สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ปราจิณราษฎรอำรุง
0
2 ปราจีนกัลยาณี
0
3 ปราจิณราษฎรอำรุง๒
4
4 ไทยรัฐวิทยา ๗
7
5 กบินทร์วิทยา
0
6 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
0
7 กบินทร์บุรี
0
8 วังตะเคียนวิทยาคม
0
9 วังดาลวิทยาคม
0
10 มณีเสวตรอุปถัมภ์
0
11 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
0
12 ชิตใจชื่น
0
13 กระทุ่มแพ้ววิทยา
0
14 ประจันตราษฎร์บำรุง
0
15 สุวรรณวิทยา
0
16 วัดพรหมประสิทธิ์
0
17 ศรีมหาโพธิ
0
18 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
0
19 ศรีมโหสถ
0
20 เมืองนครนายก
0
21 นครนายกวิทยาคม
0
22 นวมราชานุสรณ์
0
23 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
0
24 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
0
25 ปากพลีวิทยาคาร
0
26 บ้านนา นายกพิทยากร
0
27 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
0
28 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
0
29 องครักษ์
0
30 ภัทรพิทยาจารย์
0
31 คลองหาดพิทยาคม
0
32 วังน้ำเย็นวิทยาคม
0
33 สระแก้ว
0
34 วังหลังวิทยาคม
0
35 ท่าเกษมพิทยา
0
36 วังสมบูรณ์วิทยาคม
0
37 วังไพรวิทยาคม
0
38 อรัญประเทศ
0
39 ทัพราชวิทยา
0
40 คลองน้ำใสวิทยาคาร
0
41 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
0
42 ซับม่วงวิทยา
0
43 ตาพระยา
0
44 ทัพพระยาพิทยา
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 44 แห่ง
 
1