บ่อ
ขลุง
จันทบุรี
22110
pickja@hotmail.com
rbu.rbru.ac.th/banboo
บ่อ
039368302
-
12 /10/2473
45
15
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:17:59 น.
119
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
มิตรภาพ ๒๐
Mittraparp
นายปฐมพงศ์ ฐาศิริทรัพย์
1022060090
22020014
060090
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหวัก
บ่อ
ขลุง
จันทบุรี
22110
sabramom901@gmail.com
บ่อ
0817594004
3 กันยายน 2468
42
13
type2
Y
01 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:07:34 น.
120
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดวังสรรพรส
watwangsapharos
นายไตรภพ ดาพัวพันธ์
1022060079
22020015
060079
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านวังสรรพรส
บ่อ
ขลุง
จันทบุรี
22110
watwangsapharos@hotmail.com
-
บ่อ
0- 396 - 09931
-
09/06/2479
40
15
type1
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 16:18:39 น.
121
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านหนองระหาน
BANNONGRAHAN
นายจเร พัฒนผล
1022060091
22020016
060091
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านหนองระหาน
บ่อ
ขลุง
จันทบุรี
22110
nongrahanschool@gmail.com
http://school.obec.go.t
บ่อ
0641625156
1 พฤษภาคม 2492
36
8
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:52:07 น.
122
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
Ban Subsinpoon School
นางสาววันเพ็ญ จันทร์ภิรมย์
1022060092
22020017
060092
อนุบาล-ประถมศึกษา
ขลุงบูรพา
หมู่ 7 บ้านท่าสอน
บ่อ
ขลุง
จันทบุรี
22110
school.obec.go.th/subsinpoon
เทศบาลตำบลบ่อ
039368198
039368198
2498
44
20
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:16:04 น.
123
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านบ่อเวฬุ
Banborwain
นางสาวนฤมล พุฒิฤทธิ์
1022060086
22020018
060086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เวฬุวัน
หมู่ 1,2 บ้านบ้านบ่อเวฬุ
บ่อเวฬุ
ขลุง
จันทบุรี
22150
jume1970@gmail.com
http://banborwain.orgfree.com/index2.html
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
062-6359614
_
16/5/2510
33
40
type2
Y
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:23:55 น.
124
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านเขาทอง
Bankhaothong
นายสิทธิโชค จี๋คีรี
1022060087
22020019
060087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวฬุวรรณ
หมู่ 7 บ้านบ้านเขาทอง
บ่อเวฬุ
ขลุง
จันทบุรี
22110
-
-
บ่อเวฬุ
039480031
-
-
45
30
type2
Y
12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:50:16 น.
125
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านโชคดี
Banchokdee
นางสุวรรณี เชยสมบัติ
1022060088
22020020
060088
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านบ้านโชคดี
บ่อเวฬุ
ขลุง
จันทบุรี
22150
-
-
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
039480030
039480030
19 ตุลาคม 2550
50
45
type2
Y
01 มิถุนายน 2560 เวลา 12:28:49 น.
126
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดเกาะจิก
wadkohjig
นายธีระยุทธ ศรีสุทธา
1022060094
22020021
060094
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเกาะจิก
บางชัน
ขลุง
จันทบุรี
22110
บางชัน
0817810143
1 มิถุนายน 2479
63
44
type1
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 19:10:25 น.
127
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านท่าขาหย่าง
Bantakayang
-
1022060095
22020022
060095
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มขลุงสัมพันธ์
หมู่ 4 บ้านบ้านท่าขาหย่าง
บางชัน
ขลุง
จันทบุรี
22110
t.y.school@hotmail.com
-
บางชัน
039486464
039486464
11112485
43.1
36.8
type1
Y
12 มิถุนายน 2560 เวลา 12:44:43 น.
128
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดบางชัน
wat bangchun
นางสาวกัญยนันท์ อุดนอก
1022060093
22020023
060093
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางชัน
บางชัน
ขลุง
จันทบุรี
22110
-
-
บางชัน
039326605
-
1 มิถุนยน 2479
40
20
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:42:39 น.
129
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดมาบไผ่
Watmabpai
นายศุภลักษณ์ ผิวผ่อง
1022060080
22020024
060080
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เวฬุวัน
หมู่ 2 บ้านมาบไพ
มาบไพ
ขลุง
จันทบุรี
22110
มาบไพ
039413216
24 สิงหาคม 2474
30
17
type2
Y
14 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:55:39 น.
