ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. พระนครศรีอยุธยา
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
อยุธยาวิทยาลัย
AYUTTHAYA WITTAYALAI
-
1014310399
14012001
310399
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้าน
ประตูชัย
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
www.ayw.ac.th
นครศรีอยุธยา
035243399
035323892
2487
1
type4
Y
29 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:01:07 น.
2
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
จอมสุรางค์อุปถัมภ์
chomsurang
ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
1014310400
14012002
310400
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 5 บ้านจ.117
หอรัตนไชย
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
chomschool@hotmail.com
www.chomsurang.ac.th
นครศรีอยุธยา
035252270
035328274
พ.ศ.2460
75
2.2
type4
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:20 น.
3
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
อยุธยานุสรณ์
Ayutthayanusorn
นายจันทร ก่ำภัคสร
1014310401
14012003
310401
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้าน9/80
หัวรอ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
Aysnusorn 1@yahool.com
www.ays.ac.th
นครอยุธยา
035-251028
035-328868
17/05/2484
77
1
type4
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:19:31 น.
4
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ปากกรานพิทยา
pakkranpittaya
-
1014310402
14012004
310402
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านปากกราน
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
ปากกราน
035705395
035705395
2523
80
20
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 18:47:17 น.
5
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ท่าเรือ
Tharuanittayanukul
นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ
1014310403
14012005
310403
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ บ้าน75
ท่าเรือ
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
jitlada@tharua.ac.th
http://www.tharua.ac.th
ท่าเรือ
0-3534-1120
035342752
29 มิถุนายน 2479
100
5
type4
Y
30 มิถุนายน 2561 เวลา 21:50:08 น.
6
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ท่าหลวงวิทยานุกูล
THALUANGWITTHAYANUKUL
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
1014310404
14012006
310404
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 10 บ้านท่าหลวง
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
18270
twk006@hotmail.com
ตำบลท่าหลวง
035200734
-
22/11/2442
108
6.5
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 16:58:04 น.
7
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
นครหลวง อุดมรัชต์วิทยา
Nakhonluang Udomratwitthaya
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์
1014310405
14012007
310405
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านโพธิ์ซ้ายร่มเย็น
นครหลวง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
udomratwittaya@gmail.com
www.udomrat.ac.th
นครหลวง
0-3525-9201
035259201
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
130
2
type3
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 11:15:32 น.
8
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ท่าช้างวิทยาคม
THACHANGWITTHAYAKOM
ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์
1014310406
14012008
310406
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านท่าช้าง
ท่าช้าง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
thachangwittayakom@gmail.com
www.tcw.ac.th
อรัญญิก
035761274
035761274
ปี พ.ศ.2521
80
15
type2
Y
13 ธันวาคม 2563 เวลา 14:07:18 น.
9
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บางปะหัน
Bangpahan
นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
1014310412
14012009
310412
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 บ้าน1
บ้านลี่
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
bangpahan_bp@hotmail.com
www.bangpahan.ac.th
บ้านลี่
035381630
035381342
18/05/2502
80
2
type3
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:31:16 น.
10
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ภาชี
Phachi
นายประจวบ เงินเหรียญ
1014310416
14012010
310416
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านเลขที่ 329
ภาชี
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
c_udomsak@yahoo.com
http://labschools.net/a
ภาชี
0-3531-1274, 0-
035311274
1/07/2493
90.4
0.9
type3
Y
30 มิถุนายน 2561 เวลา 16:35:25 น.
11
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
Wichianklinsukhonuppatum
นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ
1014310418
14012011
310418
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ลำไทร
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
vkuschool@gmail.com
www.wichian.ac.th
ลำไทร
035271010
035272032
17 พฤษภาคม 2503
60
30
type3
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:34:48 น.
12
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
วังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
Wangnoi Phanomyong Wittaya
นายถาวร ทิพย์โสต
1014310419
14012012
310419
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน-
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
wangnoi_school@hotmail.com
ชะแมบ
035257262
035271123
3 กุมภาพันธ์ 2499
50
5
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 22:52:46 น.
13
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
อุทัย
Uthai School
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
1014310424
14012013
310424
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.3
หมู่ 11 บ้าน1
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
เทศบาลตำบลอุทัย
035356508
035356241
21/08/2501
60
0.35
type3
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 21:41:16 น.
14
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
หนองน้ำส้มวิทยาคม
Nhongnamsomwitthayakom
-
1014310425
14012014
310425
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านคู้คต
หนองน้ำส้ม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
nns_wittayakom@hotmail.com
หนองน้ำส้ม
พ.ศ.2522
79
10
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 12:58:45 น.
15
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
มหาราช
Maharach
นายสมชาย คำรักษ์
1014310426
14012016
310426
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านเกาะมอญ
มหาราช
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
Info@maharach.ac.th
www.maharach.ac.th
มหาราช
0-3538-9131,0-3
035389131
2494
88
1.0
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:54 น.
16
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บ้านแพรกประชาสรรค์
Banprak Prachasan
นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน
1014310427
14012017
310427
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านบ้านสำพะเนียง
สำพะเนียง
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
?http://www.labschools.
สำพะเนียง
0-3638-6120
035386120
108
2
type2
Y
29 พฤษภาคม 2559 เวลา 08:59:15 น.
17
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บางไทรวิทยา
Bangsaiwitthaya
นายวัชรินทร์ อันทชัย
1014310407
14022001
310407
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 3 บ้าน-
บางไทร
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
?Bangsaaiwit@thaimail.c
www.Bangsaiwitthaya.eg.
บางไทร
0-3537-1250
035371838
1 กรกฎาคม 2503
52
0.3
type2
Y
30 มิถุนายน 2559 เวลา 19:57:57 น.
18
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บางบาล
BANGBAN
นางธนภร เกิดนาวี
1014310408
14022002
310408
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน-
บางบาล
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
bangbansch@gmail.com
http://www.bangban.ac.th
เทศบาลตำบลบางบาล
0-3595-0402
-
2497
78
4
type2
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:22:27 น.
19
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)
นายประจวบโชค สร้อยสม
1014310409
14022003
310409
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้าน214
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
www.racha.ac.th
บ้านเลน
0-3526-1922
035261178
0
0
type4
Y
13 มิถุนายน 2561 เวลา 21:29:41 น.
20
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บางปะอิน
BANGPA-IN
นายวิชัย นาคสิงห์
1014310410
14022004
310410
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านบ้านเลน
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
bangpainhs@gmail.com
www.bo.ac.th
บ้านเลน
0-3527-0400
0-3527-0400
2499
54
1
type2
Y
11 มีนาคม 2562 เวลา 18:24:54 น.
21
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
อุดมศีลวิทยา
Udhomseelwittaya
-
1014310411
14022005
310411
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 5 บ้านตลาดเกรียบ
ตลาดเกรียบ
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
udomseel@gmail.com
?http//school.obec.go.t
ตลาดเกรียบ
0-3526-4100
035264100
04042521
60
10
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 16:18:34 น.
22
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ผักไห่(สุทธาประมุข)
Phakhai Sutthapramuk
นางนันทนา ชมชื่น
1014310413
14022006
310413
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 7 บ้าน-
อมฤต
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
sutthapramuk@sutthapram
www.sutthapramuk.ac.th
ผักไห่
0-3539-1381
035391381
2459
95
5
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:08:17 น.
23
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ลาดชะโดสามัคคี
LADCHADOWSAMAKKEE SCHOOL
นายณพงศ์ เลื่อมใส
1014310414
14022007
310414
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้าน
จักราช
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13280
LADCHADOWSAMAKKEE.SPM3@gmail.com
http://Lsk.ac.th
03574010203
035740102
20 เมษายน 2519
110
7
type1
Y
12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:25:50 น.
24
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
วัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์)
ดร.วาสนา มะณีเรือง
1014310415
14022008
310415
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 11 บ้าน-
ผักไห่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
wetchaphan2499@gmail.com
www.wetchaphun.ac.th
ผักไห่
035391589
035391589
16 พฤษภาคม 2499
80
3
type2
Y
17 มกราคม 2562 เวลา 08:34:34 น.
25
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
LATBUALUANGPAIROTEWITTAYA
นายอภิรักษ์ กงทอง
1014310417
14022009
310417
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้าน54/15
พระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
lpwschool@hotmail.com
www.lpw.ac.th
035951542
035782307
16 สิงหาคม 2500
50
5
type3
Y
19 เมษายน 2564 เวลา 13:42:42 น.
26
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
เสนา(เสนาประสิทธิ์)
sena(senaprasit)
นางปริศนา สุขสุสาสน์
1014310420
14022010
310420
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 39 บ้านถ.วิไลเสนา(ข)
เสนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
senaprasitschool@gmail.com
www.senaprasit.ac.th
035201311 , 035201099
035201311 ต่อ 100
67
1.2
type4
Y
05 มิถุนายน 2560 เวลา 19:42:03 น.
27
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
สาคลีวิทยา
Sakleewitthaya
นางสาวรพีพรรณ กีตา
1014310421
14022011
310421
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 บ้าน73/1
สามตุ่ม
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
sakleewitthaya@gmail.com
sites.google.com/view/saklee
สามตุ่ม
035788463
035788463
30เมษายน2501
70
7.5
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 22:34:12 น.
28
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
ลาดงาประชาบำรุง
Ladngaprachabumrung
-
1014310422
14022012
310422
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 9 บ้านคลองมอญ
ลาดงา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
Ladngaschool@gmail.com
ลาดงา
035907958
035907958
21 พฤษภาคม 2522
90
10
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:39 น.
29
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
บางซ้ายวิทยา
Bangsaiywitthaya School
นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์
1014310423
14022013
310423
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้าน105
แก้วฟ้า
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
bangsaiywitthaya@gmail.com
www.bangsaiy.ac.th
บางซ้าย
035959719
035959719
พ.ศ. 2502
42
3
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:07:54 น.
30
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประชาสามัคคี
prachasamakkee
นางวัลลภา ศรสวรรค์
1014310015
14010003
310015
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหน้าวัดโคก
คลองตะเคียน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
prachasamakkee@hotmail.com
คลองตะเคียน
0-3570-1232
-
พ.ศ. 2482
20
10
type1
Y
06 มกราคม 2564 เวลา 17:51:33 น.
31
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
Banklongtakien Moo 2
-
1014310016
14010004
310016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านคลองตะเคียน
คลองตะเคียน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
-
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1014310016&Area_CODE=1401
คลองตะเคียน
0-3570-1205
0-3570-1205
พ.ศ.2464
18
15
type3
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 08:13:17 น.
32
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดกลางคลองสระบัว
watkrangkrongsabua
นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
1014310029
14010005
310029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองสระบัว
คลองสระบัว
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
marnop_suk@hotmail.com
-
คลองสระบัว
0-3532-8818, 0-
-
1 พฤศจิกายน 2477
5
6
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 15:07:13 น.
33
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
Phananchoeng School
นายบรรจง น้อยทอง
1014310007
14010006
310007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านชุมชนวัดพนัญเชิง
คลองสวนพลู
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pnc_school@hotmail.com
พระนครศรีอยุธยา
035-951568
035-951568
พ.ศ. 2496
8.5
4.5
type2
Y
06 ธันวาคม 2562 เวลา 12:54:01 น.
34
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประตูชัย
pratoochaischool
นายสุระพล เฉลิมสถาน
1014310027
14010007
310027
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
หมู่ 2 บ้าน-วัดวรโพธิ์
ท่าวาสุกรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pratoochaischool@gmail.com
www.pratoochai.ac.th
พระนครศรีอยุธยา
0-3524-5419,0-3
035245419
1 มิถุนายน 2504
2
2
type4
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:00 น.
35
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
Anuban pranakhon si ayutthaya
ว่าที่ร้อยตรี ดร.คุณาวุฒิ เดชเสถียร
1014310028
14010008
310028
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านเลขที่ 1 ถนนอู่ทอง
ท่าวาสุกรี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
anubanay56@gmail.com
http://school.obec.go.t้h
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
0-3525-1133
035245052
17/05/2487
3
2
type4
Y
18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34:31 น.
36
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดไผ่
Watphai
นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์
1014310001
14010009
310001
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านโพธิ์
บ้านเกาะ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
nullnullnull
0-3532-2233,0-3
2479
20
10
type1
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 21:38:07 น.
37
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
Watphrangam(Utthakritpracharat) School
นายอาทร หาสียา
1014310020
14010010
310020
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านวัดพระงาม
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
prangam1@gmail.com
-
บ้านป้อม
0-35795834
--
5 มกราคม 2477
5
8
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 23:40:36 น.
38
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดกษัตราธิราช
Wat Kasattratiraj Primary School
-
1014310019
14010011
310019
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านวัดกษัตรา
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
htt://school.obec.go.th
บ้านป้อม
0-3580-1363
035801363
1921/05/00
13
8
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:53:02 น.
39
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
Watkaitia
นางยุพิน ตันสุวรรณ
1014310017
14010012
310017
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านรุน
บ้านรุน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
KaiteaSchool8@gmail.com
http//www.1014310017@pracharath.ac.th
เกาะเรียน
0925087804
-
1 พฤศจิกายน 2477
13
10
type1
Y
17 กันยายน 2563 เวลา 13:59:34 น.
40
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปฐมวิทยาคาร
PATHOMWITTAYAKARN
ดร.ธนวัฒน์ พินนอก
1014310023
14010014
310023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 บ้านบ้านใหม่
บ้านใหม่
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pathomwk@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310023
บ้านใหม่
035-398321
-
2472
11
15
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:36 น.
41
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)
Watkudeelai in-manee phacharatbumrung School
นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี
1014310024
14010015
310024
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านท้ายไผ่
บ้านใหม่
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
gurusumo@gmail.com
school.obec.go.th/kudeelai
บ้านใหม่
0-3571-3379
035713379
29/11/2442
3
10
type1
Y
23 เมษายน 2564 เวลา 11:52:08 น.
42
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดทำใหม่
WatThummai
นางอภิญญา อ่อนจริง
1014310012
14010016
310012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวัดทำใหม่
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
apionj1111@obecmail.obec.go.th
ปากกราน
2464
10
12
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:48:13 น.
43
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
WatKlang (Pak-kran samakkee
นางธณัญญา โพธิ์ศรี
1014310018
14010017
310018
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านปากกราน
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
thananya217@gmail.com
ปากกราน
0815732590
-
13 กรกฎาคม พ.ศ.2482
9
9
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:18 น.
