ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. ฉะเชิงเทรา
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
Benchamaracharungsarit
นายศักดิ์เดช จุมณี
1024070320
24012001
070320
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ บ้าน222
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
brr@brr.ac.th
www.brr.ac.th
chachoengsao
038-511-249
038511249 ต่อ 201
2435
0.85
0.18
type4
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 08:24:37 น.
2
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ดัดดรุณี
Datdaruni
นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
1024070321
24012002
070321
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ - บ้าน-
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
school@ddn.ac.th
www.ddn.ac.th
-
038-512547
038-518649
2458
-
-
type4
Y
25 กันยายน 2560 เวลา 00:21:06 น.
3
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
watsothonwararamworawiharn
นางรุจิรดา วรรณศิริ
1024070322
24012003
070322
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - บ้าน134 ถนนเทพคุณากร
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watsothonschool@gmail.com
www.wstr.ac.th
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
038-511-989
038-514-073
2467
1
1.5
type4
Y
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:01:12 น.
4
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
Benchamaratcharangsarit3chanasongsanwitthaya
นายวนิชชัย แก่นภมร
1024070323
24012004
070323
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้าน64/8
คลองนครเนื่องเขต
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
benthree@hotmail.com
www.brr3.net
คลองนครเนื่องเขต
038-593-149
038-593-149
17 พ.ค. 2520
16
15
type2
Y
15 มิถุนายน 2562 เวลา 17:27:59 น.
5
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
BENCHAMARATRAUNGSARIT 2
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
1024070324
24012005
070324
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 12 บ้านบางตีนเป็ด
บางตีนเป็ด
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
ben2@ben2.ac.th
www.ben2.ac.th
บางตีนเป็ด
038-981-614
038981613
2532
7
6
type4
Y
19 ตุลาคม 2560 เวลา 02:20:24 น.
6
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
triamudomsuksaprengwisutthathibodee
นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
1024070326
24012007
070326
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่มี
หมู่ 12 บ้านหมู่บ้านใหม่
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
triampreng37@gmail.com
www.triampreng.ac.th
คลองเปรง
038-515-941
038515941
2537
30
30
type2
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22:24 น.
7
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
BENCHAMARACHARUNGSARIT 5
นายใย ยศยิ่ง
1024070327
24012008
070327
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจมฯ
หมู่ 2 บ้าน
บางขวัญ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
benjamaschool5@gmail.com
www.bch5.com
บางขวัญ
038-093834
038-093834
12 มีนาคม 2537
8
7
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:55 น.
8
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
TREAM-UDOMSUKSAPATTHANAKARN SUWINTHAWONG
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
1024070328
24012009
070328
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตแก้วโกวิท
หมู่ 24 หมู่ 7 บ้าน-
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
tupsadmin@tups.ac.th
www.tups.ac.th
คลองหลวงแพ่ง
038592161
038592161
2538
23
20
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:57 น.
9
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
บางน้ำเปรี้ยววิทยา
Bangnampriewwitaya
นายวิโรจน์ จำปาทอง
1024070331
24012010
070331
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้าน234
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
bangnampriew_school@hot
bnpws.ac.th
?????????????
038-581-109
038581752
24กรกฎาคม2501
20
1.0
type3
Y
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:40:49 น.
10
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
DONCHIMPLEEPITTAYAKOM
นายพีระพงศ์ ณัฐคุณานนท์
1024070332
24012011
070332
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน68/12
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
dcp_school@hotmail.com
dp.ac.th
ดอนฉิมพลี
038-585-097
038585097
1/07/2518
50
20
type3
Y
11 กันยายน 2563 เวลา 10:47:24 น.
11
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
หมอนทองวิทยา
Monthongwittaya
นายมนตรี เดวิเลาะ
1024070333
24012012
070333
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดัดดรุณี
หมู่ 7 บ้านบ้านบึงสิง
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
montongwittaya@hotmail.com
monthong.ac.th
???????
038549956
038549957
1 กุมภาพันธ์ 2529
34
8
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:09 น.
12
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
phaidampittayakom ratchamangkalapisek
นายวิเชียร นิกรประเสริฐ
1024070334
24012013
070334
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
หมู่ 4 บ้านบ้านไผ่ดำ
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
phaidampit@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070334
ศาลาแดง
038-132073
038-132073
12พฤษภาคม 2531
30
15
type2
Y
30 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:07:30 น.
13
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง
Karnthammahakinwatphochalermlak
นางสาววัชนี ชูสุวรรณ
1024070336
24012014
070336
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้าน1/13
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
karnthammahakin2537@gmail.com
http\school.obec.go.thp
ดอนเกาะกา
038-502-213
038502213
พ.ศ. 2537
30
12
type1
Y
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:47:04 น.
14
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
บางปะกง "บวรวิทยายน"
bangbakongbrovonvittayayon
นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
1024070337
24012015
070337
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 บ้านคลองหัวจาก
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
bbvschool120@gmail.com
bbv.ac.th
บางปะกง
038-531-400
038-531-400
2440
25
12
type3
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:34 น.
15
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
พุทธิรังสีพิบูล
PHUTTHIRANGSRIPHIBUL
นางอมรวดี สินเจริญ
1024070338
24012016
070338
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านลาดขวาง
ลาดขวาง
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
phutti@phutti.ac.th
www.phutti.ac.th
ลาดขวาง
038577021
038577206
วันที่ 2 มิถุนายนพ.ศ. 2497
14
6
type3
Y
05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:08:57 น.
16
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
วิทยาราษฎร์รังสรรค์
Witthayarat Rangsan
นายสมศักดิ์ สนกนก
1024070340
24012017
070340
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านชุมชนเทศบาลบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wittayarat.school@htmai
www.wrs.ac.th
บ้านโพธิ์
038-587376
038-587376
1 มิถุนายน 2519
14
0.3
type2
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 14:12:56 น.
17
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ผาณิตวิทยา
PHANITWITTAYA
นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา
1024070339
24012018
070339
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านอู่ตะเภา
บางกรูด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
Phanitwittaya@gmail.com
www.phanitwittaya.com
บางกรูด
0-3813-1841
0-3813-1841
14/06/2500
10
8
type1
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:12:41 น.
18
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
วัดเปี่ยมนิโครธาราม
watpiamnigrodharam
นายสุวิทย์ ชัยรัตน์
1024070329
24022001
070329
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน35
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watpiam_school@hotmail.com
www.piam.ac.th
หัวไทร
038-088-625
038-088-624
21 มิ.ย.2519
35
6
type2
Y
05 มีนาคม 2564 เวลา 10:35:28 น.
19
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
บางคล้าพิทยาคม
Bangkhlapittayakom
-
1024070330
24022002
070330
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - บ้าน34 ถนนบางคล้า-แปลงยาว
บางคล้า
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
-
-
???????
038-541138
038-541138
2524
20
5
type1
Y
01 ตุลาคม 2562 เวลา 08:43:30 น.
20
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
หนองแหนวิทยา
Nongnae Witthaya School
นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
1024070343
24022003
070343
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้าน76/2
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nongnaewit@gmail.com
nongnaewittaya.com/
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
038547123
038547123
4 มิถุนายน 2519
30
10
type2
Y
20 ธันวาคม 2563 เวลา 20:43:25 น.
21
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
Kanchanapisekwittayalai Chachengsao
นายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์
1024070344
24022004
070344
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
หมู่ 3 บ้าน-
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
kch209@hotmail.com
www.kch.ac.th
เกาะขนุน
038553884
038553884
9 มิถุนายน 2539
45
7
type3
Y
17 มิถุนายน 2561 เวลา 22:17:41 น.
22
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา)
Panomsarakram Panomadulwittaya
นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
1024070342
24022005
070342
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน660
พนมสารคาม
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
adulwittaya@hotmail.com
www.phanom.ac.th
เทศบาลตำบลพนมสารคาม
0-3855-1127
038551838
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
35
1
type4
Y
21 มีนาคม 2562 เวลา 22:56:30 น.
23
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ราชสาส์นวิทยา
ratchasanwittaya school
ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
1024070345
24022006
070345
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านบางคา
บางคา
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
-
http://www.rsw.ac.th/
บางคา
0-3859-1078
038591078
12 กุมภาพันธ์ 2522
55
1
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:52:31 น.
24
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
สนามชัยเขต
Sanamchaikhet
ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
1024070346
24022007
070346
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 4 บ้านบ้านดงหินตั้ง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
sanamchaikhet@outlook.com
www.snck.ac.th
คู้ยายหมี
038-086431
038-086432
2519
60
5
type3
Y
01 เมษายน 2560 เวลา 12:34:44 น.
25
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ไผ่แก้ววิทยา
Phaikaewvittaya School
นายกัณฑพัฒน์ ทองเพชร
1024070348
24022009
070348
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้านไผ่แก้ว
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
phaikaew111@gmail.com
www.phaikaew.ac.th/
แปลงยาว
0-3858-5591
0385895590
4 มิถุนายน 2513
40
7
type2
Y
23 กันยายน 2562 เวลา 10:30:20 น.
26
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
หนองไม้แก่นวิทยา
nongmaikan
นายนิพัฒน์ จริงจิตร
1024070349
24022010
070349
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 12 บ้านหนองสร้อยติ่ง
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
www.nmg.brr.ac.th
หนองไม้แก่น
033590719
033590719
17 มีนาคม 2526
60
25
type2
Y
21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:41:39 น.
27
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
แปลงยาวพิทยาคม
Plaengyaopittayakom
นายพเยาว์ เกตานนท์
1024070350
24022011
070350
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.6
หมู่ 7 บ้านทุ่งสะเดา
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
Plaengyaoschool@hotmail.com
http://www.pyp.ac.th
วังเย็น
0-3858-9123
038589123
18/02/2536
40
1
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:34:45 น.
28
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
matthayomsiriwanwaree 3 Chachoengsao
นายโกศล วรพุฒ
1024070351
24022012
070351
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
null
หมู่ 3 บ้าน407
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
mastermsw3@hotmail.com
www.siriwan3.com
null
0-3855-6062
038556062
พ.ศ.2530
110
15
type3
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:32:01 น.
29
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
ก้อนแก้วพิทยาคม
konkaewpittayakom
นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย
1024070352
24022013
070352
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 38 บ้าน4
ก้อนแก้ว
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
kw.konkaew@gmail.com
konkaewpit.ac.th
ก้อนแก้ว
033050556
033050556
8 พฤษภาคม 2532
13
8.8
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:45:15 น.
30
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดจุกเฌอ
watchukkacher school
นายนิมิตร อิสระกุล
1024070013
24010001
070013
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านคลองจุกกระเฌอ
คลองจุกกระเฌอ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
chkschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1024070013#
อบต.คลองจุกกระเฌอ
038-584183
038-584183
16 เมษายน 2471
11
15
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 15:09:20 น.
31
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดชนะสงสาร
Chanasongsarn
นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
1024070027
24010002
070027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวัดชนะสงสาร
คลองนครเนื่องเขต
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
Chanasongsarnschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1024070027&page=history
คลองนครเนื่องเขต
038-593-193
038593193
พ.ศ. 2484 ขุนอนันต์ เนื่องเขต (อนัน อนันตชัย) กำนันตำบลคลองนครเนื่องเขตได้ชักชวนประชาชนปริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ แบบ ป. 2 พิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน ทางราชการได้ใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชากูล
12
10
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:52:41 น.
32
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดพรหมสุวรรณ
Watphromsuwan
นางเนตรนภิส นพเกตุ
1024070016
24010003
070016
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทรายมูล
คลองนา
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
ืnetnop2511@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070016
คลองนา
038-981-745
-
2499
6
10
type2
Y
24 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:46 น.
33
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดจรเข้น้อย
Watjorakenoi School
-
1024070034
24010004
070034
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านจรเข้น้อย
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watjorakenoi2562@gmail.com
-
คลองเปรง
0813112210
-
16/05/2491
18
18
type1
Y
01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:23:47 น.
34
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าลาดน้ำขาว
Sulaoladnamkao
-
1024070035
24010005
070035
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านลาดน้ำขาว
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
Ladnamkaoschool@gmail.com
คลองเปร็ง
038-080-015
-
22/09/2482
30
27
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 08:32:38 น.
35
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าสมอเซ
Surausamose
นายผดุงศักดิ์ ตานี
1024070036
24010006
070036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบ้านสมอเซ
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
samorsae@hotmail.com
www.samorsaeschool.ac.th
คลองเปรง
081-577-0139
038593842
35
30
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:28:24 น.
36
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคลองใหญ่
Suroa Klongyai School
-
1024070038
24010007
070038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเปรง-คลองใหญ่
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
Suraoklongyai@gmail.com
คลองเปรง
0870986253
27/11/2442
25
20
type2
Y
24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:22:32 น.