130
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดเวฬุวัน
Watweruwan
นางประทิน ไชยวงค์
1022060083
22020026
060083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านวัดเวฬุ
วังสรรพรส
ขลุง
จันทบุรี
22110
waruwanschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1022060083&page=info
วังสรรพรส
039492251
039492251
2475
36
13
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 09:10:50 น.
131
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)
wadsunglang school
นางปาริฉัตร เนียมศรี
1022060073
22020027
060073
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มขลุงบูรพา
หมู่ 6 บ้านซึ้งล่าง
วันยาว
ขลุง
จันทบุรี
22110
suklang9304@gmail.com
school.obec.go.th/suklanschool
วันยาว
039424950
01062479
35
8
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:15 น.
132
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดวันยาวล่าง
Watwanyaolang
นางบัวเครือ ออมชมภู
1022060071
22020029
060071
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวันยาวล่าง
วันยาว
ขลุง
จันทบุรี
22110
watwanyaolangschool@gmail.com
School.obec.go.th/youla
วันยาว
039441665
039441665
2/6/2479
30
1.5
type1
Y
27 ตุลาคม 2562 เวลา 22:52:55 น.
133
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านหนองบอน
ิbannongbon
นางสาวจุฑามาศ กาญจนธรรม
1022060145
22020030
060145
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านหนองบอน
คลองใหญ่
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
bannongbon@gmail.com
คลองใหญ่
039609952
-
14 พ.ค. 2510
75
25
type1
Y
22 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:18:09 น.
134
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดผักกาด
Wadphakkad School
นายศักดิ์ศิริ คำรอด
1022060146
22020031
060146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านนา
คลองใหญ่
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
wadphakkad@hotmail.com
????????
039480020
2498
69
25
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:18:09 น.
135
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านคลองใหญ่
Banklongyai
นายธรรมศักดิ์ สุขสำราญ
1022060147
22020032
060147
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชายแดนโป่งน้ำร้อน
หมู่ 4 บ้านคลองใหญ่
คลองใหญ่
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
banklongyai@hotmail.com
-
คลองใหญ่
039496637
-
18 ธ.ค.2504
75
25
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:27 น.
136
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านป่าวิไล
Banpawilai
นางศุภรัตน์ ปุ้งข้อ
1022060149
22020033
060149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านป่าวิไล
คลองใหญ่
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
Pawilai.sch@gmail.com
เทศบาลตำบลคลองใหญ่
039480018
1 ก.ค.2518
75
30
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 16:26:19 น.
137
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านดงจิก
bandongchik
นางรพีพรรณ สุขสำราญ
1022060137
22020034
060137
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดงจิก
ทับไทร
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
bandongchikschool_119@hotmail.com
โป่งน้ำร้อน
039609954
2503
54
13
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:20:01 น.
138
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทุ่งกร่าง
banthungkrang
นายพรพิทักษ์ คำม่วน
1022060136
22020035
060136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งกร่าง
ทับไทร
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
banthungkrang@hotmail.com
school.obec.go.th/btk/
โป่งน้ำร้อน
039609955
-
01/05/2489
70
13
type2
Y
02 มิถุนายน 2560 เวลา 14:31:51 น.
139
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านเนินดินแดง
BANNERNDINDANG
นายรุจิรวัทน์ วิสุธิเกษตรสกุล
1022060150
22020036
060150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเนินดินแดง
เทพนิมิต
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
rimprasert43@gmail.com
เทพนิมิต
0862326140
-
14 กุมภาพันธ์ 2504
82
42
type2
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 16:18:39 น.
140
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านแหลม
BANLAEM
นายต้นศักดิ์ ศรีสิทธิ์
1022060151
22020037
060151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชายแดนโป่งน้ำร้อน
หมู่ 4 บ้านบ้านแหลม
เทพนิมิต
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
BANLAEMSCHOOL@HOTMAIL.COM
BANLAEM.COM
เทพนิมิต
039480015
039480015
2504
97
46
type1
Y
09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:47:02 น.
141
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านปั้นหม้อ
Banpanmor
นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
1022060153
22020038
060153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านบึงชนังกลาง
เทพนิมิต
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
banpanmorschool@gmail.com
www.banpanmor.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต
039496236
039496236
2 สิงหาคม 2481
80
30
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:44:50 น.