44
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดช้าง
watchang
นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
1014310013
14010018
310013
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียน
หมู่ 1 บ้านบ้านพลู
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watchangschool.pakkran@gmail.com
school.obec.go.th/watchang
ปากกราน
035705509
035705509
20 เมษายน 2510
11
7
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:15 น.
45
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดปากกราน
Watpakkran School
นางสาวกันดารัตน์ วงษ์ปัน
1014310014
14010019
310014
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านทุ่งปากกราน
ปากกราน
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watpakkran_school@hotmail.com
www.watpakkran school.com
ปากกราน
0-3570-5768
035705768
พ.ศ.2482
10
10
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:35:50 น.
46
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพระญาติการาม
Watprayattikaram
นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
1014310004
14010020
310004
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ชัยมงคล
หมู่ 5 บ้านไผ่ลิง
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
wpy2479@gmail.com
www.wpy.ac.th
อโยธยา
0-35339353
0-35339353
1 มิถุนายน 2479
10
4
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:24 น.
47
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
WATPRADOOTHONGTHAM
นายอดิศร สุภาพคำ
1014310005
14010021
310005
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
pradoo0021@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310005
ไผ่ลิง
035881596
035881596
2482
10
4
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 09:26:19 น.
48
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
Watyaichaimongkol
นายแทน เฉลยไตร
1014310006
14010022
310006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้าน-
ไผ่ลิง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watyai2011@gmail.com
watyaiay.com
เทศบาลเมืองอโยธยา
0-3524-3027
035243027
1 พฤษภาคม 2517
15
5
type3
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:18:02 น.
49
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สุดินสหราษฎร์
sudinsaharat
นางสาวพรวรินทร์ ศรีทัพไทยกำธร
1014310021
14010023
310021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านภูเขาทอง
ภูเขาทอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
su_sopa@hotmail.com
-
ภูเขาทอง
035256798
-
30/06/2478
2
9
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:03:34 น.
50
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลุมพลีชนูปถัมภ์
Lumpleechanupatum
นายบรรจง ผาสุข
1014310030
14010024
310030
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านลุมพลี
ลุมพลี
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
-
https://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1014310030
ลุมพลี
035-796504
035-796504
-
3
5
type2
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 12:47:08 น.
51
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
watchangyai
-
1014310025
14010025
310025
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป
หมู่ 1 บ้านโรงนา
วัดตูม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
วัดตูม
0-3571-3264
22 พฤศจิกายน 2477
2
7
type1
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:43:15 น.
52
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
Wattoom
นางละอองศรี สุวินัย
1014310026
14010026
310026
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัดตูม
วัดตูม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
วัดตูม
0-35704934
2503
1.5
4
type1
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:45:10 น.
53
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสว่างอารมณ์
watsawanga-rom
นางวริยาพัชร วรภัสร์สรกุล
1014310033
14010027
310033
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณธรรม
หมู่ 1 บ้านสวนพริก
สวนพริก
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
สวนพริก
035781558
035781558
พ.ศ.2472
6
10
type2
Y
07 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:24:45 น.
54
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พรพินิตพิทยาคาร
PHONPHINITPHITTHAYAKHAN
นายผล พรมทอง
1014310011
14010030
310011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านบางกะจะ
สำเภาล่ม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
piphonphinit@gmail.com
soc-ay1.aru.ac.th/14100800
สำเภาล่ม
035701670/0860404544
035701670
1 กรกฎาคม 2482
10
5
type2
Y
01 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:19:12 น.
55
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพุทไธศวรรย์
watputthaisawan
นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์
1014310010
14010031
310010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบ้านคลองคูจาม
สำเภาล่ม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
watputthaisawan@hotmail.com
www.phutthaischool.ac.th
สำเภาล่ม
0-3570-1333
-
สิงหาคม พ.ศ. 2474
14
12
type2
Y
22 สิงหาคม 2563 เวลา 08:55:43 น.
56
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหันตรา
Wat Huntra School
นายมานพ สุขเกษม
1014310002
14010032
310002
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหันตรา
หันตรา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
13000
wathantraschool@gmail.com
th-th.facebook.com/wathuntraschool
หันตรา
0-3570-9175
0-3570-9175
6 กรกฎาคม พ.ศ.2482
10
4.5
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 08:53:30 น.
57
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบัวงาม
watbuangam
นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย
1014310038
14010034
310038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านชุมชนวัดบัวงาม
จำปา
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
182.53.196.126
เทศบาลตำบลท่าหลวง
035802805
035802805
พ.ศ.2463
50
5
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:05:10 น.
58
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดจําปา
Watjampa School
-
1014310039
14010035
310039
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านจำปา
จำปา
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
watjampa54@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310039
จำปา
0-3534-2723
พ.ศ.2447
41
2.5
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 08:39:07 น.
59
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
Jonggonneeschool
-
1014310043
14010036
310043
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกอกา
ท่าเจ้าสนุก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310043
ท่าเจ้าสนุก
0922760305
28 มิถุนายน 2498
40
2
type1
Y
24 ธันวาคม 2563 เวลา 07:26:50 น.
60
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสฎางค์
watsadang
นางกฤตญพร รสารักษ์
1014310057
14010037
310057
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสฎางค์
ท่าเจ้าสนุก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
Applesahyam@hotmail.com
-
ท่าเจ้าสนุก
081-7500973
2 พฤษภาคม 2467
45
4
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:24:36 น.
61
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
WATKAIJON SCHOOL
นายกริชนรินทร์ สิงคเวหน
1014310036
14010038
310036
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านไก่จ้น
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
18270
watkaijoun_school@hotmail.com
อบต.ท่าหลวง
0981365624
2466
40.6
5
type1
Y
20 สิงหาคม 2563 เวลา 08:39:31 น.
62
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหัวหิน
Wat Huahin Primary School
นายสรายุทธ ห้วยหงษ์ทอง
1014310037
14010039
310037
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหัวหิน
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
18270
ท่าหลวง
0-3522-4377
0-3522-4377
15 สิงหาคม พ.ศ.2495
45.0
5.00
type2
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30:36 น.
63
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสะตือ
Watsatue
นายไพรัช โตโสภณ
1014310034
14010040
310034
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่างาม
ท่าหลวง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
lovely77530@gmail.com
ท่าหลวง
0-3522-5315,0-3
035225315
2468
37
3.1
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:41:15 น.
64
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชุมชนวัดบ้านร่อม
CHUMCHONWATBANROM
นางประภัสสร มะณีพันธ์
1014310049
14010042
310049
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าเรือพัฒนา
หมู่ 2 บ้านบ้านโคกกุ่ม
บ้านร่อม
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
chumchonwatbanromschool@gmail.com
http://watbanromcommunity.blogspot.com/
บ้านร่อม
0-3522-3220,0-3
-
19/07/2466
50
6
type1
Y
11 ธันวาคม 2561 เวลา 14:09:48 น.
65
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดดอนประดู่
WATDONPRADOO
-
1014310050
14010043
310050
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านดอนประดู่
บ้านร่อม
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
kao_narathip@hotmail.com
watdonpradoo.thport.com
อบต.บ้านร่อม
0892385018
2521
44
10
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:52:15 น.
66
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดแค
Watkaeschool
-
1014310041
14010044
310041
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านอรัญญิก
ปากท่า
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
ปากท่า
0-3571-5333
5 กันยายน 2465
25
15
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:05:43 น.
67
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดเทพคันธาราม
THEPKUNTARAM
นายสรรเสริญ อรรถเนตร
1014310040
14010045
310040
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านตะเคียนด้วน
โพธิ์เอน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
thepkuntaram_school@gmail.com
โพธิ์เอน
0-3571-5222,0-3
2482
40
10
type1
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:41:32 น.
68
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสามเรือน
WAT SAMRUAN
นางกุสุมา คำศิลา
1014310051
14010046
310051
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าเรือพัฒนา
หมู่ 4 บ้านสามเรือน
โพธิ์เอน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
samruan.school@gmail.com
โพธิ์เอน
0-3575-0005
15/08/2481
27
10
type1
Y
10 ตุลาคม 2561 เวลา 15:14:11 น.
69
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโพธิ์เอน
WATPHO-EN
นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
1014310052
14010047
310052
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านโพธิ์เอน
โพธิ์เอน
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
-
โพธิ์เอน
-
พ.ศ.2462
38
8
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:15:08 น.
70
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบึง
Watbueng
-
1014310053
14010048
310053
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านบึง
วังแดง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
watbuengschool@hotmail.com
www.watbueng.ac.th
วังแดง
0-3576-2123
2465
40
7
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 19:43:56 น.
71
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดวังแดงเหนือ
watwangdangnua
นางสุธิสา แจ่มจักษุ
1014310054
14010049
310054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านวังแดง
วังแดง
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
wangdangschool@yahoo.co.th
-
วังแดง
-
-
2457
28
7
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:21:15 น.
72
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดศาลาลอย
WATSALALOY
นายวิเชียร สามิภักดิ์
1014310042
14010051
310042
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านศาลาลอย
ศาลาลอย
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
salaloy1@gmail.com
ศาลาลอย
035267131
12 ตุลาคม 2465
39
7
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:41:57 น.
73
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดนางคุ่ม
WATNANGKUM
นายประภาส ชาตินันท์
1014310056
14010052
310056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านแขก-บางตะไล
ศาลาลอย
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
ศาลาลอย
0-3522-3233
11/02/2465
40
5
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:56:32 น.
74
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
prachaphadungwit
ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี
1014310044
14010053
310044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองกระเบียน
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
pracha10053@gmail.com
prachaphadungwit.go.th
อบต.หนองขนาก
0818539421
พ.ศ. 2489
45
6
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:27 น.
75
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ่อแร่
Borae
นางวรรณมาศ พรหมมา
1014310045
14010054
310045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ 11 บ้านบ่อแร่
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
churakram@gmail.com
boraeschool.com
หนองขนาก
0-3520-0308
26 มิถุนายน 2483
45
5
type2
Y
28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:44:47 น.
76
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดทุ่งมน
watthungmon
นายพสิษฐ์ รติสกุลดิลก
1014310046
14010056
310046
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งมน
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
somchaipool@gmail.com
http://202.143.174.14/web/index_view_history.php?School_ID=1014310046
หนองขนาก
0-35902437
13 กรกฎาคม 2488
60
10
type1
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 11:10:00 น.
77
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบ้านแถว
Watbanthaeo School
-
1014310047
14010057
310047
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านบ้านแถว
หนองขนาก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
13130
Luksika_jung_9@hotmail.com
-
หนองขนาก
0897402327
-
9 พฤศจิกายน 2477
48
13
type1
Y
17 ตุลาคม 2561 เวลา 08:38:25 น.
78
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
chomchonwatsadet
นางสาวอลิสสา บุญช่วย
1014310071
14010058
310071
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ERIC
หมู่ 5 บ้านสวนกล้วย
คลองสะแก
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watsadetschool@thaimail
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310071
คลองสะแก
035259839
2520
20
5
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:30 น.
79
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดมเหยงค์
Watmahaeyong School
นายอรรถพล บุตะมะ
1014310059
14010060
310059
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านไผ่หนอง
ท่าช้าง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watmahaeyong53@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1014310059&page=info
เทศบาลตำบลอรัญญิก
0-3576-1245
-
26 ตุลาคม 2488
30
11
type2
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:11:41 น.
80
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
WATNOI
นายชำนิ พิมพาภรณ์
1014310060
14010061
310060
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่าช้างเหนือ
ท่าช้าง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
atirat2@hotmail.com
www.watnoi.ac.th
อรัญญิก
035761485
035761485
8 กรกฎาคม 2466
30
10
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:56:37 น.
81
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
Nakhonluang Piboonprasertwit
-
1014310066
14010063
310066
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านมอญ
นครหลวง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
pibool2471@gmail.com
n-piboon.com
นครหลวง
0-3525-9480
0-3535-9509
2471
30
1
type3
Y
25 ตุลาคม 2563 เวลา 14:06:21 น.
82
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
Watpotongschool
นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล
1014310073
14010065
310073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านต้นโพธิ์
บ่อโพง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
wutjam2609@.obecmail.obec.go.th
www.watpotong.com
บ่อโพง
0-3536-4918
0-3536-4918
2484
25
20
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:31:20 น.
83
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปภัมก์)
WATRAJBUMPEN ( KRING SA-NGA SITOOPPATAM ) SCHOOL
นายถนอมชัย เวียงสิมา
1014310074
14010066
310074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านท่าวัด
บ่อโพง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
rajbampen@thaimail.com
บ่อโพง
0-3536-4905
19 มิถุนายน 2466
15
12
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:41:26 น.
84
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบ้านดาบ
Watbandarb
-
1014310075
14010067
310075
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านดาบ
บ่อโพง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
bandaab@hotmail.com
บ่อโพง
035-387638
-
2477
13
10
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:42:33 น.
85
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดลาย (ทวีปัญญา)
Watlay (Thawepanya)
ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา วงษ์พจนี
1014310064
14010068
310064
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางพระครู
บางพระครู
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
Watlay@hotmail.com
www.facebook.com/Watlaythaweepanya
นครหลวง
0-3571-3111,0-3
16 มิ.ย. 2486
50
10
type2
Y
23 มีนาคม 2564 เวลา 16:09:43 น.
86
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
WATRUAKANG
นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
1014310069
14010069
310069
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดเรือแข่ง
บางระกำ
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
นครหลวง
0-3535-9513
035359513
2467
18
3
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:24:36 น.
87
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
Watbanchung Shcool
นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
1014310068
14010070
310068
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านชุ้ง
บ้านชุ้ง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watbanchong2016@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1014310068&page=info
บ้านชุ้ง
0-35760140
-
29 กรกฎาคม 2472
25
5
type2
Y
15 เมษายน 2563 เวลา 20:33:58 น.
88
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
watlamood
นางดวงภัทร สุนิมิตร
1014310070
14010071
310070
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ, สพป.อย.1
หมู่ 2 บ้านปากจั่น
ปากจั่น
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watlamut_aya@hotmail.com
ปากจั่น
0-3536-0953
พ.ศ.2467
24
4
type2
Y
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:41:22 น.
89
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
watthong
นางสาวชนากานต์ คงกะพันธ์
1014310061
14010072
310061
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านพระนอนไทย
พระนอน
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watthongschool@hotmail.com
อรัญญิก
0-3576-1598
0-3576-1598
29พ.ค.2466
30
10
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:25:52 น.
90
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
Watsammakan
-
1014310062
14010073
310062
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านแม่ลา
แม่ลา
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
sammakan@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310062
แม่ลา
0-35-339262
-
29 มิ.ย. 2482
25.7
ุ6
type1
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 14:17:32 น.
