ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. นนทบุรี
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
นายศุภชาติ คำวัฒน์
1012230159
12023001
230159
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้าน
โสนลอย
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
ssnonthaburi@obec.go.th
http://school.obec.go.th/nonthaburi_sfd
บางบัวทอง
025717052
2523
7
5
type2
Y
28 กันยายน 2560 เวลา 13:17:41 น.
2
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
วัดเขมาภิรตาราม
KHEMAPIRITIRAM
นางจรุญ จารุสาร
1012230147
12012001
230147
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้าน47
สวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
khemapirataram@hotmail.com
www.kma.ac.th
นนทบุรี
02-525-0830
029665989
พ.ศ.2443
15
10
type4
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:01:58 น.
3
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ศรีบุณยานนท์
Sriboonyanon
นางธราภรณ์ พรหมคช
1012230148
12012002
230148
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - บ้าน211
สวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
www.sb.ac.th
นนทบุรี
02-969-1402-3
02-527-8827
type3
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:30:57 น.
4
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
สตรีนนทบุรี
SATRINONTHABURI
นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี
1012230149
12012003
230149
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้านไม่มี
สวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
satrinon@satrinon.ac.th
www.strinon.ac.th
เทศบาลนครนนทบุรี
02525-1506
025253171
25/03/2475
11.5
8.6
type4
Y
23 ธันวาคม 2562 เวลา 12:05:44 น.
5
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
Triamudomsuksapattanakarn nonthaburi school
นายโชคดี วิหคเหิร
1012230150
12012004
230150
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เตรียมพัฒนาการ
หมู่ 10 บ้าน98
บางกร่าง
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
webmastertpn@hotmail.com
tpn.ac.th
นนทบุรี
025951368
025951240
8 เมษายน 2502
7.8
7.10
type4
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:05:48 น.
6
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
เบญจมราชานุสรณ์
นายประพันธ์ สุเนตรวรกุล
1012230151
12012005
230151
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านประชานิเวศน์3 เลขที่ 42/3
ท่าทราย
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
http://www.bs.ac.th
นนทบุรี
580-6676
025894586
30
10
type4
Y
13 มิถุนายน 2559 เวลา 08:15:02 น.
7
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
นนทบุรีพิทยาคม
Nonthaburiphitthayakhom
นายบุญเลิศ คำกล่อม
1012230152
12012006
230152
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 บ้าน15
ท่าทราย
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
np@npschool.ac.th
www.npschool.ac.th
นนทบุรี
588-2826-7
025806502
30 พฤษภาคม 2527
15
5
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:03 น.
8
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
รัตนาธิเบศร์
Rattanathibate
นายปิติ ยางกลาง
1012230146
12012008
230146
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.3 (นนทบุรี-อยุธยา)
หมู่ 4 บ้าน238
สวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
http://www.rt.ac.th
เทศบาลนครนนทบุรี
525-0027
025276128
9 กันยายน 2443
8.0
6.0
type4
Y
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:52:15 น.
9
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
Bodindecha (Sing Singhaseni) Nonthaburi
นายนาวี ทรัพย์ห่วง
1012230154
12012009
230154
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน79/11
วัดชลอ
บางกรวย
นนทบุรี
11130
bodinnon.ac.th
บางกรวย
447-5774
024475775
17 พฤษภาคม 2503
15
1.4
type3
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:15 น.
10
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
เทพศิรินทร์ นนทบุรี
Debsirin nonthaburi
นายเธียรชัย แสงชาตรี
1012230155
12012010
230155
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เทพศิรินทร์
หมู่ 2 บ้าน-
บางคูเวียง
บางกรวย
นนทบุรี
11130
webmastertsn@gmail.com
http://www.tsn.ac.th
เทศบาลตำบลปลายบาง
029851995
029851994
19 มกราคม 2536
13.3
1.3
type4
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 16:57:37 น.
11
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ไทรน้อย
Sainoi Secondary School
นายรังสิมันต์ ยาละ
1012230160
12022003
230160
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านโรงเรียนไทรน้อย เลขที่ 127
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
sainoischool@thaimail.c
labschool.net/soinoi2/
ไทรน้อย
025971199
025971199 ต่อ 101
2507
20
1
type4
Y
25 มิถุนายน 2563 เวลา 21:55:16 น.
12
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ปากเกร็ด
PAKKRED
นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร
1012230162
12022004
230162
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน128/37
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
http://www.pk.ac.th
ปากเกร็ด
029606060
029606006
1 พฤษภาคม 2447
20
1
type4
Y
16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:25:19 น.
13
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ราษฎร์นิยม
Ratniyom
-
1012230161
12022005
230161
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านราษฎร์นิยม
ราษฎร์นิยม
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
radniyom.school@gmail.com
http://radniyom.ac.th/
ราษฎร์นิยม
029855662
029855661
1 มิถุนายน 2519
38.2
18
type2
Y
19 มีนาคม 2562 เวลา 14:52:09 น.
14
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
Suankularb Wittayalai Nonthaburi
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์
1012230163
12022006
230163
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สวนกหลาบวิทยาลัย
หมู่ 5 บ้าน51/4
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
skn2543@hotmail.com
www.skn.ac.th
ปากเกร็ด
025837030
025837029
2521
20
1
type4
Y
25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:11:24 น.
