ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. สุพรรณบุรี
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ตลิ่งชันวิทยา
Talingchanwittaya School
นายทักษิณ อารยะจารุ
1072630450
72012001
630450
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตนเรศวร
หมู่ 5 บ้านดอนกระรอก
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
montana042501@gmail.com
www.talingchan.ac.th
ตลิ่งชัน
035-528580
035-528581
20/02/2523
30
18
type2
Y
22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:26 น.
2
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
กรรณสูตศึกษาลัย
kannasootsuksalai
นายราชันย์ ทิพเนตร
1072630447
72012002
630447
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตนเรศวร
หมู่ 4 บ้าน0
รั้วใหญ่
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ks@kannasoot.ac.th
www.kannasoot.ac.th
รั้วใหญ่
0-3552-5629
0-3552-5633
2441
10
5
29 กันยายน 2561 เวลา 11:18:01 น.
3
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สงวนหญิง
sa-nguan ying
นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
1072630448
72012003
630448
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - บ้าน-
ท่าพี่เลี้ยง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
sy@sysp.ac.th
www.sysp.ac.th
สุพรรณบุรี
035-521659
035525568
2472
5
3
type4
Y
29 กันยายน 2561 เวลา 11:26:24 น.
4
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
hansasuchitwittaya2
นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ
1072630460
72012004
630460
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตนเรศวร
หมู่ 4 บ้านมะขามล้ม
มะขามล้ม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
hansa2.2519@gmail.com
www.hansa2.ac.th
มะขามล้ม
0825823116
-
2519
20
12
type2
Y
29 กันยายน 2561 เวลา 12:22:49 น.
5
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สรวงสุทธาวิทยา
suangsutthawitthsya
นายณรงค์ ชูศรีชัย
1072630463
72012005
630463
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
หมู่ 6 บ้านหนองสรวง
ปลายนา
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
suangsuttha9@gmail.com
www.suangsuttha.ac.th
ปลายนา
035-466829
035-466830
30/03/2521
30
13
type2
Y
29 กันยายน 2561 เวลา 11:20:51 น.
6
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
วังหว้าราษฎร์สามัคคี
wangwaratsamakkhi
นายบรรเทา คุ้มฉายา
1072630464
72012006
630464
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านวัดเกาะ
วังหว้า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
wangwa_52@hotmail.com
www.wangwa.ac.th
เทศบาลตำบลวังหว้า
035-455343
035592270
30มีนาคม2527
25
12
type2
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:04:41 น.
7
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
kanchanapisekwittayalai suphanburi
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
1072630451
72012007
630451
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตนเรศวร
หมู่ 109 บ้าน6
ไผ่ขวาง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
kpspstaff@ac.th
kpsp@ac.th
ไผ่ขวาง
035-494715
035494718
27 ก.พ. 2538
5
7
type4
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:00 น.
8
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ศรีประจันต์(เมธีประมุข)
Sriprachan (Methipramuk)
นายพิทยา แก้วทิพย์
1072630462
72012008
630462
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
หมู่ 2 บ้าน
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
methipramuk.school@gmail.com
www.methipramuk.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์
035581970
035581970
18 กุมภาพันธ์ 2500
15
6
type3
Y
11 ตุลาคม 2561 เวลา 15:25:23 น.
9
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)
Bangplamasoongsumarnphadungwit
นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
1072630459
72012009
630459
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตนเรศวร
หมู่ 5 บ้านเลขที่ 304
โคกคราม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
smschool.suphan@gmail.com
www.smschool.ac.th
โคกคราม
528553
2471
15
2
type4
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 07:21:18 น.
10
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สวนแตงวิทยา
Suan Taeng Vittaya
นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
1072630449
72012010
630449
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตนเรศวร
หมู่ 4 บ้านสวนแตง
สวนแตง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
stschool@suantaeng.ac.th
www.suantaeng.ac.th
สวนแตง
035-599200
035-599200
22/03/2520
20
16
type3
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:16:25 น.
11
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ฺBangmaemairatrartrangsarit
นายวีระ ปิ่นเจริญ
1072630461
72012011
630461
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตนเรศวร
หมู่ 3 บ้านบ้านบางแม่หม้าย
บางใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
br.mathayom@gmail.com
www.brschool.ac.th
บางใหญ่
035-473629
035-473629
16 พฤษภาคม 2526
30
15
type2
Y
10 ตุลาคม 2560 เวลา 07:25:52 น.
12
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บ่อสุพรรณวิทยา
Borsuphanwittaya
นายสถาน จงสมจิตต์
1072630469
72022001
630469
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตทวารวดี
หมู่ 5 บ้านบ้านหัวกลับ
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
http://www.borsuphan.ac.th/
บ่อสุพรรณ
035530323
035530323
2523
78
32
type2
Y
10 ตุลาคม 2560 เวลา 07:36:22 น.
13
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สองพี่น้องวิทยา
songphinongwitthaya
-
1072630467
72022002
630467
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านบางตาเถร
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
adminsn@sn.ac.th
www.sn.ac.th
บางตาเถร
035528215
035528214
2 กันยายน 2502
45
21
type3
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:56:43 น.
14
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
อู่ทองศึกษาลัย
Uthongsuksalai
นายธวัช กรุดมณี
1072630476
72022003
630476
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 12 บ้าน1711
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
s150@suphan2 UTSSCHOO
www.school.bed.go.th/ut
อู่ทอง
035551419
035551419
17 พฤษภาคม 2497
30
0.4
type3
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:55:12 น.
15
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สระยายโสมวิทยา
srayaisomwittaya school
นางพรลักษณ์ สุพงศ์
1072630477
72022004
630477
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านสระยายโสม
สระยายโสม
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
srayaisomwittaya@gmail.com
www.srayaisomwittaya.ac.th
สระยายโสม
035559056
035969035
2518
60
15
type2
Y
30 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:54:39 น.
16
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ดอนคาวิทยา
Donkhawittaya
นายคมสัน ธรรมนู
1072630478
72022005
630478
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทวารวดี
หมู่ 17 บ้านดอนคา
ดอนคา
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
ad.donkha@gmail.com
https://www.donkhawittaya.ac.th
ดอนคา
035495559
035495558
2527
40
15
type2
Y
29 กันยายน 2561 เวลา 11:16:39 น.
17
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
Banharnjamsaiwittaya 5
นายนพดล คำเรียง
1072630470
72022006
630470
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทวารวดี
หมู่ 1 บ้านไผ่โรงวัว
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
www.banharn5.ac.th
บางตาเถร
035528308
035528308
18 พฤษภาคม 2529
60
20
type3
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:17 น.
18
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
หนองวัลย์เปรียงวิทยา
nongwanpriengwittaya
นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
1072630471
72022007
630471
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
school@nongwanprieng.ac.th
nongwanpriengwittaya.ac.th
ทุ่งคอก
035-969673
035-969673
2537
55
12
type2
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:35:20 น.
19
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สระกระโจมโสภณพิทยา
Srakrachomsoponpittaya
นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์
1072630466
72022008
630466
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
หมู่ 3 บ้าน26
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
-
www.skps.ac.th
สระกระโจม
035557115
035557146
25 กุมภาพันธ์ 2524
60
13
type2
Y
14 สิงหาคม 2561 เวลา 15:24:07 น.
20
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
banharnjamsaiwittaya school 1
นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
1072630465
72022009
630465
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
www.banhan.labschools.n
อบต.ดอนเจดีย์
35591012
035592040
20 เม.ย.2512
31
2
type4
Y
02 ตุลาคม 2562 เวลา 14:41:08 น.
21
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
อู่ทอง
u-thong
นางสาวพิกุล ้เฉิดฉวีวรรณ
1072630475
72022010
630475
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้าน
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
uthongschool@hotmail.com
u-thong.ac.th
ท้าวอู่ทอง
035551046
035565601
23 มีนาคม 2497
36
1
type4
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:25 น.
22
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บางลี่วิทยา
bangliwitthaya
นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี
1072630468
72022011
630468
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทวารวดี
หมู่ บ้าน
สองพี่น้อง
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
bangliwitthaya@gmail.com
www.bangli.ac.th
สองพี่น้อง
035531051
035531521
พ.ศ. 2499
35
1
type3
Y
03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:33:30 น.
23
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
Banhanjamsaiwittaya3
นางสาวฐิติพร หงษ์โต
1072630457
72032001
630457
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สมาคมผู้ปกครอง
หมู่ 1 บ้านด่านช้าง
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
bjamsai@yahoo.com
www.banhan3.ac.th
ด่านช้าง
035595005
035595623
15 กรกฎาคม 2518
80
1
type4
Y
23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:37:47 น.
24
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บ่อกรุวิทยา
bokruwittaya
นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
1072630454
72032002
630454
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบ่อกรุ
บ่อกรุ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th
www.borkruwittaya.ac.th
บ่อกรุ
035575191
035575191
20 มิถุนายน พ.ศ.2519
80
30
type2
Y
30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:34:22 น.
25
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ทุ่งแฝกพิทยาคม
Thungfaekphitthayakhom School
นางเรณู สรหงษ์
1072630473
72032003
630473
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 11 บ้านบ้านทุ่งแฝก
วังลึก
สามชุก
สุพรรณบุรี
72130
thungfaek_school@tfk.ac.th
www.tfk.ac.th
อบต
035681251
035681251
07062524
60
12
type2
Y
03 เมษายน 2563 เวลา 12:13:25 น.
26
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
thungkleekhockchangwittaya
นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
1072630455
72032004
630455
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พุเตย
หมู่ 7 บ้านบ้านใหม่คันคลอง
โคกช้าง
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
thungkhlikhokchang@hotmail.com
tkwsp.ac.th/
โคกช้าง
036510938
036510938
1 มี.ค. 2522
65
28
type1
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:49 น.
27
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
Banharnjamsaiwittaya 6 School
นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง
1072630474
72032005
630474
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านใหม่ศรีสุพรรณ
หนองสะเดา
สามชุก
สุพรรณบุรี
72130
bj6school@gmail.com
bj6.ac.th
อบต.หนองสะเดา
035-571017
035-571017
28 มีนาคม 2534
42
12
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 20:21:26 น.
28
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
Banharnjamsaiwittaya 7 school
นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
1072630456
72032006
630456
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 4 บ้านนางบวช
นางบวช
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
banharnjamsai7@gmail.com
www.bj7.ac.th/
นางบวช
035433062
035433062
14 มกรารคม 2542
50
6
type1
Y
03 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00:21 น.
29
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
หนองหญ้าไซวิทยา
NONGYASAIWITTHAYA
นายขจรวุฒิ สว่างศรี
1072630479
72032007
630479
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพุเตย
หมู่ 6 บ้าน-
หนองหญ้าไซ
หนองหญ้าไซ
สุพรรณบุรี
72240
nongyasaiwit@gmail.com
www.nys.ac.th
หนองหญ้าไซ
035577337
035577338
12/08/2518
65
1
type3
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:22 น.
30
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ธรรมโชติศึกษาลัย
Thammachotesuksalai School
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
1072630453
72032008
630453
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพุเตย
หมู่ 4 บ้านเขาพระ
เขาพระ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
tcschool.tc@gmail.com
www.tcschool.ac.th
เขาพระ
035578089
035578089
30 เม.ย. 2509
50
1
type4
Y
29 กันยายน 2561 เวลา 11:20:17 น.
31
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สามชุกรัตนโภคาราม
Samchukratanapokaram
นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
1072630472
72032009
630472
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา
หมู่ 2 บ้านสามชุก
สามชุก
สามชุก
สุพรรณบุรี
72130
-
www.samchukratana.ac.th
สามชุก
035-571244
035571255
29พฤษภาคม2501
42
1
type4
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:43:22 น.
32
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ด่านช้างวิทยา
Danchangwittaya School
นายรังษี วิบูลย์อรรถกร
1072630458
72032010
630458
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพุเตย
หมู่ 3 บ้านเลขที่ 191 บ้านท่าเดื่อ
นิคมกระเสียว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
danchangwit@gmail.com
www.dch.ac.th
นิคมกระเสียว
035595651
035595651
14 มิถุนายน พ.ศ. 2537
100
25
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:43 น.
33
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดโคกโคเฒ่า
watkhokkothao
นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
1072630011
72010001
630011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านโคกโคเฒ่า
โคกโคเฒ่า
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
bhchsc4@Gmail.com
-
โคกโคเฒ่า
-
-
2 มิถุนายน 2478
7
6
type2
Y
08 ตุลาคม 2562 เวลา 14:12:32 น.
34
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดหน่อสุวรรณ
watnorsuwan
นางดุษฎี เนาวรัตน์
1072630012
72010002
630012
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
หมู่ 3 บ้านสามหน่อ
โคกโคเฒ่า
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
sites.google.com/site/wadnorsuwan/home
โคกโคเฒ่า
035-437581
1/08/2482
15
12
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:26:15 น.
35
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดนิเวศน์ธรรมาราม
Watnivedtummaram
นายสยาม ดวงจินดา
1072630013
72010003
630013
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
หมู่ 5 บ้านสามนาค
ดอนกำยาน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
nived309@gmail.com
ดอนกำยาน
035-555067
1 มิถุนายน 2472
5
10
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:52:10 น.
36
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดวังพระนอน
WATWANGPRANON
นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี
1072630014
72010004
630014
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
หมู่ 4 บ้านบ้านวังพระนอน
ดอนกำยาน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
www.wangpranon.ac.th
ดอนกำยาน
035-453040
12 /09/2481
8
10
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:52:48 น.
37
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดพันตำลึง
watphantumlung
นางสุพัตรา มูลละออง
1072630015
72010005
630015
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านพันตำลึง
ดอนกำยาน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ดอนกำยาน
0898005481
1 ธันวาคม 2480
7
11
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:17:02 น.
38
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดอู่ยา
WAT U YA
นายอดุลย์ พลายจั่น
1072630039
72010006
630039
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
หมู่ 1 บ้านอู่ยา
ดอนกำยาน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ดอนกำยาน
086-5619243
2483
3
8
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:02:20 น.
39
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนตาล
WADDONTAL
จ.ส.ท.สิทธิศักดิ์ นาคเขียว
1072630009
72010007
630009
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนตาล
ดอนตาล
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
-
-
ดอนตาล
035-550592
035-550237
24 สิงหาคม พ.ศ.2487
10
8
type1
Y
21 ตุลาคม 2562 เวลา 19:01:10 น.
40
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม
watpaikorphongam
นางสาวชลชนก หนูรอด
1072630010
72010008
630010
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
หมู่ 4 บ้านบ้านไผ่เกาะโพธิ์งาม
ดอนตาล
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
chalia2514@gmail.com
www.paikorphongam.com
อบต.ดอนตาล
0898032075
0
18 กันยายน พ.ศ.2478
14
10
type2
Y
09 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:12:13 น.
41
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนโพธิ์ทอง
Watdonphothong
นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า
1072630017
72010009
630017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
หมู่ 1 บ้านดอนโพธิ์ทอง
ดอนโพธิ์ทอง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
dptschool@hotmail.com
www.dpt-sp1.lnw.mn
ดอนโพธิ์ทอง
035-446668
035-446668
01/06/2483
12
14
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:54:22 น.
