ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. นครพนม
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ปิยะมหาราชาลัย
PIYAMAHARACHALAI
นายบรรจง ศรีประเสริฐ
1048190456
48012001
190456
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - บ้าน-
ในเมือง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
piyamaharachalai109@gmail.com
www.piya.ac.th
เทศบาลเมือง
042511188
042511647
2452
0.5
5
type4
Y
08 สิงหาคม 2563 เวลา 10:11:58 น.
2
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
คำเตยอุปถัมภ์
KHAMTOEYUPPATHAM
นายวีระ ดีแนบเนียน
1048190457
48012002
190457
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีโคตรนคร
หมู่ 5 บ้านคำเตย
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ktu@obec.go.th
ktu.ac.th
คำเตย
042054242
042054242
9/07/2519
22
22
type2
Y
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:55:39 น.
3
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นครพนมวิทยาคม
NAKHONPHANOMWITTAYAKHOM
นายประหยัด วังวร
1048190458
48012003
190458
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 34 บ้าน-
ในเมือง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190458
เทศบาลเมือง
0-4251-1509
042511261
ู6 พฤษภาคม 2520
1
1
type4
Y
09 มีนาคม 2562 เวลา 16:51:01 น.
4
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ศรีโคตรบูรณ์
Srikhottraboon
นายสมชาย บุญมั่งมี
1048190459
48012004
190459
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีโคตรนคร
หมู่ 10 บ้านบ้านกลาง
บ้านกลาง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
sricottaboon@sricottaboon,ac,th
www.Srikhottraboon.com
บ้านกลาง
0-4205-2175
0-4205-2175
8 เมษายน 2529
28
28
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:56:12 น.
5
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
บ้านผึ้งวิทยาคม
BANPHUNGWITTAYAKOM
นายภานุมาศ สุวรรณมาโจ
1048190460
48012005
190460
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านเทพพนม
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
บ้านผึ้ง
042536087
30/11/2532
25
27
type3
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:20:38 น.
6
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ศรีบัวบานวิทยาคม
Sribuabanwittayakom
นายสินธ์ สิงห์ศรี
1048190461
48012006
190461
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านบ้านเนินสะอาด
นาราชควาย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
sribuaban_sw@hotmail.com
www.sribuaban.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย
0-4258-7117
0-4258-7119
28 กุมภาพันธ์ 2538
9
5
type2
Y
27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:24:49 น.
7
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
วังกระแสวิทยาคม
wungkrasaewittayakom
นางอัจชราวดี กสิบุตร
1048190462
48012007
190462
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านบ้านวังกระแส
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
wsw.thai.ac
บ้านผึ้ง
0844287150
-
10 กันยายน 2540
28
28
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:50:48 น.
8
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ปลาปากวิทยา
PLAPAKWITTAYA SCHOOL
-
1048190463
48012008
190463
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 2 บ้านปลาปาก
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
www.plapakwit.ac.th
589089
042589252
16/04/2517
43
1
type3
Y
21 ธันวาคม 2561 เวลา 15:19:25 น.
9
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
กุตาไก้วิทยาคม
Kutakaiwitthayakhom School
นายวันศักดิ์ คำแหง
1048190464
48012009
190464
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้านบ้านกุตาไก้
กุตาไก้
ปลาปาก
นครพนม
48160
kutakaiwit@gmail.com
www.facebook.com/kutakai.wittayakhom.92
อบต.กุตาไก้
042578304
042578304
2527
38
40
type2
Y
20 สิงหาคม 2563 เวลา 13:49:01 น.
10
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
Matthayom Bajrakitiyabha ๑ Nakhon Phanom
นายสุรชัย สุทธิอาจ
1048190465
48012010
190465
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 12 บ้านบ้านหนองฮี
หนองฮี
ปลาปาก
นครพนม
48160
school@bajra1npm.ac.th
www.bajra1npm.ac.th
หนองฮี
042199716
042199716
16 พฤษภาคม 2531
44
12
type3
Y
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:26 น.
11
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ธรรมโฆษิตวิทยา
Thammakhositwittaya
นายประชา สมศรี
1048190466
48012011
190466
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 8 บ้านบ้านนกเหาะ
โคกสูง
ปลาปาก
นครพนม
48160
admin@tw.ac.th
https://sites.google.com/a/tw.ac.th/tw/
-
537847
-
18 กรกฎาคม 2535
48
7
type2
Y
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:19:06 น.
12
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
โคกสว่างประชาสรรค์
Koksawangprachasan
นายบัณฑิต นามพลแสน
1048190467
48012012
190467
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 6 บ้านบ้านวังกะเบา
โคกสว่าง
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
www.koksawang.ac.th
อบต.โคกสว่าง
551024
-
26 กุมภาพันธ์ 2535
53
7
type2
Y
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:34:00 น.
13
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
มหาชัยวิทยาคม
MAHACHAIWITTAYACOM
นายไกรศรี ภิรมย์
1048190468
48012013
190468
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 2 บ้านมหาชัย
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
mahachai wit@thaimail.c
http:/school.go.th/maha
มหาชัย
537199
042537199
พ.ศ.2536
38
14
type2
Y
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:20:00 น.
14
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ธาตุพนม
Thatphanom School
นายชัยนาจ ศิรินุมาศ
1048190478
48012014
190478
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ 13 บ้านธาตุเจริญ
ธาตุพนม
ธาตุพนม
นครพนม
48110
http://www.thatphanom.ac.th
ธาตุพนม
0-4254-0842
0-4254-0842
15 มีนาคม 2493
50
5
type4
Y
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:06:43 น.
15
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
อุ่มเหม้าประชาสรรค์
Ummaoprachasan
นายอาจ ชมภูโคตร
1048190480
48012015
190480
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ 5 บ้านโนนงาม
อุ่มเหม้า
ธาตุพนม
นครพนม
48110
ump@obec.go.th
umpschool.org
อุ่มเหม้า
042-059035
042-059022
1 กรกฏาคม 2534
70
15
type3
Y
31 ตุลาคม 2561 เวลา 16:11:19 น.
16
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
โพนแพงพิทยาคม
phonpangpittayom
นายภูวนารถ ตั้งศิริ
1048190481
48012016
190481
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ 1 บ้านโพนแพง
โพนแพง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
forget_po@hotmail.com
http://school.obec.go.t
-
0-4205-2568
042052568
2534
37
35
type2
Y
09 มิถุนายน 2560 เวลา 15:48:01 น.
17
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
กุดฉิมวิทยาคม
kudchimwittayakom
นางศิริประภา ศรีสุริยจันทร์
1048190482
48012017
190482
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ 6 บ้านบ้านกุดฉิม
กุดฉิม
ธาตุพนม
นครพนม
48110
่ีkudchimvittayacom@gmail.com
kudchimwit.org
กุดฉิม
534555
042534555
6 มิถุนายน 2536
45
15
type2
Y
08 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00:42 น.
18
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
Watbuenglek School Under the Royal Patronage of His Majesty the King
นายทินกร ภาคนาม
1048190506
48012018
190506
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ ุ69 หมู่ 2 บ้านบึงเหล็ก
ดอนนางหงส์
ธาตุพนม
นครพนม
48110
watbungleak@gmail.com
www.wbl.ac.th
ดอนนางหงส์
0-4205-3059
042053059
1 ตุลาคม 2518
39
16
type2
Y
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:49:03 น.
19
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นาถ่อนพัฒนา
Nathonpattana
นายสุมิตร แวงโสธรณ์
1048190479
48012019
190479
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ 12 บ้านนาถ่อนทุ่ง
นาถ่อน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
sh274@nkped1.org
www.shool.bed.go.th/ntp
นาถ่อน
575231
042575231
1 พฤศจิกายน 2519
35
25
type2
Y
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:21:22 น.
20
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
เรณูนครวิทยานุกูล
Renunakhonwittayanukul
นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
1048190483
48012020
190483
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ 13 บ้านเรณู
เรณู
เรณูนคร
นครพนม
48170
rnk_sc@hotmail.com
www.rnks.ac.th
เทศบาลตำบลเรณูนคร
042-579295
042-579520
11 มีนาคม 2515
60
1
type4
Y
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:44:21 น.
21
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
Dongdaochaengpattanasuksa
นายสายัน ปองไป
1048190484
48012021
190484
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุพนมเรณูนคร
หมู่ 9 บ้านนาขาม
นาขาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
dongdaochaeng.18@gmail.com
ddj.ac.th
นาขาม
042530752
042530752
07/04/2536
62
7
type2
Y
26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:50:10 น.
22
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นาแกพิทยาคม
Nakaepittayakom
นายหัสนัย ธนโชคดี
1048190485
48012022
190485
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาแก วังยาง
หมู่ 5 บ้านบ้านซ่ง
นาแก
นาแก
นครพนม
48130
nakaepittayakom@hotmail.com
www.nakaepit.ac.th
เทศบาลนาแก
0-4257-1238
042571475
1 มิถุนายน 2494
65
1
type3
Y
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:04:00 น.
23
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
พระซองสามัคคีวิทยา
Phrasong Samakkewittaya School
นายธนู เจริญรัตน์
1048190487
48012023
190487
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาแก วังยาง
หมู่ 4 บ้านบ้านพระซอง
พระซอง
นาแก
นครพนม
48130
phrasong@gmail.com
www.phrasong.ac.th
เทศบาลตำบลพระซอง
042583113
042583113
19/07/2519
60
10
type2
Y
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:39:52 น.
24
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
หนองบ่อวิทยานุกูล
Nongbowittayanukul
-
1048190488
48012024
190488
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาแก วังยาง
หมู่ 12 บ้านบ้านหนองบ่อน้อย
หนองบ่อ
นาแก
นครพนม
48130
admin@nongbowit.ac.th
www.nongbo.ac.th
หนองบ่อ
042061457
042061458
1 มิถุนายน 2520
80
13
type2
Y
27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:25:00 น.
25
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ธรรมากรวิทยานุกูล
Thammakonwittayanukul School
นายศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์
1048190489
48012025
190489
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาแก วังยาง
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองหอไตร
พุ่มแก
นาแก
นครพนม
48130
wanpen2509@gmail.com
http://www.thammakonsch
042551028
042537105
2กุมภาพันธ์2538
73
10
type1
Y
20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:42:30 น.
26
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นาแกสามัคคีวิทยา
Nakaesamakkiwittaya School
นายบรรจง ศรีประเสริฐ
1048190486
48012026
190486
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาแก วังยาง
หมู่ 9 บ้านโนนสามัคคี
บ้านแก้ง
นาแก
นครพนม
48130
NSW@CHAIYO.COM
nakaesa.com
บ้านแก้ง
571254
042571253
20 มิ.ย. 2505
50
1
type4
Y
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:22:40 น.
27
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
วังยางวิทยาคม
wangyangwittayakhom
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
1048190504
48012027
190504
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นาแก วังยาง
หมู่ 2 บ้าน160
วังยาง
วังยาง
นครพนม
48130
-
www.wyw.ac.th
วังยาง
0-4257-7011
042577011
30/07/2538
38
1
type2
Y
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:17:08 น.
28
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
หนองโพธิ์พิทยาคม
Nongphopittayakom
นายพูลศักดิ์ พ่อบุตรดี
1048190505
48012028
190505
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านหนองโพธิ์
หนองโพธิ์
วังยาง
นครพนม
48130
nongphopit.2019@gmail.com
http://www.nongphopit.ac.th/
หนองโพธิ์
0-4253-7479
042537479
30 เมษายน 2539
67
4
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:01:54 น.
29
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
อุเทนพัฒนา
utainpattana
นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
1048190469
48022001
190469
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายน้ำโขง
หมู่ 6 บ้านบ้านกะเสิม
โนนตาล
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
utpschool@hotmail.com
www.obec.go.th/utp
โนนตาล
042581261
042581261
14/08/2500
25
0.2
type4
Y
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:23:12 น.
30
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ไชยบุรีวิทยาคม
Chaibureewittayakhom School
นายมิตรชัย ไชยนาน
1048190470
48022002
190470
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านบ้านนาเพียง
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
cbw@cbwschool.net
www.cbwschool.net
ไชยบุรี
042-199-514
042-199-514
4 ก.พ.2528
45
18
type2
Y
18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18:56:34 น.
31
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
พะทายพิทยาคม
PATHAYPITTAYAKOM SCHOOL
นายสนั่น เมตุลา
1048190471
48022003
190471
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านพะทาย
พะทาย
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
pathaypit@gmail.com
www.ptp.ac.th
?????
042530743
042530734
27/04/2533
68
42
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:12:40 น.
32
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
รามราชพิทยาคม
Ramrachpittayakom
ดร.พรนภา เอกนิพนธ์
1048190472
48022004
190472
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายน้ำโขง
หมู่ 14 บ้านรามราช
รามราช
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
ramrachpit@gmail.com
www.rpk.ac.th
รามราช
042051216
042051216
23 กุมภาพันธ์ 2535
20
20
type2
Y
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:36:30 น.
33
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ท่าจำปาวิทยา
thachampawittaya school
นายฉัตรชัย ไชยมงค์
1048190473
48022005
190473
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายน้ำโขง
หมู่ 10 บ้านดอนติ้ว
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
tpwschool@hotmail.com
www.tpwschool.ac.th
ท่าจำปา
042530648
-
14 มกราคม 2542
50
21
type2
Y
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:52:31 น.
34
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
เชียงยืนวิทยา
Chiangyuenwittaya School
นายบัลลังก์ มะเจี่ยว
1048190474
48022006
190474
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านเชียงยืน
เวินพระบาท
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
chaengyaun@hotmail.com
http://www.nkp2.net/cha
เวินพระบาท
0959598923
-
8 พฤษภาคม 2540
15
12
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:01:38 น.
35
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
บ้านแพงพิทยาคม
Banpaengpittayakom
นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง
1048190475
48022007
190475
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภูลังกา
หมู่ 7 บ้านบ้านดอนแพง
บ้านแพง
บ้านแพง
นครพนม
48140
bpk-52@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190475&fbclid=IwAR0jAn5a6mczl7V4X7W1DmbkUEpTzfaWusrJVKd47E0HnO-p4E2A1_dpVy4
เทศบาลตำบลบ้านแพง
042591228
042065455
01/09/2512
96
1
type3
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:45:15 น.
36
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ภูลังกาพิทยาคม
PHULUNGKAPITTAYAKOM
นายมนตรี แก้วใส
1048190477
48022008
190477
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านบ้านโคกสวาท
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
phulungka2556@gmail.com
www.phulungka.ac.th
อบต.โพนทอง
-
-
14 มีนาคม 2538
100
12
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:03:05 น.
37
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
สหราษฎร์รังสฤษดิ์
Saharajrungsarid
นายเดชา แก้วเชื่อม
1048190490
48022009
190490
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สงคราม ยาม อูน
หมู่ 7 บ้านบ้านปากอูน
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
นครพนม
48150
saharajschool@gmail.com
www.saharaj.ac.th
ศรีสงคราม
042190131
042599535
4 กุมภาพันธ์ 2506
70
0.5
type3
Y
25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:09:18 น.
38
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
สามผงวิทยาคม
SAMPONGWITTAYAKOM
นางเฉลียว ชินโณ
1048190491
48022010
190491
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สงคราม ยาม อูน
หมู่ 3 บ้านสามผง
สามผง
ศรีสงคราม
นครพนม
48150
Sampongwit @ thaimail.com
www.sampongwit.ning.com
สามผง
042-055755
042-055755
2 มีนาคม 2524
105
30
type2
Y
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:25:03 น.
39
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
สนธิราษฎร์วิทยา
sonthirajwittaya
นายวชิระ ปะทะดี
1048190492
48022011
190492
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สงคราม ยาม อูน
หมู่ 12 บ้านดอนถ่อน
บ้านเอื้อง
ศรีสงคราม
นครพนม
48150
Sonthirajschool@gmail.com
www.sonthiraj.ac.th
บ้านเอื้อง
042530656
042530657
30 พ.ค 2527
90
10
type2
Y
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:40:00 น.
40
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นาคำราษฎร์รังสรรค์
nakhamrajrangsan
นายวุฒิชัย ไปปลอด
1048190494
48022012
190494
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สงคราม ยาม อูน
หมู่ 5 บ้านบ้านนาคำ
นาคำ
ศรีสงคราม
นครพนม
48150
nkssch@hotmail.com
www.nkssch.ac.th
ทต.นาคำ
042530726
042530726
28 ก.พ.2535
67
14
type2
Y
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:23:37 น.
41
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นาเดื่อพิทยาคม
NADUAPITTAYAKHOM
นายสุรศักดิ์ ชาดีกรณ์
1048190495
48022013
190495
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านนาเดื่อ
นาเดื่อ
ศรีสงคราม
นครพนม
48150
naduapitschool@hotmail.com
www.ndp.ac.th
นาเดื่อ
042-199-741
02/02/2537
64
10
type2
Y
29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:43:59 น.
