ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. นครปฐม
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ฟ้าใสวิทยา
FASAI WITHAYA SCHOOL
นายเกริกเกียรติ อินเกตุ
1073180289
73022018
180289
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคกลาง
หมู่ 2 บ้านคลองโยง
คลองโยง
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
krukhampanat2519@gmail.com
เทศบาลคลองโยง
034298430
034298430
2543
30
11
type1
Y
10 กรกฎาคม 2557 เวลา 21:31:13 น.
2
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
พระปฐมวิทยาลัย
Phrapathomwitthayalai
นายสามารถ รอดสำราญ
1073180258
73012001
180258
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 บ้าน-
พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
www.phrapathom.ac.th
นครปฐม
034-252613 , 03
034252611
23/01/2452
120
2
type4
Y
13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:04:22 น.
3
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ราชินีบูรณะ
Rachineeburana
ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่
1073180259
73012002
180259
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
หมู่ 9 บ้าน-
พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
information@rn.ac.th
www.rn.ac.th
นครปฐม
034-254168 , 034-258345
034258456
10 มิ.ย. 2460
105
1
type4
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:04 น.
4
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
phrapathomwittalai2luangphongoenanusorn
นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์
1073180260
73012003
180260
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพิมานปฐม
หมู่ 2 บ้านดอนยายหอม
ดอนยายหอม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
ิbenjai0409@obecmail.obec.go.th
www.ppt2.ac.th
ดอนยายหอม
034-388060
034229717
19 เมษายน 2516
106
12
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:55:31 น.
5
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ศรีวิชัยวิทยา
Sriwichaiwithaya
นายอาคม มากมีทรัพย์
1073180261
73012004
180261
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพิมานปฐม
หมู่ 1 บ้านวังตะกู
วังตะกู
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
esanpt0056@yahoo.com
www.swc.ac.th
วังตะกู
034-242967
034251026
17 พ.ค.2499
100
3
type4
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:37 น.
6
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สระกะเทียมวิทยาคม (สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์)
SRAKATIEM WITTHAYAKHOM
นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
1073180262
73012005
180262
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 3 บ้าน-
สระกะเทียม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sktw19.3@gmail.com
www.sktw.ac.th
สระกะเทียม
034-100695
034-100695
2518
115
15
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:31:49 น.
7
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
Wathuaichorakhe Witthayakom
นางสาวศจี ชินอักษร
1073180263
73012006
180263
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตพิมานปฐม
หมู่ บ้าน445/5 ถนนพิพิธประสาท
พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
wjschool@wj.ac.th
wj.ac.th
นครปฐม
034-250934
034-250934
3 ก.ค.2488
91.7
2
type4
Y
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:34:22 น.
8
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
Prongmaduawitthayakhom School
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
1073180264
73012007
180264
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
พิมานปฐม
หมู่ 5 บ้านโพรงมะเดื่อ
โพรงมะเดื่อ
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
prongmadua.school@gmail
prongmadua.ac.th
โพรงมะเดื่อ
034 387038
034 378050
2528
117
10
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:53 น.
9
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สิรินธรราชวิทยาลัย
Princess sirindhon's college
นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
1073180265
73012008
180265
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อภิรมย์ฤดี
หมู่ 5 บ้าน6/8
สนามจันทร์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sirindhorn2012@gmail.com
http://www.psc.ac.th
สนามจันทร์
034-250948
034-250949
2 เมษายน 2534
120
10
type4
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:33:13 น.
10
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
กำแพงแสนวิทยา
Kamphaengsaenwittaya School
นางสุภัทรา สภาพอัตถ์
1073180266
73012009
180266
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อภิรมย์ฤดี
หมู่ 7 บ้านยางพัฒนา
ทุ่งกระพังโหม
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
kps_w@hotmail.com
http://www.kpsw.ac.th
ทุ่งกระพังโหม
034-351047
034351264
11/04/2505
75
0.5
type4
Y
22 มิถุนายน 2562 เวลา 15:57:43 น.
11
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
Mattayomthanbinkampangsaen
นายสนิท รีนับถือ
1073180267
73012010
180267
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.9
หมู่ 7 บ้าน-
กระตีบ
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
mtbk_thanbin@yahoo.com
www.mtbk.ac.th
??????
034-996460
034996461
16 พฤษภาคม 2512
70
10
type4
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:02 น.
12
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ศาลาตึกวิทยา
Salatuekwittaya
นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป
1073180268
73012011
180268
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อภิรมย์ฤดี
หมู่ 16 บ้านหนองหญ้าปล้อง
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
support@salatuek.ac.th
www.salatuek.ac.th
ทุ่งลูกนก
032-291307 - 8
032291308
12 กุมภาพันธ์ุุ 2522
85
20
type2
Y
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:21:38 น.
13
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
คงทองวิทยา
kongthong wittaya school
นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
1073180276
73012012
180276
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อภิรมย์ฤดี
หมู่ 1 บ้านสามง่าม
สามง่าม
ดอนตูม
นครปฐม
73150
kongthong2@gmail.com
www.kongthong.ac.th
สามง่าม
034-381769
034381077
17 พฤษภาคม 2508
91.4
0.5
type4
Y
29 กันยายน 2561 เวลา 11:17:54 น.
14
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บ้านหลวงวิทยา
ฺBanloungwittaya
นายธีระ วรรณเกตศิริ
1073180277
73012013
180277
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านบ้านหลวง
บ้านหลวง
ดอนตูม
นครปฐม
73150
Banluangwittaya@Gmail.com
www.blws.ac.th
บ้านหลวง
034965525
034965526
10 มิ.ย. 2518
90
10
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:28 น.
15
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
Ngiurai Boonmee Rangsarit School
นายกัมพล โพธิ์ระดก
1073180269
73022001
180269
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านงิ้วราย
งิ้วราย
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
schoolngbr@gmail.com
ngbr.ac.th
งิ้วราย
034-109810
034109811
30 พฤศจิกายน 2503
90
5
type2
Y
04 มีนาคม 2564 เวลา 12:55:18 น.
16
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ภัทรญาณวิทยา
Phattharayan witthaya
นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
1073180270
73022002
180270
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน
วัดแค
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
phattarayan@gmail.com
www.py.ac.th
วัดแค
034-331803
034331802
19042516
105
2
type3
Y
12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22:06:18 น.
17
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
Princess Ubolratana Rajakanya's College Nakhon Pathom
นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์
1073180271
73022003
180271
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัชรีรมยา
หมู่ 4 บ้านบ้านบางแก้ว
บางแก้ว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
www.ubr-np.ac.th
บางแก้ว
034-332832
034338557
2519
120
10
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:50 น.
18
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
พลอยจาตุรจินดา
PHLOICHATURACHINDA
นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์
1073180272
73022004
180272
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อภิรมย์ฤดี
หมู่ 1 บ้าน-
ท่าพระยา
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
phloi.school@gmail.com
www.phloinpt.ac.th
อบต.ท่าพระยา
034-331634
034331466
25 มีนาคม 2519
140
20
type2
Y
29 กันยายน 2560 เวลา 04:15:23 น.
19
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
แหลมบัววิทยา
leambuawitaya
นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร
1073180273
73022005
180273
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.9
หมู่ 6 บ้านโคกช้าง
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
laembuawitaya@hotmail.com
laembua.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
034-300944
034300944
2521
99.1
14.3
type2
Y
29 กันยายน 2561 เวลา 11:21:04 น.
20
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
เพิ่มวิทยา
Permwittaya
นายอดุลย์ เย็นรัตน์
1073180274
73022006
180274
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน-
นครชัยศรี
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
permwit331199@gmail.com
www.permwit.ac.th/
อบต
034-331199
034339088
1พ.ค.2522
97
2.6
type2
Y
05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22:28:32 น.
21
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บางเลนวิทยา
Banglen wittaya
นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย
1073180278
73022008
180278
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สามัคคีมุขมาตย์
หมู่ 6 บ้าน-
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
banglane@banglane.ac.th
www.banglane.ac.th/
บางเลน
034-391983
034391983
15 พฤษภาคม 2502
80
2
type3
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:02 น.
22
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บางหลวงวิทยา
Bangluangwittaya
-
1073180279
73022009
180279
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สามัคคีมุขมาตย์
หมู่ 6 บ้านบางหลวง
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73190
bang_luang@hotmail.com
www.school.obec.co.th/blv2503
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
034-399070
034-399070
10 ตุลาคม 2503
50
12
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:17:10 น.
23
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สถาพรวิทยา
Sathapornwittaya School
ส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ
1073180280
73022010
180280
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 11 บ้านวัดเวฬุวนาราม
ลำพญา
บางเลน
นครปฐม
73130
info@stpsch.ac.th
www.stpsch.ac.th
ลำพญา
034109824
034109824
2492
80
9
type2
Y
23 ตุลาคม 2561 เวลา 10:20:33 น.
24
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
บัวปากท่าวิทยา
Buapakthawittaya
นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
1073180281
73022011
180281
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สามัคคีมุขมาตย์
หมู่ 8 บ้านคลองญี่ปุ่น
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
buapakthawittaya.school@gmail.com
www.bptw.ac.th
034-993070
034-993070
4 มิถุนายน 2519
50
23
type2
Y
17 สิงหาคม 2561 เวลา 11:20:58 น.
25
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สามพรานวิทยา
Sampranwittaya
นายสมเกียรติ ปทุมสูติ
1073180282
73022012
180282
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัชรีรมยา
หมู่ 5 บ้าน
ยายชา
สามพราน
นครปฐม
73110
spw@spw.ac.th
www.spw.ac.th
สามพราน
034-222888
034326888
26 พฤษภาคม 2503
130
3
type3
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 20:02:12 น.
26
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
King's College
นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์
1073180283
73022013
180283
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้าน90
ท่าตลาด
สามพราน
นครปฐม
73110
kc@kc.ac.th
www.kc.ac.th
สามพราน
034-311278
034311684
1 มิถุนายน 2507
120
5
type3
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 21:28:54 น.
27
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
วัดไร่ขิงวิทยา
Wat Raikhingwittaya
นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
1073180284
73022014
180284
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้าน
สามพราน
สามพราน
นครปฐม
73210
www.wrk.ac.th
ไร่ขิง
034-318087
034322755
17 พฤษภาคม 2515
102
8.2
type4
Y
25 ธันวาคม 2562 เวลา 10:08:23 น.
28
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
ปรีดารามวิทยาคม
Preedaram Wittayakhom
-
1073180285
73022015
180285
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านปรีดาราม
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
preedaram@hotmail.com
www.preedaram.ac.th
คลองจินดา
034-397067
034397236
25 มีนาคม 2519
139
13
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 18:17:29 น.
29
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
Rattanakosinsomphotbowonniwetsalaya school
ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน
1073180286
73022016
180286
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
หมู่ 3 บ้านเลขที่ 92
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
info@rsbs.ac.th
www.rsbs.ac.th
ศาลายา
024821153
024821156
26/03/2522
110
3
type4
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:54:14 น.
30
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
Kanjanapisek Witthayalai Nakornphathom School
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
1073180288
73022017
180288
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
หมู่ 5 บ้าน-
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
www.kjn.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
024313614
024313615
28 กุมภาพันธ์ 2538
89
5
type4
Y
13 สิงหาคม 2561 เวลา 22:20:49 น.
31
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดดอนยายหอม
watdonyaihom
นายอำนวย ป้อมน้อย
1073180001
73010001
180001
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนยายหอม
ดอนยายหอม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
esanptr0026@yahoo.com
เทศบาลตำบลดอนยายหอม
034-229110
034229110
15 กันยายน 2465
9
10
type2
Y
27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:45:13 น.