142
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านโป่งน้ำร้อน
Banpongnamron
นายโท จินากูล
1022060140
22020039
060140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
หมู่ 6 บ้านโป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
banpongnamron@hotmail.com
pnrschool.ac.th
โป่งน้ำร้อน
039387240
039387240
10/02/2486
59
13
type3
Y
14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:26:05 น.
143
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านใหม่
Banmai School
นางสาวปิยนุช แสงนาค
1022060141
22020040
060141
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านใหม่
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
-
-
โป่งน้ำร้อน
039480013
-
พุทธศักราช 2489
63
17
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:10:29 น.
144
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านเขาหอม
Bankhaohom
นางชูศรี พูลสวัสดิ์
1022060142
22020041
060142
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านเขาหอม
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
khaohomschool@gmail.com
www.khaohomschool.com
โป่งน้ำร้อน
039447819
2513
67
26
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:55:49 น.
145
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทรัพย์ประเมิน
Bansubpramuen
นางสาวนิตสรา ศรีครินทร์
1022060143
22020042
060143
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านทรัพย์ประเมิน
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
-
http://chan2.obec.go.th/bansubpramuenschool
โป่งน้ำร้อน
039460609
039460609
21/06/2522
70
25
type1
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 14:22:55 น.
146
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านสามสิบพัฒนา
Bansamsibpattana
นางฤทัย สุขเลิศ
1022060144
22020043
060144
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสามสิบ
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
Ban30_school@obec.go.th
www.chan2.obec.go.th/bansamsibphattanaschool
โป่งน้ำร้อน
039480753
-
17 พฤษภาคม 2517
65
19
type2
Y
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:01:53 น.
147
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านคลองตาคง
bankhlongtakhong
นายอุเทน ผาภุมมา
1022060138
22020045
060138
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองตาคง
โป่งน้ำร้อน
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
ktk102@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060138
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
039460620
039460620
29 พฤษภาคม 2492
53
8
type2
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:41:35 น.
148
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดพังงอน
watpungngon
นายธำรงค์วิชย์ หล่อนิมิตดี
1022060135
22020046
060135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ประสานงานกล่มทับไทร
หมู่ 3 บ้านพังงอน
ทับไทร
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
watpungngon.school@gmail.com
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
039326120
039326120
1 ตุลาคม 2479
54
8
type2
Y
30 มกราคม 2562 เวลา 12:59:57 น.
149
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดทับไทร
Watthabsai
นายสังเวียน มาลาทอง
1022060133
22020047
060133
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทับไทร
ทับไทร
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
wattabsai@gmail.com
school.bec.go.th
เทศบาลต.โป่งน้ำร้อน
039480712
039480712
20/06/2479
42
1
type3
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 16:03:05 น.
150
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทุ่งม่วง
BANTOONGMUANG
นางดวงพร ตากใบ
1022060134
22020048
060134
อนุบาล-ประถมศึกษา
1
หมู่ 7 บ้านทุ่งม่วง
ทับไทร
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
ning_edu@hotmail.com
sites.google.com/site/rrbanthungmwng/
โป่งน้ำร้อน
-
-
1 พฤษภาคม 2504
46
5
type1
Y
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:47:05 น.
151
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านคลองคต
Ban klongkot
นายพิศาล สุดแก้ว
1022060139
22020049
060139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองตาคง
หมู่ 7 บ้านคลองคต
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
kk177@live.com
หนองตาคง
039609960
1/7/2486
80
20
type2
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:49 น.
152
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
Radpattanasamakkee
นางปราณี คำรื่น
1022060157
22020050
060157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านบ้านซับตาเมา
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
หนองตาคง
039609963
06/05/2523
85
40
type2
Y
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:50:58 น.
153
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านคลองบอน
Ban Klong Bon
นายอำนาจ ชยางคานนท์
1022060158
22020051
060158
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านคลองบอน
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
หนองตาคง
-
1 พฤษภาคม 2527
75
32
type2
Y
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:44:28 น.
154
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านโพธิ์
Banpho
นายพัชรวัฒน์ วิสุทธิแพทย์
1022060152
22020052
060152
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านบ้านโพธิ์
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
banpho117@gmail.com
www.banpho.ac.th
หนองตาคง
039326140
039496025
24 ตุลาคม พ.ศ. 2482
72
25
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:10:32 น.