15
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นายชลัท ทิพย์ลมัย
1012230164
12022007
230164
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน
คลองพระอุดม
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
http://school.obec.go.t
ครองพระอุดม
025017464
025017494
30
40
type2
Y
10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:56:56 น.
16
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
โพธินิมิตวิทยาคม
potinimitwittayakom
นางกรชนก สุตะพาหะ
1012230165
12022008
230165
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้าน51
บางพูด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
potinimit.infor@gmail.com
www.potinimit.ac.th
ปากเกร็ด
025843878
025844860
13/01/2526
10
3.5
type3
Y
05 เมษายน 2564 เวลา 14:52:11 น.
17
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
Nawaminthrachinuthit Horwang Nonthaburi School
นายไพฑูรย์ จารุสาร
1012230166
12022009
230166
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 3 บ้าน-
บ้านใหม่
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
hwn.sarabun@gmail.com
www.hwn.ac.th
-
029618891-3
025839808
4 มีนาคม 2535
20
10
type4
Y
27 ตุลาคม 2561 เวลา 10:45:21 น.
18
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ราชวินิต นนทบุรี
Rajavitnitnonthaburi
นายชาคริส ภู่งาม
1012230157
12022010
230157
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านบางใหญ่
บางใหญ่
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
rnnschool@gmail.com
www.rnn.ac.th
บางใหญ่
029277239
029278290
4 เมษายน 2521
20
15
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:51:49 น.
19
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บางบัวทอง
BANGBUATHOG SCHOOL
นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
1012230158
12022011
230158
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3/1 บ้าน-
พิมลราช
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
bbt@bbt.ac.th
http:www.bbt.moe.go.th
บางบัวทอง
025717595
025717595
2501
10.2
9.40
type4
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 01:59:50 น.
20
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
Wat Lannaboon School
นายศรากร เสนะเวส
1012230025
12010001
230025
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้านวัดลานนาบุญ
ตลาดขวัญ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
lannaboon049@gmail.com
www.lannaboon.ac.th
นนทบุรึ
025250353
025268145
5 ธันวาคม 2493
4.5
5
type3
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:07:52 น.
21
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
Watbuakwan school
นางสาลินี สุขศิริ
1012230028
12010002
230028
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านเลขที่ 1
บางกระสอ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
buakwanschool@gmail.com
buakhwanschool.net
เทศบาลนครนนทบุรี
025891333
025910550
15 สิงหาคม 2476
5
5
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:17:51 น.
22
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
tasaiprachauppatum
-
1012230011
12010003
230011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 บ้าน-
ท่าทราย
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
school_thasai@hotmail.com
www.thasaischool.ac.th
เทศบาลนครนนทบุรี
025913092
025913092
17 พฤษภาคม 2520
15
15
type2
Y
07 ธันวาคม 2563 เวลา 14:55:37 น.
23
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
Wat Tamnaktai School
นายจีระพงษ์ สิทธิทิม
1012230012
12010004
230012
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวัดตำหนักใต้
ท่าทราย
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
tntnon@thaimail.com
tamnaktai.ac.th
นครนนทบุรี
025253065
025253065
19 เมษายน 2476
8
8
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:31:15 น.
24
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ทานสัมฤทธิ์วิทยา
Thansamritwittaya
นายทวิช โคตรชมภู
1012230014
12010005
230014
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.นบ 1
หมู่ 6 บ้านทานสัมฤทธิ์พัฒนา
ท่าทราย
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
tanwit_non@hotmail.com
www.thansumritwittaya.ac.th
เทศบาลนครนนทบุรี
02-580-0156
02-950-7171
28 กันยายน 2532
3.5
3.5
type3
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:26:26 น.
25
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ประชาอุปถัมภ์
prachauppathum
นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์
1012230029
12010006
230029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านประชานิเวศน์ 4
ท่าทราย
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
pracha640@hotmail.com
www.pracha-uppathum.ac.
เทศบาลนครนนทบุรี
02-573-0280
025732080
21122521
6
6
type3
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:16:35 น.
26
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ชุมชนวัดไทรม้า
Saima Community School
นางศรณี คุปติปัทมกุล
1012230020
12010008
230020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านไทรม้า
ไทรม้า
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
saimascholl@hotmail.com
www.chumchonwatsaima.ac.th
ไทรม้า
985-2597
029217706
11 ก.ย. 2476
7
7
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:58:45 น.
27
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
Watjangsirisampan(Samasornsakonutit)
ว่าที่ ร.ต.ประเชิญ รอดบ้านเกาะ
1012230009
12010010
230009
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้าน-
บางกระสอ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
jsschool2017@gmail.com
นนทบุรี
025250164
025250164
19 เมษายน 2479
6
6
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:59:47 น.
28
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
Chumchonwatsamorakoat School
ว่าที่ร้อยตรีวีรวัฒน์ หว่างเพียร
1012230010
12010011
230010
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 24/1 บ้านซอยรัตนาธิเบศร์ 17
บางกระสอ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
-
www.samorakoatschool.ac.th/
เทศบาลนครนนทบุรี
025262563
025262563
17 สิงหาคม 2477
7
7
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:16:20 น.