32
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดดอนขนาก
Waddonkanak
นายธีรวัจน์ ตุ้มทอง
1073180002
73010002
180002
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนขนาก
ดอนยายหอม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
don-kanak@hotmail.com
donkanak.ac.th
ดอนยายหอม
034-229537
034229537
2466
15
20
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:55:31 น.
33
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดตาก้อง
wattakong
นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
1073180047
73010003
180047
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านตาก้อง
ตาก้อง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch011@esanpt1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180047
ตาก้อง
034-974131
034-974132
พ.ศ.2466
12
10
type2
Y
05 มกราคม 2564 เวลา 15:39:53 น.
34
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านมาบแค
Banmabkare
-
1073180048
73010004
180048
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านมาบแค
ตาก้อง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
mabkare_008@hotmail.co.th
school.esanpt1.go.th/bmk
เทศบาลตำบลตาก้อง
034-202267
034202267
24 สิงหาคม 2482
10
8
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 08:49:12 น.
35
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดเกาะวังไทร
WATKOHWANGSAI
นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์
1073180041
73010005
180041
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านถนนขาด
ถนนขาด
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
kohwangsai@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180041
ถนนขาด
034243142
034243142
4 กันยายน 2477
4
5
type3
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 14:36:41 น.
36
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทัพหลวง
wattupluang school
นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
1073180032
73010006
180032
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านทัพหลวง
ทัพหลวง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
schooltupluang@gmail.com
ทัพหลวง
034-100544
034-100544
15/10/2477
15
12
type2
Y
18 เมษายน 2563 เวลา 19:43:06 น.
37
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดม่วงตารศ
watmuangtarot
นางสาววชรกมล สุศรี
1073180033
73010007
180033
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านม่วงตารศ
ทัพหลวง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
watmuangtarot@gmail.com
http://school.esanpt1.go.th/wmt/2556/index.htm
ทัพหลวง
034-261993
034261993
15 มิถุนายน 2471
20
13
type2
Y
30 กันยายน 2563 เวลา 09:32:44 น.
38
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทุ่งรี
WATTHONGREE
นายสุปชัย ธนสมบูรณ์พันธ์ุ
1073180034
73010008
180034
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มปฐมนคร
หมู่ 2 บ้านทุ่งรี
ทัพหลวง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch025
ทัพหลวง
034-209288
034209288
7 พฤษภาคม 2500
15
13
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:17:08 น.
39
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านทุ่งน้อย
Bantungnoi
นางสิริภา เกิดลาภ
1073180044
73010009
180044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งน้อยฯ
ทุ่งน้อย
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch005@esanpt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180044
ทุ่งน้อย
20 กันยายน 2477
12
8
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:15:41 น.
40
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านลำท่าโพ
banlumtapo
-
1073180045
73010010
180045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหัวนา
ทุ่งน้อย
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
esanpt0011@yahoo.com
school.esapt1.go.th/btp
ทุ่งน้อย
034-205240
034205240
1508/2482
9
7
type1
Y
15 เมษายน 2563 เวลา 12:57:00 น.
41
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดธรรมศาลา
Thammasala
นายสุนัย ทองนวล
1073180003
73010011
180003
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านธรรมศาลา
ธรรมศาลา
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch010@esanpt1.go.th
www.thammasala.thai.ac
เทศบาลตำบลธรรมศาลา
034-395102 , 03
034395546
10/09/2465
2
4
type3
Y
18 ตุลาคม 2563 เวลา 19:04:25 น.
42
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านต้นสำโรง
tonsumrong school
นายร้อย ลือหาญ
1073180004
73010012
180004
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มบูรพาศึกษา
หมู่ 6 บ้านต้นสำโรง
ธรรมศาลา
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
tonsamrong@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180004
เทศบาลตำบลธรรมศาลา
034-254182
034-254182
12พฤษภาคม2482
1.5
4
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:09 น.
43
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านนาสร้าง
Bannasang
นางสาวณัฐธนะนัน ฐินชนะพรรณ
1073180051
73010013
180051
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านนาสร้าง
นครปฐม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch031@esanpt1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180051
เทศบาลเมืองนครปฐม
092-6702190
-
17/01/2470
5
2.5
type1
Y
01 มีนาคม 2564 เวลา 10:57:02 น.
44
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
Laungpochamwattakonganusorn
นายเจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์
1073180043
73010015
180043
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสระหลวง
บ่อพลับ
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch022@esanpt1.go.th
school.esanpt1.go.th/lpt/
เทศบาลตำบลบ่อพลับ
034-244011
9 พฤษภาคม 2520
8
3
type2
Y
10 เมษายน 2563 เวลา 20:14:42 น.
45
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดดอนเสาเกียด
Wat Don Sao Kiat
-
1073180007
73010016
180007
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนเสาเกียด
บางแขม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch051@esanpt1.go.th
www.dsks.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
034-340866
034-340866
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
15
14
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:48:32 น.
46
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดบางแขม
WATBANGKHAM
นายวิวัฒน์ บุญยง
1073180009
73010017
180009
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านศีรษะคู้
บางแขม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch046@esanpt1.go.th
http://bangkam.esanpt1.
บางแขม
034-255845
034983445
8/09/2465
10
6
type2
Y
13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:08:25 น.
47
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดลาดปลาเค้า
LADPLAKAO
นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
1073180010
73010018
180010
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านลาดปลาเค้า
บางแขม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
lpknpt@gmail.com
บางแขม
034-253880
034253880
09/08/2465
5
2
type2
Y
04 กันยายน 2563 เวลา 14:54:31 น.
48
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านคลองยาง
Banklongyang
นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง
1073180030
73010019
180030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านดอน
บ้านยาง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
http://klongyang.esanpt
อบต.บ้านยาง
032-287714
032287714
30/12/2442
28
25
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:11:27 น.
49
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดบ้านยาง
Watbanyang
-
1073180027
73010020
180027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านยาง
บ้านยาง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
lakkhaa2519@gmail.com
บ้านยาง
034-248038
032287600
1 มกราคม 2466
30
25
type1
Y
19 ตุลาคม 2562 เวลา 20:06:07 น.
50
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองกะโดน
bannongkadon
นางสาวปทิตตา จิรพัฒธรทวี
1073180028
73010021
180028
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองกะโดน
บ้านยาง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch042@esanpt1go.th
http://school.esanpt1.go.th/bnd
บ้านยาง
032-293408
032-293409
พฤษภาคม 2482
25
20
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:06:56 น.
51
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านคอวัง
Bankorwang
-
1073180029
73010022
180029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคอวัง
บ้านยาง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
bankorwang@gmail.com
บ้านยาง
088-2992788
01-06-2483
28
25
type1
Y
17 ตุลาคม 2563 เวลา 20:34:57 น.
52
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดพระปฐมเจดีย์
watphrapathomchede
นายไพชะยนต์ พูนขวัญ
1073180008
73010023
180008
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 0 บ้าน0
พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
phrapathomchede.sch@gmail.com
www.wptschool.ac.th
-
034-254453 , 03
034254630
14 มิถุนายน 2465
6
1
type4
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:17:16 น.
53
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
อนุบาลนครปฐม
Anuban Nakhonpathom School
นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
1073180039
73010024
180039
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มบูรพาศึกษา
หมู่ - บ้าน99 ถนนเทศา
พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
anubannkp@hotmail.com
www.anubannkp.ac.th
เทศบาลนครนครปฐม
034-256256
034-250004
01/06/2496
5.2
0.4
type4
Y
13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:18:29 น.
54
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดไผ่ล้อม
PILOM SCHOOL
นางอำไพ ลิ้มประสาท
1073180046
73010025
180046
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้านวัดไผ่ล้อม
พระปฐมเจดีย์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
-
http://watpailom.ac.th/
เทศบาลนครนครปฐม
034-254582
034254582
18 พฤษภาคม 2502
5
1
type3
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 14:41:42 น.
55
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดพระประโทณเจดีย์
Wat​ Phraprathon Chedi School
นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
1073180040
73010026
180040
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 0 บ้าน-
พระประโทน
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
w.ppt.scool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180040
นครปฐม
034-306073
034-306073
15/08/2477
0.5
5
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 21:55:50 น.
56
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดโพรงมะเดื่อ
watprongmadua
นายสุชาติ สง่าแสง
1073180023
73010028
180023
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโพรงมะเดื่อ
โพรงมะเดื่อ
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch036@esanpt1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180023
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
034-387157
034-377348
22 สิงหาคม 2465
20
15
type2
Y
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:52:45 น.
57
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหุบรัก(ไพรประชาอุปถัมภ์)
wathubrak
นายสุจริต อกตัน
1073180024
73010029
180024
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองหมา
โพรงมะเดื่อ
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch038@esanpt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180024
โพรงมะเดื่อ
034-377036
034-377296
2482
12
10
type2
Y
10 กันยายน 2563 เวลา 21:15:15 น.
58
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดศรีวิสารวาจา
watsriwisanwaja
นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์
1073180025
73010030
180025
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองนางแช่
โพรงมะเดื่อ
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch029@esanpt1.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ
034-377852
034377852
23/7/2483
20
18
type1
Y
16 ตุลาคม 2562 เวลา 12:55:26 น.
59
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดพะเนียงแตก
Watpaneaingteak
นายกฤษณะ ผัดกระโทก
1073180049
73010031
180049
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านพะเนียงแตก
มาบแค
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
wpntschool@gmail.com
school.nptedu.go.th/wpt
มาบแค
-
-
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2467
10
8
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:25:42 น.
60
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านลำพยา
BANLAMPAYA
นายอลงกต เกิดพันธุ์
1073180011
73010033
180011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ - บ้านบ้านลำพยา
ลำพยา
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch019@esanpt1.go.th
http://school.esanpt1.go.th/bpy/web/
เทศบาลนครนครปฐม
034-251673
034251673
22 กรกฏาคม 2476
8.7
5.9
type2
Y
04 มีนาคม 2564 เวลา 11:26:28 น.
61
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองหิน
Ban Nonghin
-
1073180012
73010034
180012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองหิน
ลำพยา
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
bannonghin@bannonghin.ac.th
bannonghin.ac.th
ลำพยา
034300645
034300645
1 กันยายน 2484
9
5
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:20:55 น.
62
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดวังตะกู (เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์)
WATWANGTAKUSCHOOL
ว่าที่ ร.ต.สัมฤทธ โคเลิศ
1073180035
73010035
180035
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังตะกู
วังตะกู
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
watwangtakuschool@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180035
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
034-261504
034261504
พ.ศ.2463
12.4
6.9
type2
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 13:17:23 น.
63
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดวังเย็น
watwangyen school
นายวรกฤต ธนะโชคอุดม
1073180014
73010036
180014
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านลำน้ำโจน
วังเย็น
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
wangyenschool @ hotmail. com
watwangyen.ac.th
วังเย็น
0-3498-4069
0-3498-4069
2475
10
8
type1
Y
25 มกราคม 2564 เวลา 11:53:38 น.
64
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านไร่ต้นสำโรง
Banraitonsamrong school
นางสาวนิภา ใจทัน
1073180022
73010037
180022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านไร่ต้นสำโรง
วังเย็น
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch049@esanpt1.go.th
www.brts.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
034-286387
034286387
20 กรกฎาคม 2488
15
13
type2
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:38:54 น.
65
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองขาหยั่ง
Bannongkhayang
นายชัยวัฒน์ กิจภูริพิพัฒน์
1073180052
73010038
180052
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองขาหยั่ง
สนามจันทร์
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch044@esanpt1.go.th
htt://school.obec.go.th/
สนามจันทร์
0-3496-0967
0-3496-0967
พ.ศ.2482
10.7
6.6
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:28:57 น.