155
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านแปลง
BANPLANG
นายเรวัตร ภูแย้ม
1022060154
22020053
060154
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านแปลง
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
-
หนองตาคง
039496028
-
1 ตุลาคม 2479
68
28
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:50:17 น.
156
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านจางวาง
Banjangwang School
นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง
1022060155
22020054
060155
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองตาคง
หมู่ 2 บ้านบ้านจางวาง
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
wilnar2711@obecmail.go.th
www.banjangwang.ac.th
หนองตาคง
039447990
039447990
20 กรกฎาคม 2495
70
25
type2
Y
08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:04:00 น.
157
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านนาสนาดก์
Nasanard
นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล
1022060156
22020055
060156
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาสนาดก์
หนองตาคง
โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
22140
หนองตาคง
039320115
039733587
2529
65
23
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:27:24 น.
158
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดทุ่งเพล
wattongpel
นางสาวยุพา ทองเรือง
1022060106
22020056
060106
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทุ่งเพล
ฉมัน
มะขาม
จันทบุรี
22150
wattoongpel@hotmail.com
wattoongpel@hotmail.com
ฉมัน
039460683
-
2482
41
15
type2
Y
13 ธันวาคม 2562 เวลา 11:32:18 น.
159
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านวังตัก
banvangtak
-
1022060107
22020057
060107
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านวังตัก
ฉมัน
มะขาม
จันทบุรี
22150
ิbanvangtak_cti2@hotmail.com
ฉมัน
04092583
32
15
type1
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 13:18:43 น.
160
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดน้ำรัก
Watnamruk
นางสาวปราณี เข็มทอง
1022060103
22020058
060103
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปัทมคีรี
หมู่ 2 บ้านน้ำรัก
ท่าหลวง
มะขาม
จันทบุรี
22150
watnamrukschool@gmail.com
http://chan2.obec.go.th/watnumrukschool/
ท่าหลวง
-
-
3 ตุลาคม 2467
20
10
type1
Y
01 เมษายน 2562 เวลา 09:42:50 น.
161
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านหนองสลุด
Bannongsalut
นางพิชญา เบี้ยแก้ว
1022060108
22020060
060108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองสลุด
ปัถวี
มะขาม
จันทบุรี
22150
bannongsalut@obec.co.th
ปัถวี
039600216
-
18 พฤษภาคม 2513
27
5
type2
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 13:09:30 น.
162
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์)
Watmataiy(Sumwitthayafairat)
นางมนรัตน์ เวชโชติ
1022060109
22020061
060109
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปัทมคีรี
หมู่ 3 บ้านมะทาย
ปัถวี
มะขาม
จันทบุรี
22150
Watmataiy.School@gmail.com
chan2.obec.go.th/watmataischool/
เทศบาลตำบลปัถวี
039609969
พ.ศ.2479
23
6.7
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 17:39:16 น.
163
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดโป่ง
Watpong School
นายภูรินทร์ นิยมนา
1022060110
22020062
060110
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีบรรจบ
หมู่ 7 บ้านโป่งโรงเซนต์
ปัถวี
มะขาม
จันทบุรี
22150
watpong-school@hotmail.co.th
-
เทศบาลตำบลปัถวี
039-460480
039-460480
2479
24
14
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:51:03 น.
164
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทัพนคร
tapnakorn
นางศศิญดา กิตติพัฒนพงษ์
1022060111
22020063
060111
อนุบาล-ประถมศึกษา
คีรีบรรจบ
หมู่ 6 บ้านทัพนคร
ปัถวี
มะขาม
จันทบุรี
22150
-
-
ปัถวี
039480007
-
14 พฤษภาคม 2506
28
16
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:23:55 น.
165
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทุ่งบอน
bantongborn
-
1022060099
22020064
060099
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งบอน
ปัถวี
มะขาม
จันทบุรี
22150
ปัถวี
039480006
๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐
20
7
type1
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 12:04:36 น.
166
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านมะขาม
Banmakham
นางอำไพพรรณ บุญรอด
1022060096
22020065
060096
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
หมู่ 1 บ้านบ้านมะขาม
มะขาม
มะขาม
จันทบุรี
22150
BanMakham01@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060096
เทศบาลตำบลมะขาม
039389085
039389085
1 สิงหาคม 2467
17
3
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:39:04 น.
