ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. กระบี่
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ลันตาราชประชาอุทิศ
lantarachprachautit
ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษณ์ นุราช
1081010241
81012001
010241
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านหัวแหลม
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
lantarach2517@hotmail.com
www.lrus.ac.th
เกาะลันตาใหญ่
075697269
075697269
พ.ศ. 2517
149
30
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:24:03 น.
2
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
คลองยางประชานุสรณ์
KLONGYANGPRACHANUSON
นายเสวตร ณัฏฐเดช
1081010242
81012002
010242
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 7 บ้านคลองยาง
คลองยาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
pn_school@windowslive.com
www.pn-school.com
คลองยาง
075652517
075652517
1 พฤษภาคม 2528
93
23
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:23:34 น.
3
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
Klongtomratrangsan School
นายกิตติ วิชัยดิษฐ
1081010243
81012003
010243
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านคลองท่อม
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
ktsschool@kts.ac.th
www.kts.ac.th
อบต.คลองท่อมใต้
075699209
075699209
7 พฤษภาคม 2507
100
2
type4
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:28:13 น.
4
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
Klongponsaritpittaya
นายวิราว์ วัฒนกิจ
1081010244
81012004
010244
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบ้านท่าคลอง
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
www.saritpittaya.thai.ac
คลองพน
075641161
075641161
2 มิถุนายน 2520
80
20
type2
Y
13 มกราคม 2563 เวลา 21:43:32 น.
5
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
พนมเบญจา
Phanombenja
นายเอกราช กลิ่นคล้าย
1081010237
81012005
010237
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจา-ปกาใส
หมู่ 9 บ้านเขาพนม
เขาพนม
เขาพนม
กระบี่
81140
pbj_school@yahoo.co.th
www.pbj.ac.th
เขาพนม
075689028
075689028
14 พฤษภาคม 2516
135
0.5
type4
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 17:05:33 น.
6
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
อ่าวลึกประชาสรรค์
aoluk prachasan school
นายสัจจะ เอียดศรีชาย
1081010246
81012006
010246
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้าน
อ่าวลึกใต้
อ่าวลึก
กระบี่
81110
aolukschool@gmail.com
www.ap.ac.th
อ่าวลึกใต้
075619068
075619066
11 เมษายน 2510
180
4
type4
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:36:16 น.
7
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
อำมาตย์พานิชนุกูล
Ammartpanichnukul School
นายสมศักดิ์ ณ ถลาง
1081010234
81012007
010234
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาบน้ำ-ธารโบก
หมู่ 0 บ้าน-
ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
ammart@ammart.ac.th
www.ammart.ac.th
เมืองกระบี่
075611181
075612741
8 กรกฎาคม 2452
100
2
type4
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:03:53 น.
8
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
เมืองกระบี่
Muangkrabi
นายวสันต์ ปัญญา
1081010235
81012008
010235
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาบน้ำ-ธารโบก
หมู่ 0 บ้านถนนศรีตรัง
กระบี่ใหญ่
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
webmschool@gmaill.com
www.mschool.ac.th
กระบี่
075663646
075663647
17052499
126
7
type4
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:56 น.
9
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สินปุนคุณวิชญ์
sinpunkunvit
นายวิสนุ ปานมาศ
1081010238
81012009
010238
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจา ปกาสัย
หมู่ 3 บ้านบ้านควนกลาง
สินปุน
เขาพนม
กระบี่
80240
info@sinpun.ac.th
www.sinpun.ac.th
สินปุน
075702363
075702363
ปีการศึกษา 2531
200
40
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 00:08:31 น.
10
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
คลองหินพิทยาคม
Klonghinpitthayakom
นายเกียรติมงคล พูดเพราะ
1081010247
81012010
010247
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลาธาร
หมู่ 1 บ้านบ้านคลองหิน
คลองหิน
อ่าวลึก
กระบี่
81110
www.klonghinpit.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน
075665697
075665695
2524
164
15
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:48 น.
11
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
หนองทะเลวิทยา
Nongthalaywittaya School
นายไชยพงษ์ ชุมศรี
1081010236
81012011
010236
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองทะเล
หนองทะเล
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
www.nwt.ac.th
หนองทะเล
075682735
075682735
30/07/2533
140
16
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:40:48 น.
12
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
เขาดินประชานุกูล
Khaodinprachanukool
นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย
1081010239
81012012
010239
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เบญจา-ปกาสัย
หมู่ 8 บ้านบ้านควนม่วง
เขาดิน
เขาพนม
กระบี่
81140
khaodinprachanukool@cha
kdpschool.at.th
เขาดิน
075697864
075697864
30 เมษายน พ.ศ.2539
150
13
type2
Y
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:37:46 น.
13
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
Kanchanaphisekvittayalai Krabi School
นางวรรณดี เกตแก้ว
1081010245
81012013
010245
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 9 บ้าน91
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
kbs@kbs.ac.th
www.kbs.ac.th
คลองท่อมใต้
075702741
075702742
9 มิถุนายน 2539
80
5
type3
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:21:11 น.
14
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ปลายพระยาวิทยาคม
plaiprayawittayakom
นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
1081010248
81012015
010248
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาบน้ำ-ธารโบก
หมู่ 4 บ้านบ้านบางเหียน
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
plaipraya_school@hotmail.com
www.pv.ac.th
ปลายพระยา
075687020
075687030
1 มิถุนายน 2519
200
3
type3
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:52:22 น.
15
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ลำทับประชานุเคราะห์
lamthabprachanukrao
นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
1081010249
81012016
010249
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านหนองปง
ลำทับ
ลำทับ
กระบี่
81120
lnschool@outlook.co.th
www.lns.ac.th
เทศบาลลำทับ
075810503
075810503
2 มิถุนายน 2520
90
1
type3
Y
12 กันยายน 2562 เวลา 05:42:13 น.
16
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
เหนือคลองประชาบำรุง
Nuaklongprachabumrung
นายอาทิตย์ บิลสัน
1081010250
81012017
010250
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มรกตอันดามัน
หมู่ 6 บ้าน197
เหนือคลอง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
kaluae_3@hotmail.com
www.nkpr.ac.th/
เหนือคลอง
075691470
075691470
2519
112
2
type3
Y
31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:02:42 น.
17
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาตั้ง
Bankaotang
นายโอภาส คงภักดี
1081010002
81010002
010002
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านเขาตั้ง
กระบี่น้อย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
bankaotangschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010002
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
0818956581
-
2484
16
15
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:26:46 น.
18
8101
สพป.กระบี่
ทุ่งพะยอม
THUNGPAYOM SCHOOL
นายอัมพร เอ่งแ้วน
1081010003
81010003
010003
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านสองแพรก
กระบี่น้อย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
thungpayom@gmail.com
www.facebook.com/thungpayom
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
075652812
-
2482
15
13
type1
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:25:42 น.
19
8101
สพป.กระบี่
บ้านนานอก
bannanok
นายณรงค์ กลิ้งเล็ก
1081010004
81010004
010004
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านนานอก
กระบี่น้อย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010004
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
075701052
-
พ.ศ.2499
7
6.5
type2
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:27:53 น.
20
8101
สพป.กระบี่
บ้านน้ำจาน
Bannamjan
นายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์
1081010005
81010005
010005
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านน้ำจาน
กระบี่น้อย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
ฺBannamjan.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010005
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
075650572
-
2490
10
10
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:06:42 น.
21
8101
สพป.กระบี่
วัดโพธิ์เรียง
watporeang
นางมณทิพย์ บุญมณี
1081010007
81010006
010007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโพธิ์เรียง
กระบี่น้อย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
watporeang@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010007
กระบี่น้อย
075652793
075652793
1 พค 2477
18
17
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:16:35 น.
22
8101
สพป.กระบี่
บ้านหว่างคลอง
BANWANGKLONG
นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์
1081010008
81010007
010008
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านหว่างคลองแขก
กระบี่น้อย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
krabi192@yahoo
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010008
กระบี่น้อย
075817349
-
2442
25
24
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:13:00 น.
23
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
khaokram
นางพรรณวไล ศิริรักษ์
1081010029
81010008
010029
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระบี่เมืองเก่า
หมู่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว
เขาคราม
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
khaokram2017@hotmail.com
-
อบต.บ้านเขาคราม
-
16 พฤษภาคม 2517
23
25
type1
Y
11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:21:10 น.
24
8101
สพป.กระบี่
ชุมชนบ้านทุ่ง
Chumchonbanthung
นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
1081010032
81010009
010032
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่ง
เขาคราม
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
chbanthung@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010032
อบต.เขาคราม
075694224
075694224
2488
23
21
type2
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 23:09:37 น.
25
8101
สพป.กระบี่
ทุ่งต้นปีก
Thungtonpek
นางนวรัตน์ ปรีชา
1081010033
81010010
010033
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขาขาว
เขาคราม
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
kbtonpek@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010033
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม
075603468
21042512
25
27
type2
Y
29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:20:11 น.
26
8101
สพป.กระบี่
บ้านหนองจิก
Bannongjig
นายมนพภรณ์ เกิดสุข
1081010037
81010011
010037
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองจิก
เขาคราม
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
nongjigschool2555@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010037
เขาคราม
075600915
15 ธันวาคม 2505
25
25
type1
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:26:57 น.
27
8101
สพป.กระบี่
บ้านไหนหนัง
BANNAINUNG
นางจินตนา อ่อนหวาน
1081010038
81010012
010038
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กระบี่เมืองเก่า
หมู่ 3 บ้านไหนหนัง
เขาคราม
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
nainang_123@hotmail.co.th
www.thai-school.net
เขาคราม
-
-
พ.ศ. 2507
35
36
type2
Y
08 มิถุนายน 2560 เวลา 12:51:11 น.
28
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาเทียมป่า
bankhaotieumpa
นายกีรติ แวหะยี
1081010011
81010013
010011
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเขาเทียมป่า
เขาทอง
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
ktp010011@gmail.com
www.ktpschool.thai.ac
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
0897262935
1 ตุลาคม 2464
22
22
type2
Y
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:32:15 น.
29
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ
banklongsaiprachaoutit
นางพรกนก นนทโชติ
1081010012
81010014
010012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองทราย
เขาทอง
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
http://school.obec.go.th
เขาทอง
075680147
2517
30
27
type1
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:43:58 น.