29
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
อนุราชประสิทธิ์
Anurajaprasit
-
1012230015
12010012
230015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านอัญชลี
บางกระสอ
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
anurat@anuraj.schooltha
www.anuraj.ac.th
เทศบาลนครนนทบุรี
025897030
025897030
29 กรกฏาคม 2534
3
3
type4
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:35:24 น.
30
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
Watbangrahong(piromsiri)school
นางสาววรรณชนก มั่นแน่
1012230001
12010013
230001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้าน-
บางกร่าง
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
bangrahongschool@gmail.com
www.watbangrahongschool.ac.th
เทศบาลเมืองบางกร่าง
029262133
029262133
18/07/2472
10
10
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:31:24 น.
31
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)
watprasart school
นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต์
1012230003
12010015
230003
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดปราสาท
บางกร่าง
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
watprasart@hotmail.co.th
http://www.watprasartschool.ac.th
บางกร่าง
021495893
021495893
17 พ.ค. 2481
15
15
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:20:45 น.
32
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
Thairathwithaya55(watbotdonphron)
นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง
1012230007
12010017
230007
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้าน-
บางกร่าง
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
thairath55@hotmail.com
http://school.obec.go.th
บางกร่าง
025951948
025951948
17 พฤษภาคม 2514
10
10
type3
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 19:12:15 น.
33
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดฝาง
WATFANG SCHOOL
นางสาวจริยา ตระกูลเลิศลักษณ์
1012230027
12010019
230027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้าน114 ซอยพิบูลสงคราม 22 แยก 6
บางเขน
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
watfang@hotmail.com
www.watfang.com
เทศบาลนครนนทบุรี
025262943
025262943
16 พ.ค. 2482
12
12
type2
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:25:13 น.
34
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
Watthangluangpothong
นายอาชวินทร์ กัญญสกุล
1012230026
12010020
230026
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านชุมชนวัดทางหลวง
บางเขน
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
tpschool.non1@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1012230026
สพฐ
025253062
025253062
14 กันยายน 2475
7
6.9
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:20:36 น.
35
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดโชติการาม
Watchotikaram School
นางสาวนวภัทร น้ำใจ
1012230018
12010021
230018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านบางไผ่
บางไผ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
watchotikaramschool.non1@gmail.com
www.sites.google.com/site/watchotikaramschoolnon1s/home
บางไผ่
024086413
024086413
25/07/2472
10
10
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:15:52 น.
36
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ป่าไม้อุทิศ 9
pamaiautid9
นายวีระพงษ์ พรรณโรจน์
1012230006
12010024
230006
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้าน
บางรักน้อย
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
pamaiautid9@gmail.com
http://pamaiautid9.org
บางรักน้อย
029221612
029221612
2523
9.7
9.7
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:02 น.
37
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
watputthiprangpramote
นางนุชจริน อุชชิน
1012230017
12010025
230017
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้าน-
บางศรีเมือง
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
watputthiprang@gmail.com
http://putthiprangpramote.ac.th
บางศรีเมือง
02-4462645
02-4462645
05/05/2492
20
20
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:28:31 น.
38
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
Watchalermprakiat
นางคมคาย น้อยสิทธิ์
1012230016
12010026
230016
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้าน-
บางศรีเมือง
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
chalerm.non@gmail.com
chalermschool.ac.th
บางศรีเมือง
024474875
024474875
11/09/2476
11
11
type3
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:59 น.
39
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
อนุบาลนนทบุรี
ANUBANNONTHABURI
นางพนิดา อุสายพันธ์
1012230023
12010027
230023
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศาลากลางจังหวัดนนทบุรี(หลังเก่
สวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
anubannonthaburi@gmail.com
http://www.anubannon.ac.th
จังหวัดนนทบุรี
02525-2170
025252058
4 สิงหาคม 2501
11
10
type4
Y
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:55:09 น.
40
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
กลาโหมอุทิศ
Kalahomeutit
-
1012230024
12010028
230024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้าน-
สวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
kalahomeutit@gmail.com
school.obec.go.th/kalahomeutit/
เทศบาลนครนนทบุรี
02-525-1509
02-525-0764
17 พ.ค. 2498
7.5
7
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:09:55 น.
41
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
watpaknam
นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร
1012230021
12010029
230021
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้าน3
สวนใหญ่
เมืองนนทบุรี
นนทบุรี
11000
contact@watpaknam.ac.th
www.watpaknam.ac.th
เทศบาลนครนนทบุรี
02-5251507
02-5251507
22/06/2495
7.5
7.1
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 12:33:35 น.
42
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
Watchan (Phadsawai pracha-utid)
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิศักดิ์ กีชวรรณ์
1012230052
12010030
230052
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านชุมชนวัดจันทร์
บางกรวย
บางกรวย
นนทบุรี
11130
watchan_sch@hotmail.com
watchanschoolnon1.com/
เทศบาลเมืองบางกรวย
02-446-0554
02-4460554 กด 8
15 กันยายน 2476
10
4
type2
Y
16 ตุลาคม 2562 เวลา 20:25:17 น.
43
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดเชิงกระบือ
watcherngkrabue school
นายภราดร สังขรัตน์
1012230054
12010032
230054
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้าน-
บางกรวย
บางกรวย
นนทบุรี
11130
chkb_school@hotmail.com
www.chkbschool.ac.th/
เทศบาลตำบลบางกรวย
447-0734
024470734
17 พฤษภาคม 2515
12.5
4.5
type2
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:29:00 น.
