สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เศรษฐเสถียร
0
2 พิบูลประชาสรรค์
0
3 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
0
4 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
0
5 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
0
6 ลพบุรีปัญญานุกูล
0
7 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
0
8 ราชประชานุเคราะห์ 33
0
9 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
0
10 ศึกษาพิเศษชัยนาท
0
11 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
0
12 ระยองปัญญานุกูล
0
13 ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
0
14 ศึกษาสงเคราะห์ตราด
0
15 ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
0
16 ศึกษาพิเศษปราจีนบุรี
0
17 นครราชสีมาปัญญานุกูล
0
18 ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
0
19 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
0
20 ราชประชานุเคราะห์ 29
0
21 อุบลปัญญานุกูล
0
22 ราชประชานุเคราะห์ 32
0
23 ราชประชานุเคราะห์ 28
0
24 ศึกษาพิเศษชัยภูมิ
0
25 ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
0
26 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
0
27 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
0
28 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
0
29 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
0
30 ศึกษาสงเคราะห์เลย
0
31 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
0
32 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
0
33 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
0
34 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
0
35 ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
0
36 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
0
37 โสตศึกษาอนุสารสุนทร
0
38 สอนคนตาบอดภาคเหนือ
0
39 กาวิละอนุกูล
0
40 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
0
41 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
0
42 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
0
43 ราชประชานุเคราะห์ 30
0
44 ราชประชานุเคราะห์ 31
0
45 ราชประชานุเคราะห์ 26
0
46 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
0
47 แพร่ปัญญานุกูล
0
48 ราชประชานุเคราะห์ 25
0
49 ราชประชานุเคราะห์ 56
0
50 น่านปัญญานุกูล
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 97 แห่ง
 
1 2 Next