30
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาทอง
bankhaothong
นายชำนาญ บุญทิพย์
1081010010
81010015
010010
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านเขาทอง
เขาทอง
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
bankhaothong@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010010
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
พ.ศ.2500
35
35
type2
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:31:22 น.
31
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางขนุน
Ban Bangkanoon School
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนา
1081010006
81010016
010006
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านบางขนุน
คลองประสงค์
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
bknschool@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010006
คลองประสงค์
0815365143
0
17/05/2522
15
12
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:26:42 น.
32
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะกลาง
Baankohklang
นางกนกน้อย มานะจิตต์
1081010022
81010017
010022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเกาะกลาง
คลองประสงค์
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
Kohklangschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010022
คลองประสงค์
0895072635
-
2/04/2481
2
2
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:44:35 น.
33
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองกำ
BANKLONGGOM
นางสาวมนัดดา จิตนุกูล
1081010024
81010018
010024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เขาขนาบน้ำ
หมู่ 3 บ้านคลองกำ
คลองประสงค์
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
klonggom@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010024
คลองประสงค์
075680150
-
16 พฤษภาคม 2516
7
6
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:49:47 น.
34
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองประสงค์
BANKHONGPRASONG
นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน
1081010025
81010019
010025
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองประสงค์
คลองประสงค์
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
klongprasong207@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010025
คลองประสงค์
075624316
2482
4
4
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:34:01 น.
35
8101
สพป.กระบี่
วัดห้วยโต้
wathueyto
-
1081010035
81010020
010035
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยโต้
ทับปริก
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010035
ทับปริก
0857961581
-
ตำบลทับปริก
29
28.5
type1
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 15:40:26 น.
36
8101
สพป.กระบี่
บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
Bannaichongmittapab123
นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ
1081010034
81010021
010034
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านในช่อง
ทับปริก
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
bnanaichong Yahoo.Com
http:ll shhool go th ba
ทับปริก
075680153
2489
12
25
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:09:26 น.
37
8101
สพป.กระบี่
บ้านทับปริก
BANTUPPRIK SCHOOL
นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน
1081010031
81010022
010031
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทับปริก
ทับปริก
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
81010022@krabiedu.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010031
ทับปริก
075600509
1 พฤษภาคม 2512
14
14.5
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:39:58 น.
38
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองใหญ่
banklongyai
นางเมธปิยา รักษ์ทอง
1081010030
81010023
010030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านวังหิน
ทับปริก
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
-
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1081010030
อบต.ทับปริก
0810847359
-
2453
15
15
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:18:29 น.
39
8101
สพป.กระบี่
อนุบาลกระบี่
ANUBANKRABI
นายสุเทพ เปียกบุตร
1081010027
81010024
010027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ บ้าน
ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
abk@windowslive.com
www.anubankrabi.ac.th
เทศบาล
075611180
075610026
พ.ศ. 2514
1
1
type4
Y
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:44:40 น.
40
8101
สพป.กระบี่
อุตรกิจ
uttarakij
นายชุมพล อมตวิยานนท์
1081010028
81010025
010028
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ บ้าน-
ปากน้ำ
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
uttarakij@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010028
เทศบาลเมืองกระบี่
075611185
075620219
พ.ศ.2468
0.3
1
type3
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:12 น.
41
8101
สพป.กระบี่
บ้านหนองกก
bannongkok
นางอัจราพร พรหมทอง
1081010036
81010026
010036
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหนองกก
ไสไทย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
-
-
ไสไทย
075656422
-
2510
7
8
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:59:06 น.
42
8101
สพป.กระบี่
บ้านอ่าวน้ำเมา
banaonammao
นายบุญลือ กะสิรักษ์
1081010021
81010027
010021
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาขนาบน้ำ
หมู่ 5 บ้านอ่าวน้ำเมา
ไสไทย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
bannammao@hotmail.com
bnmschool.org
ไสไทย
075810608
075810608
11 พฤษภาคม 2502
13
14
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:10 น.
43
8101
สพป.กระบี่
บ้านแหลมโพธิ์
banlaempho
นายนุกูล การดี
1081010019
81010028
010019
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านแหลมโพธิ์
ไสไทย
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
banlaempho.school@krabiedu.go.th
http//:school.obec.go
ไสไทย
075656511
-
2490
20
20.5
type2
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:26:41 น.
44
8101
สพป.กระบี่
บ้านหนองทะเล
bannongtalay
นายสมพร เพชรประพันธ์
1081010015
81010030
010015
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองทะเล
หนองทะเล
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
bannongtalay.krabi@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010015
อบต.หนองทะเล
075682727
075682727
พ.ศ.2489
15
15
type2
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:27:07 น.
45
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองม่วง
Banklongmuang
นายสายัณห์ ดำดี
1081010013
81010031
010013
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทะเลทอง
หมู่ 2 บ้านคลองม่วง
หนองทะเล
เมืองกระบี่
กระบี่
81180
banklongmuang@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010013
หนองทะเล
075644192
075644192
พ.ศ.2480
28
30
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:48:09 น.
46
8101
สพป.กระบี่
บ้านดินแดงน้อย
Bandindangnoi
นางสาวปิยพร ชูเทพ
1081010014
81010032
010014
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทะเลทอง
หมู่ 6 บ้านดินแดงน้อย
หนองทะเล
เมืองกระบี่
กระบี่
81180
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010014
หนองทะเล
075656149
0896471932
30 เมษายน 2517
25
26
type1
Y
01 มิถุนายน 2561 เวลา 14:16:20 น.
47
8101
สพป.กระบี่
ชุมชนบ้านเขากลม
Chumchonbankaoklom
นายธีระพล บุญสุข
1081010009
81010033
010009
ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านเขากลม
หนองทะเล
เมืองกระบี่
กระบี่
81180
kaoklom009@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010009
หนองทะเล
0892916999
075644159
2479
17
17
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:44 น.
48
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองแห้ง
Ban Klonghaeng
นายธวัช ประเสริฐกุล
1081010016
81010034
010016
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านคลองแห้ง
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
81180
www.banklonghang.com
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
075-661129
075-661129
พ.ศ.2453
17
17
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:31:03 น.
49
8101
สพป.กระบี่
บ้านอ่าวนาง
BAN AONANG
นางรัตนาวดี ศิริแก้ว
1081010020
81010036
010020
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทะเลทอง
หมู่ 2 บ้านบ้านอ่าวนาง
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
81180
-
-
อ่าวนาง
0918265164
-
20/10/2484
14
15
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:42:33 น.
50
8101
สพป.กระบี่
บ้านแหลมตง
banleamtong
นายมิตรชาย ดำดี
1081010026
81010037
010026
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านแหลมตง
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
81000
baanleamtong@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
096 - 7764895
-
17/05/2519
43
45
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:06:12 น.
51
8101
สพป.กระบี่
พระราชทานบ้านเกาะพีพี
Prarajchatanbaankohphiphi School
นายสมควร บายศรี
1081010023
81010038
010023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านเกาะพีพี
อ่าวนาง
เมืองกระบี่
กระบี่
81210
prtbkpp189@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1081010023
อ่าวนาง
075601142
075601142
29/11/2442
42
42
type2
Y
04 กันยายน 2563 เวลา 21:12:07 น.
52
8101
สพป.กระบี่
บ้านกอตง
Bankortong
นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง
1081010124
81010040
010124
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านกอตง
เขาดิน
เขาพนม
กระบี่
81140
bankortongsch.59@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010124
เขาดิน
075602012
075602012
24 มิถุนายน 2486
50
10
type2
Y
29 เมษายน 2563 เวลา 13:56:59 น.
53
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนม่วง
BANKUANMUANG
-
1081010125
81010041
010125
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านควนม่วง
เขาดิน
เขาพนม
กระบี่
81140
bankuanmuang.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010125
อบต. เขาดิน
075697863
075697863
29/11/2442
50
14
type2
Y
11 กันยายน 2562 เวลา 11:15:20 น.
54
8101
สพป.กระบี่
วัดภูมิบรรพต
Watpumibanpot
นางลดารัตน์ ล่องจ้า
1081010126
81010042
010126
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านปากบางส้าน
เขาดิน
เขาพนม
กระบี่
81140
pumibanpotschool@gmail.com
school.obec.go.th/pumibanpot
อบต.เขาดิน
075602090
-
พ.ศ.2482
46
11
type2
Y
23 มิถุนายน 2563 เวลา 13:37:20 น.
55
8101
สพป.กระบี่
บ้านหนองน้ำแดง
Bannongnumdang
นางสาวสมฉาย พลจรัส
1081010115
81010044
010115
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองน้ำแดง
เขาพนม
เขาพนม
กระบี่
81140
null
www.bnnd.schoolkb.net/
เขาพนม
075689706
null
30/11/2483
40
2.5
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:19:17 น.
56
8101
สพป.กระบี่
บ้านทับพล
Bantubpon
นายวิโรจน์ สงเกิด
1081010116
81010045
010116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านทับพล
เขาพนม
เขาพนม
กระบี่
81140
81010045@krabiedu.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010116
เทศบาลตำบลเขาพนม
-
-
17 พฤษภาคม 2515
45
3
type1
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:16:20 น.
57
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยเสียด
banhouyseit
นายเรวัต มะสุวรรณ
1081010118
81010047
010118
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยเสียด
เขาพนม
เขาพนม
กระบี่
81140
-
www.bhs.ac.th
เทศบาลตำบลเขาพนม
075689200
075689200
02/11/2502
41.4
1.5
type3
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:33:45 น.
58
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาพนม
bankhaophanom
นายวิชิต คงจ้อย
1081010114
81010049
010114
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านเขาพนม
เขาพนม
เขาพนม
กระบี่
81140
81010049@krabiedu.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010114
เขาพนม
075624211
075624211
23/11/2442
35
7
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:43:04 น.
59
8101
สพป.กระบี่
บ้านโคกหาร
bankokhan
นางธัญชนก บุญทอง
1081010136
81010050
010136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สินปุน-โคกหาร-พรุเตียว
หมู่ 2 บ้านโคกหาร
โคกหาร
เขาพนม
กระบี่
80240
support@bankokhan.ac.th
www.bankokhan.ac.th/
อบต.โคกหาร
0954198181
16 ก.ค. 2495
78
37
type2
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:15:02 น.