44
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
Watsamrong school
นายณรงค์ศักดิ์ สันทัดเลขา
1012230055
12010033
230055
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านชุมชนวัดสำโรง
บางกรวย
บางกรวย
นนทบุรี
11130
watsamrong.non1@gmail.com
www.watsamrongschool.ac.th
เทศบาลตำบลบางกรวย
02-447-5414
02-447-5414
25 พฤษภาคม 2482
12
2.1
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:40:45 น.
45
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
BANGKRAINORK
นายสนั่น ไชยหงษ์
1012230059
12010037
230059
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 3 บ้านบางไกรนอก
บางขุนกอง
บางกรวย
นนทบุรี
11130
bknork@hotmail.com
www.watbangkrainorkschool.ac.th
บางขุนกอง
029247008
029247008
1 เมษายน 2491
12
7
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:24:18 น.
46
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
chomchonwatbangkrainai
นางณัฐธิยา เหมือนมาตย์
1012230060
12010038
230060
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางนายไกร
บางขุนกอง
บางกรวย
นนทบุรี
11130
bangkrinai@gmail.com
www.bangkrainai.ac.th
บางขุนกอง
0897604382
029247360
11/09/2476
19
4.5
type2
Y
30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:45:06 น.
47
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
songploo school
นางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์
1012230061
12010039
230061
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านบางขุนกอง
บางขุนกอง
บางกรวย
นนทบุรี
11130
songploo@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1012230061
-
024894510
024894510
1 ตุลาคม พ.ศ.2500
15
5
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:26 น.
48
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
อนุบาลบางกรวย
Anubanbangkruay
นางจินดารัตน์ หยงสตาร์
1012230070
12010048
230070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 27 ม.1 บ้านวัดศรีประวัติ
ปลายบาง
บางกรวย
นนทบุรี
11130
anubanbangkruay53@gmail.com
www.anubanbank.net
เทศบาลตำบลปลายบาง
02921-4062
029214062
13 กันยายน 2476
15
15
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:17:44 น.
49
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
mahasawat
นางสุภาพรรณ ประทุมมา
1012230067
12010049
230067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้าน-
มหาสวัสดิ์
บางกรวย
นนทบุรี
11130
mahasawatnon@gmail.com
sites.google.com/site/mahasawatschool/
มหาสวัสดิ์
02-879-8376
028798376
9 มกราคม 2472
15
5
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:02:26 น.
50
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
วัดใหม่ผดุงเขต
watmaiphadungket
นายเฉลิมพล พันธ์บัว
1012230071
12010053
230071
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศาลากลาง
ศาลากลาง
บางกรวย
นนทบุรี
11130
pk_sc2009@hotmail.com
school.obec.go.th/phadu
ศาลากลาง
02-4492451
02-4492451
2526
21.8
7.7
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:37:49 น.
51
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
นุ่มประสงค์วิทยา
NUMPRASONGWITTAYA
นางณัฐยา วัฒนาปัญญาชน
1012230072
12010054
230072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านนุ่มประสงค์
ศาลากลาง
บางกรวย
นนทบุรี
11130
npsyschool@gmail.com
www.npsy.ac.th
ศาลากลาง
02447-7614
024477614
16 พฤษภาคม 2522
37
30
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:26 น.
52
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
watsangwornpimonpaiboon school
นางสาวรุจิรา วงศ์ชัย
1012230100
12020002
230100
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางใหญ่
หมู่ 12 บ้าน1/4 -
บางม่วง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watsangworn@gmail.com
www.watsangworn.net
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
029248628
029248628
13 กันยายน พ.ศ. 2478
5
5
type2
Y
08 มิถุนายน 2562 เวลา 05:35:58 น.
53
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
Watprangoen School
นางเพ็ญผกา ใช้สถิตย์
1012230101
12020003
230101
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านหัวคู
บางม่วง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watprangoen@hotmail.com
www.watprangoen.net
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
029038290
029038290
2473
14
15
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:13:56 น.
54
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
Chumchon Wat Bangkho
นายพนมพร พีระพิทยมงคล
1012230109
12020006
230109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านบ้านบางโค
บางแม่นาง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watbangkho.non@gmail.com
http://watboangkhoschool.net
บางแม่นาง
021916103
021916103
24 กันยายน 2477
7
7
type3
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:52:59 น.
55
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
อนุบาลบางใหญ่
anubanbangyai
นายอาชวิน จันจำรัส
1012230110
12020007
230110
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางใหญ่
หมู่ 10 บ้านดอนลาดตะค้าน
บางแม่นาง
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
บางแม่นาง
021918769
021918769
23/10/2483
8
9
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:49 น.
56
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
watsrirat
นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาน
1012230103
12020008
230103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบางศรีราษฎร์
บางเลน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watsrirat.school63@gmail.com
www.watsriratschool.ac.th
บางเลน
025951951
025951951
พ.ศ. 2477
10
10
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:10:45 น.
