ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. ตรัง
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
วิเชียรมาตุ
Wichienmatu
นางยุภา พรเศรษฐ์
1092140330
92012001
140330
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทับเที่ยง
หมู่ 12 บ้านทุ่งหวัง
โคกหล่อ
เมืองตรัง
ตรัง
92000
lookmaekaew@gmail.com
www.wch.ac.th
เทศบาลตำบลโคกหล่อ
075572058-60
075572061
1 กรกฎาคม 2459
6.7
6.5
type4
Y
16 ตุลาคม 2560 เวลา 02:39:36 น.
2
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สภาราชินี จังหวัดตรัง
SAPARACHINEE TRANG SCHOOL
นายสุมิตร สามห้วย
1092140331
92012002
140331
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 0 บ้านบ้านเลขที่ ๑๔๒ ถนนวิเศษกุล
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
sparachinee@hotmail.com
www.spa.ac.th
ตรัง
0-7521-8792
075210792
20 พฤศจิกายน 2479
4
1
type4
Y
19 ธันวาคม 2562 เวลา 10:07:44 น.
3
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
น้ำผุด
Nampud
ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
1092140332
92012003
140332
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านไร่พรุ
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
nptrang@hotmail.com
nampud.ac.th
น้ำผุด
0-7525-9102
075259101
4 เมษายน 2520
15
15
type2
Y
12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:41:43 น.
4
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
Princess Chulabhorn Science High School Trang
ดร.สุวณี อึ่งวรากร
1092140333
92012004
140333
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้าน196 ถนน ตรัง-สิเกา
บางรัก
เมืองตรัง
ตรัง
92000
pcctrg9200@hotmail.com
www.pcctrg.ac.th
บางรัก
0-7559-0364
075590367
27 กรกฎาคม 2536
8
6
type3
Y
15 เมษายน 2563 เวลา 14:04:09 น.
5
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สภาราชินี 2
saparachinee 2
นายยงยุทธ ปูขาว
1092140334
92012005
140334
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 2 บ้าน-
บางรัก
เมืองตรัง
ตรัง
92000
-
sapa2.ac.th
บางรัก
075-570481
075-570481
22 กุมภาพันธุ์ 2537
0.8
3
type3
Y
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:49:59 น.
6
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
วิเชียรมาตุ 3
wichianmatu3
นายวรกร สุวรรณ์
1092140335
92012006
140335
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้าน15
นาบินหลา
เมืองตรัง
ตรัง
92000
wichianmatu3@gmail.com
www.wichienmatu3.com
นาบินหลา
075-501190
075-501190
10/04/2538
5
8
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 16:19:49 น.
7
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
YANTAKHAORATTACHANUPATHUM
นายภิญโญ จินตนปัญญา
1092140338
92012008
140338
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้าน300
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
yantakao@obec.go.th
www.yantakao.ac.th
-
0-7528-1474
0-7528-1134
3 มีนาคม 2524
25
500
type4
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:09:08 น.
8
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
Thoungnonghaengprachasan
นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ
1092140339
92012009
140339
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปนัดดา
หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งหนองแห้ง
ในควน
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
pstrg@hotmail.com
www.pstrang.ac.th
ในควน
0-7557-6207
075576207
25 มีนาคม 2519
30
10
type2
Y
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:30:38 น.
9
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
วิเชียรมาตุ 2
WICHIENMATU2
นางรัตนี ลิ่มพานิช
1092140340
92012010
140340
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลันดา
หมู่ 4 บ้านโคกทราย
โพรงจระเข้
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
wichienmatu2@wch2.ac.th
www.wch2.ac.th
โพรงจระเข้
0-75576031
075576032
04/02/2537
40
22
type2
Y
09 สิงหาคม 2561 เวลา 21:01:11 น.
10
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ตรังรังสฤษฎ์
Trangrangsarit
นางวรรณ์ลี ศรีชัย
1092140341
92012011
140341
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.13
หมู่ 2 บ้านทุ่งค่าย
ทุ่งค่าย
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
trs@trsarit.ac.th
trsarit.ac.th
ทุ่งค่าย
0-7528-0229
075-280229
8 พ.ค. 2540
18
7
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:44 น.
11
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ปะเหลียนผดุงศิษย์
PALIANPADUNGSIT SCHOOL
นายศักดา วัจนพิสิฐ
1092140342
92012012
140342
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 บ้านสุโสะ
สุโสะ
ปะเหลียน
ตรัง
92140
psschool14@gmail.com
www.pps.ac.th
สุโสะ
075289668
075289692
2514
38
10
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 20:41:04 น.
12
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
คันธพิทยาคาร
Kantapittayakan School
นายอดุลย์ ชูเนตร
1092140343
92012013
140343
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลันดา
หมู่ 3 บ้านหนองคัน
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ตรัง
92180
trang_kanta@yahoo.com
http://school.obec.go.th
ปะเหลียน
075289900
075289900
2527
40
22
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:10 น.
13
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
Thungyaopadungsit
นายอาคม โพชสาลี
1092140344
92012014
140344
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพม.13
หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว
ทุ่งยาว
ปะเหลียน
ตรัง
92180
thungyaopadungsit@hotmail.com
www.thungyaopadungsit.ac.th
อบต.ทุ่งยาว
075208009
075289003
11/10/2536
40
7
type3
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:05 น.
14
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
Sawat Rattanaphimuk
นายจุมพล ทวีตา
1092140354
92012015
140354
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ - บ้าน-
นาโยงเหนือ
นาโยง
ตรัง
92170
sawat@srm.ac.th
www.srm.ac.th
เทศบาลตำบล
0-7529-9033
0-7529-9034
12/03/2521
10
0.1
type3
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:00:19 น.
15
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
นาโยงวิทยาคม
Nayongwittayakom
นางปัญญธิดา อัตบุตร
1092140355
92012016
140355
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตทับเที่ยง
หมู่ 1 บ้านเกาะหยี
โคกสะบ้า
นาโยง
ตรัง
92170
admin@nayongwit.ac.th
www.nayongwit.ac.th
โคกสะบ้า
0-7558-3092
075583092
13 มกราคม 2536
18
10
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:23 น.
16
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
หาดสำราญวิทยาคม
HADSAMRANWITTAYACOM
นายมนัส พิพัฒน์
1092140357
92012017
140357
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปลันดา
หมู่ 9 บ้านควนล้อน
หาดสำราญ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
hadsamranschool@hotmail.com
www.hrw.ac.th/
หาดสำราญ
0-75-208-791
0-75-208-792
21 มีนาคม 2528
50
1
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:42 น.
17
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
กันตังพิทยากร
Kantangpittayakorn
-
1092140336
92022001
140336
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีตรัง
หมู่ - บ้าน-
กันตัง
กันตัง
ตรัง
92110
kantangpits@gmail.com
www.kantangpit.ac.th
เทศบาลเมืองกันตัง
075251100
075251295
01/06/2519
23
1
type4
Y
12 มิถุนายน 2561 เวลา 15:27:14 น.
18
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
กันตังรัษฎาศึกษา
kantangratsadasuksa
นายศักดา ไพสมบูรณ์
1092140337
92022002
140337
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 9 บ้าน-
บ่อน้ำร้อน
กันตัง
ตรัง
92110
kantangratsada@gmail.com
www.kantangratsada.ac.th
อบต.บ่อนำ้ร้อน
075290553
075292059
22/05/2530
27
3
type2
Y
10 ตุลาคม 2562 เวลา 11:16:45 น.
19
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สิเกาประชาผดุงวิทย์
Sikaoprachaphadungwit
นายสมชา่ย อินทรโชติ
1092140345
92022003
140345
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศรีตรัง
หมู่ 1 บ้าน262
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
sikao-pracha@hotmail.com
www.sikaopracha.ac.th
บ่อหิน
075291075
075291075
21 พฤษภาคม 2521
37
2
type3
Y
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:07:03 น.
20
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ห้วยยอด
Huaiyot
นายสมปอง ห่วงจริง
1092140346
92022004
140346
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 0 บ้าน23 ถ.มหามิตร
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ตรัง
92130
huaiyotschool@gmail.com
www.hy.ac.th
ห้วยยอด
075235179
075235180
17 กรกฎาคม 2512
30
0.3
type4
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:16 น.
21
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
สามัคคีศึกษา
samakkeesuksa
นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
1092140347
92022005
140347
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาธรรม
หมู่ 4 บ้าน223
นาวง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
SMK-Trang@hotmail.com
www.SMK-Trang.ac.th
นาวง
075270514
075270515
05/09/2520
44
15
type2
Y
29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:56:01 น.
22
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ห้วยนางราษฎร์บำรุง
Huaynangratbumrung School
นายเฉลิม วัดโคก
1092140348
92022006
140348
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาธรรม
หมู่ 2 บ้าน329
ห้วยนาง
ห้วยยอด
ตรัง
92130
hnrbschool@gmail.com
ห้วยนาง
075294106
075294224
12 กุมภาพันธ์ 2522
40
12
type2
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:16 น.
23
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ลำภูราเรืองวิทย์
LUMPURARUANGWIT
นายจักรี ฉิมเรือง
1092140349
92022007
140349
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านลำภูรา
ลำภูรา
ห้วยยอด
ตรัง
92190
ruangwit53@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140349
ลำภูรา
075284250
075284057
10 พฤศจิกายน 2526
24
14
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 16:02:24 น.
24
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ในเตาพิทยาคม
Naitaopittayakom
-
1092140350
92022008
140350
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 1 บ้าน156
ในเตา
ห้วยยอด
ตรัง
92130
naitao@naitao.ac.th
naitaopit.co.th
ในเตา
075578234
075578235
13 มกราคม 2536
50
25
type1
Y
10 มีนาคม 2561 เวลา 10:11:51 น.
25
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
บางดีวิทยาคม
bangdeewittayakom school
นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์
1092140351
92022009
140351
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 10 บ้านสะพานไทร
บางดี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
bangdeewit@hotmail.com
www.bangdeewittayakhom.ac.th
บางดี
075284458
075284458
2540
40
16
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 20:35:46 น.
26
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
วังวิเศษ
wangwiset
นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์
1092140352
92022010
140352
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านเขาวิเศษ
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
wangwiset.ac.th
เขาวิเศษ
075270447
075290146
15/05/2515
32
20
type3
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 08:56:15 น.
27
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
Ratsadanupraditanusorn
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
1092140353
92022011
140353
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 4 บ้านคลองชี
วังมะปรางเหนือ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
ratsadanu@hotmail.com
www.ratsadanu.ac.th
วังวิเศษ
75296030
075296040
21 กุมภาพันธ์ 2529
50
2
type3
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 19:22:29 น.
28
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
รัษฎา
Ratsada
นายสมมารถ ผดุงอรรถ
1092140356
92022012
140356
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
รัษฎา
หมู่ 2 บ้านคลองปาง
คลองปาง
รัษฎา
ตรัง
92160
ratsada@ratsada.ac.th
www.ratsada.ac.th
คลองปาง
075286045
075286045
14/06/2518
60
6
type3
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:12:52 น.
29
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนปริง
Bankuanpring
นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข
1092140017
92010001
140017
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านควนปริง
ควนปริง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
kounpring@obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140017
ควนปริง
075258805
075258805
พ.ศ.2460
9.5
5.7
type2
Y
29 มีนาคม 2564 เวลา 11:06:48 น.
30
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านนาป้อ
bannapo
นายอภินันท์ พรหมปลัด
1092140018
92010002
140018
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านนาป้อ
ควนปริง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
bannapo56@gmail.com
http://school.obec.go.th/baannapo/
ควนปริง
0869566296
-
01/06/2482
5
9
type2
Y
16 มีนาคม 2564 เวลา 09:56:19 น.
31
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดนิคมประทีป
Watnikomprateep school
นายมานะ มีมาก
1092140009
92010004
140009
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวชิรมิตร
หมู่ 6 บ้านโคกหล่อ
โคกหล่อ
เมืองตรัง
ตรัง
92000
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140009
โคกหล่อ
075290564
-
2470
4
3
type2
Y
07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:50 น.
32
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดสาริการาม
watsarigaram
-
1092140010
92010005
140010
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคกพลา
โคกหล่อ
เมืองตรัง
ตรัง
9200
โคกหล่อ
075298770
พ.ศ.2475
6
1
type1
Y
21 มกราคม 2563 เวลา 14:12:32 น.
33
9201
สพป.ตรัง เขต 1
มิตรภาพที่ 31
mittrapap31
นางทัศณีย์ เทพเนียม
1092140011
92010006
140011
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านทุ่งหวัง
โคกหล่อ
เมืองตรัง
ตรัง
92000
31tungwang@gmail.com
school.obec.go.th/mittapap31
โคกหล่อ
0-7557-2034
0-7557-2034
1/10/2475
2
8
type2
Y
05 กันยายน 2562 เวลา 11:43:05 น.
34
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดควนวิเศษ
watkuanwisade
นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
1092140022
92010007
140022
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทับเที่ยง
หมู่ 1 บ้าน
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
watkuan379@gmail.com
www.watkuan.ac.th
ทับเที่ยง(เทศบาล)
0-7521-8379
075215128
1 มีนาคม 2469
6
0.1
type4
Y
25 เมษายน 2561 เวลา 22:42:07 น.
35
9201
สพป.ตรัง เขต 1
อนุบาลตรัง
anubantrang
นายณัฐ ลายทองสุก
1092140021
92010008
140021
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทับเที่ยง
หมู่ - บ้าน-
ทับเที่ยง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
anubantrangschool@gmail.com
www.anubantrang.ac.th
ทับเที่ยง(เทศบาล)
0-7521-8818
075218818
1 กันยายน 2503
7
1
type4
Y
07 มิถุนายน 2561 เวลา 21:36:48 น.