60
8101
สพป.กระบี่
บ้านหินลูกช้าง
hinlookchang
นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์
1081010137
81010051
010137
อนุบาล-ประถมศึกษา
สินปุนโคกหารพรุเตียว
หมู่ 4 บ้านหินลูกฃ้าง
โคกหาร
เขาพนม
กระบี่
80240
data.bopp-obec.info/emis/form_editschool_info_pic.php?School_ID=1081010137&page=banner_web#banner_web&id=23366
โคกหาร
075817312
74
35
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:09:04 น.
61
8101
สพป.กระบี่
บ้านโคกกลาง
bankokklang
นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
1081010119
81010052
010119
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านโคกกลาง
พรุเตียว
เขาพนม
กระบี่
81140
anpan08082555@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010119
พรุเตียว
087-8916009
0
2510
48
5
type2
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:33:52 น.
62
8101
สพป.กระบี่
วัดพรุเตียว
WATPRUTEAW
นางลดาวรรณ แสงทอง
1081010120
81010053
010120
อนุบาล-ประถมศึกษา
สินปุนโคกหารพรุเตียว
หมู่ 1 บ้านพรุเตียว
พรุเตียว
เขาพนม
กระบี่
81140
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010120
พรุเตียว
075817314
-
13 กรกฎาคม 2482
50
5
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:19:59 น.
63
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางเหรียง
banbangriang
นายธนาวุธ ทองทิพย์
1081010121
81010054
010121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านบางเหรียง
พรุเตียว
เขาพนม
กระบี่
81140
bangringsch@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010121
พรุเตียว
075613742
-
17/05/2515
56
15
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:21:55 น.
64
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งปรือ
bangtungpreu
ว่าที่พันตรีประเทือง สินทรัพย์
1081010122
81010055
010122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งปรือ
พรุเตียว
เขาพนม
กระบี่
81140
mail@bantungpreu.ac.th
www.bantungpreu.ac.th
พรุเตียว
0812718501
-
29/11/2442
60
16
type2
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:26:39 น.
65
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา
banchuncuntama
-
1081010138
81010056
010138
อนุบาล-ประถมศึกษา
สินปุนโคกหารพรุเตียว
หมู่ 1 บ้านเขาเรียกพล
สินปุน
เขาพนม
กระบี่
80240
aew.buekaew@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010138
สินปุน
0819985657
null
5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
70
25
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:52:51 น.
66
8101
สพป.กระบี่
บ้านมะม่วงเอน
Banmamuangen
นางสุริยา จุลภักดิ์
1081010135
81010057
010135
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านมะม่วงเอน
สินปุน
เขาพนม
กระบี่
80240
mamuangen@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010135
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
พ.ศ.2455
74
32
type2
Y
29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:24:54 น.
67
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยสาร
babhoursarn
นางชดช้อย นวลกุล
1081010132
81010058
010132
อนุบาล-ประถมศึกษา
สินปุนโคกหารพรุเตียว
หมู่ 2 บ้านห้วยสาร
สินปุน
เขาพนม
กระบี่
80240
janpob319@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010132
สินปุน
0819985657
2513
60
25
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:05 น.
68
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนกลาง
BANKUNKLANG
นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะ
1081010133
81010059
010133
อนุบาล-ประถมศึกษา
สินปุนโคกหารพรุเตียว
หมู่ 3 บ้านควนกลาง
สินปุน
เขาพนม
กระบี่
80240
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010133
สินปุน
075624315
-
-
70
32
type2
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 09:59:03 น.
69
8101
สพป.กระบี่
บ้านโคกคา
bankokka
นายธีระชัย เจริญรูป
1081010134
81010060
010134
อนุบาล-ประถมศึกษา
สินปุน -โคกหาร - พรุเตียว
หมู่ 7 บ้านโคกคา
สินปุน
เขาพนม
กระบี่
80240
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010134
สินปุน
075680117
075680117
6 มิถุนายน 2500
76
35
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 07:54:02 น.
70
8101
สพป.กระบี่
บ้านถ้ำโกบ
Banthumkob
นายบุญเกียรติ เกตแก้ว
1081010127
81010061
010127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบางสร้าน
หน้าเขา
เขาพนม
กระบี่
81140
bantumkob@gmail.com
www.banthumkobschool.ac.th
หน้าเขา
075602681
075602681
2485
50
7
type3
Y
30 มิถุนายน 2563 เวลา 11:11:53 น.
71
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยน้ำแก้ว
banhuaynamkeaw
นายเศวษ นาคสวาสดิ์
1081010128
81010062
010128
อนุบาล-ประถมศึกษา
เขาพนม
หมู่ 6 บ้านบ้านห้วยน้ำแก้ว
หน้าเขา
เขาพนม
กระบี่
81140
onanongsukkay@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010128
หน้าเขา
-
-
19 เมษายน 2519
52
25
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:10 น.
72
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาดิน
Bankhaodin
นายวิชาญ ศรีชาย
1081010129
81010063
010129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าเขา
หมู่ 4 บ้านเขาดิน
หน้าเขา
เขาพนม
กระบี่
81140
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010129
หน้าเขา
075697701
11 มิถุนายน พ.ศ. 2511
60
15
type2
Y
01 มิถุนายน 2561 เวลา 13:51:14 น.
73
8101
สพป.กระบี่
บ้านร่าหมาด
Banramard
นายมนัส สัจจสุจริตกุล
1081010139
81010065
010139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านร่าหมาด
เกาะกลาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
ramard_sc2554@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010139
เกาะกลาง
075680101
-
00/06/2465
75
15
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:06:34 น.
74
8101
สพป.กระบี่
บ้านร่าปู
Banrapoo
นางจิตราภรณ์ ละเอียด
1081010140
81010066
010140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านร่าปู
เกาะกลาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
rapooschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1081010140
เกาะกลาง
075694715
075694715
1 กุมภาพันธ์ 2479
74.1
13.4
type2
Y
24 สิงหาคม 2563 เวลา 14:55:09 น.
75
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองย่าหนัด
BANKLONGYANAT
นางสาวปราณี ภูมาวงศ์
1081010141
81010067
010141
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองย่าหนัด
เกาะกลาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
ิbanklongyanat41@gmail.com
อบต.เกาะกลาง
0862777718
-
-
72
15
type2
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:57:44 น.
76
8101
สพป.กระบี่
บ้านลิกี
barnlikee
นางอนงค์ รักจิตต์
1081010142
81010068
010142
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านลิกี
เกาะกลาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
Likee_school@chaiyo.com
http://school.obec.go.th
อบต.เกาะกลาง
075680102
075680102
00/00/2514
75
17
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:42:01 น.
77
8101
สพป.กระบี่
บ้านปากคลอง
Banpakklong
-
1081010143
81010069
010143
อนุบาล-ประถมศึกษา
เกาะกลางคลองยาง
หมู่ 3 บ้านบ้านปากคลอง
เกาะกลาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
banpakklong.school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010143
เกาะกลาง
0878917125
-
2481
81.1
30
type1
Y
16 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:58 น.
78
8101
สพป.กระบี่
บ้านนาทุ่งกลาง
nathungklang
นางวนิดา บุตรสมัน สายเส็น
1081010144
81010070
010144
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง
เกาะกลาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
bannatungklang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010144
ตำบลเกาะกลาง
075817301
-
17 พฤษภาคม 2517
68
27
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:50:36 น.
79
8101
สพป.กระบี่
บ้านโละใหญ่
banlohyai
นายสุวิทย์ ภูดินดาน
1081010156
81010071
010156
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านโละใหญ่
เกาะลันตาน้อย
เกาะลันตา
กระบี่
81150
Banlohyaischool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010156
เกาะลันตาน้อย
075818173
2470
94
18
type2
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:32:12 น.
80
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งวิทยพัฒน์
bantungvittayapat
นางฐิตาภา เหมรา
1081010157
81010072
010157
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีลันตา
หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่ง
เกาะลันตาน้อย
เกาะลันตา
กระบี่
81150
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010157
ตำบลเกาะลันตาน้อย
17 มิถุนายน 2515
89
13
type2
Y
29 มิถุนายน 2560 เวลา 12:24:14 น.
81
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองโตนด
Banklongtanod
นายมงคล การกล้า
1081010158
81010073
010158
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีลันตา
หมู่ 5 บ้านบ้านคลองโตนด
เกาะลันตาน้อย
เกาะลันตา
กระบี่
81150
Klongtanod.lanta@gmail.com
http://school.obec.go.th
เกาะลันตาน้อย
075680105
-
1 กรกฎาคม 2482
90
12
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:40:13 น.
82
8101
สพป.กระบี่
บ้านหลังสอด
banlangsord
นายสุรชัย เพียรกิจ
1081010159
81010074
010159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีลันตา
หมู่ 1 บ้านหลังสอด
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
langsord@yahoo.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010159
อบต.
075680104
-
16/05/2484
82
4
type2
Y
06 มิถุนายน 2560 เวลา 11:09:16 น.
83
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองหิน
BANKLONGHIN
นายสมศักดิ์ โคจีจุล
1081010155
81010075
010155
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านคลองหิน
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
bkh1978@windowslive.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010155&page=info
เกาะลันตาใหญ่
0811900956
17 มกราคม 2521
108
38
type2
Y
25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:24:22 น.
84
8101
สพป.กระบี่
วัดเกาะลันตา
watkohlanta
นายจำนูญ หนูโท
1081010149
81010076
010149
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านศรีรายา
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
watkaolanta@outlook.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010149
เทศบาลเกาะลันตาใหญ่
075697117
2480
120
20
type2
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:24:56 น.
85
8101
สพป.กระบี่
บ้านเจ๊ะหลี
Bancheli
นายสมบัติ จันทร์บุญเรือง
1081010150
81010077
010150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านเจ๊ะหลี
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
banchele@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010150
เกาะลันตาใหญ่
075697140
-
16 เมษายน 2481
105
15
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:10:28 น.
86
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองนิน
banklongnin
นางรัชฎาภรณ์ ฐานเหล็ก
1081010151
81010078
010151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีลันตา
หมู่ 6 บ้านคลองนิน
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
klongninschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010151
อบต.เกาะลันตาใหญ่
075817307
-
2482
101
18
type2
Y
23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:11:39 น.