91
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดปรีดาราม
Predaram
-
1014310063
14010074
310063
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านแม่ลา
แม่ลา
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
watpree@hotmail.com
แม่ลา
0-35339252
-
2485
25
5
type2
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:43 น.
92
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
Watyai
-
1014310058
14010075
310058
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสันเจ้า
สามไถ
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
tippawan885@gmail.com
อรัญญิก
0-3535-9501
25 ก.ค. 2472
33
8
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:25:07 น.
93
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
WATMAPPRACHAN SCHOOL
นายปรเมษธ์ มีเอี่ยม
1014310076
14010076
310076
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านมาบพระจันทร์
หนองปลิง
นครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13260
mabprachan@hotmail.com
mapprachan@hotmail.com
หนองปลิง
035764342
035764342
30 ตุลาคม 2477
20
15
type2
Y
08 มกราคม 2564 เวลา 09:34:05 น.
94
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดจอมเกษ
watjomket school
นางสาวธารินี สุเพ็งคำ
1014310175
14010078
310175
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านขยาย
ขยาย
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
chatin707@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310175
โพธิ์สามต้น-ขยาย
-
-
2477
10
6
type1
Y
18 กันยายน 2562 เวลา 10:15:48 น.
95
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
WATKAY ( LEKJULAPRACHANUSORN)
นางสาวเขมนรินน์ สุขมะโน
1014310162
14010080
310162
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครใน
หมู่ 1 บ้านบ้านค่าย
ขวัญเมือง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
lay_1234@windowslive.com
watkhaischool.circlecamp.com
บางปะหัน
0-3537-7479
-
2460
15
3
type2
Y
18 มกราคม 2561 เวลา 12:53:35 น.
96
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
wattan - en
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
1014310155
14010081
310155
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มนครใน
หมู่ 1 บ้านตาลเอน
ตาลเอน
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310155
บ้านขล้อ
0-3577-8534
11 พฤศจิกายน 2476
20
7
type2
Y
27 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:55 น.
97
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดศรีภวังค์
WATSRIPAWANG
-
1014310165
14010082
310165
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองสาร
ทับน้ำ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watsripawangschool@hotmail.com
ทับน้ำ
-
1 พฤศจิกายน 2483
20
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2563 เวลา 11:21:21 น.
98
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
Watpuengdad
นางเรณู สีนิล
1014310166
14010083
310166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านบ้านทับน้ำ
ทับน้ำ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watpuengdad_1234@hotmail.com
-
อบต.ทับน้ำ
0-3573-5632
035780666
1/12/2477
16
6
type2
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:26:13 น.
99
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
Wattangklang
นางสาวงามสม ไชยวุธ
1014310156
14010084
310156
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านทางกลาง
ทางกลาง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
tangklang_school@thaimail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310156
เสาธง
0-3577-8055
0-3577-8055
29/06/2477
18
9
type2
Y
18 ตุลาคม 2563 เวลา 13:22:18 น.
100
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพระงาม
Watprangam
นายวิรัช จันทร์ศักดิ์
1014310178
14010085
310178
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านพระงาม
บางเดื่อ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
0
บางเดื่อ
0-35377277
0
25 กรกฎาคม 2484
15
7
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:28:50 น.
101
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบางเดื่อ
WATBANGDUE SCHOOL
นางสาวสมบูรณ์ แก้วสุวรรณ์
1014310179
14010086
310179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบางเดื่อ
บางเดื่อ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watbangdueschool@gmail.com
บางเดื่อ
0
0
2482
15
6
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:16:15 น.
102
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
Wat Tanod
นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
1014310164
14010087
310164
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบางนางร้า
บางนางร้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
on_line695@hotmail.com
-
ตานิม
0-3530-1728
-
2518
20
3
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:07:20 น.
103
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
wattepupakaram
-
1014310173
14010088
310173
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านตานิม
ตานิม
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
wattepupakaram@gmil.com
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
?????
035-777-299
035-777-299
29 กรกฏาคม 2477
12
7
type1
Y
16 ตุลาคม 2561 เวลา 09:50:41 น.
104
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดเกาะเลิ่ง
watkaoleang
-
1014310174
14010089
310174
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเกาะเลิ่ง
บางปะหัน
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
wonderfull2904@hotmail.com
-
บางปะหัน
-
11/09/2476
15
5
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:52:20 น.
105
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดนาค
Watnak
นายสามารถ กองโชค
1014310159
14010091
310159
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวัดนาค
บางปะหัน
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watnakschool.ac.th
บางปะหัน
035333722
035333722
5 กรกฎาคม 2474
8
2
type3
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 15:24:46 น.
106
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
Bangpierng
นางสาวธนวรรณ ทองคำสุก
1014310154
14010092
310154
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบางเพลิง
บางเพลิง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
snidnois16@hotmail.com
บางเพลิง
0-3538-1497,0-3
19/06/2482
15
4
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:36 น.
107
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดแก้วตา
Watkeawta
นางสาวอังวิภา ผูกพันธ์
1014310153
14010093
310153
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแก้วตา
บางเพลิง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watkeawta.school@gmail.com
บ้านขล้อ
0834944964
-
23 พฤษภาคม 2512
20
7
type1
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 14:51:15 น.
108
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
Chumchon Watkhod Kamaram
นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก
1014310151
14010094
310151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านขล้อ
บ้านขล้อ
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watkhod.sc@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1014310151
บ้านขล้อ
0-3577-6262
0-3577-6262
2471
23
12
type2
Y
07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:28:40 น.
109
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบ้านม้า
watbanma
นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์
1014310167
14010095
310167
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนดีศรีตำบล
หมู่ 3 บ้านบ้านม้า
บ้านม้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
อบต.ทับน้ำ
0-3577-7615
15 พฤศจิกายน 2470
15
5
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:53 น.
110
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโพธิ์ทอง
pothong school
-
1014310168
14010096
310168
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านป่า
บ้านม้า
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
-
-
ทับน้ำ
0-3577-7581
-
17/05/2482
20
9
type2
Y
14 กันยายน 2563 เวลา 08:15:20 น.
111
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดอินกัลยา
Wutinkanlaya
นายเสรี ตั้งเจริญ
1014310157
14010097
310157
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านลี่
บ้านลี่
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
www.inkanlaya.com
บ้านลี่
0819475484
24 มิถุนายน 2499
12
2
type2
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 10:17:12 น.
112
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
watpramung
นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชม
1014310158
14010098
310158
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านลี่
บ้านลี่
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
pramungschool@yahoo.co.th
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
บ้านลี่
035377103
035377103
11 เมษายน 2478
10
3
type1
Y
04 มีนาคม 2564 เวลา 15:52:36 น.
113
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดนนทรีย์
WATNONTHREE
นางสาวยุวดี พันธ์สุจริต
1014310176
14010099
310176
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพธิ์สามต้น
หมู่ 8 บ้านนนทรีย์
พุทเลา
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
พุทเลา
035789211
035780211
7 พ.ค. 2472
5
4
type1
Y
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:26 น.
114
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
watkhok
นางสาวประภาพร ยอดย้อย
1014310177
14010100
310177
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านพุทเลา
พุทเลา
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
-
-
พุทเลา
0-3578-0228
-
24 สิงหาคม 2483
3
5
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:20:29 น.
115
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโพธิ์หอม
Wat Pho Hom School
-
1014310181
14010102
310181
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโพธิ์สามต้น
โพธิ์สามต้น
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
ditmusix@hotmail.com
www.facebook.com/wadphohom
โพธิ์สามต้น
0-3575-0061
7 กันยายน 2477
8
7
type1
Y
24 กันยายน 2563 เวลา 15:20:18 น.
116
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดดาวคะนอง
WatDaoKhanong
นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์
1014310182
14010103
310182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโพธิ์สามต้น
โพธิ์สามต้น
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
klongcivicfoto@gmail.com
โพธิ์สามต้น
0633826622
-
21 มิถุนายน
9
15
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:58:16 น.
117
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
Wat Saothongkao
นางสาวถาวร พรสิงห์
1014310152
14010104
310152
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิถีพุทธ
หมู่ 2 บ้านเสาธงเก่า
เสาธง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
wadsouton@thaimail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310152
เสาธง
0-3577-7104
13/05/2472
15
5.3
type1
Y
27 มิถุนายน 2561 เวลา 07:52:49 น.
118
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดดอกไม้
WATDOKMAI
-
1014310171
14010106
310171
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองชัยพระเจ้าตาก
หมู่ 2 บ้านบ้านแจ้ง
หันสัง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
watdokmaischool@hotmail.com
soc-ay1.aru.ac.th/14102470/
หันสัง
035-333717
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
15
5
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:19 น.
119
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดไก่
watkai
นางฐานิษตา สีหนาท
1014310170
14010109
310170
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านแจ้ง
หันสัง
บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา
13220
www.watkai.ac.th
หันสัง
0-3538-9217
-
11052482
10
5
type1
Y
24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:32:39 น.
120
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
Wat Phakaew school
-
1014310244
14010110
310244
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้าน-
กระจิว
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
-
-
กระจิว
0-35 77-3319
035773319
-
35
10
type1
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:58:37 น.
121
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
Chumchon Khokmuang Pa-ensriputhon Upatham
-
1014310262
14010112
310262
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกม่วง
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
khokmuang@gmail.com
โคกม่วง
035750199
035750199
1 สิงหาคม พ.ศ. 2481
36
3
type2
Y
06 มกราคม 2563 เวลา 13:45:11 น.
122
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโคกกรวด
Kokgrud
นายปริญ ศรีสิงห์
1014310263
14010113
310263
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านโคกกรวด
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
www.facebook.com/kokgrud/
โคกม่วง
0-3531-2240,0-3
พ.ศ.2481
40.8
5.9
type1
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 19:38:32 น.
123
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโคกสังข์
watkhoksang prachanugoon
นางรวีวรรณ ลี้เจริญ
1014310264
14010114
310264
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกสังข์
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
khoksang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310264
โคกม่วง
0-3531-2265
-
พ.ศ.2481
35
4
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:11:29 น.
124
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านดอนข่อย
Bandonkhoi school
นายทรงชัย เลิศวัฒนาพร
1014310265
14010115
310265
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สราญรมย์
หมู่ 10 บ้านดอนข่อย
โคกม่วง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
-
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310265
โคกม่วง
0-3577-4206
0-3577-4206
19 ธันวาคม 2503
40
5
type2
Y
22 มิถุนายน 2562 เวลา 22:52:28 น.
125
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ตะโกดอนหญ้านาง
Tagodonyanang
นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์
1014310252
14010116
310252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาชีระพีพัฒน์
หมู่ 2 บ้านตะโก
ดอนหญ้านาง
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
takhopachi@gmail.com
ดอนหญ้านาง
035774079
035774079
1 กุมภาพันธ์ 2515
35
10
type2
Y
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:39:25 น.
126
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดภาชี
watphachi
นายวัชรินทร์ ภูมิโคกรักษ์
1014310242
14010119
310242
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านนายี่
ไผ่ล้อม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
Phachi.school@hotmail.com
นอกเขตเทศบาล
0-3577-2354
0-3577-2354
1พฤษภาคม2460
30
1.5
type2
Y
19 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:01:25 น.
127
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดนาอุ่น
Watnaoun School
นางชลาไล ไชยชมภู
1014310249
14010121
310249
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภาชี ระพีพัฒน์
หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม
ไผ่ล้อม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
ไผ่ล้อม
0-35772251
7 สิงหาคม 2472
30
8
type1
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 16:32:12 น.
128
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหัวคุ้ง
Wathuakung School
นางสาวสุนิษา สัมฤทธิ์
1014310248
14010122
310248
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภาชีระพีพัฒน์
หมู่ 10 บ้านบ้านครัว
ไผ่ล้อม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
wathukung@hotmail.com
www.wathuakung.ac.th
ไผ่ล้อม
09-44432682
-
21 ธันวาคม 2477
40
10
type1
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 20:03:16 น.
129
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหนองบัว
WATNONGBUA
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
1014310246
14010124
310246
อนุบาล-ประถมศึกษา
ภาชีระพัฒน์
หมู่ 5 บ้านหนองบัว
พระแก้ว
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
watnongbua59@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว
035-775080
035775080
22 มิ.ย. 2468
25
10
type2
Y
12 สิงหาคม 2562 เวลา 19:22:11 น.
130
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดอุทการาม
WATAUTHAKARAM
นายทองดี ทองทา
1014310251
14010125
310251
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้าน
ภาชี
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
authakaram@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310251
ภาชี
035-311282
-
2509
37
1
type1
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:55:10 น.
131
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
Charoentham school
นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
1014310243
14010126
310243
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านวัด
ภาชี
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310243
เทศบาลตำบลภาชี
0-3531-1281
035311281
2472
35
3
type2
Y
20 เมษายน 2564 เวลา 10:14:05 น.
132
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชุมชนวัดระโสม
rasom community school
นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม
1014310257
14010127
310257
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านระโสม
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
krupatinya@hotmail.com
ระโสม
0923135544
-
13 กรกฎาคม 2477
34
8
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:03:26 น.
133
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดมาบโพธิ์
watmappho
นายรัชชานนท์ สินด้ายดำ
1014310258
14010128
310258
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านบ้านมาบโพธิ์
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
ระโสม
0-3636-3018,0-3
2485
50
20
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:09 น.
134
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดผดุงธรรม
watphadungtham
นางสาวสายทอง จำปาทอง
1014310259
14010129
310259
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านบ้านใหม่
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
phadungtham2010@hotmail.com
www.facebook.com/watphadungthamschool/
อบต. ระโสม
2480
40
12
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:53:51 น.
135
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหนองนาง
nongnang
นายธนสาร ศุภพันธ์
1014310260
14010130
310260
อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายปฐมวัย
หมู่ 9 บ้านหนองนาง
ระโสม
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
nongnang@school
ระโสม
0-35-750-085
-
26 ธันวาคม 2482
41.0
7.3
type2
Y
12 มกราคม 2560 เวลา 12:28:58 น.
136
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหนองเป้า
Watnongpao
นายไมตรี พรมภักดี
1014310255
14010133
310255
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านหนองเป้า
หนองน้ำใส
ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
13140
หนองน้ำใส
0-3531-1356,0-3
-
-
50
5
type2
Y
11 ตุลาคม 2561 เวลา 22:50:30 น.