42
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
บ้านข่าพิทยาคม
Bankhapittayakhom
ว่าที่ พ.ต.วิเชียร อุส่าห์
1048190493
48022014
190493
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สงคราม ยาม อูน
หมู่ 12 บ้านบ้านข่า
บ้านข่า
ศรีสงคราม
นครพนม
48150
bkpit2534@gmail.com
http://bankhapittayakhom.com/
เทศบาลตำบลบ้านข่า
042055310
042055310
11/03/2534
90
16
type2
Y
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:09:36 น.
43
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
NAWAPITTAYAKHOM
นายอร่าม คูสกุลรัตน์
1048190496
48022015
190496
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุประสิทธิ์
หมู่ 3 บ้านบ้านนาหว้า
นาหว้า
นาหว้า
นครพนม
48180
nawapit@gmail.com
www.nawapit.ac.th/
เทศบาลตำบลนาหว้า
042597101
042597101
16/06/2516
100
2
type3
Y
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:25:35 น.
44
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นางัวราษฎร์รังสรรค์
Nangua Radrangsan
นายทองเลื่อน บุญเพ็ง
1048190497
48022016
190497
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุประสิทธิ์
หมู่ 1 บ้านนางัว
นางัว
นาหว้า
นครพนม
48180
croo_kie@hotmail.com
http://na_ngaurad.NKP2.
นาหว้า
042597461
042597462
9 มิถุนายน 2539
104
4
type2
Y
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:21:24 น.
45
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ดอนเสียวแดงพิทยาคม
Don Siao Daeng Phittayakhom School
นายชัยรัตน์ กำลังหาญ
1048190498
48022017
190498
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุประสิทธิ์
หมู่ 4 บ้านบ้านดอนแดง
บ้านเสียว
นาหว้า
นครพนม
48180
dsp55school@gmail.com
www.dsdp.ac.th
บ้านเสียว
042530618
042530618
2540
100
8
type2
Y
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:26:31 น.
46
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
อุดมพัฒนศึกษา
UDOMPATTANASUKSA
-
1048190499
48022018
190499
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุประสิทธิ์
หมู่ 9 บ้านเหล่าพัฒนา
เหล่าพัฒนา
นาหว้า
นครพนม
48180
udompat @ obec..go.th
http://school.obec.go.t
เหล่าพัฒนา
042535569
042535569
14/05/2537
100
8
type2
Y
10 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:27:01 น.
47
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
Phonsawanrajpattana
นายยอดชาย พ่อหลอน
1048190500
48022019
190500
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สายน้ำโขง
หมู่ 12 บ้านโพนสวรรค์
โพนสวรรค์
โพนสวรรค์
นครพนม
48190
ps-school1@yahoo.com
http://School.bed.go.th
โพนสวรรค์
042595072
042595204
12/02/2522
46
0.5
type3
Y
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:34:35 น.
48
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
ค้อวิทยาคม
korwittayakom
นางสาวภทรมาศ ภะวะ
1048190501
48022020
190501
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พระธาตุประสิทธิ์
หมู่ 18 บ้านบ้านค้อ
บ้านค้อ
โพนสวรรค์
นครพนม
48190
korwit2535@gmail.com
www.korwit.ac.th
อบต.บ้านค้อ
042530695
-
26/02/2535
73
25
type2
Y
08 มกราคม 2562 เวลา 14:28:14 น.
49
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
นาทมวิทยา
Nathomwittaya
นายเอกชัย คะษาวงค์
1048190502
48022021
190502
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภูลังกา
หมู่ 11 บ้านบ้านนาทม
นาทม
นาทม
นครพนม
48140
pithak suan@hotmail.com
http://school.obec.go.t
????
042519174
042519175
11/12/2527
100
8
type2
Y
05 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00:05 น.
50
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
หนองซนพิทยาคม
Nongsonpittayakom
นายปราโมทย์ เทพกูล
1048190503
48022022
190503
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภูลังกา
หมู่ 1 บ้านหนองซน
หนองซน
นาทม
นครพนม
48140
gessara@secondary22.go.th
nspschool.net
หนองซน
042535618
042535618
6 มิถุนายน 2539
95
13
type2
Y
27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:38:37 น.
51
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
หนองแวงวิทยานุกูล
Nongwangwittayanukul
นายสุรพล บุญมีทองอยู่
1048190507
48022023
190507
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภูลังกา
หมู่ 11 บ้านบ้านหนองแวง
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
nongweangwit.school@gmail.com
หนองแวง
042530683
042530683
25/10/2548
74
30
type2
Y
05 มิถุนายน 2560 เวลา 11:08:31 น.
52
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกุรุคุ
ฺBankurukhu
นายโกแมน คัตทะจันทร์
1048190040
48010001
190040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านกุรุคุ
กุรุคุ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
กุรุคุ
-
1 กุมภาพันธ์ 2465
28
25
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00:57 น.
53
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบัวด่านเก่า
Bannongbuardankao
นายอำนวย ม้าวเมืองคำ
1048190041
48010002
190041
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังตามัวกุรุคุ
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองบัวด่านเก่า
กุรุคุ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
กุรุคุ
536717
-
3 สิงหาคม 2485
45
35
type1
Y
07 มิถุนายน 2560 เวลา 12:35:13 น.
54
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองหญ้าไซ
BANNONGYASAI
นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา
1048190042
48010003
190042
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองหญ้าไซ
กุรุคุ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
jhomwangplanbpw@hotmail.com
https://sites.google.com/view/nongyasai
??????
0-4253-6310
1พฤษภาคม 2512
31
30
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 20:14:24 น.
55
4801
สพป.นครพนม เขต 1
รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
Rodpothongwittayasun
นายธรรมศักดิ์ ทักษิณวิโรจน์
1048190028
48010004
190028
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังตามัวกุรุคุ
หมู่ 10 บ้านพระยอดเมืองขวาง
กุรุคุ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
กุรุคุ
2516
27
25
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:05 น.
56
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านไทยสามัคคี
thaisamakkee
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล
1048190029
48010005
190029
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังตามัวกุรุคุ
หมู่ 5 บ้านบ้านไทยสามัคคี
กุรุคุ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
กุรุคุ
042560043
8/08/2510
25
25
type1
Y
13 มิถุนายน 2560 เวลา 08:05:06 น.
57
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาป่ง
Bannapong
นางสาววิชยา โคตรภู
1048190030
48010006
190030
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังตามัวกุรุคุ
หมู่ 4 บ้านบ้านนาป่ง
กุรุคุ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
กุรุคุ
-
-
2 เมษายน 2483
30
30
type1
Y
08 มิถุนายน 2560 เวลา 08:16:02 น.
58
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกล้วย
Banklua
นางสาวเรณู พัฒนะแสง
1048190051
48010007
190051
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านกล้วย
ขามเฒ่า
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
www.sh051@nkpedu1.org
-
ขามเฒ่า
536775
-
พฤษภาคม ๒๔๘๑
๑๕
๑๕
type1
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:18:30 น.
59
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านชะโนต
Ban Chanote
นายปริญญา พรหมมา
1048190052
48010008
190052
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุบาล - ท่าค้อ - ขามเฒ่า
หมู่ 8 บ้านบ้านชะโนต
ขามเฒ่า
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
chanote248@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190052
ขามเฒ่า
0-4205-4046
-
6 ธันวาคม 2478
22
18
type2
Y
14 มีนาคม 2562 เวลา 08:52:22 น.
60
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านชะโงมนาโดน
changomnadhon school
นายไมตรี สีดาวงษ์
1048190053
48010009
190053
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านชะโงม
ขามเฒ่า
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
changomnadhon95@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190053
ขามเฒ่า
042578230
-
13 พฤษภาคม 2481
22
18
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:40:36 น.
61
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านขามเฒ่า
Ban Khamtaokudkhawpun School
-
1048190054
48010010
190054
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านขามเฒ่า
ขามเฒ่า
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
sites.google.com/view/ khamtoa
ขามเฒ่า
0-4205-4052
2465
19
19
type1
Y
23 ธันวาคม 2562 เวลา 15:15:29 น.
62
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านคำเตย
bankhamtoei(khamtoeiratruamjit)
นายสุระพล พันธ์ดี
1048190032
48010011
190032
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านคำเตย
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
schoolnkp@gmail.com
sites.google.com/site/rongreiynbankhatey/
คำเตย
0-4205-4231
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
30
25
type2
Y
28 มีนาคม 2563 เวลา 11:41:47 น.
63
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนค้อโพนสวรรค์
PhonKhorphonsauwan
นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร
1048190033
48010012
190033
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านโพนสวรรค์
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
https://sites.google.com/view/pksschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
คำเตย
0-42536-048
-
1 พฤษภาคม พ.ศ2482
20
20
type2
Y
02 ธันวาคม 2562 เวลา 09:06:34 น.
64
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองยาว
nongyao school
นางสาวรษิกา วัฒนมาลี
1048190034
48010013
190034
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำเตย
หมู่ 11 บ้านบ้านหนองยาว
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
nongyaoschool@hotmail.com
-
อบต.คำเตย
-
-
2502
35
30
type1
Y
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:05:47 น.
65
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองดินแดง
Bannongdindang
นายบัญชา โพธิ์เสนา
1048190035
48010014
190035
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำเตย
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองดินแดง
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
sh035@nkped.org
-
คำเตย
042199909
-
1 พฤษภาคม 2483
27
25
type1
Y
09 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:21:27 น.
66
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนแดงเจริญทอง
ฺBandondangchareonthong
นายอนุสรณ์ แสนเคน
1048190036
48010015
190036
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านบ้านดอนแดง
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
dondang2554@gmail.com
คำเตย
042-199954
10/05/2482
22
22
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:51:52 น.
67
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังไฮหนองกุง
banwanghainongkung
นางปัฏศิกาญจน์ แก้วประเสริฐ
1048190037
48010016
190037
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำเตย
หมู่ 3 บ้านบ้านวังไฮ
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
spg.kaew5651@gmail.com
-
คำเตย
042560029
-
8 พฤษภาคม 2484
33
31
type1
Y
07 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:52 น.
68
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านทุ่งมน
Ban Toongmon
นายรักชาติ คนยัง
1048190038
48010017
190038
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 17 บ้านบ้านทุ่งมน
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
คำเตย
0833503293
-
2475
38
38
type1
Y
06 ตุลาคม 2562 เวลา 09:26:40 น.
69
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนป่าหว้าน
phonpawan
นายสุริยา นันชนะ
1048190039
48010018
190039
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านโพนป่าหว้าน
คำเตย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
คำเตย
085-7571076
6 ตุลาคม 2518
26
24
type1
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 08:28:53 น.
70
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาคอกควาย
Bannakogkhwai
นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ
1048190061
48010019
190061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านนาคอกควาย
ดงขวาง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
dlit48010019.1@nkpedu1.go.th
ดงขวาง
042578259
-
01/01/2475
25
23
type2
Y
18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:41:46 น.
71
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกกไฮ
bankokhai
นายชิษณุพงศ์ พลหาราช
1048190062
48010020
190062
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านกกไฮ
ในเมือง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ดงขวาง
0833283017
22 มีนาคม 2522
27
25
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:16:51 น.
72
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาหลวง
naluang
นายพิทูล อภัยโส
1048190050
48010022
190050
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าค้อ-ขามเฒ่า
หมู่ 11 บ้านบ้านใหม่แสงอรุณ
ท่าค้อ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ท่าค้อ
1 พฤษภาคม 2478
15
16
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:40 น.
73
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
thakhor chunprasartsin school
นายธนรักษ์ จันทร์สด
1048190047
48010023
190047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านท่าค้อ
ท่าค้อ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ท่าค้อ
042532557
1 พฤษภาคม 2462
11
10
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:55:06 น.
74
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองจันทน์
Ban Nong Chan
นางศลิษา ผลาจันทร์
1048190048
48010024
190048
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าค้อ-ขามเฒ่า
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองจันทน์
ท่าค้อ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ท่าค้อ
543304
00
8
4
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:41:05 น.
75
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาทราย
BANNASAI
นายพลซื่อ สลางสิงห์
1048190013
48010025
190013
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหัวโพน
นาทราย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
nasaischool.nkp@gmail.com
https://sites.google.com/view/nasaischool-nkp/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นาทราย
19/11/2467
12
10
type1
Y
26 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:35:58 น.
76
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนามูลฮิ้น
Ban Namoonhin school
นายนพพร มีอภิรักษ์
1048190014
48010026
190014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านนามูลฮิ้น
นาทราย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ban-namoonhin29@hotmail.co.th
นาทราย
080-7484412
1 มกราคม 2481
15
13
type2
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:16:03 น.
77
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนยานาง
Donyanang
นายขวัญประชา อินธิโคตร
1048190015
48010027
190015
อนุบาล-ประถมศึกษา
สุนทรอาจสามารถนาทราย
หมู่ 1 บ้านบ้านดอนยานาง
นาทราย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
0
0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
0
0
16 กันยายน 2500
15
6
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 14:05:00 น.
78
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาคำโนนขาม
BANNAKHAMNONKAM
นายอนันต์ ภูมิตา
1048190019
48010028
190019
อนุบาล-ประถมศึกษา
นครพนม
หมู่ 7 บ้านโนนขาม
นาทราย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
นาทราย
22/06/2502
11
13
type1
Y
08 มิถุนายน 2561 เวลา 15:09:38 น.
79
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาราชควาย
BANNARACHKWAI
นายพรพิธ ควรรณสุ
1048190008
48010029
190008
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองญาตินาราชควาย
หมู่ 11 บ้านบ้านนาราชควาย
นาราชควาย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
nkp.nrk@hotmail.com
-
นาราชควาย
0813696338
16 พฤษภาคม 2460
10
10
type2
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 07:34:08 น.
80
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านเนินสะอาด
BANNURUSAART
นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน
1048190009
48010030
190009
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านเนินสะอาด
นาราชควาย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
gg.gg/nurnsaardschool
นาราชควาย
0-4256-0033
9
21/09/2500
10
8
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:23:14 น.
81
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาราชควายน้อย
naratchakhwainoi
นายมนตรี โคตรพัฒน์
1048190010
48010031
190010
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองญาตินาราชควาย
หมู่ 5 บ้านบ้านนาราชควายน้อย
นาราชควาย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ืnkp.nn@hotmail.com
นาราชควาย
0899446229
8 มิถุนายน 2502
10
10
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:30 น.
82
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสร้างหิน
ิbansanghin
นายไชยา โพธิ์ตะนัง
1048190011
48010032
190011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองญาตินาราชควาย
หมู่ 3 บ้านบ้านสร้างหิน
นาราชควาย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
นาราชควาย
2485
10
10
type1
Y
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:44:53 น.
83
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบัวหนองแวง
BANNONGBOURNONGWANG
นายกิจติ ต้นสววรค์
1048190012
48010033
190012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองญาตินาราชควาย
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองบัว
นาราชควาย
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
nbn2482@hotmail.co.th
-
นาราชควาย
0-4253-6723
-
2482
15
15
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:46 น.
84
4801
สพป.นครพนม เขต 1
อนุบาลนครพนม
Anuban Nakhonphanom
นายปรีชา จิรพัทธ์พงศกร
1048190063
48010034
190063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้าน-
ในเมือง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
admin@anps.ac.th
www.anps.ac.th
เมืองนครพนม
0-4251-1198
042520954
1 กรกฎาคม 2487
2
1
type4
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:54:28 น.
85
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านน้อยใต้
bannoitay
-
1048190055
48010035
190055
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 บ้านบ้านน้อยใต้
หนองญาติ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
???????
-
25/10/2509
7
4
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:14:21 น.
86
4801
สพป.นครพนม เขต 1
สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
soontonvijit
นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
1048190001
48010036
190001
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 บ้าน200
ในเมือง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
Soontonwijit_3588@hotmail.com
www.stwj.ac.th
null
042-511271
042-520472
2460
2
1
type3
Y
30 เมษายน 2563 เวลา 13:50:50 น.
87
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงยอ
bandongyor
-
1048190060
48010037
190060
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านกลาง-ดงขวาง
หมู่ 8 บ้านบ้านดงยอ
บ้านกลาง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
dongyo_nkp@thaimail.com
บ้านกลาง
0
0
15/06/2502
29
29
type1
Y
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:29:40 น.
88
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกลางน้อย
BANKLANGNOI
นางสาวอวยพร อินทร์พรหม
1048190058
48010038
190058
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านกลางน้อย
บ้านกลาง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
school.bankangnoi38@gmail.com
บ้านกลาง
0832618740
2483
31
30
type1
Y
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:07:36 น.