37
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านเกาะดอน (เลิศสินธุ์ประชาสรรค์)
bankaodon
นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์
1024070039
24010008
070039
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเกาะดอน
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเปรง
038-080-029
038080029
พฤษภาคม 2489
25
25
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 16:08:59 น.
38
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ตลาดเปร็ง
taladprengschool
นางสาวบัวขาว ความมานะ
1024070040
24010009
070040
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตลาดเปรง
คลองเปรง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
taladprengschool@hotmail.com
www.tlp.ac.th
คลองเปรง
0929991968
-
2482
28
29
type1
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:27:40 น.
39
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
แพ่งพิทยาภูมิ
Pangpittayaphoom
นายเฉลิม เกลี้ยงแก้ว
1024070042
24010010
070042
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านบ้านคลองเจ้า
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
pangpittayapoom@gmail.com
คลองหลวงแพ่ง
0892276747
12 มีนาคม 2478
30
30
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:31:55 น.
40
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
Banklonggiaw
นางสาววรรณา จิตรวิรัตน์
1024070030
24010011
070030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านคลองเจ้า
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
Bankhlongchaoschool@gmail.com
www.Banklonggiawschool.com
คลองหลวงแพ่ง
0813062408
-
2499
33
30
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:56:00 น.
41
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าหลวงแพ่ง
Suraoluangphaeng
นายสายชล สำนักดี
1024070037
24010012
070037
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองประเวศ
คลองหลวงแพ่ง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
srlpschool@gmail.com
?http://school.obec.go.
คลองหลวงแพ่ง
089-0503579
033-050-381
2496
35
35
type1
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:42:00 น.
42
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดคู้เกษมสโมสร
Wat Khu Kasemsamosorn
นางสาวอิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์
1024070032
24010013
070032
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัดคู้เกษมสโมสร
คลองอุดมชลจร
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
varaporn.dom19@gmail.com
คลองอุดมชลจร
095-851-5664
038-845-911
๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๔
25
20
type2
Y
12 สิงหาคม 2563 เวลา 15:06:26 น.
43
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดไชยธารา
watchaitara
นายนุกูล เทศกุล
1024070041
24010014
070041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านเดโช
คลองอุดมชลจร
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watchaitara@gmail.com
http://school.obec.go.th
คลองอุดมชลจร
0898315380
-
2473
27
25
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 11:39:32 น.
44
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดเทพนิมิตร
watthapnimet
นางสุภานัน เสน่หา
1024070002
24010015
070002
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านสมเสร็ด
ท่าไข่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
waddthep12@gmail.com
-
ท่าไข่
0993804859
-
2454
15
6
type1
Y
01 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:19 น.
45
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดประตูน้ำท่าไข่
Watpratoonamtakai
นายแดน ศรีชนะวัฒน์
1024070003
24010016
070003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านท่าไข่
ท่าไข่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
ptnschool59@gmail.com
www.ptnschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลทjาไข่
038-512-334
038-512334
22 มิถุนายน 2482
9
3
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 08:33:12 น.
46
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดนิโครธาราม
WATNIKROTHARAM
นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม
1024070005
24010017
070005
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านวัดกระทุ่ม
ท่าไข่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
์Nicaratham@gmail.com
วัดนิโครธาราม
038-812-091
038812091
2471
15
6
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 18:30:01 น.
47
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์)
Wat Ban Na ( Prachachon Rang Sarit )
นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
1024070022
24010018
070022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านนา
บางกะไห
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
-
-
บางกะไห
0817789275
-
14 /06/2468
12
12
type1
Y
16 มิถุนายน 2564 เวลา 16:57:17 น.
48
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านบางแก้ว
banbangkaew
นางวิมล คำขจร
1024070010
24010021
070010
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านบางแก้ว
บางแก้ว
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
banbangkaewcha1@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1024070010&page=history
บางแก้ว
0863326350
-
02/06/2521
11
7
type1
Y
03 กันยายน 2563 เวลา 15:44:04 น.
49
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดเกาะจันทาราม
watkohchantaram
-
1024070011
24010022
070011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเกาะจันทร์
บางแก้ว
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watkohchantaram@gmail.com
http://www.watkorjantar
บางแก้ว
097-281-5605
038-85618
9 พฤศจิกายน 2471
15
8
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:19:38 น.
50
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดสมานรัตนาราม
WATSAMANRATTHANARAM
-
1024070012
24010023
070012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านแหลมพญาจาก
บางแก้ว
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
Kwancha555@gmail.com
http://www.
บางแก้ว
095-4658540
15/06/2481
10
15
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:36:24 น.
51
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดเที่ยงพิมลมุข
WATTIENGPIMOLMUK
นายสมนึก จันทะไทย
1024070006
24010024
070006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบางขวัญ
บางขวัญ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wtm2561@gmail.com
http://school.go.th/the
บางขวัญ
038-093580
038-093580
15 สิงหาคม 2480
19
13
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 19:41:45 น.
52
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
watradsatthatham
นางรัชนี ธรรมประทีป
1024070004
24010025
070004
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางขวัญ
บางขวัญ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watpakyakschool@hotmail.com
www.wsttschool.com
บางขวัญ
038-856-231
1 กันยายน 2471
10
8
type2
Y
21 สิงหาคม 2563 เวลา 12:38:25 น.
53
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดดอนทอง
Donthong School
นายธงชัย สุขพงษ์ไทย
1024070014
24010026
070014
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านดอนทอง
บางตีนเป็ด
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
donthong.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1024070014&page=info
บางตีนเป็ด
033-050-518-9
033-050520
2485
5
6
type4
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 12:29:37 น.
54
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านวนท่าแครง
Banvontakrang School
-
1024070018
24010027
070018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านวนท่าแครง
บางตีนเป็ด
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
btkschool.cha1@gmail.com
btk.ac.th
บางตีนเป็ด
0898031831
-
2501
3
8
type2
Y
08 มีนาคม 2564 เวลา 13:47:25 น.
55
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดเกาะ
Watkoh
นางอารีย์ บุญสร้าง
1024070024
24010028
070024
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางกะโหลก
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
areeboon@hotmail.com
sites.google.com/site/watkoh72school
บางเตย
038-565-256
038565256
2468
10
15
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:17:25 น.
56
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดแพรกนกเอี้ยง
watpragnokaeing
นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ
1024070025
24010029
070025
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเกาะดอน
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
phatsayaphan1707@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
2479
15
15
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 13:16:30 น.
57
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านแขวงกลั่น
bankwangkran
นางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
1024070026
24010030
070026
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านแขวงกลั่น
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
bankwangkran01@gmail.com
บางเตย
089-0275174
05082515
15
15
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:29:05 น.
58
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางปลานัก
Wat Bangplanak
นางสาวศิวิไล ใจหาญ
1024070031
24010031
070031
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบางปลานัก
บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
bangplanak.school@gmail.com
-
บางเตย
-
-
20/11/2473
20
18
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 08:52:44 น.
59
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดทด
watthod school
นายนิพนธ์ น้อยจินดา
1024070015
24010033
070015
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบางไผ่
บางไผ่
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wat_thod@hotmail.com , watthod515@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070015
บางไผ่
0825469559
-
1 กันยายน 2471
5
7.3
type2
Y
21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:02:25 น.
60
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
Watphotharam
นางนุชนาถ ธงทองทิพย์
1024070020
24010034
070020
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านช่องาม
บางพระ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watphotharam.school0034@gmail.com
บางพระ
038-514-291
038-514-291
12 มิถุนายน 2465
5
5
type2
Y
01 เมษายน 2564 เวลา 13:00:21 น.
61
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางปรง
Watbangprong School
นางพิณทิพย์ เลิศวิลัย
1024070021
24010035
070021
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบางปรง
บางพระ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wbp25_cha1@hotmail.com
http://school.obec.go.th
บางพระ
038-820-812
038-820-812
19/08/2480
10
10
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 02:53:53 น.
62
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางพระ
watbangpha
นางสาวสุภาพร ฤกษ์จันทร์
1024070019
24010036
070019
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 5 บ้านคลองอ้อม
บางพระ
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
watbangpha.school0036@gmail.com
-
บางพระ
-
-
2478
2.50
6
type2
Y
01 สิงหาคม 2561 เวลา 13:34:51 น.
63
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดนครเนื่องเขต
WATNAKORNNUANGKET
นายวุฒิ อิสระกุล
1024070028
24010039
070028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านวังตะเคียน
วังตะเคียน
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
wnk22_cha1@hotmail.com
www.wnkschool.com
วังตะเคียน
038-813-909
038812233
2473
15
8
type2
Y
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:14:30 น.
64
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านวังตะเคียน
Banwangtakhian
นายนิทัศน์ ธรรมประทีป
1024070033
24010040
070033
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
วังตะเคียน
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
วังตะเคียน
038-812-224
1/05/2521
15
10
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:49 น.
65
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดหนามแดง
WATNAMDAENG
นางสุภาพร ศรีมงคล
1024070029
24010041
070029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองขวางล่าง
หนามแดง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
namdaengschool@gmail.com
-
อบต.หนามแดง
0610320101
-
01/01/2472
23.2
17.4
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:59:47 น.
66
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ANUBARN WATPITULATIRATRANGSARI
นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
1024070001
24010042
070001
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้าน156/7 ถนนมรุพงษ์
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
24000
anubarn156@gmail.com
www.pitula.ac.th
เมืองฉะเชิงเทรา
038-511090
038-514890
24/06/2486
6
0.5
type4
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:52:03 น.
67
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านคลอง 21
BanKlong 21
นางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
1024070098
24010043
070098
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคลอง 21
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
ananthorn9474@gmail.com
http://school.bed.go.th
ดอนเกาะกา
065-3914266
-
พ.ศ.2509
47
15
type1
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:26 น.
68
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านปลายคลอง 20
Banplaikhlong
นางสาวกนกกรานต์ คชชะ
1024070099
24010044
070099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านคลอง 20
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
ดอนเกาะกา
1 สิงหาคม 2501
47.6
7.3
type2
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 18:31:01 น.
69
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
Watpochalermrak
นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
1024070100
24010045
070100
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลอง 20
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
watpochalermrak@gmail.com
-
ดอนเกาะกา
-
-
21 ตุลาคม 2471
35
12
type1
Y
03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:14:07 น.
70
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
WATRAJBUMRANGSAK SCHOOL
-
1024070101
24010046
070101
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคลอง 21
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
wrd32_cha1@hotmail.com
cha1232wrb
ดอนเกาะกา
038-080-056
-
24/01/2547
35
20
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:55:04 น.
71
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าดอนเกาะกา
suraodonkoka
-
1024070102
24010047
070102
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสุเหร่าขาว
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
suraodonkoka@gmail.com
srdkk48 _cha1@hotmail.c
-
-
-
1 กรกฎาคม 2481
47
15
type2
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 11:08:19 น.
72
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบึงตาหอม
WATBUANGTAHOM
นางรัตนาภรณ์ เตปินตา
1024070103
24010048
070103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านบึงตาหอม
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
bungtahom@gmail.com
ดอนเกาะกา
0899846138
-
30/11/2470
30
20
type1
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 10:06:14 น.
73
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านดอนเกาะกา
BANDONKORKA
นายนิทัศน์ นักเสียง
1024070096
24010049
070096
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านบ้านดอนเกาะกา
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
nituch88@hotmail.co.th
ดอนเกาะกา
-
-
2513
55
25
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 10:59:31 น.
74
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านบึงพระอาจารย์
banbengpaajan
นางสาวนิตยา มิตรมานะ
1024070097
24010050
070097
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 10 บ้านบ้านบึงพระอาจารย์
ดอนเกาะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
เทศบาลดอนเกาะกา
พ.ศ. 2488
57
27
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:58:40 น.
75
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
Suraolamchala ( Lamchalaprachasan )
นางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
1024070094
24010052
070094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านลำชะล่า
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
lamchala2014@gmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า-ลำชะล่าประชาสรรค์-271272396703190/?ref=settings
ดอนฉิมพลี
-
-
1 กรกฎาคม 2480
44
9.4
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:39:04 น.
76
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าสมอเอก
suraosamo-ek
นางสาวนงนารถ ยุทธนาวา
1024070095
24010053
070095
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านสมอเอก
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
samoeak2562@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070095
ดอนฉิมพลี
08-9886-4345
-
1 กรกฎาคม 2481
41
21
type1
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 19:44:01 น.