36
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดไทรงาม
Wattringam
นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก
1092140042
92010009
140042
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทับเที่ยง
หมู่ 2 บ้านนาขา
นาตาล่วง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
parilux1@hotmail.com
www thaschool.in.th
นาตาล่วง
0-75298235
0-75298235
1 มิถุนายน 2519
13
5
type2
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:47:12 น.
37
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดไพรสนฑ์
Watprison
นางภาวนา มีมาก
1092140043
92010010
140043
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทับเที่ยง
หมู่ 4 บ้านป่าหมาก
นาตาล่วง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
-
-
นาตาล่วง
0-75502675
0-75502675
1 ตุลาคม 2479
12
8
type1
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 14:27:34 น.
38
9201
สพป.ตรัง เขต 1
ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)
Thairath wittaya 39 School (ฺBan Na Tao Ming)
นายสัญญา ทองมีขวัญ
1092140048
92010011
140048
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านนาโต๊ะหมิง
นาโต๊ะหมิง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
thairath39@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140048
นาโต๊ะหมิง
0-7527-8108
0-7527-8108
2479
18
9
type2
Y
22 มีนาคม 2564 เวลา 14:48:51 น.
39
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนสระแก้ว
ิBankuansrakeaw
นางสาวเพียงตะวัน วิคบำเพิง
1092140052
92010015
140052
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านควนสระแก้ว
นาโต๊ะหมิง
เมืองตรัง
ตรัง
92000
kuansrakeawtrang1@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140052
นาโต๊ะหมิง
0957795142
-
2519
30
15
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:45:56 น.
40
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดศรีสุวรรณาราม
watsrisuwannaram
นางจุฬารัตน์ สุขขุม
1092140040
92010016
140040
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านนาท่ามใต้
นาท่ามใต้
เมืองตรัง
ตรัง
92190
watsrisuwannaram@trang1.go.th
school.obec.go.th/natamtai/
นาท่ามใต้
0-75270977
-
พ.ศ.2479
24
16
type1
Y
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:26:05 น.
41
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดนานอน
Watnanon
นางวิรัตน์ รักภักดี
1092140006
92010017
140006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนานอน
นาท่ามใต้
เมืองตรัง
ตรัง
92190
watnanon1234@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1092140006
นาท่ามใต้
075-204-143
075-204-143
1 พค.2447
24
20
type2
Y
19 มีนาคม 2564 เวลา 14:33:19 น.
42
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านบางยาง
Banbangyang
นางวารัตดา อินนุรักษ์
1092140004
92010023
140004
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางยาง
นาท่ามเหนือ
เมืองตรัง
ตรัง
92190
chanisa2118@hotmail.com
นาท่ามเหนือ
0874742118
1 พฤษภาคม 2495
26
20
type2
Y
10 เมษายน 2563 เวลา 21:38:40 น.
43
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านคลองเต็ง
BanKlongTeng
นางพรรณนิภา ไพรัตน์
1092140001
92010025
140001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
หมู่ 3 บ้านคลองเต็ง
นาท่ามเหนือ
เมืองตรัง
ตรัง
92190
klongtang.ban@thaimail.com
http://school.obec.go.th
คลองเต็ง
0-7527-6187
1 มกราคม 2454
20
10
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:07 น.
44
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดทุ่งหินผุด
Wattunghinput
นายอำนาจ ขันทกาญจน์
1092140014
92010028
140014
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งหินผุด
นาบินหลา
เมืองตรัง
ตรัง
92000
wattunghinput@gmail.com
นาบินหลา
0911580168
-
1 เม.ย. 2470
7.9
8
type1
Y
04 กันยายน 2563 เวลา 14:08:50 น.
45
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านโคกชะแง้
bankokchangae
นายสุวิทย์ กังแฮ
1092140015
92010029
140015
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวชิรมิตร
หมู่ 5 บ้านควนล้อน
นาบินหลา
เมืองตรัง
ตรัง
92000
school.obec.go.th/bankokchangea
นาบินหลา
075501198
1 พฤษภาคม พ.ศ.2487
6
10
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:33:44 น.
46
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองเรี้ย
BANNONGREAI
นายรัตพล มุสิกพันธ์
1092140027
92010031
140027
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านหนองนนท์
นาพละ
เมืองตรัง
ตรัง
92000
nongrei@obec.go.th
นาพละ
0-7529-1712
-
3 ธันวาคม 2492
14
12
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 17:33:42 น.
47
9201
สพป.ตรัง เขต 1
ต้นบากราษฎร์บำรุง
Tonbakrasbamrung
นางสายสุณี ศิริรัตนวรางกูร
1092140028
92010032
140028
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
หมู่ 7 บ้านต้นบาก
นาพละ
เมืองตรัง
ตรัง
92000
นาพละ
0-7520-6049
2520
18
14
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:36 น.
48
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดขุนสิทธิ์
Watkhunsit School
นายพรชัย คำนวณศิลป์
1092140029
92010033
140029
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
เมืองตรัง
ตรัง
92000
w.khunsit62@gmail.com
http://school.obec.go.t
บ้านโพธิ์
075582404
075582405
18 มิถุนายน 2475
15
10
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:23:30 น.
49
9201
สพป.ตรัง เขต 1
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
Phorpanya
นายพงศักดิ์ จันทรเกษ
1092140024
92010034
140024
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาโยงใต้
นาโยงใต้
เมืองตรัง
ตรัง
92170
phorpanya@trang1.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140024
นาโยงใต้
075242044
075242044
พ.ศ. 2456
12
10
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 14:23:25 น.
50
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดน้ำผุด
watnumphut school
นายจักรพงษ์ ทองประดับ
1092140031
92010037
140031
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
หมู่ 1 บ้านบ้านน้ำผุด
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
watnamput@obec.go.th
http://school.obec.go.t
น้ำผุด
0-75-574627
-
15 มีนาคม 2476
26
19
type2
Y
09 มิถุนายน 2560 เวลา 08:00:49 น.
51
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านห้วยเร็จ
Banhuairet
นางสาววารินทร์ แสนใจ
1092140036
92010038
140036
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านห้วยเร็จ
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
น้ำผุด
064-9694535
29/11/2442
25
20
type1
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:26:17 น.
52
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านปากห้วย
BANPAKHUAI
นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้น
1092140037
92010039
140037
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านปากห้วย
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
banpakhuai@obec.go.th
http://school.obec.go.t
น้ำผุด
075204210
-
25 พฤษภาคม 2513
28
25
type1
Y
24 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00:07 น.
53
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านไร่พรุ
Banraipru
นางนงคราญ ตันธนกุล
1092140032
92010040
140032
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านไร่พรุ
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
raipru@hotmail.com
www.schoolweb.eduzones.com/raipruschool
น้ำผุด
0-7525-9107
24 พฤษภาคม 2481
21
10
type2
Y
07 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07:59:45 น.
54
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งนา
Banthungna
นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ
1092140033
92010041
140033
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
หมู่ 2 บ้านบ้านทุ่งนา
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
tungna050@gmail.com
น้ำผุด
0-7527-0127
0-7520-4323
1ตุลาคม2479
31
22
type2
Y
18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:39:59 น.
55
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านเขาหลัก
bankowlak
-
1092140034
92010042
140034
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มน้ำผุดโพธาราม
หมู่ 7 บ้านบ้านเขาหลัก
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
bankowlak@trang1.go.th
http://school.obec.go.th
น้ำผุด
0918600527
-
2505
30
21
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:58 น.
56
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านด่าน
BANDAN
นางสุดาพร มุสิกพันธ์
1092140035
92010043
140035
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มน้ำผุดโพธาราม
หมู่ 5 บ้านบ้านด่าน
น้ำผุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
bandan@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140035
น้ำผุด
075-291231
-
15/03/2519
35
30
type1
Y
10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:54:22 น.
57
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดแจ้ง
watjang
นายกษิดิ์เดช กุลศรี
1092140016
92010044
140016
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทับเที่ยง
หมู่ 5 บ้านบางรัก
บางรัก
เมืองตรัง
ตรัง
92000
watjang@gmail.com
school.obec.go.th/watjeang
บางรัก
0-75-502-871
-
11 /5/2476
8
5
type1
Y
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:08:34 น.
58
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดเกาะมะม่วง
watkhomamoung
นายอภิพัฒน์ อภัยรัตน์
1092140013
92010045
140013
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเกาะมะม่วง
บ้านควน
เมืองตรัง
ตรัง
92000
watkomamoung@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1092140013&page=info
บ้านควน
0-7550-1194
-
4 มีนาคม 2519
3
8
type2
Y
04 กันยายน 2563 เวลา 14:16:33 น.
59
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านห้วยไทร
้ีhuaisai
นายอภิชาติ อนุตรพัฒน์
1092140030
92010047
140030
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
หมู่ 8 บ้านบ้านห้วยไทร
บ้านโพธิ์
เมืองตรัง
ตรัง
92000
huaitrai@obec.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
0-7527-0128
18พฤษภาคม2513
15
8
type1
Y
26 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33:29 น.
60
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดโพธาราม
potaram
นายสมเกียรติ อมรลักษณ์
1092140026
92010048
140026
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม
หมู่ 1 บ้านบ้านโพธิ์
บ้านโพธิ์
เมืองตรัง
ตรัง
92000
potaram@obec.go.th
http://school.obec.go.t
อบต.บ้านโพธิ์
0-7522-6356
16
4
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:56 น.
61
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดเชี่ยวชาญกิจ
Watchiewchankit
นายพิสิทธิ์ สุขรักษา
1092140045
92010050
140045
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านน้ำฉา
หนองตรุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
wateheaw@school.obec.go
http://school.obec.go.th
อบต.หนองตรุด
075571266
075571266
1 พฤศจิกายน 2467
20
10
type2
Y
13 กันยายน 2563 เวลา 13:06:40 น.
62
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านปากไพ
BANPAKPAI
-
1092140046
92010051
140046
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม
หมู่ 6 บ้านบ้านสันตัง
หนองตรุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
banpakpai@trang1.go.th
-
หนองตรุด
0-75829838
-
20 ตุลาคม 2481
20
15
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:17:44 น.
63
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านกลางนา
BANKLANGNA
นายเสริมศักดิ์ รักใหม่
1092140047
92010052
140047
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านกลางนา
หนองตรุด
เมืองตรัง
ตรัง
92000
banklangna2020@gmail.com
-
หนองตรุด
-
-
19 มิถุนายน 2519
30
20
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:47:08 น.
64
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านโพรงจระเข้
Banprongjarakae
นางสาววันดี โต๊ะดำ
1092140234
92010053
140234
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มไพรสวรรค์
หมู่ 2 บ้านนาหว้า
โพรงจระเข้
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
banploung@gmail.com
โพรงจระเข้
0-7550-0643
-
29/11/2442
34
10
type1
Y
19 สิงหาคม 2561 เวลา 18:04:07 น.
65
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดโหละคล้า
watlohkhla
นายอุดม เจริญลาภ
1092140221
92010054
140221
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโหละคล้า
โพรงจระเข้
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
watlohkhla@gmail.com
โพรงจระเข้
0899700575
15พฤศจิกายน2479
38
10
type1
Y
27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:39:17 น.
66
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดอัมพวัน
wat-ampawan
นายสุรสีห์ หนูพุทธิ
1092140248
92010056
140248
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
หมู่ 4 บ้านโคกมะม่วง
เกาะเปียะ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
watampawan@trang1.go.th
http://www.pracharathschool.go.th/schoolpage.php?School_ID=1092140248&Area_CODE=9201
เกาะเปียะ
0-7557-5688
15 เมษายน 2454
18
11
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:56:50 น.
67
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านคลองทรายขาว
Bankloungtraikow
-
1092140240
92010057
140240
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ
หมู่ 6 บ้านคลองทรายขาว
เกาะเปียะ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
kloungtraikow@obec.go.th
เกาะเปียะ
0862717143
18 มิถุนายน 2488
21
14
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:41 น.
68
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งนา
Bantungna
นายสุวิทารณ์ ธำรงวิศว
1092140241
92010058
140241
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่งนา
เกาะเปียะ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bantungna.y@trang1.go.th
เกาะเปียะ
0810913675
-
23 ตุลาคม 2490
18
23
type1
Y
23 ตุลาคม 2562 เวลา 15:32:08 น.
69
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองชวด
Bannongchuod
-
1092140262
92010059
140262
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองชวด
เกาะเปียะ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
nongchoud@obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140262
เกาะเปียะ
0862860839
กรกฎาคม 2504
18
8
type1
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:38:23 น.
70
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านนาโตง
bannatong
นายทศพล จงรักษ์
1092140259
92010061
140259
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านนาโตง
ทุ่งกระบือ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bannatong@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140259
ทุ่งกระบือ
0887140797
-
พ.ศ.2486
15
2
type1
Y
02 ธันวาคม 2563 เวลา 13:44:17 น.
71
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านนานิน
Bannanin
นายฉกาจ ขันชู
1092140260
92010062
140260
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
หมู่ 7 บ้านนานิน
ทุ่งกระบือ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bannanin@trang1.go.th
school.obec.go.th/nanin/
ทุ่งกระบือ
0-7520-4718
-
15/05/2515
20
6
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:20 น.
72
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านคลองปะเหลียน
BANKLONGPALIAN
นางสาวณัฐพร นาเลื่อน
1092140253
92010063
140253
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านคลองปะเหลียน
ทุ่งกระบือ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
banklongpalian@trang1.go.th
-
ทุ่งกระบือ
0-7528-1760
-
1 มิถุนายน 2482
24
4
type1
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 21:27:35 น.