57
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
Chumchonwattonchuak
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ
1012230112
12020009
230112
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางใหญ่
หมู่ 4 บ้านวัดต้นเชือก
บางใหญ่
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
tcschool.2013@gmail.com
http://www.tonchuek.com
เทศบาลตำบลบางใหญ่
029278366
029278366
16 กันยายน 2476
15
15
type1
Y
12 มิถุนายน 2561 เวลา 23:38:37 น.
58
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดเอนกดิษฐาราม
watanakedittharam
นายสถาพร รัตนสกล
1012230106
12020012
230106
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านเจ้า
บางใหญ่
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watanakeditharamschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1012230106
เทศบาลตำบลบางใหญ่
029277872
029277872
14/07/2476
10
10
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:35:44 น.
59
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
Bandontalumpu (Charernjitwithaya) School
นางสาวงามทิพย์ ยอดบุญฤทธิ์
1012230116
12020013
230116
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบ้านดอนตะลุมพุก
บ้านใหม่
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
bandon2558@gmail.com
www.บ้านดอนตะลุมพุก.com
บ้านใหม่
024497411
024497412
1 พฤศจิกายน 2477
12
12
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:41:33 น.
60
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
Her Majesty Queen Sirikit ๖๐th Birthday Anniversary School
นางสาวสุกัญญา พึ่งรุ่ง
1012230111
12020017
230111
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางใหญ่
หมู่ 6 บ้านบางใหญ่ซิตี้
เสาธงหิน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
chalerm@chalerm60.ac.th
www.chalerm60.ac.th
เสาธงหิน
025950240
029033089
26 กรกฎาคม 2536
0.1
0.5
type3
Y
02 มิถุนายน 2562 เวลา 12:23:33 น.
61
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดอินทร์
watinn
นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล
1012230107
12020019
230107
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเสาธงหิน
เสาธงหิน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
watin2554@hotmail.co.th
http://watinnschool.net
เทศบาลตำบลบางม่วง
029248665
029248665
3 กันยายน 2473
10
10
type1
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 04:51:23 น.
62
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
kaewinsuthauthid
นายสุนทร ประชารุง
1012230108
12020020
230108
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้าน-
เสาธงหิน
บางใหญ่
นนทบุรี
11140
kaewinsutha59@gmail.com
www.kaewinsutha.net
เสาธงหิน
021950575-6
029031398
5 ธันวาคม 2516
1
1
type3
Y
09 ตุลาคม 2563 เวลา 11:28:13 น.
63
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
คล้ายสอนศึกษา
klaisonsuksa
นายพงศกร โกศรี
1012230090
12020023
230090
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้าน-
บางคูรัด
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
klaisonsuksa@gmail.com
schoolweb.eduzones.com/claytsorn
เทศบาลเมืองบางคูรัด
029270663
029270663
17 พฤษภาคม 2516
14
19
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:02:54 น.
64
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ชุมชนไมตรีอุทิศ
chumchonmaitreeuthit
นางทรงศรี นาคทับที
1012230083
12020024
230083
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้าน-
บางบัวทอง
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
mai-uthit@hotmail.com
www.maitri-uthit.net/web
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
025710979
025710979
29/11/2518
15
20
type3
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:24:49 น.
65
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ประชารัฐบำรุง
pracharatbumrung
นายวัชระ ชวีวัฒน์
1012230085
12020025
230085
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสุเหร่าโรงสวด
บางบัวทอง
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
Pracharat.br1@gmail.com
http// school.obec.go.th/prachratb
บางบัวทอง
029225594
029225594
2483
8
5
type2
Y
12 มกราคม 2563 เวลา 10:27:21 น.
66
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
แสงประเสริฐ
sangprasert
นายชาคริสต์ ทองรักชาติ
1012230086
12020026
230086
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านคลองเจ็ก
บางบัวทอง
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
sangprasertnon@gmail.com
http://saengprasert.blogspot.com/
บางบัวทอง
020616213
020616213
7 ธันวาคม 2508
20
10
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:18:07 น.
67
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ชุมชนวัดบางไผ่
chumchonwatbangphai
นายศุภชัย ภุมรินทร์
1012230079
12020028
230079
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัดบางไผ่ พระอารามหลวง
บางรักพัฒนา
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
chumchonwatbangphai@hotmail.com
www.bangphai.ac.th
เทศบาลเมืองบางบัวทอง
025711747
025711747
21 กันยายน 2482
7
11
type3
Y
02 ธันวาคม 2563 เวลา 12:06:43 น.
68
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดลาดปลาดุก
watladpladuk
นายสมบูรณ์ บัวจำรัส
1012230080
12020029
230080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านบางไผ่
บางรักพัฒนา
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
watladpladuk99@gmail.com
lpd.ac.th
บางรักพัฒนา
028342034
021945063
พ.ศ.2476
15
20
type3
Y
03 มีนาคม 2563 เวลา 22:17:58 น.
69
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
Watbangrakyai
นายปฏิวัติ รวยรื่น
1012230077
12020030
230077
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัดบางรักใหญ่
บางรักใหญ่
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
watbangrakyai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1012230077
บางรักใหญ่
025951983
025951983
2476
7
15
type2
Y
03 ธันวาคม 2562 เวลา 10:36:39 น.
