สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ปทุมวิไล
0
2 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
8
3 ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
0
4 หอวัง ปทุมธานี
0
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
0
6 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
0
7 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
0
8 บัวแก้วเกษร
0
9 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
0
10 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
0
11 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
6
12 ชัยสิทธาวาส พัฒน์ สายบำรุง
0
13 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
7
14 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
0
15 ธัญรัตน์
8
16 สายปัญญารังสิต
8
17 ธัญบุรี
0
18 หนองเสือวิทยาคม
1
19 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
0
20 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
0
21 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
0
22 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
8
23 สุธีวิทยา
0
24 ดอนพุดวิทยา
0
25 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
0
26 สระบุรีวิทยาคม
0
27 หนองโดนวิทยา
0
28 พระพุทธบาท
7
29 บ้านหมอ
0
30 หนองแซงวิทยา
0
31 เสาไห้
0
32 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
0
33 เทพศิรินทร์ พุแค
0
34 แก่งคอย
0
35 หนองแค
0
36 ประเทียบวิทยาทาน
1
37 สองคอนวิทยาคม
8
38 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
1
39 บ้านท่ามะปรางวิทยา
0
40 หินกองวิทยาคม
0
41 มวกเหล็กวิทยา
8
42 ซับน้อยเหนือวิทยาคม
0
43 วังม่วงวิทยาคม
1

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 43 แห่ง
 
1