73
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านท่าบันได
bantabandai
นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
1092140254
92010064
140254
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
หมู่ 4 บ้านท่าบันได
ทุ่งกระบือ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
-kasyeh1109@obecmail.obec.go.th
-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140254
ทุ่งกระบือ
0-7528-1791
-
2483
27
5
type1
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 21:48:02 น.
74
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนอินทนินงาม
Bankhuanintaninngam
นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี
1092140258
92010065
140258
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านควนอินทนินงาม
ทุ่งกระบือ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
intanin@obec.go.th
school.obec.go.th/bankhuanintaninngam
ทุ่งกระบือ
0-7528-0062
-
5 ธันวาคม 2464
15
2
type1
Y
25 เมษายน 2563 เวลา 00:15:18 น.
75
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนเคี่ยม
Bankuankeim
นายกริชานันท์ ลันดา
1092140244
92010066
140244
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านควนเคี่ยม
ทุ่งค่าย
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bankounkeim@gmail.com
http://school.obec.go.th/bankunkium
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย
-
-
24/06/2486
6
25
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:15:41 น.
76
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนยาง
Bankounyang
นายคะนึง แก้วอัมพร
1092140245
92010067
140245
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านคลองลำเลียง
ทุ่งค่าย
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
roserosepo@gmail.com
school.obec.go.th/kounyang
ทุ่งค่าย
089-6455291
-
11ตุลาคม 2485
2
15
type2
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:42:58 น.
77
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนยวน
Bankhuanyuan
นายอาริยะ ดำช่วย
1092140246
92010068
140246
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านควนยวน
ทุ่งค่าย
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bankhuanyuan@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140246
ทุ่งค่าย
0862860839
6 พฤษภาคม 2502
9
20
type1
Y
11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:12:20 น.
78
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งค่าย
banthungkhai
นางธิดา วนาสุวรรณวณิช
1092140242
92010070
140242
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านทุ่งค่าย
ทุ่งค่าย
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
btkschool2019@gmail.com
ทุ่งค่าย
06 1594 5492
-
2 ตุลาคม 2548
12
8
type2
Y
14 กันยายน 2563 เวลา 11:39:16 น.
79
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านเขาไม้แก้ว
Bankhaomaikaew
นางสาวปัณฑิกา มลยง
1092140243
92010071
140243
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเขาไม้แก้ว
ทุ่งค่าย
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bankhaomaikaew@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140243
ทุ่งค่าย
0887540830
-
30 /11/2479
12
14
type1
Y
08 ธันวาคม 2563 เวลา 21:49:02 น.
80
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านยูงงาม
Ban Yougngam
นางสาวนลินทิพย์ พรหมสังข์
1092140223
92010072
140223
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านยูงงาม
โพรงจระเข้
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
Yougnagam@obec.go.th
โพรงจรเข้
0936146759
-
12 มิถุนายน พ.ศ. 2518
36
19
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 13:08:16 น.
81
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดหนองเป็ด
WAT NONGPET SCHOOL
-
1092140238
92010073
140238
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
หมู่ 6 บ้านหนองเป็ด
นาชุมเห็ด
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
watnongpetschool@gmail.com
นาชุมเห็ด
0-7528-5105
0-7528-5105
1 มิ.ย.2481
23
13.5
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:46:29 น.
82
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองชุมแสง
Bannongchumsang
นายวีระยุทธิ์ รักษาศรี
1092140239
92010074
140239
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
หมู่ 3 บ้านต้นปรง
นาชุมเห็ด
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
-
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140239
นาชุมเห็ด
-
-
15 สิงหาคม 2498
20
18
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:56:02 น.
83
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดควนนิมิตศิลา
Watkuannimitsila
นายอนันท์ พลสังข์
1092140224
92010075
140224
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านควนหิน
นาชุมเห็ด
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
Watkuannimitsila@gmail.com
www.school.obec.go.th/nimitsila/
นาชุมเห็ด
087-8856368
-
15 มิถุนายน 2474
32
30
type1
Y
15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:19:13 น.
84
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านไทรงาม
Bansaingam school
นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์
1092140225
92010076
140225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านไทรงาม
นาชุมเห็ด
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bansi-ngam@hotmail
นาชุมเห็ด
0-7520-6453
26/09/2500
26
15
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:40:17 น.
85
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านลำพิกุล
Banlumpikul
นายธัญญา วิเชียร
1092140226
92010077
140226
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
หมู่ 8 บ้านบ้านลำหนุน
นาชุมเห็ด
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
-
-
นาชุมเห็ด
0817973590
-
30 พฤศจิกายน 2442
32
25
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:02 น.
86
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทอนพลา
Bantonpla
นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว
1092140227
92010078
140227
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านทอนพลา
นาชุมเห็ด
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
tonpla@obec.go.th
-
นาชุมเห็ด
0
0
15/10/2502
27
10
type1
Y
22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:40:05 น.
87
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งศาลา
BANTHUNGSALA
นายวิรัช เกตุแทน
1092140233
92010079
140233
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งศาลา
ในควน
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
thungsala@obec.go.th
182.93.220.204/Banthungsala/adminstrator
ในควน
075829847
-
2484
29
7
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:24:34 น.
88
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านห้วยด้วน
Banhuayduan
-
1092140231
92010080
140231
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยด้วน
ในควน
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
ในควน
21 พฤษภาคม 2493
33
10
type1
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:41:33 น.
89
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านในควน
bannaikhuan
นายสมยศ มาธีระ
1092140232
92010081
140232
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านในควน
ในควน
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bunnaikoun@trang1.go.th
http://school.obec.go.th/naikoun
ในควน
094-3439575
-
พ.ศ. 2508
35
11
type2
Y
18 มกราคม 2564 เวลา 13:44:21 น.
90
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งหนองแห้ง
Ban Thung Nong Hang School
นายมาโนช โสธารัตน์
1092140228
92010082
140228
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มไพรสวรรค์
หมู่ 1 บ้านทุ่งหนองแห้ง
ในควน
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
nonghang_school@hotmail
www.banthungnonghang.org
ในควน
0-7557-6252
0-7557-6252
1 กรกฎาคม 2469
29
10
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:24:43 น.
91
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านโคกทราย
Bankhoksai
นายอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์
1092140222
92010086
140222
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านโคกทราย
โพรงจระเข้
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bankhoksai1234@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140222
โพรงจระเข้
075576035
075576035
15 กรกฏาคม 2498
38
20
type2
Y
11 กันยายน 2563 เวลา 11:26:37 น.
92
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านย่านตาขาว
Banyantakaw
นายวิรัตน์ สังขมณี
1092140249
92010087
140249
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
banyantakhao@gmail.com
www.banyantakaw.ac.th/obeclms
ย่านตาขาว
0-7528-1234
0-7528-1695
15 เมษายน 2454
20
5
type3
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 13:12:42 น.
93
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านนายายหม่อม
Bannayaimom School
-
1092140257
92010088
140257
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านนายายหม่อม
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
bannayaimom@trang1.go.th
ย่านตาขาว
0-75584132
-
15 มีนาคม 2503
16
2
type1
Y
23 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:40:24 น.
94
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนโพธิ์
Bankuanpo
นางสาวนวพร รอดหาญ
1092140256
92010089
140256
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านควนโพธ์ิ
ย่านตาขาว
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
kaunposchool@hotmail.com
www.thai-school.net/bankuanpo/
ย่านตาขาว
0-7528-0989
075280989
1/11/2482
23
4.00
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:14:59 น.
95
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดชลวาปีวิหาร
Watchonwapeewiharn
นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์
1092140235
92010091
140235
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนักแบก
หนองบ่อ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
Chonwa@obec.go.th
-
หนองบ่อ
0-7528-5104
-
1 ธันวาคม 2464
30
12
type1
Y
18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:57:32 น.
96
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งเกาะญวน
bantungkoayoun
นางสาวสุภาวดี โชติกเสถียร
1092140252
92010094
140252
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสายชลสัมพันธ์
หมู่ 5 บ้านทุ่งเกาะญวน
หนองบ่อ
ย่านตาขาว
ตรัง
92140
tungkoyoun@obec.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1092140252
หนองบ่อ
0-7528-5103
-
12 พฤศจิกายน 2490
27
7
type1
Y
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:09:21 น.
97
9201
สพป.ตรัง เขต 1
หาดทรายทอง
hadsaithong
นายอนุแสน ใจจ้อง
1092140158
92010095
140158
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหาดทรายทอง
เกาะสุกร
ปะเหลียน
ตรัง
92120
school.obec.go.th/hadsaithong
เกาะสุกร
16 พฤศจิกายน 2471
62
40
type2
Y
16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19:56:44 น.
98
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านแหลม
banleam
นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์
1092140159
92010096
140159
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 2 บ้านบ้านแหลม
เกาะสุกร
ปะเหลียน
ตรัง
92120
เกาะสุกร
0-7527-0182
2491
65
20
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 20:06:09 น.
99
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านสามแยก
bansamyak
นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์
1092140156
92010098
140156
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 5 บ้านสามแยก
ท่าข้าม
ปะเหลียน
ตรัง
92120
bansamyak@trang1.go.th
http://school.obec.go.t
ท่าข้าม
0-7550-1916
-
5พฤษภาคม 2482
42
5
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:12 น.
100
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทอนหาน
Banthonhan
นางสาวกาญจนา คงเลิศ
1092140157
92010099
140157
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านทอนหาน
ท่าข้าม
ปะเหลียน
ตรัง
92120
banthonhan@hotmail.co.th
-
ท่าข้าม
0-75501887
-
17/05/2517
46
7
type1
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 11:29:03 น.
101
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านท่าข้าม
Banthakham
นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา
1092140153
92010100
140153
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 1 บ้านท่าข้าม
ท่าข้าม
ปะเหลียน
ตรัง
92120
bantakam@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140153
ท่าข้าม
0-7528-9394
-
28/03/2456
45
0.5
type1
Y
09 มิถุนายน 2560 เวลา 12:52:31 น.
102
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหยงสตาร์
Banyongstar
นางพรพนา สมัยรัฐ
1092140154
92010101
140154
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 3 บ้านพิกุลทอง
ท่าข้าม
ปะเหลียน
ตรัง
92120
yongstar@obec.go.th
http://school.obec.go.t
ท่าข้าม
0-7528-9310
31/12/2471
47
2
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:44:17 น.
103
9201
สพป.ตรัง เขต 1
ทุ่งรวงทอง
Thungroungtong School
นายเลอศักดิ์ ล่ำล่อง
1092140155
92010102
140155
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งรวงทอง
ท่าข้าม
ปะเหลียน
ตรัง
92120
tungrungtong@obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/
ท่าข้าม
0-7528-9397
0-7528-9397
17 พ.ค. 2517
46
4
type1
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 21:44:36 น.
104
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดท่าพญา
wattapaya
-
1092140161
92010103
140161
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านท่าพญา
ท่าพญา
ปะเหลียน
ตรัง
92140
schooltapaya@gmail.com
-
ท่าพญา
0873870704
-
1 กรกฎาคม 2466
25
25
type1
Y
24 ตุลาคม 2563 เวลา 19:03:33 น.
105
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งยาว
Banthungyao
นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์
1092140168
92010104
140168
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว
ทุ่งยาว
ปะเหลียน
ตรัง
92180
bantungyao@gmail.com
thungyao.ac.th
ทุ่งยาว
075208170
075208170
05/03/2478
46
15
type2
Y
11 มีนาคม 2563 เวลา 09:06:00 น.
106
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองหว้า
bannongwa
นายให้ พลประสิทธิ์
1092140169
92010105
140169
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 4 บ้านบ้านหนองหว้า
ทุ่งยาว
ปะเหลียน
ตรัง
92180
nongwa2515@hotmail.com
ทุ่งยาว
0898759135
-
ปี 2515
46
15
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:36:27 น.
107
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งมะขามป้อม
bantungmakampom
นายจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์
1092140171
92010107
140171
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 6 บ้านทุ่งมะขามป้อม
ทุ่งยาว
ปะเหลียน
ตรัง
92180
tungmakam@obec.go.th
www.thungmakampom.ac.th
ทุ่งยาว
0923968146
5 พฤษภาคม 2502
50
6
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:23:14 น.
108
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านยวนโปะ
Banyuanpo
นายอัฐพล หอวิชยกุล
1092140166
92010108
140166
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านยวนโปะ
บางด้วน
ปะเหลียน
ตรัง
92140
-
-
บางด้วน
0-75576815
-
2491
28
16
type1
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 11:03:55 น.
109
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านป่าแก่
banpakae
นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง
1092140167
92010109
140167
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มปะเหลียน
หมู่ 4 บ้านป่าแก่
บางด้วน
ปะเหลียน
ตรัง
92140
บางด้วน
-
-
15/08/2482
30
30
type1
Y
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:01:29 น.
110
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านบางด้วน
BANBANGDUAN
นายอาคม บริสุทธิ์
1092140164
92010110
140164
ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 5 บ้านบางด้วน
บางด้วน
ปะเหลียน
ตรัง
92140
bangduan067@hotmail.com
210.246.188.58/banbangduan/
บางด้วน
0-752-91709
-
1มิถุนายน 2519
28
21
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:55 น.
111
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดควนวิไล
watkuanwilai
-
1092140165
92010111
140165
ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านส้มเฟือง
บางด้วน
ปะเหลียน
ตรัง
92140
wadkuanwilischool1@gmail.com
http://school.area.obec
บางด้วน
0-7528-2496
15 ธันวาคม พ.ศ. 2453
28
25
type1
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:04:35 น.
112
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองยายแม็ม
Bannongyaimam
นางนิตยา ฉิมเรือง
1092140163
92010113
140163
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองยายแม็ม
บ้านนา
ปะเหลียน
ตรัง
92140
nongyaimam@hotmail.com
บ้านนา
0-7529-1257
6 สิงหาคม 2485
27
19
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:16:58 น.