87
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะปอ
bankohpor
นายบัญชา แสงไชยศรี
1081010153
81010079
010153
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านเกาะปอ
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010153
เกาะลันตาใหญ่
075680109
2505
110
20
type1
Y
02 ตุลาคม 2563 เวลา 13:12:03 น.
88
8101
สพป.กระบี่
บ้านสังกาอู้
ฺBan Sang Ga U
นายสนิท คลองรั้ว
1081010154
81010080
010154
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีลันตา
หมู่ 7 บ้านสังกาอู้
เกาะลันตาใหญ่
เกาะลันตา
กระบี่
81150
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010154
เกาะลันตาใหญ่
-
-
18/06/2513
114
27
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:13:32 น.
89
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาฝาก
bankaofark
นายสุไลหมาน รายาโส้
1081010147
81010081
010147
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเขาฝาก
คลองยาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
bkfsch@yahoo.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010147
คลองยาง
075652519
01052482
65
23
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 11:39:28 น.
90
8101
สพป.กระบี่
บ้านหลังโสด
banlangsod
-
1081010148
81010082
010148
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหลังโสด
คลองยาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
banlangsods@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010148
อบต.
-
17 พฤษภาคม 2515
80
20
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:46 น.
91
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองยาง
banklongyang
-
1081010145
81010083
010145
อนุบาล-ประถมศึกษา
เกาะกลางคลองยาง
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองยาง
คลองยาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
clongyang145@hotmail.com
thai-school/bky1922
อบต.คลองยาง
075680108
-
๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕
66
28
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:25:50 น.
92
8101
สพป.กระบี่
บ้านโคกยูง
bankoakyoong
นายอำนวย นวลกุล
1081010146
81010084
010146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกยูง
คลองยาง
เกาะลันตา
กระบี่
81120
ban_koakyoong@hotmail.co.th
-
อบต.คลองยาง
0935838790
-
-
68
25
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:33:12 น.
93
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งหยีเพ็ง
ban thungyeepheng
นางวิมล ดามูนะ
1081010152
81010085
010152
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งหยีเพ็ง
ศาลาด่าน
เกาะลันตา
กระบี่
81150
pontip95@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010152
ศาลาด่าน
0869487477
-
29/03/2509
91.2
12
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:18:39 น.
94
8101
สพป.กระบี่
ชุมชนบ้านศาลาด่าน
chumchonbansaladan
นายพรชัย สัสดีเดช
1081010160
81010086
010160
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านศาลาด่าน
ศาลาด่าน
เกาะลันตา
กระบี่
81150
chumchonbansaladan@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010160
ศาลาด่าน
075668258
075668257
11/10/2480
90
12
type2
Y
09 สิงหาคม 2563 เวลา 13:57:30 น.
95
8101
สพป.กระบี่
บ้านพระแอะ
ฺBan Praae School
-
1081010161
81010087
010161
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านพระแอะ
ศาลาด่าน
เกาะลันตา
กระบี่
81150
81010087@krabiedu.go.th
www.praaeschool.ac.th
ศาลาด่าน
075667026
075667026
๒๕ เมษายน ๒๔๘๙
95
15
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:22:33 น.
96
8101
สพป.กระบี่
คลองท่อมมิตรภาพที่160
Klongthom Mittaphab160
นายสุชาติ แซ่เตี่ยว
1081010039
81010088
010039
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองท่อมใต้
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
mittaphab160@gmail.com
school.obec.go.th
คลองท่อมใต้
075699231
-
2495
41
1
type2
Y
03 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:53:36 น.
97
8101
สพป.กระบี่
อนุบาลคลองท่อม
ANUBANKLONGTHOM
นายสังวร คงภักดี
1081010040
81010089
010040
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองท่อมใต้
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
anubanklongthom@gmail.com
www.Anubanklongtom.net
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
075699237
075699237
2453
43
3
type3
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:28:34 น.
98
8101
สพป.กระบี่
ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
Thairathwittaya53(banklongkanan)
นายไพโรจน์ ขาวสังข์
1081010041
81010090
010041
อนุบาล-ประถมศึกษา
คลองท่อมร่วมใจ
หมู่ 3 บ้านคลองขนาน
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
krunikon@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010041
อบต.คลองท่อมใต้
081-5351355
-
16 เมษายน 2491
42
2
type2
Y
06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:05 น.
99
8101
สพป.กระบี่
บ้านเหนือ
Bannaung
-
1081010042
81010091
010042
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านเหนือ
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
81010091@krabiedu.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010042
คลองท่อมใต้
075640484
-
15 มกราคม 2530
40
6
type1
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:25:24 น.
100
8101
สพป.กระบี่
บ้านแชงเปิง
Banchaengphoeng School
นายวิจิตร สุวรรณจินดา
1081010043
81010092
010043
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านแชงเปิง
คลองท่อมใต้
คลองท่อม
กระบี่
81120
81010092@krabiedu.go.th
-
คลองท่อมใต้
01/05/2480
50
7
type1
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:41:59 น.
101
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองท่อมเหนือ
banklongt้homnue
นางทิพวรรณ นบนอบ
1081010074
81010093
010074
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านทอนจมูกควาย
คลองท่อมเหนือ
คลองท่อม
กระบี่
81120
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010074
คลองท่อมเหนือ
075680120
29/11/2442
54.9
17.2
type1
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:14 น.
102
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางคราม
BANBANGKRAM
นายสงัด พงษ์พ้นภัย
1081010077
81010094
010077
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านบางคราม
คลองท่อมเหนือ
คลองท่อม
กระบี่
81120
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010077
คลองท่อมเหนือ
0895906827
1 มีนาคม 2477
54.6
16.3
type2
Y
03 กันยายน 2563 เวลา 15:17:47 น.
103
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางเตียว
Banbangtio
นายบุญมี เจริญพงษ์
1081010078
81010095
010078
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านบางเตียว
คลองท่อมเหนือ
คลองท่อม
กระบี่
81120
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010078
คลองท่อมเหนือ
0814778970
-
16/05/2516
56.9
17
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:08:15 น.
104
8101
สพป.กระบี่
บ้านท่ามะพร้าว
Banthamapraw
นายสุบิน นิยมเดชา
1081010059
81010096
010059
อนุบาล-ประถมศึกษา
คลองพน-ทรายขาว
หมู่ 9 บ้านบ้านท่ามะพร้าว
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
nuntika.aa@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010059
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
075817324
-
2479
70
30
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:49:07 น.
105
8101
สพป.กระบี่
บ้านหินเพิง
Banhinpreng
นายกิตติพงศ์ จีนหนู
1081010060
81010097
010060
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านหินเพิง
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
hinpreng@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010060
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
0813705986
-
-
68
30
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:06:16 น.
106
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองปิ้ง
Klongping
นางสาวลัดดาวัลย์ ปริวัตรพันธ์
1081010061
81010098
010061
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านคลองปิ้ง
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
81010098@krabiedu.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010061
เทศบาลตำบลคลองพน
-
-
20/03/2500
50
12
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:00:53 น.
107
8101
สพป.กระบี่
บ้านดินนา
Bandinna
นางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง
1081010062
81010099
010062
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านดินนา
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
kraanya3002@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010062
เทศบาลตำบลคลองพน
075817323
-
2500
60
22
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:58:46 น.
108
8101
สพป.กระบี่
บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
Banpruyai
นายกิตติพงค์ จีนหนู
1081010063
81010100
010063
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านพรุใหญ่
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
-
-https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
0968956699
-
-
60
22
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:16:30 น.
109
8101
สพป.กระบี่
คลองพน
klongpon
นายสิทธิผล ดีใจ
1081010055
81010101
010055
อนุบาล-ประถมศึกษา
คลองพน-ทรายขาว
หมู่ 1 บ้านคลองพน
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
klongphonschool@thaimai
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010055
เทศบาลตำบลคลองพน
075641079
56.6
15
type3
Y
10 มิถุนายน 2560 เวลา 07:14:32 น.
110
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งครก
Banthungkrok
นายอนุวัต ค้ามาก
1081010056
81010102
010056
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านทุ่งครก
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010056
เทศบาลตำบล
-
-
29/11/2545
ุ62
30
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:09:14 น.
111
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองไคร
BANKLONGKRAI
นางพิชญาณ์มญธุ์ ศรีวิเศษ
1081010057
81010103
010057
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
คลองพน-ทรายขาว
หมู่ 10 บ้านบ้านคลองไคร
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
klongkrai@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010057
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา
0935781683
-
04/02/2481
60
20
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:04 น.
112
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองแรด
klongreatkp
นายวัฒนา ศรีสุวรรณ
1081010058
81010104
010058
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านคลองแรด
คลองพน
คลองท่อม
กระบี่
81170
klongraet.ac.th/
คลองพน
2485
64
20
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:19 น.
113
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยลึก
hauiluk
นายสมศักดิ์ ปูเงิน
1081010051
81010105
010051
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านห้วยลึก
ทรายขาว
คลองท่อม
กระบี่
81170
mamy024@hotmail.com
www.huailuek.ac.th
ท.ทรายขาว
0613594153
2485
75
27
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:59:42 น.
114
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยพลูหนัง
Banhuaiplunung
นายมาโนช ด้วงชู
1081010052
81010106
010052
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านห้วยพลูหนัง
ทรายขาว
คลองท่อม
กระบี่
81170
Huaiplunung@gmail.com
www.facebook.com/Huaiplunung
ทรายขาว
075680196
2513
85
32
type2
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:17:58 น.
115
8101
สพป.กระบี่
บ้านพรุพี
PRUPEE
นางสาวอัชลี หนูนาค
1081010053
81010107
010053
อนุบาล-ประถมศึกษา
คลองพน-ทรายขาว
หมู่ 7 บ้านบ้านพรุพี
ทรายขาว
คลองท่อม
กระบี่
81170
prupee2018@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010053
เทศบาลตำบลบทรายขาว
083-
-
5 มิ.ย.2518
75
35
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:57:10 น.
116
8101
สพป.กระบี่
บ้านบ่อมะม่วง
banbormamaung
นางศิริขวัญ ปูเงิน
1081010054
81010108
010054
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านบ่อม่วง
ทรายขาว
คลองท่อม
กระบี่
81170
Sp06102519@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010054
ทรายขาว
075680156
2492
90
37
type2
Y
17 พฤษภาคม 2563 เวลา 12:54:21 น.