66
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดใหม่ดอนทราย
Watmaidonsai
-
1073180021
73010039
180021
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านใหม่ดอนทราย
สระกะเทียม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
maidonsay@gmail.com
สระกะเทียม
034-286799
034-286799
2482
15
12
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:48 น.
67
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสระกะเทียม
watsrakatiemschool
นางจรัส ทองนวล
1073180015
73010040
180015
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสระกะเทียม
สระกะเทียม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
watsrakatiemschool@hotmail.com
สระกะเทียม
034-286037
034-286037
18 มิถุนายน 2466
18
15
type2
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:54:53 น.
68
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดลาดหญ้าแพรก
Wadladyaprak
-
1073180016
73010041
180016
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านลาดหญ้าแพรก
สระกะเทียม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
kai2255@gmail.com
สระกะเทียม
0
0
2481
15
10
type1
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 11:42:15 น.
69
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดรางปลาหมอ
watrangpamoa
นางสาวสุมินตรา ปิ่นทอง
1073180019
73010042
180019
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านรางปลาหมอ
สวนป่าน
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch058@esanpt1.go.th
สวนป่าน
034-286581
พ.ศ.2466
20
15
type1
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 22:00:47 น.
70
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดใหม่ห้วยลึก
Watmaihvayluek
นางสุวภัทร สุพลจิตร
1073180020
73010043
180020
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยลึก
สวนป่าน
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
watmai2007@hotmail.com
สวนป่าน
034-300680
-
10/09/2490
15
13
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:28:27 น.
71
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสามควายเผือก
Watsamkwaiphuak
นายชัยณรงค์ ยงยิ่งเชาว์
1073180005
73010044
180005
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสามควายเผือก
สามควายเผือก
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
skpschool612@gmail.com
www.school.esanpt1.go.th/wsp/
สามควายเผือก
034-289940
034289940
17 กันยายน 2477
2
5
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 12:45:48 น.
72
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านรางมะเดื่อ
banrangmadua school
นายวชิระ ก้อนในเมือง
1073180006
73010045
180006
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านรางมะเดื่อ
สามควายเผือก
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
banrangmadua@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1073180006&page=info
สามควายเผือก
034-305425
034-305425
2 ส.ค. 2482
4.5
7
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:15:06 น.
73
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)
Ban Nong Ngu Lueam School (Pracha Rat Bamrung)
นายสืบพงษ์ คนหลัก
1073180031
73010046
180031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองงูเหลือม
หนองงูเหลือม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
nongngoo56@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
0 3490 0745
034900745
4 กรกฎาคม 2482
25
23
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:32:55 น.
74
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองแก
Bannongkae
-
1073180038
73010047
180038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านบ้านหนองแก
หนองงูเหลือม
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch040@esanpt1.go.th
หนองงูเหลือม
034-900002
15/05/2501
30
25
24 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:08:01 น.
75
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองดินแดง
WATNONGDINDANG
นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ
1073180017
73010048
180017
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองดินแดง
หนองดินแดง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
dindang163@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180017
หนองดินแดง
034-985163
034-985163
16/01/2476
15
12
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:04:14 น.
76
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองเสือ
WUDNONGSEU
นายสุทธิวัฒน์ มากมี
1073180018
73010049
180018
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองเสือ
หนองดินแดง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
nong-suea@hotmail.com
www.school.esanpt1.go.th/wns
หนองดินแดง
034310880
034-286930
4 พฤษภาคม 2471
10
8
type2
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 10:48:22 น.
77
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านทุ่งหัวพรหม
BAANTUNGHUAPROM School
-
1073180037
73010050
180037
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งหัวพรหม
หนองปากโลง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
www.facebook.com/profile.php?id=100007319418680&fref=ts
หนองปากโลง
096-5593628
10 ตุลาคม 2477
15
10
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:34 น.
78
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
Watthapyaythao School
นางสาวระวีวรรณ ศรีคต
1073180036
73010051
180036
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านทัพยายท้าว
หนองปากโลง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
watthapyaythaoschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180036
หนองปากโลง
034-261672
034-261672
8 กรกฎาคม 2482
15
10
type1
Y
10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:29:27 น.
79
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองปากโลง
Bannongpaklong
นายไพฑูรย์ ถิ่นมาบแค
1073180013
73010052
180013
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองปากโลง
หนองปากโลง
เมืองนครปฐม
นครปฐม
73000
sch026@esanpt1.go.th
หนองปากโลง
034-261347
034261347
1 กันยายน 2483
12
9
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 08:52:32 น.
80
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดโพธิ์งาม
wat-pho-ngam
นายสืบพงษ์ คนหลัก
1073180091
73010053
180091
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านโพธิ์งาม
กระตีบ
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
wpo2560@gmail.com
http://school.esanpt1.go.th/wpo/
กระตีบ
034-384370
034-384370
22 พฤษภาคม 2504
55
25
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:48:25 น.
81
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทะเลบก
Wattalaybok
นางสินีนาฎ จันทวาท
1073180092
73010054
180092
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทะเลบก
กระตีบ
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
esanpt0092@yahoo.com
กระตีบ
034-383067
034967825
17 ตุลาคม 2482
48
12
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:42 น.
82
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
ประถมฐานบินกำแพงแสน
Prathomthanbin Kamphaensean School
นายกิ่ง ลิ้มประสาท
1073180093
73010055
180093
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโรงเรียนการบิน บยอ.
กระตีบ
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
ptbkmail@yahoo.com
www.ptbk.ac.th
กระตีบ
034996441
034996441
1 พฤษภาคม 2512
45
16
type3
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 21:32:26 น.
83
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
อนุบาลกำแพงแสน
Anuban Kamphaengsaen School
นายวิริทธิ์ธรรศ สิริอาภรณ์
1073180054
73010056
180054
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้าน-
กำแพงแสน
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch069@esanpt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180054
เทศบาลตำบลกำแพงแสน
034-351303
034351303
1 พฤษภาคมพ.ศ.2497
30
2
type4
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:32:42 น.
84
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทุ่งกระพังโหม
watthungkraphanghom
-
1073180067
73010058
180067
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.นฐ.1
หมู่ 8 บ้านทุ่งเจริญทอง
กำแพงแสน
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch072@hotmail.com
กำแพงแสน
034-352079
3 พฤษภาคม 2519
65
15
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:53:26 น.
85
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดบ่อน้ำจืด
watbornumjued
นายณัฐพัชร์ ศรีพันธ์ลม
1073180059
73010059
180059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ่อน้ำจืด
ดอนข่อย
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
schoolwbj2010@gmail.com
www.schoolwbj.ac.th
อบต.ดอนข่อย
034-282029 , 03
034282029
08022478
40
10
type2
Y
24 ตุลาคม 2562 เวลา 21:00:56 น.
86
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านดอนทอง
ิBandontong
นางสาวสุรีรัตน์ รอดแผ้วพาล
1073180060
73010060
180060
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านดอนทอง
ดอนข่อย
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
ondnew@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180060
อบต.
034-384493
034-384493
16 มิถุนายน 2483
45
12
type2
Y
23 ตุลาคม 2563 เวลา 10:43:53 น.
87
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสระพัง
watsapang
นางสุภาวรรณ วงศ์บุญมาก
1073180058
73010061
180058
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน1
หมู่ 6 บ้านบ้านสระพัง
ดอนข่อย
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
-
-
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
034-384498
034-384498
22 กันยายน พ.ศ.2481
35
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:06 น.
88
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองปลาไหล
watnongplalai
นายประยงค์ ไกรงาม
1073180089
73010062
180089
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองปลาไหล
ทุ่งกระพังโหม
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
palai560@gmail.com
ทุ่งกระพังโหม
034-204579
034970769
16 พ.ค. พ.ศ.2478
22
4
type2
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:12:57 น.
89
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)
intarasak
นายอำนวย บุญเปรี้ยว
1073180053
73010063
180053
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านยาง
ทุ่งกระพังโหม
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
intarasak_banyang@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180053
??????????????????
034-351316
034351316
20 พฤษภาคม 2481
30
3
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:21:38 น.
90
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านห้วยขวาง
Banhuaykwang
นายประวิทย์ ดำรงค์ทรัพย์
1073180086
73010064
180086
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยขวาง
ห้วยขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
Banhuaykwang.Kru@hotmail.com
school.esanpt1.go.th/bhw
ห้วยขวาง
034341520
034341520
พ.ศ.2483
14
13
type1
Y
22 ตุลาคม 2563 เวลา 15:17:56 น.
91
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านรางอีเม้ย
Ban Rang_e_meoi School
นางลดาวัลย์ จินดาวงษ์
1073180087
73010065
180087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านรางอีเม้ย
ห้วยขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
www.re_school@hotmail.com
sites.google.com/view/re-school
ห้วยขวาง
-
-
25 ธ.ค. 2482
28
8
type2
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00:54 น.
92
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านอ้อกระทิง
Ban orkrating School
นายสมบูรณ์ บุญธรรม
1073180082
73010066
180082
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 19 บ้านบ้านหนองยายอ้น
ห้วยขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch074@esanpt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180082
อบต.ห้วยขวาง
034-310257
17 กรกฎาคม 2482
25
15
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 11:01:57 น.
93
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสองห้อง
Watsonghong
นางรุ่งยินดี สมบูรณ์
1073180083
73010067
180083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านสองห้อง
ห้วยขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
songhongschool57@gmail.com
ห้วยขวาง
034-974551
034-974551
2478
20
15
type1
Y
01 ธันวาคม 2563 เวลา 21:23:33 น.
94
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดลาดหญ้าไทร
Watladyasai
นายบุรพบท สุขเนียม
1073180084
73010068
180084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านลาดหญ้าไทร
ห้วยขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch073@esanpt1.go.th
school.esanpt1.go.th/wls/
ห้วยขวาง
034-291380
034291380
2473
26
10
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:59:56 น.
95
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านสระน้ำส้ม
Bansanamsom
นางกัลยาณี ประศาสน์วินิจฉัย
1073180085
73010069
180085
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ
หมู่ 18 บ้านสระน้ำส้ม
ห้วยขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sanamsom03@gmail.com
school.esanpt1.go.th/bss/
ห้วยขวาง
034-310874
034-310874
14 กันยายน 2482
30
10
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:21 น.
96
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหลักเมตร(พริ้งมากราษฎร์อนุสรณ์)
banlukmate
นางสาวจิรภา เจริญผล
1073180075
73010070
180075
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหลักเมตรใหม่
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
rrbanlukmate@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180075
ทุ่งขวาง
0817773697
-
27 พ.ค. 2481
22
9
type1
Y
02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:27:00 น.
97
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดปลักไม้ลาย
watplakmailai
นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์
1073180078
73010071
180078
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปลักไม้ลาย
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
watplakmailay.school.it@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180078
ทุ่งขวาง
034-970853
034-970853
พ.ศ.2481
23
12
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 12:47:10 น.
98
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองขาม
ฺBannongkham
นางปิยนันท์ ทั่งปราณี
1073180088
73010072
180088
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองขาม
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch061@esanpt1.go.th
ทุ่งขวาง
034-340523
034-340523
2503
35
2
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:23:12 น.
99
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านบ่อน้ำพุ
banbornamphu
-
1073180098
73010073
180098
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านบ่อน้ำพุ
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
bnp54@hotmail.co.th
อบต.ทุ่งขวาง
034-972066
034972066
18/06/2481
50
10
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26:16 น.
100
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
เมืองเก่ากำแพงแสน
moungkaokampangsaen
-
1073180101
73010074
180101
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านรางพิกุล
ทุ่งขวาง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
ทุ่งขวาง
034-352786
05/10/2507
40
5
type1
Y
19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:20:50 น.