77
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ตลาดคลอง 16
Taladklong16
นายสมบัติ บุญเกิด
1024070088
24010054
070088
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตลาดคลอง 16
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
sombat@esdc.obec.go.th
ดอนฉิมพลี
038-585-113
2503
50
20
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:54:13 น.
78
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
chalermchuangwittayatarn
นายมงคล อรุณแสงฉาน
1024070089
24010055
070089
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านปากคลอง 21
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
cwt.th@gmail.com
http//school.obec.go.th
ดอนฉิมพลี
038-585499
-
2514
50
20
type2
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:23 น.
79
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดรามัญ
WATRAMAN
-
1024070090
24010056
070090
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านรามัญ
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
Watraman2477
http://school.obec.go.t
ดอนฉิมพลี
0819857949
-
2477
45
15
type1
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 09:44:27 น.
80
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าปากคลอง 20
Suraopakklong 20
นางโกศล อู่เงิน
1024070091
24010057
070091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านปากคลอง 20
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
pakkong.20@hotmail.com
www.pk20school.ac.th
ดอนฉิมพลี
038-585-490
8 มิถุนายน 2483
43
38
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:21:50 น.
81
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าดอนกลาง
SURAODONKLANG
นายอานุภาพ บุญธรรม
1024070092
24010058
070092
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนกลาง
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
donklang_17@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070092
ดอนฉิมพลี
038-080-054
-
12/02/2471
45
20
type2
Y
21 สิงหาคม 2563 เวลา 08:24:24 น.
82
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคู้
suraokoo
นายธนภณ ธรรมรักษ์
1024070093
24010059
070093
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านคู้น้อย
ดอนฉิมพลี
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
ดอนฉิมพลี
2525
45
18
type2
Y
19 เมษายน 2564 เวลา 14:03:48 น.
83
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ปากคลองบางขนาก
pakklongbangkhanak
นายสุวิทย์ วังราช
1024070073
24010060
070073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบางขนาก
บางขนาก
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
school.pbk@gmail.com
www.pakklongbangkhanak.ac.th
บางขนาก
0657461593
2499
40
20
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 13:21:09 น.
84
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดเกตุสโมสร
watkatesamosorn
นายสมคิด มีทรัพย์ทอง
1024070075
24010062
070075
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านต้นสำโรง
บางขนาก
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
saijai.au@hotmail.com
www.wks-school.net
อบต.บางขนาก
038-581-319
038581319
9ื มิถุนายน 2473
23
4
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:08:11 น.
85
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดประชาบำรุง
watprachabumrung
นางสุภานัน เสน่หา
1024070077
24010064
070077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านชีผ้าขาว
บางขนาก
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
watprachabumrung@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/
บางขนาก
096-1945686
-
09/05/2520
30
5
type2
Y
08 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:30:25 น.
86
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ประชาฤกษ์สมบูรณ์
PRACHARUEKSOMBOON
นายบรรจบ ศรีประภาพงศ์
1024070064
24010065
070064
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
prsb_school@yahoo.com
http://school.obec.go.th
บางน้ำเปรี้ยว
038-581-212
038581212
-
32
500
type2
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 13:11:54 น.
87
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บึงเทพยา
Buengtheppaya
-
1024070065
24010066
070065
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 11 บ้านบึงเทพยา
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
buengtheppayaschool@gmail.com
บางน้ำเปรี้ยว
038-088563
2500
35
10
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:48:22 น.
88
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
Suraomaiparkkrong 17
นางทัศนีย์ แก่นภมร
1024070067
24010068
070067
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านลำอ้ายสอ
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
http;/school.bed.go.th/
บางน้ำเปรี้ยว
064-584-3614
1 พฤษภาคม พ.ศ.2482
35
10
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 20:35:39 น.
89
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าแคราย
Suraokaerai
นางปานจันทร์ สุริยะอัมพรกุล
1024070068
24010069
070068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบ้านแคราย
บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
suraokaerai@gmail.com
suraokaerai@gmail.com
บางน้ำเปรี้ยว
0819857949
-
28/11/2481
38
10
type2
Y
09 มกราคม 2564 เวลา 20:41:59 น.
90
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สกุลดีประชาสรรค์
Sakuldeeprachasan
นางสลีลา ศรีสำราญ
1024070105
24010070
070105
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านคลอง 15
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
skd36_cha1@hotmail.com
บึงน้ำรักษ์
0890505324
2491
50
35
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 13:58:20 น.
91
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบึงน้ำรักษ์
Watbungnamruk
นายกฤษณะ ซื่อสัตย์
1024070106
24010071
070106
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านคลอง 15
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
watbungnamrak@gmail.com
http://school.obec.go.t
บึงน้ำรักษ์
033-050-335
13/05/2475
45
15
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:10:00 น.
92
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคลอง 15
SURAO KLONG15
นางสาวมาเดีย มะทอง
1024070107
24010072
070107
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านคลอง 15
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
suraoklong15school@gmail.com
บึงน้ำรักษ์
0910068101
0
2479
45
20
type2
Y
03 กันยายน 2563 เวลา 16:13:06 น.
93
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าดารุลนาอีม
suhrowdarunnaim
นางสุปราณี เพชรน้อย
1024070108
24010073
070108
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านคลองสิบห้า
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
darunaim15@gmail.com
-
-
038-505-249
-
9 มิถุนายน 2499
37
20
type2
Y
23 ธันวาคม 2563 เวลา 10:41:55 น.
94
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคลองหกวา
Suraokhlonghokwa
นางธนกร ศิริโสภาพงษ์
1024070109
24010074
070109
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองหกวา
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
suraokhlong6wa@gmail.com
บึงน้ำรักษ์
033050338
พ.ศ.2481
60
20
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 14:37:47 น.
95
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคลอง 14(น้ำรักษ์ประชาสรรค์)
Suraoklong 14
นายสมเด็จ ศรีสำราญ
1024070110
24010075
070110
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหมู่บ้านคลอง 14
บึงน้ำรักษ์
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24170
suraoklong14@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070110
บึงน้ำรักษ์
08-9099-6208
-
๑ กรกฎาคม ๒๔๘๑
50
23
type2
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:39:27 น.
96
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สิทธิสุนทรอุทิศ
sittisuntornutis
นายธรรมนูญ แก้วเพ็ชร
1024070069
24010076
070069
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านชวดตาสี
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
sittisuntornutis@gmail.com
โพรงอากาศ
038-582-405
038-582405
พ.ศ. 2507
17
6
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 13:37:10 น.
97
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
Watbangsai
นายวิทยา ธรรมธร
1024070070
24010077
070070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบางสาย
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
wittaya3012@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1024070070
โพรงอากาศ
-
-
พ.ศ. 2479
33
5
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:34:51 น.
98
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดตะพังคลี
-
1024070080
24010078
070080
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านตะพังคลี
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
โพรงอากาศ
095-6634669
-
15/07/2519
25
18
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:53:15 น.
99
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
WATNILLARATSATTHABUMRUNG
-
1024070071
24010079
070071
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางใหญ่
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
watnillaratsatthabumrung.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070071
โพรงอากาศ
089-6662839
-
2481
23
9
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:27:18 น.
100
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดญาณรังษาราม
watyannarungsaram
-
1024070072
24010080
070072
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านคลองบ้านใหม่
โพรงอากาศ
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
newnattaporn3129@gmail.com
http://school.obec.go.t
โพรงอากาศ
พ.ศ.2465
25
10
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 13:20:10 น.
101
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สะแกโดดประชาสรรค์
Sakaedotprachasan
นายยุทธชัย พิชญานนท์
1024070078
24010081
070078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านสะแกโดด
โยธะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
sakaedotschool@gmail.com
โยธะกา
038086102
-
10/06/2480
40
17
type2
Y
12 มิถุนายน 2564 เวลา 16:09:58 น.
102
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางไทร
Watbangsai school
นางสาวปัทมา เผือกสีทอง
1024070079
24010082
070079
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบางไทร
โยธะกา
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
10082@cc1.go.th
-
??????
0634602536
-
2502
40
25
type1
Y
23 ธันวาคม 2563 เวลา 14:52:05 น.
103
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดไผ่ดำ
Watphaidum
นางสาวสมร ระยับศรี
1024070111
24010083
070111
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
phaidum2400@gmail.com
ศาลาแดง
038-132-081
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖
40
20
type2
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 09:50:04 น.
104
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดหลวงแพ่ง
Wat Lung Pang
นายปรีชา เกตุผดุง
1024070112
24010084
070112
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
หมู่ 13 บ้านปากคลองหลวงแพ่ง
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
watlungpangschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070112&Area_CODE=2401
ศาลาแดง
0871070557
-
1 กรกฎาคม 2481
50
15
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:42:39 น.
105
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดสว่างอารมณ์
watsawangarom
นายทวี แก่นดำ
1024070113
24010085
070113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา 1
หมู่ 19 บ้านสว่างอารมณ์
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
wsa_2470@hotmail.com
www.watsawangarom.ac.th
ศาลาแดง
038-592117
038-592117
2470
24
50
type3
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:40:09 น.
106
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดคลองเจ้า
Watklongjao
นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
1024070114
24010086
070114
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านคลองเจ้า
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
klongjao16@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1024070114&page=info
ศาลาแดง
0814071118
1 กันยายน 2482
20
17
type2
Y
09 มิถุนายน 2564 เวลา 10:32:41 น.
107
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบึงทองหลาง
watbungthonglang
-
1024070116
24010088
070116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบึงทองหลาง
ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24000
btl2472_school@hotmail.com
ศาลาแดง
02-988-2036
-
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
50
20
type1
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:04:17 น.
108
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ปากบึงสิงโต
Pakbuengsingto
นางสาวนิตยา มัสเยาะ
1024070086
24010089
070086
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสิงโตทอง
สิงโตทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
pakbuengsingto@gmail.com
สิงโตทอง
038-566-197
10 ตุลาคม 2496
30
10
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 13:01:44 น.
109
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
WATPOSAENGKANCHANARAD
นางสาวธัญลักษณ์ ปลอดดี
1024070087
24010090
070087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลอง 19
สิงโตทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
watposaengkanchanarad@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1024070087
สิงโตทอง
01/06/2510
45
12
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 13:19:12 น.
110
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคลอง 20
SURAOKLONG20
นางสาวมนัญญา แก้วดวงเด่น
1024070104
24010091
070104
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลอง 20
สิงโตทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
suraoklong_20@hotmail.com
สิงโตทอง
-
2498
45
12
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 15:34:20 น.
111
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคลอง 19
Suroaklong19
-
1024070085
24010092
070085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านคลองสิบเก้า
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
10092@ccs1.go.th
-
อบต.หมอนทอง
0927915679
-
พ.ศ.2480
40
15
type2
Y
01 ตุลาคม 2563 เวลา 09:21:49 น.
112
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดพุทธอุดมวิหาร
Watputaudomwiharn
นางสุกัญญา ธุวสิน
1024070083
24010093
070083
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านวัดพุทธอุดมวิหาร
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
watput93school@gmail.com
-
หมอนทอง
087-1306930
-
2471
33
7
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:02 น.
113
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าคลอง 18
Suraoklong18
นายณัฐพล เลิศเชาวน์
1024070084
24010094
070084
อนุบาล-ประถมศึกษา
บึงสิงโต
หมู่ 5 บ้านคลอง 18
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
kroofareeda18@gmail.com
หมอนทอง
082-4654118
01/10/2482
35
5
type2
Y
04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:09 น.
114
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บึงสิงโต
ฺBungsingto
นายสุพิน ที่ภักดี
1024070081
24010095
070081
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบึงสิง
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
bungsingto18@hotmail.co.th
-
หมอนทอง
0847134978
-
2482
40
15
type2
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 10:56:13 น.
115
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดคลอง 18
Watklong18
นางวิภา พุทธศรี
1024070082
24010096
070082
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านคลอง 18
หมอนทอง
บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
24150
wk1814_cha1@hotmail.com
หมอนทอง
038-581-200
038582000
2471
30
3
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:31:42 น.
116
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดเขาดิน
watkhaodin
นายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
1024070147
24010097
070147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านเขาดิน
เขาดิน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
watkaodin@hotmail.co.th
http://www.prathom.com
เขาดิน
038-134-035
038-134-035
1/08/2473
25
8
type2
Y
21 สิงหาคม 2563 เวลา 13:17:14 น.
117
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางแสม
Watbangsaem
นายสุริยา ศรีโภคา
1024070122
24010098
070122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบางแสม
ท่าข้าม
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
watbangsamae@gmail.com
www.watbangsamae.ac.th
ท่าข้าม
038-574-522
-
10 สิงหาคม 2481
31.9
13.5
type2
Y
18 มกราคม 2564 เวลา 21:26:07 น.