117
8101
สพป.กระบี่
บ้านทรายขาว
saikhaow school
นางสาวธณัชนันท์ พรหมแทนสุด
1081010049
81010109
010049
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านทรายขาว
ทรายขาว
คลองท่อม
กระบี่
81170
bansaikhawschool@gmail.com
www.bansaikaw.com
เทศบาลตำบลทรายขาว
075642182
075642182
29/11/2442
65
26
type2
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 21:48:51 น.
118
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งคา
Thungka
นายจงจรัส ภักดีพันธ์
1081010050
81010110
010050
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านทุ่งคา
ทรายขาว
คลองท่อม
กระบี่
81170
่jongjarus@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010050
ทรายขาว
075817326
08/05/2500
83
40
type1
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:48:56 น.
119
8101
สพป.กระบี่
บ้านนางรอง
BANNANGRONG
-
1081010073
81010111
010073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านควนพลอง
พรุดินนา
คลองท่อม
กระบี่
81120
bnrkrabi@gmail.com
www.bnrkrabi.net
พรุดินนา
0872793306
2517
67
17
type1
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 11:57:17 น.
120
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งนุ้ย
Banthungnuy
-
1081010072
81010113
010072
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านทุ่งนุ้ย
พรุดินนา
คลองท่อม
กระบี่
81120
อบต.พรุดินนา
0917319022
2515
55
15
type1
Y
23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:55:46 น.
121
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาสามหน่วย
khoasamnauy
-
1081010068
81010114
010068
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านเขาสามหน่วย
พรุดินนา
คลองท่อม
กระบี่
81120
kaosamnuay2562@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010068
อบต.
0835927186
2442
50
13
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:39:46 น.
122
8101
สพป.กระบี่
บ้านพรุดินนา
banprudinna school
นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์
1081010069
81010115
010069
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
พรุดินนา เพหลา คลองท่อมเหนือ
หมู่ 2 บ้านบ้านพรุดินนา
พรุดินนา
คลองท่อม
กระบี่
81120
banprudinna.b@gmail.com
www.banprudinna.ac.th
พรุดินนา
075666648
075666648
พ.ศ. 2452
65
17
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:38:49 น.
123
8101
สพป.กระบี่
บ้านทับไทร
Banthaptrai
นายบุญรัตน์ เบ็ดเสร็จ
1081010070
81010116
010070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านทับไทร
พรุดินนา
คลองท่อม
กระบี่
81120
data.bopp-obec.info/web/index_mobec.php?School_ID=1081010070
อบต.พรุดินนา
075817331
1/07/2491
56.2
16.4
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:15:27 น.
124
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองชะมวง
ฺBanclongchamuang
นางอัชรา ศร่างเศร้า
1081010076
81010118
010076
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านคลองชะมวง
พรุดินนา
คลองท่อม
กระบี่
81120
clongchamaung@gmail.com
http://www.obec.go.th/b
อบต.พรุดินนา
0810891634
12/06/2510
63
23
type1
Y
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:12:47 น.
125
8101
สพป.กระบี่
บ้านพรุเตย
Banphrutoei
นางสาวจิรัชญา บัวทอง
1081010064
81010120
010064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พรุดินนาเพหลาคลองท่อมเหนือ
หมู่ 3 บ้านบ้านพรุเตย
เพหลา
คลองท่อม
กระบี่
81120
-
-
อบต.เพหลา
075702605
075702605
15/08/2467
41
15
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:34:52 น.
126
8101
สพป.กระบี่
บ้านท่าประดู่
Banthapradoo School
นายกิจจา อยู่เย็น
1081010047
81010123
010047
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านท่าประดู่
ห้วยน้ำขาว
คลองท่อม
กระบี่
81120
banthapradoo@hotmail.com
www.banthapradoo.com
ห้วยน้ำขาว
075656277
16 พฤษภาคม 2500
53
15
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:01:22 น.
127
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนใต้
Bankhuntai
นายอภิชาติ ไพลดำ
1081010048
81010124
010048
อนุบาล-ประถมศึกษา
คลองท่อมร่วมใจ
หมู่ 6 บ้านควนใต้
ห้วยน้ำขาว
คลองท่อม
กระบี่
81120
bankhuntai@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010048&page=info
ห้วยน้ำขาว
075680198
16/07/2511
56
16
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:36 น.
128
8101
สพป.กระบี่
บ้านน้ำร้อน
Bannumron
นางสาวกรกมล สมผุด
1081010044
81010125
010044
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านน้ำร้อน
ห้วยน้ำขาว
คลองท่อม
กระบี่
81120
wirawat_nay@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010044
ห้วยน้ำขาว
075699650
-
2488
60
7
type2
Y
04 กันยายน 2562 เวลา 13:26:17 น.
129
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยน้ำขาว
BAN HUAI NAM KHAO SCHOOL
นายสุขสันต์ ปานเพ็ง
1081010045
81010126
010045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านห้วยน้ำขาว
ห้วยน้ำขาว
คลองท่อม
กระบี่
81120
Hauynamkhaw-school_krabi@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010045
ห้วยน้ำขาว
08727722454
-
21/11/2481
50
10.3
type2
Y
20 กันยายน 2563 เวลา 19:55:55 น.
130
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งเสม็ด
banthungsamet
นางสาวมยุรี แก้วภู่
1081010046
81010127
010046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งเสม็ด
ห้วยน้ำขาว
คลองท่อม
กระบี่
81120
81010127@krabiedu.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010046
เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว
0944246178
0
30/11/2499
57
16
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:38:49 น.
131
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งสูง
Banthungsoong
-
1081010096
81010128
010096
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งสูง
เขาใหญ่
อ่าวลึก
กระบี่
81110
81010128@krabiedu.go.th
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010096&page=info
อบต.
-
-
19/04/2515
55.7
15.5
type1
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:28:12 น.
132
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาล่อม
BANKOULOM
นายสุภาพ ดาษฎาจันทร์
1081010097
81010129
010097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านเขาล่อม
เขาใหญ่
อ่าวลึก
กระบี่
81110
Kaolom.sc1122@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010097&page=info
เขาใหญ่
0630589427
2442
53
9.6
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:47:58 น.
133
8101
สพป.กระบี่
วัดไพรสณฑ์
watpraison
นางสาวกนกกาญจน์ นวลศรี
1081010093
81010130
010093
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านในยวนไทย
เขาใหญ่
อ่าวลึก
กระบี่
81110
watpraisonschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010093&page=info
อบต.เขาใหญ่
0980174896
-
3 ธันวาคม 2498
50
10
type1
Y
07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:54:49 น.
134
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาแก้ว
Bankaokaew
นายธนากร ทับไทร
1081010108
81010131
010108
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเขาแก้ว
คลองยา
อ่าวลึก
กระบี่
81110
krujum_krunid@hotmil.com
อบต.คลองยา
0813689855
075-68017
29/11/2495
59
26
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:13 น.
135
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
banklongya(่jarernratsamakkee)
นายไพรวัลย์ จันทรา
1081010109
81010132
010109
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านคลองยา
คลองยา
อ่าวลึก
กระบี่
81110
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010109
คลองยา
075-680177
-
22 พฤษภาคม 2517
50
25
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:27:25 น.
136
8101
สพป.กระบี่
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
SAHAKORNNIKOMAOULUK 2
นางสาวปภาวรินท์ เขมะชัยเวช
1081010111
81010133
010111
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านควนเคียนทอง
คลองยา
อ่าวลึก
กระบี่
81110
sahakorn.2@hotmail.com
www.stwo.zor.org
อบต.คลองยา
0818953945
0849350625
01/05/2523
ุ60
30
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:14:48 น.
137
8101
สพป.กระบี่
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3
SAHAKORNNIKOMAOULUK 3
-
1081010112
81010134
010112
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลองไร่
คลองยา
อ่าวลึก
กระบี่
81110
kanokwanpond1985@gmail.com
คลองยา
0857812321
05/03/2527
65
32
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:27:17 น.
138
8101
สพป.กระบี่
บ้านช่องไม้ดำ
chongmaidum
นายวาทกานต์ รอบคอบ
1081010107
81010135
010107
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านช่องไม้ดำ
คลองหิน
อ่าวลึก
กระบี่
81110
chongm.maidam182@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010107
คลองหิน
075 656369
-
12/06/2517
44
35
type1
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:23:43 น.
139
8101
สพป.กระบี่
บ้านศาลาพระม่วง
Salapramaung
นางศิริพรรณ เหมทานนท์
1081010105
81010137
010105
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านศาลาพระม่วง
คลองหิน
อ่าวลึก
กระบี่
81110
salaschool052@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010105
คลองหิน
075-665665
075-665665
18/09/2500
30
15
type1
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:01:47 น.
140
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองหิน
Banklonghin
นายปริวรรต เทพณรงค์
1081010106
81010138
010106
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาธาร
หมู่ 2 บ้านบ้านนบ
คลองหิน
อ่าวลึก
กระบี่
81110
data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1081010106&page=history
คลองหิน
075694416
075694416
30/11/2479
32
17
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:43 น.
141
8101
สพป.กระบี่
วัดบางโทง
watbangtong school
นางสาววันทนา ปิติ
1081010098
81010139
010098
อนุบาล-ประถมศึกษา
อ่าวลึกพหุศึกษา
หมู่ 3 บ้านบางโทง
นาเหนือ
อ่าวลึก
กระบี่
81110
watbangtongschool.1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010098
นาเหนือ
0905926199
พ.ศ.2476
70
20
type1
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:57:55 น.
142
8101
สพป.กระบี่
ชุมชนวัดนาเหนือ
chumchonwatnanuea
-
1081010094
81010140
010094
อนุบาล-ประถมศึกษา
อ่าวลึกพหุศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาเหนือ
นาเหนือ
อ่าวลึก
กระบี่
81110
nanueaschool61@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010094&page=info
อบต.นาเหนือ
075624222
075667522
24/11/2442
ุ60
17
type1
Y
06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:58:15 น.
143
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางเจริญ
Banbangjaroen
นายสิงหา เพชรหนองชุม
1081010095
81010141
010095
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบางเจริญ
นาเหนือ
อ่าวลึก
กระบี่
81110
bjrschool@gmail.com
www.bbj.ac.th
นาเหนือ
075619817
075619817
05/05/09
70
22
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:25:42 น.