137
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดธรรมจริยา
wattamajariya
นางศิริวรรณ พรหมกสิกร
1014310322
14010134
310322
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 บ้านคลองสิบ
ข้าวงาม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
wattamajariya.com
ข้าวงาม
0-357-99-548,0-35750074
035799548
15/12/2477
45
12
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:58 น.
138
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดศรีประชา
Watsripracha
นางกุสุมา ยี่ภู่
1014310308
14010135
310308
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบัวชม
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
sripracha2019@gmail.com
ชะแมบ
035257259
035257259
2503
25
5
type3
Y
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:02:43 น.
139
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดวงษ์สวรรค์
Wat Wong Sawan
นางสาวกฎพร ไกรมงคลประชา
1014310309
14010136
310309
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลอง 27
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
www.facebook.com/watwongsawanschool
ชะแมบ
-
-
17กรกฎาคม 2477
45
10
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:44:29 น.
140
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลางคลอง 27
Klangklong27
นางน้ำอ้อย เมืองนาคิน
1014310310
14010137
310310
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังชลสินธุ์
หมู่ 3 บ้านคลอง 27
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
ชะแมบ
0-3535-5040
9 มิ.ย. 2483
40
10
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:34 น.
141
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดยมนาตามธรรม
watyormanatamthum
นางสาวอุไลย รัตนพันธ์
1014310325
14010138
310325
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวังชลสินธุ์
หมู่ 2 บ้านคลองแขก
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
-
ชะแมบ
0-35902487
-
29/11/2442
25
5
type2
Y
28 มิถุนายน 2560 เวลา 07:02:11 น.
142
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
Suwapan Sanitwong Pittaya
ดร.ฮินดล เดชเสถียร
1014310326
14010139
310326
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองแขก
ชะแมบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
swp10139@hotmail.com
suwapan.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ
094-5598592
-
25 พฤษภาคม 2481
42
7
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:47:21 น.
143
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
Watsukantaram (Sukantawittayakan)
ว่าที่ ร.ต.ธนศักดิ์ เปาริก
1014310314
14010140
310314
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วังคชสาร
หมู่ 6 บ้านเสาวังคา
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
บ่อตาโล่
0-3526-9466
0-3526-9466
12 ก.ค. 2477
30
13
type2
Y
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:48:22 น.
144
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
Bansang
นางประคอง ฐิตะสุต
1014310316
14010141
310316
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.อย.1
หมู่ 2 บ้าน-
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
บ่อตาโล่
0-3525-4013
5 พ.ค. 2483
30
10
type1
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:35 น.
145
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านบ่อตาโล่
Babotalo
นายคณิต ไผ่พูล
1014310317
14010142
310317
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ่อตาโล่
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
Banbotalo M.4@Gmail.com
http://www.thai-school.net/banbotalo
บ่อตาโล่
0-3527-5010
035275010
24 มิ.ย. 2483
18
5
type2
Y
02 ตุลาคม 2563 เวลา 12:56:24 น.
146
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
Huayjorakhae
นายพิชิต แสงวาโท
1014310318
14010143
310318
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านห้วยจระเข้
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
บ่อตาโล่
0927178911
1 พฤษภาคม 2482
35
7
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:08:53 น.
147
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
มุสลิมบำรุง
musalimbumrung
นางสาวณรงลักษณ์ บาลมล
1014310319
14010144
310319
อนุบาล-ประถมศึกษา
;วังคชสาร
หมู่ 5 บ้านรางน้ำใส
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
saranya03377@gmail.com
musalim.net
บ่อตาโล่
0-3527-1797
-
2498
30
10
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 20:53:35 น.
148
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดศิวาราม
watsiwaram
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ
1014310315
14010145
310315
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้าน-
บ่อตาโล่
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
Watsiwaramschool@gmail.com
-
บ่อตาโล่
0-3575-0317
0-3575-0317
14 กันยายน 2480
27
5
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:01 น.
149
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
Prainsuksa Klomsakul Utid School
-
1014310324
14010146
310324
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มมหาจุฬา
หมู่ 5 บ้านประตูน้ำพระอินทร์
พยอม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13180
prainsuksaschool2@gmail.com
prainsuksa.ac.th
พยอม
0-3536-1228
-
2500
45
18
type4
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:34:45 น.
150
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพะยอม
WADPAYOM
นางจุฑามณี เมยมงคล
1014310333
14010147
310333
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดพะยอม คลองสอง
พยอม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
wadpayom@hotmail.com
http://www.wpyschool.ac.th
พยอม
0-3570-0872
0-3570-0872
พ.ศ.2477
45
20
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:41:22 น.
151
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชลประทานอนุเคราะห์
CHONPRATAN ANUKROH
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
1014310334
14010148
310334
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มหาจุฬา
หมู่ 5 บ้านประตูน้ำพระอินทร์
พยอม
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
cholpratan@hotmail.com
http://school.obec.go.th/chol/ https://cholpratananukroh.wixsite.com/aya1
พยอม
0-3536-1330
0-3536-1330
18 สิงหาคม 2497
50
15
type3
Y
03 เมษายน 2562 เวลา 10:42:06 น.
152
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบ้านช้าง
watbanchang school
นายสายัณห์ พันธ์ไม้
1014310320
14010149
310320
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านลำตาเสา
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
ลำตาเสา
0-3527-5002
035275002
15 กรกฏาคม 2477
25
10
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 08:31:39 น.
153
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านกะทุ่มลาย
Ban Krathum Lai School
-
1014310321
14010150
310321
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านไดนกยาง
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310321
เทศบาลเมืองตำบลลำตาเสา
0-3527-5309
1 กรกฎาคม 2483
18
7
type1
Y
01 สิงหาคม 2563 เวลา 12:23:33 น.
154
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วังน้อยวิทยาภูมิ
wangnoiwittayapum
นายอำพล โงวรรณ
1014310323
14010151
310323
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียบวังคชสาร
หมู่ 4 บ้านนราวัลย์
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
mai9040@gmail.com
wangnoiwit.ac.th/
ลำตาเสา
0-3527-1290
035271118
25/12/2476
30
2
type3
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:28:29 น.
155
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
JAROONKIMLEEKITJATRONANUSORN
นายบุญเลิศ เพชรมณี
1014310313
14010152
310313
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มวังคชสาร
หมู่ 1 บ้านวัดตาดง
ลำตาเสา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
www.Thai-School.nec/Jaroon
ลำตาเสา
0-3579-9218
0-3579-9218
13/07/2447
35
8
type2
Y
13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:47 น.
156
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดลาดทราย
Watladsai
นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
1014310327
14010153
310327
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลาดทราย
ลำไทร
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
ladsai_sch@msn.com
-
ลำไทร
035271935
035 - 271935
9 ต.ค. 2477
35
7
type2
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:25:30 น.
157
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดกุฎีประสิทธิ์
Watkudeeprasit
นางมณฑา รักธรรม
1014310328
14010154
310328
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านหัวคลอง
ลำไทร
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
www.kudeprasit.com
ลำไทร
0-3574-4934, 0-
11/07/2477
30
14
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:15:15 น.
158
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
Lampraya
ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน ช่างสาน
1014310329
14010155
310329
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านคลองแปด
วังจุฬา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
Watlampraya.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310329
วังจุฬา
035802010
20 สิงหาคม 2477
25
8
type2
Y
20 เมษายน 2564 เวลา 15:09:21 น.
159
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสว่างอารมณ์
Watsawang School
นายประจบ จันทะเวช
1014310330
14010156
310330
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านวังจุฬา
วังจุฬา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
watsawang2555@gmail.com
www.watsawang.ac.th
วังจุฬา
035802038
035802038
-
33
10
type3
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:05:30 น.
160
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
watmonthonprasit
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจวรรณ ภู่ด้าย
1014310331
14010157
310331
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้าน-
วังน้อย
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
-
data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1014310331
วังน้อย
0-3527-2405
-
5 พฤศจิกายน 2481
25
5
type2
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 10:21:02 น.
161
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สิทธิพยากรณ์
Sittipayagorn
นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข
1014310332
14010158
310332
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลองสี่
วังน้อย
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
www.sittipayagron.com
วังน้อย
0-3575-0079
035750079
01/05/2483
38
8
type2
Y
23 มกราคม 2563 เวลา 16:01:08 น.
162
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
คอตันคลอง 27
kotunklong27
นายวสันต์ แคดี
1014310311
14010159
310311
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลอง 27
สนับทึบ
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
kotunklong27_school@outlook.co.th
www.thai-school.net/kotunklong27
สนับทึบ
-
-
1 มิถุนายน พ.ศ.2485
45
13
type2
Y
25 มีนาคม 2564 เวลา 09:29:35 น.
163
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านลำแดง
banlumdaeng
นางชุลี รุ่งพานิช
1014310312
14010160
310312
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านลำแดง
หันตะเภา
วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
13170
หันตะเภา
035-799104
29 มิถุนายน 2482
35
14
type2
Y
05 มิถุนายน 2560 เวลา 10:06:57 น.
164
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสะแก
WAT SAKAE
นายทรงวุฒิ แก้วเรียน
1014310392
14010161
310392
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านสะแก
ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
sakae2502@gmail.com
อบต.ข้าวเม่า
0-3577-0154
035770154
1 พฤษภาคม 2466
12
5.1
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:48:39 น.
165
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโตนด
Wattanod
นางสาวระเบียบ เขียวไสว
1014310393
14010162
310393
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวชิรปราการ
หมู่ 10 บ้านวัดโตนด
ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
subwan33@gmail.com
http://soc-ay1.aru.ac.th/14104337/
ข้าวเม่า
0-3534-5503,0-3
31 ตุลาคม พ.ศ. 2477
9
6
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:16 น.
166
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านเป็ด
BAN PED
นายดิเรก ดาวเรือง
1014310394
14010163
310394
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านหนองคัดค้าว
ข้าวเม่า
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
banped.2484@gmail.com
ข้าวเม่า
0856154997
2484
25
10
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:42:11 น.
167
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดคานหาม
khanham
-
1014310397
14010164
310397
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านคานหาม
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
www.watkhanham.ac.th
คานหาม
0-3588-0157
0-3588-0157
12 กันยายน 2469
15
12
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 18:54:17 น.
168
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโคกมะยม
wat Khokmayom
นายเสริมพงศ์ เมืองมั่น
1014310389
14010165
310389
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกมะยม
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Cokmayomuthai@yahoo.co.th
คานหาม
035-800741
035-800741
25 เมษายน 2467
15
5
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 10:38:37 น.
169
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เชาวน์วัศ
chaowat
นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
1014310390
14010166
310390
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองไม้ซุง
คานหาม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
choewatschool @ hunsa.c
chaoewat school.
คานหาม
035800580
035800580
2519
16
10
type2
Y
21 สิงหาคม 2563 เวลา 09:57:05 น.
170
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
watkasang school
นางพรรัตน์ เวียงพลออม
1014310398
14010167
310398
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านชุมชนวัดกะสังข์
ธนู
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13000
ิboonma_1557@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php?Username=watkasang
ธนู
0818521557
16 สิงหาคม 2464
15
10
type1
Y
24 กันยายน 2563 เวลา 13:53:11 น.
171
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
WATKUNTIP SCHOOL
นายเสนีย์ สรรเสริญ
1014310395
14010168
310395
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้าน
ธนู
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
senee99@gmail.com
-
ธนู
0-3535-6244
-
3 พฤษภาคม 2466
14
2
type1
Y
30 สิงหาคม 2563 เวลา 11:21:24 น.
172
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านช้าง
banchang school
นางสาวเปรมยุดา สุดจำ
1014310391
14010169
310391
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านขวิดใต้
บ้านช้าง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
บ้านช้าง
0-3575-0917
20 กรกฎาคม 2483
22
7
type2
Y
16 เมษายน 2563 เวลา 20:34:24 น.
173
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบ้านหีบ
Watbanheep
นายอุทัย มะลิใจ
1014310379
14010170
310379
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านหีบ
บ้านหีบ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
omangporbee@gmail.com
school.obec.go.th
บ้านหีบ
0882350746
-
1 พ.ค. 2468
35
5
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 17:52:44 น.
174
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดนางชี
watnangchee
นางศศวัน ชินนาทศิริกุล
1014310380
14010171
310380
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ อย.1
หมู่ 9 บ้านปากร่อง
บ้านหีบ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
บ้านหีบ
035951026
1 พฤษภาคม 2467
25
8
type1
Y
01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:56:59 น.
175
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดไทรงาม
watsaingam
นายกึกก้อง บุญจันทร์
1014310381
14010172
310381
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มนพรัตน์
หมู่ 4 บ้านบ้านระบาง
บ้านหีบ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
บ้านหีบ
0-3577-0555
0-3577-0555
7/7/2481
24
3
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:57 น.
176
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดพรานนก
watphrannok
-
1014310372
14010173
310372
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
มิตรภาพ
หมู่ 2 บ้านบ้านพรานนก
โพสาวหาญ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
phrannok2481@gmail.com
โพสาวหาญ
0-3573-6351
035772061
21072481
40
15
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:33 น.
177
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโพธิ์สาวหาญ
WATPHOSAOHAN
นายประสิทธิชัย จับฟั่น
1014310374
14010175
310374
อนุบาล-ประถมศึกษา
มิตรภาพ
หมู่ 3 บ้านโพสาวหาญ
โพสาวหาญ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
phosaohan@gmail.com
โพสาวหาญ
0840820293
-
8 พฤษภาคม 2501
49
16
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 06:57:19 น.
178
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโคกโพธิ์
WATKHOKPHO
-
1014310375
14010176
310375
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านโคกโพธิ์
โพสาวหาญ
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Watkhokphoschool@gmail.com
-
โพสาวหาญ
035-902497
-
21 กรกฎาคม 2477
44.8
20
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:27:08 น.
179
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดดอนพุดซา
Watdonputsar
นางสาวสุนิสา คงสุวรรณ
1014310376
14010178
310376
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านดอนพุดซา
สามบัณฑิต
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
donputsar@aya1.go.th
สามบัณฑิต
0-3595-1031
0-3595-1031
04 พฤษภาคม 2483
30
12
type2
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 09:25:38 น.
180
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดกุ่มแต้
watkumtae
-
1014310377
14010179
310377
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านกุ่มแต้
สามบัณฑิต
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310377
สามบัณฑิต
035-902498
13 กุ่มภาพันธ์ 2510
40
15
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:54:26 น.
181
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
watuthai school
นายมานพ ทับเงิน
1014310382
14010180
310382
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านละมุ
เสนา
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
watuthai01@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1014310382
เสนา
035773070
0-3577-3069
2464
30
7
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:12:34 น.