118
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
คลองพานทอง
KLONGPANTHONG
-
1024070123
24010099
070123
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบางไทร
ท่าข้าม
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
klongpanthong@hotmail.com
ท่าข้าม
038-573-646
-
15 เมษายน พ.ศ.2514
30
10
type1
Y
20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:34:14 น.
119
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
Banthakhamtangtrongjit 10
นายสาธิต มาลัย
1024070121
24010101
070121
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านท่าข้าม
ท่าข้าม
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
sathitmalai888@hotmail.com
ท่าข้าม
038-573-001
1 พฤษภาคม 2500
35
12
type2
Y
09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:57:13 น.
120
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
จันทร์เจริญ
janjaroen
นายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
1024070139
24010102
070139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านหมู่
ท่าสะอ้าน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
janjaroenschool@gmail.com
-
ท่าสะอ้าน
-
10/08/2481
25
15
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:51:34 น.
121
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ประกอบราษฎร์บำรุง
Prakorbratbamrung
นางวิไล อิ่มสำราญ
1024070143
24010103
070143
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านประตูน้ำ
ท่าสะอ้าน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
prakorbcha01@gmail.com
ท่าสะอ้าน
-
-
7 มิถุนายน 2465
22
1.5
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 08:19:41 น.
122
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดท่าสะอ้าน
wattasaan
นางภัสส์พสุ คำมิตร
1024070144
24010104
070144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านท่าสะอ้าน
ท่าสะอ้าน
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
wattasaan2008@hotmail.com
www.wattasaanschool.ac.th
ท่าสะอ้าน
038-530-135
038531121
2469
24
0.5
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 16:51:13 น.
123
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดลาดยาว
Watladyao School
นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง
1024070141
24010105
070141
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านลาดยาว
บางเกลือ
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
http//sch00.bed.go.th/
บางเกลือ
0898903847
8 กรกฎาคม 2493
30
15
type1
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 12:06:58 น.
124
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
bankklua school
นางสุชาดา จันทร์เขียว
1024070140
24010106
070140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบางเกลือ
บางเกลือ
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
bangklueschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1024070140&Area_CODE=2401
บางเกลือ
13 /06/2465
40
15
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:20:44 น.
125
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดล่าง
watlang school
นายอนุรัญช์ มาคำ
1024070118
24010107
070118
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านวัดล่าง
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
บางปะกง
038-531-435
038533161
พ.ศ. 2440
24
7.1
type3
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:14 น.
126
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบน
watbon
นางสาวสุคนธา ซินศิริ
1024070119
24010108
070119
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านบน
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
watbon10@gmail.com
hHp://school.bid.go.th/
บางปะกง
038-533-432
18 มิถุนายน 2465
20
4
type1
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 10:39:21 น.
127
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
Prapimonsaenee
นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์
1024070120
24010109
070120
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านคลองหัวจาก
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
prapimon2561@hotmail.com
www.facebook.com/Prapimon
บางปะกงพรหมเทพรรังสรรค์
038-532-028
1 กรกฎาคม 2480
30
10
type1
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 15:14:43 น.
128
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
พรหมานุเคราะห์
prommanukro
นายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
1024070125
24010110
070125
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านนิคมคลองยายใหม่
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
promma954@hotmail.co.th
pmks.org
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
038-531155
038-531155
1 ก.ค. 2490
23
10
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 12:40:38 น.
129
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สามัคคีราษฎร์บำรุง
samukkeeradbamrung
นายเอกภวุฒิ สุขผึ้ง
1024070127
24010111
070127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านผีขุด
บางปะกง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
samakkee01@hotmail.com
บางปะกง
038-533-000
-
2476
102
86
type2
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 16:54:53 น.
130
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางผึ้ง
Watbangphung
นางสาวศศิเพ็ญ แก้วรุ่งเรือง
1024070148
24010113
070148
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านแม่น้ำ
บางผึ้ง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
Watbangphung@gmail.com
-
บางผึ้ง
038-134-034
038-134-034
21/06/2465
30
8
type1
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 12:13:07 น.
131
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านบางข้าว
BANBANGKHAO
นางโนรี ประจำค่าย
1024070149
24010114
070149
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านศรีเสม็ด
บางผึ้ง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
bangkhaw149@hotmail.com
บางผึ้ง
063-1917679
พ.ศ.2482
30
22
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 15:40:16 น.
132
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
Watbangwua Saisermwit School
นายวิฑูรย์ พรมมิ
1024070135
24010115
070135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบางวัว
บางวัว
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
www.wbw.ac.th
038-538-597
038538592
16 พฤษภาคม 2474
25
5
type3
Y
03 กันยายน 2563 เวลา 11:53:49 น.
133
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดบางสมัคร
Watbangsamak
นายเกษม พูลทวี
1024070137
24010117
070137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านเกาะวัด
บางสมัคร
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
bangsamak.school@gmail.com
www.bangsamak.ac.th
เทศบาลตำบลบางสมัคร
038538594
038538594
8 มิถุนายน 2465
32
5
type2
Y
21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:53:34 น.
134
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดพิมพาวาส
Watpimpawas
นางศศกร กาฬศิริ
1024070138
24010118
070138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านคลองวังขื่อ
พิมพา
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
Wat.Pim.School@gmail.com
-
พิมพา
038-570-467
038-570-467
24 มิถุนายน 2473
25
13
type2
Y
22 สิงหาคม 2563 เวลา 22:22:12 น.
135
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
แสมขาววิทยาคาร
Samaekhaowitthayakhan
นายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
1024070128
24010119
070128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านแสมขาว
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
smk30_cha1 @ hotmail.co
http://www.samaekhao.ac.th/
สองคลอง
038-554253
2484
31.3
14
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:09:05 น.
136
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดสองคลอง
watsongklong
นายวัฒนพงษ์ คชปักษี
1024070129
24010120
070129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้าน89 คลองขุดใหม่
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
wsongklong@yahoo.co.th
http://watsongklong.com
สองคลอง
038-528-160
038528160
29/11/2480
30
20
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 21:57:00 น.
137
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
บ้านสีล้ง
BANSILONG
-
1024070130
24010121
070130
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านสีล้ง
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
silong school@hotmail.com
www.bslschooi.ac.th
สองคลอง
038-080-046
2502
50
25
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 10:56:45 น.
138
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สกัด 80
SAKAD 80
นางบัวสวรรค์ งามงอน
1024070131
24010122
070131
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสกัด 80
สองคลอง
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
sakad80_80@hotmail.com
-
สองคลอง
0822748809
-
26 มิถุนายน 2488
50
24
type1
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 09:53:34 น.
139
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
คลองขวาง
Klongwhang
นางจำลองกุล หนูพรหม
1024070146
24010123
070146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านคลองขวาง
หนองจอก
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
-
-
หนองจอก
0868299140
-
2482
20
17
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:10:54 น.
140
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดสุขาราม
WAT SUKARAM
นายวิเชียร ซัวตังไล้
1024070145
24010124
070145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านคลองขุนพิทักษ์
หนองจอก
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24130
sukaramschool@gmail.com
cha1324wsr
หนองจอก
038-578-103
พ.ศ.2463
15
12
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 10:51:53 น.
141
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สกัด ๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
Sakad 40 (Kittinakprachanukul) School
-
1024070132
24010125
070132
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสกัดสี่สิบตะวันตก
หอมศีล
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
sakad40@gmail.com
หอมศีล
0898903847
-
17 ก.ค. 2482
37
12
type1
Y
28 มกราคม 2564 เวลา 11:15:38 น.
142
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
sukhunthasrilaram
นางสาวมธุรดา บุญมาก
1024070142
24010128
070142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหอมศีล
หอมศีล
บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
24180
watsukhun@gmail.com
sukanthasiraram.com
หอมศีล
038-989-545
038989545
1/09/2473
40
10
type2
Y
25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:33:09 น.
143
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดคลองสวน
Watklongsuan
นายสนั่น นุชพงษ์
1024070174
24010129
070174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านชุมชนวัดคลองสวน
เกาะไร่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
WKS06_cha1@hotmail.com
เทพราช
0813112210
-
2447
20
15
type2
Y
24 สิงหาคม 2563 เวลา 12:30:25 น.
144
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าเกาะไร่
SURAOKOARAI
นางสาวรุจิรา สุวประดับ
1024070175
24010130
070175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเกาะไร่
เกาะไร่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wimonrat.24@hotmail.com
http://www.koarai.ac.th/
เกาะไร่
038-595-109
2475
22
20
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:33:15 น.
145
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สุเหร่าจรเข้น้อย
Suraojorakhenoi
นางชลันดา โอภาสตระกูล
1024070176
24010131
070176
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวิชาการบ้านโพธิ์ 1
หมู่ 1 บ้านปากคลองแขวงกลั่น
เกาะไร่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070176
เทพราช
033590100
033590100
2492
18
20
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:40 น.
146
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
Watphanomphanawad School
-
1024070163
24010132
070163
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านพนมพนาวาส
คลองขุด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watpranomphanawadschool@gmail.com
http://school.bed.go.th
คลองขุด
038-583-633
038-583-633
29/08/2494
15
8
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 15:49:37 น.
147
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
Watratsatthatham
นายอิทธิพร รุจะศิริ
1024070164
24010133
070164
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านชวดสนามเถื่อน
คลองขุด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watratsatthatham81@gmail.com
htt://school.bed.go.th
คลองขุด
0817779166
15 สิงหาคม พ.ศ.2481
12
13
type2
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 16:10:33 น.
148
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดลาดบัว
Watlatbua
-
1024070165
24010134
070165
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลาดบัว
คลองขุด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
lb.school165@gmail.com
คลองขุด
2493
15
11
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:59:26 น.
149
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดใหม่ประเวศ
watmaipawet
นายพสิษฐ์ เรือนคำงาม
1024070173
24010135
070173
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองประเวศ
คลองประเวศ
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watmaipawet@gmail.com
http:school.bed.go.th/w
คลองประเวศ
086-9154425
1/03/2474
10
8.4
type1
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 17:06:56 น.
150
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดดอนทราย
watdonsai
นายวิมล สมใจ
1024070153
24010136
070153
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนทราย
ดอนทราย
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watdonsaischool@gmail.com
-
ดอนทราย
0970977871
-
18/06/2465
8.2
9.6
type1
Y
20 สิงหาคม 2563 เวลา 20:32:00 น.
151
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดประศาสน์โสภณ
Watprasartsophon
นายทิพากร พิศโฉม
1024070151
24010137
070151
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตลาดบางกรูด
ท่าพลับ
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
prius5353@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070151
หนองบัว
0971966343
2460
8
8
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 22:26:12 น.
152
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดเทพราช
WATTHEPPHARACH SCHOOL
นายกมล อิ่มสำราญ
1024070171
24010138
070171
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านปากลัดยายมุด
เทพราช
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
theppharach@theppharach.ac.th
www.theppharach.ac.th
เทพราช
038-595-454
038595454
2462
12
9
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 14:37:04 น.
153
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดกลางราษฎร์บำรุง
watklangratbumrung
-
1024070172
24010139
070172
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองแขวงกลั่น
เทพราช
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
Watklang00@gmail.com
เทพราช
0895303939
-
2477
18.9
16.3
type1
Y
03 มีนาคม 2564 เวลา 16:09:51 น.
154
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดผาณิตาราม
Watphanitaram School
นายสรวีย์ สุริยวงศ์
1024070160
24010140
070160
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางชายสอ
บางกรูด
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watphanitaram88@gmail.com
http://scool.obec.go.th
บางกรูด
-
-
12/05/2469
8
8
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 13:40:25 น.
155
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดสนามจันทร์
watsanamchan
นายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
1024070168
24010141
070168
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตลาดสนามจันทร์
บ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
sanamchanbanpho@gmail.com
gg.gg/watsanamjan
บ้านโพธิ์
098-7994938
27/06/2475
12
0..0
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 13:34:01 น.
156
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดคลองบ้านโพธิ์
Watklongbanpho school
นายสมภพ ประหยัด
1024070169
24010142
070169
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านตลาดคลองบ้านโพธิ์
คลองบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
khongbanpho@gmail.com
http://school.bed.go.th
คลองบ้านโพธิ์
0833877700
-
3 กรกฎาคม 2465
15
3
type1
Y
01 มีนาคม 2564 เวลา 21:54:55 น.
157
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดคลองต้นหมัน
Klongtonmhun School
นางสาวทัศนา อัจฉราวรรณ์
1024070170
24010143
070170
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปากคลองต้นหมัน
คลองบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wkt04_cha1@hotmail.com
http://www school.obec.