89
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงติ้ว
Bandongtiw
นายอธิวัฒน์ สมกอง
1048190059
48010039
190059
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านดงติ้ว
บ้านกลาง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
บ้านกลาง
0-4205-2202
-
พ.ศ.2464
30
31.9
type2
Y
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:12:30 น.
90
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกลางบ้านหนาด
ิban klang ban nad
นายสุรศักดิ์ หอมอ่อน
1048190056
48010040
190056
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านบ้านกลาง
บ้านกลาง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
bkyschool@hotmail.co.th
-
-
0807656472
-
2465
30
28
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 09:04:22 น.
91
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
Bandongtong school
นายศุภลักษณ์ ศรีบุตตะ
1048190057
48010041
190057
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านดงต้อง
ดงขวาง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
dongtong_school@hotmail.com
ดงขวาง
042-578003,042-578004
1/10/2480
30
25
type2
Y
16 ตุลาคม 2562 เวลา 12:09:52 น.
92
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ชุมชนนามนวิทยาคาร
ChumchonNamonwittayakarn Shool
นายทองเย็น สุทธะมา
1048190023
48010042
190023
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านนามน
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
Sutthama04@hotmail.com
http://school.obec.go.th
บ้านผึ้ง
081-3202312
-
2483
23
21
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:34:58 น.
93
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านผึ้ง
Ban phung school
นายศัสตราวุธ ศรีขนะ
1048190024
48010043
190024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
หมู่ 2 บ้านบ้านผึ้ง
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
sh024@nkped1.org
http://school.bed.go.th
บ้านผึ้ง
0-4253-6315
-
2476
25
24
type2
Y
23 มกราคม 2561 เวลา 14:13:06 น.
94
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังกระแส
Banwangkrasae
นายโกสินทร์ เฮียงราช
1048190025
48010044
190025
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
หมู่ 4 บ้านบ้านวังกระแส
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1048190025&page=info
บ้านผึ้ง
042-199915
-
16 เมษายน 2479
27
27
type2
Y
08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:57:20 น.
95
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสุขเจริญ
SOOKJARERN
นางวันทิวา มูลสาร
1048190026
48010045
190026
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
หมู่ 10 บ้านบ้านสุขเจริญ
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
บ้านผึ้ง
2520
30
25
type1
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 12:49:08 น.
96
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ดงสว่างเจริญวิทย์
DONGSAWANGCHARUENWIT
นายประจบ ดีพรม
1048190027
48010046
190027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านดงสว่าง
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
dongsawangcharuenwit@gmail.com
http://dongsawangcharuenwit.com
บ้านผึ้ง
0933210529
9 สิงหาคม พ.ศ.2506
30
31
type2
Y
27 สิงหาคม 2562 เวลา 13:43:40 น.
97
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองปลาดุก
Bannongpladook
นายความสุข ไชยผง
1048190031
48010047
190031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 22 บ้านบ้านหนองปลาดุก
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
ืnongpladookschool@hotmail.com
www.bannongpladook.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
042530878
-
26 พฤษภาคม 2526
32
26
type2
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:25:22 น.
98
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนม่วง
Dongmouang
นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ
1048190022
48010048
190022
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
หมู่ 9 บ้านบ้านดอนม่วง
บ้านผึ้ง
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
บ้านผึ้ง
536096
-
2503
21
20
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:51 น.
99
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
Bannongbuanatanbin
นายณัฐพงค์ ภูชุม
1048190021
48010049
190021
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหน้าฐานบิน
โพธิ์ตาก
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
nuttapongpooc@gmail.com
โพธิ์ตาก
042531506
29/11/2442
15
13
type1
Y
02 กันยายน 2562 เวลา 19:57:32 น.
100
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพธิ์ตาก
POTAK
-
1048190016
48010050
190016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านโพธิ์ตาก
โพธิ์ตาก
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
โพธิ์ตาก
2448
17
17
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:04:23 น.
101
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสุขเกษม
Bansukasem
นายเทิดชัย นันทะจักร์
1048190017
48010051
190017
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
หมู่ 8 บ้านบ้านสุขเกษม
โพธิ์ตาก
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
Sbanharn@gmail.com
โพธิ์ตาก
042530721
15 สิงหาคม 2482
15
15
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:55 น.
102
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองค้าโคกกุง
NONGKHAKOKKUNG
นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
1048190018
48010052
190018
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองค้า
โพธิ์ตาก
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
โพธิ์ตาก
-
-
01/10/2482
20
20
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:17:29 น.
103
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกก่อง
Ban khok khong
นายมารุต สีสุนา
1048190020
48010053
190020
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
หมู่ 4 บ้านบ้านโคกก่อง
โพธิ์ตาก
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
โพธิ์ตาก
-
14 ก.พ. 2483
16
16
type1
Y
27 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:23 น.
104
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านคำสว่าง
Bankhamsawang
นายวัชรากร เสรีกุล
1048190046
48010054
190046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านคำสว่าง
วังตามัว
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
khamsawang10@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190046
วังตามัว
2505
50
50
type2
Y
13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:41:41 น.
105
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองแซง
บ้านหนองแซง
นายนรินทร์ แสนแก้ว
1048190044
48010055
190044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านหนองแซง
วังตามัว
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
วังตามัว
0999169141
40
36
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:20:15 น.
106
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโชคอํานวย
Banchokumnuy
นางจิตรา ดวงปรีชา
1048190045
48010056
190045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านโชคอำนวย
วังตามัว
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
99ta99@gmail.com
วังตามัว
0933970019
พ.ศ.2509
52
52
type1
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:37:35 น.
107
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังตามัว
banwungtamua
นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง
1048190043
48010057
190043
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังตามัวกุรุคุ
หมู่ 7 บ้านบ้านวังตามัว
วังตามัว
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
prasopsook.tu@gmail.com
วังตามัว
042551119
042190251
1 พ.ค. 2496
35
34
type2
Y
11 มิถุนายน 2561 เวลา 19:56:26 น.
108
4801
สพป.นครพนม เขต 1
เมืองนครพนม
Muang Nakhonpanom
นายเชิดชัย สินพูน
1048190064
48010058
190064
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านภูเขาทอง
หนองญาติ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
nkp.pn1@gmail.com
หนองญาติ
503562
-
10 ตุลาคม 2493
5
3
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:13:46 น.
109
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองญาติ
Bannongyat school
นายพฤติพงษ์ ชาวนา
1048190065
48010059
190065
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองญาตินาราชควาย
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองญาติ
หนองญาติ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
nongyatschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190065
เทศบาลตำบลหนองญาติ
0-4250-3522
-
1 พฤษภาคม 2473
10
6
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:24:31 น.
110
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงโชค
Bandongchoke
นายศุภมาศ กุลตังวัฒนา
1048190066
48010060
190066
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านดงโชค
หนองญาติ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
sh066@nkpedu1.org
www.facebook.com/dongchokeschool/
หนองญาติ
0968989099
-
24 กันยายน 2484
10
2
type1
Y
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:57:46 น.
111
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านคำพอก
Khamphok
นายณัฐธัญพงศ์ เทียนธีรปัญญา
1048190067
48010061
190067
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านคำพอก
หนองญาติ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
หนองญาติ
0
1 มิถุนายน 2548
20
19
type2
Y
16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:32:28 น.
112
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ
Banloupumikhamthat
นางกฤติยา โพธิ์เสนา
1048190068
48010062
190068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองญาตินาราชควาย
หมู่ 13 บ้านบ้านเหล่าภูมี
หนองญาติ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
banloupumikhamthat@gmail.com
www.krutum07.ning.com
หนองญาติ
042-530903
042-530903
25/08/2485
18
16
type2
Y
12 เมษายน 2562 เวลา 12:19:05 น.
113
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสําราญ
bansumran school
นายสุรชาติ นนทะแสน
1048190003
48010064
190003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านสำราญ
อาจสามารถ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
-
-
อาจสามารถ
593162
-
06/01/2476
10
10
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:03:01 น.
114
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาหัวบ่อ
Bannahuabo
นายยุทธนา ศรีวรสาร
1048190007
48010068
190007
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านนาหัวบ่อ
อาจสามารถ
เมืองนครพนม
นครพนม
48000
อาจสามารถ
536730
1 พฤษภาคม 2496
9
15
type1
Y
03 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:19:42 น.
115
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกุตาไก้
Bankutakai
นายวีระกุล สิทธิ
1048190271
48010069
190271
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุตาไก้-นามะเขือ
หมู่ 10 บ้านกุตาไก้
กุตาไก้
ปลาปาก
นครพนม
48160
kutakai5810@gmail.com
-
กุตาไก้
042-578306
042-578306
2465
40
12
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:31 น.
116
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังโพธิ์
wangpho
นางพนมพร แดงประสาท
1048190272
48010070
190272
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวังโพธิ์
กุตาไก้
ปลาปาก
นครพนม
48160
wangpho190272@gmail.com
-
กุตาไก้
536385
2513
35
6
type1
Y
09 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:32:27 น.
117
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนดู่
Bandondu School
นายอาณัติ ผาพรม
1048190273
48010071
190273
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุตาไก้นามะเขือ
หมู่ 3 บ้านดอนดู่
กุตาไก้
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
-
กุตาไก้
0895737867
-
2511
35
15
type2
Y
22 มิถุนายน 2560 เวลา 23:11:20 น.
118
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนทา
BANPHONTHA SCHOOL
นายเดชา บุญแสน
1048190274
48010072
190274
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุตาไก้นามะเขือ
หมู่ 2 บ้านโพนทา
กุตาไก้
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
202.143.14/web/?school_ID=1048190274
กุตาไก้
0-4256-0062
2458
34
17
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:58 น.
119
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนางาม
Bannangam
นายอิษฎางค์ เจริญรัตน์
1048190277
48010073
190277
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุตาไก้นามะเขือ
หมู่ 1 บ้านนางาม
กุตาไก้
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
กุตาไก้
042199865
8 มิถุนายน 2502
30
30
type1
Y
06 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:01 น.
120
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาดอกไม้
BanNadokmai
นายวิจัย มาภา
1048190293
48010074
190293
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านนาดอกไม้
กุตาไก้
ปลาปาก
นครพนม
48160
ndmschool@gmail.com
nadok.net
กุตาไก้
-
-
1 มิถุนายน 2485
40
12
type2
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 20:52:50 น.
121
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกสว่าง
BANKOKSAWANG
นายนบพร แก้วนิวงศ์
1048190303
48010075
190303
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง
โคกสว่าง
ปลาปาก
นครพนม
48160
โคกสว่าง
537434
10 พฤษภาคม 2483
52
9
type1
Y
13 มิถุนายน 2563 เวลา 14:38:51 น.
122
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังกะเบา
banwangkaboa
นายบุญสอน ดาษดา
1048190306
48010076
190306
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลาปากสว่างวิทย์
หมู่ 4 บ้านวังกะเบา
โคกสว่าง
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
-
โคกสว่าง
042537270
-
1/12/2479
50
8
type1
Y
25 ตุลาคม 2561 เวลา 09:03:35 น.
123
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาสีนวล
NASEENUL
นางชุติมณฑน์ สุขรี
1048190307
48010077
190307
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาสีนวล
โคกสว่าง
ปลาปาก
นครพนม
48160
bannasinualschool@gmail.com
bannasinual.blogspot.com/
????????
08-1999-7893
-
24/06/2501
55
5
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:59:18 น.
124
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านศรีธน
SRITHON
นายลิขิต ศรีวรมย์
1048190310
48010079
190310
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลาปากสว่างวิทย์
หมู่ 7 บ้านศรีธน
โคกสว่าง
ปลาปาก
นครพนม
48160
srithonscool1@gmail.com
srithon.ac.th
โคกสว่าง
589298
1 ก.ย. 2482
52
9
type2
Y
24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:51:32 น.
125
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสว่างสำราญ
bansawangsumran school
นายณรงค์เดช ฉิมแสง
1048190312
48010080
190312
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 7 บ้านสว่างภูมี
โคกสูง
ปลาปาก
นครพนม
48160
bansawangsumranschool@gmail.com
-
โคกสูง
-
-
1 สิงหาคม 2485
60
16
type1
Y
21 มิถุนายน 2560 เวลา 01:26:59 น.
126
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกสูง
Khoksung School
นายยูซิม ไชยมาตย์
1048190313
48010081
190313
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกสูง
โคกสูง
ปลาปาก
นครพนม
48160
Khoksung1988@gmail.com
โคกสูง
2482
50
15
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:41:09 น.
127
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านม่วง
Ban Muang
นายกฤษฎา เอี่ยมกุศลกิจ
1048190314
48010082
190314
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านม่วง
โคกสูง
ปลาปาก
นครพนม
48160
bm.school@hotmail.com
โคกสูง
537438
042537438
2483
54
12
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:51:38 น.
128
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนกเหาะ
nokhoa school
จ.ส.ต.พีรพัฒน์ ไวแสน
1048190282
48010083
190282
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 8 บ้านนกเหาะ
โคกสูง
ปลาปาก
นครพนม
48160
bookhan@obecmailobec.th
nokhoa school.com
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
536801
1 พฤษภาคม 2482
50
8
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:21 น.
129
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบัวคำ
Ban Nong Bua Khum School
นางสาววิลาสินี พุทธดี
1048190279
48010084
190279
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองบัวคำ
นามะเขือ
ปลาปาก
นครพนม
48160
nbkschool@gmail.com
nbk.pusku.com
นามะเขือ
0-4253-7440
2459
25
25
type1
Y
05 เมษายน 2563 เวลา 12:02:15 น.
130
4801
สพป.นครพนม เขต 1
โพนสวางนางิ้ววิทยา
Phonsawangnangiewwittaya
นายศักดา กมลคุรุสกุล
1048190278
48010085
190278
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กุตาไก้นามะเขือ
หมู่ 7 บ้านโพนสวาง
นามะเขือ
ปลาปาก
นครพนม
48160
phonsawang_nangew@hotmail.com
www.psnschool.ac.th/
นามะเขือ
0-4253-0617
042536397
2482
40
30
type2
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:58 น.
131
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนามะเขือ
Bannamakuae
นายทองคำ อรรคสังข์
1048190275
48010086
190275
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุตาไก้ นามะเขือ
หมู่ 2 บ้านนามะเขือ
นามะเขือ
ปลาปาก
นครพนม
48160
นามะเขือ
08-7953-0931
040-560094
15 สิงหาคม 2475
30
25
type2
Y
06 มิถุนายน 2561 เวลา 09:44:16 น.
132
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองแสง
BAN NONGSAENG
นายธีระพงษ์ นามสง่า
1048190276
48010087
190276
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุตาไก้-นามะเขือ
หมู่ 5 บ้านหนองแสง
นามะเขือ
ปลาปาก
นครพนม
48160
นามะเขือ
1 พฤษภาคม 2511
38
24
type2
Y
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:23:04 น.
133
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ปลาปากราษฎร์บำรุง
plapakratbumrung
นายวันชัย บัวชุม
1048190294
48010088
190294
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลาปากสว่างวิทย์
หมู่ 2 บ้านปลาปาก
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
plapakrat1@sanook.com
www.pr-school.ac.th
เทศบาลตำบลปลาปาก
589128
00/00/2465
45
1
type2
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:54 น.
134
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาขาม
Nakham
นายเสมียน จองลีพันธ์
1048190295
48010089
190295
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลาปากสว่างวิทย์
หมู่ 14 บ้านนาขาม
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
nakham.112@gmail.com
ปลาปาก
589389
-
2484
50
3
type1
Y
25 ตุลาคม 2561 เวลา 09:34:34 น.
135
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังยาง
banwangyang
นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วน
1048190296
48010090
190296
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลาปากสว่างวิทย์
หมู่ 10 บ้านวังยาง
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
ปลาปาก
560149
2502
52
3
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:39 น.
136
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกอก
Bankok
นางการเกษ บุพศิริ
1048190297
48010091
190297
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกอก
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
bkkchool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190297
เทศบาลตำบลปลาปาก
2482
50
2
type1
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:28:59 น.
137
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบัว
ฺBan Nongbua
นายไชยันต์ ศรีสุวะ
1048190298
48010092
190298
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองบัว
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
www.nb.thcity.com
ปลาปาก
0630455847
-
6 พฤษภาคม 2512
44
3
type1
Y
26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:39:14 น.
138
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกกลาง
Khokklang
นายสมชัย คำเห็น
1048190299
48010093
190299
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ปลาปากสว่างวิทย์วิทยา
หมู่ 15 บ้านโคกกลาง
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
kokklang@gmail.com
-
ปลาปาก
042-589306
042-589306
15 พฤษภาคม 2511
45
7
type2
Y
23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:41:25 น.