167
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดวังจะอ้าย
Watwungjaeye School
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
1022060100
22020067
060100
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ปัทมคีรี
หมู่ 7 บ้านบางจะอ้าย
มะขาม
มะขาม
จันทบุรี
22150
watwungjaeye@hotmail.com
www.wja.ac.th
มะขามเมืองใหม่
039411677
-
14 มิถุนายน 2468
25
5
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:37 น.
168
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา)
WADKANOONSCHOOL
นายพงศกร ครองศิริ
1022060102
22020069
060102
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านขนุน
วังแซ้ม
มะขาม
จันทบุรี
22150
wadkhanoonschool@gmail.com
ทต.วังแซ้ม
039411202
039411202
พ.ศ.2470
25
15
type2
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 15:08:09 น.
169
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดบ้านอ่าง
Watbanang
นางสาวนพมาศ บุญถนอม
1022060097
22020071
060097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านอ่าง
อ่างคีรี
มะขาม
จันทบุรี
22150
banang08@hotmail.com
school.obec.go.th/watbanang
อ่างคีรี
039413018
039413018
16 พฤศจิกายน 2471
25
6
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:04:30 น.
170
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล)
Bankaoproed
นางไปรยา แลกะสินธุ์
1022060129
22020072
060129
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเกาะเปริด
เกาะเปริด
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
เกาะเปริด
0-3944-4284
-
1 เมษายน 2468
35
15
type1
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 14:39:32 น.
171
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดเขาตาหน่วย
knotanoy
นายรัฐพล สร้อยศรี
1022060130
22020073
060130
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมาสิงห์
หมู่ 5 บ้านเขาตาหน่วย
เกาะเปริด
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
เกาะเปริด
039444287
13 มีนาคม 2497
30
12
type1
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:11:00 น.
172
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านคลองใหญ่
Bankhlongyai School
นายพรศิษฎ์ คำรอด
1022060131
22020074
060131
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านปากคลอง
เกาะเปริด
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
bankhlongyai.laemsing@gmail.com
-
อบต.เกาะเปริด
039460738
-
7 มิถุนายน พ.ศ. 2483
38
12
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:59:39 น.
173
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดบางกะไชย
Watbangkachai
นางสาวนันท์ณภัทร จิตรถวิล
1022060118
22020077
060118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบางกะไชย
บางกะไชย
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22120
school.obec.go.th/watbangkachai
บางกะไชย
039480606
-
10/9/2468
20
10
type2
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 12:20:18 น.
174
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดบางสระเก้า
Watbangsakao School
นายปรัชญา เพ็ชรรัตน์
1022060121
22020079
060121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 บ้านบ้านกลาง
บางสระเก้า
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22190
bangsrakao@yahoo.com
edchan2.chan.rmutto.ac.th/watbangsrakaoschool/
บางสระเก้า
039433984
-
23 มีนาคม 2467
30
10
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:18 น.
175
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านคลองกลอย
Banklongkloy School
นายสำราญ ภูหลวง
1022060117
22020081
060117
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปลายเนิน
ปากน้ำแหลมสิงห์
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
Laylai678@gmail.com
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
039499133
-
พ.ศ.2483
37
2.5
type2
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:57:19 น.
176
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
watpaknum
ว่าที่ร้อยตรีกฤษณภัฏ เริ่มรักษ์
1022060112
22020082
060112
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านปากน้ำแหลมสิงห์
ปากน้ำแหลมสิงห์
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
www.watpaknum@hotmail,co,th
ปากน้ำแหลมสิงห์
039499319
18 สิงหาคม 2465
35
1
type2
Y
28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:22:19 น.
177
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
ปากน้ำแหลมสิงห์
Paknumlaemsing
นางสาวระริน ทองใบ
1022060113
22020083
060113
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านป่าแสม
ปากน้ำแหลมสิงห์
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
wankroo_pn@hotmail.com
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
039499114
-
1 สิงหาคม 2504
30
1
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 22:39:08 น.
178
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา)
wattahuawaen school
นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์
1022060114
22020084
060114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านท่าหัวแหวน
ปากน้ำแหลมสิงห์
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
wattahuawaen.ac.th
ปากน้ำแหลมสิงห์
039499313
039499314
13 มีนาคม 2467
31
2.5
type2
Y
02 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:51:41 น.