คลองบ้านโพธิ์
038-588-611
-
พ.ศ.2473
22
6
type1
Y
31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:38:17 น.
158
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดพิพิธประสาทสุนทร
Watphiphitprasatsunthorn
นางสุริสา กาญจนเกตุ
1024070158
24010144
070158
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านลาดขวาง
ลาดขวาง
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wppsch@gmail.com
http//school.bed.go.th/
ลาดขวาง
038-577-097
-
16/07/2465
10
5
type2
Y
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:41:06 น.
159
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดกระทุ่ม
watkratum
นางราตรี โชคพานิชศิริ
1024070156
24010145
070156
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านปากคลองท่าถั่ว
สนามจันทร์
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
ratreechok@gmail.com
http://school.obec.go.th
สนามจันทร์
0624192494
-
10 กันยายน พ.ศ.2478
10
6
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 12:49:34 น.
160
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
Watsamkor
-
1024070154
24010147
070154
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสามกอ
สิบเอ็ดศอก
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
watsamkorschool@gmail.com
สิบเอ็ดศอก
0651188840
21 มิถุนายน พ.ศ. 2496
13
8
type1
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 08:56:57 น.
161
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดประชาบำรุงกิจ
Watprachabumrungkit
นางเมธาพร ยศยิ่ง
1024070166
24010149
070166
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองแบน
สิบเอ็ดศอก
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
สิบเอ็ดศอก
0625595383
2482
10
5
type2
Y
19 มิถุนายน 2564 เวลา 21:08:14 น.
162
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดแสนภูดาษ
watsanpudas
นางสาวจงกล จั่นนิล
1024070159
24010150
070159
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแสนภูดาษ
แสนภูดาษ
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
Wsd20_Cha1@hotmail.com
แสนภูดาษ
19 กรกฎาคม 2465
25
15
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 15:42:05 น.
163
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดอินทาราม
watintaram
นายเทอมศักดิ์ วัฒนเหลืองอรุณ
1024070150
24010151
070150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านข้างวัดทด
หนองตีนนก
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
-
หนองตีนนก
0868222930
2464
15
5
type1
Y
18 กันยายน 2563 เวลา 23:18:27 น.
164
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
DONSEENON
นางสาวอนุสา บุญเรือง
1024070152
24010152
070152
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนสีนนท์
หนองบัว
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
-
หนองบัว
0895419437
1 /02/2473
9.3
4.5
type1
Y
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:44:16 น.
165
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดหนองกระสังสามัคคี
watnongkrasangsamakkee
-
1024070167
24010153
070167
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองกระสังข์
แหลมประดู่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
wadnongkrasangsamakkee_school@hotmail.com
แหลมประดู่
1 พฤษภาคม 2511
20
20
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:24:32 น.
166
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดอรัญญิการาม
Aranyikaram
นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง
1024070161
24010154
070161
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนศาลเจ้า
แหลมประดู่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
ayr.school@gmail.com
แหลมประดู่
18 สิงหาคม 2465
25
16
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 11:36:00 น.
167
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
วัดศรีมงคล
Watsrimongkol
-
1024070162
24010155
070162
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแหลมประดู่
แหลมประดู่
บ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
24140
rrsrimongkol1@gmail.com
http://school.obec.go.t
แหลมประดู่
0891998416
28/06/2482
20
14
type2
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 15:09:32 น.
168
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
tharahatratsrit
นางสาวธิติกานต์ ระเบียบ
1024070046
24020002
070046
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าระหัด
ท่าทองหลาง
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
-
-
ท่าทองหลาง
0877462407
-
15 กรกฎาคม 2483
17
5
type1
Y
09 ธันวาคม 2563 เวลา 14:18:08 น.
169
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบางกระเจ็ด
watbangkrachet
นางสาวยุวดี ตันไพบูลย์กุล
1024070059
24020003
070059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบางกระเจ็ด
บางกระเจ็ด
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watbangkrachet.sch@gmail.com
บางกระเจ็ด
0-3856-8013
038568013
1 มีนาคม 2474
32
13
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:20 น.
170
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดสามแยก
วัดสามแยก
-
1024070061
24020004
070061
ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 2 บ้านสามแยก
บางกระเจ็ด
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watsam-yak@hotmail.com
watsam-yak@hotmail.com
บางกระเจ็ด
0860952956
8 พฤษภาคม 2481
42
42
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:09:43 น.
171
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบางกระดาน
watbangkradan
นางสาวลัญฉกร ภูธา
1024070063
24020005
070063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านบางกระดาน
บางกระเจ็ด
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
wbkd.school@gmail.com
บางกระเจ็ด
038080063
038080063
01/05/2478
40
20
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:50:16 น.
172
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดใหม่บางคล้า
Watmaibangkhla
-
1024070057
24020006
070057
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 1 บ้านตลาดใหม่
บางสวน
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watmaibangklaschool@gmail.com
watmaibangkhla.com
บางสวน
0943309279
-
06/04/2448
30
8
type1
Y
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:16:52 น.
173
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดกกสับ
Watkoksap
-
1024070047
24020007
070047
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านกกสับ
ปากน้ำ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
ปากน้ำ
0614988633
29/11/2542
25
5
type1
Y
25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:40:58 น.
174
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดปากน้ำโจ้โล้
Watpaknamjolo
-
1024070043
24020008
070043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 51/1 หมู่ 7 บ้านปากน้ำ
ปากน้ำ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watpaknamjolo.school@gmail.com
เทศบาลตำบลปากน้ำ
-
14 กุมภาพันธ์ 2460
25
3
type2
Y
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:24:47 น.
175
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดสาวชะโงก
saochangok school
นายอดินันท์ เดชพงษ์
1024070056
24020009
070056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต2
หมู่ 1 บ้าน123/3
สาวชะโงก
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
saochangok.school@gmail.com
สาวชะโงก
0-3852-1042
2468
31
15
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:34 น.
176
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดเสม็ดใต้
Watsamedtai
นางบุญเพ็ชร สุนทรโชติ
1024070051
24020010
070051
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 1 บ้านวังสีทอง
เสม็ดใต้
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
samedtaisc@hotmail.com
www.ccs2.net/samedtai/
เสม็ดใต้
096-8697038
-
2484
30
15
type1
Y
17 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:59:12 น.
177
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดสนามช้าง
watsanamchang
-
1024070052
24020011
070052
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 บ้านสนามช้าง
เสม็ดใต้
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
sanamchang55@hotmail.com
เสม็ดใต้
0-3852-1439
12 พฤษภาคม 2475
30
9
type1
Y
17 กันยายน 2561 เวลา 14:09:56 น.
178
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหัวสวน
Wat Hua Suan
นายศุภชัย เฑียรกุล
1024070054
24020012
070054
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 บ้านบ้านหัวสวน
เสม็ดใต้
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
081-2982263
15 พฤษภาคม 2478
30
15
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:33:43 น.
179
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านปลายคลอง
BANPLAIKLONG
-
1024070058
24020014
070058
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองตัน
เสม็ดเหนือ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
plaiklong24110@hotmail.co.th
เสม็ดเหนือ
0-3858-4116
038584116
12 กรกฎาคม 2483
30
15
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:43:24 น.
180
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดศรีสุตาราม
watsisutaram school
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
1024070053
24020015
070053
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเสม็ดเหนือ
เสม็ดเหนือ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
utapol-53@hotmail.com
เสม็ดเหนือ
0-3854-1702
9 มกราคม 2501
20
7
type1
Y
15 ธันวาคม 2563 เวลา 09:38:55 น.
181
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดเสม็ดเหนือ
samednue
นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์
1024070050
24020017
070050
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเสม็ดเหนือ
เสม็ดเหนือ
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
samednue@hotmail.com
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/samednueaschool/
เสม็ดเหนือ
038568907
038568907
2471
30
22
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 13:48:14 น.
182
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดลาดบัวขาว
watlatbuakhao
-
1024070060
24020018
070060
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านลาดบัวขาว
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watlatbuakhao.school@gmail.com
หัวไทร
0949321119
-
1 มิถุนายน พ.ศ.2468
40
20
type1
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 13:27:48 น.
183
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหัวไทร
Wathuasai
-
1024070044
24020019
070044
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 1 บ้านหัวไทร
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
huasaischool@gmail.com
หัวไทร
0-3852-7257
25 กันยายน 2473
29
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:41 น.
184
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดทางข้ามน้อย
watthangkhamnoi
-
1024070062
24020020
070062
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทางข้ามน้อย
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
หัวไทร
038088500
2465
35
13
type1
Y
20 มีนาคม 2564 เวลา 14:50:25 น.
185
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดคูมอญ
watkhumon
นางปุณณยลักษณ์ อมรชัยสิน
1024070048
24020021
070048
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 3 บ้านคูมอญ
หัวไทร
บางคล้า
ฉะเชิงเทรา
24110
watkumon070048@gmail.com
หัวไทร
0810634111
1 พฤษภาคม 2516
35
20
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 21:55:18 น.
186
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดพงษาราม
pongsaram
-
1024070190
24020022
070190
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 2 บ้าน550/9 หมู่บ้านเกาะขนุน
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
psrpsr.school@gmail.com
www.ccs2.net/pongsaram
เกาะขนุน?
0-3855-1415
12 พฤษภาคม 2471
2
2
type2
Y
19 มิถุนายน 2561 เวลา 13:47:12 น.
187
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านแหลมตะคร้อ
Banlaemtakhro School
นายกมล วุ่นหนู
1024070191
24020023
070191
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านแหลมตะคร้อ
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
Banlamtakor@gmail.com
www.ccs2.net/banlamtakor
เกาะขนุน
0-38135440
1 กันยายน 2504
2.5
6
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:03:25 น.
188
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหนองเสือ
watnhongsua
นางสาวมนัสนันท์ พิพัฒน์ดิษยา
1024070192
24020024
070192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 4 บ้านหนองเสือ
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
shizuika@hotmail.com
เกาะขนุน
081-5758481
13 สิงหาคม 2481
3
7
type2
Y
17 ตุลาคม 2560 เวลา 02:18:18 น.
189
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดชายเคืองวนาราม
watchaykuangwanaram
นางสาวเสาวคนธ์ นิรมล
1024070193
24020025
070193
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านท่ากง
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เกาะขนุน
033050364
27 มิถุนายน 2482
3
10
type2
Y
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:43 น.
190
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
Banhuayplu
นางสมหวัง รักษาราษฎร์
1024070194
24020026
070194
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 10 บ้านห้วยพลู
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
้bhp_school@hotmail.co.th
เกาะขนุน
0861582073
2499
7
12
type2
Y
23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:00:20 น.
191
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดนาน้อย
Wat Na Noi
-
1024070195
24020027
070195
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 6 บ้านนาน้อย
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
uraiwan6741@hotmail.com
watnanoi.wordpress.com
เกาะขนุน
0-3859-7798
0-3859-7798
2496
5
12
type1
Y
30 มิถุนายน 2561 เวลา 13:09:30 น.
192
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านไร่ดอน
BANRAIDON
นางสาวภูษณิศา สุภกุล
1024070197
24020029
070197
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 บ้านไร่ดอน
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เกาะขนุน
0-3855-3407
1 มิถุนายน 2521
4
4
type1
Y
23 มิถุนายน 2560 เวลา 04:17:45 น.
193
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดดอนขี้เหล็ก
donkeelex school
-
1024070188
24020030
070188
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 13 บ้านดอนขี้เหล็ก
เกาะขนุน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
don.kl@hotmail.com
เกาะขนุน
7
10
type1
Y
11 มิถุนายน 2561 เวลา 14:04:48 น.
194
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านชำขวาง
Banchamkhwang
นายสุเทพ ลำดวน
1024070215
24020031
070215
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 1 บ้านชำขวาง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
-
-
เขาหินซ้อน
0-3859-9189
-
09/05/2516
18
18
type1
Y
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:50:12 น.
195
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านปรือวาย
Banpruewai
นายมนตรี ประการะสังข์
1024070216
24020032
070216
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านปรือวาย
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
banpruewai@gmail.com
-
เขาหินซ้อน
0937245029
-
12 พฤษภาคม 2512
23.5
24.9
type2
Y
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23:01:04 น.
196
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านม่วงโพรง
BANMUENGPRONG
ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อนตะคุ
1024070217
24020033
070217
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านม่วงโพรง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เขาหินซ้อน
0895432421
15 มิถุนายน 2505
15
15
type1
Y
22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:20:39 น.