139
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านใหม่วังเซือม
banmaiwangchuam
นายสิทธินันท์ บุญโสม
1048190300
48010094
190300
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านใหม่วังเซือม
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
Maiwangsuem.school@gmail.com
-
ปลาปาก
0807565144
-
0
45
7
type1
Y
08 เมษายน 2563 เวลา 15:08:00 น.
140
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านปลาปากน้อย
Plapaknoi
นายพิพัฒน์พงศ์ สุริยนต์
1048190301
48010095
190301
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลาปากสว่างวิทย์
หมู่ 3 บ้านปลาปากน้อย
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
plapaknoi@gmail.com
sites.google.com/site/plapaknoischool/
อบต.ปลาปาก
0-42589390
30/08/2500
47
3
type1
Y
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:03:22 น.
141
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังสิม
Ban Wang Sim
นางสาวพัชรินทร์ เดชบุรัมย์
1048190311
48010096
190311
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวังสิม
ปลาปาก
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
sites.google.com/site/rongreiynwangsim/
ปลาปาก
560062
00
50
10
type1
Y
03 เมษายน 2563 เวลา 12:15:40 น.
142
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านห้วยไหล่
Banhuaylai
นางจิราภรณ์ อ้วนกันยา
1048190286
48010097
190286
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 1 บ้านห้วยไหล่
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
thityphas@gmail.com
มหาชัย
0636257598
16 กันยายน 2500
42
22
type1
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:13:31 น.
143
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านถาวรนาอุดม
Ban Thawon Na Udom
นายรุ่งอรุณ ไชยจันทร์
1048190302
48010098
190302
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านถาวร
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
sites.google.com/view/thawonnaudom/
มหาชัย
560059
2516
45
10
type1
Y
20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:06:46 น.
144
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านมหาชัย
Banmahachai school
นายศิริศักดิ์ ดวงปรีชา
1048190280
48010099
190280
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านมหาชัย
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
sites.google.com/site/mahachainkp/
มหาชัย
042537261
-
1 สิงหาคม 2499
45
20
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:07:22 น.
145
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านทันสมัย
Bantansamai
นางปนิดา เวกสูงเนิน
1048190281
48010100
190281
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทันสมัย
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
มหาชัย
-
29 พฤษภาคม 2518
50
15
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:05:17 น.
146
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
Bannongbuarachratbamrung
นายสุระกัณท์ ต้องเดช
1048190283
48010101
190283
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 4 บ้านหนองบัว
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
nongbuarad@gmail.com
มหาชัย
042560056
1 พฤษภาคม 2514
46
22
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:27 น.
147
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังม่วง
Banwangmuang
นายจุมพลภัทร์ ตามา
1048190284
48010102
190284
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมหาชัย
หมู่ 5 บ้านวังม่วง
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
wangmuangsch@gmail.com
-
มหาชัย
042199878
-
30/11/2511
40
11
type1
Y
06 มิถุนายน 2561 เวลา 15:31:25 น.
148
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนกลาง
Bandonklang
นายกิติรัตน์ เบ้าลี
1048190285
48010103
190285
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนกลาง
มหาชัย
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
-
มหาชัย
560147
-
1 พฤษภาคม 2512
44
30
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:39:44 น.
149
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
tubtaonongtaosamakkee
นายประกร โพธิราช
1048190304
48010105
190304
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านตับเต่า
หนองเทาใหญ่
ปลาปาก
นครพนม
48160
tubtaonongtao.nkp1@gmail.com
http://school.obec.go.t
หนองเทาใหญ่
537934
22/06/2481
50
7
type2
Y
14 กันยายน 2563 เวลา 22:11:32 น.
150
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาเชือก
nachuek.info
นายเดชาวัต แสงพรมศรี
1048190308
48010106
190308
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองฮีหนองเทาใหญ่
หมู่ 3 บ้านนาเชือก
หนองเทาใหญ่
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
nachuek.info
หนองเทาใหญ่
560054
-
2518
50
16
type1
Y
29 ตุลาคม 2561 เวลา 17:49:50 น.
151
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ชุมชนหนองฮีสามัคคี
CHUMCHONNONGHISAMAKKEE
นายเมธีพงศ์ ยงยันต์
1048190287
48010107
190287
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองฮี
หนองฮี
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
-
หนองฮี
0959032803
-
22/03/2478
45
10
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:22:41 น.
152
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาสะเดา
BANNASADAO
นายศรชัย ไกรษร
1048190288
48010108
190288
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองฮีหนองเทาใหญ่
หมู่ 8 บ้านนาสะเดา
หนองฮี
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
bnsd.com.th
หนองฮี
0918613943
-
1 /5/2511
50
11
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:41 น.
153
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนทัน
phontan
นายศุภชัย แก้วประเสริฐ
1048190289
48010109
190289
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโพนทัน
หนองฮี
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
-
หนองฮี
-
-
25/กรกฎาคม 2481
40
15
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:03:02 น.
154
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านจรุกเตย
jarukteoy
นายสยาม ใจบุญ
1048190292
48010110
190292
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านจรุกเตย
หนองฮี
ปลาปาก
นครพนม
48160
null
-
25 กรกฏาคม 2499
50
12
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:15:46 น.
155
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกุงโกน
Ban Kungkon School
นางวัชรี เรณูร่วง
1048190290
48010111
190290
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกุงโกน
หนองฮี
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
-
หนองฮี
0895737867
-
5/05/2481
50
4
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:02:15 น.
156
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองกกคูณ
Nongkokkoon Element School
นายพิเชฐ แก้วมณีชัย
1048190291
48010112
190291
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองกกคูณ
หนองฮี
ปลาปาก
นครพนม
48160
-
-
หนองฮี
0653381776
-
15 มิถุนายน 2498
42
18
type1
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:42:34 น.
157
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสร้างแห่
Sanghae school
นายชิณกรณ์ มหาโคตร
1048190145
48010113
190145
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสร้างแห่
กุดฉิม
ธาตุพนม
นครพนม
48110
Bansranghaer@gmail.com
กุดฉิม
042199814
1 มิถุนายน 2498
45
16
type2
Y
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:55:20 น.
158
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกุดฉิม
Ban Kudchim school
นายธวัชชัย พรมอารักษ์
1048190146
48010114
190146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกุดฉิมน้อย
กุดฉิม
ธาตุพนม
นครพนม
48110
bankudchimschool@hotmail.com
sites.google.com/site/bankudchimsch/
กุดฉิม
042-053520
พ.ศ. 2464
47
19
type2
Y
08 เมษายน 2563 เวลา 18:22:51 น.
159
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ)
Donnanghong
นายประกาศิต วรศรี
1048190148
48010115
190148
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมรุกขนคร
หมู่ 4 บ้านดอนนางหงส์
ดอนนางหงส์
ธาตุพนม
นครพนม
48110
ตำบลดอนนางหงส์
0-4205-3147
4 พฤษภาคม 2456
40
20
type1
Y
18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:46:35 น.
160
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
DONNANGHONGBURAPHASONGKAO
นางนงนุช ผิวขำ
1048190149
48010116
190149
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนนางหงส์ท่า
ดอนนางหงส์
ธาตุพนม
นครพนม
48110
ดอนนางหงส์
พ.ศ.2497
33
22
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:41:15 น.
161
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองสะโน
BANNONGSANO
นางณัฐญานี ธงยศ
1048190151
48010117
190151
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมรุกขนคร
หมู่ 6 บ้านหนองสะโน
ดอนนางหงส์
ธาตุพนม
นครพนม
48110
nongsano_6@hotmail.com
ดอนนางหงส์
0-4205-3145
26 กันยายน 2499
40
21
type1
Y
29 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:53:50 น.
162
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาแกบึงเหล็ก
BAN NAKAEBUENGLAK
นายกนก นวลจันทร์
1048190152
48010118
190152
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาแก
ดอนนางหงส์
ธาตุพนม
นครพนม
48110
kanok55555@gmail.com
http://www.thaischool.in.th
ดอนนางหงส์
086-2296-90-0
15 สิงหาคม 2483
39
15
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:41:28 น.
163
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
Khoksawang
นายภัทรพล บุญโชติ
1048190153
48010119
190153
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุมรุกขนคร
หมู่ 5 บ้านโคกสว่าง
ดอนนางหงส์
ธาตุพนม
นครพนม
48110
ดอนนางหงส์
15 สิงหาคม 2483
50
20
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:26 น.
164
4801
สพป.นครพนม เขต 1
อนุบาลวัดพระธาตุพนม
AnupanWatphrathatphanom
นายประชาชาติ รัตนวรรณี
1048190115
48010120
190115
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุพนม
หมู่ 10 บ้านสระพังทอง
ธาตุพนม
ธาตุพนม
นครพนม
48110
watphathat_news@hotmail.com
เทศบาลตำบล
0-4254-1077
0-4254-1077
2457
51
1
type3
Y
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:05:04 น.
165
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ)
Ban Huadon
นายเอกมินทร์ ชินโคตร
1048190118
48010122
190118
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเกษตรสมบูรณ์
ธาตุพนม
ธาตุพนม
นครพนม
48110
eggamin006@gmail.com
ธาตุพนมใต้
0847984202
18/06/2482
54
0.20
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:35:35 น.
166
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)
Banhuabungthung
นางวราภรณ์ ชาเรืองเดช
1048190116
48010123
190116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านหัวบึงทุ่ง
ธาตุพนมเหนือ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
huabung56@gmail.com
www.hbt.ac.th
ธาตุพนม
0-4254-0704
0-4254-0704
1 /05/2490
58
1
type3
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:44:31 น.
167
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนแดง
Dongdang
นางเพ็ญประภา ศรีมะโรง
1048190123
48010124
190123
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุพนม
หมู่ 8 บ้านดอนแดง
ธาตุพนมเหนือ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
wr.shita@hotmail.com
-
ธาตุพนมเหนือ
0-4256-0109
-
18 มิถุนายน 2482
60
13
type1
Y
14 มิถุนายน 2560 เวลา 12:42:13 น.
168
4801
สพป.นครพนม เขต 1
นาถ่อนวิทยานุกูล
nathonwittayanukool
นายประเสริฐ พลอาสา
1048190154
48010125
190154
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านนาถ่อน
นาถ่อน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
nathonwitt@hotmail.com
nathonwitt.ac.th
นาถ่อน
042575169
-
2457
45
25
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:02:58 น.
169
4801
สพป.นครพนม เขต 1
นาถ่อนท่าวิทยาคาร
nathonthawittayakhan
นางเปรมฤดี พลเชียงขวาง
1048190155
48010126
190155
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาถ่อนโพนแพง
หมู่ 3 บ้านนาถ่อนท่า
นาถ่อน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
นาถ่อน
-
-
2481
40
22
type1
Y
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:17:42 น.
170
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงยอ
BanDongyo
นายสุรพล พลเชียงขวาง
1048190156
48010127
190156
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาถ่อนโพนแพง
หมู่ 7 บ้านดงยอ
นาถ่อน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
นาถ่อน
042575225
-
15 สิงหาคม 2483
43
30
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:13 น.
171
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
Ban Phon Bok Hua Khua Witthayakhan
นางสาวชวนพิศ บุบผา
1048190157
48010128
190157
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโพนบก
นาถ่อน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
Phonbokschool54@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1048190157
นาถ่อน
0810539545
15 สิงหาคม 2500
40
23
type1
Y
03 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:55:24 น.
172
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงป่ายูง
BanDongphayong
นายพงษ์นรินทร์ อินทรพรหม
1048190159
48010130
190159
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาถ่อนโพนแพง
หมู่ 9 บ้านดงป่ายูง
นาถ่อน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
นาถ่อน
0813206833
-
1 มกราคม 2500
44
32
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:02 น.
173
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองหญ้าม้า
Nongyamaschool
นายสุรชาติ โกพลรัตน์
1048190150
48010131
190150
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาถ่อนโพนแพง
หมู่ 10 บ้านหนองหญ้าม้า
นาถ่อน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
nongyamaschool@hotmail.com
นาถ่อน
042560154
-
15 ส.ค. 2483
45
25
type1
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00:57 น.
174
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านขอนขว้าง
khonkhwang
นายคูณสมบัติ นารินรักษ์
1048190141
48010132
190141
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านขอนขว้าง
นาหนาด
ธาตุพนม
นครพนม
48110
bankhonkhang@nkpedu1.go.th
gg.gg/bkknkpedu1
นาหนาด
534792
-
18 มิถุนายน 2482
65
13
type1
Y
23 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:58:44 น.
175
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านขอนกองโพนทอง
Bankhonkongpontong
นางสาวจาสิริ มณีพงศกร
1048190136
48010133
190136
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านขอนกองใหม่
นาหนาด
ธาตุพนม
นครพนม
48110
https://sites.google.com/site/rongreiynbankhxnkxngphonthxng/
เทศบาลตำบลนาหนาด
0-4254-2006
1 มิถุนายน 2481
62
12
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:34:04 น.
176
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาหนาด
Bannanad
นายสุพันธ์ นามโสรส
1048190137
48010134
190137
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านศาลา
นาหนาด
ธาตุพนม
นครพนม
48110
bannanadschool@gmail.com
sites.google.com/site/bannanadschool01/home
นาหนาด
50092196
042534849
00
60
6
type1
Y
17 มกราคม 2563 เวลา 18:24:34 น.
177
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านคำชะอี
Bankamchaei
นางนพมาศ ทองวิทยาพร
1048190138
48010135
190138
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านคำชะอี
นาหนาด
ธาตุพนม
นครพนม
48110
Bankhamchaei@gmail.com
sites.google.com/site/kamchaei123/
เทศบาลตำบลนาหนาด
042-560108
16 สิงหาคม 2480
70
10
type1
Y
17 มกราคม 2563 เวลา 18:30:41 น.
178
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนข้าวหลาม
donkhowlam
นายวิวัฒน์ อินทร์ติยะ
1048190132
48010136
190132
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
หมู่ 9 บ้านดอนข้าวหลาม
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
น้ำก่ำ
0885615049
-
2499
68
13
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:54 น.
179
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
BANNAMKAMLAMPRACHAOOPPATAM
นายเดชา หรสิทธิ์
1048190125
48010137
190125
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ฝั่งแดง-น้ำก่ำ
หมู่ 3 บ้านน้ำก่ำ
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
nkl0137@gmail.com
น้ำก่ำ
-
-
19 ก.ย. 2500
65
5
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:07 น.
180
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)
BANNAMKAM(SITTIPONNUKUL)SCHOOL
นายสาทิต วารีย์
1048190126
48010138
190126
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
หมู่ 10 บ้านน้ำก่ำ
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
น้ำก่ำ
0-4205-9330
15 เมษายน 2456
60
6
type2
Y
21 มกราคม 2561 เวลา 10:54:54 น.
181
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาคำ
Ban Nakham Primary School
นายประชารัฐ กัติยัง
1048190127
48010139
190127
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาคำ
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
น้ำก่ำ
0624617565
01/07/2481
61
9
type1
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 10:43:15 น.
182
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านคับพวง
Bankuppaung
นางภิญญตา พันธรักษา
1048190128
48010140
190128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
หมู่ 4 บ้านคับพวง
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
ทต.น้ำก่ำ
0847984202
26 /09/2499
67
11
type1
Y
08 ตุลาคม 2561 เวลา 09:45:06 น.
183
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านทรายมูลคำผักแพว
bansaimoonkampakpeaw
นายกฤษเรศ พิมพิลา
1048190129
48010141
190129
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
หมู่ 7 บ้านทรายมูล
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
เทศบาลตำบลน้ำก่ำ
0-4253-4730
-
18 มิถุนายน 2482
68
18
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:54:00 น.
184
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
BANTOO[SAMAKKEEVTITTAYA]
นายภราดร บุญส่ง
1048190130
48010142
190130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านทู้
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
น้ำก่ำ
560104
-
4 มิถุนายน 2472
60
10
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:28:03 น.
185
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านแก่งโพธิ์
Khangpho
นางสาวกนกกาญจน์ อรรคสังข์
1048190131
48010143
190131
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแก่งโพธิ์
น้ำก่ำ
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
ทต.น้ำก่ำ
0-4256-0107
-
12 พฤษภาคม 2489
60
5
type1
Y
23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:15:29 น.
186
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)
Bantongsriburbanvittayakarn
นายไพบูลย์ ฤๅชา
1048190134
48010144
190134
อนุบาล-ประถมศึกษา
ฝั่งแดงน้ำก่ำ
หมู่ 5 บ้านบ้านต้อง
ฝั่งแดง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
ฝั่งแดง
-
2463
ุ60
10
type1
Y
21 มีนาคม 2562 เวลา 10:26:09 น.