113
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองโต๊ะ
bannongto
นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง
1092140173
92010114
140173
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 8 บ้านหนองโต๊ะ
บ้านนา
ปะเหลียน
ตรัง
92120
nongto@obec.go.th
บ้านนา
0937639595
-
2514
31
15
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 10:09:13 น.
114
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านห้วยม่วง
Banhuaimuang
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์
1092140177
92010115
140177
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 7 บ้านแหลมยาง
บ้านนา
ปะเหลียน
ตรัง
92140
banhuaimuangschool.net
บ้านนา
0-7526-8341
-
2483
32
18
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:33 น.
115
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหินคอกควาย
Banhinkokkwai
นายเดชพล ชูสังข์
1092140178
92010116
140178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 3 บ้านหินคอกควาย
บ้านนา
ปะเหลียน
ตรัง
92140
Hinkokkai@obec.ac.th
บ้านนา
0-7520-7557
-
1 ตุลาคม 2499
34
20
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:53:38 น.
116
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหัวควน
Banhoukhoun
นางยุพา ตั้งสถิตพร
1092140179
92010117
140179
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 5 บ้านหัวควน
บ้านนา
ปะเหลียน
ตรัง
92140
บ้านนา
0-7520-7535
-
พ.ศ.2482
40
25
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:02:12 น.
117
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านวังศิลา
BANWANGSILA
นายอาคม บริสุทธิ์
1092140180
92010118
140180
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 4 บ้านวังศิลา
บ้านนา
ปะเหลียน
ตรัง
92140
wangsilaschool01@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140180
บ้านนา
-
-
พ.ศ.2507
28
17
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:40:50 น.
118
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนไม้ดำ
kuanmaidum school
นายสมเกียรติ ลีสุรพงศ์
1092140193
92010119
140193
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านควนไม้ดำ
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ตรัง
92180
kuonmaidumschool@gmail.com
school.obec.go.th/trang104/kuanmaidum/
ปะเหลียน
0918238172
-
21ธันวาคม2535
50
30
type1
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 08:58:29 น.
119
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านลำปลอกเหนือ
BANLAMPLOKNURE
นายสุรวิทย์ สุทธิปรีชานนท์
1092140187
92010121
140187
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มไพรสวรรค์
หมู่ 6 บ้านลำปลอกเหนือ
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ตรัง
92180
lamplok@obec.go.th
-
ลำปลอกเหนือ
0-7520-7270
-
พ.ศ.2503
43
12
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:23:09 น.
120
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหาดเลา
banhadlao
ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์ พรมยศ
1092140188
92010122
140188
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านหาดเลา
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ตรัง
92180
hadlaoschool61@gmail.com
www.obec.go.th/h
ปะเหลียน
0-7528-9912
0-7528-9912
24 พฤศจิกายน 2461
36
30
type2
Y
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:18:34 น.
121
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านปะเหลียน
banpalian school
นายสนิท หูเขียว
1092140185
92010123
140185
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มปะเหลียน
หมู่ 1 บ้านหัวถนน
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ตรัง
92180
banpalian.school@obec.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140185
ปะเหลียน
0-7526-9309
0-7526-9309
26 ,มิถุนายน 2486
39
25
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:57:51 น.
122
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านลำแคลง
banlamkleng
นายมณเฑียร โคกเขา
1092140186
92010124
140186
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านลำแคลง
ปะเหลียน
ปะเหลียน
ตรัง
92180
lamkleng@obec.go.th.
school.obec.go.th/lamkleng
ปะเหลียน
0-75281-288
-
13/10/2478
42
25
type2
Y
09 ธันวาคม 2563 เวลา 20:25:42 น.
123
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านเขาติง
bankhaoting
นายอัสลามี หนูเบ๊ะ
1092140176
92010125
140176
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 5 บ้านเขาติง
ลิพัง
ปะเหลียน
ตรัง
92180
khowthing@gmail.com
www.bankhaoting.com
ลิพัง
075829990
3 มิถุนายน 2545
57
18
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 06:58:47 น.
124
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านลิพัง
banliphang
นายดำรงค์ วรรณแรก
1092140174
92010126
140174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านทางสาย
ลิพัง
ปะเหลียน
ตรัง
92180
banliphang@trang1.go.th
ลิพัง
075204439
075204438
พ.ศ. 2478
55
17
type2
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:03:26 น.
125
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งปาหนัน
ฺBANTUNGPANAN SCHOOL
นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน
1092140175
92010127
140175
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งยาว
หมู่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน
ลิพัง
ปะเหลียน
ตรัง
92180
bantungpanan@trang1.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1092140175
ลิพัง
075204432
075204432
9 มิถุนายน 2512
51
7
type1
Y
02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:43:51 น.
126
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านสุโสะ
bansuso
-
1092140181
92010128
140181
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 1 บ้านสุโสะ
สุโสะ
ปะเหลียน
ตรัง
92120
bansusoschool@hotmail.com
สุโสะ
0-7528-9396
2477
38
25
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:55:39 น.
127
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านท่าคลอง
bantaklong
นางชาลี เทศนอก
1092140182
92010129
140182
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสุโสะ-บ้านนา
หมู่ 4 บ้านท่าคลอง
สุโสะ
ปะเหลียน
ตรัง
92120
bantaklong@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140182
สุโสะ
0-7528-9633
01/05/2515
38
12
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00:11 น.
128
9201
สพป.ตรัง เขต 1
ทุ่งไทรทอง
Thungsaithong
นายกิตติ บุญศรี
1092140183
92010130
140183
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสุโสะ
สุโสะ
ปะเหลียน
ตรัง
92120
tungsaitong.ttt@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140183
สุโสะ
0-7528-9649
-
1/06/2519
25
10
type1
Y
29 ตุลาคม 2563 เวลา 17:59:38 น.
129
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านท่าเทศ
Bantatet
นางเสาวลักษณ์ พลพัง
1092140184
92010131
140184
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวังยาว
สุโสะ
ปะเหลียน
ตรัง
92120
bantatet2014@gmail.com
school.obec.go.th/trang104/banthated/
สุโสะ
091-8472899 (ผอ.)
-
30 เมษายน 2483
40
25
type1
Y
10 กันยายน 2563 เวลา 13:48:13 น.
130
9201
สพป.ตรัง เขต 1
หนองผักฉีด
Nongpukcheedschool
นายพีรพัฒน์ บุญเสน
1092140172
92010132
140172
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองผักฉีด
สุโสะ
ปะเหลียน
ตรัง
92180
สุโสะ
0815401550
16 พ.ค.56
51
20
type1
Y
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:49:23 น.
131
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองเจ็ดบาท
Bannongjetbath School
นางพนารัตน์ มิ่งมาก
1092140189
92010133
140189
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มปะเหลียน
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองเจ็ดบาท
แหลมสอม
ปะเหลียน
ตรัง
92120
bannongjetbath@trang1.go.th
แหลมสอม
0-7582-9831
-
27/04/2513
32
9
type2
Y
07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:25:00 น.
132
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านแหลมสอม
banlaemsom
นายวรัตน์ หูเขียว
1092140190
92010134
140190
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแหลมสอม
แหลมสอม
ปะเหลียน
ตรัง
92180
banlaemsom.palean@gmail.com
แหลมสอม
0-7557-6462
075576402
25 ตุลาคม 2492
40
15
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 09:39:54 น.
133
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านนาทุ่ง
BANNATHUNG
นายบรรจบ จิตรหลัง
1092140191
92010135
140191
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านนาทุ่ง
แหลมสอม
ปะเหลียน
ตรัง
92180
natung@obec.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140191
แหลมสอม
075829830
-
11 กุมภาพันธ์
50
15
type2
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 10:10:01 น.
134
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดไทรทอง
watsaithong
นายปิยะ ลักษณะพริ้ม
1092140292
92010136
140292
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านเกาะหยี
โคกสะบ้า
นาโยง
ตรัง
92170
watsaithong93@gmail.com
-
โคกสะบ้า
0-7558-3101
075583101
1 พฤศจิกายน 2472
19.8
12.6
type2
Y
02 ตุลาคม 2562 เวลา 13:47:46 น.
135
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดนางประหลาด
watnangpralad
นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ
1092140293
92010137
140293
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนางประหลาด
โคกสะบ้า
นาโยง
ตรัง
92170
nangpalad@hotmail.com
โคกสะบ้า
0-75829817
-
2476
9
7.8
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 11:18:20 น.
136
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านไร่หลวง
Banrailloung
นายภิญโย ชูเดช
1092140294
92010138
140294
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
หมู่ 3 บ้านพะยอมงาม
โคกสะบ้า
นาโยง
ตรัง
92170
railoung@obec.go.th
https://www.facebook.com/banrailuangschool/
โคกสะบ้า
0-7582-9816
1 พฤษภาคม 2487
20
8
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:42 น.
137
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านช่อง
Banchong
นางโศภิษฐ์ ไกรแสง
1092140299
92010139
140299
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านช่อง
ช่อง
นาโยง
ตรัง
92170
banchongschooltrang1@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1092140299&page=info
ช่อง
0-7557-3501
-
2460
24
10
type1
Y
23 ธันวาคม 2563 เวลา 12:35:08 น.
138
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
Watchongpeamrat
นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล
1092140300
92010140
140300
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านถนนคด
ช่อง
นาโยง
ตรัง
92170
watchongpeamrat@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata_history.php?School_ID=1092140300&id=4064&page=banner_web&id=4064
ช่อง
0-7558-3466
-
16 สิงหาคม พ.ศ. 2483
22
10
type2
Y
26 ตุลาคม 2562 เวลา 18:40:56 น.
139
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านห้วยลึก
banhuailuk
นายวรัญญู ฉิมเพชร์
1092140301
92010141
140301
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
หมู่ 5 บ้านห้วยลึก
ช่อง
นาโยง
ตรัง
92170
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140301
ช่อง
-
-
3 ม.ค.2492
24
13
type2
Y
15 มกราคม 2562 เวลา 12:45:16 น.
140
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดธรรมาราม
Watthammaram
นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์
1092140288
92010142
140288
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
หมู่ 4 บ้านนาปด
นาข้าวเสีย
นาโยง
ตรัง
92170
-
นาข้าวเสีย
0-7557-3005
-
พ.ศ.2454
14
8.9
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47:36 น.
141
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านเกาะปุด
ฺBankohput
นางณกมล รอดคืน
1092140289
92010143
140289
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มวชิรมิตร
หมู่ 2 บ้านเกาะปุด
นาข้าวเสีย
นาโยง
ตรัง
92170
นาข้าวเสีย
0-7529-9952
075299952
10 ก.ค.2482
12
3
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40:14 น.
142
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดควนสีนวล
Watkhuansinuan
นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม
1092140290
92010144
140290
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์
หมู่ 5 บ้านควนสีนวล
นาข้าวเสีย
นาโยง
ตรัง
92170
watkhuansinuan@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140290
นาข้าวเสีย
0-7557-3063
-
4 มิถุนายน 2448
17
6
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:09 น.
143
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองไทร
bannongsai
นายประมวล นานช้า
1092140285
92010147
140285
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มนาโยง
หมู่ 1 บ้านหนองไทร
นาโยงเหนือ
นาโยง
ตรัง
92170
nongtrai@obec.go.th
school.obec.go.th/bannongtrail/
นาโยงเหนือ
0-7529-9239
075299239
2479
15
1
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:28:30 น.
144
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดจอมไตร
watjomtri
นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์
1092140283
92010148
140283
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านเจาะ
นาโยงเหนือ
นาโยง
ตรัง
92170
-
-
นาโยงเหนือ
0-75299656
-
01/07/2476
14
5
type2
Y
11 กันยายน 2562 เวลา 15:32:11 น.
145
9201
สพป.ตรัง เขต 1
ไทรงาม
taignam
นายพิทยา หวานขัน
1092140286
92010149
140286
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านไสเดือย
นาหมื่นศรี
นาโยง
ตรัง
92170
patsad0706@obecmail.obec.go.th
-
นาหมื่นศรี
0-75583562
-
11 มีนาคม 2499
23
9
type1
Y
15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:17:40 น.
146
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านควนสวรรค์
Bankonsawan
นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์
1092140287
92010150
140287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านนาหมื่นศรี
นาหมื่นศรี
นาโยง
ตรัง
92170
ิbksw2019@gmail.com
www.bksw.ac.th
นาหมื่นศรี
075-583676
075-583676
29 เมษายน 2475
16
3
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:03:40 น.
147
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านคลองลำปริง
Banklonglumpring
นายเสรี ย่องจีน
1092140298
92010151
140298
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านคลองลำปริง
ละมอ
นาโยง
ตรัง
92170
banklonglumpring@trang1.go.th
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140298
ละมอ
0-7582-9818
-
20/06/2518
24
12
type2
Y
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:30:50 น.
148
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านหนองยวน
bannongyuan
นายวิเชียร ใจทน
1092140296
92010152
140296
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองยวน
ละมอ
นาโยง
ตรัง
92170
bannongyuan@trang.go.th
-
ละมอ
0-75583-941
-
1 มิถุนายน 2481
20
7
type2
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:08:21 น.
149
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งส้มป่อย
bantungsompoy
นางสาววาสนา ศรีเปาระยะ
1092140297
92010153
140297
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งส้มป่อย
ละมอ
นาโยง
ตรัง
92170
tkungsompoy @ obec.go.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1092140297
ละมอ
0-7557-4050
2483
20
6
type1
Y
21 ธันวาคม 2563 เวลา 12:45:31 น.