101
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดนิยมธรรมวราราม
watniyomthamwararam
นางอารีรัตน์ วัฒนาหิรัญชัย
1073180066
73010075
180066
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองสมควร
ทุ่งบัว
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch089@esanpt1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180066
ทุ่งบัว
034-997062
034-997062
1 มิถุนายน 2482
50
12
type2
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:47:35 น.
102
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองไม้งาม
BANNONGMAINGAM
นายจักราพัฒน์ อริยมรรคปัญญา
1073180104
73010076
180104
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองไม้งาม
ทุ่งบัว
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
maingam55@hotmail.com
school.esanpt1.go.th/bnm
ทุ่งบัว
-
-
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
43
11
type1
Y
21 มีนาคม 2562 เวลา 08:08:21 น.
103
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองศาลา
watnongsala
นางสาวฉันทนา ภุมมา
1073180069
73010077
180069
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 22 บ้านศาลาทอง
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
watnongsala@gmail.com
www.nongsala.com
ทุ่งลูกนก
034-310667
034-310667
๒๔๘๑
45
13
type2
Y
24 ตุลาคม 2563 เวลา 15:24:42 น.
104
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองกร่าง
bannongkrang school
นายวรภัฏ ศรีสำราญ
1073180071
73010078
180071
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองกร่าง
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
b.nongkrang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180071
-
034-375056
034-375056
5 /5/2495
45
15
type2
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:40:56 น.
105
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านห้วยรางเกตุ
Banhuayrangkateschool
นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์
1073180072
73010079
180072
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านห้วยรางเกตุ
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
BanhuayRangkate084@gmail.com
school.esanpt1.go.th/bhr
ทุ่งลูกนก
0879253547
-
2484
40
20
type2
Y
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:51:36 น.
106
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดไร่แตงทอง
Watraitangtong
นายอัศศิริ แสนกันคำ
1073180073
73010080
180073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านห้วยปลากด
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch107@esanpt1.go.th
school.esanpt1.go.th
ทุ่งลูกนก
10/5/2479
50
20
type1
Y
23 ตุลาคม 2563 เวลา 11:31:49 น.
107
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองจิก
Watnongjik School
นายนัทวัฒน์ เหล่าเปี่ยม
1073180074
73010081
180074
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 8 บ้านหนองจิก
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
esanpt0109@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180074
ทุ่งลูกนก
034-976360
034-976360
11 กันยายน 2477
50
20
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:09 น.
108
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
WATSALATUEKSITICHAIWISAN
นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย
1073180081
73010082
180081
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านศาลาตึก
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
watsalatuek@gmail.com
http/watsalatuk.esanpt1
อบต.ทุ่งลูกนก
032-291057
032-291057
พ.ศ.2482
39.1
18.2
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:52:15 น.
109
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านอ้อกระทุง
Banaokratung
-
1073180079
73010083
180079
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านอ้อกระทุง
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
Aokratung.106@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180079
ทุ่งลูกนก
081-5711959
-
23/07/2482
59
30
type1
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 10:39:51 น.
110
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดห้วยผักชี
wathuayphakchee
-
1073180080
73010084
180080
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 23 บ้านห้วยผักชี
ทุ่งลูกนก
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
wathuayphakchee@hotmail.com
ทุ่งลูกนก
034-278637
01/04/2481
50
20
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:46:47 น.
111
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดประชาราษฎร์บำรุง
Wadpracharadbumrung
ว่าที่ร้อยตรีญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
1073180100
73010085
180100
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านรางหมัน
รางพิกุล
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
wpb2482@gmail.com
อบต.รางพิกุล
034-375055
034375280
12 พฤษภาคม 2482
37
13
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:27:01 น.
112
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านห้วยด้วน
Ban Huai Duan
นางสุนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง
1073180103
73010086
180103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยด้วน
รางพิกุล
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
banhuaiduan.ac.th@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180103
รางพิกุล
034109905
8 กรกฎาคม 2482
40
8
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 09:12:24 น.
113
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านดอนซาก
BANDONSAK
นายทิวา เหล่าปาสี
1073180090
73010088
180090
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านหนองพันกง
วังน้ำเขียว
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch068@esanpt1.go.th
วังน้ำเขียว
0812991471
0812991471
1/5/2488
30
5
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26:05 น.
114
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านคลองตัน
banklongton
-
1073180057
73010089
180057
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองตัน
วังน้ำเขียว
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch080@esanpt1.go.th
school.esanpt1.go.th/bkt/
วังน้ำเขียว
034-352066
034-352066
15/7/2482
43
10
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:05:29 น.
115
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดวังน้ำเขียว
wangnamkhiew
นายพยงค์ แก่นสำราญ
1073180055
73010090
180055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 14 บ้านบ้านวังน้ำเขียว
วังน้ำเขียว
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch079@esanpt1.go.th
wwnk.thai.ac/
วังน้ำเขียว
034-351943
034-351943
2477
35
3
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:52 น.
116
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองพงนก
BANNONGPHONGNOK
นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญ
1073180061
73010091
180061
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านบ้านหนองพงนก
สระพัฒนา
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
bannongpongnokschool@gmail.com
bannongpongnok.com
สระพัฒนา
034-383021
034-383021
29/062500
35
10
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00:11 น.
117
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสระสี่มุม
watsasemum school
นายอธิกานต์ สักคุณา
1073180062
73010092
180062
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสระสี่มุม
สระพัฒนา
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
sch101 @esanpt1.go.th
www.watsasemum.ac.th
สระพัฒนา
034-384885
034-384885
22 ตุลาคม 2477
35
16
type2
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 19:52:45 น.
118
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านสามัคคี
Bansamakkee
นายพิสิษฐ์ ประวัติวัชรา
1073180097
73010093
180097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองหมู
สระพัฒนา
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
สระพัฒนา
089-7956777
11/01/2482
41
14
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 13:14:08 น.
119
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดราษฎร์วราราม
Watradwararam
นายชัด นงค์นุ่ม
1073180064
73010094
180064
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 3 บ้านไผ่คอย
สระสี่มุม
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
school.esanpt1.go.th/wrr
สระสี่มุม
034-994534
20/10/2482
38
16
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:53 น.
120
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองพงเล็ก
Bannongponglek School
นายภูธิปพัฒน์ สิริพรหมภัทร
1073180065
73010095
180065
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านหนองพงเล็ก
สระสี่มุม
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
bannongponglek@gmail.com
สระสี่มุม
0942579199
-
1 พฤษภาคม 2510
35
12
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 13:04:50 น.
121
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดดอนเตาอิฐ
watdontaoit
นางสาวชุติสรา หาดแมน
1073180063
73010096
180063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านดอนเตาอิฐ
สระสี่มุม
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch102@esanpt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180063
สระสี่มุม
034-962700
034-962700
12 มิถุนายน 2481
40
5
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:59:18 น.
122
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองเขมร
Bannongkamen
นายพนสณฑ์ ยรรยง
1073180070
73010097
180070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองเขมร
หนองกระทุ่ม
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
phanason@gmail.com
school-esanpt1.go.th/bkm
หนองกระทุ่ม
034-997272
034-997272
พ.ศ.2496
50
21
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:03:38 น.
123
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองกระทุ่ม
watnongkrathum
นายสุเมศ กุลศิลา
1073180068
73010098
180068
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองกระทุ่ม
หนองกระทุ่ม
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
watnongkratoom@hotmail.com
http://school.esanpt1.go.th/wkt/web/
หนองกระทุ่ม
034 998115
034 998115
2483
60
15
type1
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 14:48:17 น.
124
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดห้วยม่วง
Wat Huaymuang School
-
1073180094
73010099
180094
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.นฐ.1
หมู่ 1 บ้านห้วยม่วง
ห้วยม่วง
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
sch098@esanpt1.go.th
ห้วยม่วง
034-207277
2477
50
18
type1
Y
01 สิงหาคม 2562 เวลา 09:05:23 น.
125
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดปทุมทองสุทธาราม
Watpatoomtongsuttaram
นายอนุชา ชัยหา
1073180095
73010100
180095
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคลองไทร
ห้วยม่วง
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
pratumtong099@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180095
ห้วยม่วง
034-384026
034-384026
17 ธันวาคม พ.ศ. 2482
55
18
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:10:23 น.
126
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดท่าเสา
Wattasao School
นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
1073180096
73010101
180096
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านกระดีอ้อ
ห้วยม่วง
กำแพงแสน
นครปฐม
73180
sch100@esanpt1.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180096
ห้วยม่วง
034-207078
034-207078
14 มิถุนายน 2481
50
18
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:48:47 น.
127
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านบัวแดง
Banbuadang
นายมนตรี ร้ายไพรี
1073180102
73010102
180102
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบัวแดง
ห้วยหมอนทอง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
bbdschool180102@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180102
ห้วยหมอนทอง
0899121941
-
11 พฤษภาคม 2519
40
10
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 15:18:41 น.
128
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดกำแพงแสน
Watkamphaengsaen
นางพิศมัย ถิ่นน้อย
1073180099
73010103
180099
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกำแพงแสน
ห้วยหมอนทอง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
sch065@esanpt1.go.th
http://school.esanpt1.go.th/wks/
ห้วยหมอนทอง
0852917520
034971034
2472
35
10
type2
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 11:02:37 น.
129
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหนองโสน
Ban Nongsano
นางสาวพิชญา ชินนอก
1073180076
73010104
180076
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านโคกกระถิน
ห้วยหมอนทอง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
bns.sch@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180076
ห้วยหมอนทอง
-
-
5 กรกฎาคม 2482
30
15
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 14:10:17 น.
130
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองโพธิ์
WATNONGPHO
นายชนะพงษ์ สาระ
1073180077
73010105
180077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านหนองโพธิ์
ห้วยหมอนทอง
กำแพงแสน
นครปฐม
73140
watnpschool@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
034-971342
034971342
- มิถุนายน 2482
34.3
14.3
type2
Y
21 ตุลาคม 2563 เวลา 16:33:11 น.
131
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
ละเอียดอุปถัมภ์
LAEED UPATHUM
-
1073180126
73010108
180126
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนพุทรา
ดอนพุทรา
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch135@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180126
ดอนพุทธา
034372902
034372902
15/07/2467
22
8
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:07:23 น.
132
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านหัวถนน
BANHUATANON
นายคชกฤต สาสนะสุข
1073180112
73010109
180112
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหัวถนน
ดอนพุทรา
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch132@esanpt1.go.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180112
ดอนพุทรา
034-296170
034-296170
7มิถุนายน 2482
22
6
type1
Y
12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:37:05 น.
133
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสระสี่เหลี่ยม
watsaseeliam
นางสาวปวริศา มีศรี
1073180130
73010110
180130
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสระสี่เหลี่ยม
ดอนรวก
ดอนตูม
นครปฐม
73150
saseeliam2477@gmail.com
www.saseeliam.com
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
034-965942
034-965942
4 กันยายน 2477
17
15
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:56 น.
134
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสุขวราราม
Watsukawararam
นางสาวนีรนา แซ่เตียว
1073180129
73010111
180129
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดอนรวก
ดอนรวก
ดอนตูม
นครปฐม
73150
numhwan2529@gmail.com
www.wskr.ac.th
ดอนรวก
034-968560
-
1/ ม.ค./ พ.ศ.2480
14
16
type2
Y
24 ธันวาคม 2563 เวลา 12:49:01 น.
135
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง)
Watbanluang School
นางสาวดวงเดือน รื่นนาค
1073180122
73010112
180122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหลวง
บ้านหลวง
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch136@esanpt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180122
บ้านหลวง
034-965509
034-965603
7 พฤษภาคม 2481
20
11
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 17:17:49 น.
136
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดหนองกระพี้
wotnongkrapee
นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์
1073180123
73010113
180123
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองกระพี้
บ้านหลวง
ดอนตูม
นครปฐม
73150
nongkrapee@gmail.com
บ้านหลวง
034-296727
034296727
1 สิงหาคม 2469
25
10
type1
Y
23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:28:41 น.