144
8101
สพป.กระบี่
บ้านหนองหลุมพอ
Bannonglumpho
นายอนุวัฒน์ อามีเราะ
1081010100
81010142
010100
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองหลุมพอ
บ้านกลาง
อ่าวลึก
กระบี่
81110
81010142_01@krabiedu.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010100
บ้านกลาง
-
-
17/05/2515
38
12
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:25:10 น.
145
8101
สพป.กระบี่
บ้านกลางมิตรภาพที่44
Banklangmittraphap44
นางสุภา เอ่งฉ้วน
1081010103
81010143
010103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านกลาง
บ้านกลาง
อ่าวลึก
กระบี่
81110
banklang44@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010103
บ้านกลาง
075665586
075665586
02052502
36
10
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:24:00 น.
146
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขางาม
bankhaongam
นายษณกร พึ่งหล้า
1081010104
81010144
010104
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านเขางาม
บ้านกลาง
อ่าวลึก
กระบี่
81110
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010104
อบต.บ้านกลาง
29/11/2442
41
6.6
type1
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:49:12 น.
147
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองแรด
Banklongrad
นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง
1081010082
81010146
010082
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านคลองแรด
แหลมสัก
อ่าวลึก
กระบี่
81110
banklongrad@gmail.com
www.facebook.com/โรงเรียนบ้านคลองแรด-381519452312585
อบต.แหลมสัก
075680184
2502
46
6
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:07:47 น.
148
8101
สพป.กระบี่
วัดสถิตโพธาราม
watsatitphotaram
นายมิตร คำเลี้ยง
1081010083
81010147
010083
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสมิหลัง
แหลมสัก
อ่าวลึก
กระบี่
81110
watsathitpotaram@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010083
เทศบาลตำบลแหลมสัก
075610599
-
2453
84.8
10.6
type1
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30:56 น.
149
8101
สพป.กระบี่
บ้านแหลมสัก
banleamsak
นางจารุวรรณ ควนวิไล
1081010084
81010148
010084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านแหลมสัก
แหลมสัก
อ่าวลึก
กระบี่
81110
leamsak1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.phpool_ID=1081010084&page=info
ทต.แหลมสัก
075685072
-
20/12/2473
65
18
type2
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:49:36 น.
150
8101
สพป.กระบี่
บ้านอ่าวน้ำ
Banaonam
นางสาวสุพรรณษา นาสวน
1081010085
81010149
010085
ประถมศึกษา
อ่าวลึกไตรศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านอ่าวน้ำ
แหลมสัก
อ่าวลึก
กระบี่
81110
banaonam.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010085
อบต.แหลมสัก
075-680354
-
2464
60
15
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:24 น.
151
8101
สพป.กระบี่
อนุบาลอ่าวลึก
Anubanaoluk
นายสงวน เสริฐสุรินทร์
1081010079
81010150
010079
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านอ่าวลึกใต้
อ่าวลึกใต้
อ่าวลึก
กระบี่
81110
Aolukschool.ac@gmail.com
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
075681363
075681363
1 พฤศจิกายน 2454
43.7
1
type3
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 12:35:27 น.
152
8101
สพป.กระบี่
บ้านถ้ำเสือ
BAN THAM SUA SCHOOL
นายสุนันท์ โพธิ์ทอง
1081010081
81010152
010081
อนุบาล-ประถมศึกษา
อ่าวลึกพหุศึกษา
หมู่ 5 บ้านถ้ำเสือ
อ่าวลึกใต้
อ่าวลึก
กระบี่
81110
banthamsuea@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010081
อ่าวลึกใต้
-
-
2499
50
7
type1
Y
05 มิถุนายน 2560 เวลา 14:20:59 น.
153
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยปริศนา
banhuoyprissana
-
1081010092
81010153
010092
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านห้วยปริศนา
อ่าวลึกใต้
อ่าวลึก
กระบี่
81110
banhuoprissana@hotmail.cm
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010092
อบต.อ่าวลึกใต้
0959277369
-
2442
48
6
type1
Y
25 มิถุนายน 2563 เวลา 13:16:27 น.
154
8101
สพป.กระบี่
บ้านอ่าวลึกน้อย
Banaoluknoi
นายอภินันท์ บุรินทร์กุล
1081010099
81010154
010099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศิลาธาร
หมู่ 3 บ้านอ่าวลึกน้อย
อ่าวลึกน้อย
อ่าวลึก
กระบี่
81110
banaoluknoi@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010099
อ่าวลึกน้อย
075680189
-
26/05/2475
43
12
type1
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:59:03 น.
155
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนโอ
Ban Khuan-O
-
1081010101
81010155
010101
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านควนโอ
อ่าวลึกน้อย
อ่าวลึก
กระบี่
81110
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010101&page=info
อ่าวลึกน้อย
0980719611
01/05/2500
40
15
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 17:47:40 น.
156
8101
สพป.กระบี่
บ้านบากัน
BANBAKAN
นายพลภัทร ธีระกุล
1081010102
81010156
010102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านบากัน
อ่าวลึกน้อย
อ่าวลึก
กระบี่
81110
www.banbakan.ac.th
อบต.อ่าวลึกน้อย
075680188
16/05/2481
40
20
type2
Y
11 สิงหาคม 2563 เวลา 13:46:03 น.
157
8101
สพป.กระบี่
ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ
AO-LUK NUA SCHOOL
นางศมน แซ่เซี้ยน
1081010087
81010157
010087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านอ่าวลึกเหนือ
อ่าวลึกเหนือ
อ่าวลึก
กระบี่
81110
goodschools2554@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010087&page=info
อ่าวลึกเหนือ
075619336
075619337
2477
35
5
type2
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:30:09 น.
158
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่ง
BANTUNG
นางมณฑิรา โสกี่
1081010088
81010158
010088
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านน้ำจาน
อ่าวลึกเหนือ
อ่าวลึก
กระบี่
81110
monthirasokee2515@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?SchooID=1081010088&page=info
อบต.อ่าวลึกเหนือ
0813967249
-
15/07/2486
50
11.8
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:26:40 น.
159
8101
สพป.กระบี่
บ้านในยวน
Baannaiyuan
นายสุรัติ สุนทร
1081010091
81010161
010091
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านในยวนแขก
อ่าวลึกเหนือ
อ่าวลึก
กระบี่
81110
naiyuan.05@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010091
อ่าวลึกเหนือ
-
-
04/05/2502
40
4
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:10:44 น.
160
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองปัญญา
Banklongpanya
-
1081010170
81010162
010170
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลองปัญญา
เขาเขน
ปลายพระยา
กระบี่
81160
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010170
อบต.เขาเขน
075680133
1 พค 2513
80
10
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:09:32 น.
161
8101
สพป.กระบี่
บ้านนาเทา
bannatao
-
1081010171
81010163
010171
ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านปากช่อง
เขาเขน
ปลายพระยา
กระบี่
81160
sut_2505@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010171&page=info
เขาเขน
0650679133
24/05/2485
61.5
15
type1
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:11:24 น.
162
8101
สพป.กระบี่
วัดช่องแบก
watchongbeak
-
1081010172
81010164
010172
ประถมศึกษา
ปลายพระยาบวรวิทย์
หมู่ 1 บ้านช่องแบก
เขาเขน
ปลายพระยา
กระบี่
81160
-
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010172&page=info
อบต.เขาเขน
0935986169
-
2471
58
15
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 20:27:43 น.
163
8101
สพป.กระบี่
วิทยาประชาคม
vitthayaprachakom
นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
1081010175
81010165
010175
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านตัวอย่าง
เขาเขน
ปลายพระยา
กระบี่
81160
vittayaprachakom@witayasc.ac.th
www.witayasc.ac.th
เขาเขน
075687706
-
2523
69.3
8.9
type2
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:14:26 น.
164
8101
สพป.กระบี่
วัดเขาต่อ
wat-khaoto
นายศิริชัย รักษายศ
1081010179
81010166
010179
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ปลายพระยาบวรวิทย์
หมู่ 4 บ้านเขาต่อ
เขาต่อ
ปลายพระยา
กระบี่
81160
vatkowto.school@hotmail.co.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010179
เขาต่อ
075701318
075701318
2455
70.5
17
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:12 น.
165
8101
สพป.กระบี่
บ้านโคกยอ
Ban Kokyor
-
1081010180
81010167
010180
ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโคกยอ
เขาต่อ
ปลายพระยา
กระบี่
81160
kokyorschool67@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010180
เขาต่อ
-
17/พฤษภาคม/2515
ึ75
20
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:14:21 น.
166
8101
สพป.กระบี่
วัดบ้านนา
Watbanna
นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี
1081010181
81010168
010181
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านนา
เขาต่อ
ปลายพระยา
กระบี่
81160
banna.school.010181@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010181
เขาต่อ
075680135
1 สิงหาคม 2481
76
21
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:36:35 น.
167
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางโสก
Ban Bangsok
-
1081010182
81010169
010182
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลายพระยาบวรวิทย์
หมู่ 5 บ้านบ้านบางโสก
เขาต่อ
ปลายพระยา
กระบี่
81160
banbangsok1214@gmail.com
เขาต่อ
063-0801214
-
8 เมษายน 2489
71
16
type1
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:38:20 น.
168
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางหอย
Banbabghoi
นายไพรี หมวดคง
1081010183
81010170
010183
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านบางหอย
เขาต่อ
ปลายพระยา
กระบี่
81160
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010183
อบต.เขาต่อ
-
-
2518
90
27
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:21:24 น.
169
8101
สพป.กระบี่
สหกรณ์ประชาอุทิศ
Sahakornpracha Uthit
-
1081010177
81010171
010177
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสหกรณ์
คีรีวง
ปลายพระยา
กระบี่
81160
sahakornprachauthit@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010177
คีรีวง
0875852217
-
29/11/2442
64
20
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:26:59 น.
170
8101
สพป.กระบี่
วัดบางเหลียว
wudbangleaw
-
1081010174
81010172
010174
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบางเหลียว
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
http://data.bopp-obec.info/emis/admin.php
คีรีวง
075621677
-
1 มกราคม 2458
50
17
type1
Y
12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:31:58 น.