182
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านข่อยโทน
Bankoiton
นายศุภฤกษ์ จันทร์วิฐี
1014310383
14010181
310383
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นพรัตน์
หมู่ 4 บ้านบ้านข่อยโทน
เสนา
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
khoitone@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310383
เสนา
083-0950491
-
2483
23.4
6.5
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 18:15:50 น.
183
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
watnongnamsom school
นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์
1014310384
14010182
310384
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองน้ำส้ม
หนองน้ำส้ม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
watnongnamsomschool@gmail.com
www.facebook.com/watnongnamsomschool/
อบต.หนองน้ำส้ม
035-355408
-
28 เมษายน 2467
26
16
type1
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 10:05:56 น.
184
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
บ้านคู้คด
Bankukot
นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพ
1014310378
14010183
310378
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านขนอน
หนองน้ำส้ม
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
bankukot@gmail.com
www.bankukot.ac.th
หนองน้ำส้ม
9 มิถุนายน 2483
25
10
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:34:36 น.
185
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดหนองไม้ซุง
Watnongmaisung
นายสมทรง อนุภาพ
1014310370
14010184
310370
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 1 บ้านหนองไม้ซุง
หนองไม้ซุง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
jinda_za@hotmail.com
-
หนองไม้ซุง
035771033
035771033
8 กรกฎาคม 2482
40
20
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:38:28 น.
186
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
Watsanamtong school
นางสาวกรณิศ สุวรรณไตรย์
1014310371
14010185
310371
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสนามทอง
หนองไม้ซุง
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Sanamthong118800@gmail.com
หนองไม้ซุง
035-352-411
035-352-241
พ.ศ. 2482
32
15
type1
Y
05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:45:07 น.
187
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
Khokchang school
นายวีรพรรณ์ บุษราคำ
1014310386
14010186
310386
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสามง่าม
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
Chokchang072@gmail.com
อุทัย
0-3535-6243
035356243
1 /5/2466
12
0.5
type2
Y
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:06:25 น.
188
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดจำปา
Watchampa
นางสุรชา เขาแก้ว
1014310387
14010187
310387
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านบ้านชายสิงห์
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
watchampa523@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310387
อุทัย
035-356044
035-356044
2497
17
2.6
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 23:18:21 น.
189
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโตนดเตี้ย
Wattanodtia
นายเจต เจริญสุข
1014310388
14010188
310388
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโตนดเตี้ย
อุทัย
อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
13210
tanotiaschool@hotmail.com
อุทัย
0-3571-1657
0-3571-1657
28 ตุลาคม 2477
20
5
type2
Y
23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37:36 น.
190
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
Wattabong school
นายชัยพร บัวผัน
1014310271
14010189
310271
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกะทุ่ม
กะทุ่ม
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
jija.smile12@gmail.com
กะทุ่ม
0817956660
1/08/2478
25
3
type1
Y
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:18:46 น.
191
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
watbostanukoonsangkakit
นางสาวสมเจตน์ เรืองฉาย
1014310274
14010191
310274
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพฐ.
หมู่ 2 บ้านปากคลองช้าง
เจ้าปลุก
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
watbote.wba@gmail.com
www.wba.ac.th
เทศบาลตำบลโรงช้าง
0-35776419
0-35776419
พ.ศ.2480
32
10
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:40 น.
192
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
WATCHAOPLUK
นางสาวรุ้งทิพย์ ผดุงโภชน์
1014310282
14010192
310282
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเจ้าปลุก
เจ้าปลุก
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
watchaopluk_2477s@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310282
เจ้าปลุก
035-769580
01/12/2477
28
ุ6
type1
Y
05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:42:42 น.
193
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
Watthatooraetbunyongwitthaya
นางณัทธมณกาญจน์ บุญลาภสุขสกุล
1014310278
14010193
310278
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านท่าตอ
ท่าตอ
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
ท่าตอ
0945416932
1 กรกฎาคม 2477
32
7
type2
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:29:27 น.
194
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
watbangsagob
นางสาวจินตนา จุงใจ
1014310273
14010196
310273
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบางนา
บางนา
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
www.bangsangob.com
บางนา
0-3539-0667,0-3
พ.ศ.2472
40
11
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 00:58:46 น.
195
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
suwanjadeeleabooyaanusorn
นายชูชาติ สมตัว
1014310277
14010197
310277
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านขวาง
บ้านขวาง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
บ้านขวาง
035-902668
14 กุมภาพันธ์ 2475
1
7
type1
Y
07 มกราคม 2564 เวลา 12:18:37 น.
196
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
poprasit(
นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
1014310281
14010199
310281
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านโพธิ์
บ้านนา
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
poprasit.s@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310281
บ้านนา
035769269
035768048
18 มิถุนายน 2481
1
12
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:49:24 น.
197
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชุมชนวัดสุเมธ
Chumchonwatsumet
นายทวีศักดิ์ จำปาทอง
1014310269
14010201
310269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านใหม่
บ้านใหม่
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
Chumchonwatsumet @gmail.com
-
บ้านใหม่
0-35337087
-
2482
25
5
type2
Y
17 ตุลาคม 2563 เวลา 15:45:39 น.
198
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
watulom(wisutanuson) school
นางอ้อมขวัญ เป็ดทอง
1014310268
14010203
310268
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้าน3มหาราช
มหาราช
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
watulomschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310268
มหาราช
0844650011
-
พ.ศ.2472
22
1.5
type1
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:43:18 น.
199
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโพธิ์
WATPHO
-
1014310275
14010204
310275
อนุบาล-ประถมศึกษา
มหาราชนครใหญ่
หมู่ 4 บ้านโรงช้าง
โรงช้าง
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
jumsomarom@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310275
เทศบาลโรงช้าง
0-3590-2479
-
7 สิงหาคา 2477
45
12
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:40 น.
200
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
Wat Pakklong Primary School
นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืน
1014310266
14010205
310266
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหัวไผ่
หัวไผ่
มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
13150
www.facebook.com/watpakklong
เทศบาลตำบลมหาราช
0-3538-9156
0-3538-9156
2472
20
0.5
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:24:46 น.
201
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดนครโปรดสัตว์
Watnakhonprodsut
-
1014310219
14010206
310219
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองน้อย
คลองน้อย
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
nakhonpodsat@hotmail.com
www.facebook.com/sompon.tabsingkhla.3
035768609
035768609
1 พฤศจิกายน 2481
55
7
type1
Y
07 ธันวาคม 2563 เวลา 14:37:06 น.
202
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดไก่เตี้ย
Kaitia School
-
1014310220
14010207
310220
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท้องลาด
คลองน้อย
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
direk2496@gmail.com
-
คลองน้อย
0-3538-6498,0-3
035386498
17/04/2477
55
5
type1
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 11:31:35 น.
203
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดโบสถ์
watbot
นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬ
1014310218
14010208
310218
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านแพรก
บ้านแพรก
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
watbot12345@mail.com
บ้านแพรก
0-3538-6114
0-3538-6114
2485
50
1
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 08:49:24 น.
204
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
วัดท้าวอู่ทอง
Wattouwouthong school
นางสาวสุดายงค์ พุฒจันทร์
1014310217
14010210
310217
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านใหม่
บ้านใหม่
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
-
Wat Wot@hotmail.go.th
สำพะเนียง
0-3538-6122, 0-
-
10 มิถุนายน 2472
40
1.8
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:04:01 น.
205
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โพธิ์ราษฎร์บำรุง
PRORACHBUMRUNG
-
1014310221
14010211
310221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านสองห้อง
สองห้อง
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
prbr_school@yahoo.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310221
ตำบลคลองน้อย
0-3576-9058
035769058
4 พ.ค.2482
40
13
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:02:07 น.
206
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
Wat SamPhaniang Community School
นายณรงค์ เรืองเกษม
1014310214
14010212
310214
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสำพะเนียง
สำพะเนียง
บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
13240
samphaniang_2477@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310214
สำพะเนียง
0892100522
20 พฤษภาคม 2477
36
2.9
type1
Y
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:58:35 น.
207
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดกระแชง
WATKRACHANG SCHOOL
นางสาวจินตนา โกสโลดม
1014310104
14020002
310104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้าน
กระแชง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
krachang55@gmail.com
กระแชง
0868893786
0
17 เมษายน 2471
14
10
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:26:46 น.
208
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดอนุกุญชราราม
Watanukulchararam
-
1014310105
14020005
310105
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านช้างน้อย
ช้างน้อย
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
watanukulchararam.school@gmail.com
อบต.กระแชง
0826272285
-
20 มิถุนายน 2466
18
6
type1
Y
13 มกราคม 2563 เวลา 11:09:04 น.
209
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดศิริสุขาราม
Watsirisukaram School
นางสาวกาญจนา จันทร์ประเสริฐ
1014310097
14020006
310097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโรงหลวง
ช่างเหล็ก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
watsiri49@hotmail.com
www.sirisuka-aya2.eu.gg/
อบต.บางยี่โท
0-3573-6442
6 กรกฎาคม 2506
13
8
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:47:48 น.
210
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
watchangleks
นางสาวอัจจิมา อรุณรัตน์
1014310098
14020007
310098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านช่างเหล็ก
ช่างเหล็ก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
watchangleks@gmail.com
www.watchangleks.aya2.net
ช่างเหล็ก
0817802366
-
10
7
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:06:11 น.
211
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
Thairathwitthaya2 (Watchangyai)
ว่าที่ร้อยตรีไกรสร แก้วแสงเอก
1014310118
14020008
310118
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านช้างใหญ่
ช้างใหญ่
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13290
thairathwitthaya2@gmail.com
https://www.facebook.com/thairath2changyai
เทศบาลตำบลราชคราม
0-3536-6013
0-3506-6123
1 ธันวาคม 2478
40
30
type2
Y
15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:24:41 น.
212
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
บ้านเชียงรากน้อย
Banchiangraknoi School
นางพจนี ศรียานนท์
1014310120
14020009
310120
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 3 บ้านบ้านเชียงรากน้อย
เชียงรากน้อย
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13290
อบต.โพแตง
035372615
16 เมษายน 2483
45
15
type2
Y
02 สิงหาคม 2560 เวลา 04:30:45 น.
213
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ศรีบางไทร
Sribangsai School
นายวิจิตร แสงเปี่ยม
1014310109
14020010
310109
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 4 บ้าน-
บางไทร
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
sribangsai@gmail.com
เทศบาลตำบลบางไทร
0-3537-1246
0-3537-1246
2475
20
0.5
type2
Y
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:19:27 น.
214
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
Thairathwittaya 3
นางสาวนฤมล แจ้งกิจ
1014310110
14020011
310110
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบางไทร
บางไทร
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
เทศบาลตำบลบางไทร
0-3578-2877
24/06/2483
20
5
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 10:50:38 น.
215
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสง่างาม
Watsangangam School
นายศรชัย คุ้มแว่น
1014310116
14020013
310116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบางพลี
บางพลี
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
s.watsangangam@gmail.com
เทศบาลตำบลบางไทร
0-3578-7046
0-3578-7046
30 ธันวาคม 2476
20
5
type1
Y
14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:23:06 น.
216
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
Banbangplee School
-
1014310114
14020014
310114
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 2 บ้านบางพลี
บางพลี
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
bangplee@yahoo.co.th
www.geocities.com/banba
เทศบาลตำบลบางพลี
0-3537-1247
2483
20
3
type1
Y
05 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:51:08 น.
217
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สินสังวาลย์อุทิศ
Sinsangwanutid
นายสุวรรณ บู่บาง
1014310096
14020016
310096
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางไทร
หมู่ 3 บ้าน
บางยี่โท
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
-
อบต.บางยี่โท
-
26 มีนาคม 2493
10
12
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:16 น.
218
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
Wat kaew(Prachotwittayaporn)
นายวิวัฒน์ สุขสมศักดิ์
1014310102
14020017
310102
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท้ายวัด
บ้านกลึง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
watkaew.prachot.school@gmail.com
อบต.บ้านกลึง
0-3578-2450
2471
9
13
type1
Y
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:12:10 น.
219
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
Wadsaisopon School
นายภาณุวัฒน์ ถนอมนิ่ม
1014310101
14020018
310101
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้าน-
บ้านเกาะ
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
wadsaisopon@yahoo.com
เทศบาลตำบลบางไทร
มิถุนายน 2466
28
4.5
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 20:37:13 น.
220
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดทางยาว
Watthangyao School
นายธีทัต ปิตตินันท์
1014310121
14020020
310121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางไทร
หมู่ 3 บ้านบ้านม้า
บ้านม้า
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
202.143.155.146/vty/mail.php
อบต.บ้านม้า
0-35750025
-
2472
24
8
type2
Y
04 มกราคม 2560 เวลา 12:52:43 น.
221
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
Watnaksamosorn School
-
1014310112
14020021
310112
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไผ่พระ
ไผ่พระ
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
www.wnss.ac.th
อบต.ไผ่พระ
0-3538-7975
2481
18
10
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 12:29:46 น.
222
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโพธิ์แตงใต้
Wat Photangtai
นางพนารัตน์ ขัดชุ่มแสง
1014310119
14020022
310119
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโพธิ์แตง
โพแตง
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13290
watphotangtaischool@gmail.com
-
อบต.โพแตง
0-3570-4033
-
01/05/2471
40
20
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 14:18:55 น.
223
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
Watthasungthaksinaram School
-
1014310122
14020023
310122
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 6 บ้านท่าซุง
ไม้ตรา
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
เทศบาลตำบลบางไทร
0-3537-1245
5 พฤศจิกายน 2477
25
7
type1
Y
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:03:31 น.
224
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดไม้ตราสมาชิการาม
Watmaitrasmachikaram
นางกันยา เจริญถ้อย
1014310123
14020024
310123
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 7 บ้านไม้ตรา
ไม้ตรา
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
maitra@gmail.com
ไม้ตรา
0-3574-1108
035741108
2476
22
7
type2
Y
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:42:40 น.
225
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดเชิงเลน
Watchoenglen
นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์
1014310124
14020025
310124
ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 4 บ้านราชคราม
ราชคราม
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13290
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลราชคราม
0-3536-6012
035366012
25 พ.ค. 2466
40
15
type2
Y
10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:31:49 น.
226
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโบสถ์สมพรชัย
Watboatsompomchai School
นายประยูร สุขจิตร
1014310125
14020026
310125
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 1 บ้านราชคราม
ราชคราม
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13290
/web/?School_ID=1014310125
เทศบาลตำบลราชคราม
0-3570-4349
0-3570-4349
9 มิถุนายน  พ.ศ.2466
30
15
type2
Y
04 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:29:20 น.