197
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดแหลมเขาจันทร์
Wad Lamkhaochan
นางสาววราณิดา ผาสุขชีวัน
1024070218
24020034
070218
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแหลมเขาจันทร์
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
อบต.เขาหินซ้อน
038020083
2485
15
20
type1
Y
14 มีนาคม 2563 เวลา 11:06:44 น.
198
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านห้วยหิน
banhauyhin
นายสมหวัง เบ็ญมาศ
1024070219
24020035
070219
อนุบาล-ประถมศึกษา
รร.บ้านเขาหินซ้อน
หมู่ 11 บ้านบ้านห้วยหิน
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เขาหินซ้อน
0-3859-7972
28 กันยายน 2519
30
28
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 19:40:58 น.
199
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองกลางดง
Nong Klang Dong
นายสาคร เนียมบุญเจือ
1024070220
24020036
070220
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 9 บ้านหนองกลางดง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
NKD-School@hotmail.com
เขาหินซ้อน
2521
25
20
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:20 น.
200
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองเหียง
bannongheang
นางรุ่งทิพย์ สวมไธสง
1024070221
24020037
070221
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านเขาหินซ้อน
หมู่ 13 บ้านหนองเหียง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
tanitcher@gmail.com
เขาหินซ้อน
0817231345
-
26/05/2523
25
30
type1
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:58:00 น.
201
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
swangzattatammasatan
-
1024070187
24020038
070187
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยลึก
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
swangzattam@gmail.com
schoolsawang.blogspot.com/
เขาหินซ้อน
-
-
2523
14
10
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:40:15 น.
202
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดลำมหาชัย
watlummahachai school
นายกิตติพงษ์ ศิริเมือง
1024070189
24020039
070189
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 7 บ้านลำมหาชัย
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
school_lmc@hotmail.com
เขาหินซ้อน
0855432809
2483
17
12
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:32 น.
203
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหนองปรือ
watnongpree
นางสาวปวริศา พลบุญ
1024070209
24020040
070209
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 14 บ้านบ้านหนองปรือ
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
meal_001@hotmail.com
watnongpree@gmail.com
เขาหินซ้อน
2485
20
15
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 19:17:25 น.
204
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองแสง
bannongsang
นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล
1024070211
24020041
070211
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองแสง
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
manoondeaw@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1024070211
เขาหินซ้อน
0946165046
-
2501
15
13
type1
Y
19 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:19:45 น.
205
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดโคกหัวข้าว
WATKHOKHUAKHAO SCHOOL
-
1024070184
24020043
070184
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกหัวข้าว
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เทศบาลตำบลท่าถ่าน
0920142197
วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2502
9
8
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:28:28 น.
206
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดดอนทอง
watdonthong
นางสาววารุณี นาคคล้าย
1024070185
24020044
070185
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรียนร่วม
หมู่ 2 บ้านดอนทอง
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
sutatip.tum@gmail.com
ท่าถ่าน
0-3883-6833
0-3883-6833
22/07/2499
3
2
type2
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:40 น.
207
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดท่าลาดเหนือ
WATTHALADNEUAH
-
1024070186
24020045
070186
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. เขต 2
หมู่ 1 บ้านท่าลาด
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
ท่าถ่าน
0-3883-6080
26/04/2473
5
3
type1
Y
29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:01:37 น.
208
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหนองเค็ด
Wat Nong Khet ( Sak Sin Bun Lue Rat ) School
นายวิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร
1024070183
24020046
070183
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองเค็ด
ท่าถ่าน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
เทศบาลตำบลท่าถ่าน
0-3855-1413
0-3855-1413
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480
9
8
type1
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 10:14:12 น.
209
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดธารพูด
watthanpood
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม
1024070206
24020047
070206
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 7 บ้านธารพูด
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24210
-
บ้านซ่อง
0982697107
-
1 กุมภาพันธ์ 2477
20
15
type2
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:07:24 น.
210
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหัวกระสังข์
Wathuakrasang
นางสาวสุกัญญา เรืองเกษตร
1024070207
24020048
070207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 10 บ้านหัวกระสังข์
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
wathuakrasang@gmail.com
บ้านซ่อง
0-3852-0394
10 พ.ค.2471
18
10
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:49 น.
211
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
Bannongwa School
นางสาวปวริศา พลบุญ
1024070210
24020050
070210
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองหว้า
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nongwa_school@hotmail.com
บ้านซ่อง
0-3852-0345
038080021
2 กรกฎาคม 2502
21
16
type2
Y
11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:43:24 น.
212
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองสองห้อง
ิิbanhnongsonghong
นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสง
1024070212
24020051
070212
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านหนองสองห้อง
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
itt.pungkasem@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070212
บ้านซ่อง
081-3534640
-
10/06/2518
12
10
type1
Y
08 ธันวาคม 2563 เวลา 00:57:04 น.
213
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านเขาหินซ้อน
bankhaohinsorn
นายวิทยา เปี่ยมเต็ม
1024070214
24020052
070214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเขาหินซ้อน
เขาหินซ้อน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
hinsornschool@hotmail.com
www.hinsorn.ac.th
เขาหินซ้อน
0-3855-4923
0-3855-4923
5 มิถุนายน 2506
20
25
type3
Y
03 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12:32 น.
214
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ไพบูลย์ประชานุกูล
Paiboonprachanukul
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุลารักษ์
1024070178
24020053
070178
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช เขต 2
หมู่ 7 บ้าน-
เมืองเก่า
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
paiboonprachanukul2562@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1024070178
เมืองเก่า
0-3855-2079
-
2486
15
6
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:13:15 น.
215
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
Wattakwian (Sai-Utit) School.
นายมนตรี บุญดี
1024070177
24020054
070177
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าเกวียน
พนมสารคาม
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
www.wattakwian.ac.th
พนมสารคาม
0-3855-1459
0-3855-1459
1 กรกฎาคม พ.ศ.2465
6
1
type4
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:20 น.
216
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดนาเหล่าบก
Watnalaobok
ว่าที่ ร.ต.วีรชน บัวพันธ์
1024070179
24020055
070179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านนาเหล่าบก
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nlb.2012@hotmail.com
http://nlb.ac.th
หนองยาว
038-553408
-
วันที่ 1 มิถุนายน 2468
7
4
type2
Y
09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:39:05 น.
217
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดแหลมไผ่ศรี
LAMPHAISRI
-
1024070182
24020056
070182
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. 2
หมู่ 3 บ้านแหลมไผ่ศรี
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
หนองยาว
10 ธันวาคม 2473
15
8
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:29 น.
218
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดต้นตาล
WATTONTAL
นายพายัพ นิชเปี่ยม
1024070180
24020057
070180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 บ้านบ้านต้นนา
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
หนองยาว
-
-
11
5
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:13 น.
219
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหนองปาตอง
watnongpatong
นางณัชชาพร ทองดี
1024070181
24020058
070181
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านหนองปาตอง
หนองยาว
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
nongpatongschool@gmail.com
www.ccs2.net/npt
หนองยาว
-
-
12 สิงหาคม 2480
12
7
type2
Y
17 เมษายน 2563 เวลา 14:52:31 น.
220
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบึงกระจับ(บุญมีรัฐประชาสรรค์)
Watbuengkrajub
นางสาวทองสุข เตียรักษา
1024070202
24020059
070202
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 บ้านบึงกระจับ
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
buengkrajub@gmail.com
www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8
หนองแหน
0-3854-7126
-
๒๔๗๖
12
7
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 07:53:26 น.
221
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดสระสองตอน
Watsrasongton
นางละอองดาว หยุดรัตน์
1024070203
24020060
070203
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 5 บ้านสระสองตอน
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
Watsrasongton@hotmail.com, laongdao_1@hotmail.com
https://web.facebook.com/groups/689009277933749/
หนองแหน
081 9678864
-
พ.ศ. 2515
20
9
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:27:16 น.
222
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สุวรรณคีรี
suwankeeree
นายวินัย น้อยจินดา
1024070204
24020061
070204
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปากห้วย
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
suwankeeree_2553@hotmail.com
หนองแหน
0-3850-2051
2511
15
14
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:59:09 น.
223
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
WatBansong
นายชิต นพเกียรติ
1024070205
24020062
070205
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านซ่อง
บ้านซ่อง
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
bansong2000@hotmail.com
www.ccs2.net/bansong
เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
086-1582073
-
1/06/2473
10
8
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:06:04 น.
224
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหนองแหน
Watnongnae
-
1024070199
24020063
070199
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 12 บ้านหนองแหน
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
หนองแหน
0861582073
2481
10
6
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:35 น.
225
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดดงยาง
Wat Dongyang
นางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้
1024070200
24020064
070200
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านดงยาง
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
waddongyang.school@gmail.com
หนองแหน
0-3852-3644
038523644
2473
5
7
type2
Y
24 ตุลาคม 2562 เวลา 22:00:03 น.
226
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหนองบัว
WATNONGBUA
-
1024070201
24020065
070201
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองบัว
หนองแหน
พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
24120
-
-
หนองแหน
0895411824
-
2465
11
8
type1
Y
18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:11 น.
227
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
Watkohkaewweruwun
นางสาวสยุมพร อินทศรี
1024070280
24020066
070280
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านต้นสมอ
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
ดงน้อย
1 มิถุนายน 2482
15
6
type2
Y
01 มิถุนายน 2564 เวลา 10:52:10 น.
228
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหินดาษ
WATHINDARD
นายอดุลย์ บุญช่วย
1024070281
24020067
070281
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 14 บ้านหินดาษ
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
nudy1977@hotmail.com
ดงน้อย
0-3897-6517
1 กันยายน 2471
30
7
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:45 น.
229
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดสะแกงาม
WAT SAKAEGNAM
-
1024070282
24020068
070282
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช 2
หมู่ 8 บ้านสะแกงาม
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
sakagnamschool@hotmail.com
ดงน้อย
0-3851-7708
-
15 สิงหาคม 2473
18
13
type1
Y
12 มิถุนายน 2561 เวลา 14:09:12 น.
230
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่าโพธิ์
Barntapo
นางสาวภัชสุ บุญประกอบ
1024070284
24020070
070284
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านท่าโพธิ์
ดงน้อย
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
napaad@hotmail.co.th
https://www.facebook.com/BanthapoSchool/
ดงน้อย
0656642892
4 สิงหาคม 2504
22
9
type1
Y
14 ตุลาคม 2562 เวลา 06:30:22 น.
231
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
Wat Chorakhe Tai
นางสาวภัชสุ บุญประกอบ
1024070287
24020071
070287
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านจรเข้ตาย
บางคา
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
-
-
บางคา
0656642892
-
15 มิถุนายน 2479
20
3
type1
Y
05 เมษายน 2564 เวลา 11:36:30 น.
232
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดแสนภุมราวาส
watsaenphummarawas
นางสาวปาณภัช ยันตะพลา
1024070286
24020072
070286
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 บ้านกกสับนอก
เมืองใหม่
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
wadsanpum@hotmail.co.th
http://www.ccs2.net/wspschool
เมืองใหม่
0993399377
-
20 พฤศจิกายน 2474
20
10
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:00 น.
233
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบางคา
Watbangka
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
1024070285
24020073
070285
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 1 บ้านบางคา
เมืองใหม่
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
เมืองใหม่
0-3859-1370
10 สิงหาคม 2465
15
8
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 07:35:07 น.
234
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดไผ่ขวาง
WatPhaiKhwang
นายบรรจงรักษ์ เสาวรักษ์
1024070288
24020074
070288
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านไผ่ขวาง
เมืองใหม่
ราชสาส์น
ฉะเชิงเทรา
24120
เมืองใหม่
0890962906
14 สิงหาคม 2480
20
5
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:35:44 น.
235
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดดอนท่านา
Watdontana
-
1024070223
24020076
070223
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านดอนท่านา
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
dontanaschool@hotmail.com
คู้ยายหมี
0892535199
-
2 พฤษภาคม 2483
15
4
type2
Y
31 ตุลาคม 2560 เวลา 02:49:29 น.
236
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บางพะเนียง
Bangpaneang
นางสาวกนิษฐา ใหม่จันดี
1024070224
24020077
070224
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช2
หมู่ 2 บ้านบางพะเนียง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
bpn2509@gmail.com
-
อบต.คู้ยายหมี
09-4535-6645
-
พ.ศ. 2509
12
4
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:29:44 น.
237
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านอ่างทอง
Ban-angthong
นางสาวดวงพร สุขสำราญ
1024070225
24020078
070225
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านอ่างทอง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
at149.school@gmail.com
อบต.คู้ยายหมี
1 พฤษภาคม 2527
25
12
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:48:09 น.