70
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดโมลี(นันทวิมล)
Watmolee(nanthawimol)
นางสาวพรนิภา ชัยโกศล
1012230078
12020031
230078
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางบัวทอง
หมู่ 1 บ้าน-
บางรักใหญ่
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
watmolee@gmail.com
sites.google.com/a/nonedu2.go.th/moleeschool/
บางรักใหญ่
025951935
025951935
17/09/2475
3.2
6.2
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:50:17 น.
71
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
สุเหร่าปากคลองลำรี
SURAOPAKKLONG LUMREE
นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์
1012230095
12020035
230095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บางบัวทอง
หมู่ 2 บ้านปากคลองลำรี
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
lumreeschool1@gmail.com
www.lumree.ac.th
ละหาร
029231125
029231125
2477
12
7
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:17 น.
72
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
สุเหร่าเขียว
suraokhew
นายละออง กลมแป้น
1012230096
12020036
230096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านสุเหร่าเขียว
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
http://www.sulaokheo.net/
ละหาร
029256151
029256151
20 พ.ค. 2476
12
2
type3
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:17:40 น.
73
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ประสานสามัคคีวิทยา
Prasansamakkeewitthaya
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์
1012230097
12020037
230097
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางบัวทอง
หมู่ 3 บ้านบ้านละหาร
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
http://prasanschool.net
ละหาร
029260229
029260229
17 พฤษภาคม 2517
12
5
type2
Y
25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:32:53 น.
74
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
แสงประทีปรัฐบำรุง
Seangpateepratbumrung
พ.จ.ท.จิตร ยุติธรรมคุณา
1012230098
12020038
230098
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้าน-
ละหาร
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
sangprateep.com
ละหาร
021916405
021916405
14 พ.ย. 2514
10
1
type2
Y
14 เมษายน 2563 เวลา 20:48:39 น.
75
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
watlumpo
นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ
1012230091
12020040
230091
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางบัวทอง
หมู่ 3 บ้าน-
ลำโพ
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
watlumposchool@gmail.com
www.watlumpo.com
ลำโพ
029260686
029260686
13 กันยายน 2475
15
7
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:27:56 น.
76
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
เจริญรัฐอุปถัมภ์
Jarearnrat upatham
นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน
1012230094
12020041
230094
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางบัวทอง
หมู่ 7 บ้านลากค้อน
ลำโพ
บางบัวทอง
นนทบุรี
11110
jareonratschool@gmail.com
www.jruschool.com
ลำโพ
021036468
021036468
2515
30
1
type2
Y
10 มิถุนายน 2561 เวลา 20:53:27 น.
77
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดคลองขุนศรี
Wat klongkhunsri
นางสมบูรณ์ ลักษณะวิลัย
1012230030
12020042
230030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองขุนศรี
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
klongkhunsri@hotmail.com
klongkhunsri.thaischool.in.th
ขุนศรี
020541764
020541764
2478
36
4.7
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:02:09 น.
78
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
บ้านคลองพระพิมล
Banklongprapimol
นายพุฒพงษ์ บุญกอบ
1012230031
12020043
230031
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้าน-
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
prapimol029224427@gmail.com
www.banklongprapimol.net
ขุนศรี
025930500
-
24 มิถุนายน 2486
30
16
type1
Y
09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:48:20 น.
79
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดยอดพระพิมล
watyodphraphimonschool
นายเกรียงไกร รื่นเสือ
1012230032
12020044
230032
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไทรน้อย
หมู่ 6 บ้าน-
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watyodphrphimon@hotmail.com
www.watyodschool.net
ขุนศรี
9219312
029219312
17ส.ค.2481
25
6
type2
Y
22 ตุลาคม 2561 เวลา 11:35:54 น.
80
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
Banklongtonui
นางภริตา แจ่มกระจ่าง
1012230033
12020045
230033
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองโต๊ะนุ๊ย
ขุนศรี
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
klongtonui@hotmail.com
www.banklongtonui.com
ขุนศรี
9219756
029219756
11 ตุลาคม 2482
30
10
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:01:08 น.
81
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
Wat Klong Kwang(ChaRoonChon RartBumRoong)
นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
1012230036
12020046
230036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านคลองขวาง
คลองขวาง
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
kksc346@gmail.com
klongkwang.ac.th/
คลองขวาง
021471825
021471825
26 พฤษภาคม 2476
30
7
type2
Y
21 กันยายน 2563 เวลา 13:47:49 น.
82
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
Somboonsartpatthana
นางสุฑาสิณี เมืองจันทร์
1012230044
12020047
230044
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไทรน้อย
หมู่ 7 บ้านทวีวัฒนา
ทวีวัฒนา
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
somboonsart@hotmail.co.th
www.somboonsart.com
ทวีวัฒนา
029268501
029268501
2520
20
7
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:01 น.
83
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
watmasongmittraparptee 55
นายศัจกร แพงคำ
1012230043
12020048
230043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้าน
ทวีวัฒนา
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
masongnon@nonedu2.go.th
http://www.wmss.ac.th
ทวีวัฒนา
021976914
021976914
25/05/2482
15
6
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:07:35 น.
84
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
watklongjao
นางสาวกุลิดา ทัศนพิทักษ์
1012230035
12020049
230035
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองเจ้า
ทวีวัฒนา
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watklongjao@gmail.com
klongjao.ac.th
ทวีวัฒนา
1474961
1474962
1/05/2482
25
5
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:32:17 น.