150
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดมงคลสถาน
Watmongkolsathan
นางสาววีรยา ขำวิชา
1092140295
92010154
140295
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านละมอ
ละมอ
นาโยง
ตรัง
92170
mongkon@obec.go.th
-
ละมอ
0-7529-9845
-
2470
18
4
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 12:31:02 น.
151
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านตะเสะ
bantase
นางเสาวภา สมาพงค์
1092140327
92010155
140327
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านตะเสะ
ตะเสะ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
bantase@trang1.go.th
www.data.bopp-obec.
ตะเสะ
0-7520-7708
-
27 พฤศจิกายน 2490
55
15
type1
Y
27 ธันวาคม 2562 เวลา 12:53:26 น.
152
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านนาทะเล
Bannatalea
นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์
1092140328
92010156
140328
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านนาทะเล
ตะเสะ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
natalea100@hotmail.com
ตะเสะ
0835232662
14 มิ.ย.2455
50
10
type2
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:04:42 น.
153
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านโคกรัก
bankokrak
นางอาลิษา เกลือมีผล
1092140329
92010157
140329
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านนาชุมเห็ด
ตะเสะ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
Kokrak9999@gmail.com
www.school.obec.go.th/kokrak
ตะเสะ
0-7527-7100
13 เมษายน 2524
48
10
type1
Y
23 ตุลาคม 2562 เวลา 10:56:12 น.
154
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านทุ่งกอ
bantungkor
นายวิชาติ เดิมหลิ่ม
1092140326
92010158
140326
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่งกอ
บ้าหวี
หาดสำราญ
ตรัง
92120
E-Mail: tungko@obec.go.th
school.obec.go.th/bantungkor
บ้าหวี
081-1467914
38
7
type1
Y
16 มีนาคม 2564 เวลา 12:58:26 น.
155
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านบ้าหวี
Banbawee
นางยุพา ชูเนตร์
1092140325
92010159
140325
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านบ้าหวี
บ้าหวี
หาดสำราญ
ตรัง
92120
bawee@obec
บ้าหวี
0-7520-7775
-
2476
38
10
type1
Y
02 ตุลาคม 2563 เวลา 13:04:47 น.
156
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านบกหัก
Banbokhuk
นางสุพัตรา เพิ่มเพ็ชร์
1092140324
92010160
140324
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบกหัก
หาดสำราญ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
-
หาดสำราญ
085-7892884
-
17 พ.ค. 2515
41
5
type1
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:33 น.
157
9201
สพป.ตรัง เขต 1
หาดสำราญ
hadsamran
นางอมรา เพทาย
1092140320
92010161
140320
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหาดสำราญ
หาดสำราญ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
hadsamran@obec.go.th
http://school.obec.go.t
หาดสำราญ
0-7520-8990
-
16/03/2504
49
10
type1
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:03:13 น.
158
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดหนองสมาน
WADNONGSAMAN
นายสุชาติ เตี่ยวย่อง
1092140321
92010162
140321
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองสมาน
หาดสำราญ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
wadnongsaman@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1092140321
หาดสำราญ
0-7520-8789
-
16/05/2485
48
1
type2
Y
13 กันยายน 2563 เวลา 14:08:26 น.
159
9201
สพป.ตรัง เขต 1
บ้านปากปรน
banpagpron
นางสาวนุชนาถ จิโสะ
1092140322
92010163
140322
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านปากปรน
หาดสำราญ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
banpagpron_072@hotmail.com
-
หาดสำราญ
086-2854328
-
18 พฤศจิกายน 2454
50.0
7.00
type2
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 13:13:42 น.
160
9201
สพป.ตรัง เขต 1
วัดปากปรน
watpakpron
-
1092140323
92010164
140323
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มหาดสำราญ
หมู่ 2 บ้านปากปรนออก
หาดสำราญ
หาดสำราญ
ตรัง
92120
หาดสำราญ
061-5945492
5 พฤษภาคม 2489
46
10
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 15:30:06 น.
161
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเกาะเคี่ยม
Bankohkiam
นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
1092140078
92020003
140078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
กันตัง
หมู่ 4 บ้านบ้านเกาะเคี่ยม
กันตังใต้
กันตัง
ตรัง
92110
schoolbkk124@gmail.com
bankohkiamschool.ac.th
กันตังใต้
075290637
075290638
1/11/2473
68
10
type2
Y
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:33:58 น.
162
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหาดยาว
banhadyao
นายคุณากร ดำนิล
1092140069
92020005
140069
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหาดยาว
เกาะลิบง
กันตัง
ตรัง
92110
-
http://school.obes.go.th
เกาะลิบง
75829805
-
2512
90
30
type1
Y
04 กันยายน 2562 เวลา 10:28:06 น.
163
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
banlungkao
-
1092140070
92020006
140070
อนุบาล-ประถมศึกษา
กันตัง2
หมู่ 5 บ้านบ้านหลังเขา
เกาะลิบง
กันตัง
ตรัง
92110
www.batuschool.ac.th
เกาะลิบง
0878851761
29/11/2442
106
68
type1
Y
08 มิถุนายน 2562 เวลา 19:03:04 น.
164
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านมดตะนอย
banmodtanoy
นางปิ่นมณี ชัยวงศ์
1092140071
92020007
140071
อนุบาล-ประถมศึกษา
อันดามัน
หมู่ 3 บ้านบ้านมดตะนอย
เกาะลิบง
กันตัง
ตรัง
92110
ko-koon@hotmail.com
webschool.trang2.go.th/banmodtanoy
เกาะลิบง
75270103
70
25
type2
Y
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:44:31 น.
165
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเกาะมุกด์
BanKohMuk School
นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
1092140065
92020008
140065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านเกาะมุกด์
เกาะลิบง
กันตัง
ตรัง
92110
bankohmuk.trang2@hotmail.com
-
เกาะลิบง
080-1429890
-
2486
80
30
type2
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 17:27:55 น.
166
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเกาะลิบง
bankohlibong
นายอยุทธา ศรีจันทร์งาม
1092140067
92020009
140067
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านโคกสะท้อน
เกาะลิบง
กันตัง
ตรัง
92110
libongschool@hotmail.com
-
เกาะลิบง
093-4853780 , 062-2430754
-
พ.ศ.2501
100
60
type2
Y
22 มกราคม 2564 เวลา 12:04:26 น.
167
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบาตูปูเต๊ะ
banbatuputeh
นายอนุรักษ์ สุเหร็น
1092140068
92020010
140068
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มอันดามัน
หมู่ 4 บ้านบ้านบาตูปูเต๊ะ
เกาะลิบง
กันตัง
ตรัง
92110
batuschool@hotmail.com
www.batuschool.ac.th
เกาะลิบง
75207940
-
6 พฤษภาคม 2516
102
60
type2
Y
08 มกราคม 2561 เวลา 19:09:36 น.
168
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านคลองชีล้อม
banklongchelom
นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
1092140053
92020011
140053
อนุบาล-ประถมศึกษา
บูรพาศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองชีล้อม
คลองชีล้อม
กันตัง
ตรัง
92110
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140053
คลองชีล้อม
0810897362
01/06/2495
65
10
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:34:22 น.
169
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองเสม็ด
Bannongsamet
นายสมหมาย สุนทรเต็ม
1092140055
92020012
140055
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองเสม็ด
คลองชีล้อม
กันตัง
ตรัง
92110
bannongsamet@hotmail.com
คลองชีล้อม
075270604
24 มิถุนายน 2484
60
11
type2
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:04:11 น.
170
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านคลองลุ
Banklonglu
นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
1092140082
92020013
140082
อนุบาล-ประถมศึกษา
สายน้ำตรัง
หมู่ 7 บ้านบ้านท่าจูด
คลองลุ
กันตัง
ตรัง
92110
klonglu.ll@hotmail.com
http://school.obec.go.t
คลองลุ
075-292709
075-292709
16 พฤษภาคม 2478
55
10
type2
Y
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:22:14 น.
171
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบางเตา
banbangtao
นายคำใบ สุภาพ
1092140083
92020014
140083
อนุบาล-ประถมศึกษา
สายน้ำตรัง
หมู่ 6 บ้านบ้านบางเตา
คลองลุ
กันตัง
ตรัง
92110
-
http://www.Banbangtoa.com
คลองลุ
075270104
-
30/05/2475
34
10
type1
Y
24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:12:24 น.
172
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดควนธานี
Watkuanthani
นายไพศาล นาคแป้น
1092140089
92020016
140089
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านควนธานี
ควนธานี
กันตัง
ตรัง
92110
kuanthani@gmail.com
www.ktn.ac.th
ควนธานี
0
30พ.ย.2449
30
15
type1
Y
30 มิถุนายน 2563 เวลา 20:07:56 น.
173
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านโคกยาง
BANKOKYANG
นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
1092140091
92020018
140091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านโคกยาง
โคกยาง
กันตัง
ตรัง
92110
bankokyang.s@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140091
โคกยาง
075290232
0801458113
1 กรกฎาคม 2473
45
25
type2
Y
30 ธันวาคม 2563 เวลา 21:47:34 น.
174
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านน้ำฉา
Bann Namja
นายสุทัด ทองพิมล
1092140097
92020020
140097
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านน้ำฉา
โคกยาง
กันตัง
ตรัง
92110
bannamcha.c@gmail.com
อบต.โคกยาง
75270105
29/11/2422
50
30
type1
Y
27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:34:29 น.
175
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านท่าโต๊ะเมฆ
ฺBanthatomek
-
1092140066
92020021
140066
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านท่าโต๊ะเมฆ
นาเกลือ
กันตัง
ตรัง
92110
thatomek@hotmail.com
www.banthatomek.com
นาเกลือ
091-7273055
-
27 พฤษภาคม 2506
95
35
type1
Y
22 ธันวาคม 2563 เวลา 17:28:52 น.
176
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านพระม่วง
Ban Phra Muang
นางปาณิสรา คงคา
1092140072
92020022
140072
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านพระม่วง
นาเกลือ
กันตัง
ตรัง
92110
www.banphramuang.ac.th
นาเกลือ
075823769
85
34.4
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:22:11 น.
177
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านนาเกลือ
bannaklua
นายยุทธนา แก้วรักษ์
1092140064
92020023
140064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2-3 บ้านบ้านนาเกลือ
นาเกลือ
กันตัง
ตรัง
92110
bannakluaschool@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140064
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ
75207806
-
1 มกราคม 2456
98
45
type2
Y
24 มิถุนายน 2563 เวลา 14:32:09 น.
178
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านท่าส้ม
BANTASOM
นายวิเพลิน ชุมพล
1092140085
92020025
140085
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านท่าส้ม
บ่อน้ำร้อน
กันตัง
ตรัง
92110
บ่อน้ำร้อน
075292133
075292133
16/05/2455
60
10
type2
Y
04 ตุลาคม 2562 เวลา 15:35:13 น.
179
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านท่าปาบ
banthapab
นางกานดา เหมือนพรรณราย
1092140087
92020027
140087
อนุบาล-ประถมศึกษา
กันตัง2
หมู่ 1 บ้านบ้านนาบ่อ
บ่อน้ำร้อน
กันตัง
ตรัง
92110
http://www.trang2/tapap
บ่อน้ำร้อน
75292212
2486
60
5
type1
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:04:33 น.
180
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบางเป้า
banbangpao
นายทรงวิทย์ อาจหาญ
1092140056
92020029
140056
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบางเป้า
บางเป้า
กันตัง
ตรัง
92110
92020029bp@gmail.com
banbangpao.com
บางเป้า
075-270624
075-270624
4 พฤษภาคม 2489
55
4
type2
Y
21 ธันวาคม 2563 เวลา 10:06:36 น.
181
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านป่าเตียว
Banphatio
นายธีระพงษ์ ปานทอง
1092140057
92020030
140057
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านป่าเตียว
บางเป้า
กันตัง
ตรัง
92110
0
0
บางเป้า
075204593
0
13 ตุลาคม 2463
47
5
type1
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 13:26:54 น.
182
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
Watsiharatsatta schoo;
นายฉลอง ภักดี
1092140076
92020031
140076
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านควนทองสีห์
บางเป้า
กันตัง
ตรัง
92110
0
0
บางเป้า
75292908
0
50
3
type2
Y
27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:54:44 น.
183
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านควนตุ้งกู
bankuantungku
นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชร
1092140060
92020032
140060
อนุบาล-ประถมศึกษา
อันดามัน
หมู่ 3 บ้านบ้านควนตุ้งกู
บางสัก
กันตัง
ตรัง
92110
khuantungku_2553@hotmail.com
http://school.obec.go.t
บางสัก
075829800
-
3 ก .ค. 2510
85
35
type1
Y
26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:03:08 น.
184
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านน้ำราบ
ฺBannarab
นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
1092140063
92020033
140063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านน้ำราบ
บางสัก
กันตัง
ตรัง
9210
บางสัก
75207970
24 มิถุนายน 2486
85
25
type2
Y
17 ธันวาคม 2563 เวลา 21:52:56 น.
185
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบางสัก
Banbangsak
นายประนอม ศรัทธาประยูร
1092140062
92020035
140062
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบางสัก
บางสัก
กันตัง
ตรัง
92110
bs@bangsak.ac.th
www.bangsak.ac.th
บางสัก
075292306
075292306
2479
80
16
type2
Y
06 มกราคม 2564 เวลา 14:22:01 น.
186
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านพรุใหญ่
banpruyai
นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพ็ชร
1092140094
92020036
140094
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านพรุใหญ่
บางหมาก
กันตัง
ตรัง
92110
school.obec.go.th/pruyai
บางหมาก
075829814
../.../2489
35
25
type2
Y
17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:35:00 น.