137
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดลำลูกบัว
WATLUMLOOKBUA
-
1073180111
73010114
180111
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลำลูกบัว
ลำลูกบัว
ดอนตูม
นครปฐม
73150
watlumlukbuaschool1@gmail.com
สามง่าม
034-371504
-
28 พฤษภาคม 2481
28
7
type1
Y
27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:08:27 น.
138
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านแหลมกะเจา
banlamkajao
นายสรศักดิ์ กรองมะเริง
1073180107
73010115
180107
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแหลมกะเจา
ลำลูกบัว
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch119@esanpt1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180107
เทศบาลตำบลสามง่าม
034-381118
034-381118
2481
20
4
type1
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:43:06 น.
139
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดลำเหย
Watlumhei
นายเอนก อัคคีเดช
1073180113
73010116
180113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านลำเหย
ลำเหย
ดอนตูม
นครปฐม
73150
lumhoeischool@gmail.com
ลำเหย
034-968274
034-968274
12/07/2466
30
5
type2
Y
20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:30 น.
140
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทุ่งสีหลง
Toongsiiong
นางสาวเสาวนีย์ ชาญช่าง
1073180114
73010117
180114
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านทุ่งสีหลง
ลำเหย
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch 126@ esanpt1.go.th
school.esanpt1.go.th1 wsi
ลำเหย
034-381051
034-381051
9 พฤษภาคม 2481
24
2
type2
Y
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:10:06 น.
141
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านใหม่
banmai
-
1073180115
73010118
180115
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านใหม่
ลำเหย
ดอนตูม
นครปฐม
73150
schbanmai@gmail.com
อบต.ลำเหย
0900123617
-
13เม.ย.2477
23
6
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 12:59:57 น.
142
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านรางมูก
BANGRANGMUK
-
1073180116
73010119
180116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านรางมูก
ลำเหย
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch128@esanpt1.go.th
htttp://banlangmuk.esan
ลำเหย
034968272
-
20 กรกฎาคม 2482
30
6
type1
Y
08 มกราคม 2564 เวลา 10:09:05 น.
143
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดแหลมมะเกลือ
WATLEAMMAKUA
นางประภัศราห์ อริยมรรคปัญญา
1073180108
73010120
180108
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนดอนตูม
หมู่ 12 บ้านแหลมมะเกลือ
สามง่าม
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch130@esanpt1.go.th
school.esanpt1.go.th/wlm
สามง่าม
034-381117
034-381117
01062482
20
1
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:26:22 น.
144
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดตะโกสูง
Wat Tako Sung
นายจตุรงค์ การดำริห์
1073180109
73010121
180109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านลำอ้ายเสา
สามง่าม
ดอนตูม
นครปฐม
73150
wattakosungschool@tksschool.ac.th
www.tksschool.ac.th
เทศบาลตำบลสามง่าม
034-381119
034381119
15 สิงหาคม 2480
30
5
type2
Y
21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:34:23 น.
145
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
Watsamngam School
นายเอศรา แสนกันคำ
1073180106
73010123
180106
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสามง่าม
สามง่าม
ดอนตูม
นครปฐม
73150
esanpt139@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
เทศบาลตำบลสามง่าม
034-381116
034381643
13 กรกฎาคม 2466
25
0.4
type3
Y
27 มิถุนายน 2560 เวลา 01:48:10 น.
146
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทุ่งผักกูด
watthungphuggood
-
1073180127
73010124
180127
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งผักกูด
ห้วยด้วน
ดอนตูม
นครปฐม
73150
tungpakood.obec@gmail.com
ห้วยด้วน
034-975182
034-975182
17/09/2476
15
15
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:25:04 น.
147
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดกงลาด
watkonglad
นางสาวรุ่งฤทัย ศุภธนพัฒน์
1073180128
73010125
180128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านกงลาด
ห้วยด้วน
ดอนตูม
นครปฐม
73150
watkonglad671@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180128
ห้วยด้วน
034-968619
034-968619
1 มกราคม 2467
14
13
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:24:59 น.
148
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดห้วยพระ
wathuaypra school
-
1073180120
73010126
180120
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยพระ
ห้วยพระ
ดอนตูม
นครปฐม
73150
huaypra@hotmail.co.th
school.esanpt1.go.th/whp/web/
ห้วยพระ
034-296922
034296922
พ.ศ.2482
15
5
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:13:37 น.
149
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านแจงงาม
jaengngam
นางสาวพรพรรณ ไทรไกรกระ
1073180121
73010127
180121
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแจงงาม
ห้วยพระ
ดอนตูม
นครปฐม
73150
esanpt0118@yahoo.com
ห้วยพระ
034-381055
21
2
type1
Y
28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:32:06 น.
150
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดเลาเต่า
Watlaotao
นายเอกชัย ค้าผล
1073180117
73010128
180117
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเลาเต่า
ห้วยพระ
ดอนตูม
นครปฐม
73150
laotaoschool@gmail.com
ห้วยพระ
034-965814
034-965815
12/05/2481
15
8
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:25:20 น.
151
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
วัดทุ่งพิชัย
wattungpichai
นายณฐพรรษ พู่พวง
1073180118
73010129
180118
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่งพิชัย
ห้วยพระ
ดอนตูม
นครปฐม
73150
Toongpichai@hotmail.com
Toongpichai@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
034-975579
034975579
1 06 2482
20
4
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:46 น.
152
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
บ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
bansamkaew school
นายพิชิต รุ่งเรือง
1073180119
73010130
180119
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสามแก้ว
ห้วยพระ
ดอนตูม
นครปฐม
73150
sch122@esanpt1.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1073180119&Area_CODE=7301
ห้วยพระ
034-975786
034-975786
12/09/2465
15
5
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:56:10 น.
153
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดประชานาถ
watprachanart school
นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว
1073180147
73020001
180147
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกแขก
ขุนแก้ว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watprachanart@gmail.com
www.wpns.ac.th
ขุนแก้ว
034-332989
034-332989
3 กรกฎาคม 2466
3
3
type2
Y
05 เมษายน 2563 เวลา 20:42:43 น.
154
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)
watswangarom
นายธีรยุทธ เทียนพิทักษ์
1073180152
73020002
180152
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแคแถว
ขุนแก้ว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
swangaromchaisri@gmail.com
ขุนแก้ว
034-324543
034-324543
2519
10
10
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 12:17:45 น.
155
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดโคกพระเจดีย์
Watkhokprachedi School
นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์
1073180153
73020003
180153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโคกพระเจดีย์
โคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wkp180153@gmail.com
https://sites.google.com/site/khokpraschool/
โคกพระเจดีย์
034-206097
034206073
วันที่ 7 กรกฎาคม 2476
17
17
type2
Y
18 เมษายน 2563 เวลา 02:12:03 น.
156
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดงิ้วราย
wat-ngiwrai
ว่าที่ร้อยตรีธวัฒน์ ประภาวิทย์
1073180138
73020004
180138
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านงิ้วราย
งิ้วราย
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
ngiurai01@gmail.com
ngiwrai.blogspot.com
งิ้วราย
034299xxx เบอร์ tt&t ยกเลิกแล้ว เนื่องจากเสียแล้วไม่มีผู้มาซ่อม
ยกเลิก
พ.ศ.2448
3
3
type2
Y
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:23:24 น.
157
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองบางกระจัน
Bankrongbangkrajun
-
1073180134
73020005
180134
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางกระจัน
ดอนแฝก
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
bankronngd.bk@gmail.com
www.thai-school.net/bankrongd/
ดอนแฝก
034-265240
034265240
16มกราคม 2477
8
8
type1
Y
02 ตุลาคม 2562 เวลา 11:13:19 น.
158
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดไทร(สินศึกษาลัย)
Watsai School
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
1073180150
73020006
180150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวัดไทร
ท่ากระชับ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watsai_school@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180150
อบต.ท่ากระชับ
034-339454
034339455
1 มกราคม 2456
5
5
type2
Y
11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21:00:39 น.
159
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
คลองทางหลวง
klongtangloung
นายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิ
1073180151
73020007
180151
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
หมู่ 4 บ้านรางเกตุ
ท่ากระชับ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
klongtanglaungschool@gmail.com
school.obec.go.th/klongtang_1/
ท่ากระชับ
034-979063
034-979063
24 มิถุนายน 2491
10
10
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:51 น.
160
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดท่าตำหนัก
wattatamnak
นายจตุรงค์ เชาวน์สกุล
1073180149
73020008
180149
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านท่าตำหนัก
ท่าตำหนัก
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wattatamnaksc@gmail.com
-
เทศบาลตำบลนครชัยศรี
034-331565
034-331565
1 ตุลาคม พ.ศ.2477
3
3
type2
Y
16 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:24 น.
161
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดน้อย
watnoi
นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
1073180155
73020009
180155
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่าพระยา
ท่าพระยา
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watnoisc@gmail.com
watnoischool.com
ท่าพระยา
0850207168
-
พ.ศ.2464
8
8
type2
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:32:00 น.
162
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดไทยาวาส
Watthaiyawas
นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูย์
1073180148
73020010
180148
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่ามอญ
ไทยาวาส
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watthaiyawas@gmail.com
ไทยาวาส
034-299221
3 ก.ค.2466
5
5
type1
Y
06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:43:52 น.
163
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดกลางบางแก้ว
WATKLANGBANGKAEW
นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
1073180145
73020011
180145
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านปากคลองบางแก้ว
บางกระเบา
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wkk_585@hotmail.com
www.wkbkschool.thai.ac
-
034-332349
034-331528
พ.ศ.2464
1.5
1.5
type3
Y
30 กันยายน 2563 เวลา 08:19:07 น.
164
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดตุ๊กตา
wattukta school
นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา
1073180146
73020012
180146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางกระเบา
บางกระเบา
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wattukta@gmail.com
wattukta.blogspot.com/
บางกระเบา /อบต.ท่าตำหนัก
034-331106
034331106
22 ตุลาคม 2479
1.5
1.5
type2
Y
06 มกราคม 2564 เวลา 18:22:50 น.
165
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางพระ
Watbangpra
นายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
1073180133
73020013
180133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านท่ามะดัน
บางพระ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watbangphra@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1073180133&page=info
บางแก้วฟ้า
034-389133
034389188
3 สิงหาคม พ.ศ.2485
15
15
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:33:05 น.
166
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดกลาง
Watklang
นายฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริ
1073180137
73020014
180137
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดกลาง
บางพระ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
Watklang55@gmail
บางพระ
034-239549
034-239549
17 กรกฎาคม 2477
13
13
type2
Y
06 ตุลาคม 2563 เวลา 09:33:15 น.
167
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบ่อตะกั่ว
WATBOTAKUA
นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์
1073180154
73020015
180154
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป นฐ2
หมู่ 1 บ้านบางระกำ
บางระกำ
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watbotakua@hotmail.com
บางระกำ
094-5511231
2476
21
21
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:42 น.
168
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดห้วยตะโก
huaytako
นางอลิสรา จันทราช
1073180156
73020016
180156
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยตะโก
พะเนียด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
Wathuaytako@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180156
พะเนียด
034978370
034978370
1 เมษายน 2476
7
7
type2
Y
15 มิถุนายน 2563 เวลา 14:11:10 น.
169
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดลานตากฟ้า
watlantakfa
นายเจริญ สีนาค
1073180136
73020017
180136
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลานตากฟ้า
ลานตากฟ้า
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
lantakfa.874@gmail.com
ลานตากฟ้า
0814388403
034299032
21 พ.ย. 2477
10
10
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00:22 น.
