สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชลบุรี (สุขบท)
0
2 ชลราษฎรอำรุง
0
3 ชลกันยานุกูล
0
4 แสนสุข
0
5 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
7
6 อ่างศิลาพิทยาคม
0
7 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
0
8 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
0
9 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
7
10 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
0
11 คลองกิ่วยิ่งวิทยา
0
12 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
0
13 พานทองสภาชนูปถัมภ์
7
14 พานทอง
0
15 พนัสพิทยาคาร
0
16 ทุ่งเหียงพิทยาคม
0
17 อุทกวิทยาคม
0
18 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
0
19 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
0
20 เกาะจันทร์พิทยาคาร
0
21 บางละมุง
8
22 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
0
23 ผินแจ่มวิชาสอน
7
24 ศรีราชา
0
25 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
0
26 บึงศรีราชาพิทยาคม
0
27 สุรศักดิ์วิทยาคม
0
28 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
0
29 เกาะสีชัง
0
30 สัตหีบวิทยาคม
0
31 สิงห์สมุทร
0
32 วัดป่าประดู่
0
33 ระยองวิทยาคม
0
34 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
8
35 เพรักษมาตาวิทยา
0
36 มาบตาพุดพันพิทยาคาร
0
37 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
0
38 ระยองวิทยาคมปากน้ำ
0
39 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
0
40 บ้านค่าย
0
41 ปลวกแดงพิทยาคม
0
42 นิคมวิทยา
0
43 แกลง วิทยสถาวร
0
44 วังจันทร์วิทยา
0
45 เขาชะเมาวิทยา
0
46 ชำนาญสามัคคีวิทยา
0
47 ชำฆ้อพิทยาคม
0
48 สุนทรภู่พิทยา
0
49 ห้วยยางศึกษา
0
50 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 50 แห่ง
 
1