238
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่าม่วง
banthamuang
นางสาวพิชยา โฉมจุ้ย
1024070226
24020079
070226
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 9 บ้านบ้านท่าม่วง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banmuang@hotmail.com
tamuang.blogspot.com
คู้ยายหมี
0-3808-0085
-
10 พฤษภาคม 2509
19
9
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:30 น.
239
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านยางแดง
yangdang school
-
1024070227
24020080
070227
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช 2
หมู่ 6 บ้านยางแดง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
nearth_p2008@outlook.co.th
คู้ยายหมี
11 ก.ย. 2516
17
7
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:40 น.
240
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองยาง
bannongyang
นายมานิต บุญพิทักษ์
1024070228
24020081
070228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 8 บ้านหนองยาง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
bny_school@hotmail.com
www.ccs2.net/bnyschool
คู้ยายหมี
0-3851-6280
2519
21
13
type3
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:49 น.
241
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านสระไม้แดง
BANSRAMAIDANG
นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์
1024070229
24020082
070229
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 5 บ้านบ้านสระไม้แดง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
sd_37@hotmail.com
www.bansramaidang.com
คู้ยายหมี
0899309875
-
16พ.ค.2516
24
10
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:39:56 น.
242
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านห้วยน้ำใส
BANHUAYNAMSAI
นายประพันธ์ ยอดตระกูลชัย
1024070232
24020083
070232
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านโพธิ์ทอง
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
-
-
คู้ยายหมี
0655253568
-
6 ตุลาคม 2515
13
6
type2
Y
13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:32:12 น.
243
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ไทยรัฐวิทยา ๔๑ (บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
Thairatwittaya 41
-
1024070233
24020084
070233
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 4 บ้านหัวนา
คู้ยายหมี
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
thairat41@hotmail.com
www.ccs2.net/t41
อบต.คู้ยายหมี
0-3859-7069
0-3859-7069
19 ตุลาคม 2510
15
2
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:36:59 น.
244
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่าเลียบ
banthaleab
นายบุญเรือน โถปัญญา
1024070243
24020085
070243
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 2 บ้านบ้านท่าเลียบ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banthaleab@gmail.com
ท่ากระดาน
0817447608
1 พฤษภาคม 2518
30
20
type2
Y
13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:15:18 น.
245
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านนา
banna
นางลักขณา ไชยฤทธิ์
1024070244
24020086
070244
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านบ้านนา
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
grad_53@hotmail.co.th
http://www.ccs2.net/banna
ท่ากระดาน
0877469865
-
25/06/2505
34
25
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 12:08:43 น.
246
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านโป่งเจริญ
Bangpongjaroen
นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์
1024070245
24020087
070245
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 12 บ้านบ้านโป่งเจริญ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banpongcharoen@gmail.com
-
ท่ากระดาน
-
-
19/10/2524
43
33
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:19 น.
247
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหินแร่
hinre school
นายพรศักดิ์ เปี่ยมเจริญ
1024070246
24020088
070246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 22 บ้านบ้านหินแร่
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
hinreschool@gmail.com
hinre.com
ท่ากระดาน
-
-
15 พฤษภาคม 2527
50
33
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:53:59 น.
248
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านทุ่งส่อหงษา
Banthungsohongsa
ว่าที่ร้อยโทวันชิง กูลหกูล
1024070250
24020089
070250
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 11 บ้านทุ่งส่อหงษา
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
tungso117@hotmail.com
www.ccs2.net/thungso
ท่ากระดาน
094-9597828
2532
80
60
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:18 น.
249
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดชำป่างาม
watchampangam School
นายวุฒิไกร จันสามารถ
1024070239
24020090
070239
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2
หมู่ 8 บ้านชำป่างาม
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
watchampangam@gmail.com
www.champa.ac.th
ท่ากระดาน
15 มิถุนายน 2485
35
20
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13:06 น.
250
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านนาโพธิ์
Bannapho school
-
1024070240
24020091
070240
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านนาโพธิ์
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
www.naposchool.com
ท่ากระดาน
11 มิถุนายน 2511
25
14
type1
Y
11 ธันวาคม 2563 เวลา 11:05:41 น.
251
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่ากระดาน
THAKRADARN
-
1024070241
24020092
070241
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่ากระดาน
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
Thakradan2562@gmail.com
-
ท่ากระดาน
0868273344
-
5พฤษภาคม 2515
35
15
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:36:59 น.
252
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านกระบกเตี้ย
Bankraboktia
ว่าที่ร้อยตรีธนากฤต นันทพานิช
1024070242
24020093
070242
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 5 บ้านกระบกเตี้ย
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
kbtschool@hotmail.com
www.ccs2.net/kbt/
ท่ากระดาน
0815773218
-
7 พฤษภาคม 2511
22
13
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:38:09 น.
253
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านสุ่งเจริญ
sungcharoen
นายสุรพล บริสัย
1024070247
24020094
070247
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 9 บ้านบ้านสุ่งเจริญ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
www.ccs2.net/sungschool
ท่ากระดาน
5 มิถุนายน 2512
25
16
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:18 น.
254
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านโปร่งเกตุ
Pongket School
นายรัฐพงษ์ มีพงศ์
1024070248
24020095
070248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านโปร่งเกตุ
ท่ากระดาน
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
www.ccs2.net/prongket
ท่ากระดาน
2531
40
45
type2
Y
04 ธันวาคม 2562 เวลา 10:31:06 น.
255
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านโป่งตาสา
Pongtasa
นายสยาม เสาวกุล
1024070249
24020096
070249
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านโป่งตาสา
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
pongtasa124@gmail.com
ทุ่งพระยา
089-7509012
พ.ศ. 2517
32
35
type1
Y
27 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:51:35 น.
256
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่าทองดำ
banthathongdam
-
1024070255
24020097
070255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 6 บ้านท่าทองดำ
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
thathongdam@gmail.com
ccs2.net/ttd
อบต.ทุ่งพระยา
-
-
10 สิงหาคม 2515
46
36
type2
Y
27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:26:12 น.
257
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านคลองอุดม
Bankhlongudom
นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ
1024070256
24020098
070256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 4 บ้านคลองอุดม
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
Khongudom@gmail.com
http://www.ccs2.net/kud/klongudom/
?????????
0968203049
2517
55
27
type2
Y
12 มิถุนายน 2561 เวลา 09:44:13 น.
258
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านคลองยายสร้อย
บ้านคลองยายสร้อย
นายอาคม ยิ้มเจริญ
1024070257
24020099
070257
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 บ้านคลองยายสร้อย
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ทุ่งพระยา
0-3851-7715
17พค.2527
60
50
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:17:16 น.
259
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองใหญ่
Bannongyai
นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล
1024070258
24020100
070258
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านหนองใหญ่
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
songsakpi@hotmail.com
ทุ่งพระยา
086-0798963
-
01/05/2532
61
47
type2
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 14:28:49 น.
260
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านวังคู
ban wangkhu
นายอภิชาติ ขวัญศิริ
1024070251
24020101
070251
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป ฉช2
หมู่ 8 บ้านวังคู
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
Wangkhu2555@Yahoo.co.th
ทุ่งพระยา
0-38554287
2513
47
42
type1
Y
13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:38:08 น.
261
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านอ่างตะแบก
banangtabak
นายมานิตย์ไว สีประสงค์
1024070252
24020102
070252
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก
หมู่ 1 บ้านอ่างตะแบก
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
angtabag@hotmail.com
angtabag.ac.th
ทุ่งพระยา
033-599599
033-599599
10 กรกฎาคม 2510
35
40
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:04:39 น.
262
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านโคกตะเคียนงาม
Bankoktakianngam
นางกาญจนา ผลบุภพ
1024070253
24020103
070253
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 3 บ้านโคกตะเคียนงาม
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
Koktakianngamschool@hotmail.com
ทุ่งพระยา
-
-
17 กรกฎาคม 2512
50
30
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:22:17 น.
263
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านมาบนาดี
Bnnmabnadee School
นายวิลาศ คำภาวงษ์
1024070254
24020104
070254
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
หมู่ 5 บ้านบ้านมาบนาดี
ทุ่งพระยา
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
banmabnadee@hotmail.com
www.ccs2.net/bmd
ทุ่งพระยา
033050394
15 สิงหาคม 2518
48
44
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:37 น.
264
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สวนป่าอุปถัมภ์
SUANPA-UPPATHAM
นายปัญหา สิทธิพล
1024070238
24020105
070238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 5 บ้านพัฒนาป่าไม้
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
suanpa_@hotmail.com
ลาดกระทิง
0-3850-2145
28 สิงหาคม 2512
40
25
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:09 น.
265
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้าน ก.ม.7
BAN KM 7
นายสุนทร เกียรติสถิตกุล
1024070236
24020106
070236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพปฉช2
หมู่ 6 บ้านบ้าน ก.ม.7
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ลาดกระทิง
0-3851-7596
14 เมษายน 2516
27
17
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:53:39 น.
266
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
plangpai school
-
1024070237
24020107
070237
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช2
หมู่ 8 บ้านแปลงไผ่
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
pang_pai_School@hotmail.com
www.ccs2.net/ppk
องค์การบริหสารส่วนตำบลลาดกระทิง
033050395
2523
38.2
25
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 20:50:27 น.
267
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านห้วยหิน
banhuaihin
นายอำนวย ผมทอง
1024070230
24020108
070230
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 1 บ้านห้วยหิน
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
ลาดกระทิง
0-380800727972
11 กรกฎาคม 2511
16
4
type2
Y
28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:46:28 น.
268
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านลาดกระทิง
ฺBanladkrating
นายวิเชียร ชูชื่น
1024070231
24020109
070231
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านลาดกระทิง
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
latkrating@gmail.com
www.ccs2.net/bkt
ลาดกระทิง
-
-
1 พฤษภาคม 2511
19.2
7.9
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 08:49:34 น.
269
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่าซุง
banthasung school
นายวัชรดล สกุลวลีธร
1024070234
24020110
070234
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านท่าซุง
ลาดกระทิง
สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
24160
thasung.ccs2@gmail.com
www.banthasung.ac.th
ลาดกระทิง
0616743498
13 กันยายน 2513
25
14
type2
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:02:06 น.
270
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านเนินไร่
Bannoenrai
นายอภิรักษ์ ทองจรัส
1024070278
24020114
070278
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 8 บ้านเนินไร่
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
bannaernrai02@gmail.com
แปลงยาว
0-3858-9534
6 มิถุนายน 2512
22
4
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:14 น.
271
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดไผ่แก้ว
Watphaikaew
นางชุติมณฑน์ โชครวย
1024070279
24020115
070279
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านไผ่แก้ว
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
-
-
แปลงยาว
0-3858-9243
-
2483
30
5
type2
Y
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:04:47 น.
272
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดแปลงยาว
watpleangyao
นายวัฒนะ เอี่ยมสุโร
1024070270
24020116
070270
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านแปลงยาว
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
wpy.school@hotmail.com
www.ccs2.net/wpy
แปลงยาว
089-0991-139
-
16 กันยายน 2480
28
5
type2
Y
23 มิถุนายน 2561 เวลา 21:56:08 น.
273
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
Taladbangbo School
นายสุนทร วรังษี
1024070271
24020117
070271
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 5 บ้านตลาดบางบ่อ
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
dlit183@ccs2.go.th
www.tbb.ac.th/
เทศบาลตำบลแปลงยาว
0-3858-9244
0-3858-9244
พ.ศ.2465
27
5
type3
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 05:35:43 น.
274
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์)
Bankhlongsong
นายธนิต เยี่ยมรัมย์
1024070272
24020118
070272
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านคลองสอง
แปลงยาว
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
bankhlongsong@gmail.com
bksschool.thai.ac
แปลงยาว
0988358120
1 พฤษภาคม 2517
30
12
type2
Y
30 มีนาคม 2564 เวลา 14:58:34 น.
275
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
Maikaewpachanukhao
นายสมพงษ์ พัลวัล
1024070259
24020119
070259
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองปรือไม้แก้ว
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
Maikaew_p@hotmail.com
www.ccs2.net.mkp
วังเย็น
0659136692
พ.ศ. 2515
30
5
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:10 น.
276
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ไทรทองอุปถัมภ์
SAITONGUPPATUM
นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
1024070260
24020120
070260
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 บ้านไทรทอง
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
saithong2009@live.com
www.saithong.ac.th
วังเย็น
035516317
15 เมษายน 2517
35
12
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:32 น.
277
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดวังกะจะ
watwangkacha
-
1024070266
24020121
070266
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านวังกะจะ
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
วังเย็น
0-3858-9531
1 พฤษภาคม 2519
30
3
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:50 น.