42
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดอุทุมพราราม
U-Thumpararam
นางฐิติธนา อ่ำอิ่ม
1072630040
72010011
630040
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
หมู่ 5 บ้านไผ่แขก
ดอนโพธิ์ทอง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ดอนโพธิ์ทอง
035-446815
พ.ศ.2482
8
12
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:01:58 น.
43
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดใหม่รัตนเจดีย์
watmai rattanajedi
นางสาวอรสา หนูมงกุฏ
1072630048
72010012
630048
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
หมู่ 3 บ้านหัวไม้ซุง
ดอนโพธิ์ทอง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ดอนโพธิ์ทอง
035-440128
-
24 กันยายน 2479
18
19
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:05:12 น.
44
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดลาดตาล
WATLADTAL
นางรัตนา ล้อมวงษ์
1072630032
72010013
630032
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
หมู่ 3 บ้านลาดตาล
ดอนมะสังข์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
sp1_113@yahoo.com
-
ดอนมะสังข์
035-550600
-
11 ตุลาคม 2482
18
16
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:58:39 น.
45
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
Wat Donchedirasburana
นายอรรถพล ลิ้มลมัย
1072630033
72010014
630033
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านริ้วห้วยพรอด
ดอนมะสังข์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
-
-
ดอนมะสังข์
035-550546
-
15 กันยายน 2478
14
12
type1
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:31:49 น.
46
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสกุณปักษี
Watsakunpuksri
นายกฤษดา บัวศรี
1072630056
72010015
630056
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนตลิ่งชันสนามคลี
หมู่ 2 บ้านตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
sakunpaksrischool@gmail.com
sites.google.com/site/watsakunpakseeschool/
ตลิ่งชัน
035-440752
20
25
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:07:51 น.
47
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสามทอง
Watsamthong
นายกฤษดา บัวศรี
1072630057
72010016
630057
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสามทอง
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
samthongschool@gmail.com
-
ตลิ่งชัน
035423177
24/06/2486
20
25
type1
Y
07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:27:16 น.
48
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสุวรรณนาคี
WATSUWANNAKLEE
นายไพศาล ชูเชื้อ
1072630058
72010017
630058
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนตลิ่งชันสนามคลี
หมู่ 1 บ้านปากคลอง
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
-
-
ตลิ่งชัน
035-423250
-
4 สิงหาคม 2482
20
25
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:09:08 น.
49
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
เมืองสุพรรณบุรี
muangsuphanburi
นายนิรุตต์ เข็มเงิน
1072630059
72010018
630059
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองพันกง
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
msschool179@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630059
ตลิ่งชัน
035-431697
20 มิถุนายน พ.ศ.2483
19
28
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:45:59 น.
50
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
อินทร์ศรัทธาราษฎร์
INSATTHARAT
นายวีรชัย รัตนเสลานนท์
1072630060
72010019
630060
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนตลิ่งชันสนามคลี
หมู่ 5 บ้านสะพานคู่
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
ตลิ่งชัน
1/05/2524
22
24
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:09:53 น.
51
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสระประทุม
Wat Sapratoom school
นายดาวโรจน์ โพธิ์รัง
1072630061
72010020
630061
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองบัว
ตลิ่งชัน
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
ตลิ่งชัน
035453654
13 พฤศจิกายน 2481
27
30
type2
Y
24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:20:12 น.
52
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดแก้ว
Watkaew
ดร.ไพศาล โกพัฒน์ตา
1072630023
72010021
630023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนท่าระหัด
หมู่ 2 บ้านวัดแก้ว
ทับตีเหล็ก
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ทับตีเหล็ก
035414729
1 มิถุนายน 2466
3
5
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:56:03 น.
53
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณภูมิ
Suphannapoom
นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
1072630026
72010023
630026
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนท่าระหัด
หมู่ 0 บ้าน0
ท่าพี่เลี้ยง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
www.suphannapoom.com
อยู่ในเขตเทศบาล
0-3550-2390
0-3552-3122
15 สิงหาคม 2465
3
1
type4
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:56:27 น.
54
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
อนุบาลสุพรรณบุรี
ANUBAN SUPHANBURI
นายณรงค์ ไทยทวี
1072630005
72010024
630005
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
หมู่ 15 บ้าน-
ท่าพี่เลี้ยง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
absp2014@hotmail.com
anubansuphan.ac.th
อยู่ในเขตเทศบาล
035-522828
035-522828
1 กรกฎาคม 2500
2
2
type4
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:21:29 น.
55
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดมเหยงคณ์
Maheyong
นายบรรจบ มาตรวิจิตร
1072630022
72010025
630022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าระหัด
ท่าระหัด
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
sites.google.com/view/watmahaeyongschool
ท่าระหัด
0806568484
5 มิถุนายน 2476
6
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2563 เวลา 15:56:17 น.
56
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดคันทด
WATKANTHOD
นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา
1072630021
72010027
630021
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านคันทด
ท่าระหัด
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ท่าระหัด
07092496
7
5
type1
Y
19 ตุลาคม 2562 เวลา 12:33:23 น.
57
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านบางกุ้ง
BAN BANG KUNG
นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
1072630016
72010028
630016
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
หมู่ 1 บ้านบางกุ้ง
บางกุ้ง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
saipin315@hotmail.com
-
บางกุ้ง
0843149716
-
9 กันยายน 2478
14
16
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:53:27 น.
58
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
watbanprotawantok
-
1072630037
72010029
630037
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
หมู่ 2 บ้านโพธิ์ตะวันตก
บ้านโพธิ์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
kawhom_19@hotmail.co.th
บ้านโพธิ์
035-440136
1 มกราคม 2475
8
10
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:01:12 น.
59
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดศีรษะเกษ
srisaket
นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ
1072630038
72010030
630038
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
หมู่ 9 บ้านบึงคัน
บ้านโพธิ์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
บ้านโพธิ์
035969790
04/06/2483
13
16
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:01:31 น.
60
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดประชุมชน
Watprachumchon
นางศจี วงศ์ศรีเผือก
1072630034
72010031
630034
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
หมู่ 5 บ้านบ้านบึง
บ้านโพธิ์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
บ้านโพธิ์
035-969789
2506
15
20
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:59:45 น.
61
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดโพธิ์ท่าทราย
WATPHOTASAI SCHOOL
นายประภัศ สามทอง
1072630035
72010032
630035
ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
หมู่ 1 บ้านโพธิ์ท่าทราย
บ้านโพธิ์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
-
-
บ้านโพธิ์
0922765276
-
2 กันยายน พ.ศ. 2481
10
14
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00:28 น.
62
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก
Banphotawanook School
นางสาวอุทัยวรรณ ขาววงษ์
1072630036
72010033
630036
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
หมู่ 3 บ้านบ้านโพธิ์ตะวันออก
บ้านโพธิ์
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
banphotawanookschool@hotmail.com
บ้านโพธิ์
-
1 กุมภาพันธ์ 2477
8
10
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:00:45 น.
63
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดไผ่ขวาง
WATPAIKWANG
ว่าที่ร้อยตรีปิยปราชญ์ โพธิ์ไพจิตร์
1072630006
72010034
630006
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
หมู่ 2 บ้านไผ่ขวาง
ไผ่ขวาง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
sp_1091@yahoo.com
-
วัดไผ่ขวาง
035494714
-
1 เมษายน 2471
7
4
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:25:23 น.
64
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนกลาง
Watdonklang School
นายจำนง คำด้วง
1072630007
72010035
630007
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนกลาง
ไผ่ขวาง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
watdonklangschool@gmail.com
ไผ่ขวาง
035-569081
6 กรกฎาคม 2473
7
5
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:15:58 น.
65
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านรางกะทุ่ม
BANRANGKATHUM
นายชาลี ทิวาวงษ์
1072630008
72010036
630008
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
หมู่ 5 บ้านรางกะทุ่ม
ไผ่ขวาง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
ไผ่ขวาง
035-500172
035-500172
11 มิถุนายน 2483
13
3
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:25:59 น.
66
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสว่างอารมณ์
Watsawangarom School
-
1072630030
72010037
630030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสมุน
พิหารแดง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
swsp2559@gmail.com
sites.google.com/site/sawangaromsschool/
พิหารแดง
035446553
7มิถุนายน2466
7
6
type1
Y
09 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:19:12 น.
67
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดพิหารแดง
watphihandang
นายวิสูตร สุดมุข
1072630031
72010038
630031
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
หมู่ 5 บ้านพิหารแดง
พิหารแดง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
พิหารแดง
035-545485
10/06/2482
7
9
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:58:10 น.
68
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดวรจันทร์
WATWORACHAN
นางสาวจันทนา แจ้งประจักษ์
1072630027
72010039
630027
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
หมู่ 3 บ้านโพธิ์พระยา
โพธิ์พระยา
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
โพธิ์พระยา
035-535901
18 สิงหาคม 2465
6
5
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:56:50 น.
69
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดวังกุ่ม
Watwangkum
นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
1072630028
72010040
630028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวังกุ่ม
โพธิ์พระยา
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
wangkum2483@gmail.com
https://sites.google.com/view/watwangkum-school/
โพธิ์พระยา
035-446673
035-446673
11 สิงหาคม 2483
10
12
type2
Y
11 เมษายน 2563 เวลา 13:35:44 น.
70
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดพร้าว
Watpraw
-
1072630029
72010041
630029
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
หมู่ 1 บ้านโพธิ์พระยา
โพธิ์พระยา
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
watprawschool@gmail.com
โพธิ์พระยา
035-535902
-
1 พฤษภาคม 2496
8
5
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:57:30 น.
71
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
ANUBANWATPALELAI
นางสาวอารีย์ บัญญัติ
1072630019
72010042
630019
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้าน-
รั้วใหญ่
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
anubanwatpa@gmail.com
www.anubanpalelai.ac.th
เมืองสุพรรณบุรี
035521326
035-522209
1 มิถุนายน 2473
0.5
2.0
type2
Y
23 ตุลาคม 2562 เวลา 12:25:27 น.
72
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
Watratsatthatham
นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ
1072630045
72010045
630045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านตีนเป็ด
ศาลาขาว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
ศาลาขาว
035-440224
15 สิงหาคม 2480
20
24
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 21:01:58 น.
73
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดพระธาตุ
watphrathrat
นายสุวัฒน์ นิลวงษ์
1072630046
72010046
630046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านศาลาขาว
ศาลาขาว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
watpratrat@hotmail.com
web.facebook.com/โรงเรียนวัดพระธาตุ-อเมือง-จสุพรรณบุรี-242551772780932/?ref=bookmarks
เทศบาลตำบลสวนแตง
035-599195
-
2478
17
18
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:33:43 น.
74
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดลาดกระจับ
Wadladkajab
นางประภัสสร สุวรรณประทีป
1072630047
72010047
630047
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านลาดกระจับ
ศาลาขาว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
ladkrajab112@gmail.com
-
อบต.ศาลาขาว
035969793
-
1 พ.ค. 2523
25
30
type1
Y
26 ตุลาคม 2562 เวลา 13:24:44 น.
75
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดจำปี
watjumpee School
นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
1072630055
72010048
630055
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวัดจำปี
สนามคลี
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
champee.school@hotmail.com
สนามคลี
พ.ศ.2475
13
18
type2
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 08:54:53 น.
76
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดหนองโสน
Wat nong sno
นายพัฒนศักดิ โพรามาต
1072630062
72010049
630062
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนตลิ่งชันสนามคลี
หมู่ 5 บ้านหนองโสน
สนามคลี
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
pattanasak1@hotmail.com
-
สนามคลี
0852959601
-
12/05/2520
30
33
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:10:34 น.
77
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านหนองขาม
Bangnongkham
นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก
1072630063
72010050
630063
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนตลิ่งชันสนามคลี
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองขาม
สนามคลี
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
สนามคลี
035431574
20
24
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:10:46 น.
78
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสำนักตะฆ่า
WATSAMNAKTAKHA
นายอุดม ลิ้มลมัย
1072630064
72010051
630064
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสำนักตะฆ่า
สนามคลี
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
watsamnaktakha@gmail.com
สนามคลี
035440142
24 สิงหาคม 2482
13
15
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:14:53 น.
79
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านดอนโพ
Bandonpo
นางสาวิตรี แสงสุก
1072630002
72010052
630002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
หมู่ 6 บ้านดอนโพ
สนามชัย
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
สนามชัย
035-535633
035-535633
15 สิงหาคม 2485
12
8
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:48:35 น.
80
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
Banhanjamsaiwittaya 4
นายสยาม นามเสือ
1072630001
72010054
630001
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
หมู่ 4 บ้านหัวเวียง
สนามชัย
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72000
bhchsc4@Gmail.com
-
สนามชัย
035-546713
-
20 กรกฎาคม 2479
6
3
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:48:11 น.
81
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านท่าเสด็จ
banthasadet
นางนฤมล ปิ่นทศิริ
1072630049
72010055
630049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านท่าเสด็จ
สระแก้ว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
banthasadet@gmail.com
www.btd.ac.th
เทศบาลตำบลสระแก้ว
035-597195
14/09/2478
14
16
type2
Y
21 ตุลาคม 2562 เวลา 16:01:23 น.
82
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดเขาดิน
Watkhodin
นายสมัค ชินบุตร
1072630050
72010056
630050
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเขาดิน
สระแก้ว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
nongyao1104@gmail.com
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
035-597461
28 กรกฎาคม 2482
17
22
type2
Y
10 ตุลาคม 2562 เวลา 13:37:29 น.
83
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านหนองปรือ
Bannongprue School
นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก
1072630054
72010058
630054
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
หมู่ 7 บ้านหนองปรือ
สระแก้ว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
เทศบาลตำบลสระแก้ว
5 มิถุนายน 2484
16
18
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:06:49 น.
84
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสามัคคีธรรม
WATSAMAKEETAM
นางไปรยา พลศารทูล
1072630052
72010059
630052
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านปลายน้ำ
สระแก้ว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
watsamakeetam@gmail.com
sites.google.com/view/watsamakkeethamschool
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
0979949556
01/08/2481
20
20
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 13:45:44 น.
85
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านหนองบอน
Bannongbon
นางอภิฤดา สังข์สุวรรณ
1072630053
72010060
630053
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองบอน
สระแก้ว
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72230
เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
035-969796
1 กรกฎาคม 2511
20
20
type1
Y
18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:16:54 น.
86
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดไผ่ลูกนก
Watpailuknok
-
1072630043
72010061
630043
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
หมู่ 6 บ้านไผ่ลูกนก
สวนแตง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
pailuknok_2480@hotmail.com
สวนแตง
035440036
18/ 08/ 2480
29
25
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:03:26 น.
87
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านไผ่แปลกแม่
Banphaiplakmae
นางสาวสุวารินน์ รักลีลาวัฒน์
1072630044
72010062
630044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไผ่แปลกแม่
สวนแตง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
-
-
สวนแตง
0995015566
-
-
20
22
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:38:19 น.
88
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสวนแตง
watsuantaeng
นางกัณยกร อัครรัตนากร
1072630041
72010063
630041
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
หมู่ 4 บ้านสวนแตง
สวนแตง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
st129.sp1@gmail.com
school.obec.go.th/watsuantang/
สวนแตง
035-599194
035-599194
08092478
17
18
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:02:47 น.