187
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์)
banfangdaeng (prathepwooramunee u-pathan)
นายชาญศิลป์ ส่งเสริม
1048190135
48010145
190135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านฝั่งแดง
ฝั่งแดง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
banfangdaeng@gmail.com
www.banfangdaengschool.ac.th
ฝั่งแดง
0-4205-8352
042058352
15 สิงหาคม 2483
62
6
type2
Y
03 เมษายน 2563 เวลา 21:57:28 น.
188
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา
Banprongnongpengmaijumpa
นายชำนาญ นวลฉ่ำ
1048190139
48010146
190139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโปร่ง
ฝั่งแดง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
null
https:sites.google.com/site/banpongnongpangmaijampa
ฝั่งแดง
-
null
16 สิงหาคม 2480
62
10
type2
Y
21 กันยายน 2563 เวลา 10:42:44 น.
189
4801
สพป.นครพนม เขต 1
พระกลางวิทยาคาร
Phra Klang Witthayakhan
นายประทีป ขุมทอง
1048190119
48010147
190119
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุพนม
หมู่ 9 บ้านบ้านเหล่าน้อย
พระกลางทุ่ง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
pakangvit@hotmail.com
-
พระกลางทุ่ง
0-4254-1619
00
52
10
type2
Y
24 ตุลาคม 2561 เวลา 12:31:40 น.
190
4801
สพป.นครพนม เขต 1
มรุกขนคร
marukkanakron
นายพนิชย์ แก้วมณีชัย
1048190120
48010148
190120
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหลักศิลาใต้
พระกลางทุ่ง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
พระกลางทุ่ง
541248
02/04/2519
53
15
type1
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:43:42 น.
191
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์)
banthatnoisriboonruang
นางสาวตรีทิพย์ วิโย
1048190122
48010150
190122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านธาตุน้อย
พระกลางทุ่ง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
banthatnoi@gmail.com
-
พระกลางทุ่ง
-
-
พ.ศ.2472
50
8
type1
Y
18 ธันวาคม 2562 เวลา 15:36:09 น.
192
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองกุดแคน
BANNONGKUTKAN
นายสุทัศน์ สุวรรณ
1048190124
48010151
190124
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระธาตุพนม
หมู่ 15 บ้านหนองกุดแคน
พระกลางทุ่ง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
nkk2552@gmail.com
-
อบต.พระกลางทุ่ง
-
-
18 มิถุนายน 2482
52
9
type1
Y
15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:22:49 น.
193
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนแพง
Phonphang
นายอภิเษก บัวชุม
1048190160
48010152
190160
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาถ่อนโพนแพง
หมู่ 2 บ้านโพนแพง
โพนแพง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
โพนแพง
0983431590
-
16 พฤษภาคม 2482
37
33
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:04:54 น.
194
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านห้วยทราย
Banhuaisai
นายวชิระ พลพิทักษ์
1048190161
48010153
190161
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยทราย
โพนแพง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
โพนแพง
0878682210
26 มกราคม 2520
40
35
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:45:19 น.
195
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
tan kud yangdeaw nonsomboon
นายสหชัย ชัยศิริรัตนดำรง
1048190162
48010154
190162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านตาลกุด
โพนแพง
ธาตุพนม
นครพนม
48110
sahachai8358@gmail.com
sites.google.com/view/tankudyangdeawnonsomboonschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
โพนแพง
0870548358
-
29/11/2442
44
27
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:04:45 น.
196
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านแสนพันหมันหย่อน
BanSanpanManyon
นางฐิติรัตน์ เพ็ชรอินทร์
1048190144
48010155
190144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านแสนพันท่า
แสนพัน
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
www.bsps.ac.th
อบต.แสนพัน
0-4205-3542
-
2464
42
14
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:13:16 น.
197
4801
สพป.นครพนม เขต 1
อุ่มเหม้าวิทยาคาร
ummaowittayakhan
นายวิไลศิลป์ แสงสุวรรณ
1048190140
48010157
190140
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุ่มเหม้านาหนาด
หมู่ 5 บ้านโนนงาม
อุ่มเหม้า
ธาตุพนม
นครพนม
48110
www.umv.ac.th
อุ่มเหม้า
0818739657
16 สิงหาคม 2480
67
15
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:12:46 น.
198
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนสวรรค์
Donsawon
นายวิศิษฎ์ มูลสาร
1048190142
48010158
190142
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนสวรรค์
อุ่มเหม้า
ธาตุพนม
นครพนม
48110
อุ่มเหม้า
560099
29092499
74
16
type1
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:09:17 น.
199
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโสกแมว
sokmaew
ว่าที่ร้อยตรีวีระชัย กานิล
1048190143
48010159
190143
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโสกแมว
อุ่มเหม้า
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
อุ่มเหม้า
534832
-
2482
74
18
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:38:36 น.
200
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านชาติพัฒนาสันติสุข
ฺBanchatpattanasantisook
นายสุชาติ แสนสุภา
1048190133
48010160
190133
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุ่มเหม้านาหนาด
หมู่ 7 บ้านชาติพัฒนาชาติไทย
อุ่มเหม้า
ธาตุพนม
นครพนม
48110
-
-
อุ่มเหม้า
-
-
1 กรกฎาคม 2527
74
18
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 06:15:25 น.
201
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกหินแฮ่
khokhinhae
นายวันคำ บัวสาย
1048190331
48010161
190331
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโคกหินแฮ่
โคกหินแฮ่
เรณูนคร
นครพนม
48170
khokhinhaeschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190331
โคกหินแฮ่
0-4258-3342
-
01/05/2462
56
7
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:58:50 น.
202
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองแซง
bannongzaeng
นายคำมี เขียวโป
1048190332
48010162
190332
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองแซง
โคกหินแฮ่
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190332
โคกหินแฮ่
560136
-
พ.ศ.2500
54
12
type1
Y
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:20:32 น.
203
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาโดนใหม่
Nadonmai
นายธวัช บัวชุม
1048190333
48010163
190333
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านนาโดนใหม่
โคกหินแฮ่
เรณูนคร
นครพนม
48170
bannadonmai@yahoo.com
โคกหินแฮ่
579976
16มิถุนายน2482
50
4
type1
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 12:29:23 น.
204
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาบัว
bannabue school
นายอภิสิทธิ์ อุคำ
1048190334
48010164
190334
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
หมู่ 13 บ้านบ้านนาบัว
โคกหินแฮ่
เรณูนคร
นครพนม
48170
ppan2787@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190334
โคกหินแฮ่
042537169
042537169
2481
52
12
type1
Y
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:11:35 น.
205
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาม่วง
namuang
นายประยงค์ แก่นจันทร์
1048190335
48010165
190335
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
หมู่ 3 บ้านนาม่วง
โคกหินแฮ่
เรณูนคร
นครพนม
48170
npr2514@gmail.com
www.namuang.ac.th/
โคกหินแฮ่
0962240998
-
01/11/2490
56
15
type1
Y
26 ตุลาคม 2561 เวลา 21:46:58 น.
206
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองกุง
nongkung school
-
1048190336
48010166
190336
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
หมู่ 6 บ้านหนองกุง
โคกหินแฮ่
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
โคกหินแฮ่
042560022
23/05/2523
50
12
type1
Y
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:29:43 น.
207
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล)
talad school
นายทชภณ บ้งชมโพธิ์
1048190345
48010167
190345
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง
ท่าลาด
เรณูนคร
นครพนม
48170
biggointer926@gmail.com
talad-school.com
อบต.ท่าลาด
0931262936
21 มีนาคม 2470
61
14
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:15:42 น.
208
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสร้างเม็ก
Srangmek School
นายจักรพงศ์ มีโชติ
1048190348
48010169
190348
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
หมู่ 7 บ้านสร้างเม็ก
ท่าลาด
เรณูนคร
นครพนม
48170
อบต.ท่าลาด
042583114
042583114
14 สิงหาคม 2483
64
14
type1
Y
30 เมษายน 2562 เวลา 08:28:35 น.
209
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ลาดสว่างวิทยา
ladsavangvitaya
นายวุฒินันท์ ยตะโคตร
1048190351
48010170
190351
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านลาดสีชมพู
ท่าลาด
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
-
ท่าลาด
560020
1/06/2519
68
10
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:15:43 น.
210
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนขาว
donkhaw school
นายสมภพ อินทร์ติยะ
1048190349
48010171
190349
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านดอนขาว
นาขาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
somphop35@gmail.com
อบต.นาขาม
042537043
พ.ศ.2496
64
14
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:02 น.
211
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาขาม
NAKHAM
นายประชา หงษาวงษ์
1048190350
48010172
190350
อนุบาล-ประถมศึกษา
โคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม
หมู่ 9 บ้านนาขาม
นาขาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
-
นาขาม
042534597
-
19 ตุลาคม 2533
61
10
type1
Y
24 ตุลาคม 2561 เวลา 10:15:07 น.
212
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านเหิบ
BANHERB
นายสมหมาย ภูมิลุน
1048190346
48010173
190346
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านนาสะเดา
นาขาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
banherb85@gmail.com
kruwiporn.wardpress.com
นาขาม
-
-
9 ตุลาคม 2480
70
12
type1
Y
06 เมษายน 2563 เวลา 12:12:26 น.
213
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนายอ
NAYO
นายชาลี ภูสวัสดิ์
1048190344
48010175
190344
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพนทองหนองย่างนางาม
หมู่ 12 บ้านน้อยพัฒนา
นางาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
-
นางาม
0-4253-7085
-
1 มิ.ย. 2481
50
20
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:31:56 น.
214
4801
สพป.นครพนม เขต 1
นางามวิทยาคาร
Nangamwittayakhan
นายพยุง สารทอง
1048190337
48010176
190337
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพนทองหนองย่างนางาม
หมู่ 3 บ้านนางาม
นางาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
www.1111@thaimail.com
นางาม
042-057033
-
13 /3/2478
50
7
type2
Y
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:17:05 น.
215
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสร้างแป้น
Bansangpan
นายอภิเดช ศรีหาเศษ
1048190338
48010177
190338
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสร้างแป้น
นางาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
sangpan_school@yahoo.co.th
นางาม
042-560015
พ.ศ. 2481
50
4
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:44:36 น.
216
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
Donkokphokhaiseri Witthaya
นายศักดิ์ขจร อัตติยะ
1048190339
48010178
190339
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนทองหนองย่างนางาม
หมู่ 9 บ้านค่ายเสรี
นางาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
donkokpo@yahoo.com
www.donkokpho.ac.th
นางาม
534890
19/11/2442
ุุุุ
8
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:27 น.
217
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนายอน้อย
NAYONAI SCHOOL
นายภักพร อัตติยะ
1048190341
48010179
190341
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนายอน้อย
นางาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
-
นางาม
0810473641
30กันยายน 2499
50
8
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:16:18 น.
218
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโนนสวรรค์
nonsawan
นายบรรพต บุญญานุภาพ
1048190342
48010180
190342
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนทองหนองย่างนางาม
หมู่ 1 บ้านโนนสวรรค์
นางาม
เรณูนคร
นครพนม
48170
นางาม
560016
09/05/2518
40
12
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:20:47 น.
219
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านเหล่าสำราญ
Banlaosamran
นางสาวอรอนงค์ แสนคำ
1048190330
48010181
190330
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเหล่าสำราญ
โพนทอง
เรณูนคร
นครพนม
48170
https://sites.google.com/site/laosamranschool/
โพนทอง
579187
17/05/2517
54
2
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:49:18 น.
220
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงบาก
Bangdonbak
นายณัฐพล นามพลแสน
1048190327
48010182
190327
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดงบาก
โพนทอง
เรณูนคร
นครพนม
48170
โพนทอง
534561
5 สิงหาคม 2483
56
3
type1
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:05:07 น.
221
4801
สพป.นครพนม เขต 1
โพนทองวิทยาคาร
phontong
นายประสาท ปรัญญา
1048190323
48010184
190323
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 9 บ้านโพนทอง
โพนทอง
เรณูนคร
นครพนม
48170
phontong53@gmail.com
www.phontong.ac.th
เทศบาลตำบลเรณูนคร
579020
30 เมษายน 2483
52
1
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00:51 น.
222
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงมะเอก
bandongmaeak
-
1048190324
48010185
190324
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนทองหนองย่างนางาม
หมู่ 6 บ้านบ้านดงมะเอก
โพนทอง
เรณูนคร
นครพนม
48170
โพนทอง
579727
29/11/2496
54
2
type1
Y
14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:03:38 น.
223
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านคำผาสุก
kampasuk
นายประสาน อินทะโร
1048190340
48010186
190340
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 10 บ้านคำผาสุก
เรณู
เรณูนคร
นครพนม
48170
เรณู
560012
พ.ศ.2496
50
10
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:55:16 น.
224
4801
สพป.นครพนม เขต 1
เรณูวิทยาคาร
Renuwittayakhan
นายนิวชน บัวสาย
1048190315
48010187
190315
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 2 บ้านเรณู
เรณู
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
-
เรณู
042-190144
042579021
16 พฤษภาคม 2483
54
1.5
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:35:18 น.
225
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโนนสังข์
Bannonsang
นายสาธิต เขียนสาร์
1048190316
48010188
190316
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 4 บ้านโนนสังข์
เรณู
เรณูนคร
นครพนม
48170
-
-
เรณู
0-4257-9521
-
15 สิงหาคม 2483
50
1
type1
Y
25 เมษายน 2562 เวลา 10:05:59 น.
226
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนสาวเอ้
phonsao ed
นายบัญชา สุโพธิ์
1048190318
48010189
190318
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 11 บ้านโพนสาวเอ้
เรณู
เรณูนคร
นครพนม
48170
teng.puthai@hotmail.com
www.banphon.org
เรณู
0833515556
15 สิงหาคม 2483
50
1
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:38 น.
227
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาบั่ว
bannabua school
นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต
1048190317
48010190
190317
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 8 บ้านบ้านนาบั่ว
เรณูใต้
เรณูนคร
นครพนม
48170
เรณูใต้
-
-
20/03/2471
55
3
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:22:54 น.
228
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกกลาง
BANKHOKKLANG
สิบเอกกฤษณุรัตน์ รัชโน
1048190319
48010191
190319
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 7 บ้านบ้านโคกกลาง
เรณูใต้
เรณูนคร
นครพนม
48170
school.obec.go.th/puwin
เรณูใต้
042502572
1 กันยายน 2482
57
6
type1
Y
08 มิถุนายน 2561 เวลา 07:36:25 น.
229
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาโดนเก่า
Bannadonkao
นายชมแสง คำชมภู
1048190321
48010193
190321
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านนาโดนเก่า
เรณูใต้
เรณูนคร
นครพนม
48170
nadonkaoschool123456@gmail.com
-
เรณูใต้
0-4250-20584
9 พฤษภาคม 2519
52
5
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:04:23 น.
230
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านทุ่งสว่าง
Bantungsawangg
นายวัชรพงษ์ อักขระ
1048190322
48010194
190322
อนุบาล-ประถมศึกษา
เรณูนคร
หมู่ 9 บ้านบ้านทุ่งสว่าง
เรณูใต้
เรณูนคร
นครพนม
48170
tungsawang82@gmail.com
เรณูใต้
042534622
10 มิถุนายน 2482
62
6.5
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:13 น.
231
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
Chomchonbannongyangsin
นายภาณุวัฒน์ ธงยศ
1048190325
48010195
190325
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านโนนสะอาด
หนองย่างชิ้น
เรณูนคร
นครพนม
48170
Siravanee@hotmail.com
หนองย่างซิ้น
25 กุมภาพันธ์ 2476
50
5
type2
Y
13 กันยายน 2563 เวลา 21:07:48 น.
232
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหัวขัวใต้
Ban Huokhuotai
นายทวีชัย แก้วมณีชัย
1048190329
48010196
190329
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนทองหนองย่างนางาม
หมู่ 1 บ้านหัวขัวใต้
หนองย่างชิ้น
เรณูนคร
นครพนม
48170
หนองย่างซิ้น
042560007
29042512
50
7
type1
Y
16 มิถุนายน 2560 เวลา 04:31:49 น.
233
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาดี
BANNADEE
นายสหชัย บัวชุม
1048190326
48010197
190326
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนทองหนองย่างนางาม
หมู่ 3 บ้านนาดี
หนองย่างชิ้น
เรณูนคร
นครพนม
48170
sawart2009@gmail.com
www.nadee.ac.th
หนองย่างชิ้น
042-991193
2472
52
4
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:32 น.
234
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดอนโทน
bandonthon
นายวีรพันธ์ ซุยพิมพ์
1048190210
48010198
190210
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
หมู่ 6 บ้านบ้านดอนโทน
ก้านเหลือง
นาแก
นครพนม
48130
weerapan164@gmail.com
-
ก้านเหลือง
0998211377
-
พ.ศ.2490
83
8
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:47 น.