179
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
พลิ้ว
Phlew
นายชัยชาญ ศรีสังข์
1022060123
22020086
060123
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนในฝัน
หมู่ 5 บ้านพลิ้ว
พลิ้ว
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22190
Phlewschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1022060123
เทศบาลตำบลพลิ้ว
039-397-238
-
15 มิถุนายน 2496
16
17
type2
Y
09 สิงหาคม 2561 เวลา 08:16:03 น.
180
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านน้ำตกพลิ้ว
Bannamtokpliew
นายสุรพล พุทธจันทร์
1022060124
22020087
060124
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเลขที่ 111 บ้านแถวคลอง
พลิ้ว
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22190
-
-
พลิ้ว
039397240
-
15/10/2509
15
18
type1
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:53 น.
181
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดหนองชิ่ม
Watnongchim
นายสุธรรม รัตนชัย
1022060126
22020089
060126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองชิ่ม
หนองชิ่ม
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
ri4867@gmail.com
http://school.bed.go.th
หนองชิ่ม
039399006
039444036
31 มี.ค. 2467
25
16
type2
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 11:34:34 น.
182
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านอีมุย
banemuy
นางสาวราตรี ศรีโย
1022060128
22020091
060128
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านอีมุย
หนองชิ่ม
แหลมสิงห์
จันทบุรี
22130
emuischool@hotmail.com
หนองชิ่ม
0973342757
15/03/2494
35
20
type1
Y
06 กันยายน 2563 เวลา 19:45:13 น.
183
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
bantamoon
นายวุฒิชัย ไกรวิเศษ
1022060159
22020092
060159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านตามูน
ทรายขาว
สอยดาว
จันทบุรี
22180
btm@btm.ac.th
www.btm.ac.th
???????
039393992
039393992
1 เมษายน 2480
68
10
type2
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 12:01:43 น.
184
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดสำโรง
WATSAMRONG SCHOOL
นางสาวสุวรรณี เจริญนาน
1022060160
22020093
060160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สอยดาวใต้
หมู่ 6 บ้านสำโรง
ทรายขาว
สอยดาว
จันทบุรี
22180
watsamrongschool@gmail.com
http://chan2.obec.go.th/Watsamrongschool/
ทรายขาว
039383051
039383051
พ.ศ. 2439
70
20
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:47:03 น.
185
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
สังวาลย์วิทย์ 6
sangvanwit6
นางสาวอัมพาพันธ์ คุ้มทรัพย์
1022060161
22020094
060161
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ประสานงานสอยดาวใต้
หมู่ 4 บ้านวังยาว
ทรายขาว
สอยดาว
จันทบุรี
22180
sangvanwit6@hotmail.com
www.sangvanwit6.com
ทรายขาว
039393909
-
15 สิงหาคม 2509
71
15
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:40 น.
186
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว)
BANPRATHONG
นายสุเมธ คันถี
1022060166
22020095
060166
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านปะตงล่าง
ทรายขาว
สอยดาว
จันทบุรี
22180
banpratong@gmail.com
banpratong.ac.th
ทรายขาว
039381456
039421343
19/09/2500
76
1
type3
Y
05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:42:57 น.
187
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
bansomdejchaoprayauppatam
นางธนัณฎา ประจงใจ
1022060167
22020096
060167
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านมหาเจรีย
ทรายขาว
สอยดาว
จันทบุรี
22180
ิbansomdejschool@gmail.com
http://school.obec.go.t
ทรายขาว
039-609973
-
19 พฤษภาคม 2514
83
20
type2
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:22:19 น.
188
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทับสงฆ์
Bantubsong
นางภัคธินี ทองนพคุณ
1022060176
22020098
060176
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ฯสอยดาวเหนือ
หมู่ 2 บ้านทับสงฆ์
ทับช้าง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
tubsong@tubsong.net
www.tubsong.net
ทับช้าง
039326836
1 กันยายน 2520
98
19
type2
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:40:55 น.
189
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านโป่งเจริญชัย
BANPONGCHAREONCHAI
นายธนวัฒน์ บัวใหญ่
1022060178
22020099
060178
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์สอยดาวเหนือ
หมู่ 4 บ้านโป่งเจริญชัย
ทับช้าง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
http://chan2.obec.go.th/banpongchaleaunchaischool/
ทับช้าง
039-480066
2523
97
20
type2
Y
03 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:15:55 น.