170
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดพุทธธรรมรังษี
watphuttamrangsri school
นายสถาพร นาลัย
1073180139
73020018
180139
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
หมู่ 1 บ้านคลองเจ็ก
ลานตากฟ้า
นครชัยศรี
นครปฐม
73170
watphut@hotmail.com
www.watphut.freehomepag
ลานตากฟ้า
034-987330
034-987330
1 พฤษภาคม 2517
18
18
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:51 น.
171
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสัมปทวน
watsumpatuan
นางธนาวรรณ แสวงไวศยสุข
1073180142
73020019
180142
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
หมู่ 4 บ้านสัมปทวน
วัดแค
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watsumpatuanschool@gmail.com
วัดแค
034-332545
034332545
17 พฤษภาคม 2460
4
4
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:22 น.
172
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดละมุด
watlamood
นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณ
1073180157
73020020
180157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านวัดละมุด
วัดละมุด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wadlamood029@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180157
วัดละมุด
034389473
034389551
2486
11
11
type2
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:33 น.
173
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านลานแหลม
banlanlaem
นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช
1073180158
73020021
180158
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลานแหลม
วัดละมุด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
banlanlaem.2482@gmail.com
วัดละมุด
034-965613
034-965613
2482
15
15
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 21:14:47 น.
174
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
watmaisukontaram
นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนู
1073180159
73020022
180159
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านวัดใหม่
วัดละมุด
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wmsktr_72@hotmail.com
วัดละมุด
034-265110
034-265110
2477
10
10
type2
Y
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:43:35 น.
175
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสำโรง
Watsamrong
นายอดิศักดิ์ คงทัด
1073180135
73020023
180135
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัดสำโรง
วัดสำโรง
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
Samrong.928@gmail.com
www.thaimail.com
วัดสำโรง
034-389615,0909896374
-
01/07/2475
10
10
type1
Y
26 ธันวาคม 2562 เวลา 10:47:05 น.
176
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
Watsrimahapho School
นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์
1073180164
73020024
180164
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
sri-phot@hotmail.com
ศรีมหาโพธิ์
034-389011
034-389011
พ.ศ. 2481
13
13
type2
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 14:05:05 น.
177
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดศีรษะทอง
Watsrisathong
นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์
1073180143
73020025
180143
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านศีรษะทอง
ศรีษะทอง
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
admin1@wsst.ac.th
www.wsst.ac.th
ศีรษะทอง
034-332092
5
5
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:48:21 น.
178
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเสถียรรัตนาราม
watsatianrattanaram
-
1073180144
73020026
180144
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดเสถียร
ศรีษะทอง
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watsathianschool@gmail.com
wstschool.blogspot.com
ศีรษะทอง
0-3497-8115
0-3497-8115
1 กรกฎาคม 2518
7.5
7.5
type1
Y
18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:44:26 น.
179
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดกลางครูเวียง
KLANGKRUWEANG
นางสาวอรดี น้อยปุก
1073180141
73020027
180141
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านลาวกลาง
สัมปทวน
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
klangkruweang2307@gmail.com
สัมปทวน
034-331858
-
9 มิถุนายน 2479
3
3
type2
Y
24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:17:24 น.
180
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดกกตาล
watkoktanschool
นายอุบล กิ่งนอก
1073180140
73020028
180140
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านต้นลาน
สัมปทวน
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
watkoktan@gmail.com
สัมปทวน
034-338810
034338810
15 มิถุนายน 2472
4
4
type2
Y
21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:28:34 น.
181
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านห้วยพลู
banhuyplu
-
1073180132
73020030
180132
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้าน คลองบางปลาดุก
ห้วยพลู
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
banhuyplu@gmail.com
ห้วยพลู
034-990041
034-990041
17 มิย. 2484
14
14
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:51 น.
182
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดท้องไทร
Watthongsai
นายยุทธ ธรรมพิทักษ์
1073180163
73020031
180163
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านท้องไทร
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
tongsai.school@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
แหลมบัว
034109917
034208383
17 กันยายน 2477
15
15
type2
Y
13 กันยายน 2562 เวลา 10:03:09 น.
183
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านห้วยกรด
Banhuaygrod
นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
1073180160
73020032
180160
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านห้วยกรด
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
banhuaygrod@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180160
แหลมบัว
034-109915
2501
20
20
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:17:29 น.
184
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดโคกเขมา
Watkokamao
นางวิริยา ธุวภัทร
1073180161
73020033
180161
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านโคกเขมา
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
khokkhamaoschool@gmail.com
watkhokhamao.com
แหลมบัว
034-900021
034208029
2478
12
12
type2
Y
24 มิถุนายน 2561 เวลา 11:31:02 น.
185
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดทุ่งน้อย
wattungnoi
นางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท์
1073180162
73020034
180162
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านทุ่งน้อย
แหลมบัว
นครชัยศรี
นครปฐม
73120
wattungnoi7301@gmail.com
แหลมบัว
034-208040
034-208040
17/09/2472
8
8
type1
Y
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:38:02 น.
186
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางภาษี
Bangpasri
นางจันทิรา รัตนะ
1073180184
73020035
180184
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนดีศรีตำบล
หมู่ 11 บ้านปากคลองบางภาษี
คลองนกกระทุง
บางเลน
นครปฐม
73130
bangpasri.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180184
คลองนกกระทุง
034-392012
034392012
14 มิถุนายน 2481
40
7
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:08:18 น.
187
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองนกกระทุง
Banklongnokkratoong
นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
1073180202
73020036
180202
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มบางภาษี
หมู่ 8 บ้านคลองนกกระทุง
คลองนกกระทุง
บางเลน
นครปฐม
73130
nokkratoong@gmail.com
คลองนกกระทุง
034-109919
-
2485
40
9
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:08:51 น.
188
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดลานคา
Watlanca
นายทิวากร อาจหาญ
1073180168
73020037
180168
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านลานคา
ดอนตูม
บางเลน
นครปฐม
73130
034-993241-3
034993242
12 กุมภาพันธ์ 2478
40
6
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 15:29:42 น.
189
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดดอนยอ
watdonyor
นางสาววรรณสร สุริยะศรี
1073180192
73020038
180192
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนยอ
ดอนตูม
บางเลน
นครปฐม
73130
donyor53@gmail.com
www.facebook.com/watdonyorschool
ดอนตูม
-
-
17 มิถุนายน 2481
28
10
type2
Y
16 ธันวาคม 2563 เวลา 10:36:42 น.
190
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดลาดสะแก
wadladsakae
-
1073180193
73020039
180193
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านลาดสะแก
ดอนตูม
บางเลน
นครปฐม
73130
ดอนตูม
034-900017
27 สิงหาคม 2481
40
12
type1
Y
10 สิงหาคม 2560 เวลา 01:03:04 น.
191
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดไผ่สามตำลึง
watphaisamtamlungschool@gmail.com
นางสาววิไล วาราชะนนท์
1073180173
73020040
180173
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านไผ่สามตำลึง
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
watphaisamtamlungschool@gmail.com
-
ไทรงาม
034-992524
034992524
24 มิถุนายน 2481
45
10
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 08:47:34 น.
192
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดโพธิ์
watpho
นายไพรัช ปรีสำเนียง
1073180204
73020041
180204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบางไทร
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
watphoschool2010@gmail.com
wps.ac.th
ไทรงาม
034-992042
034-992042
01/08/2465
45
15
type2
Y
15 พฤษภาคม 2563 เวลา 22:15:14 น.
193
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดไผ่จรเข้
watpaijorakae
นางจุฑามาศ นุชนาถ
1073180205
73020042
180205
อนุบาล-ประถมศึกษา
เพชรบัวงาม
หมู่ 7 บ้านไผ่จรเข้
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
paijorakae@hotmail.com
ไทรงาม
0987463712
034992198
2481
68
12
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:52 น.
194
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเกษตราราม
Watkasettraram
นางสาวธนวรรณ รักคง
1073180206
73020043
180206
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านคลองญี่ปุ่นใต้
ไทรงาม
บางเลน
นครปฐม
73130
watkasettraramschool@gmail.com
-
ไทรงาม
034-310375
-
5 มิถุนายน 2481
46.2
14
type1
Y
09 ธันวาคม 2563 เวลา 08:51:12 น.
195
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดพระมอพิสัย
watpramorpisai
-
1073180203
73020044
180203
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางเลนใต้
หมู่ 8 บ้านพระมอพิสัย
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
watpramorpisaischool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180203
นราภิรมย์
034-900014
034-900014
2477
40
10
type1
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:25:27 น.
196
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านนราภิรมย์
bannarapirom
-
1073180186
73020045
180186
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนราภิรมย์
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
bannarapirom.991@gmail.com
นราภิรมย์
034-967022
034-967022
25 ตุลาคม 2482
22
22
type1
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:15:28 น.
197
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสว่างอารมณ์
watsawangarom
-
1073180187
73020046
180187
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสว่างอารมณ์
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
watsawangaromschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1073180187&page=info
นราภิรมย์
034962370
034962370
2481
30
20
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:05 น.
198
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดนราภิรมย์
watnaraphirom school
นายสนธญา ไทรบุญจันทร์
1073180185
73020047
180185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ปฐมวันต้นแบบ
หมู่ 3 บ้านบ้านคลองนราภิรมย์
นราภิรมย์
บางเลน
นครปฐม
73130
narapiromsc@gmail.com
watnara.com
นราภิรมย์
034-900039
034396060
22 สิงหาคม 2481
20
18
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:58:22 น.
199
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดนิลเพชร
Watnilpet
นางณัฐหทัย บุญสมหวัง
1073180212
73020048
180212
อนุบาล-ประถมศึกษา
9
หมู่ 5 บ้านนิลเพชร
นิลเพชร
บางเลน
นครปฐม
73130
nlpch93@gmail.com
www.wnps.ac.th
อบต.นิลเพชร
034-991528
034991528
2481
60
22
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:37 น.
200
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบัวปากท่า
watbuapaktha
นางอนุรักษ์ อาจยุทธ์
1073180213
73020049
180213
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสามขา
นิลเพชร
บางเลน
นครปฐม
73130
watbuapakthaschool@gmail.com
นิลเพชร
034-310929
034-310929
2478
62
12
type2
Y
09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19:10:35 น.
201
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านหนองปรงกาญจนา
bannongprongkanjana
นายสหพล สี่สมประสงค์
1073180211
73020050
180211
อนุบาล-ประถมศึกษา
ชุมชนบ้านหนองปรง
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองปรง
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
bannongprong.kan124@gmail.com
บัวปากท่า
034-900054
034248170
2520
70
35
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 08:17:10 น.
202
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบอนใหญ่
wadbonyai
-
1073180209
73020051
180209
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านบอนใหญ่
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watbonyai@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180209
บัวปากท่า
034-993028
034-993028
2481
60
20
type1
Y
17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:45:50 น.
203
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
ตลาดเจริญสุข
taladjareansook
-
1073180210
73020052
180210
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านตลาดญี่ปุ่น
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
taladjaleansookschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180210
บัวปากท่า
034-109923
0936188012
4 กุมภาพันธ์ 2502
77
30
type1
Y
10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:39:24 น.
204
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบัวหวั่น
watbuawan
นายปัญญา บัววัจนา
1073180208
73020053
180208
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านคลองบัวหวั่น
บัวปากท่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watbuawanschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180208
บัวปากท่า
0819425048
034991040
12 มกราคม 2480
60
20
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:17 น.
205
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางไผ่นารถ
Watbangphainatschool
นายสันติ เฉลิมพันธุ์
1073180171
73020054
180171
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่าทราย
บางไทรป่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watbangphainat@gmail.com
บางไทรป่า
034-994314
034994314
พ.ศ. 2468
35
5
type2
Y
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:32:04 น.