89
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสังฆจายเถร
Wat Sangkhachaithen School
นางฉวีวรรณ เฟื่องทอง
1072630042
72010064
630042
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านสังฆจายเถร
สวนแตง
เมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
72210
-
sites.google.com/view/watsagkhajaithien/
สวนแตง
0817222698
-
1 มิถุนายน 2482
22
25
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:10:59 น.
90
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
กฤษณา
krissana
นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
1072630199
72010065
630199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
หมู่ 3 บ้านศพเพลิง
กฤษณา
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
www.krissanaschool.com
กฤษณา
035-457540
035-457541
30/10/2470
30
18
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:17:58 น.
91
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดโคกโพธิ์
watkokpho
นายศิริชัย โสภณ
1072630201
72010067
630201
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
หมู่ 5 บ้านโคกโพธิ์
กฤษณา
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
กฤษณา
2/07/2482
30
12
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:18:25 น.
92
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบางเลน
Watbanglen
นางสาวเมธวี ดอกชะเอม
1072630202
72010068
630202
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางเลน
กฤษณา
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
Watbanglenschool@gmail.com
https://sites.google.com/view/watbanglenschool
กฤษณา
035-838250
9 พฤษภาคม 2490
30
13
type1
Y
29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:46:03 น.
93
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดปากคลองกุ่ม
watpakklongkum
-
1072630182
72010070
630182
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปากคลองกุ่ม
โคกคราม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
watpakklongkum@gmail.com
https://sites.google.com/view/watpakklongkumschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
เทศบาลตำบลต้นคราม
0898364015
2480
15
4.7
type1
Y
28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:30:03 น.
94
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)
Banhan Jamsai Witthaya 2 School
นางนันท์นภัส ชูศรีจันทร์
1072630183
72010071
630183
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
หมู่ 5 บ้านโคกคราม
โคกคราม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
โคกคราม
089-8961289
1 พฤษภาคม 2514
12
1
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:12:21 น.
95
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดลานคา
watlanka
นายสมชาย บริบูรณ์บันเทิง
1072630196
72010073
630196
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลานคา
โคกคราม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
ต้นคราม
035-588781
-
10 กันยายน 2465
12
3
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 13:49:59 น.
96
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดจระเข้ใหญ่
Wadjorrakayai
นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
1072630184
72010074
630184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
หมู่ 9 บ้านจรเข้ใหญ่
จรเข้ใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
jorrakayaischool@gmail.com
จรเข้ใหญ่
035-456264
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
20
12
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:13:04 น.
97
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดารา
Watdara
นายว่าที่ร้อยตรีวีระพล ใยขาว
1072630203
72010075
630203
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดารา
ตะค่า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
-
ตะค่า
035-969759
-
18 มิถุนายน 2466
25
10
type1
Y
25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:17:57 น.
98
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดชีปะขาว
Watcheepakhaw
นางอำนวยพร สอิ้งทอง
1072630204
72010076
630204
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านชีปะขาว
ตะค่า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
naowarat2547@gmail.com
ตะค่า
035-458343
พ.ศ.2482
25
12
type1
Y
08 ตุลาคม 2562 เวลา 10:54:31 น.
99
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บางปลาม้า
Bangphama
นายสยาม ทองสัมฤทธิ์
1072630205
72010077
630205
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
หมู่ 1 บ้านตะค่า
ตะค่า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
bangplama@gmail.com
ตะค่า
0641936182
2499
15
5
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:20:05 น.
100
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดศาลาท่าทราย
WATSALATASAI
นายณรงค์ โพธิ์ประดิษฐ์
1072630185
72010078
630185
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
หมู่ 8 บ้านศาลาท่าทราย
จรเข้ใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
จระเข้ใหญ่
035440104
1 สิงหาคม 2481
21
7
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:13:28 น.
101
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดลำบัว
lumbur
นางสิริพร วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ
1072630186
72010079
630186
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลำบัว
จรเข้ใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
จระเข้ใหญ่
035-440103
2516
21
6
type1
Y
25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:17:45 น.
102
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านโพธิ์ศรี
banphosri
นายบรรเทิง นันตรี
1072630187
72010080
630187
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
หมู่ 6 บ้านบ้านโพธิ์ศรี
จรเข้ใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
จระเข้ใหญ่
1 กรกฎาคม 2483
23
10
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:14:28 น.
103
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
อนุบาลวัดสวนหงส์
Anubanwatsuanhong
นายกิตติ์ไกรวิชญ์ ผิวเกลี้ยง
1072630181
72010081
630181
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านสวนหงส์
บางปลาม้า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
suanhong2562@gmail.com
gg.gg/sournhong
บางปลาม้า
035-587420
035-587420
1 สิงหาคม 2481
12
2
type1
Y
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:21:34 น.
104
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบ้านหมี่
watbanmee school
-
1072630190
72010082
630190
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
หมู่ 2 บ้านบ้านหมี่
บางปลาม้า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
-
เทศบาลตำบลบางปลาม้า
35587408
-
พ.ศ.2485
12
5
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:15:26 น.
105
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดเสาธง
watsaothong
นายถวิล ทองสัมฤทธิ์
1072630192
72010084
630192
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
หมู่ 5 บ้านเสาธง
บางปลาม้า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
watsaothong.school@gmail.com
บางปลาม้า
035-457203
035-457203
2448
8
6
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:15:44 น.
106
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดโพธิ์ศรี
WatPhosri
นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์
1072630193
72010085
630193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
หมู่ 12 บ้านโพธิ์ศรี
บางปลาม้า
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
schoolphosri@hotmail.com
phosrischool.com
บางปลาม้า
035-457272
2472
12
7
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:16:15 น.
107
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บางแม่หม้าย
Bangmaemai
นายยรรยง อรรถีโภค
1072630214
72010087
630214
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
หมู่ 3 บ้านบางแม่หม้าย
บางใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
sites.google/site/maemaischool/
บางใหญ่
035-473-628
-
1 เมษายน 2472
26
17
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:24:49 น.
108
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบางใหญ่
Watbangyai
นางธนพรรณ ทศพรพรหม
1072630215
72010088
630215
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
หมู่ 1 บ้านบางใหญ่
บางใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
bangyai.ac.th
บางใหญ่
-
20 มิถุนายน 2466
30
15
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:25:12 น.
109
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านรางทอง
Banrangthong
นางสาววันเพ็ญ แดงเสน
1072630220
72010089
630220
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
หมู่ 6 บ้านรางทองหนองหมู่ยี่
บางใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
sp1-021@yahoo.com
บางใหญ่
035-458028
13 เมษายน 2499
25
15
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:27:14 น.
110
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนกระเบื้อง
DONKRABUANG
-
1072630239
72010090
630239
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนกระเบื้อง-ดอนแฟบ
บางใหญ่
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
https://sites.google.com/view/watdonkrabueangschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0
บางใหญ่
035440675
12 มิถุนายน 2482
35
25
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:39:34 น.
111
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดศุขเกษม
watsukasam
นายบรรเจิด สมใจเพ็ง
1072630216
72010091
630216
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านศุขเกษม
บ้านแหลม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
-
บ้านแหลม
-
-
13/06/2482
25
15
type1
Y
27 ตุลาคม 2562 เวลา 23:42:54 น.
112
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดป่าพฤกษ์
Wat Paphruk
นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
1072630221
72010093
630221
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
หมู่ 4 บ้านป่าพฤกษ์
บ้านแหลม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
paprak.sp@gmail.com
บ้านแหลม
035-458506
16 มิถุนายน 2466
18.4
8.1
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:27:52 น.
113
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดช่องลม
chonglom
นายณัฐพล กลิ่นเกษร
1072630207
72010094
630207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านสุด
ไผ่กองดิน
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
chonglom_sc_048@hotmail.com
www.chonglom.ac.th
เทศบาลตำบลไผ่กองดิน
035-960292
-
2460
30
15
type2
Y
22 สิงหาคม 2563 เวลา 16:18:17 น.
114
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดราษฎร์บำรุง
watradbumrung school
นายสัญญา สาลีผลิน
1072630208
72010095
630208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
หมู่ 5 บ้านบ่อหัวกรวด
ไผ่กองดิน
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
watradbumrungschool@hotmail.com
rbr.ac.th/
ไผ่กองดิน
035-960051
035-960051
25 กันยายน 2480
32
15
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:21:35 น.
115
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดโบสถ์
Wat Bost
นายเสน่ห์ พลายยงค์
1072630222
72010096
630222
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวัดโบสถ์
มะขามล้ม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
watbotschool33@gmail.com
มะขามล้ม
035-416333
12 สิงหาคม 2468
13
11
type1
Y
07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:44:34 น.
116
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสุขเกษม
Watsukasem School
นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช
1072630223
72010097
630223
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
หมู่ 2 บ้านมะขามล้ม
มะขามล้ม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
sukasemschool@gmail.com
sites.google.com/site/makhamlomschool
มะขามล้ม
035-960460
-
17/05/2470
13
13
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:28:57 น.
117
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดตปะโยคาราม
WATTAPAYOKARAM Shool
นางกนิฏฐา บุญร่วม
1072630224
72010098
630224
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
หมู่ 5 บ้านสะแกย่างหมู
มะขามล้ม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
มะขามล้ม
035-416444
15 ก.พ. 2480
10
15
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:29:15 น.
118
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดตะลุ่ม
wattaluam
นายประวิทย์ ดวงจันทร์
1072630225
72010099
630225
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
หมู่ 11 บ้านตะลุ่ม
มะขามล้ม
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
talum @ hotmail.com
www.taluam.com
มะขามล้ม
083683255
17 /06/2478
14
8
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30:04 น.
119
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดไผ่มุ้ง
watphaimung
นางศณิศา บุษบงค์
1072630226
72010101
630226
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
หมู่ 4 บ้านไผ่มุ้ง
วังน้ำเย็น
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
วังน้ำเย็น
035-440111
1พฤษภาคม /2481
16
20
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30:23 น.
120
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดวังน้ำเย็น
watwangnamyen
นายวิวัฒน์ อนุมาตย์
1072630227
72010102
630227
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
หมู่ 2 บ้านวังน้ำเย็น
วังน้ำเย็น
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
วังน้ำเย็น
06-1776-3670
10 มิ.ย.2482
24
19
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30:43 น.
121
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดโพธิ์ตะควน
Watphotakuan
นายอดุลย์ ปัญสิงห์
1072630197
72010104
630197
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโพธิตะควน
วัดดาว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
วัดดาว
0837145565
13 เมษายน 2494
12
10
type1
Y
13 มีนาคม 2563 เวลา 09:33:06 น.
122
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดาว
Watdao
นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
1072630219
72010106
630219
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดดาว
วัดดาว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
วัดดาว
0861666165
พ.ศ.2478
25
10
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:10:14 น.
123
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนตาจีน
Dontajeen
-
1072630232
72010107
630232
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
หมู่ 8 บ้านดอนตาจีน
วัดดาว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
-
วัดดาว
035-969768
-
11มิ.ย.2482
20
15
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:31:59 น.
124
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดคูบัว
watk้hubua
-
1072630233
72010108
630233
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคูบัว
วัดดาว
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
วัดดาว
035-415069
24/06/2496
22
13
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:37:26 น.
125
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนขาด
watdonkhad School
นางสุทธิรัก มหาเมฆ
1072630229
72010109
630229
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัดดอนขาด
วัดโบสถ์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
วัดโบสถ์
035-969711
13/06/2482
28
25
type1
Y
08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:16:00 น.
126
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนไข่เต่า
Donkaitao school
นายกฤษณะ สุพงศ์
1072630230
72010110
630230
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดอนไข่เต่า
วัดโบสถ์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
วัดโบสถ์
18 /09/2490
32
30
type1
Y
24 ตุลาคม 2563 เวลา 14:30:09 น.
127
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดไผ่เดี่ยว
Watphidiaw
นางสุวดี เกาะสมบัติ
1072630234
72010111
630234
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านไผ่เดี่ยว
วัดโบสถ์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
pd01092472@gmail.com
sites.google.com/view/watphaidiew
วัดโบสถ์
0854211020
-
2472
25
20
type1
Y
17 เมษายน 2563 เวลา 20:31:17 น.
128
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบางจิก
watbangjik
นางสาวเจติยา ดากระบุตร
1072630236
72010113
630236
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบางจิก
วัดโบสถ์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
www.bangjik.ac.th
วัดโบสถ์
-
-
14/06/2482
26
25
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:26:36 น.
129
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสาลี
WAT SALEE SCHOOL
นายวิวิศน์ พรทิพยพานิช
1072630209
72010116
630209
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสาลี
สาลี
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
สาลี
035-588959
07/08/2468
25
12
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 15:10:13 น.
130
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดลาดน้ำขาว
WATLADNUMKWA
นายสนอง สังข์สุวรรณ
1072630210
72010117
630210
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลาดน้ำขาว
สาลี
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
ladnumkaoschool@gmail.com
sites.google.com/view/ladnumkwaschool
สาลี
096-1321513
2482
32
18
type1
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 14:58:20 น.
131
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบึงคา
watbungka
นายเทวฤทธิ์ ดีสุบิน
1072630211
72010118
630211
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบึงคา
สาลี
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
Buengka.bbk@gmail.com
https://sites.google.com/view/wutbuebgka/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
สาลี
0848016344
11 มิ.ย. 2482
34
23
type1
Y
23 ตุลาคม 2563 เวลา 10:02:01 น.
132
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดเสาธงทอง
watsaothongtong
นางสาวสุปราณี เมฆขจร
1072630212
72010119
630212
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
หมู่ 6 บ้านเสาธงทอง
สาลี
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
watsaothongtong@gmail.com
www.suphan1.go.th/watsaothongtong
สาลี
035-671190
13 มิุถุนายน 2482
32
20
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:23:30 น.
133
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดทรงกระเทียม
Songkratiam
นายกิตติพงษ์ เชื้อเล็ก
1072630213
72010120
630213
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
หมู่ 4 บ้านทรงกระเทียม
สาลี
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
-
สาลี
035-588580
-
14 มิถุนายน 2482
30
20
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:23:52 น.
134
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดองครักษ์
Watongkharak
นางสาวจริยา อุบาลี
1072630206
72010121
630206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านองครักษ์
องครักษ์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
องครักษ์
0946199932
2481
23
23
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 12:24:41 น.
135
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดคลองโมง
KHLONGMONG
นายขวัญเมือง โอชารส
1072630188
72010122
630188
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
หมู่ 2 บ้านคลองโมง
องครักษ์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
-
องครักษ์
035-481258
-
13/06/2466
25
11
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:51 น.
136
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดกระทุ่มทอง
watkatumtomg
นายธนกฤต อาทิตย์โจ
1072630189
72010123
630189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
หมู่ 4 บ้านกระทุ่มทอง
องครักษ์
บางปลาม้า
สุพรรณบุรี
72150
องครักษ์
035-587546
3/08/2483
30
18
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 14:14:55 น.
137
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดห้วยสุวรรณวนาราม
wadhuaysuwanwanaram
นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์
1072630252
72010124
630252
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยสุวรรณวนาราม
ดอนปรู
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
www.huaysuwan.ac.th
ดอนปรู
-
-
5 มิถุนายน 2495
41
16
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:02:21 น.