227
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสนามไชย
Wat Sanam Chai School
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศรี
1014310107
14020027
310107
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 6 บ้านสาละโว้
สนามชัย
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
อบต.สนามชัย
0-3537-1009
22
4
type2
Y
02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:05:44 น.
228
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
บางไทร
Bangsai
นายวัฒนชัย นิรพาธ
1014310108
14020028
310108
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางไทร
หมู่ 8 บ้านบ้านพาด
สนามชัย
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
banpadschool@hotmail.com
สนามชัย
0-3520-0595
0-3520-0595
17 พฤษภาคม 2499
20
2
type2
Y
12 กันยายน 2560 เวลา 02:43:31 น.
229
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
Watnatangnai School
นางสาววิไลวรรณ สรรพวัฒน์
1014310095
14020029
310095
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหน้าไม้
หน้าไม้
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
watnatangnai@gmail.com
อบต.บางยี่โท
-
-
10 มิถุนายน 2502
8
17
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 09:08:10 น.
230
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสุนทราราม
Wat Sun Thra Ram School
-
1014310100
14020030
310100
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านใน
ห่อหมก
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
13190
อบต.ห่อหมก
0-3537-1013
035371013
2476
20
5.5
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:35:32 น.
231
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
Watmai School
-
1014310148
14020032
310148
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านในคลอง
กบเจา
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
อบต.กบเจา
0894477245
11/05/2483
15
5
type1
Y
16 มิถุนายน 2563 เวลา 09:41:47 น.
232
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโพธิ์
watpoe School
-
1014310135
14020033
310135
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกบเจา
กบเจา
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
yodnaree1407@gmail.com
อบต.กบเจา
0838418944
1/7/2472
15
5
type1
Y
25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:27:27 น.
233
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
Watintaram
นายธานิน ยืนยืดวงษ์
1014310145
14020034
310145
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านทางช้าง
ทางช้าง
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
mvk.23krt@hotmail.com
อบต.น้ำเต้า
0944282400
0944282400
1 พศจิกายน 2477
12
14
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:49:39 น.
234
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดปราสาททอง
Pasattong school
-
1014310132
14020035
310132
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านกุ่ม
ไทรน้อย
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
14020035@ayutthaya2.go.th
-
เทศบาลตำบลบางบาล
-
-
14 พฤษภาคม 2483
20
7
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:27 น.
235
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบุญกันนาวาส
Watbungannavat
-
1014310130
14020036
310130
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทางหลวง
ไทรน้อย
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
kumron.777@gmail.com
เทศบาลตำบลบางบาล
0923239299
1 กรกฎาคม 2480
35
17
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26:44 น.
236
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดไทรน้อย
Watsainoi School
-
1014310131
14020037
310131
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านมอญ
ไทรน้อย
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
310131watsainoy@gmail.com
เทศบาลตำบลบางบาล
0-3530-7338
30/05/2482
22
5
type1
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:21:51 น.
237
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
Wat Si Kuk School
นางสาวกฤติยาณี แสงสุวรรณ
1014310139
14020038
310139
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางบาล
หมู่ 2 บ้านน้ำวน
น้ำเต้า
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
sikuk.school@gmail.com
อบต.น้ำเต้า
035902453
8
15
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:50 น.
238
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
watnumtao
นางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย
1014310140
14020039
310140
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางบาล
หมู่ 1 บ้านบ้านน้ำเต้า
น้ำเต้า
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
numtao310140@gmail.com
-
อบต.น้ำเต้า
-
-
14 พฤศจิกายน 2477
10
6
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:39 น.
239
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
Watkhok School
-
1014310127
14020041
310127
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางบาล
หมู่ 2 บ้านบ้านบางชะนี
บางชะนี
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
0-3528-6258
3 สิงหาคม 2477
25
12
type1
Y
27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:46:18 น.
240
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโบสถ์
Wat Bot School
-
1014310128
14020042
310128
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางบาล
หมู่ 1 บ้านบ้านกระเดื่อง
บางบาล
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
??????
0-3528-6018
2477
25
8
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:19:42 น.
241
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบางบาล
WATBANGBAN
-
1014310129
14020043
310129
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านบางบาล
บางบาล
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
บางบาล
0875669633
สิงหาคม 2477
15
4
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:03:56 น.
242
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชากรรังสฤษฏ์
prachakornrangsarit
-
1014310147
14020044
310147
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางบาล
หมู่ 2 บ้านบางหลวง
บางหลวง
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
orn91@hotmail.com
-
นำ้เต้า
0-3573-6468
-
24 มิถุนายน 2484
20
10
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:15 น.
243
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
Watkorpai School
นายธีรพงศ์ คงสีแก้ว
1014310150
14020045
310150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบางหลวงโดด
บางหลวงโดด
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
??????
0-3588-4088
23 พฤศจิกายน 2476
30
15
type1
Y
21 มิถุนายน 2563 เวลา 13:18:32 น.
244
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
Wat Ampawa School
-
1014310149
14020046
310149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้าน-
บางหัก
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
-
เทศบาลตำบลบางบาล
0-35882590
-
4 สิงหาคม 2477
13
7
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 11:57:52 น.
245
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
Wat Chulamanee School
นายสันต์ อินชูรัญ
1014310126
14020047
310126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านกุ่ม
บ้านกุ่ม
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
jlschool.aya2@gmail.com
data.bopp-obec.info/
เทศบาลตำบลบางบาล
0-3578-1101
0-3578-1101
1 กรกฎาคม 2472
35
15
type2
Y
19 ธันวาคม 2562 เวลา 06:09:34 น.
246
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดขวิด
Wat Kwid School
นางสาวจิรัชญา ประดับ
1014310142
14020049
310142
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านคลัง
บ้านคลัง
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
watkid310142@gmail.com
อบต.บ้านคลัง
-
-
2477
15
8
type2
Y
02 ตุลาคม 2563 เวลา 14:19:47 น.
247
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
watphrakhao school
นางสาวศิริพร ไชยชมภู
1014310144
14020050
310144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านพระขาว
พระขาว
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
phrakhao.school@gmail.com
www.phrakhao.com
อบต.พระขาว
091-0780791
6 สิงหาคม 2477
10
5
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:36:01 น.
248
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดแจ้ง
watjang
-
1014310136
14020051
310136
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านหัวเกาะ
มหาพราหมณ์
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
watjangschool1@gmail.com
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
0982859359
16/6/2483
15
1
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:31:33 น.
249
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
watmuangwan school
นางรัตนา ทองเนื้อแปด
1014310138
14020053
310138
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านเชือก
มหาพราหมณ์
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
watmuangwan@gmail.com
www.watmuangwan.ac.th
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
0-3530-7847
-
1 พฤษภาคม 2481
21.7
10
type3
Y
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:12:59 น.
250
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
Wattakoo(Mettachanooprakarn)
นางสาวรัชนี ธาระนารถ
1014310146
14020054
310146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดตะกู
วัดตะกู
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
-
น้ำเต้า
17 สิงหาคม 2474
10
15
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:54:50 น.
251
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
watnoggrajab
นายบริรักษ์ เป็ดทอง
1014310133
14020055
310133
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางบาล
หมู่ 3 บ้านหัวสะพานมอญ
วัดยม
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
035307000
1 สิงหาคม 2477
17
3
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:25 น.
252
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดไผ่ล้อม
Watpailom School
นางสาวธัญณิชา ต่างประโคน
1014310134
14020056
310134
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสะพานไทย
สะพานไทย
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
13250
pirompiromschool@gmail.com
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
035307975
3 กรกฎาคม พ.ศ.2472
19
3
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 17:02:40 น.
253
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดเชิงท่า
Cherngtha school
-
1014310191
14020057
310191
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 3 บ้านเกาะเกิด
เกาะเกิด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
เกาะเกิด
097 0267511
-
15 พฤษภาคม 2467
45
12
type1
Y
12 ธันวาคม 2561 เวลา 15:35:29 น.
254
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
Wattumlaythaiphrodsat School
-
1014310196
14020058
310196
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 2 บ้านทำเลไทย
ขนอนหลวง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
อบต.ขนอนหลวง
0-3535-0580
พ.ศ.2468
40
10
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 16:54:00 น.
255
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ราษฎร์นิรมิตร
Ratniramit
นายนภดล จันนุ่ม
1014310200
14020061
310200
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 4 บ้านคุ้งลาน
คุ้งลาน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
คุ้งลาน
0-3523-6221
236221
7/6/2466
35
21.2
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:46 น.
256
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เชียงรากน้อย
Chiengraknoi
นายโชค ปุยอ๊อต
1014310208
14020062
310208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านหัวคลอง1
เชียงรากน้อย
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13180
chiengraknoischools@gmail.com
www.chiengraknoischool.ac.th/
เชียงรากน้อย
035745921
035745922
พ.ศ.2534
48
9.2
type3
Y
03 เมษายน 2563 เวลา 14:50:43 น.
257
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดธรรมนาวา
wattamnava
นายพรรคทวี จรีรัตน์
1014310209
14020063
310209
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 12 บ้านคลองเชียงราก
เชียงรากน้อย
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13180
tamnava.school@gmail.com
www.tamnava.aya2.net
เชียงรากน้อย
0-3570-0088
0-3570-0088
พ.ศ.2477
50
15
type2
Y
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:29:26 น.
258
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดเปรมปรีชา
Watpramprechar School
นายสมหวัง สมบูรณ์
1014310210
14020064
310210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 4 บ้านบ้านคลองเปรม
เชียงรากน้อย
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13180
035-274-666
7 พฤษภาคม 2482
50
10
type1
Y
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:17:17 น.
259
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดตลาด (อุดมวิทยา)
Wattalard(Udomwitthaya)
นางสาวกาญจนา ดวงอาทิตย์
1014310183
14020065
310183
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 5 บ้านตลาดเกรียบ
ตลาดเกรียบ
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
wattlard@gmail.com
www.wattalard.ac.th
??????????
0-3526-4007
0-3526-4007
30052467
35
30
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:44:45 น.
260
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ราษฎร์บํารุง
Ratbumrung School
นายศรายุทธ ภาคาแพทย์
1014310201
14020066
310201
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 1 บ้านตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
อบต.ตลิ่งชัน
0-3570-7083
0-3570-7083
12 พฤษภาคม 2484
25
15
type2
Y
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:45:07 น.
261
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
Watrat Sattha Tham School
นางฐิติรัตน์ วงศ์วาสน์
1014310211
14020067
310211
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านคลองพุทรา
บางกระสั้น
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
schoolwatratsatthatham@gmail.com
บางกระสั้น
035269809
035269809
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2478
46.6
8
type2
Y
27 เมษายน 2563 เวลา 11:05:28 น.
262
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
Banbangkrasun
นายณัฐพล ณรงค์เดชา
1014310212
14020068
310212
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางกระสั้น
บางกระสั้น
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310212
เทศบาลตำบลบางกระสั้น
035-269612
035269611
2484
30
3
type2
Y
24 ตุลาคม 2563 เวลา 13:28:32 น.
263
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบางเคียน
Bangkain school
นางนฤมล ภักดี
1014310213
14020069
310213
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบางเคียน
บางกระสั้น
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
-
http://obec.go.th.watb
บางกระสั้น
0-35704-539
0-35704-539
2478
50
25
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 20:49:33 น.
264
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบ้านกลิ้ง
watbankling school
ว่าที่ร้อยตรีเด่นพงษ์ ใจกล้า
1014310184
14020070
310184
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านกลิ้ง
บางประแดง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
bankling.sc@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง
15 สิงหาคม 2495
35
15
type1
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:08:24 น.
265
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
watsripo School
นางสุดาทิพย์ สิริบุตรวงศ์
1014310186
14020072
310186
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 9 บ้านทุ่งศรีโพธิ์
บางประแดง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
อบต.บางประแดง
0-3575-0039
24 มีนาคม 2485
30
20
type1
Y
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:48:30 น.
266
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดขนอนบ้านกรด
watkhanonbankrod
-
1014310202
14020073
310202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 11 บ้านบ้านกรด
บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
watkhanon.sch@gmail.com
-
035-706661
035-706661
8 สิงหาคม 2495
35
25
type2
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:31:03 น.
267
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสุทธิรุจิราราม
watsuttirujiraram
นายสหชัญก์ฐ วันทอง
1014310203
14020074
310203
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 4 บ้านสามขาตะวันตก
บ้านกรด
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
บ้านกรด
035707481
035707481
2477
37
20
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:44 น.
268
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เจ้าฟ้าสร้าง
jaofasang
นายไพศาล ราตรี
1014310189
14020075
310189
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 1 บ้านบ้านแป้ง
บ้านแป้ง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
www.jaofasang.net
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
0-3526-4503
24 มิถุนายน 2466
35
5
type2
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:14:52 น.
269
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
Banplubschool
นางสาวปทุม มหาปราบ
1014310190
14020076
310190
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 5 บ้านบ้านพลับ
บ้านพลับ
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
htpp://scool.obec.go.th
อบต.บ้านพลับ
097 026 7511
2475
30
10
type2
Y
30 มีนาคม 2562 เวลา 21:08:56 น.
270
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโพธิ์
watpho
นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์
1014310195
14020077
310195
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 3 บ้านบ้านโพ
บ้านโพ
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
watpho.school95@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
0863825754
พ.ศ.๒๔๖๗
40
8
type2
Y
06 ธันวาคม 2561 เวลา 11:16:54 น.
271
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ปราสาททองวิทยา
prasartthongwittaya
นายสมบูรณ์ ภู่ระหงษ์
1014310194
14020078
310194
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านเลน
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
prasartthong_s@hotmail.
prasatthong.com
บ้านเลน
0-3526-1123
035-221243
2 สิงหาคม 2495
21.6
0.96
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:13:30 น.
272
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดชุมพลนิกายาราม
Watchumpolnikayaram school
ดร.พิมพ์นารา เสาวนิตย์
1014310192
14020079
310192
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้าน
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
watchumponschool@gmail.com
wcp.ac.th
บางปะอิน
035262237
035262237
11 สิงหาคม พ.ศ. 2482
40
3
type3
Y
02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:43:31 น.