206
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดผาสุการาม
watpasukaram
นายอภิชาติ ผาสุกตรี
1073180172
73020055
180172
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนบางเลน
หมู่ 2 บ้านต้นตาล
บางไทรป่า
บางเลน
นครปฐม
73130
watpa.sch@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180172
บางเลน
034-391050
-
2520
42
2
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:13:10 น.
207
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางปลา
bangpla
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
1073180189
73020056
180189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มบางเลน
หมู่ 6 บ้านบางปลา
บางปลา
บางเลน
นครปฐม
73130
bangpla2553@gmail.com
wbangpla.com/
บางปลา
034994717
034994717
15/08/2482
30
6
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:39 น.
208
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเกาะแรต
watkohrat
นายจักรพรรดิ คงนะ
1073180190
73020057
180190
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเกาะแรต
บางปลา
บางเลน
นครปฐม
73130
watkohrat61@gmail.com
watkohratschool.net
บางปลา
034-995448
034995448
พ.ศ.2476
32
8
type2
Y
06 ตุลาคม 2563 เวลา 13:29:32 น.
209
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
ตลาดเกาะแรต
taladkohrat
นายสุทัศน์ ผู้ฉุน
1073180191
73020058
180191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านตลาดเกาะแรต
บางปลา
บางเลน
นครปฐม
73130
taladkorat@gmail.com
บางปลา
034-995074
034-995074
9 ตุลาคม พ.ศ. 2482
25
12
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30:39 น.
210
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดรางกำหยาด
Watranggumyard
นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
1073180196
73020059
180196
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านรางกำหยาด
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
rangkumyard@gmail.com
บางภาษี
034-310975
-
14 มิถุนายน 2466
30
8
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:51 น.
211
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
ตลาดรางกระทุ่ม
Taradranggatum
นายกมล รินสาร
1073180197
73020060
180197
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านตลาดรางกระทุ่ม
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
Taradranggatum@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180197
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
034-392097
1 สิงหาคม 2476
30
8
type2
Y
02 ธันวาคม 2563 เวลา 10:46:39 น.
212
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านรางปลาหมอ
banrangplamao
-
1073180199
73020062
180199
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านรางปลาหมอ
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
banlangplamao@gmail.com
อบต.บางภาษี
034-900012
034-248171
1 มีนาคม 2500
45
16
type1
Y
21 กันยายน 2563 เวลา 22:44:24 น.
213
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองพระมอพิสัย
banklongpramopisai
-
1073180200
73020063
180200
อนุบาล-ประถมศึกษา
บางภาษี
หมู่ 13 บ้านบ้านคลองพระมอพิสัย
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
banklongramopisai93@gmail.com
บางภาษี
034-900013
034391051
2502
32
9
type1
Y
03 เมษายน 2562 เวลา 09:53:33 น.
214
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบึงลาดสวาย
watbungladsawai
นายภูวเดช สว่างวงษ์
1073180201
73020064
180201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนบางภาษี
หมู่ 10 บ้านบึงลาดสวาย
บางภาษี
บางเลน
นครปฐม
73130
watbungladsawaischool@gmail.com https://www.facebook.com/pages/โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย/138491066240140
watbungladsawaischool.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180201
บางภาษี
034-900010
034900010
19 มิถุนายน 2481
52
15
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:29 น.
215
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสุขวัฒนาราม
Watsukawatnaram
นายเสน่ห์ ศรีสุนทร
1073180182
73020065
180182
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบางระกำ
บางระกำ
บางเลน
นครปฐม
73130
watsukawatnaram@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180182
บางระกำ
-
-
15 มิถุนายน 2466
18
15.9
type1
Y
07 ธันวาคม 2563 เวลา 19:54:49 น.
216
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
ไทยรัฐวิทยา ๔
thairathwittaya 4
นางสาวพรชนก อยู่เย็น
1073180188
73020066
180188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบางขโมย
บางระกำ
บางเลน
นครปฐม
73130
thairath04@gmail.com
thairath4school.obec.go.th
บางระกำ
034-276234
034-276234
1 พฤษภาคม 2523
18
20
type2
Y
05 สิงหาคม 2563 เวลา 10:04:13 น.
217
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านหนองปรง
Bannongprong
นางวิริยา ธุวภัทร
1073180195
73020067
180195
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านบ้านหนองปรง
บางระกำ
บางเลน
นครปฐม
73130
bannongprongscl@gmail.com
-
อบต.บางระกำ
034906906
26 สิงหาคม 2481
20
15
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:24 น.
218
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเกษมสุริยัมนาจ
watkasemsuriyamanat
นางจิตรากานต์ กุลทอง
1073180194
73020068
180194
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองบางยุง
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
watkasem@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180194
บางเลน
034-392016
034392016
2470
35
5
type2
Y
14 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:29:03 น.
219
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านประตูน้ำพระพิมล
Banpratoonumprapimon
นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
1073180167
73020069
180167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
pratunumprapimon@gmail.com
เทศบาลตำบลบางเลน
034-301521
034301521
09062503
40
3
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00:43 น.
220
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านบางเลน
Banbanglen
นางศิวิไล ทีคำ
1073180165
73020070
180165
อนุบาล-ประถมศึกษา
อนุบาลนครปฐม
หมู่ 8 บ้านบางเลน
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
banbanglen@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180165
บางเลน
034-392013
034-392013
11 ตุลาคม 2462
37
2.00
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:12:06 น.
221
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านไผ่คอกวัว
Banphaikaihokwua
-
1073180166
73020071
180166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 11 บ้านไผ่คอกวัว
บางเลน
บางเลน
นครปฐม
73130
-
-
อบต.บางเลน
034-963346
034-963346
28/01/2482
35
3
type1
Y
26 มิถุนายน 2560 เวลา 11:48:41 น.
222
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางหลวง
Watbangluang
ว่าที่ร้อยตรีสมพร เมธสุทธิ์
1073180174
73020072
180174
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบางหลวง
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73190
watbangluangschool@gmail.com
www.wadbangluang.ac.th/
ตำบลบางหลวง
034-399071
034399071
19 สิงหาคม พ.ศ. 2465
50
13
type3
Y
29 มกราคม 2564 เวลา 09:11:05 น.
223
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางน้อยใน
bangnoynai
นางสุดารัตน์ จอมแก้ว
1073180175
73020073
180175
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบางน้อยใน
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73190
ิb.n.n.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180175
บางหลวง
034-399123
034399123
2481
60
21
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:53:13 น.
224
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดราษฎร์สามัคคี
Watradsamugkee
นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
1073180176
73020074
180176
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านบางหวาย
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73190
watradsamugkee@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php?School_ID=1073180176&Area_CODE=7302
บางหลวง
0915545697
-
2481
50
15
type1
Y
14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:01:07 น.
225
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านหนองมะม่วง
Bannongmamoung
นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
1073180207
73020077
180207
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มบางหลวง
หมู่ 19 บ้านบ้านหนองมะม่วง
บางหลวง
บางเลน
นครปฐม
73130
bnmm137@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180207
บางหลวง
034-900008
034-900008
2483
50
20
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 19:35:14 น.
226
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านไผ่ล้อม
BANPHAILOM
นางอำไพ โสดาดี
1073180169
73020078
180169
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านไผ่ล้อม
ไผ่หูช้าง
บางเลน
นครปฐม
73130
banphailom@hotmail.com
http://school.obec.go.th/banpailom/
ไผ่หูช้าง
034248252
034248252
24/06/2501
50
13
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 20:01:34 น.
227
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดไผ่หูช้าง
watphaihuchang
นายสุชาติ เลิศลบ
1073180170
73020079
180170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านไผ่หูช้าง
ไผ่หูช้าง
บางเลน
นครปฐม
73130
phaihuchang@gmail.com
www.phc.ac.th
ไผ่หูช้าง
034-994046-7
034-994046
2481
41
10
type2
Y
30 สิงหาคม 2563 เวลา 21:14:11 น.
228
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดลำพญา
watlampaya
นายสมมารถ ศิริสมพร
1073180181
73020080
180181
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านบ้านลำพญา
ลำพญา
บางเลน
นครปฐม
73130
watlampaya_sch@thaimail
http://school.obec.go.th/watlampaya/home.html
เทศบาลตำบลลำพญา
034967024
034967024
16/04/2469
30
12
type2
Y
10 มิถุนายน 2560 เวลา 17:26:25 น.
229
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเวฬุวนาราม
Watwayruwanaram
นายนพรัตน์ วิวัฒนากุล
1073180183
73020081
180183
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านเวฬุวนาราม
ลำพญา
บางเลน
นครปฐม
73130
Watwayruwanaramschool@gmail.com
-
ลำพญา
034-900006
-
14 มกราคม 2481
26
12
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:09:29 น.
230
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดศิลามูล
watsilamul
นายชำนาญ สังข์ทอง
1073180180
73020082
180180
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลองท่อ
หินมูล
บางเลน
นครปฐม
73190
watsilamulschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180180
หินมูล
034-399069
034-399069
27092477
58.9
12.4
type2
Y
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:37:01 น.
231
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านไผ่หลวง
banphailuang
นายสมหมาย ตรงดี
1073180179
73020083
180179
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านไผ่หลวง
หินมูล
บางเลน
นครปฐม
73190
banphailuangschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180179
หินมูล
034-109934
-
22042488
43
20.8
type1
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:39 น.
232
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านกระทุ่มล้ม
Bankrathumlom
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
1073180226
73020084
180226
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านหนองตามล
กระทุ่มล้ม
สามพราน
นครปฐม
73220
ktl_55@hotmail.co.th
www.bktl.ac.th
กระทุ่มล้ม
02-429-6189
02-429-2164
พ.ศ.2478
35
25
type3
Y
14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 20:42:20 น.
233
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านเพลินวัฒนา
banplernwattana
นายมงคล อรุณฉาย
1073180227
73020085
180227
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองถั่วผี
กระทุ่มล้ม
สามพราน
นครปฐม
73220
banplernwattana@gmail.com
www.banplernwattana.com
บ้านเพลินวัฒนา
02-4312305
02-4312305
2482
90
65
type2
Y
17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:41:14 น.
234
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดปรีดาราม
watpreedaram school
นายสุเทพ พูลสวัสดิ์
1073180214
73020086
180214
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านวัดปรีดาราม
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
Watpreedaramschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180214
คลองจินดา
034-397068
034-397068
1 ตุลาคม พ.ศ.2477
18
12
type2
Y
08 ธันวาคม 2563 เวลา 14:56:42 น.
235
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองจินดา
Banklongjinda
นายบรรจง บรมทองชุ่ม
1073180215
73020087
180215
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองจินดา
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
banklongjinda@gmail.com
คลองจินดา
034-307079
-
2514
25
25
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 10:14:46 น.
236
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
Banpadmon
นายชัชวัสส์ วกสุดจิต
1073180216
73020088
180216
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเพชรจินดา
หมู่ 6 บ้านบ้านพาดหมอน
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
banpadmon@gmail.com
คลองจินดา
034-397103
034-397103
25 กันยายน 2481
30
40
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:47 น.
237
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดวังน้ำขาว
watwangnamkhaw
นายทศพล กุลศรีวัฒนไชย
1073180217
73020089
180217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านบ้านวังน้ำขาว
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
wnkschool@hotmail.com
www.wnkschool.org
คลองจินดา
034-397321
034397321
05/09/2481
15
7
type2
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:26 น.
238
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านฉาง
BANCHANG
นายพงศธร ดำริห์
1073180235
73020090
180235
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านบึงบางช้าง
คลองจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
banchang96@gmail.com
คลองจินดา
034-310830
034310830
2481
25
12
type1
Y
13 มีนาคม 2562 เวลา 13:27:17 น.