138
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนสุทธาวาส
Waddonsuthawas
นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิ
1072630253
72010125
630253
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
หมู่ 7 บ้านดอนปรู
ดอนปรู
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
chiwchuay@gmail.com
-
ดอนปรู
-
-
24/07/2482
40
12
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:12:22 น.
139
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดโพธิ์นฤมิตร
phoenarumit
นายอัครวัฒน์ เขจรแข
1072630254
72010126
630254
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
หมู่ 4 บ้านโพธิ์นฤมิตร
ดอนปรู
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
gstopsp@hotmail.com
http://www.phoenarumit.ac.th/
ดอนปรู
035-463102
035-463102
19/08/2483
25
14
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:12:38 น.
140
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสามจุ่น
Wat Samjun
นางสาวทิวากร ดวงแก้ว
1072630255
72010127
630255
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
หมู่ 1 บ้านสามจุ่น
ดอนปรู
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
ดอนปรู
035-582820
21/09/2481
20
10
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:12:59 น.
141
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดหนองเพียร
Ban Nong Pean
-
1072630264
72010128
630264
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านกร่างศรีประจันต์
หมู่ 2 บ้านหนองเพียร
บางงาม
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
บางงาม
035-463838
3 กันยายน 2500
16
5
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:16:26 น.
142
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบ้านกล้วย
Watbankluay
นายวิม ขำอรุณรตภัทร
1072630240
72010129
630240
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านกล้วย
บ้านกร่าง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
bk077@hotmail.com
sites.google.com/view/watbankluayschoolspb1/
บ้านกร่าง
0955427161
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2466
24
8
type1
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 15:22:18 น.
143
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดปู่เจ้า
Watpujao
-
1072630241
72010130
630241
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านปู่เจ้า
บ้านกร่าง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
watpujaoschool@gmail.com
https://sites.google.com/view/watpujao/
บ้านกร่าง
035-561355
-
1 มิถุนายน 2469
22
6
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:28:52 น.
144
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดอนบุบผาราม
wadonbubpharam
นางสาวอรุณี จำปานิล
1072630242
72010131
630242
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านกร่างศรีประจันต์
หมู่ 3 บ้านวัดดอนบุบผาราม
บ้านกร่าง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
watdon_1@hotmail.com
บ้านกร่าง
035-582795
พ.ศ.2451
23
3
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:08:03 น.
145
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบ้านกร่าง
Wat Bankrang
นางสาวฐิติมา โพธิ์พยัคฆ์
1072630243
72010132
630243
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้่านกร่างศรีประจันต์
หมู่ 2 บ้านบ้านกร่าง
บ้านกร่าง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
บ้านกร่าง
035-581477
๑ พฤศจิกายน ๒๔๗๐
20
1
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:48:38 น.
146
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านคลองชะอม
Khlongchaom School
นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
1072630256
72010134
630256
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองชะอม
ปลายนา
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
khlongchaomschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630256
ปลายนา
035949765
035949765
2495
37
9
type2
Y
05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21:55:57 น.
147
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านหนองสรวง
Bannongsuang
นายอำนาจ ราชวงษ์
1072630257
72010135
630257
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
หมู่ 6 บ้านหนองสรวง
ปลายนา
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
bannongsuang@hotmail.com
ปลายนา
035-440156
27/05/2501
30
15
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:14:02 น.
148
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดป่าพระเจ้า
watpaprajao
นายสถาปนิก ศิริทรัพย์
1072630274
72010136
630274
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนพัฒนาศรีประจันต์
หมู่ 5 บ้านป่าพระเจ้า
ปลายนา
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
watpaprajaosc@gmail.com
paprajao.ac.th
ปลายนา
-
-
1/09/2481
35
12
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:19:49 น.
149
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านรางหางม้า
Baanranghangmaa
นางกฤษณา พุ่มพันธ์ม่วง
1072630275
72010137
630275
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านรางหางม้า
ปลายนา
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
-
-
ปลายนา
35440069
-
25 พฤษภาคม 2496
30
10
type1
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25:40 น.
150
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดเทพสุธาวาส
WATTHEPSUTHAWAS
นายคมกริช บัวเขียว
1072630261
72010138
630261
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านมดแดง
มดแดง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
fin.pichayakan@gmail.com
มดแดง
0992898765
-
1 มิถุนายน 2470
12
12
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 12:43:26 น.
151
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดเสาธงทอง
Saothongthong
นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
1072630262
72010139
630262
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบ้านกร่างศรีประจันต์
หมู่ 2 บ้านมดแดง
มดแดง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
-
southong.siamvip.com
มดแดง
-
-
2 มิถุนายน 2470
13
6
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:16:09 น.
152
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดวังพลับเหนือ
Watwangplubnua
-
1072630259
72010140
630259
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังพลับเหนือ
มดแดง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
มดแดง
035440071
20
10
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 15:37:55 น.
153
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดวังพลับใต้
wongplabtai
นางสาวดวงฤดี แจ้งใจดี
1072630260
72010141
630260
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวังพลับใต้
มดแดง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
มดแดง
-
26 พฤษภาคม 2482
12
7
type1
Y
08 ตุลาคม 2562 เวลา 14:53:03 น.
154
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดเถรพลาย
Wattenplai
นายบัณฑูร พลเสน
1072630250
72010142
630250
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังกรานต์
วังน้ำซับ
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
tenplai@gmail.com
วังน้ำซับ
035582801
10/06/2482
23
4
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 14:09:52 น.
155
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดปลายนา
WATPLAINA
นายเจนกิจ เจนไธสง
1072630251
72010143
630251
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
หมู่ 5 บ้านปลายนา
วังน้ำซับ
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
janethaisong@gmail.com
http://www.plaina.ac.th/
วังน้ำซับ
035581502
035581502
17 ก.ย. 2478
20
4
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:11:46 น.
156
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านห้วยเจริญ
Banhoaycharean school
นายสมยศ ทองริด
1072630248
72010144
630248
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยเจริญ
วังน้ำซับ
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
hirun2331@gmail.com
www.suphan1.go.th
วังน้ำซับ
035463101
-
24มิ.ย.2495
35
10
type2
Y
03 ตุลาคม 2562 เวลา 13:45:26 น.
157
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดพังม่วง
PUNGMUANG
นางสาวสุณิสา เกียวกุล
1072630249
72010145
630249
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
หมู่ 3 บ้านวังน้ำซับ
วังน้ำซับ
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
phangmuangschool2019@gmail.com
www.pungmuang.com
วังน้ำซับ
035463246
035463246
24/10/2469
26
6
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:11:08 น.
158
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดบรรไดทอง
WATBUNDAITHONG
นายชัยฤกษ์ โอฆะพนม
1072630270
72010146
630270
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพัฒนาศรีประจันต์
หมู่ 3 บ้านบรรไดทอง
วังยาง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
rdw4@hotmail.com
-
วังยาง
0818801565
-
26/06/2483
12
9
type1
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:18:51 น.
159
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดไก่เตี้ย
WATKAITIA
นายอาจหาญ ชาวปลายนา
1072630273
72010147
630273
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านปากคลองตาลเสี้ยน
วังยาง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
Kanok2wan@gmail.com
-
วังยาง
081-0068558
-
5 พฤษภาคม 2482
15
6
type1
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 12:11:53 น.
160
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดสัปรสเทศ
Wat Supparostes
นางสาวอนงค์ โพธิ์ไพจิตร
1072630272
72010149
630272
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านวังยาง
วังยาง
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
watsupparostes.school@gmail.com
-
เทศบาลวังยาง
035-960552
-
1 พฤษภาคม 2482
14
9
type1
Y
09 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:31:23 น.
161
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดเกาะ
WATKOH
-
1072630246
72010150
630246
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านวัดเกาะ
วังหว้า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
nares.sp1@gmail.com
วังหว้า
062-6925577
16 มิถุนายน 2477
20
9
type1
Y
23 ตุลาคม 2562 เวลา 09:53:41 น.
162
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
บ้านคลองชะโด
Banklongchado
นางสาวเบญญาภา เชื้อเล็ก
1072630244
72010152
630244
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านคลองชะโด
วังหว้า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
วังหว้า
035-561344
4 พฤษภาคม 2484
38.0
13.0
type1
Y
21 ตุลาคม 2562 เวลา 16:18:33 น.
163
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดดงขี้เหล็ก
Watdongkneelek
นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์
1072630245
72010153
630245
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านดงขี้เหล็ก
วังหว้า
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
dkl050.school@gmail.com
-
วังหว้า
035-455027
2486
23
8
type1
Y
23 ตุลาคม 2562 เวลา 12:05:53 น.
164
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดลาดปลาเค้า
Ladplakhao
นางศิริพิมล เจียมจันทร์
1072630265
72010154
630265
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านลาดปลาเค้า
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
ศรีประจันต์
6 ตุลาคม 2482
25
8
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:46:09 น.
165
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดม่วงเจริญผล
watmuangcharernpol
นายประสาน พุ่มเข็ม
1072630266
72010155
630266
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านม่วงเจริญผล
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
nairay2112@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630266
ศรีประจันต์
0857049669
6 กรกฎาคม 2482
26.9
7.80
type2
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:54:29 น.
166
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
อนุบาลศรีประจันต์
ANUBALSRIPRACHANT
นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี
1072630268
72010157
630268
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพัฒนาศรีประจันต์
หมู่ 2 บ้านหัววัง
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
-
ศรีประจันต์
035-581059
-
18 กรกฎาคม 2466
20
1
type2
Y
21 สิงหาคม 2562 เวลา 15:17:37 น.
167
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
วัดยาง
Watyang
นางสาวสาลี่ ทาเหล็ก
1072630269
72010158
630269
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านศรีประจันต์
ศรีประจันต์
ศรีประจันต์
สุพรรณบุรี
72140
watyangsriprachan@gmail.com
sites.google.com/view/watyangschool
ศรีประจันต์
035-581192
21 สิงหาคม 2465
23
0.5
type2
Y
14 มีนาคม 2563 เวลา 16:01:43 น.
168
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
Anubanphraboromrachanusorn Donchedi School
นางจันทิมา อัชชะสวัสดิ์
1072630065
72020001
630065
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
phraborom@gmail.com
www.pbsp.ac.th
ดอนเจดีย์
0-3559-1003
0-3559-1003
31 ตุลาคม 2497
39
1
type3
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 17:20:15 น.
169
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านนเรศ
Bannarase School
นายประสิทธิ์ ทรัพย์ประเสริฐ
1072630066
72020002
630066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านนเรศ
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
bannarase7202@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630066
ดอนเจดีย์
0836934839
-
18 พ.ค. 2486
55
10
type2
Y
28 กันยายน 2563 เวลา 13:31:21 น.
170
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสระศรีเจริญ
srasrijaleaen
นางสาวรพีนภัส ยศธนะเพิ่มพูน
1072630067
72020003
630067
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองสระ
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
srasrischool@hotmail.com
http://www.thai-school.net/
ดอนเจดีย์
085-1947577
-
16 สิงหาคม 2511
65
3
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 19:02:57 น.
171
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดราษฎรบำรุง
Watratsadon Bumrung
นายนพสิทธิ์ ฉายไชยพันธ์
1072630078
72020004
630078
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวัดราษฏรบำรุง
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
0-35440504
035-440504
15/08/2478
48
6
type1
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 12:18:48 น.
172
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหนองหลอด
Hnong Hlod
นายสมปอง สุภาภา
1072630085
72020005
630085
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองหลอด
ดอนเจดีย์
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
ll.nonglod@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630085
ดอนเจดีย์
035-440-023
5 กุมภาพันธ์ 2484
36
5
type1
Y
09 ตุลาคม 2563 เวลา 13:43:07 น.
173
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านทะเลบก
Bantalebok
นายสังเวียน มณีวงษ์
1072630079
72020006
630079
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทะเลบก
ทะเลบก
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630079
ทะเลบก
035438468
-
05/09/2500
46
12
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:17:19 น.
174
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านสระหลวง
Bansaluang School
นายชิษณุพงศ์ จันทรัตน์
1072630080
72020007
630080
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านสระหลวง
ทะเลบก
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
ทะเลบก
2512
42
18
type1
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:17 น.
175
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านบ่อสำราญ
banboosamran
ว่าที่ร้อยตรีนิยม โพธิ์ทอง
1072630081
72020008
630081
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ่อสำราญ
ทะเลบก
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
banboosamran.ob.tc
035969816
14 ก.ค.2510
45
20
type1
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 13:34:04 น.
176
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองแขม
bannongkham
นายประจวบ สังขวรรณ
1072630082
72020009
630082
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองแขมพัฒนา
ทะเลบก
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
sompong.sang@gmail.com
ทะเลบก
035969817
16 ก.พ 2518
47
20
type1
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 14:28:19 น.
177
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองสานแตร
nongsantrea school
นายชีวกานต์ สายนุช
1072630092
72020010
630092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองสานแตร
ทะเลบก
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
nongsantrea@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630092
ทะเลบก
0810150567
0810150567
17 มิถุนายน 2505
50
25
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 16:08:03 น.
178
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดธัญญวารี
Tanyavary
-
1072630068
72020011
630068
อนุบาล-ประถมศึกษา
นเรศวร
หมู่ 8 บ้านทุ่งนาทอง
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
tanyavary@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630068
ไร่รถ
35591899
-
10 กันยายน 2480
42
5
type1
Y
18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:10:28 น.
179
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดชีธาราม
SHETARAM
นายวิทยา พชรสกุล
1072630076
72020012
630076
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านไร่รถ
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
s070@SHee_net
http://www.cheetaram.Th
ไร่รถ
1 ก.ค. 2472
50
10
type1
Y
12 มิถุนายน 2561 เวลา 08:33:06 น.
180
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองจิกรากข่า
Bannongjikrakha
นายสมชาย เกสรสุคนธ์
1072630069
72020013
630069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
somchai_kasonsukon@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630069
ไร่รถ
035-453259
035-453259
2 สิงหาคม 2482
40
10
type2
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30:05 น.
181
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านดงกะเชา
Ban Dongkachao
ว่าที่ ร.ต.สิรวิชญ์ ศิลป
1072630077
72020014
630077
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดงกะเชา
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
mk20062500@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630077
ไร่รถ
0944842459
-
20/05/2501
40
11.5
type1
Y
24 สิงหาคม 2563 เวลา 21:02:15 น.
182
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหนองแจง
watnongjang
นายสมพงษ์ สมใจเพ็ง
1072630093
72020015
630093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองแจง
ไร่รถ
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
pong.sjj@thaimail.com
http://S123.suphanburi2
ไร่รถ
0983954492
-
2482
45
17
type2
Y
22 กันยายน 2563 เวลา 09:09:25 น.
183
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองฝ้าย
Bannongfai
นางพรภัสส์ษา สินปกรณ์กุล
1072630071
72020016
630071
อนุบาล-ประถมศึกษา
นเรศวร
หมู่ 1 บ้านหนองฝ้าย
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
nongfaischool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630071
สระกระโจม
0922719342
20 พฤษภาคม 2514
56
11
type1
Y
22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:36:50 น.
184
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านสระกระโจม
Bansrakrajome School
นายกฤษณะ พลายละหาร
1072630086
72020017
630086
อนุบาล-ประถมศึกษา
นเรศวร
หมู่ 3 บ้านสระกระโจม
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
krajome@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630086
สระกระโจม
035557116
035557116
10/05/2483
42
16
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:54 น.