85
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ชุมชนวัดไทรน้อย
chumchonwatsainoischool
นางจุฬาพร เดชพรม
1012230037
12020050
230037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไทรน้อย
หมู่ 1 บ้าน-
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
chumchonwaisainoischool@gmail.com
www.watsainoischool.net
ไทรน้อย
021598248
029239789
13 กันยายน 2476
24
8
type3
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:22:59 น.
86
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดคลองตาคล้าย
watklongtaklai
นายพิชญุตม์ ธาระวงค์
1012230038
12020051
230038
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองตาคล้าย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watklongtaklai@hotmail.com
www.klongtaklaischool.com
อบต.ไทรน้อย
029238274
029238274
พ.ศ.2482
15
5
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:27:56 น.
87
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
banklongfarang
นายนิวัฒน์ พิทยาภิรักษ์
1012230039
12020052
230039
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคลองฝรั่ง
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
farang_027@hotmail.com
ไทรน้อย
025971008
025971008
17 พฤษภาคม 2516
25
5
type2
Y
25 กันยายน 2563 เวลา 14:39:24 น.
88
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
watsaiyai
นายวิมล บรรณะทอง
1012230034
12020053
230034
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้าน-
ไทรน้อย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watsaiyaisc@nonedu2.go.th
Watsaiyaischool.com
เทศบาลตำบลไทรน้อย
025971009
025971009 ต่อ 200
พ.ศ.2474
25
3
type3
Y
09 ธันวาคม 2562 เวลา 09:24:44 น.
89
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ดีมากอุปถัมภ์
DeeMak Upatham
นางกิตติยา ดอกคำ
1012230051
12020054
230051
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไทรน้อย
หมู่ 7 บ้านมิ่งขวัญ
ไทรใหญ่
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
-
ไทรใหญ่
021943510
021943510
19 กันยายน 2519
33
13
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:11 น.
90
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
banratniyom
-
1012230047
12020058
230047
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไทรน้อย
หมู่ 2 บ้านราษฎร์นิยม
ราษฎร์นิยม
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
banratniyom@gmail.com
www.banratniyom.net
ราษฎร์นิยม
029855325
029855325
17 พฤษภาคม 2514
25
13
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:04 น.
91
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
chumchonwatratniyom
นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
1012230045
12020059
230045
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไทรน้อย
หมู่ 6 บ้านชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ราษฎร์นิยม
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1012230045
ราษฎร์นิยม
029855622
029855622
พ.ศ.2487
32
20
type2
Y
04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:46:06 น.
92
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดลากค้อน
Watlakkorn School
นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร
1012230046
12020060
230046
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลากค้อน
ราษฎร์นิยม
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watlakkornschool.com
ราษฎร์นิยม
025818607
025818607
1 มิถุนายน 2505
30
15
type1
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:02:37 น.
93
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดเพรางาย
watpraongai
นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด
1012230040
12020061
230040
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเพรางาย
หนองเพรางาย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
praongai2010@gmail.com
www.watpraongai.ac.th/
หนองเพรางาย
029271603
029271603
2476
13
8.5
type2
Y
19 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:11:39 น.
94
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
bannongpraongai
นายวีรพงษ์ คล้ายสอน
1012230041
12020062
230041
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองเพรางาย
หนองเพรางาย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
ิbnac_ac@hotmail.com
www.Thaischool.in.th/bnac
หนองเพรางาย
029272578
029272578
1 กรกฎาคม 2514
25
18
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:07:37 น.
95
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดเสนีวงศ์
watseneewong school
นางชณิตา ศิริชาติ
1012230042
12020063
230042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านหนองทับ
หนองเพรางาย
ไทรน้อย
นนทบุรี
11150
watseneewong-school@hotmail.com
www.watseneewong.ac.th
หนองเพรางาย
029276776
029276776
1 มกราคม 2500
20
10
type2
Y
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:53:55 น.
96
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
WATPARAMAIYIKAWAS
นายจิรปรัชญ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
1012230142
12020064
230142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านโอ่งอ่าง
เกาะเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watparamaiyikawas@gmail.com
watparamaiyikawas.com
เกาะเกร็ด
025845765
025845765
1 กรกฏาคม 2472
25
1
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:39:33 น.
97
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดศาลากุล
watsalakun
นายชัยฤกษ์ วุฒิธาดา
1012230144
12020066
230144
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศาลากุล
เกาะเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watsalakun@gmail.com
www.salakun.net
เกาะเกร็ด
5845147
025845147
1 พฤษภาคม 2482
20
4
type1
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:14:33 น.
98
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
คลองเกลือ
klongklua
นายปณต จตุพศ
1012230132
12020067
230132
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้าน -
คลองเกลือ
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
klk.sch2017@gmail.com
klongklau.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025746313
025732093
7 มิถุนายน 2495
35
5.4
type3
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:58:17 น.
99
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
WATTHAKWIEN
นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์
1012230127
12020068
230127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ปากเกร็ด
หมู่ 6 บ้านคูวังแดง
คลองข่อย
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
oldtrafford_thailand@hotmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
คลองข่อย
9260661
029260661
2479
20
15
type2
Y
08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:40:15 น.