187
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบางหมาก
banbangmark
นายฉัตรชัย จันทโท
1092140093
92020037
140093
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบางหมาก
บางหมาก
กันตัง
ตรัง
92110
tonkar2551@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140093
บางหมาก
-
-
26/06/2464
53
13
type1
Y
13 มกราคม 2564 เวลา 20:38:36 น.
188
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านตะเคียนหลบฟ้า
Bantakeanlobfa
นางนงลักษณ์ เกปัน
1092140058
92020038
140058
อนุบาล-ประถมศึกษา
กันตัง 1
หมู่ 6 บ้านบ้านตะเคียนหลบฟ้า
บางหมาก
กันตัง
ตรัง
92110
บางหมาก
0856724818
8/5/2513
45
15
type1
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:24 น.
189
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไร่ใหญ่
Banraiyai
นางสาวสุคนธา เพชรศิริ
1092140059
92020039
140059
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านไร่ใหญ่
บางหมาก
กันตัง
ตรัง
92110
biggardensch@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1092140059
บางหมาก
0874668179
-
12/1/2521
32
12
type1
Y
20 มกราคม 2564 เวลา 14:18:29 น.
190
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทุ่งอิฐ
Bantunghit
นางปฐมาพร เบ็ดเสร็จ
1092140095
92020040
140095
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านทุ่งอิฐ
ย่านซื่อ
กันตัง
ตรัง
92110
bantunghit_school2560@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1092140095
ย่านซื่อ
075825819
-
พ.ศ.2484
45
13
type1
Y
06 มกราคม 2564 เวลา 11:06:07 น.
191
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านย่านซื่อ
Banyansu
นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
1092140080
92020041
140080
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านตก
ย่านซื่อ
กันตัง
ตรัง
92110
banyansu041@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140080
ย่านซื่อ
075204565
24/11//2464
50
8
type1
Y
09 มกราคม 2563 เวลา 14:40:54 น.
192
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดวารีวง
watwareewong
นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
1092140075
92020043
140075
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านวังวน
วังวน
กันตัง
ตรัง
92110
watwareewong@hotmail.com
วังวน
75253153
7 ต.ค.2479
60
6
type2
Y
05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:27:09 น.
193
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านแหลม
banleam
นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี
1092140073
92020044
140073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านแหลม
วังวน
กันตัง
ตรัง
92110
banlaemtrang2@hotmail.com
-
วังวน
75207879
-
17 กันยายน 2496
60
10
type1
Y
06 ตุลาคม 2563 เวลา 13:24:42 น.
194
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านปาเต
banpatay
นายณรงค์ศักดิ์ ด่านอุดม
1092140054
92020045
140054
อนุบาล-ประถมศึกษา
กันตัง
หมู่ 4 บ้านบ้านปาเต
วังวน
กันตัง
ตรัง
92110
-
-
วังวน
0810954266
-
20/07/2498
60
10
type1
Y
25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:16:47 น.
195
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดเจริญร่มเมือง
WATCHAROENROMMUANG
นายสถาพร ไทยกลาง
1092140198
92020046
140198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อันดามันเจริญวิทย์
หมู่ 8 บ้านควนกุน
กะลาเส
สิเกา
ตรัง
92150
rmshcool@hotmail.com
www.watcharuenrommuang.ac.th
กะลาเส
075293013
075293013
11 มีนาคม พ.ศ. 2481
40
20
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:47 น.
196
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านโตน
BANTONE
นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
1092140199
92020047
140199
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านโตนใน
กะลาเส
สิเกา
ตรัง
92150
http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1092140199&page=info
กะลาเส
075291784
17/05/2517
38
24
type1
Y
02 มีนาคม 2563 เวลา 13:38:33 น.
197
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านพรุเตย
BANPRUTOEI
นางจตุพร จันแดง
1092140201
92020049
140201
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านพรุเตย
กะลาเส
สิเกา
ตรัง
92150
banprutoei@gmail.com
??http://school.obec.go
กะลาเส
-
-
พ.ศ. 2511
50
25
type1
Y
02 มีนาคม 2564 เวลา 13:58:50 น.
198
9202
สพป.ตรัง เขต 2
กมลศรี
kamonsri
นายสุวิทย์ ดาวังปา
1092140202
92020050
140202
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สิเกา
หมู่ 1 บ้านกะลาเส
กะลาเส
สิเกา
ตรัง
92150
-
www.kamonsri.ac.th
กะลาเส
075270845
-
10/10/2476
43
15
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:19 น.
199
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านสายควน
bansaikuan
นายสุพล กระสังข์
1092140203
92020051
140203
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเขาไม้แก้ว
เขาไม้แก้ว
สิเกา
ตรัง
92150
bansaikua@thaimail.com
http://school.obec.go.th
เขาไม้แก้ว
075270872
075270872
4 มิถุนายน 2524
48
10
type2
Y
29 ธันวาคม 2563 เวลา 13:37:54 น.
200
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านแหลมไทร
ฺฺBanlaemsai
นางสาวศุภลักษณ์ พรมสุวรรณ
1092140196
92020052
140196
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านแหลมไทร
เขาไม้แก้ว
สิเกา
ตรัง
92150
laemsai.school2018@gmail.com
เขาไม้แก้ว
75827872
2482
60
28
type2
Y
28 สิงหาคม 2562 เวลา 11:01:01 น.
201
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านแหลมมะขาม
Ban laem makham Shool
นางฑิฆัมพร บุญญา
1092140197
92020053
140197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านแหลมมะขาม
เขาไม้แก้ว
สิเกา
ตรัง
92150
laemmakham.school@gmail.com
-
เขาไม้แก้ว
75213229
075206938
11 มกราคม 2497
54
27
type2
Y
25 มกราคม 2563 เวลา 18:00:51 น.
202
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทุ่งขี้เหล็ก
tungkhilek
นางจินทนา เหมะรักษ์
1092140220
92020054
140220
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิเกา
หมู่ 6 บ้านบ้านทุ่งขี้เหล็ก
เขาไม้แก้ว
สิเกา
ตรัง
92150
tungkhilek@hotmail.com
-
เขาไม้แก้ว
075-829869
-
23-11-2517
48
10
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:49 น.
203
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเขาไม้แก้ว
Bankhaomaikaew
นายอมร ทองไสย
1092140194
92020055
140194
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านเขาไม้แก้ว
เขาไม้แก้ว
สิเกา
ตรัง
92150
-
http://school.obec.go.t
เขาไม้แก้ว
75570248
-
01/01/2454
48
8
type1
Y
08 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:43:55 น.
204
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบางค้างคาว
Ban Bangkangkhaw
-
1092140195
92020056
140195
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางค้างคาว
เขาไม้แก้ว
สิเกา
ตรัง
92150
bangkangkhaw@gmail.com
http://bkk.thai.ac/home/
เขาไม้แก้ว
075829870
-
6/06/2511
51
22
type2
Y
07 ธันวาคม 2563 เวลา 13:08:09 น.
205
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านกลิ้งกลอง
Banklingklong
นายขจรศักดิ์ รามศิริ
1092140205
92020058
140205
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิเกา
หมู่ 6 บ้านบ้านกลิ้งกลอง
นาเมืองเพชร
สิเกา
ตรัง
92000
banklingklong.school@gmail.com
นาเมืองเพชร
075829873
21มีนาคม 2517
48
18
type2
Y
21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:51:30 น.
206
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านนาเมืองเพชร
BANNAMUEMGPHET
นายสุรชัย ชูกระชั้น
1092140206
92020059
140206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านนาเมืองเพชร
นาเมืองเพชร
สิเกา
ตรัง
92000
bnmpschool@bnmp.ac.th
www.bnmp.ac.th
นาเมืองเพชร
075278159
-
24/06/2487
48
21
type2
Y
07 เมษายน 2564 เวลา 15:30:03 น.
207
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านห้วยไทร
Banhuisai
นายอาดูรย์ เต็มพร้อม
1092140207
92020060
140207
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านห้วยไทร
นาเมืองเพชร
สิเกา
ตรัง
92000
นาเมืองเพชร
0816953901
-
11 กันยายน 2502
47
15
type1
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:01:45 น.
208
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไร่ออก
banraiaok
นายพิทยา สังยวน
1092140211
92020062
140211
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิเกา
หมู่ 5 บ้านบ้านไร่ออก
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
banraiaok@gmail.com
บ่อหิน
-
-
15 มกราคม 2508
45
10
type2
Y
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:10:34 น.
209
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบ่อหิน
Ban bohin
นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
1092140213
92020063
140213
อนุบาล-ประถมศึกษา
สิเกา
หมู่ 1 บ้านบ้านบ่อหิน
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
www.banbohin.01@gmail.com
-
บ่อหิน
075291086
075291086
26 กุมภาพันธ์ 2453
55
0.2
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 15:14:43 น.
210
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านดุหุน
ฺBanduhun
นายติณณ์ รักษามั่น
1092140214
92020064
140214
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านดุหุน
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
banduhun@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140214
บ่อหิน
075291678
-
24 มิถุนายน 2486
41
5
type2
Y
13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:55:44 น.
211
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไสต้นวา
BANSAITONVA
นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
1092140215
92020065
140215
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านไสต้นวา
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
saitonwa@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140215
บ่อหิน
0897341267
-
28 พ.ค.2511
ุ65
3
type2
Y
19 ตุลาคม 2563 เวลา 14:01:05 น.
212
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหัวหิน
banhuahin
นางนิรมล ช่วยธานี
1092140216
92020066
140216
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านหัวหิน
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
waraluksao@gmail.com
banhuahin.com
บ่อหิน
075291972
-
15/06/2515
70
7
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:29:54 น.
213
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านพรุจูด
Banprujud
นางวิยะดา บุญชัย
1092140217
92020067
140217
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านพรุจูด
บ่อหิน
สิเกา
ตรัง
92150
banprujudschool_school@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140217
บ่อหิน
075291863
075291863
26 กรกฎาคม 2482
60
2
type1
Y
19 ธันวาคม 2562 เวลา 07:59:30 น.
214
9202
สพป.ตรัง เขต 2
หาดปากเมง
Hadpakmeng
นายพิทักษ์ สัญวงค์
1092140219
92020068
140219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหาดปากเมง
ไม้ฝาด
สิเกา
ตรัง
92150
hadpakmeng@gmail.com
www.trang2.go.th/hadpakmeng
ไม้ฝาด
75274089
5 สิงหาคม 2483
60
10
type2
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:51:40 น.
215
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านฉางหลาง
banchanglangschool
นางสุดใจ ตั้งคีรี
1092140212
92020069
140212
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านฉางหลาง
ไม้ฝาด
สิเกา
ตรัง
92150
banchanglangschool1@gmail.com
www.banchanglangschool.com
ไม้ฝาด
075829991
-
12082482
70
17
type2
Y
14 ตุลาคม 2563 เวลา 15:57:03 น.
216
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดไม้ฝาด
WADMAIFAD
นางสาวกัลยา บิลสะอาด
1092140218
92020070
140218
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิจิตรอันดามัน
หมู่ 3 บ้านบ้านไม้ฝาด
ไม้ฝาด
สิเกา
ตรัง
92150
watmaifadschool@gmail.com
-
ไม้ฝาด
0872722408
-
1 ตุลาคม 2476
62
5
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:34 น.
217
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านผมเด็น
banphomden
นางสาวสุวรรณี สุขขุม
1092140209
92020071
140209
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านผมเด็น
ไม้ฝาด
สิเกา
ตรัง
92150
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140209
ไม้ฝาด
075291716
-
18/05/2515
55
14
type1
Y
14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:11:18 น.
218
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านห้วยต่อ
Banhuaitor
นางฤทัย ช่วยหนู
1092140210
92020072
140210
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิจิตรอันดามัน
หมู่ 1 บ้านห้วยต่อ
ไม้ฝาด
สิเกา
ตรัง
92150
huator@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140210
ไม้ฝาด
075-582758
-
28 มิถุนายน 2483
50
15
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:44 น.
219
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดคีรีวิหาร
watkeereewihan
นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
1092140105
92020074
140105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านคีรีวิหาร
เขากอบ
ห้วยยอด
ตรัง
92130
watkeereewihan@hotmail.com
-
เขากอบ
075500102
075500102
8 มิถุนายน 2454
10
10
type2
Y
14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:54 น.
220
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองปรือ
bannongprue
นางมยุรี อ่อนรู้ที่
1092140106
92020075
140106
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านหนองปรือ
เขากอบ
ห้วยยอด
ตรัง
92130
nongprue2016@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140106
เขากอบ
075-206561
075-270155
22 มีนาคม 2517
12
12.5
type1
Y
07 ตุลาคม 2562 เวลา 12:44:20 น.
221
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเขากอบ
BANKAOKOB
นายสธร พรมชู
1092140116
92020076
140116
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทะเลสองห้อง
หมู่ 1 บ้านเขากอบ
เขากอบ
ห้วยยอด
ตรัง
92130
preedajitk@gmail.com
www.bankaokorb.com
เขากอบ
075577214
075577214
24พฤศจิกายน2482
6
6.5
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:50:50 น.
222
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดกาญจนบริรักษ์
watkarnchanaborriruk
นางวารุณี สัตยากูล
1092140113
92020080
140113
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านโคกแค
เขาขาว
ห้วยยอด
ตรัง
92130
watkarn2016@gmail.com
เขาขาว
075291752
8 มีนาคม 2482
2
3
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:21:39 น.
223
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านควนตัง
Bankhuantang
นางสาวรัตนา สุขขี
1092140107
92020082
140107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีตรัง
หมู่ 1 บ้านควนตัง
เขาปูน
ห้วยยอด
ตรัง
92130
khuantang1@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
เขาปูน
25 มิถุนายน 2484
4.5
4
type1
Y
27 มิถุนายน 2561 เวลา 21:02:27 น.