185
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านยมเบือ
Banyombue
นางสาวคณิดา พักตร์เพียงจันทร์
1072630087
72020018
630087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านยมเบือ
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
Yombua@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630087
สระกระโจม
26 กันยายน 2508
47
22
type1
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:02 น.
186
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองสลัดได
ฺBannongsaladdai
นายรณชัย ทิพย์อุทัย
1072630088
72020019
630088
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองสลัดได
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
wilaipornsri88@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School
สระกระโจม
-
2507
40
20
type1
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 12:55:13 น.
187
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
Boonsrisuwanratsamakkee
นายทนง แก้วเขียว
1072630089
72020020
630089
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนนเรศวร
หมู่ 8 บ้านหนองโกสูง
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
-
http://school.bed.go.th
สระกระโจม
035440062
035440062
20 พฤษภาคม พ.ศ.2514
50
27
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:37 น.
188
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหัวเขา
Banhuakao
-
1072630090
72020021
630090
อนุบาล-ประถมศึกษา
นเรศวร
หมู่ 3 บ้านหัวเขา
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630090
สระกระโจม
35557150
2502
38
20
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:04:22 น.
189
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านดอนกลาง
Bandonklang
นางสาวณัฐกฤตา ทีปะลา
1072630091
72020022
630091
อนุบาล-ประถมศึกษา
นเรศวร
หมู่ 9 บ้านบ้านดอนกลาง
สระกระโจม
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72250
0
0
สระกระโจม
-
0
20 เมษายน 2516
45
25
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:53 น.
190
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านห้วยม้าลอย
Banhauymaloy
นายประเยียน สุนทรวิภาต
1072630084
72020023
630084
อนุบาล-ประถมศึกษา
เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์
หมู่ 4 บ้านห้วยม้าลอย
หนองสาหร่าย
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
hmlschool.2501@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630084
อบต.หนองสาหร่าย
-
-
12 พฤษภาคม 2501
54
8
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:44 น.
191
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านโคกหม้อ
BANKOKMO
นายชูศักดิ์ โชติพันธุ์
1072630083
72020025
630083
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคกหม้อ
หนองสาหร่าย
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
khana_nok@hotmail.com
-
หนองสาหร่าย
0874099852
-
6/7/2484
34
4
type1
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 08:53:34 น.
192
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสระด่าน
WADSRADAN
นายสัญญา แช่มช้อย
1072630070
72020026
630070
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านสระด่าน
หนองสาหร่าย
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
-
www.sradan.ac.th
หนองสาหร่าย
0817361213
-
22/07/2483
54
6
type2
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 14:25:54 น.
193
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดบ้านกรวด
Wat Ban Kruat
นางบงกชชนก กุลชนะเชาวน์
1072630073
72020028
630073
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเจดีย์ยุทธหัตถี
หมู่ 8 บ้านบ้านกรวด
หนองสาหร่าย
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
banchong7080@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630073
หนองสาหร่าย
0819424984
27 มิถุนายน 2482
46
7
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:37:56 น.
194
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดท่ากุ่ม
Wat Tha Kum
นายชัยรัตน์ เงินเนื้อดี
1072630074
72020029
630074
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่ากุ่ม
หนองสาหร่าย
ดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี
72170
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630074
หนองสาหร่าย
0-3544-0020
2480
50
15
type1
Y
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:31:33 น.
195
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดศรีเฉลิมเขต
Watsrichalermket
นายนุกูล รัมมิตร
1072630291
72020030
630291
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านศรีเฉลิมเขต
ดอนมะนาว
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
srichalermket@hotmail.co.th
srichalermket.com
ดอนมะนาว
035-969800
-
14 พฤษภาคม 2502
30
15
type2
Y
28 กันยายน 2563 เวลา 13:46:53 น.
196
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดดอนมะนาว
Donmanaw
นางลักขณา ใจเที่ยงกุล
1072630292
72020031
630292
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนมะนาว
ดอนมะนาว
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
donmanowschool@gmail.com
ดอนมะนาว
035566409
035566409
29072481
41
15
type2
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 11:07:18 น.
197
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสองพี่น้อง
watsongpinong
นายธเนศ พจน์สุนทร
1072630280
72020032
630280
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านกลาง
ต้นตาล
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
pockyjung1963@hotmail.com
Watsongphinongschool@gmail.com
ต้นตาล
035472648
ปี พ.ศ. 2445
50
10
type1
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:46:31 น.
198
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านโคกงูเห่า
BankoknguhaoSchool
นางสมพร แสงแก้ว
1072630281
72020033
630281
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกงูเห่า
ต้นตาล
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
somporn.sangkaew19@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1072630281
ต้นตาล
0813843788
-
2484
56
13
type1
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 13:55:33 น.
199
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านบัวขาว
BANBUAKHAW SCHOOL
นายพงศกร เมฆฉาย
1072630295
72020034
630295
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านบัวขาว
ทุ่งคอก
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630295
ทุ่งคอก
35838222
29/11/2482
34
14
type1
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:27:11 น.
200
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองวัลย์เปรียง
Bannongwanprieng School
นายจิรวิทย์ มาสิกะ
1072630296
72020035
630296
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง
ทุ่งคอก
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
bannongwanprieng2000@gmail.com
www.thaischool.in.th/nongwanprieng/
ทุ่งคอก
35589356
035462805
24/8/2484
25
12
type1
Y
30 กันยายน 2563 เวลา 10:11:07 น.
201
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ)
Watthungkhok(Suwansathukit)
นางอารี พวงวรินทร์
1072630289
72020036
630289
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านทุ่งคอก
ทุ่งคอก
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
Stewearts@thaimail.com
s84.suphanburi2.net
ทุ่งคอก
035589325
035589325
30 ตุลาคม 2478
27
12
type3
Y
23 กันยายน 2563 เวลา 15:06:05 น.
202
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดทุ่งเข็น
watthungkhen school
นายธนกฤตย์ ศิริเมธีกุล
1072630290
72020037
630290
อนุบาล-ประถมศึกษา
สุวรรณสาธุกิจ
หมู่ 12 บ้านทุ่งเข็น
ทุ่งคอก
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
tk-sp2@hotmail.com
www.tk-sp2.com
ทุ่งคอก
0952493391
13 ก.ค. 2481
35
7.5
type2
Y
14 มิถุนายน 2561 เวลา 07:14:50 น.
203
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดเทพพิทักษ์
Theppitak School
นายภิรมย์ ขำดี
1072630293
72020038
630293
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเทพพิทักษ์
ทุ่งคอก
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
ทุ่งคอก
0-3544-0047
วันที่ 1 พฤษภาคม 2512
35
13
type2
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 08:10:05 น.
204
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านโป่ง
Banpong School
นายคมสัน สุวรรณโท
1072630294
72020039
630294
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งคอก
หมู่ 6 บ้านบ้านโป่ง
ทุ่งคอก
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
panpongschool2011@live.com
www.banpong-sp2.com
ทุ่งคอก
0
-
8/06/2483
34
16
type1
Y
04 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:08 น.
205
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดเนินพระปรางค์
Watnernpraprang
นายนิคม พุทธทัน
1072630288
72020040
630288
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวสะแก
เนินพระปรางค์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
nern9@live.com
เนินพระปรางค์
035-532753
-
1 พฤษภาคม 2515
40
4
type2
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 12:11:09 น.
206
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดใหม่นพรัตน์
watmainopparat school
นายสมมาตร กลิ่นเกษร
1072630323
72020041
630323
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนกลาง
เนินพระปรางค์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630323
อบต.เนินพระปรางค์
35530242
26 มิถุนายน 2481
48
6
type2
Y
09 ตุลาคม 2563 เวลา 11:58:32 น.
207
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหัววัง
banhuawang
นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์
1072630301
72020042
630301
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหัววัง
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
banhuawang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630301
บ่อสุพรรณ
035-960083
035-960083
7 มิถุนายน 2483
39
37
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 18:12:19 น.
208
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองเฝ้า
bannongfao
-
1072630302
72020043
630302
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองเฝ้า
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
puk051211@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630302
บ่อสุพรรณ
-
-
21 มิถุนายน 2501
36
24
type1
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:28:55 น.
209
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองกระดี่
bannongkradi
นางสาวสุพัชตรา อุ่นอารมณ์เลิศ
1072630303
72020044
630303
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองกระดี่
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
bannongkradi@hotmail.com
www.bannongkradi.com
อบต.บ่อสุพรรณ
06-3220-9101
-
7 ต.ค. 2500
60
21
type2
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:51 น.
210
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านดอนตำลึง
Bandontamlueng
นายทินกร หอมกุล
1072630304
72020045
630304
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ
หมู่ 4 บ้านดอนตำลึง
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
BANDONTAMLUNG @ THAIMAL
http://S15.Suphanburi2.
บ่อสุพรรณ
35589506
035-40202
21 สิงหาคม 2501
40
21
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44:44 น.
211
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหัวกลับ
WAT HUAKLAB
นายอนุศักดิ์ พวงธรรม
1072630297
72020046
630297
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวกลับ
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
huaklap_school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630297
บ่อสุพรรณ
035-402066
1 กรกฏาคม 2483
43
43
type2
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:38 น.
212
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดทับกระดาน
Watthapkradan School
นายสุทธิบัญชา มหาเมฆ
1072630298
72020047
630298
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านทับกระดาน
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
watthapkradan2483@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630298
บ่อสุพรรณ
0905539284
-
1 เมษายน พ.ศ. 2483
30
19
type2
Y
22 กันยายน 2563 เวลา 13:31:57 น.
213
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดเวฬุวัน
WATWEARUWAN
นายอดิเรก นิลเปี่ยม
1072630299
72020048
630299
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองแขม
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
kurpai2525@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630299
บ่อสุพรรณ
083-7094430
-
3 พฤษภาคม 2522
47
22
type1
Y
01 ตุลาคม 2563 เวลา 14:07:21 น.
214
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหนองพันเทา
Watnongpanthao School
นายประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์
1072630300
72020049
630300
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านหนองพันเทา
บ่อสุพรรณ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
sp2s125@suphanburi2.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006656648222
บ่อสุพรรณ
0819199737
-
5 มิถุนายน 2512
40
31
type2
Y
18 กันยายน 2563 เวลา 14:34:23 น.
215
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดบางสาม
bangsam
นายธงชัย หลิมทิพย์
1072630320
72020050
630320
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านบางสาม
บางตะเคียน
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
sri.2510@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630320
บางตะเคียน
35584038
7 ต.ค.2464
58
15
type2
Y
06 ตุลาคม 2563 เวลา 22:02:33 น.
216
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสำเภาทอง
WATSOMPOUATHONG
-
1072630318
72020051
630318
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสำเภาทอง
บางตะเคียน
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
sukasame.21@gmail.com
http://www.thaischool.in.th/sompouathong/
บางตะเคียน
35440045
-
11/07/2481
90
20
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 20:58:29 น.
217
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านโคก 7 ลูก
Bankokjedlok
นายหัสพงศ์ รักวงษ์ไทย
1072630317
72020052
630317
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านโคก 7 ลูก
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
????????
-
1 พฤษภาคม 2493
64
29
type1
Y
13 กันยายน 2563 เวลา 14:11:45 น.
218
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดใหม่บำรุงธรรม
Watmaibamrungtam
-
1072630325
72020053
630325
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านจรเข้ครึน
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
Watmaibamrungtam@hotmail.com
????????
0892604782
18มิ.ย. 2483
75
40
type1
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41:27 น.
219
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สองพี่น้อง
songpeenong
นายสราวุธ ใจยั่งยืน
1072630313
72020056
630313
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มท่าจีน
หมู่ 3 บ้านบางซอ
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
songpeenongschool@hotmail.com
บางตาเถร
2497
35
20
type2
Y
20 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:25:39 น.
220
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดไชยนาราษฎร์
watchainarat school
นายณัฐ น้อยอุทัย
1072630315
72020057
630315
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดไชยนาราษฎร์
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
watchainarat@hotmail.com
chainarat.blogspot.com
บางตาเถร
-
2465
65
30
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:15:16 น.
221
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดท่าข้าม
Watthakham
นายนิรันดร ชนะวงศ์
1072630314
72020058
630314
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านท่าข้าม
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
-
-
บางตาเถร
0861760573
-
14 ก.ย.2465
75
14
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30:17 น.
222
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านไผ่ตาโม้
banphaitamo School
ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ ภูถาวร
1072630316
72020059
630316
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านไผ่ตาโม้
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630316
35437126
035437126
17 สิงหาคม 2487
68
18
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 20:48:26 น.
223
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดไผ่โรงวัว
Watphairongwua
นายสมชาย บุญชอบ
1072630324
72020060
630324
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านไผ่โรงวัว
บางตาเถร
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630324
บางตาเถร
035461578
035461578
11 สิงหาคม พ.ศ. 2481
50
21
type3
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:33 น.
224
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
อนุบาลวัดดงตาล(วโรสุธาประชาสรรค์)
Anuban watdongtan(Warosuttaprachasan)
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช เรืองขจร
1072630276
72020061
630276
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวัดดงตาล
บางพลับ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630276
บางพลับ
035962214
2498
35
2
type2
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 13:02:24 น.
225
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดท่าจัด
wattajad
นางหนึ่งฤทัย พระสุทา
1072630277
72020062
630277
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าทรายทอง
บางพลับ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
tajad77@gmail.com
บางพลับ
035446592
1/10/2470
45
5
type1
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:48:54 น.
226
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดใหม่พิบูลย์ผล
Watmaipiboonpol
นายทศพร รุ่งแสง
1072630322
72020063
630322
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านลาดมะขาม
บางเลน
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
Maipiboonpol@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630322
บางเลน
35584506
2482
50
5
type2
Y
09 ตุลาคม 2563 เวลา 09:41:51 น.
227
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดทองประดิษฐ์
Thongpadit school
นางสาวขวัญเรือน พละวงษ์
1072630321
72020064
630321
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านจิกหมู่
บางเลน
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
-
www.facebook.com/thongpraditschool/
บางเลน
035-440041
-
24 กันยายน 2466
50
10
type2
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08:58 น.
228
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดรางบัวทอง (สุรวรรณวิทยา)
Rangbuatong
นางชิษยาภรณ์ ทำมาอ่อง
1072630327
72020065
630327
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านกุ่ม
บ้านกุ่ม
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
rangbuatong@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630327
สุพรรณบุรี
084-0665957
23 มิ.ย.2466
60
30
type1
Y
22 สิงหาคม 2563 เวลา 12:00:39 น.
229
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
WATBANGSAKAE(WITTAYA RUNGSUN)
นางนันทยา ใจตรง
1072630329
72020066
630329
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบางสะแก
บ้านกุ่ม
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
www.facebook.com/bangsakae.sch.7
ตำบลบ้านกุ่ม
0800872323
30/11/2442
63
20
type2
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 14:30:39 น.
230
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสว่างอารมณ์
Watsawangarom School
นางดารณี ไตรยสุทธิ์
1072630330
72020067
630330
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านไผ่ขอม
บ้านกุ่ม
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
-
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630330
บ้านกุ่ม
035481124
-
1 สิงหาคม 2484
53
15
type1
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 14:46:07 น.