235
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ศรีโพนทองวิทยา
SRIPONETONGWITTAYA
นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม
1048190211
48010199
190211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
หมู่ 2 บ้านบ้านจอมศรี
ก้านเหลือง
นาแก
นครพนม
48130
stvitaya@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190211
ก้านเหลือง
0810483089
10 กรกฎาคม 2480
77
10
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:32 น.
236
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ดอนเหลืองทองวิทยา
Dhonluangthongvittaya
นางกิตติญารัตน์ ทรงสิริเพชรดี
1048190212
48010200
190212
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านโคกศรีทอง
ก้านเหลือง
นาแก
นครพนม
48130
kittijyarat.pikul@gmail.com
ก้านเหลือง
537953
2488
72
7
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:40:38 น.
237
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านจำปา
banjumpa
นายตรีเพชร เทือกตาทอง
1048190213
48010201
190213
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านจำปา
ก้านเหลือง
นาแก
นครพนม
48130
krittika171@gmail.com
-
ก้านเหลือง
0856468145
11 มกราคม 2523
75
13
type1
Y
16 มีนาคม 2563 เวลา 14:24:13 น.
238
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
thairathvittaya50(bankampae)
นายบุญมี เครือพันธ์
1048190214
48010202
190214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านคำพี้
คำพี้
นาแก
นครพนม
48130
thairat50@gmail.com
-
คำพี้
0-4206-1299
-
1 พฤษภาคม 2475
80
15
type2
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:03:01 น.
239
4801
สพป.นครพนม เขต 1
นาผือบอนราษฎร์นุกูล
naphurbonratnugool
นายวิเชียร บุตรชา
1048190215
48010203
190215
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
หมู่ 3 บ้านบ้านนาผือ
คำพี้
นาแก
นครพนม
48130
took_1983@windowslive.com
-
คำพี้
0818733840
06/04/2496
75
15
type1
Y
05 เมษายน 2562 เวลา 11:29:09 น.
240
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านกลางมูลอ้น
ิBanklangmoonon
-
1048190216
48010204
190216
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านกลาง
คำพี้
นาแก
นครพนม
48130
คำพี้
0-4206-1218
9 กรกฎาคม 2491
85
12
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 22:07:34 น.
241
4801
สพป.นครพนม เขต 1
อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
ANUBANNAKAEPHADUNGRATCHAKITCHAROEN
นายหงษา วงค์จำปา
1048190163
48010205
190163
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านนาแก
นาแก
นาแก
นครพนม
48130
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190163
นาแก
527052
-
1 พฤษภาคม 2458
63
0.3
type3
Y
30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:11:39 น.
242
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์)
BanKokklangkaengnoi
นายพรศักดิ์ แสนมิตร
1048190164
48010206
190164
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านโคกกลางแก้งน้อย
นาแก
นาแก
นครพนม
48130
-
-
นาแก
0908408489
2499
70
3
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:12:15 น.
243
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล
Thonhaen Srangtiw Wittayanukul School
นายอนุลักษณ์ เครือคำ
1048190165
48010207
190165
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาแกนาคู่
หมู่ 7 บ้านสร้างติ่ว
นาแก
นาแก
นครพนม
48130
นาแก
042571574
2482
75
3
type1
Y
22 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:24:02 น.
244
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาป่งคอง
BANNAPONGCONG
ว่าที่ร้อยตรีเบ็ญจา หงษาชุม
1048190166
48010208
190166
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านนาป่งคอง
นาแก
นาแก
นครพนม
48130
-
-
นาแก
0-4256-0098
2490
70
2
type1
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:19:21 น.
245
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาคู่
Bannakoo
นายปรีชา ศรีพยอม
1048190187
48010209
190187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นาแกนาคู่
หมู่ 7 บ้านบ้านนาคู่
นาคู่
นาแก
นครพนม
48130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190187
นาคู่
042537720
042537945
2479
65
7
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 19:51:25 น.
246
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านแขนนาง
bankannang
นายสัญญา สิทธิเสนา
1048190189
48010210
190189
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาแก นาคู่
หมู่ 4 บ้านบ้านแขนนาง
นาคู่
นาแก
นครพนม
48130
นาคู่
560097
17 มีนาคม 2548
60
10
type1
Y
19 มิถุนายน 2560 เวลา 01:50:37 น.
247
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านน้ำบ่อ
nambo
นายสมหวัง ยตะโคตร
1048190190
48010211
190190
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาแกนาคู่
หมู่ 6 บ้านน้ำบ่อ
นาคู่
นาแก
นครพนม
48130
-
-
นาคู่
0-4256-0096
-
27 มิถุนายน 2482
60
10
type1
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:22:52 น.
248
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาเลียง
Bannaliang School
นายสุวิทย์ เพียรชนะ
1048190198
48010213
190198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พระซองนาเลียง
หมู่ 1 บ้านบ้านนาเลียง
นาเลียง
นาแก
นครพนม
48130
-
-
นาเลียง
-
-
8 กุมภาพันธ์ 2477
60
12
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 22:41:05 น.
249
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองคอง
Bannongkhong
นายกานตพล สินพูน
1048190199
48010214
190199
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองคอง
นาเลียง
นาแก
นครพนม
48130
nongkhong2@gmail.com
-
นาเลียง
0821082711
-
11 ต.ค. 2409
65
15
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:18:27 น.
250
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนามนดงติ้ววิทยา
Bannamondongtilvittaya
-
1048190200
48010215
190200
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านนามน
นาเลียง
นาแก
นครพนม
48130
นาเลียง
-
10 กรกฏาคม 2581
50
12
type1
Y
07 ตุลาคม 2562 เวลา 13:03:48 น.
251
4801
สพป.นครพนม เขต 1
นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี
nahoom-udomsawansamakkee
นายศักดิ์ดา แสนมิตร
1048190201
48010216
190201
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระซองนาเลียง
หมู่ 2 บ้านนาฮุม
นาเลียง
นาแก
นครพนม
48130
nahoom2517@gmail.com
นาเลียง
1 พ.ค. 2517
56
15
type1
Y
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:35:23 น.
252
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์)
Bannakaenoi (NTP. upatum)
นายไมตรี เชื้อกุลา
1048190167
48010217
190167
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาแกน้อย
บ้านแก้ง
นาแก
นครพนม
48130
-
-
บ้านแก้ง
0810493523
-
2485
56
3
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:21:29 น.
253
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
BANKANGSEELAROMSAMAKEE
นายพิสิษฐ์ เผือดผุด
1048190168
48010218
190168
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแก้งหนองสังข์
หมู่ 2 บ้านบ้านแก้ง
บ้านแก้ง
นาแก
นครพนม
48130
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
527126
17ธันวาคม2485
67
5
type2
Y
15 มกราคม 2561 เวลา 11:33:26 น.
254
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพธิ์ศรี
PHOSRI
นางดาราภัณฑ์ เครือคำ
1048190169
48010219
190169
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแก้งหนองสังข์
หมู่ 5 บ้านบ้านโพธิ์ศรี
บ้านแก้ง
นาแก
นครพนม
48130
-
บ้านแก้ง
0819653008
-
17 มีนาคม 2484
68
3
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:15:09 น.
255
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาโสก
Ban Nasok
นางชาลินี วิโย
1048190170
48010220
190170
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านนาโสก
บ้านแก้ง
นาแก
นครพนม
48130
leewise2010@gmail.com
-
บ้านแก้ง
0872207424
-
25 มกราคม 2477
67
5
type1
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:19 น.
256
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาทุ่งมั่ง
Ban Na Thung Mang
นายบุญร่วม คิดการ
1048190171
48010221
190171
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองเรือทอง
บ้านแก้ง
นาแก
นครพนม
48130
narai2499@gmail.com
-
องการบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
042571014
-
07/06/2482
61
3.5
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 08:46:48 น.
257
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองยอโพนแพง
Bannongyorphonpaeng
นางจุฑามาศ ปุ้ยไชยสอน
1048190197
48010222
190197
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระซองนาเลียง
หมู่ 15 บ้านบ้านโพนแพง
พระซอง
นาแก
นครพนม
48130
-
-
พระซอง
042-560087
-
10 สิงหาคม 2514
55
20
type1
Y
10 เมษายน 2562 เวลา 14:08:47 น.
258
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองหอยคำอ้อม
bannonghoikumom
นายมนัส วงค์ศรีชา
1048190188
48010223
190188
อนุบาล-ประถมศึกษา
นาแกนาคู่
หมู่ 10 บ้านบ้านหนองหอยน้อย
นาคู่
นาแก
นครพนม
48130
-
-
นาคู่
042571517
-
พ.ศ.2468
64
4
type2
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 06:47:38 น.
259
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ่อดอกซ้อนท่าวัด
ฺBodoksorntawat
นายฤทัย วิโย
1048190193
48010224
190193
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระซองนาเลียง
หมู่ 14 บ้านบ้านท่าวัด
พระซอง
นาแก
นครพนม
48130
พระซอง
042560089
15/06/2475
54
14
type1
Y
08 มิถุนายน 2561 เวลา 08:36:07 น.
260
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านพระซองเหนือ
Prasongnaen
นางดวงใจ ปรัญญา
1048190194
48010225
190194
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระซองนาเลียง
หมู่ 12 บ้านบ้านพระซอง
พระซอง
นาแก
นครพนม
48130
เทศบาลตำบลพระซอง
583145
01/12/2508
ุ61
13
type1
Y
08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:08:01 น.
261
4801
สพป.นครพนม เขต 1
นาเหนือทุ่งทองวิทยา
NANUEATUNGTONGWITTAYA
-
1048190195
48010226
190195
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระซองนาเลียง
หมู่ 6 บ้านบ้านนาเหนือ
พระซอง
นาแก
นครพนม
48130
Nanuaschool@gmail.com
http.//school.obecgoth/
เทศบาลตำบลพระซอง
583146
5 พฤษภาคม 2491
56
9
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:45 น.
262
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงอินำ
Donginum
นายบำเหน็จ ขำวิทยโชติพันธุ์
1048190196
48010227
190196
อนุบาล-ประถมศึกษา
พระซองนาเลียง
หมู่ 11 บ้านบ้านดงอินำ
พระซอง
นาแก
นครพนม
48130
-
-
พระซอง
-
15 มิถุนายนย 2482
54
15
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:54:59 น.
263
4801
สพป.นครพนม เขต 1
พระซองวิทยาคาร
Prasongwitthayakhan
นายบุญทัด วงค์จำปา
1048190192
48010228
190192
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านพระซองน้อย
พระซอง
นาแก
นครพนม
48130
-
เทศบาลตำบลพระซอง
042583037
2460
60
10
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:42:19 น.
264
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ธารน้ำใจ
Thannamjai
นายผดุงศักดิ์ พ่อบุตรดี
1048190180
48010229
190180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านสุขเกษม
พิมาน
นาแก
นครพนม
48130
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190180
พิมาน
30 พศจิกายน 2523
74
6
type2
Y
29 สิงหาคม 2562 เวลา 14:38:16 น.
265
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ชุมชนบ้านพิมาน
Chumchon Banpiman
นายนเรศ ปู่บุตรชา
1048190172
48010230
190172
อนุบาล-ประถมศึกษา
พิมานพุ่มแกสีชมพู
หมู่ 3 บ้านบ้านพิมาน
พิมาน
นาแก
นครพนม
48130
banpiman.school@gmail.com
พิมาน
571485
01/04/2460
ึุ76
7
type1
Y
08 มิถุนายน 2562 เวลา 22:54:00 น.
266
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านพิมานท่า
Banpimantha
นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย
1048190173
48010231
190173
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านพิมานท่า
พิมาน
นาแก
นครพนม
48130
Sh127@nkped1.org
-
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
0899434883
-
11มกราคมพ.ศ.2508
75
8
type1
Y
25 มีนาคม 2563 เวลา 14:58:47 น.
267
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงน้อยพัฒนา
bandongnoipattana
นายชวิศ กัลยาแก้ว
1048190177
48010232
190177
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านดอนพัฒนา
พิมาน
นาแก
นครพนม
48130
-
-
พิมาน
042560085
17 มีนาคม 2484
70
10
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:13 น.
268
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านจอมมณี
Jormmanee
นางกมลชนก ศรีวงศา
1048190178
48010233
190178
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านจอมมณี
พิมาน
นาแก
นครพนม
48130
sh 132 nkped1.ord
พิมาน
042060148
17 มี.ค. 2484
72
4
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:27:34 น.
269
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านปากบัง
ฺBan Pakbang
นายเอกพงศ์ พ่อบุตรดี
1048190179
48010234
190179
อนุบาล-ประถมศึกษา
พิมานพุ่มแกสีชมพู
หมู่ 2 บ้านบ้านปากบัง
พิมาน
นาแก
นครพนม
48130
พิมาน
0895738479
2487
75
12
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 07:24:10 น.
270
4801
สพป.นครพนม เขต 1
ชุมชนบ้านพุ่มแก
pumkaeschool
นายพิศดาร วงศ์บุญยัง
1048190181
48010235
190181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พิมานพุ่มแกสีชมพู
หมู่ 13 บ้านบ้านโพนแพง
พุ่มแก
นาแก
นครพนม
48130
phumkaeschool@hotmail.c
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
0-4206-0528
1/10/2458
45
15
type2
Y
14 มิถุนายน 2560 เวลา 11:40:11 น.
271
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองหอยใหญ่
Bannonghoiyai school
นายสุรัตน์ พันธรักษา
1048190182
48010236
190182
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านหนองหอยใญ่
พุ่มแก
นาแก
นครพนม
48130
พุ่มแก
23/08/2480
74
10
type1
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:47:05 น.
272
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนางเลิศ
Nanglert
นายเฉลิมเกียรติ คำไพ
1048190183
48010237
190183
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านบ้านนางเลิศ
พุ่มแก
นาแก
นครพนม
48130
school.nanglert@gmail.com
-
พุ่มแก
-
-
10/07/2481
85
15
type1
Y
18 กันยายน 2562 เวลา 16:54:23 น.
273
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองกุง “ฮินดูสมาช”
Bannongkung Hindusmart
นางฐานิตา นางลอย
1048190186
48010238
190186
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านหนองกุง
พุ่มแก
นาแก
นครพนม
48130
nongkunghindusmart.10@gmail.com
bit.ly/2m4pYHi
พุ่มแก
0862498700
-
2523
73
16
type1
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:28:42 น.
274
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านตับเต่าโนนจันทร์
tubtaononjun
นางสกุนา แสงชาติ
1048190184
48010239
190184
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านตับเต่า บ้านโนนจันทร์
พุ่มแก
นาแก
นครพนม
48130
Tubtaononjun@gmail.com
-
พุ่มแก
0801904665
-
15 กุมภาพันธ์ 2481
78
12
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:31:30 น.
275
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
Phondukoksawat
นายประจักษ์ กวานปรัชชา
1048190185
48010240
190185
อนุบาล-ประถมศึกษา
พิมานพุ่มแกสีชมพู
หมู่ 9 บ้านบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์
พุ่มแก
นาแก
นครพนม
48130
rat27122506@gmail.com
www.Pondoo.ac.th
พุ่มแก
042560083
-
16 / 06 / 2511
80
12
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:24 น.
276
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
Bansichomphumittraphapthi 164
นายรัตนชัย ฝาระมี
1048190176
48010241
190176
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านโพนสนุก
สีชมพู
นาแก
นครพนม
48130
school.mtp164@gmail.com
https://sites.google.com/view/mtp164school
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
0895727356
-
16 เมษายน 2518
72
8
type1
Y
31 ธันวาคม 2562 เวลา 11:55:58 น.
277
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
BANNONGYAPLONGKHAUSOONG
-
1048190174
48010242
190174
อนุบาล-ประถมศึกษา
พิมานพุ่มแกสีชมพู
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง
สีชมพู
นาแก
นครพนม
48130
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
01/01/2484
74
10
type1
Y
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:40:52 น.
278
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านเหล่าทุ่ง
BanLaoThung
นายยศนันท์ วัตตะโส
1048190175
48010243
190175
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านเหล่าทุ่ง
สีชมพู
นาแก
นครพนม
48130
Laothung04@gmail.com
-
สีชมพู
-
-
16 สิงหาคม พ.ศ.2479
72
9
type1
Y
09 เมษายน 2563 เวลา 13:04:59 น.
279
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดงดู่งาม
Dongdungam
นายศักดา ทัดสา
1048190209
48010244
190209
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านดงขวาง
หนองบ่อ
นาแก
นครพนม
48130
-
-
หนองบ่อ
0-4256-0140
4 เม.ย. 2477
75
20
type1
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:08:39 น.
280
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบ่อ
BANNONGBO
นายสมคิด วังทะพันธ์
1048190206
48010245
190206
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
หมู่ 12 บ้านบ้านหนองบ่อ
หนองบ่อ
นาแก
นครพนม
48130
sh160@nkp1.org.