224
9202
สพป.ตรัง เขต 2
ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
Tha-ngiew(Tor.Chor.Dor.Upphatum)School
นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
1092140126
92020084
140126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหน้าค่าย
ท่างิ้ว
ห้วยยอด
ตรัง
92130
sujin6965@gmail.com
http://www.trang.go.th/
ท่างิ้ว
75272236
075272236
15/05/2515
8
8
type2
Y
03 ธันวาคม 2563 เวลา 19:40:30 น.
225
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไสมะม่วง
BANSAIMAMUANG
นายศุภโชค สินกั้ง
1092140125
92020085
140125
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุดรวิทย์
หมู่ 3 บ้านไสมะม่วง
ท่างิ้ว
ห้วยยอด
ตรัง
92130
saimamuang@gmail.com
htt://school.obec.go.th
ท่างิ้ว
75213408
-
1/03/2503
10
10
type2
Y
22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:48 น.
226
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดเขา
watkhao
นายอำนวย สีใหม
1092140123
92020086
140123
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านออกวัด
ท่างิ้ว
ห้วยยอด
ตรัง
92130
watkhao_96@outlook.com
www.watkhao.ac.th
ท่างิ้ว
075272237
075272237
14 05 2453
6
5
type2
Y
26 มิถุนายน 2563 เวลา 14:09:28 น.
227
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทุ่งต่อ
Thungtor
นายสง่า วรรณบวร
1092140137
92020088
140137
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านทุ่งต่อ
ทุ่งต่อ
ห้วยยอด
ตรัง
92130
Thungtor.2562@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1092140137
ทุ่งต่อ
075578631
พ.ศ.2464
6
5.5
type2
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:24:15 น.
228
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองหมอ
bannongmor
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
1092140148
92020091
140148
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เสมาสามัคคี
หมู่ 1 บ้านหนองหมอ
นาวง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
bannongmor@gmail.com
sites.google.com/a/trang2.go.th/bannongmor/
นาวง
075264411
14สิงหาคม2499
20
22
type2
Y
23 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:01:30 น.
229
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านป่ากอ
Banpakor
นายอัมพร หาขุน
1092140149
92020092
140149
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมาสามัคคี
หมู่ 6 บ้านป่ากอ
นาวง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
siranee012518@gmail.com
http://school.obec.go.t
นาวง
075829884
-
16/05/2517
25
27
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:49:10 น.
230
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไสบ่อ
bansaibor
-
1092140150
92020093
140150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านใสบ่อ
นาวง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
-
http.//school.obec.go.
นาวง
075264545
-
2515
20
21
type1
Y
13 มกราคม 2564 เวลา 13:11:15 น.
231
9202
สพป.ตรัง เขต 2
ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
Thairatwittaya102(kaotao)
นายพงศ์ชิตพล คงรอด
1092140130
92020095
140130
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุดรวิทย์
หมู่ 1 บ้านหน้าวัด
ในเตา
ห้วยยอด
ตรัง
92130
ในเตา
75270158
24/11/2480
23
23
type2
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 16:11:56 น.
232
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทุ่งศาลา
ฺBanthungsala school
นายปรีชา ยอดยิ่ง
1092140141
92020096
140141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เครือข่ายเสมาสามัคคี
หมู่ 3 บ้านทุ่งศาลา
บางกุ้ง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
thungsala_sch@hotmail.com
https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
บางกุ้ง
075264625
-
18/01/2515
20
21
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:36 น.
233
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านควนพญา
Bankuanpaya School
นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
1092140143
92020097
140143
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมาสามัคคี
หมู่ 6 บ้านควนพญา
บางกุ้ง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
phaya.sch@hotmail.com
http://school.obec.go.t
บางกุ้ง
0918214710
0866896847
1 พฤษภาคม 2519
26
27
type2
Y
27 มิถุนายน 2561 เวลา 16:27:52 น.
234
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดนาวง
watnawong
นางสุดคนึง อาจชอบการ
1092140146
92020098
140146
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมาสามัคคี
หมู่ 2 บ้านวัดนาวง
บางกุ้ง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
sudkanerng2514@gmail.com
http://www.trang2.go.th
นาวง
075264174
075264720
2481
30
30
type2
Y
07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:04:27 น.
235
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเหนือคลอง
Bannueaklong
นางสาววรรณา คล้ายฉิม
1092140147
92020099
140147
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านเหนือคลอง
บางกุ้ง
ห้วยยอด
ตรัง
92210
nk08sc@gmail.com
http://school.obec.go.
บางกุ้ง
-
-
10062503
23
23
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 11:04:07 น.
236
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านควนอารี
bankuanaree
นายธีรพล ใสบริสุทธิ์
1092140102
92020103
140102
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทะเลสองห้อง
หมู่ 9 บ้านควนอารี
บางดี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
-
-
บางดี
099-3139366
-
พ.ศ.2517
22
22
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:14 น.
237
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทุ่งยางงาม
bantungyangngam
นางสาวสายขวัญ ยังช่วย
1092140103
92020104
140103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านทุ่งยางงาม
บางดี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
banyangngam@hotmail.com
http://www.tungyangham.
บางดี
075577648
21 พฤษภาคม 2517
18
18
type1
Y
25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:11:30 น.
238
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดบางดี
Watbangdee School
นางทิพวรรณ จันดี
1092140098
92020105
140098
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบางดี
บางดี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
bangdee.s123@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1092140098&page=info
อบต.บางดี
75577418
075577418
1 มิถุนายน 2467
14
14
type2
Y
01 มกราคม 2564 เวลา 13:57:34 น.
239
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านซา
BANSAR
นางจิราภา วัจนพิสิฐ
1092140099
92020106
140099
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทะเลสองห้อง
หมู่ 6 บ้านบ้านซา
บางดี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
-
-
บางดี
075577647
-
1 พฤษภาคม 2501
23
25
type2
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:39 น.
240
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านน้ำพราย
Bannumpri
นายพลกฤต หัสสะโร
1092140135
92020107
140135
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศรีตรัง
หมู่ 5 บ้านน้ำพราย
ปากคม
ห้วยยอด
ตรัง
92130
bannumpri@gmail.com
ปากคม
075271407
2482
9
8
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 22:06:05 น.
241
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดควนไทร
watkuantrai
นายพิเศษ 0897286604 คงวัน
1092140133
92020108
140133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้วยยอด2
หมู่ 1 บ้านวัดควนไทร
ปากคม
ห้วยยอด
ตรัง
92130
watkuantrai@gmail.com
ปากคม
0897286604
-
2482
7
6.5
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 17:19:52 น.
242
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดปากแจ่ม
watpakjam
-
1092140138
92020110
140138
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านปากแจ่ม
ปากแจ่ม
ห้วยยอด
ตรัง
92190
-
-
ปากแจ่ม
0862990543
-
10 มิถุนายน 2477
15
14
type1
Y
06 ตุลาคม 2563 เวลา 13:39:37 น.
243
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านท่ามะปราง
banthamaprang
นายจรัส สีสายทอง
1092140109
92020111
140109
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท่ามะปราง
ปากแจ่ม
ห้วยยอด
ตรัง
92190
taprang_sch@hotmail.com
ปากแจ่ม
075291745
-
17 พฤษภาคม 2516
7
6
type1
Y
22 ธันวาคม 2563 เวลา 10:32:57 น.
244
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านคลองคุ้ย
banklongkui
นายสุรินทร์ ส่งแสง
1092140110
92020112
140110
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านคลองคุ้ย
ปากแจ่ม
ห้วยยอด
ตรัง
92190
thitima1984@gmail.com
banklongkuie.ac.th/
ปากแจ่ม
0895911449
-
2477
10
10
type2
Y
22 กันยายน 2562 เวลา 17:07:51 น.
245
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านลำแพะ
Banlampae
ดร.การกวิน เบญจศรี
1092140111
92020113
140111
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านลำแพะ
ปากแจ่ม
ห้วยยอด
ตรัง
92190
lampaschool@hotmail.co.th
ปากแจ่ม
75270166
-
9 พฤษภาคม 2483
16
16
type1
Y
20 ตุลาคม 2563 เวลา 23:08:27 น.
246
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านลำภูรา
Banlumphura
นายสมใจ ชูแก้ว
1092140131
92020114
140131
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านลำภูรา
ลำภูรา
ห้วยยอด
ตรัง
92190
banlumphura@gmail.com
-
ลำภูรา
075284237
075284204
2 มิถุนายน 2473
15
14
type2
Y
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:07:54 น.
247
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดสิทธิโชค
SITTICHOK
นางสาวกชกร มีเพียร
1092140132
92020115
140132
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านยางขาคีม
ลำภูรา
ห้วยยอด
ตรัง
92190
-
ลำภูรา
075284110
-
18/01/2513
17
16
type1
Y
12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:57:32 น.
248
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านวังลำ
banwanglum
นายสุธรรม หาขุน
1092140142
92020116
140142
อนุบาล-ประถมศึกษา
เสมาสามัคคี
หมู่ 4 บ้านวังคีรี
วังคีรี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
wanglum_school@hotmail.com
www.banwangschool.com
วังคีรี
75578038
-
24 มี.ค 2515
24
25
type2
Y
07 มิถุนายน 2560 เวลา 17:01:47 น.
249
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเขาพรุเสม็ด
Bankaoprusamed
นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
1092140140
92020117
140140
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเขาพรุเสม็ด
วังคีรี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
Khaoprusamet1234@gmail.com
ฺBankhaoprusamed
วังคีรี
075291420
075291420
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
20
21
type1
Y
15 ตุลาคม 2563 เวลา 10:07:54 น.
250
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดไตรสามัคคี
wattrisamakkee
นายภูวดล เม่งช่วย
1092140139
92020118
140139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านต้นโพธิ์
วังคีรี
ห้วยยอด
ตรัง
92210
wattrisamakkee200@gmail.com
www.thaischool.in.th/92103194
เทศบาลตำบลนาวง
075290248
075290248
17
18
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 10:20:39 น.
251
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดศรีรัตนาราม
watsrirattanaram
นายธีระยุทธ ปานสังข์
1092140127
92020120
140127
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองช้างแล่น
หนองช้างแล่น
ห้วยยอด
ตรัง
92130
Watsirattanaram@gmail.com
?http://www.Trang2.go.t
หนองช้างแล่น
075291202
29/08/2453
4
5
type2
Y
26 ตุลาคม 2563 เวลา 10:15:15 น.
252
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านห้วยน้ำเย็น
banhuainmyen
นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
1092140128
92020121
140128
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยน้ำเย็น
หนองช้างแล่น
ห้วยยอด
ตรัง
92130
banhuaynamyen1234@gmail.com
www.trang2.go.th/huainumyen
หนองช้างแล่น
-
24/02/2515
10
11
type1
Y
05 มีนาคม 2564 เวลา 09:27:38 น.
253
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองสองพี่น้อง
bannongsongpeenong
นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
1092140120
92020122
140120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านหนองสองพี่น้อง
หนองช้างแล่น
ห้วยยอด
ตรัง
92130
snschool55@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1092140120&page=info
หนองช้างแล่น
075294223
-
2510
12
12
type2
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 10:16:21 น.
254
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านควนเลียบ
bankhuanleab
นายพงศกร ไพทูลย์
1092140121
92020123
140121
อนุบาล-ประถมศึกษา
อุดรวิทย์
หมู่ 4 บ้านบ้านควนเลียบ
หนองช้างแล่น
ห้วยยอด
ตรัง
92130
bankuanleab@gmail.com
หนองช้างแล่น
75577015
1 สิงหาคม 2479
13
13
type1
Y
09 มิถุนายน 2560 เวลา 11:07:01 น.
255
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านวังหลาม
banwanglham
นางสาวจำเนียน นามวงศ์
1092140122
92020124
140122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังหลาม
ห้วยนาง
ห้วยยอด
ตรัง
92130
huainang@gmail.com
www.banwanglham.ac.th
ห้วยนาง
075584777
-
2485
20
20.5
type2
Y
04 ตุลาคม 2562 เวลา 09:23:14 น.
256
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองราโพ
bannongrapo
นายดุสิต รักดำ
1092140118
92020125
140118
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองราโพ
ห้วยนาง
ห้วยยอด
ตรัง
92130
bannongrapo@gmail.com
-
ห้วยนาง
-
25 มีนาคม 2517
18.0
18.0
type1
Y
03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:56:06 น.
257
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดห้วยนาง (วันครู2501)
wathuainang (wankru2501)
นายศรชัย สุขเจริญ
1092140115
92020126
140115
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านห้วยนาง
ห้วยนาง
ห้วยยอด
ตรัง
92130
wathuainang92130@hotmail.com
ห้วยนาง
075294080
-
17พ.ค.2479
17
18
type2
Y
11 มกราคม 2564 เวลา 10:26:11 น.
258
9202
สพป.ตรัง เขต 2
ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
HuaiYotklung (Wittayakarn)
นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
1092140114
92020127
140114
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้วยยอด1
หมู่ 0 บ้าน-
ห้วยยอด
ห้วยยอด
ตรัง
92130
krunon24@hotmil.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140114
ห้วยยอด
75271289
075271289
2470
0
0.5
type3
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:38:47 น.
259
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดเขาวิเศษ
WATKHAOWISET
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
1092140263
92020128
140263
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านเขาวิเศษ
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
kaowiset_school@hotmail.com
watkhaowiset.ac.th/
เขาวิเศษ
075291401
075291402
30 มีนาคม 2453
30
15
type2
Y
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:27:23 น.