273
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ชุมชนวัดกำแพง
Chumchanwatgumpang
นายณัฐปพัฒน์ ธิรามนตร์
1014310193
14020080
310193
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางโหง-วัดน้อย
บ้านเลน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
chumchonwatkhampeang@gmail.com
เทศบาลตำบลบ้านเลน
0-3526-1124
0-3526-1124
24 มิถุนายน 2464
50
2
type2
Y
18 มีนาคม 2564 เวลา 14:28:13 น.
274
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบ้านสร้าง
watbansang school
นายจิรเดช หาธะนี
1014310197
14020081
310197
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 7 บ้านแกรนด์วิลเลจ
บ้านสร้าง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13170
watbansang2012@hotmail.co.th
watbansang.com
บ้านสร้าง
0-3523-0321
0-3523-0321
2467
40
35
type3
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:54 น.
275
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดทำใหม่
wattummai
นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์
1014310198
14020082
310198
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 8 บ้านบ้านตาป้อม
บ้านสร้าง
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13170
Wattummai2560@gmail.com
wattummaiayatthaya2.net
บ้านสร้าง
0-3533-0426
1 พฤษภาคม 2482
35
25
type1
Y
11 เมษายน 2562 เวลา 06:59:21 น.
276
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
watbanwa school
นางวัชราพรรณ นามโคตร
1014310204
14020083
310204
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 2 บ้านบ้านหว้า
บ้านหว้า
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
อบต.บ้านหว้า
0-3535-0398
0-3535-0398
21 พฤษภาคม 2468
40
10
type2
Y
02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:15:25 น.
277
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดลาดระโหง
watladrahong
-
1014310188
14020085
310188
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 5 บ้านลาดระโหง
วัดยม
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
อบต.วัดยม
0-3575-0043
35
15
type1
Y
06 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:16:48 น.
278
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดยม
watyom
นายยุทธพิชัย เขาแก้ว
1014310187
14020086
310187
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 1 บ้านวัดยม
วัดยม
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
watyom_school@hotmail.com
school-obec.go.th/watyo
วัดยม
0-3526-4009
2467
27
12
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:49:30 น.
279
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสามเรือน
watsamruan
นางสาวภัทรา นพคุณ
1014310199
14020087
310199
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางปะอิน
หมู่ 1 บ้านสามเรือน
สามเรือน
บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
13160
watsamruan@hotmail.com
สามเรือน
0-35707239
5 พฤษภาคม 2468
35
25
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:50 น.
280
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร)
Wat Ruechai (Ruechaisuksakarn)
นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์
1014310235
14020088
310235
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านฤาไชย
กุฎี
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
กุฎี
2471
18
6
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 11:17:44 น.
281
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
Watkokthong
-
1014310236
14020089
310236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านปากคลองกุฎี
กุฎี
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
-
-
อบต.กุฎี
0-3539-7114
-
1/7/2467
12
7
type1
Y
20 มีนาคม 2564 เวลา 20:06:55 น.
282
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
watdonlanschool
นางศิริรัตน์ ปรีชา
1014310224
14020091
310224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอผักไห่
หมู่ 2 บ้านบ้านดอนลาน
ดอนลาน
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13280
donlan_montri@hotmail.com
watdonlanschool.aya2.net
ดอนลาน
0-3525-5068
0-3579-5045
พ.ศ.2461
33
13
type2
Y
30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:06:35 น.
283
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดตาลานเหนือ
WATTALANNUA
นายเฉลียว จิตต์ชุ่ม
1014310226
14020092
310226
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 4 บ้านตาลาน
ตาลาน
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
เทศบาลเมืองผักไห่
0-3539-1431
6 มิถุนายน 2446
20
3
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:00 น.
284
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดท่าดินแดง
Wadtadindang School
นางสาวอังศุธร การสมเนตร์
1014310241
14020093
310241
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านช่องลม
ท่าดินแดง
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
welovemam11@gmail.com
-
ท่าดินแดง
0-3539-7117
-
13
7
type1
Y
15 ธันวาคม 2563 เวลา 19:56:56 น.
285
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
watnakoo
นางมรัชนก บุญภารดี
1014310223
14020094
310223
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 5 บ้านท้ายวัด
นาคู
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13280
watnakooschool.ac.th
นาคู
0-3579 -3080
10 มิถุนายน 2471
35
10
type1
Y
09 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:14:04 น.
286
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบ้านแค
WATBANKAE
นางสาวปราณี ทัดดอกแก้ว
1014310228
14020095
310228
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านแค
บ้านแค
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
ban-kaeschool792657@hotmail.com
www.watbankae.ac.th
อบต.บ้านแค
035792657
035792760
2471
20
10
type2
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40:28 น.
287
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
watyanangthong
นางสาวเรณู ครุฑธาพันธ์
1014310237
14020096
310237
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 6 บ้านบ้านใหญ่
บ้านใหญ่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
สภาตำบลบ้านใหญ่
0-3539-2014
16 กรกฎาคม 2479
17
5
type1
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 19:38:09 น.
288
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
Talantai
-
1014310238
14020097
310238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านใหญ่
บ้านใหญ่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
เทศบาลเมืองผักไห่
0-3539-1513
2482
20
4
type1
Y
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:22:14 น.
289
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
Watratniyom
นางเพ็ญผกา กรวยทอง
1014310239
14020098
310239
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 7 บ้านจราย
ผักไห่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
ลาดน้ำเค็ม
0-35246760
2476
25
5
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:44 น.
290
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
watpo(pakhaiwittayakarn)
นายสมพงษ์ ลาสอน
1014310227
14020099
310227
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านผักไห่
ผักไห่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
เทศบาลเมืองผักไห่
0-3539-1525
พ.ศ. 2460
25
0.20
type2
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 19:33:29 น.
291
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
Wat Lat Chit (Lat Chit Witthayakhan)
นายบุญเชิด ชื่นชม
1014310240
14020100
310240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอผักไห่
หมู่ 6 บ้านลาดชิด
ลาดชิด
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
htth://school.obec.go.t
อบต.ลาดชิด
0-3539-1512
035391512
2468
18
5
type2
Y
30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:38:40 น.
292
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
Watphailom
-
1014310231
14020101
310231
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 4 บ้านลาดน้ำเค็ม
ลาดน้ำเค็ม
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
ลาดน้ำเค็ม
0-3539-1510
2 พ.ย. 2490
25
10
type1
Y
12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:12:34 น.
293
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
Watkongsa School
นางสาวหอมจันทร์ คงชนะ
1014310232
14020102
310232
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 1 บ้านลาดน้ำเค็ม
ลาดน้ำเค็ม
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
ลาดน้ำเค็ม
035793530
2495
35
6
type2
Y
30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:55:01 น.
294
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
lamtakean
นายนิคม กิจเฉลา
1014310225
14020103
310225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอผักไห่
หมู่ 3 บ้านหน้าวัด
ลำตะเคียน
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13280
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน
0-3579-4544
1 ก.ย. 2477
20
13
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:06 น.
295
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
Ladchado School
นายศิริพงษ์ ชูจันทร์
1014310222
14020104
310222
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 3 บ้านลาดชะโด
หนองน้ำใหญ่
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13280
Ladchadoschool@hotmail.com
www.watladchado.aya2.net
เทศบาลลาดชะโด
0-3574-0362
0-3574-0480
20 มิถุนายน 2466
30
10
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:46 น.
296
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
Wat Nakok Wisutthisuksa school
นายนันทวัฒน์ ชูภู่
1014310230
14020105
310230
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอผักไห่
หมู่ 2 บ้านหน้าโคก
หน้าโคก
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
watnakhok.eu5.org
อบต.หน้าโคก
0-3539-1508
3 กรกฎาคม 2467
20
6
type1
Y
23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:36:12 น.
297
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
watbanor School
นางสาวมณฑา มงคลแท้
1014310233
14020106
310233
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านอ้อ
อมฤต
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
13120
เทศบาลผักไห่
0992453953
2477
20
5
type2
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:18:39 น.
298
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รอซีดี
ROWZEEDEE
นางพนิตตา วสุนันต์
1014310297
14020108
310297
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านสุเหร่ารอซีดี
คลองพระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
rawcd@hotmail.com
school.obec.go.th/rawcd
อบต.คลองพระยาบันลือ
0-3578-2315
0-3578-2315
2482
20
6
type2
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 07:43:41 น.
299
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
มาลาอีสงเคราะห์
Mala-e Songklor School
นางรจนา มากเลาะเลย์
1014310298
14020109
310298
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 7 บ้านทดผู้ใหญ่กา
คลองพระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
อบต.คลองพระยาบันลือ
0-3578-2311
0-3578-2311
30
10
type2
Y
27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:51:44 น.
300
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดราษฎร์ปุณณาราม
Watratpunnaram School
-
1014310284
14020110
310284
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหมอนสอง
คลองพระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
radpunnaram.school@gmail.com
www.punnaram.ac.th
คลองพระยาบันลือ
-
2515
27
15
type1
Y
09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:51:00 น.
301
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประสิทธิ์วิทยา
Prasitwithaya
-
1014310286
14020111
310286
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 6 บ้านคลองใหม่
คลองพระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
-
-
คลองพระยาบันลือ
0-3575-0067
-
3 พฤษภาคม 2497
26
14
type1
Y
13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:36:22 น.
302
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สามัคคีวิทยา
Samakkee
-
1014310287
14020112
310287
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 6 บ้านคลองแขยด
คลองพระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
อบต.คลองพระยาบันลือ
-
40
20
type1
Y
08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:54:59 น.
303
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโสภณเจติการาม
Wat sophonjatikaram School
นางสุรัชนา มีใย
1014310293
14020113
310293
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 7 บ้านคู้มักเม่า
คู้สลอด
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
อบต.คู้สลอด
0-35788057
035788057
2460
20
12
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:31:17 น.
304
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
Koosalod 2 (Chomchamwituppratum)
นางสาวสายฝน โตสกุล
1014310294
14020114
310294
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโรงวัว
คู้สลอด
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
kru_rung@yahoo.com
คู้สลอด
0863430326​
-
พ.ศ.2516
25
15
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 13:59:27 น.
305
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
Watchatthong School
ว่าที่ ร.ต.พงศ์ประภา วสุวัต
1014310291
14020115
310291
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านคูตาฉัตร
พระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
-
-
อบต.พระยาบันลือ
-
-
2478
23
13.7
type1
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:05:54 น.
306
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
Sorndee school
นางนิภาพร จำปางาม
1014310292
14020116
310292
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสองห้อง
พระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
sorndee_2553@hotmail.com
ayutha.2/sorndee.net
พระยาบันลือ
035750024
-
19 พฤษภาคม 2519
28
13
type2
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00:33 น.
307
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
Watbanluerthum School
นางพนิตตา วสุนันต์
1014310288
14020117
310288
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนตาช้าง
พระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
Bunluetham310288@gmail.com
-
อบต.พระยาบันลือ
-
-
1 กรกฎาคม 2505
25
12
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 16:15:12 น.
308
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
Rungwittayapachaupathump
-
1014310289
14020118
310289
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 2 บ้านปากคูตาฉัตร
พระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
rungwittayapachaupatham
อบต.พระยาบันลือ
0-3575-0069
2505
35
20
type2
Y
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:08:54 น.
309
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
Lat Bua Luang (nimnualutid)
นายประยูร ยศพงศ์
1014310290
14020119
310290
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านดอนตาช้าง
พระยาบันลือ
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
ืnimnual.119@gmail.com
อบต.พระยาบันลือ
0-35951831
-
2472
26
15
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:47:03 น.
310
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
Watinta-aree School
นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์
1014310295
14020120
310295
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 5 บ้านรางหอยขม
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
watinthaarischool.com/
อบต.ลาดบัวหลวง
0859997629
0886323884
พ.ศ.2482
30
5
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:57:32 น.
311
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
Watyasai School
นายกฤษฎา ประเสริฐศรี
1014310296
14020121
310296
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 8 บ้านหัวแมลงวัน
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
อบต.ลาดบัวหลวง
0-35788080
1 กรกฎาคม 2484
20
9
type2
Y
27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:47:55 น.
312
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
นายเรวัฒน์ พรหมสะโร
1014310300
14020122
310300
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 2 บ้านปากคลองเมฆขลา
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
ลาดบัวหลวง
0-3537-9181
11/11/2498
44
9
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:18 น.
313
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสุทธาวาส
WATSUTTAWAT
นายก้องเกียรติ ขุนแก้ว
1014310301
14020123
310301
อนุบาล-ประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
หมู่ 4 บ้านตะพังโคลน
ลาดบัวหลวง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
ลาดบัวหลวง
0-3537-8311
1 ตุลาคม พ.ศ. 2478
45
5
type1
Y
27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:25:35 น.
314
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
Sahamitsauksa School
นายบุญเติม เจริญ
1014310305
14020124
310305
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 3 บ้านลำรางหนองปลาหมอ
สามเมือง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
เทศบาลตำบลสามเมือง
0-3537-9182
9 กันยายน 2481
30
1.5
type2
Y
04 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:48:59 น.
315
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดตรีพาราสีมาเขต
Wattreeparasrimakate
-
1014310306
14020125
310306
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 5 บ้านบ้านคลองหนึ่ง
สามเมือง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
เทศบาลตำบลสามเมือง
0-3520-0438
5 พฤษภาคม 2482
35
5
type1
Y
05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:15:11 น.
316
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สัตตปทุมบำรุง
Sattapatum Bumrung
นางสาวอ้อย ยั่นทั่ง
1014310307
14020126
310307
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองหล่ม
สามเมือง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
sattapatoom.school@gmail.com
เทศบาลสามเมือง
0-3537-9458
24 กุมภาพันธ์ 2484
30
3
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:26:35 น.
317
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วิทยานนท์
Wittayanon
นางสาวลาวรรณ์ โสภิส
1014310299
14020127
310299
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสามเมือง
สามเมือง
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
Wittayanon56@gmail.com
สามเมือง
01/07/2483
30
5
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:38:38 น.
318
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดราษฎร์บำรุง
Watratbamrung
-
1014310285
14020128
310285
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองปลาดุก
สิงหนาท
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
-
-
อบต.สิงหนาท
-
-
1 พฤษภาคม 2482
29
17
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:33:26 น.
319
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
หงสประภาสประสิทธิ์
Hongsaprapasprasit school
นางสาวสุดา เรืองปราชญ์
1014310283
14020129
310283
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอลาดบัวหลวง
หมู่ 3 บ้าน-
สิงหนาท
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
hongsaschool@gmail.com
-
สิงหนาท
0818033118
-
2479
22
4
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:27 น.