หนองบ่อ
042061421
4 พฤศจิกายน 2465
80
15
type2
Y
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:21:59 น.
281
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านดินดำหมากเฟือง
DINDAMMAKFUANG
นายปริญญา สูญราช
1048190207
48010246
190207
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
หมู่ 8 บ้านบ้านดินดำ บ้านหมากเฟือง
หนองบ่อ
นาแก
นครพนม
48130
-
-
หนองบ่อ
0899407855
-
10 กรกฎาคม 2481
87
18
type1
Y
04 มิถุนายน 2561 เวลา 09:21:36 น.
282
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนากุงยางคำ
Bannakungyangkom
นายฉลอง สูญราช
1048190208
48010247
190208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองบ่อก้านเหลืองคำพี้
หมู่ 10 บ้านบ้านนากุง
หนองบ่อ
นาแก
นครพนม
48130
ืnakung.48010247@gmail.com
-
หนองบ่อ
0817499850
-
17 มิ.ย. 2481
74
20
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:29 น.
283
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองห้าง
bannonghang
-
1048190205
48010248
190205
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านหนองห้าง
หนองสังข์
นาแก
นครพนม
48130
-
-
หนองสังข์
042-527375
-
1 พฤษภาคม 2515
65
1
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:54:25 น.
284
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านคำเม็ก
บ้านคำเม็ก
นายเฉลิมพล มาสิงบุญ
1048190203
48010249
190203
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแก้งหนองสังข์
หมู่ 9 บ้านบ้านคำเม็ก
นาแก
นาแก
นครพนม
48130
kummek@yahoo.com
หนองสังข์
042560080
2450
74
10
type2
Y
23 ตุลาคม 2560 เวลา 03:18:09 น.
285
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองกุง
bannongkung
นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยง
1048190204
48010250
190204
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ้านแก้งหนองสังข์
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองกุง
หนองสังข์
นาแก
นครพนม
48130
-
-
-
0897112771
-
2 พฤษภาคม 2518
65
6
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:49 น.
286
4801
สพป.นครพนม เขต 1
หนองสังข์ราษฎร์บำรุง
Nongsangrachbumroong School
นายธวัชชัย ตั้งวิกรัย
1048190202
48010251
190202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองสังข์
หนองสังข์
นาแก
นครพนม
48130
nongsangschool272@gmail.com
-
หนองสังข์
0-4206-1026
14 ธันวาคม 2460
80
15
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:31:09 น.
287
4801
สพป.นครพนม เขต 1
หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
Nongpakwaennonhangnongbuasamakkhi
นายไฉน มีบุญ
1048190447
48010252
190447
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโนนฮัง
โคกสี
วังยาง
นครพนม
48130
-
-
โคกสี
0-4253-6445
042536445
2498
60
15
type2
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 20:23:54 น.
288
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87
Bankhoksrimittraphapti 87
นายสงวนศักดิ์ บัวสาย
1048190448
48010253
190448
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านมิตรภาพ
โคกสี
วังยาง
นครพนม
48130
koksee87@gmail.com
โคกสี
042-199933
-
01/01/2500
64
5.7
type1
Y
01 กันยายน 2562 เวลา 10:07:40 น.
289
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโนนหอม
nonhomschool
นายสิทธิชัย อาทิตย์ตั้ง
1048190449
48010254
190449
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังยางพัฒนา
หมู่ 2 บ้านโนนหอม
โคกสี
วังยาง
นครพนม
48130
nonhomschool_@hotmail.com
-
โคกสี
560126
-
11 /10/2499
56.7
8.3
type1
Y
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:45:57 น.
290
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านยอดชาดวิทยา
yodchadvitaya
นายอรัญ เทือกขันตี
1048190452
48010255
190452
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านยอดชาด
ยอดชาด
วังยาง
นครพนม
48130
-
gg.gg/ychwy
ยอดชาด
057227
-
2465
76
10
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:40:15 น.
291
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง
Ban Phak Kha Ya Na Khoi Non Daeng
นางวิระวรรณ พลธิราช
1048190453
48010256
190453
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังยางพัฒนา
หมู่ 6 บ้านผักขะย่า
ยอดชาด
วังยาง
นครพนม
48130
sumbey2515@gmail.com
-
อบต.ยอดชาด
0621869914
-
พ.ศ.2482
84
9
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:44 น.
292
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองบึง
Ban Nongbeung
นายประกอบ ป้องชายชม
1048190454
48010257
190454
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังยางพัฒนา
หมู่ 4 บ้านหนองบึง
ยอดชาด
วังยาง
นครพนม
48130
Nongbeungschool2512@gmail.com
: http:// www.geocites.
ยอดชาด
088-571-9264
-
17 มีนาคม 2484
85
15
type1
Y
26 สิงหาคม 2562 เวลา 09:48:24 น.
293
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองแคน
bannongkan
นายบุญธรรม อ้วนกันยา
1048190455
48010258
190455
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังยางพัฒนา
หมู่ 3 บ้านหนองแคน
ยอดชาด
วังยาง
นครพนม
48130
ยอดชาด
042199935
1 พฤษภาคม 2519
86
12
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:50 น.
294
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านวังยาง
banwangyang
-
1048190442
48010259
190442
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังยาง
วังยาง
วังยาง
นครพนม
48130
tiya.tiya@hotmail.com
วังยาง
081-0676978
2511
67
1
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:17:04 น.
295
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านนาขามส้มป่อย
Bannakamsompoi
นางวริศรา สัพโส
1048190443
48010260
190443
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังยางพัฒนา
หมู่ 7 บ้านนาขามใต้
วังยาง
วังยาง
นครพนม
48130
-
-
วังยาง
042199937
-
17 มิถุนายน 2482
74
10
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:43 น.
296
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองนางด่อน
BANNONGNANGDON
นายวรยา วงค์หนายโกด
1048190444
48010261
190444
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองนางด่อน
วังยาง
วังยาง
นครพนม
48130
Woraya9999@gmail.com
วังยาง
0851965965
0-4257-7005
17 มิถุนายน 2484
75
2
type1
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00:47 น.
297
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
Ban Nongsanonasomboon
นางสาวประไพวัลย์ แสนเมือง
1048190445
48010262
190445
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังยางพัฒนา
หมู่ 3 บ้านหนองสะโน
วังยาง
วังยาง
นครพนม
48130
-
-
วังยาง
0828357458
-
11/10/2499
75
3
type1
Y
29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:06:12 น.
298
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านสามแยกหัวภูธร
Samyeakhuphuton
นางสุภาวรรณ ยาทองไชย
1048190446
48010263
190446
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสามแยก
วังยาง
วังยาง
นครพนม
48130
samyeak@windowslive.com
-
วังยาง
042199938
-
2 พ.ค. 2517
75
5
type1
Y
13 มีนาคม 2563 เวลา 14:26:31 น.
299
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านหนองโพธิ์วังโน
Nongpo Wangno
นางสิริกร ไชยราช
1048190450
48010264
190450
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังโน
วังยาง
วังยาง
นครพนม
48130
nongpowangno2019@hotmail.com
วังยาง
0-42199940
20 พฤษภาคม 2496
69
2
type1
Y
10 มีนาคม 2563 เวลา 12:11:41 น.
300
4801
สพป.นครพนม เขต 1
บ้านโพนสวางหนองแหน
Banphonsawangnongnae
นางนฤมล ทัดสา
1048190451
48010265
190451
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังยางพัฒนา
หมู่ 3 บ้านโพนสวาง
หนองโพธิ์
วังยาง
นครพนม
48130
pstaya09@gmail.com
วังยาง
06-2494-5461
5 มิถุนายน 2513
65
10
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:37:12 น.
301
4802
สพป.นครพนม เขต 2
ชุมชนบ้านไชยบุรี
chumchonbanchaiburee
นายประยูร แก้วมะ
1048190086
48020001
190086
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยบุรี
หมู่ 1 บ้านไชยบุรี
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
banchaiburee@hotmail.com
-
ไชยบุรี
042573093
-
15 กันยายน 2465
44.2
5.7
type2
Y
31 ตุลาคม 2561 เวลา 14:38:39 น.
302
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านตาลปากน้ำ
Talpaknamschool
นายบุญช่วย อุดมผล
1048190087
48020002
190087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านตาลปากน้ำ
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
talpaknamschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190087
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี
042573224
24/04/2484
25
17
type1
Y
25 มิถุนายน 2563 เวลา 13:54:13 น.
303
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาเพียง
naphiang
-
1048190088
48020003
190088
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยบุรี
หมู่ 6 บ้านบ้านนาเพียง
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
-
www.naphiang.com
ไชยบุรี
-
-
05/10/2499
45
25
type1
Y
22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:12:18 น.
304
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาหนองบก
nanongbok
นางวรรณภา นันทสุธาา
1048190089
48020004
190089
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยบุรี
หมู่ 4 บ้านบ้านนาหนองบก
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
nanongbokschool@gmail.com
www.nanongbok.com
ไชยบุรี
042573230
-
08/11/2508
43
27
type1
Y
27 ตุลาคม 2561 เวลา 21:38:52 น.
305
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านวังโพธิ์
wangpo
นางสาวบุษรา ดวงปรีชา
1048190090
48020005
190090
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยบุรี
หมู่ 12 บ้านบ้านวังโพธิ์
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
wangpo_sch@hotmail.com
www.wangposchool.com
ไชยบุรี
042199791
1 มกราคม 2482
23
25
type1
Y
26 ตุลาคม 2561 เวลา 20:09:35 น.
306
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านหาดกวน
HADKUAN
นายจิรโชติ ใจตรง
1048190091
48020006
190091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านบ้านหนองบัวหลวง
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
banhadkarn@gmail.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/hk190091/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
ไชยบุรี
042538305
042538024
28 มีนาคม 2482
24
32
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 15:58:52 น.
307
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านแก้วปัดโป่ง
BANKAEWPADPONG
นายสุรชัย บุญญศรี
1048190092
48020007
190092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไชยบุรี
หมู่ 9 บ้านบ้านแก้วปัดโป่ง
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
-
-
ไชยบุรี
-
-
28 เมษายน 2541
25
25
type2
Y
05 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:00:29 น.
308
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดอนดู่
Dorndoo
นางศรีแพ ผลบุญ
1048190094
48020008
190094
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไชยบุรี
หมู่ 10 บ้านบ้านดอนดู่
ไชยบุรี
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
Dorndooschool@hotmail.com
ไชยบุรี
042560122
9 กันยายน 2506
25
25
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:06 น.
309
4802
สพป.นครพนม เขต 2
ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
Chumchon ban kampokthadokkaew
นายนครราช อันสุข
1048190071
48020009
190071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านคำพอก
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
kampoknoi@hotmail.com
kampokschool.blogspot.com/
ท่าจำปา
042535256
45
17
type2
Y
17 กันยายน 2563 เวลา 15:03:58 น.
310
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านท่าจำปา
Banthachampa
นายประพันธ์ บุญพิมพ์
1048190072
48020010
190072
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านท่าจำปา
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
thachampa_school@hotmail.com
www.thachampa.com
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
04200460
2504
35
10
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:56:16 น.
311
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านห้วยพระ
huaiphra
นายพัฒนา แก้วดี
1048190073
48020011
190073
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านบ้านห้วยพระ
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
huaipra@windowslive.com
http://www.huayphra.com
ท่าจำปา
042535248
-
26 มีนาคม 2482
31
16
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:02:33 น.
312
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดอนแดง
BANDONDAENG
ดร.สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
1048190074
48020012
190074
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 15 บ้านบ้านดอนแดงน้อย
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
Bandondaeng@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190074
ท่าจำปา
042560119
-
1 พฤษภาคม 2483
30
20
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 21:53:23 น.
313
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านคำเตย
Ban Kham Toei
นายแดง สุธรรม
1048190075
48020013
190075
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านคำเตย
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
ท่าจำปา
042560137
1 พฤษภาคม 2488
25
22
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:40:56 น.
314
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดอนติ้ว
BanDorntew
นายธัญเทพ แสงสุวรรณ
1048190076
48020014
190076
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านดอนติ้ว
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
dontew2483@gmail.com
ท่าจำปา
042538341
23 พฤษภาคม 2483
20
20
type1
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:07:05 น.
315
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาดอกไม้
BANNADOKMAI
-
1048190077
48020015
190077
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าจำปา
หมู่ 12 บ้านบ้านนาดอกไม้
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
nadokmai01@hotmail.com
www.nadokmai.com
ท่าจำปา
-
-
1 พฤษภาคม 2513
36
12
type1
Y
26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:09:03 น.
316
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านท่าแต้ปุ่งแก
tataepungkae
นายวีรเพชร สุธรรม
1048190078
48020016
190078
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าจำปา
หมู่ 11 บ้านบ้านท่าแต้
ท่าจำปา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
tataepungkae@hotmail.com
http://tataepungkae.com
ท่าจำปา
042560111
-
2500
20
22
type1
Y
07 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:43:29 น.
317
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านท่าอุเทน
Ban Tha Uthen
นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา
1048190079
48020017
190079
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุเทน โนนตาล
หมู่ 3 บ้านบ้านท่าอุเทน
ท่าอุเทน
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
btugallery@hotmail.com
www.thauthen.com
ท่าอุเทน
042581297
042581297
01/05/2497
48
2
type2
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:44 น.
318
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านน้อยนาเหนือ
Bannoinanue
นายสมยุทธ์ ศรีวรขันธุ์
1048190070
48020018
190070
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าอุเทนโนนตาล
หมู่ 6 บ้านบ้านน้อยหัวบึง - บ้านนาเหนือ
ท่าอุเทน
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
noinanua_school@hotmail.com
ท่าอุเทน
042560117
-
10/06/06
42
5
type1
Y
11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:32:10 น.
319
4802
สพป.นครพนม เขต 2
อุเทนวิทยาคาร
Uthainwittayakarn
นายพัชรพงษ์ ทัดศรี
1048190069
48020019
190069
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุเทน-โนนตาล
หมู่ 5 บ้านท่าอุเทน
ท่าอุเทน
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
uthenwittayakarnschool@hotmail.com
uthenwittayakarn.igetweb.com
ท่าอุเทน
042581315
042581315
15/04/2465
40
2
type2
Y
19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:09:32 น.
320
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาผักปอด
napakpod
นายวิชัย ราโช
1048190081
48020021
190081
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าอุเทนโนนตาล
หมู่ 3 บ้านบ้านนาผักปอด
โนนตาล
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
SOMPONG PANO@Thaimail.com
http://NAPAKPOK.NKP2.ne
โนนตาล
042560090
1 พค.2472
51
7
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:43 น.
321
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโพน
banphon
นายบรรจง ภูกิ่งหิน
1048190082
48020022
190082
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านโพน
โนนตาล
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
school.banphon678@gmail.com
banphon
โนนตาล
042536770
-
10 มกราคม 2476
50
8
type2
Y
25 มิถุนายน 2563 เวลา 11:30:19 น.
322
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านธาตุ
BANTHAT
นายมานิตย์ พลหาราช
1048190083
48020023
190083
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุเทนโนนตาล
หมู่ 13 บ้านบ้านธาตุ
โนนตาล
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
โนนตาล
042199798
พ.ศ. 2481
55
6
type1
Y
11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:23:17 น.
323
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านน้อยทวย
noitouy
นางมลิวัลย์ ตูมสี
1048190084
48020024
190084
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าอุเทน-โนนตาล
หมู่ 11 บ้านบ้านน้อยทวย
โนนตาล
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
โนนตาล
042560086
042560086
18 พฤษภาคม 2482
42
5
type1
Y
12 มกราคม 2560 เวลา 12:05:56 น.
324
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านตาล
BANTAN
นายวสันต์ บุญวัง
1048190080
48020025
190080
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าอุเทนโนนตาล
หมู่ 2 บ้านบ้านตาล
โนนตาล
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
โนนตาล
042524058
2464
44
4
type1
Y
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:43:19 น.
325
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านพนอม
banphanom
นายประยงค์ พรหมวงศ์
1048190095
48020026
190095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชายโขง
หมู่ 1 บ้านบ้านพนอม
พนอม
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
banphanomschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/wab/?School_ID=1048190095
อบต.พนอม
042538309
-
01/04/2468
40
30
type2
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:32:02 น.
326
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดง
BANDONG
นายฐากูร พึ่งทะเล
1048190096
48020027
190096
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านดง
พนอม
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
dongschool81@gmail.com
www.dongschool.com
พนอม
042560133
-
2480
30
30
type1
Y
14 กันยายน 2563 เวลา 10:10:32 น.