231
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดลาดประทุมทอง
Watladpratoomtong
-
1072630331
72020069
630331
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนตายี่
บ้านช้าง
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
ladpratoomtong_s2007@hotmail.com
????????
35437654
-
20 สิงหาคม 2484
80
40
type1
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:41:55 น.
232
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
Arthonsungkhawattana 1Watladbua
นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
1072630332
72020070
630332
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลาดบัว
บ้านช้าง
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
บ้านช้าง
0866660978
10 กรกฎาคม 2481
75
40
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:17:41 น.
233
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดย่านซื่อ
WATYVNSUE
นางสาวภรณพรรษ นวกวงค์
1072630319
72020071
630319
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านย่านซื่อ
บ้านช้าง
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
?http://s106.suphanburi
บ้านช้าง
28สิงหาคม 2480
97
40
type1
Y
25 กันยายน 2563 เวลา 14:22:50 น.
234
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดไผ่ขาด
Watpaikhad School
นายอภิชาติ เหมฬา
1072630285
72020072
630285
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านไผ่ขาด
ศรีสำราญ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
varanon53@yahoo.com
ศรีสำราญ
0845517738
26 กรกฎาคม 2481
35
5
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00:17 น.
235
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดรางกร่าง
Rangkrang
นายเอกชัย ศรีกงพาน
1072630286
72020073
630286
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านรางกร่าง
ศรีสำราญ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
Rangkrang55@gmail.com
?http//:s107suphanburi2
ศรีสำราญ
0970745110
-
13 พฤษภาคม 2519
40
4
type2
Y
02 ตุลาคม 2563 เวลา 15:13:36 น.
236
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดใหม่เพชรรัตน์
WATMAIPHETCHARAT
นางสาววันเพ็ญ คุ้มโต
1072630287
72020074
630287
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านขื่อชนก
ศรีสำราญ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
jinjung22@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1072630287&page=history
ศรีสำราญ
0854048900
-
22 กรกฎาคม 2481
45
5
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:35:35 น.
237
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองโพธิ์
Bannongpho
นางโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์
1072630306
72020075
630306
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านหนองโพธิ์
ศรีสำราญ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
bannongpho01082483@gmail.com
ศรีสำราญ
035472038
1สิงหาคม 2483
26
6
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:15:49 น.
238
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านสะพังกร่าง
Bansaphangkrang School
นางสาววรัญภร ขยันคิด
1072630307
72020076
630307
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านสะพังกร่าง
ศรีสำราญ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
beau.tong@hotmail.com
ศรีสำราญ
0867685435
0867685435
10 มิถุนายน 2483
28
10
type1
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00:21 น.
239
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
artornsangkhawattana2watwangtakoo
นายพจน ทาหนองบัว
1072630305
72020077
630305
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านวังตะกู
ศรีสำราญ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
artorn2watwangtakoo@gmail.com
-
ศรีสำราญ
35589352
-
18กรกฎาคม2482
25
15
type2
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:31:45 น.
240
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองกระทู้
Bannongkratoo
นายศิริ ไทยทวี
1072630310
72020078
630310
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองกระทู้
หนองบ่อ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
kruschool@hotmail.co.th
-
หนองบ่อ
035437387
-
1 พฤษภาคม 2507
25
30
type2
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:25:41 น.
241
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองจิก
nongchik
นางชูเกษม โกมุทธิยานนท์
1072630312
72020079
630312
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.สพ.2
หมู่ 1 บ้านหนองจิก
หนองบ่อ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
nonchikschool@hotmail.com
www.bannongchik.ac.th/
หนองบ่อ
035437645
17 สิงหาคม 2501
25
15
type2
Y
14 สิงหาคม 2562 เวลา 08:42:45 น.
242
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดพรสวรรค์
watpornsawan
นางนิภารัตน์ ศรีสำราญ
1072630309
72020081
630309
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านเขาซ่อนหม้อ
หนองบ่อ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
71170
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630309
หนองบ่อ
6 พฤษภาคม 2508
22.4
36
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:33:51 น.
243
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดเขาพนมนาง
WATKAOPHANOMNANG
นางรดาพัชร ไทยทวี
1072630308
72020082
630308
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองบวบหอม
หนองบ่อ
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72190
panomnang.school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630308
หนองบ่อ
-
พ.ศ.2514
32
30
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:19:11 น.
244
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดดอนสงวน
WAT DON SA-NGUAN
-
1072630279
72020083
630279
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านดอนสงวน
หัวโพธิ์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
arkane3@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630279
หัวโพธิ์
0863984271
-
พ.ศ. 2484
40
14
type1
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:27:02 น.
245
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหัวโพธิ์
wathuapo
นายชัยรัตน์ พละเลิศ
1072630282
72020084
630282
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหัวโพธิ์
หัวโพธิ์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630282
หัวโพธิ์
0861700881
2473
26
12
type2
Y
23 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:26 น.
246
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านประทุนทอง
banpatuntong
นายครรชิต ปานมุณี
1072630284
72020085
630284
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านรางประทุน
หัวโพธิ์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630284
หัวโพธิ์
061-4875759
11 สิงหาคม 2501
25
11
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:26:48 น.
247
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
WATTHACHAI
นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ
1072630283
72020086
630283
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หัวโพธิ์ ศรีสำราญ สองพี่น้อง
หมู่ 2 บ้านท่าไชย
หัวโพธิ์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
thachai@gmail.com
www.thachai.com
หัวโพธิ์
035472919
035472918
30 มิถุนายน 2481
28
15
type3
Y
15 สิงหาคม 2562 เวลา 15:36:24 น.
248
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดบางบอน
Watbangbon
นายสรวิศ ทนุการ
1072630278
72020087
630278
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบางบอน
หัวโพธิ์
สองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
72110
soravis2520@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630278
หัวโพธิ์
035472254
-
12 ตุลาคม 2480
50
10
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 17:11:44 น.
249
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดยางยี่แส
YANGYEESAE
นางอารีวัลย์ จำปานิล
1072630370
72020088
630370
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านยี่แส
กระจัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
yangyeesae-school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630370
กระจัน
-
-
01/04/2471
3
5
type2
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 14:39:09 น.
250
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสามัคคีธรรม
WATSAMAKKHEETHAM
สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร
1072630372
72020089
630372
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองอโศก
กระจัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
hutchaya@hotmail.com
กระจัน
0817360913
2501
2
3
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:02:35 น.
251
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดจันทราวาส
Watchanthrawas
นายสมบัติ กาบแก้ว
1072630373
72020090
630373
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านกระจัน
กระจัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
wcw_035@hotmail.com
facebook ร.ร.วัดจันทราวาส
กระจัน
35460553
035460553
21/06/2482
7
6
type2
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 19:35:16 น.
252
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
Banchorakaesamphan
นายตรีเพชร มากระจัน
1072630391
72020091
630391
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านจรเข้สามพัน
จรเข้สามพัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
chinjung-ab01@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630391
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
2475
11
8
type2
Y
22 สิงหาคม 2563 เวลา 23:08:23 น.
253
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านเขาชานหมาก
BANNKAOCHANMAK
นางพัฒนีพร ทองลิ้ม
1072630392
72020092
630392
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มถ้ำเสือ อู่ทอง
หมู่ 8 บ้านเขาชานหมาก
จรเข้สามพัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
71170
bankaochanmak@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1072630392&id=8626&page=vision
จรเข้สามพัน
35565585
25 มีนาคม 2502
13
10
type2
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:17:02 น.
254
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดปทุมวนาราม
Watpatumwanaram
นายธนชาต ธนวีรเทศ
1072630393
72020093
630393
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังหลุมพอง
จรเข้สามพัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
71170
-
-
จรเข้สามพัน
035461122
-
28 กันยายน 2478
15
14
type1
Y
09 ตุลาคม 2563 เวลา 15:03:46 น.
255
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านรางโพธิ์
Banrangpo
นายสุรชัย ชำนาญอักษร
1072630394
72020094
630394
อนุบาล-ประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมู่ 9 บ้านโพธิ์เงิน
จรเข้สามพัน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
71170
banrangpo@gmail.com
http//http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630394
จรเข้สามพัน
034571163
-
17 พ.ค. 2499
19
16
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:29 น.
256
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดโคกยายเกตุ
Wat Khogyaikate
นายรุ่ง อ่อนอินทร์
1072630375
72020095
630375
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกยายเกต
เจดีย์
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
maemod04@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630375
เจดีย์
085-266-2387
-
01/05/2480
10
11
type1
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:30:30 น.
257
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
พานิชชีวะอุปถัมภ์
Panichewa Upathum
นายอนันต์ ดีขำ
1072630376
72020096
630376
อนุบาล-ประถมศึกษา
ถ้ำเสือ อู่ทอง
หมู่ 8 บ้านบ้านใหม่พานิช
เจดีย์
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
bio.adenium@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630376
เจดีย์
0867857227
-
1/05/2517
10
13
type2
Y
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:38:12 น.
258
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดโภคาราม
watphokaram
นางศุภางค์ พิมพ์ชัย
1072630380
72020097
630380
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดอนคา
ดอนคา
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
ดอนคา
035421252
035421252
10 /11/2478
17
12
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:02:51 น.
259
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดคีรีรัตนาราม
Watkhirirattanaram
นางดาวรุ่ง ตาลเพชร
1072630381
72020098
630381
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านใหม่
ดอนคา
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
ดอนคา
35437030
18/07/2482
12
12
type2
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 13:49:14 น.
260
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสระกร่างเจริญธรรม
watsrakrangjarerntham
นายทองใบ หงษ์เวียงจันทร์
1072630382
72020099
630382
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสระกร่าง
ดอนคา
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
Srakrang_school@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630382
ดอนคา
35481010
035481010
01/05/2512
8
8
type2
Y
13 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:29:18 น.
261
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านเขากำแพง
Bankhowkampang
นางดวงใจ บัวงาม
1072630417
72020100
630417
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านเขากำแพง
ดอนคา
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
ple_hong@live.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630417
ดอนคา
35437524
1 มกราคม 2513
15
13
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19:00 น.
262
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดห้วยคู้สามัคคี
Wat-Huay-Ku-Samakkee
นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์
1072630418
72020101
630418
อนุบาล-ประถมศึกษา
รอยพระพุทธบาท อู่ทอง
หมู่ 5 บ้านห้วยคู้
ดอนคา
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
loiykaew@gmail.com
-
ดอนคา
081-9420734
-
01/05/2505
12
12
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:44 น.
263
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านโป่งพรานอินทร์
Banpongpranin
นางสาวพรพรรณ ชาวลุ่มบัว
1072630419
72020102
630419
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านโป่งพรานอินทร์
ดอนคา
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
-
-
ดอนคา
35437509
-
7 กันยายน 2499
14
10
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 19:27:15 น.
264
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
Donmaklua
นางรัชฎา พงษ์ประยูร
1072630405
72020103
630405
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 บ้านท่าตะเกียง
ดอนมะเกลือ
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
Donmaklua@live.com
ดอนมะเกลือ
035432007
035432007
20 ตุลาคม 2477
30
30
type2
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:32 น.
265
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดจำปา
Watchampa School
นางกิ่งดาว นาคเอก
1072630386
72020105
630386
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านจร้าเก่า
บ้านโข้ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
watchampa.ac.th@gmail.com
www.watchampa.ac.th
บ้านโข้ง
35436175
พ.ศ.2481
25
26
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 09:28:18 น.
266
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดโพธิ์เขียว
WAT PHOKIEO SCHOOL
นายนำศักดิ์ หอมชื่น
1072630387
72020106
630387
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านจร้าใหม่
บ้านโข้ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
sp2s101@thaimail.com
Watphokhieoschool
บ้านโข้ง
0623616393
-
15/07/2482
26
26
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:54:11 น.
267
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดกกม่วง
watkokmaung
นายอภิวัฒน์ พิมพวง
1072630388
72020107
630388
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านบ้านกกม่วง
บ้านโข้ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630388
????????
0898981157
31/07/2484
47
45
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:59 น.
268
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านสระบัวทอง
BANSRABUATHONG
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
1072630389
72020108
630389
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านสระบัวทอง
บ้านโข้ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
-
บ้านโข้ง
0871549768
-
16/04/2498
32
32
type1
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 11:24:18 น.
269
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านทุ่งดินดำ
Ban thoong din dum
นายทฤษฎี มเหษี
1072630390
72020109
630390
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาท
หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งดินดำ
บ้านโข้ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
s018@thaimail.com
????????
35481012
035481012
พ.ศ.2519
32
32
type2
Y
18 มิถุนายน 2561 เวลา 12:19:48 น.
270
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดศรีสร้อยเพชร
Watsrisroypetch
นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล
1072630409
72020110
630409
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนถ้ำเสืออู่ทอง
หมู่ 5 บ้านดอนไฟไหม้
บ้านดอน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
cootoey.srisroy@gmail.com
บ้านดอน
035417222
035440152
พ.ศ.2482
15
16
type1
Y
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:01:08 น.
271
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหัวทำนบ
Banhuatumnob
นางสาวฐรดา ไกรเพชร
1072630410
72020111
630410
อนุบาล-ประถมศึกษา
ถ้ำเสือ อู่ทอง
หมู่ 4 บ้านหัวทำนบ
บ้านดอน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
banhuatumnob62@gmail.com
http://www.Banhuatamnob.ac.th
เทศบาลตำบลบ้านดอน
035437816
-
14/08/2482
12
10
type1
Y
03 มิถุนายน 2562 เวลา 16:54:17 น.
272
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดกลางบ้านดอน
watklangbandon
นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
1072630408
72020112
630408
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มถ้ำเสือ
หมู่ 8 บ้านบ้านดอน
บ้านดอน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
Zupattra@hotmail.com
202.143.155.36/spr2112
เทศบาลตำบลบ้านดอน
0871697181
26 กันยายน 2481
15
14
type2
Y
09 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:13 น.
273
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดยางสว่างอารมณ์
WATYANGSAWANGAROM
นายสมมาตร ทองพิลา
1072630407
72020113
630407
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มถ้ำเสืออู่ทอง
หมู่ 2 บ้านบ้านยาง
บ้านดอน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
WBCWATYANGSAWANG_A_ROM@
http://school.obec.go.th
???????
035417333
-
29/11/2442
15
15
type2
Y
24 เมษายน 2560 เวลา 11:35:46 น.
274
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดเขาดีสลัก
watkhaodeesalak school
นางศศินันท์ เสนแก้ว
1072630416
72020114
630416
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองการ้อง
พลับพลาไชย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630416
พลับพลาไชย
10 กันยายน 2496
15
13
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:51:29 น.
275
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดคีรีเจริญผล
kereejareanpon
นายธีรศักดิ์ จำนงค์เนียร
1072630414
72020115
630414
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขาทอก
พลับพลาไชย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
nipontamajak@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1072630414
พลับพลาไชย
0898372856
2500
20
18
type2
Y
22 สิงหาคม 2563 เวลา 09:39:06 น.
276
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดโพธิ์ทองเจริญ
Watphothongcharoen
นายพิสิฐ สุนทรวิภาต
1072630383
72020117
630383
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโภคาราม
หมู่ 8 บ้านบ้านขาม
พลับพลาไชย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
phongtong17@gmail.com
พลับพลาไชย
0811960001
-
18/7/2478
17
15
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:58:37 น.
