สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
0
2 บางกะจะ
0
3 ศรียานุสรณ์
0
4 เบญจมานุสรณ์
0
5 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
0
6 มัธยมวัดเขาสุกิม
0
7 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
0
8 สะพานเลือกวิทยาคม
0
9 แก่งหางแมวพิทยาคาร
0
10 นายายอามพิทยาคม
0
11 มัธยมท่าแคลง
0
12 ตกพรมวิทยาคาร
0
13 บ่อวิทยาคาร
0
14 ขลุงรัชดาภิเษก
0
15 เครือหวายวิทยาคม
0
16 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
0
17 หนองตาคงพิทยาคาร
0
18 มะขามสรรเสริญ
0
19 แหลมสิงห์วิทยาคม
0
20 สอยดาววิทยา
0
21 ทุ่งขนานวิทยา
0
22 คิชฌกูฏวิทยา
0
23 คลองพลูวิทยา
0
24 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
0
25 เกาะช้างวิทยาคม
0
26 ตราษตระการคุณ
0
27 สตรีประเสริฐศิลป์
1
28 ตราดสรรเสริญวิทยาคม
4
29 เขาน้อยวิทยาคม
0
30 อ่าวใหญ่พิทยาคาร
0
31 เนินทรายวิทยาคม
0
32 คลองใหญ่วิทยาคม
0
33 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
0
34 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
35 ประณีตวิทยาคม
0
36 บ่อไร่วิทยาคม
0
37 หนองบอนวิทยาคม
0
38 แหลมงอบวิทยาคม
0
39 เกาะกูดวิทยาคม
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 39 แห่ง
 
1