171
8101
สพป.กระบี่
บ้านบกเก้าห้อง
banbokkaowhong School
นายประภาส รักด้วง
1081010173
81010173
010173
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโคกแซะ
คีรีวง
ปลายพระยา
กระบี่
81160
banbokkaohong@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010173
คีรีวง
075621590
-
29/11/2442
55
10
type1
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:10:37 น.
172
8101
สพป.กระบี่
ชุมชนวัดหาดถั่ว
Chomchonwathardtuw
นายสมนึก ปรีชา
1081010162
81010174
010162
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหาดถั่ว
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
nnn_lives@hotmail.com
http://shool.obec.go.th
ปลายพระยา
075-652041
075-652041
2482
60
9
type2
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:38:24 น.
173
8101
สพป.กระบี่
วัดนทีมุขาราม
Watnateemukharam
นางสาวประจงจิตร สายสำลี
1081010163
81010175
010163
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านปากน้ำ
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
Watnateemukaram@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010163&page=info
ปลายพระยา
075687156
01/06/2468
63.3
6.4
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:54:24 น.
174
8101
สพป.กระบี่
บ้านบางเหียน
banbanghain school
นายบุญยืน เปียตี้
1081010164
81010176
010164
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านบางเหียน
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
banghean@bbh.ac.th
www.bbh.ac.th
เทศบาลตำบลปลายพระยา
075687109
075687109
29/11/2442
67
3
type3
Y
03 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:22:38 น.
175
8101
สพป.กระบี่
บ้านปากหยา
Banpakhya
นายพีรพงศ์ สงโสม
1081010165
81010177
010165
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปากหยา
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
banpakhya@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010165
อบต.ปลายพระยา
075-656790
075-656790
24/06/2485
62
5
type1
Y
30 มิถุนายน 2563 เวลา 14:29:47 น.
176
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองพระยา
banklongpraya school
นางวิไล เดชฤกษ์ปาน
1081010166
81010178
010166
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองพระยา
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
banklongpraya@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010166
อบต.ปลายพระยา
075-810997
-
11/09/2511
62
9
type2
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 14:28:33 น.
177
8101
สพป.กระบี่
บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง
Bansriprayaratbumrung
นางอภิญญา กระมล
1081010167
81010179
010167
ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านศรีพระยา
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
Sripraya2556@gmail.com
ปลายพระยา
075687977
-
วันที่ 14 พฤษภาคม 2513
57
7
type1
Y
24 ตุลาคม 2563 เวลา 15:11:24 น.
178
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองพวนประทีปบำรุง
Klongpuanprateepbamrung
นางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด
1081010168
81010180
010168
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านคลองพวน
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
kp010168@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010168
อบต.ปลายพระยา
-
-
พฤษภาคม 2519
87
17
type2
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:26:39 น.
179
8101
สพป.กระบี่
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
Ban Talayhoi Ratutis School
นายฉลอง จันทร์เอียด
1081010176
81010181
010176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านทะเลหอย
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
talayhoi.s@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010176
ปลายพระยา
075-685901
-
25/02/2523
80.1
21.4
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 09:49:00 น.
180
8101
สพป.กระบี่
บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว
Bankuankiaw School
-
1081010178
81010182
010178
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปลายพระยาบวรวิทย์
หมู่ 13 บ้านควนเขียว
ปลายพระยา
ปลายพระยา
กระบี่
81160
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010178
อบต.ปลายพระยา
075680195
-
2532
86
28
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:41:08 น.
181
8101
สพป.กระบี่
บ้านดินแดง
Bandindang
นายสุชาติ สุขไกร
1081010193
81010183
010193
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว
ดินแดง
ลำทับ
กระบี่
81190
-
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010193
อบต.ดินแดง
-
-
2521
80
15
type2
Y
12 สิงหาคม 2563 เวลา 14:57:56 น.
182
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนแดง
Bankhuandang
นายกริชศิลป์ วรินทร์เวช
1081010192
81010184
010192
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านน้ำดำ
ดินอุดม
ลำทับ
กระบี่
81190
bkdltsc@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010192
อบต.ดินอุดม
-
28 พฤษภาคม 2515
70
8
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:58:05 น.
183
8101
สพป.กระบี่
บ้านเขาดินประชาพัฒน์
Bankhaodinprachapat
นายฐาปกร วังบัว
1081010194
81010185
010194
ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเขาดิน
ดินอุดม
ลำทับ
กระบี่
81190
thorn541@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010194
ดินอุดม
075817350
075817350
01/05/2528
88
13
type2
Y
02 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:15:11 น.
184
8101
สพป.กระบี่
บ้านเสม็ดจวน
Bansametjuan
นายจรัญ ผกามาศ
1081010190
81010186
010190
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำทับ
หมู่ 2 บ้านเสม็ดจวน
ดินอุดม
ลำทับ
กระบี่
81190
bansametjuarn@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010190
ดินอุดม
075643230
075643230
29/11/2482
71.9
5.5
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:10:05 น.
185
8101
สพป.กระบี่
บ้านหนองจูด
Bannongjud
นางวารุณี ไชยสน
1081010191
81010187
010191
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองจูด
ดินอุดม
ลำทับ
กระบี่
81120
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010191
อบต.ดินอุดม
075680160
075643221
30 มิถุนายน 2517
ึึ77
9
type2
Y
03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:35:36 น.
186
8101
สพป.กระบี่
บ้านสะพานพน
Bansaphanpon
นางอารีย์ สิงห์ชู
1081010188
81010188
010188
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านสะพานพน
ทุ่งไทรทอง
ลำทับ
กระบี่
81190
sapanpon.krabi@hotmail.com/ srilatex@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010188
ทุ่งไทรทอง
0813708460
2472
70.6
9.3
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:07:52 น.
187
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะไทร
Bankohsai
นางอิศรา สุรัสวดี
1081010186
81010189
010186
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเกาะไทร
ทุ่งไทรทอง
ลำทับ
กระบี่
81190
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010186
ทุ่งไทรทอง
075817352
26 มิถุนายน 2496
62.5
8
type2
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 15:53:20 น.
188
8101
สพป.กระบี่
บ้านย่านอุดม
Banyanudom
นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง
1081010187
81010190
010187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำทับ
หมู่ 7 บ้านย่านอุดม
ลำทับ
ลำทับ
กระบี่
81190
banyanudom@hotmail.co.th
ลำทับ
0862820721
-
2517
73.5
10
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:16:41 น.
189
8101
สพป.กระบี่
บ้านลำทับ
Banlamtap
นายอาจินต์ ภูมาวงศ์
1081010184
81010191
010184
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำทับ
หมู่ 5 บ้านลำทับ
ลำทับ
ลำทับ
กระบี่
81190
baanlamthap@gmail.com
banlamthapschool.ac.th/
เทศบาลตำบลลำทับ
075810967
075810967
2455
70
2
type3
Y
05 มีนาคม 2562 เวลา 10:48:22 น.
190
8101
สพป.กระบี่
บ้านนาพรุ
ฺBanapru
-
1081010185
81010192
010185
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำทับ
หมู่ 2 บ้านนาพรุ
ลำทับ
ลำทับ
กระบี่
81120
เทศบาลตำบลลำทับ
075643644
4 มิถุนายน 2502
ุ60
2
type1
Y
29 มิถุนายน 2560 เวลา 12:09:15 น.
191
8101
สพป.กระบี่
บ้านไร่พัฒนา
Banraiphattana
นายนิยม รักษาแก้ว
1081010189
81010193
010189
ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านไร่คอก
ลำทับ
ลำทับ
กระบี่
81190
raipattana_krabi@hotmail.com
www.raipattana.com//de2
ลำทับ
075680164
6 พฤษภาคม 2530
78
13
type2
Y
18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:37:11 น.
192
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะจำ
BANKOHJUM
ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะ
1081010195
81010194
010195
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านเกาะจำ
เกาะศรีบอยา
เหนือคลอง
กระบี่
81130
bankohjum.school@gmail.com
อบต.เกาะศรีบอยา
075680166
2484
72
55
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:38:29 น.
193
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะปู
Bankohpoo
นายยุทธนา คลองยวน
1081010196
81010195
010196
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านเกาะปู
เกาะศรีบอยา
เหนือคลอง
กระบี่
81130
ban-kohpoo@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010196
อบต.เกาะศรีบอยา
075660128
-
2511
55
38
type2
Y
09 มิถุนายน 2563 เวลา 11:18:52 น.
194
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะศรีบอยา
Bankohsriboya
นางพิศมัย เอ่งฉ้วน
1081010197
81010196
010197
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านเกาะศรีบอยา
เกาะศรีบอยา
เหนือคลอง
กระบี่
81130
sriboya@thaimail.com
sites.google.com/site/123sriboya/home
เกาะศรีบอยา
0862663490
-
04/11/2507
49
32
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:07:02 น.
195
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะฮั่ง
Bankohhung
นางทิพย์ทยา สุทธิเกิด
1081010198
81010197
010198
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านเกาะฮั่ง
เกาะศรีบอยา
เหนือคลอง
กระบี่
81130
http://goo.gl/SGaHCR
เกาะศรีบอยา
075817357
-
2513
44
27
type1
N
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:22:49 น.
196
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองเตาะ
ban klongtoh
-
1081010199
81010198
010199
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านคลองเตาะ
เกาะศรีบอยา
เหนือคลอง
กระบี่
81130
onuma33@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010199
อบต.เกาะศรีบอยา
0862793348
075-817358
2500
52
30
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:13:51 น.
197
8101
สพป.กระบี่
บ้านติงไหร
Bantingrai
นายเฉลย ทองใบ
1081010200
81010199
010200
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านติงไหร
เกาะศรีบอยา
เหนือคลอง
กระบี่
81130
tingrai-school@hotmail.
data.bopp-obec.info/web/index_view_comit.php?School_ID=1081010200
เกาะศรีบอยา
095-2754947
-
2514
48
32
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:07:52 น.
198
8101
สพป.กระบี่
บ้านควน
bankuan
นายอภิชาติ สัญจร
1081010207
81010200
010207
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรวิทยาการ
หมู่ 1 บ้านบ้านควน
คลองขนาน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010207
คลองขนาน
075651058
17/05/2514
26
8
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:49 น.
199
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองหมาก
banklongmak
นางสาวนิตยา สาระภี
1081010211
81010202
010211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านคลองหมาก
คลองขนาน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
busbasermsri@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010211
คลองขนาน
075652311
075652311
29 มิถุนายน 2482
30
10
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:19:54 น.