277
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
พลับพลาไชย
Plubplachai
นางรสสุคนธ์ วัฒนรุกข์
1072630384
72020118
630384
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองโดก
พลับพลาไชย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
ppcschool.sp2@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630384
พลับพลาไชย
090-8102056
-
10 พ.ค. 2516
22
20
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 14:45:04 น.
278
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองกุฏิ
Bannonguti
นางสาวณัฐพร แสงภู่
1072630385
72020119
630385
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโภคาราม
หมู่ 7 บ้านหนองกุฏิ
พลับพลาไชย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
พลับพลาไชย
0957534848
2485
24
22
type1
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:24 น.
279
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดใหม่สิทธาวาส
watmaisittawas
นางสาวบังอร จงสมจิตต์
1072630397
72020122
630397
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหางตลาด
ยุ้งทะลาย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
swschool57@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630397
ยุ้งทะลาย
081 2939051
21 กรกฎาคม 2481
12
10
type1
Y
28 กันยายน 2563 เวลา 13:40:35 น.
280
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านดอนพุทรา
Bandonputsa School
นางสาวฐิติมา ตั้งสกุล
1072630413
72020123
630413
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มถ้ำเสือ
หมู่ 3 บ้านดอนพุทรา
ยุ้งทะลาย
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
bandonputsa@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
ยุ้งทะลาย
035436418
-
19/02/2484
10
10
type1
Y
16 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:12 น.
281
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสระพังลาน
srapanglan
นายพรเทพ ศรีสุข
1072630401
72020124
630401
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสระยายโสม
หมู่ 6 บ้านสระพังลาน
สระพังลาน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
sp25116@thaimail.com s
thaischool-srapanglan.net
สระพังลาน
35559252
035559252
24/09/2482
18
16
type2
Y
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:17:42 น.
282
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดดอนสุโข
donsukhoo
นางปริศนา ปัญสิงห์
1072630402
72020125
630402
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนสุโข
สระพังลาน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน
0818504472
2478
25
24
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 15:22:28 น.
283
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดนันทวัน
Nuntawanschool
นางสาวกัณหา คำหอมกุล
1072630403
72020126
630403
อนุบาล-ประถมศึกษา
สระยายโสม
หมู่ 4 บ้านหนองข้าวงาย
สระพังลาน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
sp2s087@thaimail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630403
?????????
0989709333
2510
17
16
type1
Y
13 มิถุนายน 2560 เวลา 15:53:14 น.
284
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
Hansasuchitwittaya 1
นางสาวศุภาพร ผิวงาม
1072630404
72020127
630404
อนุบาล-ประถมศึกษา
สระยายโสม
หมู่ 2 บ้านทุ่งกระเจ็ด
สระพังลาน
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
Hansasuchitwittaya1@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630404
สระพังลาน
35559789
1 พฤษภาคม 2512
21
20
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:31 น.
285
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดบ่อคู่
baukoo
นายภูริวัจน์ อภิอัครกุลพงศ์
1072630400
72020128
630400
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ่อคู่
สระยายโสม
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
baukooschool@gmail.com
ขุนพัดเพ็ง
0841212406
-
15 พฤษภาคม2518
16
13
type1
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 08:09:02 น.
286
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดสระยายโสม
watsrayaisom
นายเจษฎา สุขศรีดา
1072630398
72020129
630398
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียน
หมู่ 3 บ้านสระยายโสม
สระยายโสม
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
wsstoday@gmail.com
สระยายโสม
35559253
18 เมษายน 2472
23
14.5
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:29:47 น.
287
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดใหม่ปทุมสูตร
watmaipatummasoot
-
1072630396
72020130
630396
อนุบาล-ประถมศึกษา
สระยายโสม
หมู่ 2 บ้านบ้านบ่อปั้น
สระยายโสม
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630396
ขุนพัดเพ็ง
35436196
3 พฤษภาคม 2505
23
21
type1
Y
17 มกราคม 2561 เวลา 10:46:36 น.
288
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดคลองตัน
Klongtun
นายเศกชัย เพ็งเกร็ด
1072630395
72020131
630395
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสระยายโสม อู่ทอง
หมู่ 6 บ้านคลองตัน
สระยายโสม
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
-
-
ขุนพัดเพ็ง
035559340
-
19 มิถุนายน 2482
14
12
type2
Y
22 มิถุนายน 2560 เวลา 02:35:50 น.
289
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหนองยายทรัพย์
Nongyaisub
นางชุฒิณี หอมสุวรรณ
1072630399
72020132
630399
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์
สระยายโสม
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72220
chuti25061@hotmail.com
ขุนพัดเพ็ง
0631594751
2 กรกฎาคม 2502
22
19
type1
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:55:22 น.
290
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านห้วยหิน
Banhuayhin
นายเสวย เสนแก้ว
1072630420
72020133
630420
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านพวน
หนองโอ่ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
-
-
หนองโอ่ง
081-9387143
-
1/5/2511
9
8
type1
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 14:35:56 น.
291
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหนองหลุม
Watnonglum
นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น
1072630378
72020134
630378
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านหนองหลุม
หนองโอ่ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
watnonglum@gmail.com
http://s128.suphanburi2
หนองโอ่ง
0867973373
-
2502
10
9
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:45:16 น.
292
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
บ้านหนองแหน
Bannongnae
นางอุทัยวรรณ ฉิมทองดี
1072630379
72020135
630379
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองแหน
หนองโอ่ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
Bannongnae@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630379
หนองโอ่ง
15 พ.ค. 2516
12
9
type1
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 11:13:27 น.
293
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดโคกสำโรง
watkoksumrong
นางสาวขวัญพีรากร แซ่ตั้น
1072630366
72020136
630366
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านโคกสำโรง
หนองโอ่ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
หนองโอ่ง
0846197535
2478
8
8
type1
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:06:52 น.
294
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดคอกวัว
wadkokwua
-
1072630368
72020137
630368
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนโภคาราม
หมู่ 3 บ้านคอกวัว
หนองโอ่ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
wkw161062@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1072630368&Area_CODE=7202&
หนองโอ่ง
0815187415
-
2522
4
4
type1
Y
16 มิถุนายน 2562 เวลา 18:58:41 น.
295
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดคณฑี
Kontee
นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์
1072630369
72020138
630369
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคณฑี
หนองโอ่ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
kontee_060@hotmail.com
http://s60.suphanburi2.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอ่ง
035528542
-
2482
7
6
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 15:51:42 น.
296
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดบ้านหนองโอ่ง
Watbannongong
นางสาวนิสากร ดิษฐ์กระจัน
1072630377
72020139
630377
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองโอ่ง
หนองโอ่ง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
watbannongong@outlook.com
www.facebook.com/watbannongong
หนองโอ่ง
-
-
พ.ศ.2486
13
10
type1
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:02:02 น.
297
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดปทุมสราวาส
pathumsarawas
นายชูชาติ รักอู่
1072630364
72020140
630364
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาลาว
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
nalao12@live.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630364
ท้าวอู่ทอง
035553041
035553041
23 กรกฎาคม 2485
7
4
type2
Y
08 ตุลาคม 2563 เวลา 10:06:30 น.
298
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดเขาพระ
WATKHAOPRA SCHOOL
นางสาวสุวรรณา แก้วสระแสน
1072630365
72020141
630365
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านศรีสรรเพชญ์
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
khaopra1@hotmail.com
www.Khaopra.thaigov.net
ท้าวอู่ทอง
095-1546009
-
1 กันยายน 2483
3.5
2
type2
Y
22 มกราคม 2563 เวลา 15:19:58 น.
299
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดหนองตาสาม
WATNONGTASAM SCHOOL
นายประกอบ คงใจดี
1072630371
72020142
630371
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มท่าพระยาจักร
หมู่ 4 บ้านหนองตาสาม
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
35551955
035551955
0
2
type2
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 07:41:28 น.
300
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
วัดช่องลม
Watchonglom
นายปิติภูมิ เปี่ยมบริบูรณ์
1072630374
72020143
630374
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าพระ
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
Watchonglom2009@hotmail.com
-
อู่ทอง
035565075
035565075
1 พฤษภาคม 2513
5
3
type1
Y
09 ตุลาคม 2563 เวลา 09:12:05 น.
301
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
Anubanbanthaprayajak
ว่าที่ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง
1072630363
72020144
630363
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านอู่ทอง
อู่ทอง
อู่ทอง
สุพรรณบุรี
72160
comedu2@gmail.com
www.btpj.ac.th
อู่ทอง
03551954
035551495
12 สิงหาคม 2482
2
0.05
type3
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:27:55 น.
302
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดกาบบัว
watkabbau
นางสาวบังอร ศรีดำ
1072630155
72030001
630155
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านกาบบัว
เขาดิน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
watkabbau@gmail.com
เทศบาลตำบลเขาดิน
0861655776
18/09/2482
20
20
type2
Y
07 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:01:53 น.
303
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดปากดงท่าศาล
phadongthasan
-
1072630156
72030002
630156
อนุบาล-ประถมศึกษา
4
หมู่ 2 บ้านปากดงท่าศาล
เขาดิน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
เขาดิน
035-433530
7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
15
15
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:32 น.
304
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดกร่างสามยอด
GRANGSAMYOD
-
1072630177
72030003
630177
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านกร่างสามยอด
เขาดิน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
grangsamyod065@gmail.com
@suphan 3.go.th
เขาดิน
035440030
-
24 กันยายน 2481
15
12
type1
Y
13 มิถุนายน 2561 เวลา 12:43:45 น.
305
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
Anubandoembangnangbuat(watthachang)
ดร.ธานี อำภาวงษ์
1072630132
72030004
630132
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าช้าง
เขาพระ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
thachang.sc@gmail.com
http://abdbwatthachang.ac.th/
เขาพระ
035578508
035578508
28 สิงหาคม 2464
3
4
type3
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:53:30 น.
306
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดกำมะเชียร
Watkummachien
นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ
1072630133
72030005
630133
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านกำมะเชียร
เขาพระ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
kmc.2465@gmail.com
www.kmc.ac.th
เขาพระ
035469567
01/08/2465
6
8
type2
Y
06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:25:12 น.
307
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดเขาพระ
watkaopra
-
1072630134
72030006
630134
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเขาพระ
เขาพระ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
อบต.เขาพระ
035-578498
2465
1
1
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 18:43:44 น.
308
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดวังกุลา
WUNGKULA
นางรัตนา อินทรกสิกร
1072630149
72030008
630149
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านวังกุลา
เขาพระ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
db_wungkula@suphan3.go.
202.143.156.181/watwungkula/
อบต.เขาพระ
035468028
-
27 พฤษภาคม 2492
8
5
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 16:27:31 น.
309
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดหนองกรด
NONGKROD
นายธวัชชัย หมื่นไธสง
1072630178
72030009
630178
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหพระอาจารย์ธรรมโชติ
หมู่ 6 บ้านหนองกรด
โคกช้าง
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
nongkrod_school@hotmail.com
โคกช้าง
440035
10/06/2482
15
11
type1
Y
25 สิงหาคม 2562 เวลา 17:27:43 น.
310
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านหนองตาแก้ว
BANNONGTAKAEW
นางสาวสมหมาย สวนดอกไม้
1072630179
72030010
630179
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองตาแก้ว
โคกช้าง
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630179
โคกช้าง
440034
2506
18
18
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:26:53 น.
311
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดสามเอก
WATSAMAEK SCHOOL
นายปรีชา มั่นปาน
1072630150
72030011
630150
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสามเอก
โคกช้าง
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
tukka123@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630150
โคกช้าง
089-520-5713
-
25 กันยายน 2478
12
10
type1
Y
12 เมษายน 2563 เวลา 10:20:56 น.
312
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดเดิมบาง
Watdoembang
นางลัดดา เพ็งผล
1072630141
72030012
630141
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเดิมบาง
เดิมบาง
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
doembang2561@gamil.com
sites.google.com/pracharath.ac.th/1072630141
เดิมบาง
065-6232446
-
14 พฤศจิกายน 2465
3
3
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:58:26 น.
313
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดท่าเตียน
watthatian
-
1072630142
72030013
630142
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่าเตียน
เดิมบาง
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
Watthatainschool2560@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630142
เดิมบาง
035969855
25 กันยายน 2478
7
5
type1
Y
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:55:58 น.
314
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านแหลมสะแก
baanlemsakae
นายธีรยุทธ์ ลิ้มรัตนปัญญา
1072630143
72030014
630143
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแหลมสะแก
เดิมบาง
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
teerayut1961@gmail.com
เดิมบาง
035430078
035430078
11 กันยายน 2482
13
15
type1
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:02:29 น.
315
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดคูเมือง
Watkoomuang
นางวันทนา กาญจนพาที
1072630175
72030016
630175
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านคูเมือง
ทุ่งคลี
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
db_Watkoomuang
http://Watkoomuang@Yaho
ทุ่งคลี
035-440042
พ.ศ.2485
22
21
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:07:32 น.
316
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดวุ้งสุทธาวาส
watwungsutthawas
-
1072630176
72030017
630176
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านก้นวุ้ง
ทุ่งคลี
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
watwungsutthawas2562@gmail.com
watwung.myreadyweb.com
เทศบาลตำบลทุ่งคลี
097-1872459
-
9 กรกฎาคม 2502
17
17
type1
Y
05 ตุลาคม 2563 เวลา 10:12:44 น.
317
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดกุ่มโคก
watkhumkok
-
1072630173
72030018
630173
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกุ่มโคก
ทุ่งคลี
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
khumkok2477@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630173
ทุ่งคลี
035468426
-
8 กรกฏาคม 2477
15
10
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:24:49 น.
318
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านเขาดิน
BANKHAODIN
นางสาวปิยาภรณ์ ภูฆัง
1072630154
72030021
630154
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเกาะคู
นางบวช
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
db_bankhaodin@suphan3.go.th
นางบวช
035-528649
27พ.ค.2486
15
15
type1
Y
30 มกราคม 2563 เวลา 14:12:33 น.
319
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดนางบวช
watnangbut
นายวิชา สมิงไพร
1072630151
72030022
630151
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยาเขตพระอาจารย์ธรรมโชติ
หมู่ 4 บ้านนางบวช
นางบวช
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
null
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630151
นางบวช
083-0877481
-
2 ตุลาคม 2466
7
7
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:37 น.
320
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดวังสำเภาล่ม
Watwungsampaolom
-
1072630152
72030023
630152
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านสำเภาล่ม
นางบวช
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
นางบวช
035409222
2489
8
8
type1
Y
08 พฤษภาคม 2561 เวลา 22:24:04 น.
321
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดบ่อกรุ
watbokru
นายพนม เข็มเงิน
1072630165
72030024
630165
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยาเขตบ่อกรุ
หมู่ 1 บ้านบ่อกรุ
บ่อกรุ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
noms_1506@hotmail.com
เทศบาลตำบลบ่อกรุ
575833
3 พฤศจิกายน 2471
25
28
type2
Y
06 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:19:46 น.
322
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดทุ่งกฐิน
thungkathin
นายภาณุมาศ เจริญสุข
1072630170
72030025
630170
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านทุ่งกฐิน
บ่อกรุ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
-
-
เทศบาลตำบลบ่อกรุ
081-9427007
-
9 กันยายน 2483
25
27
type1
Y
25 กันยายน 2563 เวลา 14:58:44 น.