278
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
Thungsadaoprachasan School
นายไวภพ สุขกระโทก
1024070267
24020122
070267
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทุ่งสะเดาประชาสรรค์
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
th122_thungsadao@hotmail.com
-
ทุ่งสะเดา
0-3858-9245
-
1 มกราคม 2510
30
1
type2
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 10:57:07 น.
279
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดวังเย็น
Watwangyen
นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
1024070268
24020123
070268
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวังเย็น
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
วังเย็น
0818628415
1 กรกฎาตม 2479
40
10
type2
Y
21 มกราคม 2563 เวลา 12:23:48 น.
280
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หนองปรือประชาสรรค์
nongprueprachasan
นางสาวแสงอรุณ ชิวปรีชา
1024070269
24020124
070269
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 8 บ้านสะพานนาค
วังเย็น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
pooo2554@hotmail.com
วังเย็น
037589130
22 พฤษภาคม 2523
32
7
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:14 น.
281
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
Bannongplalairatbumrong School
นายเชิดชัย อมรกิจบำรุง
1024070264
24020125
070264
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองปลาไหล
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
ืnongplalairat.school@gmail.com
หนองไม้แก่น
1 พ.ค. 2515
45
25
type2
Y
19 สิงหาคม 2563 เวลา 11:22:16 น.
282
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหนองไม้แก่น
Wongmaikaen
นายสุรชัย เรเรือง
1024070265
24020126
070265
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 2 บ้านหนองไม้แก่น
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
หนองไม้แก่น
0899285489
2516
50
24
type2
Y
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:13:47 น.
283
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
watgroggaewwongprajan
นางศุภรัฏฐ์ ฉิมวงษ์
1024070261
24020127
070261
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านโกรกแก้ววงพระจันทร์
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
หนองไม้แก่น
0813126889
08032511
44
13
type2
Y
09 ธันวาคม 2563 เวลา 13:59:00 น.
284
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
Bannongnamkhaocharoenrat
นายทองสุข ริ้วทอง
1024070262
24020128
070262
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองน้ำขาว
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
-
-
หนองไม้แก่น
-
-
01/05/2516
30
16
type1
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 12:47:22 น.
285
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านเขาสะท้อน
Bankaosaton
-
1024070263
24020129
070263
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 10 บ้านบ้านเขาสะท้อน
หนองไม้แก่น
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
หนองไม้แก่น
พ.ศ. 2519
26
22
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:35 น.
286
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดหัวสำโรง
wathuasamrong
นายพิทักษ์ เมฆอรุณ
1024070273
24020130
070273
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช2
หมู่ 2 บ้านหัวสำโรง
หัวสำโรง
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
huasamrongschool@gmail.com
www.ccs2.net/hsr/
หัวสำโรง
038090810
-
2465
20
8
type2
Y
08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:48:12 น.
287
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองสทิต
bannongsathit
-
1024070274
24020131
070274
อนุบาล-ประถมศึกษา
อบต.หัวสำโรง
หมู่ 11 บ้านหนองสทิต
หัวสำโรง
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
waiphop.sukkratok22@gmail.com
????????
0871344217
0-3850-2058
2524
28
17
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:40 น.
288
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดอ่าวช้างไล่
Wataochanglai
นางสาวอัมพิกา สิริพรม
1024070275
24020132
070275
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหมู่สวน
หัวสำโรง
แปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
24190
School.wataochanglai@gmail.com
-
เขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง
038-090-914
-
พ.ศ.2479
25
7
type2
Y
28 มีนาคม 2563 เวลา 22:54:26 น.
289
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านกรอกสะแก
Bankroksakae
นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์
1024070298
24020133
070298
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านกรอกสะแก
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
sendpai@gmail.com
คลองตะเกรา
10 สิงหาคม 2510
60
20
type1
Y
10 เมษายน 2563 เวลา 14:33:28 น.
290
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองคอก
bannongkhok
นายสุดใจ ศรีทอง
1024070300
24020134
070300
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหนองคอก
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
Bannongkhok.school@hotmail.com
คลองตะเกรา
0-3855-6078
038-556078
2518
75
13
type3
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:43:41 น.
291
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านห้วยตะปอก
banhuaytapok
นางจำลอง สุขแก้ว
1024070304
24020135
070304
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 9 เลขที่ 1 บ้านบ้านห้วยตะปอก
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
dlit261@ccs2.go.th
คลองตะเกรา
038-095460
2533
65
20
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:41 น.
292
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านร่มโพธิ์ทอง
Banromphothong
นายนิรันดร์ เรือนอินทร์
1024070305
24020136
070305
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านร่มโพธิ์ทอง
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกรา
0861410010
23 ตุลาคม 2535
58
20
type2
Y
17 มิถุนายน 2563 เวลา 10:49:17 น.
293
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านเทพประทาน
banteppratan
นายพงษ์ศักดิ์ ผลบุภพ
1024070306
24020137
070306
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเทพประทาน
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
banteppratanschool@gmail.com
www.ccs2.net/teppratan
คลองตะเกรา
033050314
2535
80
30
type2
Y
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:59:00 น.
294
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านทุ่งส่าย
Banthungsai
นายธวัชชัย โพธิ์งาม
1024070299
24020138
070299
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
หมู่ 12 บ้านบ้านทุ่งส่าย
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกรา
033050313
15 มิถุนายน 2515
50
8
type2
Y
18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:24:28 น.
295
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองขาหยั่ง
BANNHONGKHAYOUNG
นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ
1024070301
24020139
070301
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองขาหยั่ง
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
คลองตะเกรา
21 กรกฎาคม 2525
ุ62
18
type2
Y
27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:24:21 น.
296
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านธรรมรัตน์ใน
banthammaratnai
-
1024070302
24020140
070302
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 6 บ้านบ้านธรรมรัตน์ใน
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
Thammaratnai070302@gmail.com
www.ccs2.net/btrnschool
คลองตะเกรา
0-3808-0071
8 กรกฎาคม 2526
60
17
type2
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:18:55 น.
297
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านศรีเจริญทอง
Sricharienthong
-
1024070303
24020141
070303
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านศรีเจริญทอง
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
bansrichroenthongschool@gmail.com
www.ccs2.net/bsrij/
คลองตะเกรา
0-3305-0318
2526
55
17
type2
Y
27 มกราคม 2563 เวลา 14:31:01 น.
298
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
banwanghin
นางสาวจริญญา สระโกฎิ
1024070293
24020142
070293
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.เขต 2
หมู่ 4 บ้านบ้านวังหิน
คลองตะเกรา
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
banwanghin070293@gmail.com
wanghin1984@hotmail.com
คลองตะเกรา
038-080067
-
17 พฤษภาคม 2527
45
13
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:52 น.
299
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองปลาซิว
Ban Nongplasiw School
นายซันโย สังวรดี
1024070297
24020143
070297
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 8 บ้านบ้านหนองปลาซิว
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
plasiwaow@gmail.com
nongplasiw.ac.th
ท่าตะเกียบ
-
-
5 มีนาคม 2540
62.5
24.4
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:49:01 น.
300
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่ากลอย
BANTHAKLOY
นายปรัชญา ภัทรกำจร
1024070289
24020144
070289
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช. 2
หมู่ 18 บ้านบ้านท่ากลอย
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
banthakloy_school@hotmail.com
www.ccs2.net/btk/index.php
ท่าตะเกียบ
0-3850-8020
-
2502
50
4
type2
Y
19 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:49:24 น.
301
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดทุ่งยายชี
Whatthungyaichee
นายสมภพ ดวงชอุ่ม
1024070290
24020145
070290
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 3 บ้านทุ่งยายชี
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
admin@tyschool.ac.th
www.tyschool.ac.th
ท่าตะเกียบ
038086294
038086295
9 มกราคม 2501
40
15
type2
Y
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:47:28 น.
302
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองปรือกันยาง
Bannongpruekanyang
นายประสิทธิ์ ขวัญนอน
1024070291
24020146
070291
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองปรือกันยาง
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
www.ccs2.net/npk
ท่าตะเกียบ
0870497848
11 พ.ค. 2524
47.6
20.6
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:33:48 น.
303
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านท่าคาน
ิbanthakhan
จ่าสิบเอกธัญชน เสวครบุรี
1024070292
24020147
070292
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 2 บ้านท่าคาน
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
banthakan.school.@gmail.com
ท่าตะเกียบ
033050319
-
2506
75
25
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:52 น.
304
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านหนองประโยชน์
Bannongprayoch School
นายสมชาย มะลิซ้อน
1024070294
24020148
070294
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองประโยชน์
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
Npyschool@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ
ไม่มี
ไม่มี
2527
65
10
type2
Y
17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:59:42 น.
305
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านอ่างเตย
Banangtoei
นางสาวสิริพร ทองสุวรรณ
1024070295
24020149
070295
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ฉช.2
หมู่ 9 บ้านบ้านอ่างเตย
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
angtoei@gmail.com
www.banangtoei.ac.th
null
038-080064
01/06/2536
40
25
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 20:43:42 น.
306
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดเทพพนาราม
watthepphanaram
-
1024070296
24020150
070296
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช. เขต2
หมู่ 18 บ้านวัดเทพพนาราม
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
ท่าตะเกียบ
0997970997
16 พ.ค.2540
55
1.5
type1
Y
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:01:42 น.
307
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สียัดพัฒนา
siyatphatthana
นางสาวแววดาว ทับลา
1024070318
24020151
070318
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านคลองตะเคียน
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
seeyad.school@gmail.com
www.ccs2.net/seeyad
ท่าตะเกียบ
0953914696
-
2545
73
33
type2
Y
28 เมษายน 2564 เวลา 14:49:25 น.
308
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บ้านอ่างเสือดำ
banangsueadam
นางสาวนวลจันทร์ พูลสวัสดิ์
1024070319
24020152
070319
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.2
หมู่ 7 บ้านบ้านอ่างเสือดำ
ท่าตะเกียบ
ท่าตะเกียบ
ฉะเชิงเทรา
24160
angsuadam@gmail.com
-
ท่าตะเกียบ
033050322
-
17ตุลาคม2545
60
25
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:34 น.
309
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
Watkonkaew
นายวัชรดล สกุลวลีธร
1024070314
24020153
070314
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต2
หมู่ 4 บ้านก้อนแก้ว
ก้อนแก้ว
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
watkonkaewschool@gmail.com
ก้อนแก้ว
038080079
1พ.ค.2471
35
5
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:05:00 น.
310
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
konkaewratbumrung
นายปัญญา เจริญวัฒนะ
1024070315
24020154
070315
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านลาดน้ำเค็ม
ก้อนแก้ว
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
panyacharoenwattana@gmail.com
-
ก้อนแก้ว
0818891370
-
23 พฤศจิกายน 2483
45
5
type2
Y
22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:23 น.
311
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
sophonprachathewarut
นางสำราญ ไทยนิยม
1024070317
24020155
070317
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช ๒
หมู่ 5 บ้านวังควาย
คลองเขื่อน
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเขื่อน
0-3850-9099
27 พฤศจิกายน 2483
49
5
type2
Y
19 มิถุนายน 2561 เวลา 14:22:18 น.
312
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดคลองเขื่อน
watkhlongkhuean
นายราชัน เทวัน
1024070309
24020156
070309
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 3 บ้านคลองเขื่อน
คลองเขื่อน
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
คลองเขื่อน
0-3808-0074
038080074
36
10
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 22:19:59 น.
313
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบ้านกล้วย
Watbankluai
-
1024070308
24020157
070308
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
หมู่ 1 บ้านบ้านพลับ
คลองเขื่อน
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
benjanana1993@gmail.com
-
คลองเขื่อน
0896619565
-
พ.ศ.2465
50
7
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:55 น.
314
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบางตลาด
bangtalad
นายศิรพงศ์ สาระโชติ
1024070311
24020159
070311
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ฉช.เขต2
หมู่ 6 บ้านบางตลาด
บางตลาด
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24110
sira_pong333@hotmail.com
http://www.ch2.co.th/bt
บางตลาด
0615095005
ไม่มี
พศ 2478
30
12
type1
Y
15 มิถุนายน 2562 เวลา 22:12:07 น.
315
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดบางโรง
watbangrong
นางสาวสุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์
1024070307
24020162
070307
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสมอคล้อย
บางโรง
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
bangrongsc@gmail.com
0
0813771344
20 มกราคม 2471
45
8
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19:10 น.
316
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
วัดสามร่ม
Watsamrom
-
1024070313
24020163
070313
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางเล่า
บางเล่า
คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
24000
sunano2@hotmail.com
samromschool.org
บางเล่า
0812596013
พ.ศ. 2445
40
15
type2
Y
20 สิงหาคม 2563 เวลา 11:28:24 น.