239
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางช้างเหนือ
watbangchangnoeschool
นายสุกัญญา สาระศาลิน
1073180232
73020091
180232
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองใหม่
คลองใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
wn_school@hotmail.com
คลองใหม่
034-323757
034323757
18 พฤศจิกายน 2475
8.8
3
type1
Y
20 สิงหาคม 2563 เวลา 09:56:10 น.
240
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)
Bandonthong
นายปรารภ หลงสมบุญ
1073180234
73020092
180234
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนทอง
คลองใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
bandonthong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180234
คลองใหม่
034-980191
034-980191
11 กันยายน 2481
16
6
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:45:44 น.
241
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองใหม่
bankongmai
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
1073180249
73020093
180249
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านสะแกเล็ก
คลองใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
bankongmai@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
-
034-326554
034326554
26 มิถุนายน 2482
10
10
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:44:54 น.
242
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดราษฏร์ศรัทธาราม
watrasattaram
-
1073180221
73020094
180221
อนุบาล-ประถมศึกษา
Monet
หมู่ 5 บ้านปลายคลองตาปลั่ง
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
watrat2553@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1073180221&Area_CODE=7302
ตลาดจินดา
034881738
034881738
8 มิถุนายน 2481
32
24
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:26 น.
243
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
RONGPOCHAMUPATOM
-
1073180219
73020095
180219
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านปลายนา
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
luangporcham@gmail.com
ตลาดจินดา
034-388368
034388368
2523
35.9
15.7
type1
Y
28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:21:31 น.
244
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านตากแดด
Bantakdaed School
นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน
1073180220
73020096
180220
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
หมู่ 3 บ้านบ้านตากแดด
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
bantakdaadschool@gmail.com
bantakdaed.wordpress.com/
ตำบลตลาดจินดา
034982144
034982144
2482
27
35
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:48:37 น.
245
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดจินดาราม
Watjindaram
นายเกษมสันต์ มีจันทร์
1073180218
73020097
180218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
หมู่ 2 บ้านตลาดจินดา
ตลาดจินดา
สามพราน
นครปฐม
73110
jindaram.school@gmail.com
www.jindaram.org
ตลาดจินดา
034-981306
034981306
1/10/2477
25
21
type3
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:20:05 น.
246
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดทรงคนอง
watsongkanong
นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
1073180247
73020098
180247
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านคลองประดู่
ทรงคนอง
สามพราน
นครปฐม
73210
watsongkanong_ict@hotmail.com
www.schoolweb.in.th/watsongkanong/
ทรงคนอง
034-318016
034-318016
พ.ศ.2465
15
10
type2
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 13:06:27 น.
247
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดท่าข้าม
wattakam
นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์
1073180241
73020099
180241
อนุบาล-ประถมศึกษา
internet adsl
หมู่ 3 บ้านท่าข้าม
ท่าข้าม
สามพราน
นครปฐม
73110
watthakam54m3@gmail.com
www.wtkschool.ac.th
ท่าข้าม
034-292278
034292278
17/09/2479
20
6
type2
Y
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:44:00 น.
248
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านท่าตลาด
BANTATALAD
นายสนธิ สถาพร
1073180245
73020100
180245
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านตลาดใหม่
ท่าตลาด
สามพราน
นครปฐม
73110
bantatalad60@gmail.com
ท่าตลาด
034-321722
034321722
5 มิถุนายน 2476
15
4
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 17:29:25 น.
249
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
WATDONWAI SCHOOL
นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์
1073180223
73020101
180223
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านดอนหวาย
บางกระทึก
สามพราน
นครปฐม
73210
doctor_ood@hotmail.com
www.watdonwai.ac.th
บางกระทึก
034-393659
034288068
1 กรกฎาคม 2466
16
12
type3
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:29:50 น.
250
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
คลองบางกระทึก
KlongbangkraturkSchool
นายเจน เกิดโพชา
1073180224
73020102
180224
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองบางกระทึก
บางกระทึก
สามพราน
นครปฐม
73210
kbschool84@gmail.com
เทศบาลตำบลบางกระทึก
024827129
024827129
18
15
type2
Y
27 มีนาคม 2563 เวลา 11:31:04 น.
251
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านหัวอ่าว
Banhuaao
นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม
1073180230
73020103
180230
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหัวอ่าว
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
pikulkaem@hotmail.com
บางช้าง
034-324790
034-324790
พ.ศ.2496
18
7
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:09:26 น.
252
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์)
watchoenglen school
นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ
1073180240
73020104
180240
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า
หมู่ 10 บ้านศีรษะย่าน
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
varjeab1@gmail.com
บางช้าง
0-3497-9473
0-3497-9473
7 กันยายน 2463
25
12
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:31:12 น.
253
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดบางช้างใต้
Watbangchangtai
นายสมบูรณ์ วิริยะ
1073180233
73020105
180233
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านบางช้าง
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
wattai.1234@gmail.com
www.bct.ac.th
บางช้าง
034-321462
034-321462
10 มิถุนายน 2464
10
2
type2
Y
13 ตุลาคม 2563 เวลา 21:34:38 น.
254
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านบางม่วง
banbangmuang
นางสาวดารินนา ปานเสน
1073180231
73020106
180231
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านบางม่วง
บางช้าง
สามพราน
นครปฐม
73110
banbangmuang@gmail.com
บางช้าง
034-324400
034324400
16/4/2484
20
10
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:05:24 น.
255
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านบางเตย
Banbangtoey
นางวีนา แก้วอนุ
1073180228
73020107
180228
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคอราง
บางเตย
สามพราน
นครปฐม
73120
baanbangtoey.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1073180228
อบต.บางเตย
034-109829
034-109829
2482
15
20
type2
Y
19 มกราคม 2564 เวลา 12:33:11 น.
256
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านบางประแดง
Banbangpradang
นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
1073180238
73020109
180238
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านบางประแดง
บ้านใหม่
สามพราน
นครปฐม
73110
bangpradang@gmail.com
-
บ้านใหม่
034979432
034979432
2482
20
6
type2
Y
04 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:15:25 น.
257
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม )
WATSANPHET
นางบุหงา วิริยะ
1073180243
73020110
180243
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล
หมู่ 5 บ้านคลองสรรเพชญ
ยายชา
สามพราน
นครปฐม
73110
watsanphet@hotmail.com
www.watsanphet.com
ยายชา
034-311091
034311091
พ.ศ.2445
12
2
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:27:34 น.
258
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดเดชานุสรณ์
Watdachanusorn
นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
1073180244
73020111
180244
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านใต้วัด
ยายชา
สามพราน
นครปฐม
73110
dechar.dechar919@gmail.com
อบต.ยายชา
034-321970
034-321970
1 กันยายน 2465
15
5
type1
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 21:54:09 น.
259
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
watraikhing
นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต
1073180248
73020112
180248
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไร่ขิง
ไร่ขิง
สามพราน
นครปฐม
73210
Watraikhing04059.136@gmail.com
school.obec.go.th/Watraikhing
ไร่ขิง
034-321204
034-321204
1 กรกฎาคม 2466
18
10
type4
Y
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:16:37 น.
260
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดท่าพูด
Watthapood
นายยุทธนา ปฐมวรชาติ
1073180222
73020113
180222
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านท่าพูด
ไร่ขิง
สามพราน
นครปฐม
73210
thapood_60@hotmail.com
www.watthapoodschool.ac.th/
เทศบาลเมืองไร่ขิง
034-318232
034318717
ก่อน พ.ศ.2464
18
18
type3
Y
06 มกราคม 2564 เวลา 14:24:14 น.
261
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านดงเกตุ
bandongkate
นางโสภา มีจันทร์
1073180242
73020115
180242
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าจีนก้าวหน้า
หมู่ 4 บ้านดงเกตุ
สามพราน
สามพราน
นครปฐม
73110
dongkate1@gmail.com
http://school.obec.go.t
สามพราน
034-385312
034385312
พ.ศ.2499
14
2.9
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:57 น.
262
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดหอมเกร็ด
wathomkred
นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
1073180246
73020116
180246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านต้นไทร
หอมเกร็ด
สามพราน
นครปฐม
73110
wathomkred@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1073180246
หอมเกร็ด
034-321772
034-321772
6/06/2462
10
7
type2
Y
06 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:40:49 น.
263
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านหอมเกร็ด
banhomkred school
-
1073180225
73020117
180225
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางพิกุล
หอมเกร็ด
สามพราน
นครปฐม
73110
banhomked@gmail.com
หอมเกร็ด
0625491635
034393084
26 มีนาคม 2481
10
10
type2
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:28:08 น.
264
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
banklongludomyai
พ.อ.อ.ศุภฤกษ์ ศิลปเจริญ
1073180237
73020119
180237
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านอ้อมใหญ่
อ้อมใหญ่
สามพราน
นครปฐม
73160
banklonglud@gmail.com
อ้อมใหญ่
024207115
028125451
พ.ศ.2481
16
10
type2
Y
15 ธันวาคม 2563 เวลา 16:12:17 น.
265
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บุณยศรีสวัสดิ์
boonyasrisawaschool
ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
1073180254
73020120
180254
อนุบาล-ประถมศึกษา
uninet
หมู่ 6 บ้านคลองโยงใหม่
คลองโยง
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
boonyasrisawadschool@gmail.com
boonyaschool.zzl.org
คลองโยง
034-246146
034-246147
14/09/2514
20
5
type2
Y
13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:33:15 น.
266
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองสว่างอารมณ์
Banklongswangarom
นายณฐดนย์ เย็นใจมา
1073180255
73020121
180255
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านสหกรณ์
คลองโยง
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
คลองโยง
034-987324
034-987324
09/02/2497
20
8
type1
Y
28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:29:11 น.
267
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดมะเกลือ
watmaklue
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
1073180256
73020122
180256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้าน39/3
คลองโยง
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
mkl.55@hotmail.com
-
คลองโยง
034-966487
034-966487
พ.ศ.2476
20
10
type3
Y
20 มีนาคม 2563 เวลา 12:44:38 น.
268
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองโยง
Banklongyong
นางอศิภรณ์ อินทรมณี
1073180253
73020123
180253
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มพุทธมณฑล
หมู่ 4 บ้านคลองโยง
มหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
banklongyongschool@gmail.com
facebook.com/banklongyongschool
มหาสวัสดิ์
-
-
1 เมษายน 2500
16
16
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:16:11 น.
269
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
บ้านคลองมหาสวัสดิ์
Mahasawat School
นางสาวนิภา หวานชะเอม
1073180251
73020124
180251
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านศาลานกกระจอก
มหาสวัสดิ์
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
Mahasawat2481@hotmail.co.th
มหาสวัสดิ์
0625496535
034299062
2481
10
6
type1
Y
27 มกราคม 2564 เวลา 14:07:43 น.
270
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสาลวัน
watsalawan
นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
1073180252
73020125
180252
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสาลวัน
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
salawan56@windowslive.com
ตำบลศาลายา
034-109828
1 พฤศจิกายน 2477
16
0.5
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:10:05 น.
271
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
วัดสุวรรณาราม
WATSUWANNARAM
นายบุญชู สวัสดิ์ตาล
1073180250
73020126
180250
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวัดสุวรรณาราม
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
watsuwannaram.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1073180250
ศาลายา
034-109937
034109937
1 กันยายน 2477
10
3
type2
Y
29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:54:09 น.
272
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
PHRATAMNAKSUANKULARB MAHAMOMGKOL SCHOOL
นางจำเริญ สีมารัตน์
1073180257
73020127
180257
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านศาลายา
ศาลายา
พุทธมณฑล
นครปฐม
73170
psms1998@gmail.com
psmschool.ac.th
ศาลายา
034-297666
024313620
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
20
2
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:20:56 น.