190
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทับช้าง
Bantubchang
นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล
1022060173
22020100
060173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านทับช้าง
ทับช้าง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
bantubchang585@gmail.com
www.bantubchang.ac.th
ทับช้าง
039393073
039393072
26/06/2515
90
13
type3
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:05:03 น.
191
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านไทรงาม
Bansaingam School
นายอำนาจ ศิลสังวรณ์
1022060174
22020101
060174
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านไทรงาม
ทับช้าง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
www.bansaingam.com
ทับช้าง
039480047
039480047
2501
90
25
type2
Y
31 ตุลาคม 2562 เวลา 14:27:35 น.
192
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
Sorthaiseriautsahagum 2
นางรดีพร เจริญสุข
1022060177
22020102
060177
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเขาสะท้อน
ทุ่งขนาน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
ทุ่งขนาน
039480002
พ.ศ.2515
90
10
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:07 น.
193
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
BANPHAILOMSAMAKKI
นางวรานิษฐ์ วัฒนศักดิ์ธนากูล
1022060170
22020103
060170
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านบ้านไผ่ล้อม
ทุ่งขนาน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
supagar@gmail.co.th
ทุ่งขนาน
039394914
039394925
1 มิ.ย. 2522
84
10
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:08 น.
194
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านซับตารี
Ban Subtarri
นายสามารถ เฉลียวฉลาด
1022060164
22020104
060164
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเตาถ่าน
ทุ่งขนาน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
s.subtarri@gmail.com
www.bansubtarri.ac.th
ทุ่งขนาน
039497041
-
พ.ศ. 2521
95
30
type2
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 17:49:56 น.
195
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
หนองมะค่า
nongmaka
นายอาทิตย์ สิงหธนานนท์
1022060169
22020105
060169
อนุบาล-ประถมศึกษา
TOT
หมู่ 4 บ้านหนองมะค่า
ทุ่งขนาน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
nongmakaschool2014@gmail.com
chan2.obec.co.th/nongmakaschool
ทุ่งขนาน
039480049
-
27 พฤษภาคม 2517
85
15
type1
Y
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:12:10 น.
196
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
โฆวินฑะ
cowintha
นายมานะ ศรีผ่อง
1022060168
22020106
060168
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านท่าใหม่
ปะตง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
ปะตง
039326839
2519
80
10
type1
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 13:11:54 น.
197
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านกระทิงทอง
Bankrathingthong
นายเทพพร อินทร์อ่อน
1022060172
22020107
060172
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านกระทิงทอง
ปะตง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
krathingthong@hotmail.co.th
-
ปะตง
039480001
-
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
90
8
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:49 น.
198
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านเขาแก้ว
bankaokaew
นายเดชธนา ประสิทธิผล
1022060171
22020108
060171
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเขาแก้ว
ปะตง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
อบต.ปะตง
039421609
๑๗ มกราคม ๒๕๑๗
79
5
type2
Y
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00:31 น.
199
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์)
ฺBantaruang School
นายคมกริช อันทรง
1022060175
22020109
060175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านตาเรือง
ปะตง
สอยดาว
จันทบุรี
22180
Bantaruang@gmail.com
www.taruang.com
ปะตง
039385087
-
7 ธันวาคม 2500
84
9
type3
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:34:43 น.
200
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านทรัพย์เจริญ
bansubcharoen
นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภ
1022060162
22020110
060162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาสอยดาวบูรพา
หมู่ 11 บ้านทรัพย์เจริญใต้
สะตอน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
bansubcharoen@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1022060162
สะตอน
039394071
039394029
2516
78
18
type3
Y
03 สิงหาคม 2562 เวลา 16:19:08 น.
201
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
Satreewittayaoppatham 2
นายดนัย ชาติศรี
1022060163
22020111
060163
อนุบาล-ประถมศึกษา
สอยดาวบูรพา
หมู่ 3 บ้านคลองแจง
สะตอน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
chareena_kung2000@yahoo.com
สะตอน
039480000
-
14 พฤศจิกายน 2523
86
22
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:42 น.