100
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
samakkeewittaya
นายสุนทร เกิดสุข
1012230129
12020069
230129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้าน
คลองข่อย
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
smk2004@maildozy.com
http://smkwittaya.com/
คลองข่อย
9256365
9256365
1 เมษายน 2525
20
25
type2
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:52:39 น.
101
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดศรีเขตนันทาราม
Watsrikhetnuntharam
นางสาวสมจิตร รอดเพชร
1012230092
12020070
230092
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้าน-
คลองข่อย
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watsrikhet@gmail.com
www.srikhet.ac.th
คลองข่อย
021584951
021584951
30 พฤศจิกายน 2477
13
15
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:37:36 น.
102
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
Wat Intaram (Song-won-u-tit)
นางสาววัชราภรณ์ เพชรดี
1012230121
12020071
230121
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปากเกร็ด
หมู่ 1 บ้านลำพูลาย
คลองพระอุดม
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watintaram2016@outlook.ac.th
คลองพระอุดม
5017296
025017296
พ.ศ. 2492
15
3
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:08 น.
103
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
Watsapansoong School
นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์
1012230122
12020072
230122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านแหลม
คลองพระอุดม
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watsapansoongschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
025017284
025017284
29/11/2442
30
6
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:42:57 น.
104
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
รุ่งเรืองวิทยา
Rungruengwittaya
นางสาววรรณวิภา ฉลาด
1012230125
12020073
230125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านสุเหร่าใหญ่
ท่าอิฐ
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
rrw.non@gmail.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/rungruengwitthaya
ท่าอิฐ
025258000
025258050
2479
17
13
type2
Y
11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:46:34 น.
105
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดเชิงเลน
watcheanglen school
นายจวน วงษ์ปิ่น
1012230145
12020075
230145
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปากเกร็ด
หมู่ 8 บ้านท่าอิฐ
ท่าอิฐ
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
watclschool@gmail.com
www.watcheanglenschool.com
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
025258217
025258217
17 กุมภาพันธ์ 2476
20
15
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:36 น.
106
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ชลประทานสงเคราะห์
Cholpratansongkroh
นางจิราภรณ์ บุญไกรสร
1012230139
12020076
230139
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
บางตลาด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
Cpskschool@gmail.com
www.cpsk.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025838339
025843762
4 มิถุนายน 2498
30
2
type3
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:13:37 น.
107
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ประเสริฐอิสลาม
Prasert School
นายศรัณย์ ศรลัมพ์
1012230140
12020077
230140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านประเสริฐอิสลาม
บางตลาด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
psi_school@freei.co.th
prasert.ac.th
เทศบาลตำบลบางตลาด
025838342
025833643
2474
20
3
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:17:36 น.
108
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
wattamnaknue
นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ
1012230119
12020078
230119
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปากเกร็ด
หมู่ 3 บ้านบ้านเตย
บางตะไนย์
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
wattamnak01@nonedu2.go.th
บางตะไนย์
025017243
025017243
11-09-2476
25
10
type1
Y
07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:55 น.
109
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดตาล
wattal
นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
1012230120
12020079
230120
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหมู่บ้านวัดตาล
บางตะไนย์
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
wattalschool@hotmail.co.th
www.wattalschool.ac.th
บางตะไนย์
025017210
025017210
14 กุมภาพันธ์ 2476
25
10
type2
Y
23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:31:30 น.
110
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดผาสุกมณีจักร
phasukmaneejak
นางผุสดี หวายนำ
1012230138
12020082
230138
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปากเกร็ด
หมู่ 9 บ้านเมืองทองธานี
บางพูด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
www.phasuk.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025033361
025033361
2520
26
7
type3
Y
13 มิถุนายน 2561 เวลา 11:18:24 น.
111
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
Watphobanaoyschool
นางสมศรี เต็มอนุภาพกุล
1012230135
12020083
230135
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโพธิ์บ้านอ้อย
บางพูด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
Phobanaoy066@gmail.com
school.obec.go.th/phoban aoy/
เทศบาลนครปากเกร็ด
5844218
025844218
15052482
20
4
type3
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:30:50 น.
112
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
thairathwittaya95(watpothongbon)
นายศุภกฤษ ไชยศร
1012230134
12020086
230134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้าน-
บ้านใหม่
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
thairath95_@hotmail.com
www.thairath95.ac.th
ปากเกร็ด
025839127
025839127
29/11/2442
33.5
10
type3
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:48:19 น.
113
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดกลางเกร็ด
Wat Klangkret School
นายธีระชัย หันยอ
1012230141
12020087
230141
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้าน-
บางตลาด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
kk.school11@gmail.com
www.watklangkredschool.ac.th
เทศบาลนครปากเกร็ด
025845344
025845344
15 กันยายน 2476
18
1
type2
Y
11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00:39 น.
114
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
Watbangpoodnai School
นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์
1012230131
12020089
230131
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปากเกร็ด
หมู่ 1 บ้าน-
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
นนทบุรี
11120
bangpoodnai@hotmail.com
www.bangpoodnai.net
เทศบาลนครปากเกร็ด
025839128
025839128
1 มิถุนายน 2482
23
2
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:32 น.