260
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านเขาโอน
Khao-own
นายชาตรี ศรีเมือง
1092140264
92020129
140264
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านเขาโอน
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
bkotrang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1092140264&page=info
อบต.เขาวิเศษ
0992699686
19 พฤษภาคม 2484
22
14
type1
Y
05 กันยายน 2563 เวลา 09:09:33 น.
261
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านคลองโตน
Banklongton
นายสมพงษ์ เจือกโว้น
1092140265
92020130
140265
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังวิเศษ
หมู่ 11 บ้านคลองโตน
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
banklongschool@hotmail.co.th
เขาวิเศษ
075270952
-
01/10/2480
35
20
type2
Y
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:19:11 น.
262
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองคล้า
Bannongkla School
นายสุธารักษ์ พันธ์วงศ์รัตน์
1092140270
92020131
140270
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองคล้า
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
Suparant2560@hotmail.com
httP://data.bopp-obec.info/?Shool_ID=1092140270
เขาวิเศษ
0898737533
-
19 ตุลาคมพ.ศ.2482
30
20
type2
Y
09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:02:29 น.
263
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหน้าเขา
Bannakhao
นายเอกทัศน์ เดชอรัญ
1092140271
92020132
140271
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังวิเศษ
หมู่ 17 บ้านบ้านหน้าเขา
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
bannakhao.trang@gmail.com
เขาวิเศษ
075-584501
-
17/05/2517
40
25
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:39 น.
264
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหลังเขา
BANLANGKHAO
นางบุรินทร์ นุ่นขาว
1092140272
92020133
140272
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิเศษวิทย์
หมู่ 6 บ้านบ้านหลังเขา
เขาวิเศษ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
banglangkao.trang@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140272
เขาวิเศษ
075584561
075584561
11/02/2493
30
25
type2
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 11:44:13 น.
265
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทุ่งยาง
BANTUNGYANG
นายสุริยัน ดำแก้ว
1092140268
92020134
140268
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านท่าสะบ้า
ท่าสะบ้า
วังวิเศษ
ตรัง
92000
ท่าสะบ้า
075270144
-
25 ตุลาคม 2485
20
25
type1
Y
02 มกราคม 2563 เวลา 11:21:02 น.
266
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดทุ่งใหญ่
Wattungyai School
นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี
1092140269
92020135
140269
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านทุ่งใหญ่
ท่าสะบ้า
วังวิเศษ
ตรัง
92000
wattungyai_sch@hotmail.com
ท่าสะบ้า
075296929
075296929
28 มิถุนายน 2464
30
30
type1
Y
09 มกราคม 2563 เวลา 13:20:14 น.
267
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านจิจิก
Banchichik
นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์
1092140266
92020136
140266
อนุบาล-ประถมศึกษา
วิเศษวิทย์
หมู่ 1 บ้านจิจิก
ท่าสะบ้า
วังวิเศษ
ตรัง
92000
-
ท่าสะบ้า
-
-
21 พฤศจิกายน 2483
30
25
type1
Y
22 กรกฎาคม 2562 เวลา 20:47:31 น.
268
9202
สพป.ตรัง เขต 2
สวนป่าประชาอุปถัมภ์
suanpaprachaupatham
นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
1092140280
92020138
140280
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสวนป่า
วังมะปรางเหนือ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
ko084@hotmail.com
-
วังมะปรางเหนือ
075-291465
-
20 มิถุนายน 2520
34
7
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:26:40 น.
269
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดน้ำฉ่า
Watnumcha
-
1092140276
92020139
140276
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังวิเศษ
หมู่ 2 บ้านน้ำฉ่า
วังมะปราง
วังวิเศษ
ตรัง
92220
arlisa2516_@hotmail.co.th
วังมะปราง
75262152
075262152
1 มกราคม 2456
30
5
type1
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 04:53:46 น.
270
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบางพระ
Banbangpra
นางศิราณี เกล็ดกฤษ
1092140279
92020140
140279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาวังวิเศษ
หมู่ 10 บ้านบ้านบางพระ
วังมะปราง
วังวิเศษ
ตรัง
92220
banbangpra@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140279
วังมะปราง
075270260
-
10 ส.ค.2482
35
8
type2
Y
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:39:31 น.
271
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านช่องลม
Banchonglom
นายปริญญา เดชทองคำ
1092140267
92020141
140267
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังวิเศษ
หมู่ 11 บ้านบ้านช่องลม
วังมะปราง
วังวิเศษ
ตรัง
92220
-
-
วังมะปราง
-
-
17/02/2514
30
17
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:02 น.
272
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านช่องหาร
Banchongharn
นางนุชนาฎ ภักดีชน
1092140273
92020142
140273
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านช่องหาร
วังมะปรางเหนือ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
banchonghan@hotmail.com
www.trang2.go.th/choror
วังมะปรางเหนือ
075829863
-
11 มิถุนายน 2513
30
6
type1
Y
30 สิงหาคม 2562 เวลา 20:46:43 น.
273
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านต้นปรง
BANTONPRONG
นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
1092140275
92020143
140275
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังวิเศษ
หมู่ 1 บ้านบ้านคลองชี
วังมะปรางเหนือ
วังวิเศษ
ตรัง
92220
bantonprong.school@gmail.com
www.bantonprong.ac.th
วังมะปรางเหนือ
075-296118
-
พ.ศ.2481
50
3
type3
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:53 น.
274
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไชยภักดี
BANCHAIPAKDEE
นางราตรี ผ่องแผ้ว
1092140274
92020144
140274
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไชยภักดี
อ่าวตง
วังวิเศษ
ตรัง
92220
banchaipakdee@hotmail.com
http://school.obec.go.th
อ่าวตง
0-7520-6832,0861200352
0-7520-6832
พ.ศ. 2518
45
18
type2
Y
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:28:21 น.
275
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านบางคราม
BanbangkramSchool
นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
1092140278
92020145
140278
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางคราม
อ่าวตง
วังวิเศษ
ตรัง
92220
Aporn_J@hotmail.com
-http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140278
อ่าวตง
0810793120
-
15 ก.ค. 2515
30
10
type2
Y
07 ตุลาคม 2563 เวลา 09:31:50 น.
276
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านในปง
Bannaipong
นายวินิต คงหน่อ
1092140277
92020146
140277
อนุบาล-ประถมศึกษา
วังวิเศษ
หมู่ 3 บ้านในปง
อ่าวตง
วังวิเศษ
ตรัง
92220
bannaipongschool@hotmail.co.th
http://schooll.obec.go.
อ่าวตง
075829865
-
17 พฤษภาคม 2517
50
20
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:27:42 น.
277
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองชุมแสง
bannongchumsang
นายอนุชิต พงค์เกื้อ
1092140281
92020147
140281
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองชุมแสง
อ่าวตง
วังวิเศษ
ตรัง
92220
nongchumsang2562@gmail.com
www.bncs.ac.th
อ่าวตง
075-296539
01/10/2479
40
17
type3
Y
25 ธันวาคม 2563 เวลา 11:08:32 น.
278
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทอนเหรียน
bantornrien
นางวิภา สังขฤทธิ์
1092140304
92020148
140304
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัษฎา
หมู่ 4 บ้านบ้านทอนเหรียน
เขาไพร
รัษฎา
ตรัง
92160
bantornrien_s@hotmail.com
-
เขาไพร
75206505
-
27/10/2499
19
6
type2
Y
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:31:22 น.
279
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านลำช้าง
Banlamchang
นายดุสิต แก้วระยับ
1092140312
92020149
140312
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัษฏาเรืองวิทย์
หมู่ 1 บ้านลำช้าง
เขาไพร
รัษฎา
ตรัง
92160
เขาไพร
075829851
2508
22
15
type2
Y
15 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:17:04 น.
280
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านโพธิ์น้อย
banponai
-
1092140318
92020150
140318
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านโพธิ์น้อย
คลองปาง
รัษฎา
ตรัง
92160
ponoy.school@gmail.com
คลองปาง
0824157636
-
3 พฤษภาคม 2515
28
3
type1
Y
12 มกราคม 2564 เวลา 09:53:40 น.
281
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดโคกเลียบ
watkokeab
นายภูเบศวร์ อยู่ด้วง
1092140319
92020151
140319
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัษฎา
หมู่ 1 บ้านคลองโกง
คลองปาง
รัษฎา
ตรัง
92160
kokleab.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1092140319
คลองปาง
075-286113
พ.ศ.2442
25
4
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:32 น.
282
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดเขาพระ
wadkhaopra
นายพิทักษ์ จอมเมือง
1092140306
92020152
140306
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านเขาพระ
คลองปาง
รัษฎา
ตรัง
92160
khaopra.school@hotmail.com
http://www.trang2.go.th
คลองปาง
-
-
1 พฤษภาคม 2494
19
2
type2
Y
12 ธันวาคม 2562 เวลา 10:07:29 น.
283
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านควนหนองกก
Bankuannongkok
นางสาวสุภาพร เพียรดี
1092140307
92020153
140307
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัษฎาผดุงวิทย์
หมู่ 6 บ้านควนหนองกก
คลองปาง
รัษฎา
ตรัง
92160
nongkok140307.school@gmail.com
-
อบต.คลองปาง
075286154
-
10พฤษภาคม 2516
25
2
type1
Y
11 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:39:59 น.
284
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านทุ่งสมอ
thungsamore
นายวิชชุ อายุสุข
1092140313
92020154
140313
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งสมอ
ควนเมา
รัษฎา
ตรัง
92160
-
-
ควนเมา
-
-
2517
20
10
type1
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:18:10 น.
285
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองมวง
Bannongmuang
นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
1092140305
92020155
140305
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านหนองมวง
ควนเมา
รัษฎา
ตรัง
92160
bannongmuang625@gmail.com
www.trang2.go.th/bangmn
ควนเมา
0895896934
2486
22
8
type1
Y
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:36:32 น.
286
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดควนเมา
watkuanmao
นายไพรัตน์ สามัคคี
1092140302
92020156
140302
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
อำเภอรัษฎา
หมู่ 2 บ้านควนเมา
ควนเมา
รัษฎา
ตรัง
92160
golfsodahot@gmail.com
www.watkuanmao.com
ควนเมา
075260185
-
1 ก.ค. 2442
25
5
type2
Y
04 มิถุนายน 2562 เวลา 08:35:56 น.
287
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไร่ใหญ่
BANRAIYAI SCHOOL
นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง
1092140303
92020157
140303
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านไร่ใหญ่
ควนเมา
รัษฎา
ตรัง
92160
banraiyaitrang2@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1092140303
ควนเมา
075294332
-
02-04-2497
25
6
type1
Y
16 ตุลาคม 2563 เวลา 14:03:28 น.
288
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองบัว
Bannongboua
นายกมล เหมือนจิตต์
1092140314
92020158
140314
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รัษฎา
หมู่ 8 บ้านหนองบัว
หนองบัว
รัษฎา
ตรัง
92160
-
-
หนองบัว
75213402
-
-
30
5
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:11:02 น.
289
9202
สพป.ตรัง เขต 2
วัดถ้ำพระพุทธ
watthumpraput
นางอนงค์ กระสังข์
1092140315
92020159
140315
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านถ้ำพระพุทธ
หนองบัว
รัษฎา
ตรัง
92160
WTPPschool@gmail.com
หนองบัว
0912154814
1 ต.ค. 2475
30
10
type1
Y
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:33:32 น.
290
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองศรีจันทร์
Bannongsrijan
นางภวันตรี บุญเกียรติ
1092140316
92020160
140316
อนุบาล-ประถมศึกษา
รัษฏาผดุงวิทย์
หมู่ 5 บ้านหนองศรีจันทร์
หนองบัว
รัษฎา
ตรัง
92160
-
-
หนองบัว
75270137
-
8/06/2518
30
10
type2
Y
04 มิถุนายน 2560 เวลา 23:02:45 น.
291
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านต้นไทร
Bantonsai
นายประภาส นวลใย
1092140317
92020161
140317
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านต้นไทร
หนองบัว
รัษฎา
ตรัง
92160
bantonsai.school@gmail.com
www.btss.ac.th
หนองบัว
075260347
-
19/9/2500
30
6
type2
Y
15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:29:12 น.
292
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านควนหนองยาง
Bankhuannongyang
นายสุทัศน์ จริยาโสวรรณ
1092140310
92020162
140310
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านควนหนองยาง
หนองปรือ
รัษฎา
ตรัง
92130
school_t138@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1092140310
หนองปรือ
087-6235519
-
2520
30
8
type1
Y
11 สิงหาคม 2563 เวลา 09:27:08 น.
293
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านหนองบัวน้อย
Nongbuanoi
นางวรุณี ศรีทองช่วย
1092140311
92020163
140311
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหนองบัวน้อย
หนองปรือ
รัษฎา
ตรัง
92130
nongboanoi@gmail.com
http://school.obec.go.t
หนองปรือ
75291728
-
22/03/2516
15
15
type1
Y
02 มกราคม 2564 เวลา 20:51:45 น.
294
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านคลองมวน
klongmuan
-
1092140308
92020164
140308
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านคลองมวน
หนองปรือ
รัษฎา
ตรัง
92130
yingoon@hotmail.com
bkm.ac.th
หนองปรือ
0862677612
-
พ.ศ.2481
10
9
type3
Y
08 กันยายน 2562 เวลา 15:46:59 น.
295
9202
สพป.ตรัง เขต 2
บ้านไทรบ่วง
bansaiboung
นางสาวศณีณาถ แซ่ตัน
1092140309
92020165
140309
อนุบาล-ประถมศึกษา
อำเภอรัษฎา
หมู่ 6 บ้านไทรบ่วง
หนองปรือ
รัษฎา
ตรัง
92130
www.trang2.go.th/saiboung
หนองปรือ
26/09/2500
15
7
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:28 น.