320
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดลาดประทุมคงคาราม
Watlatprathum
นางจิดาภา อัศวพลังชัย
1014310302
14020130
310302
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านตาช้าง
หลักชัย
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
latprathum@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1014310302
หลักชัย
-
-
2477
40
8.2
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:52:18 น.
321
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
Pathumwan
นางเต็มศิริ พานทอง
1014310303
14020131
310303
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปัทมาลัย
หมู่ 5 บ้านบึงแขวนหม้อ
หลักชัย
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
-
-
หลักชัย
035790081
035790081
7พฤษภาคม 2482
40
9
type1
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:16:16 น.
322
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
Watlakchai(prachabunlearrit )
นางอิงสุดา ขลังธรรมเนียม
1014310304
14020132
310304
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านกระทุ่มหลักชัย
หลักชัย
ลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา
13230
lakchai.pracha2559@gmail.com
-
หลักชัย
0-3537-9460
-
1 พฤษภาคม 2497
30
10
type2
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:03:55 น.
323
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดเจ้าเจ็ดใน
นางสาวสุการดา เล่ห์กล
1014310342
14020133
310342
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอเสนา
หมู่ 3 บ้านเจ้าเจ็ด
เจ้าเจ็ด
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
0-3578-6268
2.5
3
type2
Y
02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:06:48 น.
324
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
chaynapattana
-
1014310348
14020135
310348
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 7 บ้านท่าเกวียน
เจ้าเจ็ด
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
อบจ.อยุธยา
0-3525-5169
8
6
type1
Y
02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:06:42 น.
325
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดไชยภูมิ
watchaiyapoom
นายสุพรรณ ประศรี
1014310363
14020137
310363
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านคลองขุด
ชายนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
Watchaiyaphum.2470@gmail.com
www.watchaiyaphoom.aya2.net
ชายนา
0-3578-8676
0-3578-8676
8 ตุลาคม 2470
12
12
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:31:25 น.
326
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดแก้วสุวรรณ
Kaewsuwan
นายรังสิต บุญเปล่ง
1014310364
14020138
310364
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปิ่นแก้ว
ชายนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
watkeawsuwan99@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/news/news_show.php?Type_ID=6&School_ID=1014310364
ชายนา
098-6602149,094-8181792
1 พฤษภาคม 2517
14
14
type1
Y
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:30:07 น.
327
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดปิ่นแก้ว
watpinkaew
นางดวงเดือน กลีบมาลัย
1014310366
14020139
310366
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังตอง
ชายนา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
waewni@yahoo.com
http://school.obec.go.t
ชายนา
0-3525-5165
2481
18
18
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 09:53:06 น.
328
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดจรเข้ไล่
Watjorakheilai
นายประยูร กิจสมุทร
1014310365
14020140
310365
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอเสนา
หมู่ 2 บ้านจรเข้ไล่
ดอนทอง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
jorakheilai.school@gmail.com
www.facebook.com-+
ดอนทอง
035-387927
035387927
12/11/2474
20
21
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:03 น.
329
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
WATBOATSUPAPITAYAKAN
นางมธุรส วสุวัต
1014310356
14020144
310356
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านกระทุ่ม
บ้านกระทุ่ม
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
watboat310356.school@gmail.com
เทศบาลตำบลหัวเวียง
28 พ.ค. 2468
9.2
9
type1
Y
17 ธันวาคม 2563 เวลา 21:03:25 น.
330
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
บ้านแถววิทยาคาร
ฺBanthaeowitthayakarn
นายวีระ ทองลิ่ม
1014310347
14020145
310347
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอเสนา
หมู่ 4 บ้านบ้านแถว
บ้านแถว
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
www.banthaeo_sena@hotmail.
www.banthaeo.ac.th
เจ้าเจ็ด
0-3578-6139
0-3578-6357
1 พฤษภาคม 2501
5
5
type2
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:21:21 น.
331
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
WATBOAT(WONGPANIT)
นายรังสิกุล กล่อมเขียน
1014310357
14020147
310357
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านเลียบ
บ้านแพน
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
watboadvong@ayutthaya2.
บ้านแพน
081-964-9158
21/05/2476
8
6
type1
Y
13 มกราคม 2564 เวลา 12:19:08 น.
332
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
WATPHO(JAMWITTHAYAKARN)
สิบเอกหญิงเมคินี เพชรไพรินทร์
1014020148
14020148
310358
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้าน
บ้านแพน
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
บ้านแพน
099-624-8639
22 พฤษภาคม 2467
7
5
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:11:40 น.
333
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดกลาง
Watklang
นายสิริชัย นนทะศรี
1014310349
14020150
310349
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 11 บ้านรางจรเข้ใต้
บ้านโพธิ์
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
krang.sena@yahoo.co.th
-
บ้านโพธิ์
0-3572-0313
-
พ.ศ.2464
7
8
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:08:20 น.
334
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
Wat Kradongthong(Phiboonprasit)
นางแคทรียาภรณ์ อินทิพย์
1014310350
14020151
310350
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 7 บ้านปลายนาเหนือ
บ้านโพธิ์
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
Wat.kradongtong@gmail.com
http://school.obec.go.t
บ้านโพธิ์
0-3520-1529
201529
2466
1.5
1.8
type2
Y
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:27:56 น.
335
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดรางจระเข้
Watrangjorrakea
นายธวัชชัย ชนาชน
1014310351
14020152
310351
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านจ่าสมาน
บ้านโพธิ์
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1014310351
บ้านโพธิ์
2477
6
6
type1
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:56:57 น.
336
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
CHRUSTWITTHAYAKAN MITAPABTI 57
นางธารทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์
1014310340
14020153
310340
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านหลวง
บ้านหลวง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
Jaratschool2562@gmail.com
บ้านหลวง
0-3525-5162
1 มกราคม พ.ศ.2482
6
6
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:39:16 น.
337
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
จุฬาราษฎร์วิทยา
Chularathwitthaya School
นางเกศรี ไชยเผือก
1014310341
14020154
310341
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 6 บ้านโคกจุฬา
บ้านหลวง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
อบต.บ้านหลวง
0-35750032
18 มิถุนายน 2482
15
15
type1
Y
12 เมษายน 2559 เวลา 09:33:45 น.
338
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดอู่ตะเภา
watutapao
นางสาวชารัตน์ วังกานนท์
1014310367
14020155
310367
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 4 บ้านบ้านอู่ตะเภา
มารวิชัย
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
wat.utapao@gmail.com
-
อบต.มารวิชัย
0-3525-5170
-
9 /04/2478
15
16
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:38 น.
339
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
Wadchaopadsongtri School
นายวิรัช บุญนาค
1014310368
14020156
310368
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเจ้าแปด
มารวิชัย
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
lomwong2532@gmail.com
มารวิชัย
089-8215712
1 พฤษภาคม 2484
15
15
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 16:50:59 น.
340
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
Ladngawitthayakom
นายอนิรุทธ์ คงสมฤกษ์
1014310352
14020157
310352
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 3 บ้านมาบศาลา
ลาดงา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
-
-
อบต.ลาดงา
0-3572-0140
-
พ.ศ.2503
8
8
type1
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:26:17 น.
341
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
นางสาวระวิวรรณ นรานุต
1014310354
14020159
310354
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 4 บ้านบ้านหมู่ตาล
ลาดงา
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
htt://school.obec.go.th
ลาดงา
0-3572-0142
พ.ศ.2483
8
8
type1
Y
21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:31:57 น.
342
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบ้านแพน
Watbanpan
นายเสรี ปาระแก้ว
1014310335
14020161
310335
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 1 บ้านวัดบ้านแพน
สามกอ
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
banpan_zone2@hotmail.com
สามกอ
0-3520-3042
0-3520-1329
1มิถุนายม 2466
0.7
0.6
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:53:33 น.
343
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสามตุ่ม
wat samtum School
นางณัฏฐ์ชุดา ลือจรัสพงษ์
1014310338
14020162
310338
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 4 บ้านสามตุ่ม
สามตุ่ม
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
อบต.สามตุ่ม
0-3525-5166
9
10
type2
Y
02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:06:33 น.
344
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดคู้สลอด
WatCoosalord School
นายสุเทพ อินตรี
1014310339
14020163
310339
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอเสนา
หมู่ 8 บ้านคู้สลอด
สามตุ่ม
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
อบต.สามตุ่ม
0-3525-5059
2470
12
12
type2
Y
30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:45:35 น.
345
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดหัวเวียง
wathuaweang School
-
1014310359
14020164
310359
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้าน-
หัวเวียง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
หัวเวียง
0-3539-6085
0-3539-6085
10
9
type2
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:10:20 น.
346
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
Bangkating school
นายสุนทร รองพล
1014310360
14020165
310360
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 3 บ้านหัวเวียง
หัวเวียง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
sayumpornw@gmail.com
facebook โรงเรียนวัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
เทศบาลตำบลหัวเวียง
0-3539-6113
0-3539-6113
5 พฤษภาคม 2512
5
5
type1
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 12:12:46 น.
347
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบันไดช้าง
bandaichany
-
1014310361
14020166
310361
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอเสนา
หมู่ 7 บ้านบันไดช้าง
หัวเวียง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
-
หัวเวียง
0-3539-6114
2466
12
11
type1
Y
13 ตุลาคม 2558 เวลา 21:34:06 น.
348
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดประดู่โลกเชษฐ์
watpradoolokchet School
นางสาวอัจฉรา ไพรศรี
1014310362
14020167
310362
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านใหญ่
หัวเวียง
เสนา
พระนครศรีอยุธยา
13110
achara_pri@hotmail.co.th
?http://pradoo-sena.ayu
เทศบาลตำบลหัวเวียง
0-3524-6790
19/03/2482
6
5.6
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 14:06:59 น.
349
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดบางซ้ายใน
Bangsai nai School
นายเฉลิมชัย เพชรชาติ
1014310093
14020169
310093
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 3 บ้านหน้าวัด
แก้วฟ้า
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
เทศบาลตำบลบางซ้าย
0-3537-5186
2464
10
3
type2
Y
14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:11:55 น.
350
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โคกตาพรหม
Kogtaprohm School
-
1014310090
14020170
310090
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 10 บ้านโคกตาพรหม
เต่าเล่า
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
kongtaprohm@hotmial.com
อบต.ปลายกลัด
-
2514
17
6
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 22:47:17 น.
351
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ChoomChonBangsainork
นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล
1014310091
14020171
310091
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านเต่าเล่า
เต่าเล่า
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
BangzainorkSchool@hotmail.com
sites.google.com/view/bangsainorkschool/
เทศบาลตำบลบางซ้าย
0-3537-5185
-
13/07/2472
13
2
type2
Y
04 มีนาคม 2564 เวลา 15:42:54 น.
352
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์)
marukkhatayawan
นายพรชัย หมื่นสุข
1014020172
14020172
310078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้าน-
เทพมงคล
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
เทพมงคล
0961694441
1 มิถุนายน 2480
25
15
type2
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:31:26 น.
353
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสุคนธาราม
WATSUKONTHARAM
นายกองเหรียญ แสนช่าง
1014310079
14020173
310079
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 3 บ้านแผงลอย
เทพมงคล
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
sukon_school@hotmail.com
http://obec.go.th/sukon
อบต.เทพมงคล
035791119
035791119
14052482
30
15
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 18:05:22 น.
354
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดเทพมงคล
Watthepmongkol
นางสาวพเยาว์ ฤทธิแพทย์
1014310080
14020174
310080
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 5 บ้านไอ้ทึม
เทพมงคล
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
อบต.เทพมงคล
035902446
26/04/2481
20
10
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 20:25:24 น.
355
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดฤกษ์บุญมี
WatRergboonmee
-
1014310094
14020175
310094
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 4 บ้านไผ่ฝรั่ง
บางซ้าย
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
LergboonmeeSchool@hotmail.com
เทศบาลตำบลบางซ้าย
0-3537-5201
2498
15
4
type1
Y
03 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:01:27 น.
356
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดวังชะโด
Watwongchado School
นายปอร์ลชัย อินทะวัฒน์
1014310082
14020176
310082
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 7 บ้านสาย
บางซ้าย
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
บางซ้าย
0-3573-5667
23 พฤศจิกายน 2477
25
7
type2
Y
03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:43:17 น.
357
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
คอตัน
KOTAN
นายนิรุธ เล็กโสภี
1014310085
14020177
310085
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 5 บ้านคลองตัน
บางซ้าย
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
บางซ้าย
0-3537-5225
2516
16
4
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:02 น.
358
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดเศวตศิลาราม
Watsawet Silarham School
นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ
1014310086
14020178
310086
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านลำวังชัน
ปลายกลัด
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
อบต.ปลายกลัด
035789087
กรกฎาคม 2482
12
4
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 14:20:07 น.
359
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดใหม่ต้านทาน
Wat Mai Tanthan School
-
1014310087
14020179
310087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านลำวังชัน
ปลายกลัด
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
อบต.ปลายกลัด
089-8114256
14 พฤศจิกายน 2475
15
8
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 10:25:00 น.
360
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดสามเพลง
Watsampleng School
นายสามารถ อภิสนธิ์
1014310088
14020180
310088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านสามเพลง
ปลายกลัด
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
samart1481@gmail.com
อบต.ปลายกลัด
081-7051949
21
9
type1
Y
18 ธันวาคม 2563 เวลา 15:07:20 น.
361
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
Wathangloung Shcool
นายสุนทร คำวิสิทธิ์
101431089
14020181
310089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านท่าเกวียน
ปลายกลัด
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
school.obec.go.th/wathangloung
อบต.ปลายกลัด
0-3572-0034
-
2477
16
17
type2
Y
01 ธันวาคม 2563 เวลา 10:47:46 น.
362
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดดอนพัฒนาราม
Watdonphattanaram
นายจิรศักดิ์ สุภารส
1014310081
14020182
310081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองสาหร่าย
วังพัฒนา
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
อบต.วังพัฒนา
035902448
16/04/2481
23
5.8
type1
Y
14 ธันวาคม 2563 เวลา 10:25:22 น.
363
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
Watmainongkod
-
1014310083
14020183
310083
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอบางซ้าย
หมู่ 3 บ้านหนองคต
วังพัฒนา
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
watmainongkod.ac.th
อบต.วังพัฒนา
-
2480
16
5
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:31 น.
364
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
คชเวกวิทยา
Kochchavakwitthaya
นางอุไรลักษณ์ กิจเทวี
1014310084
14020184
310084
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองเฟื่อม
วังพัฒนา
บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
13270
อบต.วังพัฒนา
0843399485
2518
20
8
type1
Y
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30:59 น.