327
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านหนองสาหร่าย
nongsaraischool
นายปิ่นพูนชัย พิกุลศรี
1048190097
48020028
190097
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชายโขง
หมู่ 2 บ้านบ้านหนองสาหร่าย
พนอม
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
nongsaraischool@hotmail.com
nongsaraischool@hotmail.com
พนอม
042551118
-
2483
30
30
type1
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:29:52 น.
328
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านเหล่าหนาด
Banlaonad
นายปรีชา พิกุลศรี
1048190099
48020030
190099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชายโขง
หมู่ 8 บ้านบ้านเหล่าหนาด
พนอม
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
Laonad@hotmail.com
พนอม
042538505
27/05/2511
40
30
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:48 น.
329
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านเหล่าศรีโหนโห่
ิbanloasrihonho school
นายธีระวุฒิ พันธุ์เวียง
1048190093
48020031
190093
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านเหล่าศรี
พนอม
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
พนอม
042560114
25 พฤษภาคม 2483
40
30
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:52:04 น.
330
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านพะทาย
banpathai
นายคารมณ์ เพียรภายลุน
1048190100
48020032
190100
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านพะทาย
พะทาย
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
karom456@hotmail.com
banpathai.com
พะทาย
0862328144
2460
24
40
type2
Y
17 กันยายน 2563 เวลา 12:24:28 น.
331
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาข่าท่า
Bannakatha
นายสมกิจ คำอ้อ
1048190103
48020033
190103
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชายโขง
หมู่ 7 บ้านบ้านนาข่าท่า
พะทาย
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
bannakhatha@gmail.com
www.nakathaschool.com
พะทาย
0956586438
-
6 มิ.ย.2510
35
55
type2
Y
06 ธันวาคม 2561 เวลา 13:22:33 น.
332
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโคกสว่าง
Coksawang
นายปกรณ์ อุ่นกลม
1048190104
48020034
190104
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชายโขง
หมู่ 9 บ้านบ้านโคกสว่าง
พะทาย
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
coksawang123@gmail.com
www.cokesawang.com
พะทาย
042190112
-
5 พฤศจิกายน 2515
21
40
type1
Y
12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:49:25 น.
333
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านบุ่ง
Banbung
นายสนอง เดชทะสอน
1048190114
48020035
190114
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านบุ่ง
รามราช
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
http://www.banbung.nkp2
รามราช
4 มิถุนายน 2523
52
12
type2
Y
03 ตุลาคม 2562 เวลา 23:39:48 น.
334
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโพนแดง
Phondang
นายสุเมธ คะลีล้วน
1048190112
48020036
190112
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวินพระบาทรามราช
หมู่ 15 บ้านบ้านหนองบาก
รามราช
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
ิฺิBanphondang.com
รามราช
042560113
2482
55
7
type1
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:09:52 น.
335
4802
สพป.นครพนม เขต 2
ไตรราษฎร์วิทยาคาร
Triratwittayakhan
นางญาธิดา อัลโทฟ
1048190113
48020037
190113
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านบะหว้า
รามราช
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
trirad2489@gmail.com
www.triratwittayakhan.com/
รามราช
042560013
042560013
3 กันยายน 2489
43
12
type1
Y
19 มีนาคม 2563 เวลา 22:27:20 น.
336
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านรามราช
BANRAMRACH
นายประจัญ ไสยสิทธิ์
1048190109
48020038
190109
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวินพระบาทรามราช
หมู่ 1 บ้านบ้านรามราช
รามราช
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
naret_aof@hotmail.com
ตำบลรามราช
042538631
-
1 มกราคม 2480
65
20
type2
Y
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:18:00 น.
337
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านแพงสะพัง
Ban Phaeng Saphang
นางสาวรุ่งรัตน์ วิโย
1048190110
48020039
190110
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านแพงสะพัง
รามราช
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
burin_phawa@hotmail.com
pangsaphung.com
รามราช
042199809
-
พ.ศ. 2482
65
17
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:58:33 น.
338
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโพนก่อ
Banphonkor
นางพิราพรรณ แสนเมืองชิน
1048190111
48020040
190111
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เวินพระบาทรามราช
หมู่ 6 บ้านบ้านโพนก่อ
รามราช
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
Banphonkor@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1048190111
รามราช
083-3344366
-
01/12/2481
49.6
9.4
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:31:57 น.
339
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านม่วงนาสีดา
Banmuanghahsrida
นายทรงศักดิ์ สารรัตน์
1048190108
48020041
190108
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านม่วง
เวินพระบาท
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
m_naseedah@hotmail.com
www.muagnaseedah.com
เวินพระบาท
042560112
1 กุมภาพันธ์ 2476
54
16
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:17:41 น.
340
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านเวินพระบาท
vernphrabath
นางสาวปราณี ศรีส่ง
1048190105
48020042
190105
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านนาโสกเหนือ
เวินพระบาท
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
เวินพระบาท
พ.ศ.2483
52
14
type2
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 08:56:35 น.
341
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านเชียงยืน
Ban-Chiengyuen
นายณัฐวุฒิ สุผาวัน
1048190106
48020043
190106
ประถมศึกษา
เวินพระบาทรามราช
หมู่ 4 บ้านบ้านเชียงยืน
เวินพระบาท
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
เวินพระบาท
042535014
26/08/2497
56
12
type1
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:48:26 น.
342
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านปากทวย
paktuaishool
นางกาญจนา มาประสพ
1048190107
48020044
190107
อนุบาล-ประถมศึกษา
เวินพระบาทรามราช
หมู่ 5 บ้านบ้านปากทวย
เวินพระบาท
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
aew_zuza@hotmail.com
www.paktuai.com
เวินพระบาท
042560111
-
2496
52
8
type1
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 20:46:56 น.
343
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านหนองเทา
Bannongthao
นายจักรเดชา เรียมแสน
1048190101
48020045
190101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองเทา
หนองเทา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
nong.tao52@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190101
หนองเทา
042533041
20 กันยายน 2480
30
38
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 13:20:29 น.
344
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
ฺBantanamkaewsuankuay School
นายอดุลไทย บัวชุม
1048190102
48020046
190102
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชายโขง
หมู่ 3 บ้านบ้านท่าหนามแก้ว
หนองเทา
ท่าอุเทน
นครพนม
48120
tnkschool@hotmail.co.th
www.tnkschool.com/‎
หนองเทา
042530681
9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2482
40
40
type2
Y
28 ตุลาคม 2561 เวลา 07:01:04 น.
345
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาเข
Bannakhe
นายนิติกร ฉิมพาลี
1048190256
48020047
190256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านนาเข
นาเข
บ้านแพง
นครพนม
48140
nakhe.sc@gmail.com
http://gg.gg/nakhe
นาเข
042062436
042062436
2473
25
12
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:17:47 น.
346
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโคกสายทอง
koksaithong
-
1048190261
48020048
190261
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนทองนาเข
หมู่ 5 บ้านโคกสายทอง
นาเข
บ้านแพง
นครพนม
48140
Bantawan5@gmail.com
www.khoksaithong.com
นาเข
8 ส.ค. 2515
42
10
type1
Y
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:48:48 น.
347
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนางัว
ิbannangua school
นายธนพัฒน์ อภัยโส
1048190249
48020050
190249
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านนางัวทุ่ง
นางัว
บ้านแพง
นครพนม
48140
nangua2495@hotmail.com
bannangua-school.ac.th
นางัว
042591468
042541468
18/10/2480
52
2
type1
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:54:44 น.
348
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านพืชผล
Ban Phutphon
นายสุวัฒน์ จันทา
1048190250
48020051
190250
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านพืชผล
นางัว
บ้านแพง
นครพนม
48140
phutphon@hotmail.co.th
www.thaischool.in.th/48102714/
นางัว
042591467
-
1 พฤษภาคม 2510
42
3
type1
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:47:37 น.
349
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
nariangtungjaren
นายอรรณพ ป้องกัน
1048190244
48020052
190244
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 8 บ้านบ้านนาเรียง
นางัว
บ้านแพง
นครพนม
48140
e-mil:nariang sc@gmail.com
http://nariang.nkp2.net
นางัว
0854598972
2483
45
3
type1
Y
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:09:33 น.
350
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านแพงโคก
Banphaengkok
-
1048190245
48020053
190245
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 7 บ้านบ้านแพงโคก
นางัว
บ้านแพง
นครพนม
48140
-
http://www.phaengkok.com/welcome.php
นางัว
-
-
วันที่ม่ระบุ พ.ศ.2513
49
7
type1
Y
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:23:12 น.
351
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดอนบาก
bandonbak
นายดำรง ไชยมนตรี
1048190246
48020054
190246
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 6 บ้านบ้านดอนบาก
นางัว
บ้านแพง
นครพนม
48140
donbak@hotmail.com
www.donbakschool.com
นางัว
042560071
-
03/05/2516
45
5
type1
Y
19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:32:08 น.
352
4802
สพป.นครพนม เขต 2
อนุบาลบ้านแพง
Anubanbanphaeng
นายประวิทย์ จันทา
1048190241
48020055
190241
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 4 บ้านบ้านแพง
บ้านแพง
บ้านแพง
นครพนม
48140
banphaeng@nkp2.net
บ้านแพง
042591241
042591241
1 เมษายน 2464
42
42
type3
Y
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:36:21 น.
353
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนายาง
Bannayang
-
1048190242
48020056
190242
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 6 บ้านบ้านนายาง
บ้านแพง
บ้านแพง
นครพนม
48140
nayang2@hotmail.co.th
บ้านแพง
042591466
-
1/5/2482
50
3
type1
Y
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:22:10 น.
354
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
banthaladradsamukkee
นายราเมศร์ อินทร์ติยะ
1048190243
48020057
190243
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 9 บ้านบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
บ้านแพง
บ้านแพง
นครพนม
48140
thaladschool_@hotmail.com
http://www.nkp2.net/tal
บ้านแพง
042062423
-
25 พฤษภาคม 2483
42
5
type1
Y
25 สิงหาคม 2562 เวลา 22:25:04 น.
355
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านหัวหาด
BANHUAHAD
นายธีระพร นิลสาขา
1048190254
48020059
190254
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านหัวหาด
บ้านแพง
บ้านแพง
นครพนม
48140
banhuahad@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190254
บ้านแพง
0846005987
-
1 ตุลาคม 2509
50
5
type1
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 10:20:27 น.
356
4802
สพป.นครพนม เขต 2
ชุมชนไผ่ล้อม
chumchonphailom
นายสันติภพ บุพศิริ
1048190248
48020060
190248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แพงลำโขง
หมู่ 1 บ้านไผ่ล้อม
ไผ่ล้อม
บ้านแพง
นครพนม
48140
chumchonphailom@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_building.php?School_ID=1048190248
ไผ่ล้อม
042062010
042062010
1 มิถุนายน 2472
40
5
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:34 น.
357
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาโพธิ์
Bannapho
นายเมืองแมน หารทรงชัย
1048190251
48020061
190251
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 3 บ้านบ้านนาโพธิ์
ไผ่ล้อม
บ้านแพง
นครพนม
48140
ไผ่ล้อม
55
5
type1
Y
08 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:25:28 น.
358
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
Phosaithongwittaya
นายสมยศ อภัยโส
1048190252
48020062
190252
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพงลำโขง
หมู่ 8 บ้านโพธิ์ทอง
ไผ่ล้อม
บ้านแพง
นครพนม
48140
phosaithongwittaya@hotmail.com
www.phosaithong.com
ไผ่ล้อม
0656129271
-
1/5/2482
60
6
type1
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:48:15 น.
359
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโพนทอง
PONTONG
นายสุชาติ เสนาสี
1048190255
48020063
190255
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนทองนาเข
หมู่ 8 บ้านบ้านโพนทอง
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
pontong_sc@hotail.com
http://www.thaischool.in.th/48102751/
โพนทอง
0854396326
-
1 ต.ค. 2497
45
15
type1
Y
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:04:40 น.
360
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาดีหัวภู
Nadeehuaphu
นายสิทธิชัย โรจน์ธนปัญญา
1048190260
48020064
190260
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านนาดีหัวภู
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
nadeehuaphu@hotmail.com
โพนทอง
042566442
มกราคม 2520
50
13
type1
Y
14 กันยายน 2563 เวลา 12:06:09 น.
361
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโคกยาว
kogyaw
นางสาวนิตยา สายเครือติ๊บ
1048190263
48020065
190263
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านโคกยาว
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
kogyaw_@hotmail.com
www.kogyawschool.com
โพนทอง
18 พฤษภาคม 2515
45
15
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:59:13 น.
362
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านม่วงชี
mungchee
-
1048190247
48020066
190247
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านม่วงชี
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
-
-
โพนทอง
0810535163
-
2526
45
7
type1
Y
05 สิงหาคม 2563 เวลา 20:46:26 น.
363
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดอนสะฝาง
donsafang
นางสาวปาณิสรา โกษาแสง
1048190257
48020067
190257
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านดอนสะฝาง
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
donsfang@gmail.com
www.donsfang.com
โพนทอง
042538832
16/09/2500
42
9
type1
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 12:18:08 น.
364
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านโคกพะธาย
kokpathay
นายณิกร กรีโส
1048190258
48020068
190258
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านโคกพะธาย
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
kokpathay@hotmail.com
kokpathay.com
โพนทอง
2500
45
11
type1
Y
02 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:59:32 น.
365
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านป่าหว้าน
Banpawan
นายลิขิต พิมพ์คำ
1048190259
48020069
190259
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านป่าหว้าน
โพนทอง
บ้านแพง
นครพนม
48140
banpawan_sc_nkp2@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190259
โพนทอง
042538833
042538833
2499
50
16
type2
Y
30 กันยายน 2562 เวลา 15:00:14 น.
366
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านหนองแวง
BANNONGWANG
นายบุญศรี จริตน้อม
1048190264
48020070
190264
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแวง
หมู่ 11 บ้านบ้านหนองแวง
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
www.bannongwang.com
หนองแวง
042535939
2465
23
28
type2
Y
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:36:50 น.
367
4802
สพป.นครพนม เขต 2
ชุมชนนาพระชัย
CHOOMCHONNAPRACHAI
นายอนันต์ พิมภักดี
1048190265
48020071
190265
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแวง
หมู่ 7 บ้านบ้านนาพระชัย
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
www.naprachai.com
หนองแวง
042538412
-
2574
20
25
type2
Y
08 มิถุนายน 2562 เวลา 08:35:04 น.
368
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนาข่าคำพอก
BANNAKHAKAMPHOK
นายเตรียมศักดิ์ อินอุเทน
1048190266
48020072
190266
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านนาข่า
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
Nakha.bnk.2562@gmail.com
-
หนองแวง
042199863
-
2482
25
20
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:45:18 น.
369
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านไชยศรี
chaisree
นายเจียงนิพนธ์ ปิ่นเมือง
1048190267
48020073
190267
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแวง
หมู่ 12 บ้านไชยศรี
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
chaisree2555@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190267
หนองแวง
25 เมษายน 2520
23
20
type1
Y
06 สิงหาคม 2562 เวลา 10:03:18 น.
370
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านคำนกกก
khamnokkok
นายเลพล นนทะแสง
1048190268
48020074
190268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองแวง
หมู่ 1 บ้านบ้านคำนกกก
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
-
www.khamnokkok.com
หนองแวง
042551124
042551124
5/03/2482
25
35
type2
Y
31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:21:45 น.
371
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดอนกลาง
Bandonklang
นายธวัช ศรีรักษา
1048190269
48020075
190269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองแวง
หมู่ 6 บ้านบ้านดอนกลาง
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
donklangschool2019@gmail.com
gg.gg/bandonklang
หนองแวง
042551123
042551123
22 มิถุนายน 2520
35
15
type2
Y
06 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:43:44 น.
372
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านนากระแต้
Bannakatae
-
1048190262
48020076
190262
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนากระแต้
หนองแวง
บ้านแพง
นครพนม
48140
saiphanzaaz@icloud.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1048190262
หนองแวง
0840919584
30/04/2512
34
14
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30:12 น.
373
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดงหนองบัว
Dongnongbua
นางสาวทัศนีย์ บุนนท์
1048190376
48020077
190376
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำหนองสังข์
หมู่ 6 บ้านบ้านดงหนองบัว
บ้านข่า
ศรีสงคราม
นครพนม
48150
dongnongbua_55@hotmail.com
www.dongnongbua.com
บ้านข่า
042535750
-
30 เมษายน 2512
22
20
type1
Y
01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:54:33 น.
374
4802
สพป.นครพนม เขต 2
บ้านดอนสมอ
Donsamor
นายเชษฐ นิลรัตน์
1048190378
48020078
190378
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านดอนสมอ
ท่าบ่อสงคราม
ศรีสงคราม
นครพนม
48150