200
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองหวายเล็ก
klongwailek
นางสาวนงลักษณ์ เพชรฤทธิ์
1081010212
81010203
010212
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านคลองหวายเล็ก
คลองขนาน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
butsarin16@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010212
คลองขนาน
-
- - 2513
35.7
18.4
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:55:46 น.
201
8101
สพป.กระบี่
บ้านแหลมกรวด
leamkruat
นายธีระพันธ์ อาสนสุวรรณ
1081010201
81010204
010201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายไตรวิทยาการ
หมู่ 8 บ้านบ้านแหลมกรวด
คลองขนาน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
leamkruat.010201@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1081010201
อบต.คลองขนาน
075680160
11 กรกฎาคม 2500
38
22.7
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:03 น.
202
8101
สพป.กระบี่
บ้านท่ายาง
bantayang
นายชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง
1081010217
81010205
010217
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านท่ายาง
คลองขนาน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
banthayang 09 @ gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010217
คลองขนาน
08-0080-6695
16 พฤษภาคม พ.ศ.2516
30
10
type1
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:44:02 น.
203
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนต่อ
bankuantor
นายสุชาติ สาระวารี
1081010208
81010206
010208
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านควนต่อ
คลองเขม้า
เหนือคลอง
กระบี่
81130
bankuantors@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010208
อบต.คลองเขม้า
0892902569
6 กรกฎาคม 2482
26
8
type2
Y
06 กันยายน 2563 เวลา 14:24:52 น.
204
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองเขม้า
Bankhlongkamau
นางทัศนวรรณ บัวเผียน
1081010210
81010207
010210
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิทยพัฒนา
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองเขม้า
คลองเขม้า
เหนือคลอง
กระบี่
81130
khlongkamau@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010210
คลองเขม้า
075651306
-
4 ตุลาคม 2446
23.1
8.2
type1
Y
31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:51:50 น.
205
8101
สพป.กระบี่
บ้านนาวง
Bannawong
นายชัยณรงค์ มาศโอสถ
1081010213
81010208
010213
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านนาวง
คลองเขม้า
เหนือคลอง
กระบี่
81130
nawongschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010213
คลองเขม้า
075651077
-
2442
20
4
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:32:53 น.
206
8101
สพป.กระบี่
ราชประชานุเคราะห์2
Rajaprajanugroh2
นางพรทิพย์ สัสดีเดช
1081010206
81010209
010206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แขวงปกาสัย
หมู่ 5 บ้านบ้านบางผึ้ง
โคกยาง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
rpk-02@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010206
โคกยาง
075818752
075818752
29/11/2442
30
10
type3
Y
29 มิถุนายน 2560 เวลา 11:21:09 น.
207
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนเกาะจันทร์
Bankuankojan
นายเชตุพน ชูมณี
1081010202
81010210
010202
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านควนเกาะจันทร์
โคกยาง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
Bankuankojanschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010202
โคกยาง
075622676
พ.ศ.2521
28.6
15.6
type2
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 10:45:49 น.
208
8101
สพป.กระบี่
บ้านควนนกหว้า
Bankaunnokwa
-
1081010203
81010211
010203
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านควนนกหว้า
โคกยาง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
-
โคกยาง
075603040
36.8
21.2
type1
Y
11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:29:23 น.
209
8101
สพป.กระบี่
วัดโคกยาง
watkhokyang
นางสุณี อยู่เจริญ
1081010204
81010212
010204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวัดโคกยาง
โคกยาง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
watkhokyang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010204
โคกยาง
075603040
075603040
26.4
10
type1
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 15:54:40 น.
210
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองรั้ว
banklongrua
นางสาวสุปราณี กุลมาศ
1081010214
81010213
010214
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านคลองรั้ว
ตลิ่งชัน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010214
อบต.ตลิ่งชัน
075621692
พ.ศ.2486
37.3
14.4
type1
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:41:48 น.
211
8101
สพป.กระบี่
บ้านคลองยวน
bankhlongyuan
นายสรายุทธ์ หลงขาว
1081010215
81010214
010215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านคลองยวน
ตลิ่งชัน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
wan11911@windowslive.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010215
อบต.ตลิ่งชัน
075680162
2472
34.5
17.7
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 19:49:29 น.
212
8101
สพป.กระบี่
บ้านตลิ่งชัน
bantalingchun
นายประยูร ศรีทอง
1081010216
81010215
010216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไตรวิทยาการ
หมู่ 2 บ้านบ้านตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
viviparous_m13@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010216
อบต.ตลิ่งชัน
075621980
28
11.5
type1
Y
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:56:43 น.
213
8101
สพป.กระบี่
บ้านปากหรา
banpakra
นางสาวรัชนี แจ่มใส
1081010218
81010216
010218
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านปากหรา
ตลิ่งชัน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
-
pakraschool.com
ตลิ่งชัน
093-5798926
-
-
41
30
type1
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:32:42 น.
214
8101
สพป.กระบี่
บ้านหาดยาว
banhadyao
นางสาวเพ็ญศิริ จันทร์ส่งแสง
1081010219
81010217
010219
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไตรวิทยาการ
หมู่ 4 บ้านบ้านหาดยาว
ตลิ่งชัน
เหนือคลอง
กระบี่
81130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010219
อบต.ตลิ่งชัน
075622690
พ.ศ.2500
38.2
15.6
type1
Y
17 มกราคม 2560 เวลา 14:57:09 น.
215
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งสาคร
tungsakon
-
1081010205
81010218
010205
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งสาคร
ปกาสัย
เหนือคลอง
กระบี่
81130
29/11/2442
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010205
ปกาสัย
075651847
29/11/2442
36
16
type1
Y
29 มิถุนายน 2563 เวลา 10:30:51 น.
216
8101
สพป.กระบี่
บ้านเกาะไทร
Kohsai
นางสุจิตรา ลือสวัสดิ์
1081010220
81010219
010220
อนุบาล-ประถมศึกษา
ปกาสัย
หมู่ 9 บ้านบ้านเกาะไทร
ปกาสัย
เหนือคลอง
กระบี่
81130
k2504@hotmail.com
http://school.obec.go.th
อบต.ปกาสัย
075651542
1 พ.ค. 2500
24.2
7.6
type1
Y
09 มิถุนายน 2560 เวลา 14:20:53 น.
217
8101
สพป.กระบี่
บ้านทุ่งประสาน
Banthungprasan School
นางสุมาลี วัฒนา
1081010221
81010220
010221
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งประสาน
ปกาสัย
เหนือคลอง
กระบี่
81130
Thungprasanschool@gmail.com
-
ปกาสัย
0812756503
17มิถุนายน2517
40
20
type1
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:25:29 น.
218
8101
สพป.กระบี่
วัดธรรมาวุธสรณาราม
Wattammawutsaranaram
นางเจตนิพิฐ ขวัญนาค
1081010222
81010221
010222
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลองเสียด
ปกาสัย
เหนือคลอง
กระบี่
81130
-
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010222
ปกาสัย
0895880953
-
25 สิงหาคม 2462
23
4
type2
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:39:29 น.
219
8101
สพป.กระบี่
บ้านห้วยยูง
BANHUAIYUNG
นางมณีรัตน์ ศรีอินทร์เกื้อ
1081010233
81010222
010233
อนุบาล-ประถมศึกษา
แขวงปกาสัย
หมู่ 1 บ้านบ้านห้วยยูง
ห้วยยูง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1081010233
ห้วยยูง
075666132
22 มิถุนายน2482
29.1
10
type1
Y
10 มิถุนายน 2561 เวลา 14:29:14 น.
220
8101
สพป.กระบี่
บ้านนาปง
Bannapong
-
1081010228
81010225
010228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านนาปง
ห้วยยูง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
kwanjom@yahoo.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010228
ห้วยยูง
0817939566
01/04/2505
30
8
type2
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:38 น.
221
8101
สพป.กระบี่
บ้านบกห้อง
banbokhong
นายวีระกุล กุลแก้ว
1081010230
81010227
010230
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านบกห้อง
ห้วยยูง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
81010227@krabiedu.go.th.
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1081010230&page=info
ห้วยยูง
075817366
17 พฤษภาคม 2517
43
28
type1
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:56:08 น.
222
8101
สพป.กระบี่
บ้านท่านุ่น
banthanun
นางสวิตตา วิไลลักษณ์
1081010227
81010228
010227
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่านุ่น
เหนือคลอง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
bantanun@hotmail.com
schoolweb.in.th/Baanthanoon
เหนือคลอง
075680597
-
18/04/2518
20
2
type1
Y
02 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:09:01 น.
223
8101
สพป.กระบี่
บ้านนาออก
Bannaok
นายมณี ทองบางพระ
1081010223
81010229
010223
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านนาออก
เหนือคลอง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
manee.m5766@gmail.com
อบต. เหนือคลอง
0813675766
-
17052514
15
4
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:07:28 น.
224
8101
สพป.กระบี่
ราชประชานุเคราะห์ ๑
Rajaprajanugroh 1
นายจรูญ แสนพันตรี
1081010224
81010230
010224
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเหนือคลอง
เหนือคลอง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
rpk1_krabi_@hotmail.com
www.rpk1krabi.ac.th
เทศบาลตำบลเหนือคลอง
075636069
075636069
2505
21
1.5
type3
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30:06 น.
225
8101
สพป.กระบี่
บ้านไร่ใหญ่
banraiyai
นายสุรศักดิ์ จงจิต
1081010225
81010231
010225
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิทยพัฒนา
หมู่ 1 บ้านบ้านไร่ใหญ่
เหนือคลอง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1081010225
อบต.เหนือคลอง
075691724
075691724
24/09/2479
18.3
3
type2
Y
06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:41:57 น.
226
8101
สพป.กระบี่
บ้านไสโป๊ะ
bansaipohschool
นายทวีศักดิ์ ดำมุสิทธิ์
1081010226
81010232
010226
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิทยพัฒนา
หมู่ 3 บ้านบ้านไสโป๊ะ
เหนือคลอง
เหนือคลอง
กระบี่
81130
saiposchool@yahoo.com
http://school.obec.go.t
อบต.เหนือคลอง
075651881
01/03/2503
15.6
4.3
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:49 น.