202
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านสวนส้ม
Ban Suansom
นางชรินทร์รัตน์ ชมกุล
1022060165
22020112
060165
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสวนส้ม
สะตอน
สอยดาว
จันทบุรี
22180
suansom-815@hotmail.com
-
สะตอน
039384091
-
2523
95
25
type2
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 20:23:52 น.
203
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดน้ำขุ่น
watnamkhun
นายลือชัย ประกาศ
1022060224
22020113
060224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เหลืองจันท์
หมู่ 3 บ้านน้ำขุ่น
คลองพลู
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
namkhun_school@hotmail.com
http://10.251.154.66
คลองพลู
0970518701
วันที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2482
60
20
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:04:48 น.
204
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดคลองพลู
watklongplu
นางไพรินทร์ เกตุแก้ว
1022060225
22020114
060225
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคลองพลู
คลองพลู
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
watklongplu@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1022060225
คลองพลู
039493551
039493551
10 มิถุนายน 2481
50
22
type2
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 10:34:34 น.
205
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดทุ่งกบิล
WATTUNGKRABIL SCHOOL
นางสาววิภา ฉัตรเงิน
1022060227
22020115
060227
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองพลู
หมู่ 6 บ้านทุ่งกบินทร์
คลองพลู
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
suriya_2@hotmail.com
สำราญ
039609937
21 พ.ค. 2519
43
16
type2
Y
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:42:59 น.
206
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านจันทเขลม
BAN CHANTHAKHLEM
นายดนัย คำพระ
1022060222
22020116
060222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เหลืองจันท์
หมู่ 2 บ้านจันทเขลม
จันทเขลม
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
chanthakhlem@gmail.com
http://chan2.obec.go.th/banchanthakhlemschool/
จันทเขลม
039309973
039309974
07/07/2486
52
22
type3
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:02 น.
207
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านชากไทย
Banchakthai
นายปัณณทัต วลาบูรณ์
1022060218
22020117
060218
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มพระบาทพลวง
หมู่ 4 บ้านชากไทย
ชากไทย
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
banchakthai2@gmail.com
ชากไทย
0 39 640539
0 39 640539
1 พ.ค. 2483
20
7
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:01 น.
208
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านเนินมะหาด
bannoenmahad
ส.ต.ท.เทอดนรินทร์ อุปลี
1022060216
22020119
060216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเนินมะหาด
ชากไทย
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
noenmahad@gmail.com
chan2.obec.go.th/banneunmahadschool/
-
039609939
-
04/05/2504
33
20
type2
Y
07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:28:40 น.
209
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดตะเคียนทอง(เพชโรปถัมภ์)
Wat takeantong School
นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง
1022060223
22020120
060223
อนุบาล-ประถมศึกษา
เหลืองจันท์
หมู่ 3 บ้านตะเคียนทอง
ตะเคียนทอง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
wattakeantongschool@gmail.com
ตะเคียนทอง
0852821951
-
1 มิถุนายน 2479
58
18
type2
Y
08 สิงหาคม 2562 เวลา 13:32:41 น.
210
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดคลองตะเคียน
watklongtakian
นางไพจิตร์ วรวาทเวทย์มนต์
1022060226
22020121
060226
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลองตะเคียน
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
WatKiongtakian @outlook.com
พลวง
039307142
039307142
17 ก.ค.2511
35
8
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:29:23 น.
211
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์)
Watpluang School
นายสมนึก จันทวงษ์วาณิชย์
1022060221
22020123
060221
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระบาทพลวง
หมู่ 4 บ้านพลวง
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
watpluang@gmail.com
พลวง
039309188
039309188
28/08/2481
31
5
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:58:55 น.
212
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์)
Watkathing School
นายประวีร์ บรรจงการ
1022060215
22020124
060215
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกระทิง
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
watkatingschool@gmail.com
เทศบาลตำบลพลวง
0910261875
-
1 มิถุนายน 2479
27
1.5
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:43:56 น.
213
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
บ้านคลองน้ำเป็น
Banklongnumpen
นางสาวปารีณา ทองตื้อ
1022060217
22020125
060217
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคลองน้ำเป็น
พลวง
เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
22210
klongnumpen@hotmail.com
school.obec.go.th/klangnumpen.
พลวง
0872417404
-
17052511
50
15
type2
Y
25 มิถุนายน 2563 เวลา 15:25:14 น.