323
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านลาด
Banlad
-
1072630167
72030026
630167
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านบ้านลาด
บ่อกรุ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
db_banlad@suphan3.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630167
บ่อกรุ
081-7523329
-
2500
37
40
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:06:14 น.
324
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดท่าทอง
Wat Tatong
นายศรัณยู นิติศิริ
1072630146
72030028
630146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าทอง
ปากน้ำ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
kankantooktook@gmail.com
null
ปากน้ำ
430592
null
24 พฤษภาคม 2482
12
12
type1
Y
01 ตุลาคม 2563 เวลา 10:50:47 น.
325
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดประชุมสงฆ์
watprachumsong
นายไพโรจน์ บุญประเสริฐ
1072630147
72030029
630147
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.สพ 3
หมู่ 2 บ้านท่าโป่ง
ปากน้ำ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
soy.sp2@hotmail.com
ปากน้ำ
515105
22 กันยายน 2482
9
13
type1
Y
08 สิงหาคม 2560 เวลา 03:49:07 น.
326
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดปากน้ำ
watpaknam school
นางสาวรัชนีวรรณ ทองคำ
1072630144
72030030
630144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่มี
หมู่ 5 บ้านบ้านปากน้ำ
ปากน้ำ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
ปากน้ำ
430512
430512
2470
10
15
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13:26 น.
327
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
พัฒนาปากน้ำ
PATTANAPAKNUM
-
1072630145
72030031
630145
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านปากน้ำ
ปากน้ำ
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
เทศบาลตำบลปากน้ำ
-
-
09 มิถุนายน 2501
12
11
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:30 น.
328
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดป่าสะแก
watpasakae
นางวรรณา ใจดี
1072630162
72030033
630162
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านป่าสะแก
ป่าสะแก
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
wutti09@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1072630162&Area_CODE=7203
อบต.ป่าสะแก
035471575
-
15 เมษายน 2471
16
20
type2
Y
29 กันยายน 2563 เวลา 14:20:00 น.
329
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดยางนอน
watyangnon
นายประเสริฐ ชัยแย้ม
1072630157
72030034
630157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านยางนอน
ยางนอน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
72030034SPB3@gmail.com
http://school.obec.go.t
ยางนอน
035 - 469229,0819414428
-
15 กันยายน 2482
8
7
type2
Y
02 ธันวาคม 2562 เวลา 14:52:27 น.
330
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดดงพิกุล
watdongpigon
-
1072630140
72030035
630140
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านดงพิกุล
ยางนอน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
ยางนอน
440052
20 มกราคม 2481
8
5
type1
Y
22 มิถุนายน 2561 เวลา 12:44:19 น.
331
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดท่ามะนาว
wattamanow
นายนครินทร์ จันละคล
1072630180
72030036
630180
อนุบาล-ประถมศึกษา
Locai Area NetwoRk:LAN.
หมู่ 4 บ้านท่ามะนาว
ยางนอน
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
db_tamanow@suphon 3.go.th
thai-shool.net/tamanow
ยางนอน
035489777
27 พฤศจิกายน 2477
14
15
type2
Y
13 สิงหาคม 2560 เวลา 01:41:57 น.
332
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดหนองกระทุ่ม
watnongkrathoom
-
1072630166
72030038
630166
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
watnongkratum0038@hotmail.com
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
0818898397
8 กันยาน 2482
28
30
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 12:17:12 น.
333
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านหนองนา
bannongna
นายอรรถพล ธัญญเจริญ
1072630168
72030039
630168
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.สพ.3
หมู่ 6 บ้านหนองนา
หนองกระทุ่ม
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
หนองกระทุ่ม
0817586968
12 พ.ค. 2515
44
45
type1
Y
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:41:05 น.
334
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านหนองอิงพิง
Bannongingping school
นายสุรชาติ หอมละม้าย
1072630169
72030040
630169
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองอิงพิง
หนองกระทุ่ม
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
ingpingschool@gmail.com
rb.gy/z0me9k
หนองกระทุ่ม
0
0
2518
58
60
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 10:47:26 น.
335
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านหนองหิน
BANNONGHIN
-
1072630172
72030041
630172
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองหิน
หนองกระทุ่ม
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
nonghin2559@hotmail.com
เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
0971408208
11กรกฎาคม2521
37
40
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 12:30:18 น.
336
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดฉวาก
Watchavak
นายกิตติศักดิ์ เหล่าพิเดช
1072630148
72030042
630148
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหมู่บ้านฉวาก
หัวเขา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
db_chavak.scl@suphan3.g
http://202.143.155.44/m
หัวเขา
440058
20 พฤษภาคม พ.ศ.2484
15
15
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:09:22 น.
337
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดไทร
watzai
นางปราณี คล้ายนาค
1072630138
72030043
630138
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยาเขตบ่อกรุ
หมู่ 4 บ้านวัดไทร
หัวเขา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
watzaischool@gmail.com
หัวเขา
440061
035440061
พ.ศ. 2481
11
13
type1
Y
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:06:20 น.
338
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านปากดง
banpakdong
-
1072630139
72030044
630139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านปากดง
หัวเขา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
pakdong.thai.ac
หัวเขา
035-518357
24/06/2484
15
25
type1
Y
23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:38:27 น.
339
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดหัวเขา
wathuaokao
นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล
1072630136
72030045
630136
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านบ้านหัวเขา
หัวเขา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
db_wathuao@suphan3.go.t
หัวเขา
515508
2471
5
6
type1
Y
01 มิถุนายน 2560 เวลา 10:12:40 น.
340
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดน้ำพุ
Watnumpu
-
1072630137
72030046
630137
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านน้ำพุ
หัวเขา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
nampu2003@thaimail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630137
หัวเขา
035-518372
2481
13
18
type2
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:27:57 น.
341
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดดอนตาล
WATDONTAN
นางทองแท้ วงศ์เสนา
1072630161
72030047
630161
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยาเขตบ่อกรุ
หมู่ 4 บ้านดอนตาล
หัวนา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
Watdontalschool@gmail.com
-
หัวนา
0821729484
2485
17
20
type1
Y
22 มีนาคม 2562 เวลา 08:34:17 น.
342
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดหัวนา
wathuana
-
1072630159
72030048
630159
อนุบาล-ประถมศึกษา
สหวิทยาเขตบ่อกรุ
หมู่ 3 บ้านหัวนา
หัวนา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
wathuana@hotmail.com
หัวนา
0900925379
14เมษายน2471
17
22
type1
Y
12 ธันวาคม 2561 เวลา 12:25:42 น.
343
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดอู่ตะเภา
watutapoaw
นางสาวอรทัย น้ำทิพย์
1072630160
72030049
630160
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าข้าม
หัวนา
เดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรี
72120
wutti09@hotmail.com
อบต.หัวนา
035518233
-
24 พ.ค. 2482
14
18
type2
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:19:40 น.
344
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านพุน้ำร้อน
banphunamron
นางวิลาวรรณ อุ่นรัศมีวงศ์
1072630110
72030050
630110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านพุน้ำร้อน
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
-
www.phunamron.ac.th
ด่านช้าง
-
-
2507
80
17
type2
Y
17 ตุลาคม 2563 เวลา 19:43:50 น.
345
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านโป่งคอม
banpongkom
-
1072630111
72030051
630111
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านโป่งคอม
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
banpongkom.555@gmail.com
-
ด่านช้าง
0983541651
-
2530
75
25
type1
Y
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:39:48 น.
346
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านหนองผือ
bannongpheu
นายชัฏณัฐพนธ์ สุขประเสริฐ
1072630121
72030052
630121
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านหนองผือ
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
bannongpheu@gmail.com
ด่านช้าง
06072524
63
32
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:13 น.
347
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สวนป่าองค์พระ
SOUNPAONGPRA SCHOOL
นายอุดมศักดิ์ สมบัติหอม
1072630122
72030053
630122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านปรักประดู่
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
Suanpaongpra@gmail.com
www.Suanpaongpra.com
ด่านช้าง
035929828
-
2524
70
30
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 17:08:03 น.
348
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านวังน้ำเขียว
banwangnamkhiew school
นางประดับศิลป์ น้ำเพชร
1072630129
72030054
630129
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 21 บ้านวังน้ำเขียว
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
wangnamkiew@maildozy.co
ด่านช้าง
035446524
1 ตุลาคม 2537
90
40
type1
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 13:56:13 น.
349
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดดอนประดู่
watdonpradoo
นายมานพ พุ่มสาขา
1072630100
72030055
630100
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 18 บ้านดอนประดู่
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
dc_watdonpradoo@suphan3
-
ด่านช้าง
-
-
6 พฤษภาคม 2514
54
4
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:11:06 น.
350
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
อนุบาลด่านช้าง
Anubandanchang
นายอนุชา เงินแพทย์
1072630101
72030056
630101
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลมหามงคล
หมู่ 1 บ้านตลาดด่านช้าง
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
anubandanchang2557@gmail.com
http://www.adcschool.com
เทศบาลตำบลด่านช้าง
035595316
035595316
1 ตุลาคม 2514
50
0.20
type4
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:29:20 น.
351
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดด่านช้าง
Watdanchang School
นางวชิรา แสนโกศิก
1072630102
72030057
630102
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านด่านช้าง
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
watdan2013@hotmail.com
www.wdc.ac.th
ด่านช้าง
035-595317
-
17 พฤษภาคม 2520
50
3
type3
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:49 น.
352
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านทุ่งนาตาปิ่น
BANTUNGNATAPIN
นางสาวสายฝน ทองนวล
1072630108
72030058
630108
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.สพ.เขต3
หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่งนาตาปิ่น
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
bantungnatapin@hotmail.com
ด่านช้าง
035595735
035595735
7 ก.พ.2507
55
8
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:26:58 น.
353
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดหนองเปาะ
nongpoa
-
1072630109
72030059
630109
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองเปาะ
ด่านช้าง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
ด่านช้าง
16 พ.ย. 2495
55
10
type1
Y
26 กันยายน 2563 เวลา 11:04:27 น.
354
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านทับกระดาษ
TABKRADARD
นางประภาศรี จุดมี
1072630106
72030060
630106
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทับกระดาษ
นิคมกระเสียว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
dc_tabkadard@suphan3.go.th
-
นิคมกระเสียว
0843919527
29 กุมภาพันธ์ 2507
76
20
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 08:54:52 น.
355
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านหนองปลากระดี่
NONGPLAKRADEE
นายสรวิชญ์ สินสวาท
1072630107
72030061
630107
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหนองปลากระดี่
นิคมกระเสียว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
NONGKRADEE.2556@GMAIL.COM
httpnongkradee.siamvip.com
นิคมกระเสียว
035-440005
-
2520
60
20
type2
Y
28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:53:59 น.
356
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
Nikomsrangtonengkrasieo1
นางสาวหนึ่งนุช กาฬภักดี
1072630103
72030062
630103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนิคมกระเสียว
นิคมกระเสียว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
nikom1.suphan@gmail.com
นิคมกระเสียว
440006
19 พฤษภาคม พ.ศ.2520
80
20
type2
Y
26 กันยายน 2563 เวลา 12:05:08 น.
357
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านรังงาม
BANRUNGNGAM
นายชนาธิป โตคำ
1072630095
72030063
630095
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดงรัง
วังคัน
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
-
www.facebook.com/rangngamschool
อบต.วังคัน
035467035
-
16 กรกฎาคม 2522
52
9
type2
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 19:42:36 น.
358
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดวังคัน
WATWANGKHAN
นายณธัชพงศ์ ตรัยคนันธรณ์
1072630112
72030064
630112
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านวังคัน
วังคัน
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
wungkhan@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630112
วังคัน
440161
-
16 มิถุนายน 2504
60
16
type2
Y
30 กันยายน 2563 เวลา 14:41:01 น.
359
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
วัดทับผึ้งน้อย
Tapphungnoi
นายสวิด ดวงจันทร์
1072630113
72030065
630113
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านทับผึ้งน้อย
วังคัน
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
-
องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
-
-
6 พฤศจิกายน 2480
70
17
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:06:20 น.
360
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านทับละคร
tablakorn
นายรุ่งวิทย์ ผิวเหลือง
1072630115
72030067
630115
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านทับละคร
วังคัน
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
tablakorn@hotmail.com
วังคัน
035-440026
-
9 พฤษภาคม 2524
65
13.5
type1
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 14:17:47 น.
361
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านละว้าวังควาย
Banlawawungkwai
นายบุญรอด พลเสน
1072630123
72030069
630123
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 บ้านละว้าวังควาย
วังยาว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
lawawungkwai@gmail.com
วังยาว
02/03/2524
125
75
type2
Y
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:52:02 น.
362
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านวังยาว
Banwangyao
นายจรัญ อุ่นเรือน
1072630125
72030070
630125
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านวังยาว
วังยาว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
banwangy888@gmail.com
data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1072630125&Area_CODE=7203
วังยาว
035 969 837
-
1 ตุลาคม 2524
140
70
type2
Y
16 ตุลาคม 2562 เวลา 11:15:08 น.
363
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านห้วยหินดำ
Banhauyhindum
-
1072630126
72030071
630126
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านห้วยหินดำ
วังยาว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
dc_hoyhindom@suphan3.go
http://hauyhindum.freew
วังยาว
035528416
035528416
2524
134
83
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:07 น.
364
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านกล้วย
bankluai school
นายศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขาย
1072630127
72030072
630127
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านกล้วย
วังยาว
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
dc_bankluai1@suphan3.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630127
วังยาว
035446658
035446658
15 มีนาคม 2538
123
83
type2
Y
06 ธันวาคม 2561 เวลา 17:33:42 น.
365
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านหนองอุโลก
Bannongulok School
-
1072630094
72030073
630094
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองอุโลก
หนองมะค่าโมง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
dc_Bannongulok@Suphan3.
-
หนองมะค่าโมง
035466060
-
10/05/2514
50
10
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:09 น.
366
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
Thairatwitthaya 20 School (Bannongmakamong)
นายวีระพงษ์ ถาวงษ์กลาง
1072630096
72030074
630096
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดีศรีตำบล
หมู่ 1 บ้านหนองมะค่าโมง
หนองมะค่าโมง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
thairath20@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1072630096
หนองมะค่าโมง
035466035
035466035
13 มิถุนายน 2506
55
8
type2
Y
22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:07:31 น.
367
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านใหม่กิโล 8
banmaikilo8
นางสุรีนันต์ จงเจริญ
1072630097
72030075
630097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหนองแก
หนองมะค่าโมง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
banmaikilo8@gmail.com
หนองมะค่าโมง
09-3790-3938
16 พฤษภาคม 2518
45
6
type2
Y
30 กันยายน 2563 เวลา 09:19:10 น.
368
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
บ้านสระบัวก่ำ
Sabuakum
นายสุรศักดิ์ นาคเอก
1072630099
72030077
630099
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านสระบัวก่ำ
หนองมะค่าโมง
ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
72180
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1072630099
หนองมะค่าโมง
035969839
2482
35
14
type2
Y
27 มีนาคม 2563 เวลา 14:04:43 น.
369
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
nikomkraseaw
นางสาวอาภรณ์ นรสิงห์
1072630104
72030078
630104
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านวังกกจาน
ห้วยขมิ้น
<